Sunteți pe pagina 1din 1

FIȘA NR.

MELOTERAPIA

Centrul pentru Educaţie Incluzivă „Cristal” din Oradea


Grupa specială „A”
Educatoare: Elisabeta Rada, Aurelia Şerfezi
Grup ţintă: copii cu autism
Durata: An şcolar
Este o formă de comunicare cu efecte liniștitoare asupra copiilor, îndeosebi a copiilor cu cerințe
educative speciale, este un mijloc de sprijinire a abilităților de vorbire și de menținere a relației cu
celălalt. Meloterapia oferă un cadru securizat, unde copilul învață nu numai să comunice, dar și diverse
sarcini, învață să respecte reguli sau convenții sociale, toate contribuind la construirea stimei de sine,
îndeosebi la relaxarea acestuia.

Un mod de exprimare, ce oferă posibilitatea trăirii unor experiențe diverse și intense. Rolul
terapeutic al meloterapiei constă în exprimarea emoțiilor, dezvoltarea capacității de auto-observare,
expansiunea repertoriului de roluri precum și dezvoltarea de abilități interpersonale. Se poate desfășura
sub forma unei activități de grup, dar și în cazul persoanelor individuale, fiind un mijloc de dezvoltare
a exprimării și a comunicării cu copiii dar și adulții.

Meloterapia face parte din categoria terapiilor prin mediere artistică, prezentând caracteristici
specifice, bazându-se pe utilizarea uneltelor ca instrumente terapeutice. Indicațiile meloterapiei sunt
multiple fiind recomandată în: educația specială, psihiatrie, psihologia clinică, psihopatologia
expresiei, reeducarea funcțională, neo-natalitate, psihogeriatrie, susțineri de nuanță paleativă.
Această terapie oferă o serie de efecte benefice în cazul copiilor cu deficiențe mutiple:
determină stări afective tonice; amplifică rezistenţa la efort; reduc stările de tensiune şi anxietatea;
facilitează comunicarea; ameliorează comportamentele şi socializarea. Pentru copiii cu deficienţă
mintală sau autism meloterapia este folosită frecvent pentru stabilirea unui alt tip de comunicare,
pentru a stabili contactul cu copilul deficient şi pentru a facilita comunicarea între el şi
educator/părinte/tutore; astfel, apare termenul de muzică funcţională care desemnează faptul că în
terapie muzica este folosită în scopuri practice, pentru recuperare. În cazul copiilor cu deficienţă
mintală, dar şi în cazul celor hiperactivi, terapia prin muzică poate folosi pentru ameliorarea inhibiţiei
voluntare a actelor motorii şi pentru realizarea unor performanţe în plan psihomotric.
Sesiunile de meloterapie se derulează pe parcursul a 45 de minute, în spaţii securizate.