Sunteți pe pagina 1din 2

DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA TIMIS

ANUNT

Rezidenţii sesiunea 19 noiembrie 2017 , care au ales loc în specialitate cu pregătire în centrul
universitar Timişoara, vor încheia contracte individuale de muncă pe durată determinată cu unitatile sanitare
de mai jos, astfel:

 LA INSTITUTUL DE BOLI CARDIOVASCULARE TIMIŞOARA


Str.Gheorghe Adam nr.13A, Timisoara
Nr.Crt. Specialitatea
1. -cardiologie
2. -chirurgie cardiovasculară

 LA SPITALUL CLINIC JUDEŢEAN DE URGENŢĂ „PIUS BRINZEU” TIMIŞOARA


B-dul Liviu Rebreanu nr.156, Timisoara
Nr.Crt. Specialitatea
1. -Anatomie patologică
2. -Anestezie şi terapie intensivă
3. -Chirurgie generală
4. -Chirurgie plastică, estetică şi microchirurgie reconstructivă
5. -Chirurgie vasculară
6. -Diabet zaharat,nutriţie şi boli metabolice
7. -Endocrinologie
8. -Epidemiologie
9. -Farmacologie clinică
10. -Farmacie clinică
11. -Gastroenterologie
12. -Igiena
13. -Medicină de laborator
14. -Medicină de urgenţă
15. -Microbiologie medicala
16. -Nefrologie
17. -Neonatologie
18. -Neurochirurgie
19. -Neurologie
20. -Ortopedie şi traumatologie
21. -Psihiatrie
22. -Radiologie-imagistică medicală
23. -Sanatate publica si management
24. -Urologie
 LA SPITALUL CLINIC MUNICIPAL DE URGENŢĂ TIMIŞOARA
Str.Hector nr.1, Timisoara
Nr.Crt. Specialitatea
1 -chirurgia toracică
2 -chirurgie dento-alveolară
3 -chirurgie orală și maxilo-facială
4 -dermatovenerologie
5 -endodontie
6 -hematologie
7 -medicină de familie
8 -medicină internă
9 -medicina fizica si de reabilitare
10 -medicina muncii
11 -obstetrică-ginecologie
12 -oftalmologie
13 -oncologie medicala
14 -otorinolaringologie
15 -ortodonție și ortopedie dento-facială
16 -parodontologie
17 -pedodontie
18 -protetică dentară

 LA SPITALUL CLINIC DE URGENŢĂ PENTRU COPII „L.ŢURCANU” TIMIŞOARA


Str.Dr.Iosif Nemoianu nr.2, Timisoara
Nr.Crt. Specialitatea

1 - chirurgie pediatrică
2 -genetică medicala
3 -ortopedie pediatrică
4 - pediatrie
5 -psihiatrie pediatrica

 LA SPITALUL CLINIC DE BOLI INFECŢIOASE ŞI PNEUMOFTIZIOLOGIE


“V.BABEŞ“ TIMIŞOARA
Str.Gheorghe Adam nr.13A, Timisoara
Nr.Crt. Specialitatea

1. -boli infecțioase
2. -pneumologie,