Sunteți pe pagina 1din 11

1. Ce este legea fizica?

Este o chintesenta a experientei.


2. Care sunt etapele in elaborarea unei legi fizice?
- Emiterea unei ipoteze
- Elaborarea unei teorii si eventual a unor modele
- Extragerea concluziilor finale si enuntarea legii
3. Care sunt metodele de cercetare in fizica?
- Observatia si experimental
- M. matematica
- M. fenomenologica
- M. statistica
4. Ce tipuri de marimi fizice cunoasteti?
- Fundamentale
- Derivate
5. Marimile fundamentele sunt marimi independente intre ele. De ex: lungimea, timpul
6. Marimile derivare sunt acele marimi care se defines cu ajutorul altor marimi. De ex: viteza,
lucru mechanic
7. Energia este capacitatea de a efectua lucru
8. Ce tipuri de energie cunoasteti?
- Mecanica
- Potential
- Campul electromagnetic
9. Ce este radiatia electromagnetica si campul electromagnetic?
Campul electromagnetic e o perturbare care se deplaseaza in vid cu viteza luminii.
Radiația electromagnetică este un fenomen fizic în general natural, care consta dintr-un
câmp electric și unul magnetic în același spațiu, și care se generează reciproc pe măsură ce
se propagă.
10. Prin ce se caracterizeaza campul electromagnetic?
- lungime de unda
- viteza
- frecventa
- amplitudine
11. Care sunt benzile spectrului electromagnetic?
- Undele radio >10cm
- Microundele 10-3 si 10 -1 cm
- Inflarosu indepartat
- Inflarosu apropiat 900 nanometri si 10-5 m
- Lumina 190 nanometri si 900 nanometri
- Ultraviolet 5*10-8 si 190 nanometri
- Ultravioletul de vid 10-9 si 5*10-8 m
- Razele X
- Razele gamma
- Razele cosmice
12. Care sunt elementele chimice si structurile caracteristice materiei vii?
- Macroelemente cu C>10-3 moli/l : H, C, N, O, Na,Mg,Ca,K,Cl,P
- Microelemente 10-3<C<10-5 moli/l: majoritatea metalelor
- Microelemente sub forme de urme: Vanadiu
13. Care sunt treptele de organizare ale materiei?
- particulele fundamentale
- elemente chimice
- structuri chimice
- -II- complexe
- -II- submicroscopice
- -II- subcelulare
- -II- celulare
- -II- supracelulare
- Nivelul biosferei
14. Care sunt metodele de investigare a sistemului?
- Metoda vizuala
- Metoda instrumental

15. Formula lui Abbe: y=0,61* 𝑛∗𝑠𝑖𝑛µ, unde y=puterea de rez.. ℷ=lung. de unda..n=indice de re-
fractive a mediului aflat intre obiect si lentil si µ= unghiul de aperture
16. Care sunt alte metode fizice de studiu a structurii?

17. Ce este un sistem fizic?


Un sistem fizic este un ansamblu de componente identice sau diferite unite intr-un tot unitar
prin legaturi si interactiuni reciproce.
Un sistem fizic este un ansamblu de componente identice sau diferite unite intr-un intreg prin
legaturi si interactiuni reciproce.
18.Enumeratii criteriile de clasificare a sistemelor fizice
Dupa structura interioara a sistemului, dupa variatia proprietatilor sistemului pe diverse directii,
dupa relatiile sistemului cu mediul
19. Care sunt particularitatile sistemelor biologie?
echilibrul dinamic, integrabilitatea sistemelor biologice, autoreglarea sistemelor biologice,
cresterea, dezvoltarea si moartea lor.

20. Care este structura materiei?


Materia este alcatuita din particule divizibile ca atomi,care se grupeaza formand molecule.
21. Care sunt particulele fundamentale si cum se clasifica ele?
- Bosonii : Gravitonul, Fotonul, Bosonii slabi. Forţa slabă, Gluonul. Forţa tare, Bosonul
Higgs
- Fermionii: LEPTONI: Electronul, Neutrinul electronic, Miuonul, Neutrinul Miuonic,
Tauonul, Neutrinul Tauonic QUARCURI: Up, Down, Charm, Strange, Top, Bottom
22. Care sunt proprietatile specifice particulelor fundamentale?
23. Pe ce se bazeaza modelul atomic Rutherford?
Modelul se bazeaza pe faptul ca particulele trebuiau să fie deviate cu câteva grade la trece-
rea prin metal din cauza forțelor electrostatice.
24. Modelul atomic Bohr. Cate postulate are?
3
25. In legea de deplasare a lui Wien intervin urmatori termeni: temperatura absoluta, con-
stanta a II-a a radiatiei, lungimea de unda la care se inregistreaza maximul emisiei, 1/5.
26. La ce putere este temperature T in legea Stefan-Bolltzmann?
A 4-a.
27. Ce marimi intervin in legea Rayleigh-Jeans?
28. Ce inseamna cuantificarea energiei?
Procedeu al mecanicii cuantice pentru stabilirea valorilor luate de mărimile fizice care carac-
terizează proprietățile sistemelor atomice sau ale particulelor elementare.
29. Ce sunt functiile de unda si semnificatia lor?
30. Ce semnificatie are principiul de incertitudine al lui Heisenberg?
Daca impulsul este precis specificat,este imposibil sa se prevada pozitia particulei.
31. Ce este spectroscopia si ce este spectrul atomic si molecular?
Tehnica experimentala ce consta in detectarea si analiza radiatiei electromagnetice emise
sau absorbite de o sursa.
32. Ce este un orbital?
Functie de unda monoelectronica.
Spatiul in care se gaseste de un electron
33. Ce forma au orbitali s,p ?
S – simetrie sferica
P – ovala
34. Ce este o tranzitie si prin ce se caracterizeaza?
Trecerea de la Ei la Ef. DeltaE=Ei – Ef.
35. Enumerati tehnicile experimentale spectroscopice.
- Spectroscopia de emisie
- Spectroscopia de absorbtie
36. Enumerati sursele de radiatie pentru spectroscopie.
I.R indepartat, I.R. apropiat, UV, UV de vid
37. Enumerati elementele de dispersie pentru spectroscopie.
38. Enumerati tipurle de detector pentru spectroscopie.
39. In legea Lambert-Beer, la exponent, intervin urmatori termeni: epsilon, concentratia mo-
lara si lungimea probei
coeficient molar de absorbtie, concentratia molara si lungimea probei
40. Care sunt caracteristicile tranzitiilor electronice si tipurile specifice de tranzitii?
Caracteristici: apare o vibratie a molecule in urma tranzitiei; complexitate mare a spectrului;
informatii bogate.
Tipuri: Tranzitii d-d; π-π* si n-π* ; C=C; C=O
41. Enumerati evolutiile posibile ale starilor excitate electronice.
- Dezexcitare radiativa
- Dezexcitare neradiativa
- Fluorescent
- Fosforescenta
42. Ce este un laser?
O usoara amplificatie creata de stimularea emisilor radiatilor. (light amplification by stimu-
lated emission of radiation)
43. Intre cate nivele energetice se produce radiatia laser in laserul cu trei nivele? 2

44. Enumerati tipurile de laseri uzuali: laseri in stare solida; laseri in gaze; laseri exciplex; la-
seri chimici, laseri cu coloranti; laseri cu semi..
45. Componenta luminii provenite de la soare este suma dintre: frecventele specifice
emitatorului (Soarele), frecventele specifice elementelor de suprafata ale Soarelui si
frecventele specifice compozitiei atmosferei.
46. Spectrul de emisie al pamantului …
47. Spectrul de emisie al soarelui …
48. Ce efecte au gazele atmosferice asupra spectrului solar?
Produc efectul de sera
49. Fenomene intalnite la interactia radiatiei cu material sunt: absorbtie, emisie, fluorescen-
ta, fosforescenta, reflexie, transmisie, dispersie.
50. Cum interactioneaza radiatia UV cu biomoleculele?
Interactia dintre biomolecule si rad.UV depinde de O3 prin legea Lambert-Beer.
51. Cum se produc arsurile solare?
Pentru o arsura solara avem important produsul E(ℷ)*I(ℷ), unde E=spectrul de eficienta de
arsuri.
52. Ce rol are filtrul de ozon?
Absoarbe radiatiile solare puternice
53. Producerea ozonului in atmosfera se produce la cati km si de ce depinde ea?
aproximativ 100 km si depinde de concentratia de oxigen, de temperatura, de praf si de substan-
tele chimice din atmosfera.
54. Distrugerea ozonului in atmosfera depinde de :
- prezenta radicalilor liberi Cl, NO si OH.
- prezenta oxizilor ClO, NO2 si a apei.
55. Care sunt procesele care determina concentratia ozonului in atmosfera?
-concentratia de O2
-temperatura in stratosfera
-praful si subst din atm.
56. Ce este o molecula?
Cea mai mica parte dintr-o substanta care pastreaza proprietatile chimice si compozitia procen-
tuala a substantei respective.
57. Cum se formeaza molecula si tipurile de interactiuni moleculare
Se formeaza datorita afinitatii atomilor in cauza instabilitatii lor structural. Interatomice si in-
tramoleculare
58. Prin ce se deosebesc starile de agregare?
ranjarea in spatiu a particulelor componente, natura si intensitatea fortelor de interactiune,
caracterul miscarii termice a particulelor.
59. Prin ce se caracterizeaza starea gazoaza?
- Lipsa de ordine
- Distantele dintre molecule
60. In modelul de gaz ideal: particulele sunt identice, sunt mici, nu exista forte intermolecu-
lare, ciocnirile sunt perfect elastice si se aplica legile mecanicii clasice.
61. In modelul de gaz ideal:
- moleculele au volum propriu, exista forte de interactie, energia potentiala este pozitiva.
- moleculele au volum propriu, exista forte de atractie si de respingere, energia potentiala
este pozitiva.
62. Ce sunt parametri de stare?
Marimi fizice masurabile care caracterizeaza proprietatile sistemului termodinamic la un
moment dat.
Parametrii de stare isi modifica valoarea atunci cand conditiile exterioare se schimba.
63. Ce este o transformarea de stare si ce tipuri de transformari sunt?
- Este trecerea sistemului intre doua stari de echilibru. Sunt transformari simple si una gen-
erala.
- Este tranzitia sistemului intre doua stari de echilibru. Sunt transformari simple si una gen-
erala.
64. In transformarea izobara (Legea Gay-Lussac) ce parametrii variaza ?
-Perechea de parametri conjuga?i semnificativa este p-V
- Variatia parametrilor
V1\V2=T1\T2
65. In transformarea izoterma (Legea Boyle Mariotte) ce parametrii variaza ?
- Oricare dintre perechile de parametri conjuga?i p-V sau T-s sunt semnificative.
- Variatia parametrilor
p1\p1=V2\v1
66. In transformarea izocora (Legea Charles) ce parametrii variaza ?
- Perechea de parametri conjuga?i semnificativa este T-s.
-Variatia parametrilor
p1\T1=p2\T2
67. In transformarea generala,numita legea Clapeyron Mendeleec intervin urmatori para-
metrii:
Presiunea, volumul, nr de moli si temperature

68. In legea amestecului de gaze (Legea Dalton)


La temp constanta presiunea unui amestec de gaze este egala cu suma presiunilor pe care le-ar
avea fiecare din gazelle component daca ar ocupa singur volumul total (presiunea amestecului
de gaze este egala cu suma presiunii partiale ale gazelor pe care il compun)

69. In legea solvirii gazelor in lichide (Legea Henry-Dalton)


Asigura desfasurarea unor reactii chimice specific vietii
70. Care sunt caracteristicile starii lichide
Se caracterizeaza printr-o ordine apropiata de aranjare a atomilor care se frm si se deterior-
eaza intr-un timp de relaxare t0 ; volum fix se adapteaza la forma vasului in care este tinuta
71. Legea continuitatii de curgere este:
. La curgerea unui lichid printr-un tub de sectiune variabila debitul volumic Q este constanta
72. In legea lui Bernoulli intervin:
Presiunea hidrostatica, presiunea hidrodinamica si presiunea de nivel
73. Ce este vascozitatea lichidelor?

Proprietatea unui fluid de a se opune miscarii relative a particulelor constituent

74. Care este legea curgerii lichidelor reale (Legea Poisseiulle)


In cazul lichidelor reale datorita vascozitatii lor viteza de deplasare a diferitelor straturi
de lichid intr-o sectiune a unui tub nu este aceeasi
75. Care sunt caracteristicile starii solide?
Structura compacta (forma si volum propriu) si o mare coeziune (rezistenta la deformare
si la compresiune)
76. Care sunt caracteristicile interne ale solidelor?
77.Paralela intre corpuri cristaline si cele amorfe arata ca:
. Corpurile amfore sunt izotrope, au temperature de topire variabila; corpurile cristaline sunt ani-
zotrope, au temperature de topire fixa si structura cristalina complexa
78.Care sunt tipurile de deformari?
Intindere, fortecare, compresiune, rasucire, inconvoiere
79. Legea lui Hooke arata ca:
. Efortul unitar depinde de alungirea relative direct proportional

80.Ce este bioelasticitatea structurilor vii?


Cuprinde potentiale generate de intindere si biopotentiale membranoase
81. Fenomenele moleculare sunt datorate:
Structuri moleculare a fortelor intermoleculare si miscarii particulelor

82. Cum apare forta de tensiune superficiala?


. Datorita actiunii fortelor de coeziune dintre moleculele lichidului

83.Ce sunt substantele tensioactive?


Sunt agenti activi de suprafata sau tenside; sunt substante care prz o caracteristica structurala ce
consta in existenta a doua componente una cu caracter hidrofil (polar) si alta cu caracter hidrofab
(nepolar) care prezinta afinitatea pentru lichidele uleioase

84. Ce tipuri de menisc sunt in fenomenele de contact?


85. Ce este unghiul de record in meniscuri?
Portiunea curba a suprafetei lichidului este definit de suprafata solidului si suprafata tangent la me-
nisci
86. Care sunt aplicatii ale fenomenelor de contact?
87. Ce caracteristici ale moleculelor biologice cu grupari polare si nepolare cunoasteti?
Nepolara: apare la atomii de aceeasi specie sau la atomii din specii diferite care au electronegativita-
ti foarte apropiate. Polara: exista doar intre atomii nemetalelor din specii diferite

88.Ce este presiunea capilara (Legea lui Laplace)?


Rezultanta componentelor din tuburile capilare se numeste forta Laplace si este orientate spre exte-
riorul lichidului pentru meniscul concav iar spre interior pentru meniscul convex. Acesta determina
aparitia unei presiuni suplimentare capilare ps = 2s/r (raza capilarului)

89. Fenomenele moleculare de transport


Descriu transportul ordonat de substanta, impuls sau energie dintr-o regiune in alta a unui neomo-
gen
90. La fenomenul de difuziune pentru gaze, legea Fick arata ca:
Masa de gaz transportata prin difuzie prin sectiunea S in timpul t este invers proportionala cu gradi-
entul de densitate

91. La fenomenul de difuziune pentru lichide, legea Fick arata ca:


Masa de solvent transportata prin difuzie, prin membrane de sectiune S si timpul t este proportion-
ala cu diferenta de concentratie intre cele doua fete ale membrane
92. Care este rolul difuziei in material vie?
93. Fenomenul de osmoza
Tensiunea spontana de difuzie a moleculelor de solvent ale unei solutii printr-o membrane semi-
permeabila
94. Cate legi ale osmozei sunt?
4
95. Care este rolul osmozei in lumea vie?
96. Care este presiunea osmotica a lichidelor biologice?
Deplasarea unei cantitati de solvent genereaza o diferenta de presiune hidrostatica in comporta-
mente
97. Care este rolul apei in organizarea materiei vii?
98. Cum se clasifica apa in organismele vii?
. Dupa locul in care se gaseste: intracelulara si extracelulara

Dupa distributia tisulara: interstitiala si circulanta

Dpdv chimic: apa legata si libera

Dpdv al provenientei: exogena si endogena

99. Care este structura chimica a molecule de apa?


Este substanta chimica anorganica formata din molecule obtinute prin combinarea a doi atomi de H
si un atom O
100. Care este structura solida a moleculei de apa? (gheata)
Fiecare molecula de apa are tendinta de a avea in jurul ei 4 molecule vecine apropiate. In central
tetraedrului se considera molecula de apa, iar in cele patru varfuri cate o molecula vecina.

101. Care sunt caracteristicile structurii lichide a molecule de apa?


102. Cat este densitatea apei?
103. Care sunt proprietatile termice ale apei?
Activitatea metabolica si caldura specifica
104. Care este tensiunea superficiala si vascozitatea apei?
. 72,8 si vascozitatea la 0°=182, la 10°=133, la 20°=102, la 30°=-, la 40°=66,5, la 50°=-, la 60°=47,9.

105. Care sunt proprietatile electrice ale apei?


Constanta electrica relativa a apei = 80°.
106. Care sunt proprietatile optice ale apei?
Apa este transparent lasand sa treaca lumina vizibila si este opaca pentru radiatiile infrarosii
107. Ce este energia interna?
Energia interna este o functie de stare a unui system termodinamic. Se noteaza cu U, uneori E, si es-
te energia tuturor formelor microscopice de energie a unui sistem fizic sau chimic
108. Care sunt caracteristicile termice ale sistemelor biologice?
. Caracterul istoric, caracterul informational, integralitatea, echilibrul dinamic, programul, autore-
glarea
109. Principiul zero al termodinamicii..
Se mai numeste principiul echilibrului si arata cum se poate construe un termometru
110. Principiul I al termodinamici..
Arata ca nu se poate construe o masina termica care sa functioneze continuu fara a consuma energia
din exterior si stabileste echivalenta dintre diversele forme de energie ( caldura si lucru mecanic)

111. Ce marimi intervin in ecuatia principiul I al termodinamicii?


Lucrul mecanic si caldura
112. Principiul II al termodinamicii…
Se mai numeste si legea cresterii entopiei si arata ca exista un sens unic de desfasurare a proceselor
naturale
113. Entropia este..
O functie de stare care creste pentru orice process spontan si arata gradul de dezordine din sistem
114. Ce este energia libera F ?
. Energia libera este o functie de stare a unui sistem termodinamic F=U-TS

115. Ce este entalpia H ?


Entalpia H (S,p,N)=U+Pv este un potential termodinamic

116. Ce este energia libera Gibbs, G?


Energia libera Gibbs este o functie de stare a unui sistem termodinamic G=H-TS

117. Cum este variatia de entropie pentru: procese cvasistatice si reversibile?


Procese adiabatice reversibile = constanta; procese ciclice reversibile = nula
118. Cum este entropia sistemelor vii?
119. Care este semnificatia fizica a notiunii de entropie (Boltzmann) ?
. Entropia are o esenta statica. Folosind constanta lui Boltzmann k entropia S a unui system este
legata de probabilitatea W prin formula S=klogW. Descrie tendinta oricarui gaz de a ajunge cu timpul
intr-o stare de echilibru
120. Cum este variatia de entropie pentru: procese nestatice si ireversibile?
121. Concentratia moleculara si presiunea osmotica in cellule?
Concentratia moleculara a diverselor substante din interiorul celulelor vegetale difera de concentra-
tia moleculelor din interiorul celulelor animale determinand in acest fel si presiuni osmotice diferite.
La plante presiunea osmotica= 1-200 atmosfere, la om = 6-7 atmosfere

122. Densitatea si elasticitatea citoplasmei?


Densitatea = 1,03 – 1,05 g/cm3 elasticitatea este mai neta cand aceasta se gaseste in stare de gel,
creste in prezenta sarurilor de K si scade in prezenta sarurilor de Na. Ea difera in functie de zone si de
cea a nucleului.

123. Vascozitatea citoplasmei?


. Variaza intre 10la -2 si 10la-3 Ns/m2 Variaza in functie de tipul de celula, de varsta celului si de fac-
torii externi.

124. pH-ul intracelular?


Citoplasma este acida, pH=5-6, nucleul PH=4-5, vacuole digestive PH=5,5-8,5; PH sange= 7,3-7,45
125. Ce este bioelectrogeneza?
Este un fenomen ce se refera la producerea de electricitate in organismele vii
126. Care sunt aspectele sub care se manifesta bioelectrogeneza si parametrii electrici?
Are doua aspect: 1. Mentinerea unei anumite stari electrice si 2. Schimbari ale acestei stari electrice
ca raspuns la schimbarile factorilor de mediu. Parametrii electriici : rezistenta electrica, impedanta si
capacitatea electrica
127. Mecanismul de producere a potentialului de repaus este?
Potentialul de repaus se datoreaza unei inegalitati de concentratie, unei asimetrii in repartizarea dif-
eritilor ioni care exista in exteriorul membrane celulare si in interiorul ei
128. Care sunt raporturile normale de ioni la nivelul membranei?
[Na+]e/[Na+]i=10
[Cl+]e/[Cl+]i=14
[K+]i/[K+]e=30
129. Cum actioneaza fortele de difuziune si cele electrice la nivelul membranei celulare?
. Forta de difuzie si forta electrica determina un transport spontan, un transport pasiv pentru ionii de
Cl, adica un transport care nu necesita consum de energie din partea celulei, sunt numite si forte
passive
130. Care este relatia de echilibru intre concentratiile de ioni de pe fetele membranei ?
131. Care este valoarea energiei chimice?
132. Care este valoarea energiei electrice pentru un mol de ioni?
133. Cum se scrie potentialul electrochimic?
134. Care este relatia lui Nerst?
135. De ce depinde fluxul ionilor prin membrane si repartitia lor pe fetele membrane?
De structura si proprietati fizico-chimice ale membrane
136. Formula lui Goldmann
137. Cum se realizeaza patrunderea in celula a substantelor mari?
Prin distrugerea locala a integritatii membranei cum este cazul procesului de fagocitoza si pinocitoza.
Are loc invaginarea iar particular patrunde in citoplasma unde realizeaza o vezicula
138. Cum se realizeaza patrunderea in celula a substantelor mici?
Patrunderea in celula se realizeaza cu pastrarea integritatii membranei in doua feluri: transport pasiv
fara consum de energie, miscarea ionilor se datoreaza fortelor de difuzie si fortelor electrice; si
transport activ cu consum de energie
139. Ce este transportul pasiv?
Substanta care traverseaza membrane celulara prin transport pasiv se imparte in substante solubile
si substante insolubile in lipide care se gasesc in membrane celulara. Miscarea particulelor are loc
pana se atinge o noua stare de echilibru cand raportul concentratiilor compenseaza diferenta de po-
tential.
140. Ce este transportul active?
. Se efectueaza impotriva diferentei de concentratie si impotriva diferentei de potential de la nivelul
membranei celulare prin mecanismul pompelor ionice
141. Exemple de transport pasiv
Acetatii, apa, electrolitii
142. Transportul active al sodiului si potasiului-principiul?
Principiul: exista in membrana o substanta lipidosolubila care se combina cu ionii si are rol transpor-
tator. In urma formarii acestui complex se produce un gradient de concentratie intre cele doua fete
ale membranei care determina deplasarea spre fata interioara unde actioneaza o enzima care trans-
forma substanta intr-o alta substanta ce nu mai are afinitate pentru ionul de Na iar acesta este ex-
pulzat la exterior. Substanta are afinitate pt ionul de K, se combina cu acesta si se deplaseaza spre
fata interioara a membranei.
143. Transportul active al sodiului si potasiului-desen?
144. Transportul apei prin membrane
Se face prin osmoza catre faza apoasa cu concentratia solvitului mai mare
145.Transportul electrolitilor prin membrane
Electrolitii se disociaza in ioni pozitivi si negativi care sunt supusi hidratarii iar ionii de H si OH nu pot
patrunde in cellule.
146. Transportul neelectrolitilor prin membrane
Neelectrolitii solubili in lipide traverseaza membrane celulara in functie de gradul lor de solubilitate.
Pt cei insolubili membrane este foarte permeabila.

147. Caracteristicile electrice ale membranei celulare


Conductanta membranei, rezistenta electrica si rezistivitatea electrica
148. Cum se produce fenomenul de excitatie celulara
Prin actiunea stimulilor celulele si tesuturile vii trec din starea de repaus relativ in starea de activitate
numita stare de excitatie.

149. Stimulii sunt….


Sunt reprezentate prin anumite forme de energie care determina modificari ale mediului in care este
plasata celula.

150. Receptorii sunt…..


. Sunt formatiuni speciale care s-au diferentiat dintre structurile excitabile si s-au specializat in ab-
sorbtia selective a unei singure forme de energie
151. Reactia structurii biologice
. La actiunea excitantului difera dupa natura celulei sau tesutului excitat
152. Manifestarea la nivelul membranei a excitatiei celulare
Depolarizarea membranei
153. Propagarea excitatiei de-a lungul fibrei nervoase
Propagarea excitatiei din locul in care s-a produs in lungul fibrei, sub forma influxului nervos se re-
alizeaza in 2 moduri cu viteze diferite in functie de natura fibrelor nervoase : propagarea recurenta si
saltatorie.
154. Propagarea excitatiei in sinapsa
. Influxul nervos de la un neuron la altul se propaga intr-un singur sens, necesita un anumit timp
iar lucrurile se petrec ca si cum ar creste permeabilitatea sinapsei pentru trecerea influxurilor
nervoase.