Sunteți pe pagina 1din 2

Instituţia: .............................................................

Numele logopedului: .........................................................................


Data înregistrării: ..............................

FIŞA DE EXAMINARE COMPLEXĂ ŞI EVOLUŢIE LOGOPEDICĂ

Numele şi prenumele:....................................................................................................................................
Data naşterii...................... domiciliul............................................................................. tel..........................
Şcoala (Grădiniţa)...................................... Cl(grupa)....................... Învăţător (ed.)......................................

I. Anamneza

1. Situaţia socioculturală şi familială:


- nivelul de instrucţie al părinţilor.................................................................................................................
- profesia.............................................................................. nr. de copii.......................................................
- rangul naşterii................................. tip de familie.......................................................................................
2. Antecedente personale fiziologice:
-prenatale......................................................................................................................................................
evoluţia sarcinii........................................................................................................................................................
-perinatale.....................................................................................................................................................
naşterea............................................................................................ greutatea..................... scor APGAR...............
-postnatale....................................................................................................................................................
alimentaţia după naștere: naturală.................. artificială............................. mixtă ..................................................
3. Funcţia aparatului locomotor: ortostatism..................................... mers..................................................
manipulare...................................... lateralitate....................................... tulburări neuromotorii............................
4. Anamneza logopedică:
- apariţia şi evoluţia limbajului....................................................................................................................
- istoricul tulburării......................................................................................................................................
- prezenţa tulburării în familie.....................................................................................................................
- atitudinea copilului faţă de vorbire............................................................................................................
- atitudinea membrilor familiei faţă de vorbirea copilului...........................................................................
- intervenţii logopedice anterioare...............................................................................................................

II. Examinarea logopedică

1. Morfologia şi motricitatea aparatului fonoarticulator:


- malformaţii................................................... disfuncţii ale aparatului.....................................................
- tip de respiraţie.........................................................................................................................................
2. Tulburări de pronunţie (trebuie atașată o fișă de înregistare a profilului articulator)
- auz fonematic...........................................................................................................................................
- conştiinţa fonologică................................................................................................................................
3. Particularităţile vorbirii:.
-vorbire reflectată ......................................................................................................................................
-vorbire independentă................................................................................................................................
-recitare.......................................................................................................................................................
-povestire liberă.........................................................................................................................................
-povestire după imagini..............................................................................................................................
-ritmul....................................................... fluenţa.....................................................................................
-timpul mediu fonator (T.M.F.).......................... lungimea medie a exprimării(L.M.E.)..........................


 
4. Tulburări ale limbajului scris-citit
-citire......................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
-scriere...................................................................................................................................................
copiere....................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
dictare.....................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
compunere..............................................................................................................................................
................................................................................................................................................................

5. Diagnostic logopedic inițial:..............................................................................................................

6. Examene de specialitate:
- ORL.....................................................................................................................................................
- neurologic............................................................................................................................................
- neuropsihiatric.....................................................................................................................................
- psihologic.............................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................

7. Diagnostic logopedic final şi prognostic.............................................................................................

8. Evoluţia copilului pe parcursul terapiei logopedice


.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................

9. Bilanţul evaluărilor
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................

Corectat / ameliorat
Data : Semnătura logopedului: 

 

S-ar putea să vă placă și