Sunteți pe pagina 1din 21

Universitatea Transilvania din BRASOV

Facultatea de Alimentație și Turism

Managementul fermei si pensiunii agroturistice

PENSIUNEA AGROTURISTICĂ CONDOR


Nume: Jitaru Costina - Madădălina

Specializarea : IMAPA

Anul IV
CUPRINS

Capitulul 1. Concepte teoretice privind managementul proiectelor în agroturism

Capitolul 2. Prezentarea societății

Capitolul 3. Studiu de caz - pensiunea agroturistică Condor

Concluzii și propuneri

Bibliografie
Capitolul I

Concepte teoretice privind managementul proiectelor in agroturism

În perioada contemporană orice activitate este privită ca un proiect modern, care


mpune o viziune nouă incepând cu analiza necesității proiectului și terminând cu
reutilizarea eficientă a rezultatelor acestuia. Drept urmare, a apărut în literatura de
specialitate termenul de management de proiect ca un instrument de planificare,
coordonare, realizare și control al activităților din cadrul proiectelor derulate în
diferite sectoare ale societății. Apariția unui proiect este asociată cu experiența unei
nevoi in cadrul organizației sau a societății, putem spune că aceasta este un răspuns la
o problemă aparută, de aceea una din caracteristicile cele mai pregnante ale
proiectului este noutatea sa.
Managementul proiectelor este un concept managerial, care poate susţine în mod
deosebit din punct de vedere metodic (organizare procesuală), structural (organizare
structurală) şi al managementului resurselor umane, o activitate complexă într-un
mediu dinamic.
Managementul și-a extins sfera de activitate asupra tuturor loturilor și
componentelor societății moderne, manifestându-și specialitatea în fiecare domeniu
de activitate.

Managementul în agroturism - reprezintă arta sau știința organizării și conducerii


eficace a agenției de turism, în vederea realizării obiectivelor comerciale. El cuprinde
urmatoarele sectoare: managementul organizațional, strategic, managementul
marketingului, resurselor, comunicării si calității.
Etimologic, cuvantul management iși are originea în limba latină, provenind de
la „manus” și desemnează„strunirea cailor ce trag la o căruță cu ajutorul
hățurilor”,apoi, prin intermediul cuvântului „manage”, căpătând semnificația de a
pregăti, a administra, a rezolva, a duce ceva la bun sfârșit, a manevra. Peter F. Druker,
afirma: „Necesitățile marilor organizații trebuie satisfăcute de oameni obișnuiți
capabili de performanțe neobișnuite”.
Organizațiile cu diferite structuri, funcționând în diferite medii, trebuie să fie
conduse. Câtă vreme va exista, managementul trebuie să răspundă la întrebarea „cum
trebuie să conduci mai bine?”. Managementul reflectă spiritul de bază al epocii
moderne ale cărui rădăcini pot fi generate de natura sistemului economic modern, de
natura mediului modern de afaceri în care se regăsesc atât resursele umane cât și
materiale. Conceptul de management poate fi înțeles ca fiind un proces de gestionare
a activităților unei companii, organizații sau o structură organizată a unor persoane
(directori, manageri) care efectuează operațiunile procesului de gestionare.
Managementul nu poate activa decât în strânsă interdependență cu evoluția pieței
forței de muncă din mediul economic în care funcționează, în funcție de factorii
demografici, de vârstă, de sex, de tradiții, obiceiuri, ocupații. El trebuie să se adapteze
și in funcție de dispersia geografică ca extindere a mediului de afaceri,al
organizațiilor,care este din ce în ce mai dinamică în ultimele decenii, unele companii
extinzându-și mediul de afaceri pe tot Globul (lanțuri hoteliere).
Conceptul de agroturism

În literatura de specialitate, română şi din străinătate, prin utilizarea noţiunii de


agroturism, se exprimă mai bine sfera de cuprindere, adică o activitate economică
complementară agriculturii într-o localitate rurală.Prin aceasta, agroturismul este un
mijloc de valorificare integrală a mediului rural cu potenţialul său agricol, turistic,
uman şi tehnico-economic.Agroturismul prezintă unele trăsături ce-l diferenţiază de
turismul tradiţional, standard:
* consumul turistic se petrece în mediul rural, unde esenţiale sunt: calitatea
pensiunii şi serviciilor de primire la fermieri, cunoaşterea mediului natural, uman şi
cultural, precum şi originalitatea produselor turistice;
*oferta turistică este autentică, diferenţiată, multiplă în diversitatea sa, organizată şi
condusă de fermieri, deci de oamenii satului;
ubstituţie a acesteia;
* oferă populaţiei cu venituri reduse posibilitatea de odihnă şi reconfortare, de
petrecere a timpului liber din vacanţe sau weekend-uri în peisajul pitoresc al mediului
rural, cu valori cultural-educative şi cu o ospitalitate specifică;
* nu necesită investiţii foarte mari pentru amenajări de infrastructură şi
supra-structură turistică sau pentru alte dotări de profil;
*se evită marile aglomerări turistice de pe litoral sau din staţiunile balneare sau
montane;
* este un turism în care specific este faptul că oferta este diversificată şi de mare
diseminare în spaţiu. Astfel, aparent, nu aduce prejudicii prea mari mediului natural şi
celui construit, dar trebuie să se ţină seama de un anumit “prag ecologic” şi “prag
fizic”. Pentru ca această trăsătură să se înscrie complet în conceptul de ecoturism,
trebuie avută în vedere “capacitatea de primire” a satului şi a arealului limitrof, mai
ales în condiţiile unui sejur în lunile de vară (dotări, amenajări, servicii conexe,
raportul cu populaţia autohtonă);
*nu este compatibil cu turismul de masă

Agroturismul trebuie să devină o componentă a ecoturismului şi, ca atare, cele 10


principii pentru dezvoltarea durabilă a turismului, se pot aplica şi în acest caz. Aceste
principii pot fi delimitate astfel:
* reducerea supraconsumului şi a risipei de resurse turistice;
*menţinerea diversităţii naturale, culturale şi sociale a spaţiului rural;
*integrarea agroturismului în planificarea şi strategia de dezvoltare naţională,
regională şi mai ales, locală (dezvoltarea ofertei, promovare şi organizare, precum şi
dezvoltarea infrastructurii generale şi tehnico-edilitare); de aici concluzia că prin
marketingul agroturistic se influenţează integrarea activităţilor agroturistice în
dezvoltarea spaţiului rural;
* sprijinirea economiilor locale în dezvoltarea socio-economică a comunităţii, dar
şi în protejarea naturii şi a valorilor
* implicarea comunităţilor locale în sectorul turistic, prin sprijinirea grupurilor de
iniţiativă, pentru dezvoltarea şi promovarea ofertei turistice locale, pentru protejarea
mediului înconjurător şi a bunurilor culturale, de aici şi rolul organizaţiilor locale, al
prestatorilor de servicii turistice, în cazul nostru, Asociaţia Sătească de Turism Rural;
*consultarea specialiştilor şi a publicului în dezvoltarea agroturismului şi a
economiei locale, pentru a se evita *dezvoltarea durabilă a agroturismului trebuie
susţinută prin pregătirea profesională, calificare, perfecţionare, formarea formatorilor
din rândul localnicilor, pregătirea civică, sociologică adecvată;
* cercetarea şi monitorizarea activităţii de turism şi a acţiunilor de protejare şi
conservare a mediului înconjurător, precum şi a resurselor turistice
Agroturismul este o componentă a turismului rural, cu implicaţii în valorificarea
resurselor locale şi în ridicarea nivelului de viaţă al locuitorilor, în dezvoltarea
socio-economică a localităţii rurale şi a comunităţii, în protejarea şi conservarea
mediului natural şi construit, în contextul unei activităţi economice pe principii
ecologice.
Între turismul rural şi agroturism există o relaţie de la întreg la parte, agroturismul
fiind una dintre componentele turismului rural. Agroturismul însă, practicându-se cu
precădere în zonele cu vocaţie agricolă diversificată, în cele relativ izolate şi izolate,
care impun asigurarea celor necesare traiului prin forţe proprii sau acolo unde este o
specializare adâncă, creează poziţii de monopol privind producţia anumitor produse
alimentare apreciate şi solicitate (regiunile pomiviticole, satele păstoreşti, delta sau
alte zone piscicole).
Cultura este inclusă în mod indirect în mix-ul produsului agroturistic, datorită
posibilităţilor de cunoaştere pe care acesta le oferă (cunoştinţele generale de geografie,
istorie, folclor, tradiţiile şi obiceiurile cu care turiştii vor veni în contact, schimbul de
informaţii privind preparatele şi produsele indigene, meşteşugurile şi instalaţiile pe
care vor putea să le admire “la sursă”), agroturismul se poate constitui astfel şi într-un
act de cultură.

Evaluarea potențialului agroturistic

Soluția lansării satului românesc ca produs turistic pe piața națională și


internațională constituie un demers de management si marketing care să situeze în
centrul său produsul, pe de o parte, și omul pe de altă parte.Din punct de vedere al
costurilor de realizare această soluție nu suportă cheltuieli prea mari deoarece ea se
bazează pe punerea în valoare a dotărilor deja existente, în prima fază, și doar pe
amenajarea lor la standardul impus de criteriile de clasificare si catalogare.
Evaluarea potențialului agroturistic se face prin prisma existenței unei infrastructuri
minime și a unui cadru construit, integrat armonios în cadrul natural, a posibilităților
de identificare și realizare a unor programe de odihnă și agrement, care să aducă în
prim-plan tradiții și meșteșuguri ce vor constitui elemente de atracție pentru turiști.

Activitatea agroturistică poate fi privită ca un sistem integrat de activităţi ce se


desfăşoară în mediul rural, activităţi ce se află în relaţii de interdependenţă şi care au
ca scop final dezvoltarea generală a zonelor rurale. Definită astfel, activitatea
agroturistică poate reprezenta un instrument de măsurarea a calităţii vieţii, de
cuantificare a nivelului de trai pentru anumite grupuri sociale.

Capitolul II Prezentarea societății

Pensiunea Agroturistiă Condor, Dulcesti, Neamț

Pensiunea Agroturistiă Condor se află în localitatea Dulcesti, pe șoseaua Roman –


Piatra Neamt, la km 30, la ieșirea din Dulcești spre Ruginoasa. În scurt timp de
la inaugurare, a devenit un important loc de petrecere a timpului liber pentru populația
din zona orașelor Roman si Piatra Neamt, datorită serviciilor si facilităților multiple
pe care le oferă clientilor săi.

Pensiune dispune de 36 locuri de cazare dispuse în 20 de camere dotate cu tv


propriu şi încălzire cu centrală termică pe gaze, apa curentă şi canalizare cu fosă
septică. Atât camerele cât şi sala de recepţie şi de servire a mesei dispun de un
mobilier tradiţional specific zonei neamţului şi oferă un mediu relaxant atât pentru
părinţi căt şi pentru copii acestora care se pot bucura şi de spaţiul amenajat special
pentru acestia cu leagăne rustice. Clienţii se pot folosi şi de parcarea generoasă din
faţa pensiunii Puncul de atracţie a pensiunii şi elementul care conferă farmec acesteia
este considerată pivniţa plină mereu cu bunătăți în toată perioada anului.

Din punct de vedere al localizării, pensiunea este situată la 29 de km departare de


orașul Piatra Neamț, în timp ce orașul Roman este la 15 km distanță. Cel mai apropiat
aeroport este Aeroportul Internațional George Enescu Bacău, situat la 51 de km.
Pensiunea este situată aproape de multe dintre atracțiile turistice ale Neamțului, și este
locul perfect pentru o vacanță sau pentru petrecerea unor momente de liniște într-un
cadru natural superb, departe de stresul cotidian.

Pensiunea agroturistică Condor este amenajată în stilul tradițional românesc. Este


deschisă oricărui vizitator, indiferent că zăbovește aici o jumătate de zi sau mai multe.
Este caldă şi primitoare ca şi casa bunicilor, simplă şi nesofisticată, oferind însă
confortul de care este nevoie într-o vacanţă binemeritată.Obiectele originale, precum
covoare, stergare, sobe, plăci de teracotă sau piese de mobilier, devin astfel adevarate
bijuterii. Utilizarea acestui stil a devenit in ultima perioadă un element de trend
inclusiv în modă, design si amenajari interioare.
Atracții turistice :

Piatra Neamț telegondola (32 km distanță) - Telegondola face legatura dintre


gara Piatra Neamț și cota Trei Coline de pe Cozla. Traseul are o lungime de 1.915 m,
la punctele finale ale traseului fiind amenajate spații comerciale și cafenele. Iarna se
schiază pe partia special amenajată, iluminată noaptea. Există telescaun pentru
transportul de la bază pâna în vârful pârtiei, precum și centru de închirieri echipament
necesar pentru schi.

Castelul Sturza (30 km distanță) - Castelul Sturdza de la Miclauseni, cunoscut și


sub denumirea de Palatul Sturdza, este un castel în stil neogotic construit între anii
1880-1904 de catre Gheorghe Sturza și soția sa Maria, în satul Miclauseni. În prezent,
se află în proprietatea Mitropoliei Moldovei si Bucovinei. Influentele neogotice se
regăsesc în decorațiuni cum ar fi: turnulețe gotice, armuri medievale, sala de manej,
dictoane latinești înscrise pe pereți, turn de intrare cu pod peste șantul de apa.

Cetatea Neamțului (50 km distanță) - Cetatea Neamț este aflată la marginea de


nord-vest a orașului Târgu Neamț. Este construită din piatră de râu, din piatră de
carieră și rocă de gresie verzuie. A fost redată circuitului turistic național
și internațional în anul 2009. Au fost amenajate 21 de încaperi, printre care sala de
sfat și judecată, sala armelor, închisoarea, camera de provizii, sala de mese, paraclisul.
In unele camere este recreată atmosfera din vremurile trecute, când cetatea era locuită.

Mănăstirea Agapia (60 km distanță) - Mănăstirea Agapia este una dintre cele mai
mari mănăstiri de maici din Romania, situata pe valea pârâului Agapia, la o distanță
de 9 km de orașul Târgu Neamț. Amplasată în mijlocul unei păduri, Mănăstire Agapia
este unul dintre cele mai cunoscute și mai apreciate așezăminte din această parte a
țării, o straveche vatră de credință și cultură, dar și un neprețuit tezaur de artă,
îndeosebi datorită frescelor pictate de Nicolae Grigorescu în perioada 1858-1861.

Lacul Izvorul Muntelui (64 km distanță) - Lacul de acumulare Izvorul Muntelui


(cunoscut și sub denumirea de Lacul Bicaz), este cel mai mare lac artificial (antropic)
amenajat pe râurile interioare din România. Situat pe cursul superior al râului Bistrița,
lacul s-a format ca urmare a construirii barajului hidroenergetic cu același nume. Pe
malul stâng, în apropiere de baraj, se afla amenajat un port turistic cu vaporașe, șalupe,
hidrobiciclete, casuțe de lemn si un hotel plutitor.

Rezervația de zimbri (70 km distanță) - Rezervația de zimbri și fauna carpatină


Dragoș Vodă a fost înființată în anul 1968. Începând cu anul 2002, spațiile de cazare
din rezervație beneficiază de un program de modernizare astfel că, în momentul de
față, Rezervația de Zimbri Dragod Vodă este una dintre cele mai mari și mai
reprezentative rezervații din Europa și unul dintre cele mai vizitate obiective turistice
din județul Neamț. În incinta zimbrăriei, există spații de parcare, locuri de popas cu
bancuțe și mese.

Cheile Bicazului (84 km distanță) - Cheile Bicazului reprezintă o zonă


geografică deosebit de pitorească din România situată în partea centrală a Munților
Hăsmaș, în nord-estul țarii în județele Neamț și Harghita. Cheile au fost formate de
râul Bicaz și fac legătura între Moldova și Transilvania, fiind puntea de comunicare
între județele Neamț si Harghita. Acestea sunt incluse Parcul National Cheile
Bicazului-Hăsmaș și fac parte din rezervația naturală Cheile Bicazului și Lacul Roșu.

CAPITOLUL III

Studiu de caz : pensiunea agroturistică Condor – Dulceşti, Neamţ

Planul de afaceri : pensiunea agroturistică Condor – Dulceşti, Neamţ

Afacerea a demarat în anul 1992, de către fraţii Sava Alexandru şi, respectiv
Sava Mihai. Aceştia au început construcţia unuei clădiri care mai apoi şi-a găsit
întrebuinţarea în a găzdui şi a oferii o gamă întreagă de servicii complete speifice
rurale regăsite în conceptul de agroturism.
Pensiunea poartă denumirea de CONDOR şi oferă clienţilor ei servicii de
cazare şi masă în regim de pensiune completă, la nivelul standardelor europene în
domeniu şi specifice mediului rural cum ar fi bucătăria tradiţională bazată pe produse
autohtone sau achiziţionate din zonă, ghidaj turistic şi transport în zonă, sporturi de
iarnă şi alpinism montan, pescuit şi vânătoare.
Pensiunea Condor este o afacere de tip familial, proprietarii fiind fraţii Sava.
Capitalul acesteia este în întregime privat şi se situează pe o suprafaţă de 10 000 mp
unde se întâlnesc 2 clădiri : pensiune şi anexele gospodăreşti. Pensiune dispune de 36
locuri de cazare dispuse în 20 de camere dotate cu tv propriu şi încălzire cu centrală
termică pe gaze, apa curentă şi canalizare cu fosă septică. Atât camerele cât şi sala de
recepţie şi de servire a mesei dispun de un mobilier tradiţional specific zonei
neamţului şi oferă un mediu relaxant atât pentru părinţi căt şi pentru copii acestora
care se pot bucura şi de spaţiul amenajat special pentru acestia cu leagăne rustice.
Clienţii se pot folosi şi de parcarea generoasă din faţa pensiunii dar şi de un garaj de
2 locuri acoperit care face parte din anexele gospodăresti alături de grajduri şi locul de
depozitare a nutretului. Puncul de atracţie a pensiunii şi elementul care conferă farmec
acesteia este considerată pivniţa unde nu numai că sunt depozitate numeroase
conserve autohtone şi specii alese de vinuri şi băuturi specifice din fructe şi nu numai,
dar într-un colţ este amenajată o zona care aduce aminte de o cafenea unde clienţii pot
savura o sticlă de vin la un ‘’pahar de vorba’’.
În ciuda faptului că este o afacere de familie, fraţii Sava au fost nevoiţi să
angajeze o menajeră, un ghid turistic, şi un muncitor priceput la toate. Alături de
aceştia soţiile fraţilor Sava se ocupă în întregime de bucătărie şi pregătirea alimentelor
pentru conservare în vederea păstrării acestora pe iarnă, iar cei doi fraţi împart
responsabilitaţile în ceea ce priveşte departamentul financiar şi aprovizionare şi nu în
ultimul rândă îngrijirea animalelor.

Serviciile oferite de pensiunea Condor :


Pensiune oferă în mod curent servicii complete de pensiune care includ cazare
şi trei mese pe zi. Meniul este unul tradiţional dar pot fi relizate la comandă şi
preparate de bucătărie internaţională, iar băuturile sunt oferite din producţie proprie
dar şi din afara pensiunii, acestea din urmă fiind cuprinse separat pe nota de plată.
Clienţii pot servi masa în spaţii speciale pentru aceasta dar şi pe terasa amenajată
astfel încât aceasta poate fi folosită şi pe timp de ploaie deoarece este acoperită. De
Crăciun, Revelion şi Paşte se organizează mese festive cu preparate specifice zonei
pentru aceste ocazii, iar în sezonul de toamnă se organizează şi degustări de vinuri în
pivniţa special amenajată.
Ghidul pensiuniii oferă oaspeţilor diferite programe de agrement şi poate
conversa în mai multe limbi de circulaţie internaţională precum engleza, franceza sau
rusa. Printre seviciile şi programele de agrement se numără şi participarea la
activităţile gospodăreşti (hrănirea şi îngrijirea animalelor, culesul ouălor, mulsul
vacilor, lecţii practice de bucătărie tradiţională), drumeţii în zona Neamţului care se
pot face călare sau sub formă de trasee montane simple dar şi complexe de două zile
pe masivul ceahlău care se află la o distanţă de doar 10 km de pensiune, pot merge şi
la pescuit în rîul Izvoul Muntelui şi pot participa la târgurile şi festivalurile
tradiţionale locale.

Localizarea pensiunii :

Pensiunea Condor este situată în comuna Dulceşti, satul Dulceşti, judeţul


Nemţ. Localitatea Dulceşti se află pe drumul naţional DN 15 la circa 10 km de
localitatea Bicaz de unde se poate porni în explorarea masivului Ceahlău şi reprezintă
punctul de plecare spre multe alte atracţii turistice din zona Neamţului.
Limita de nord conturează porţiunea cu vegetaţie forestieră compactă şi
altitudini mai mari, în sectorul cuprins între Valea Schitului, apoi limita ocoleşte
poiana unde se afla staţiunea şi schitul Durău; mai departe limita urmează pe o
porţiune versantul drept al Văii Schitului traversand afluenţii acestuia: Durăuaşul şi
Gasteniul şi trecând pe la izvoarele pârâului Ursu. Urmează pe o porţiune cumpăna
de ape dintre Rapciunita şi Sasca apoi trece pe la obârşia pârâului Sasca şi a
afluentului său Tiflic, urcă la Vârful Stus până la confluenţă acestuia cu Izvorul
Alb.
Limita de est urmăreşte cursul Izvorului Alb, în sensul râului, apoi se ridică pe
versant până la cumpăna de ape dintre Izvorul Alb şi Izvorul Muntelui apoi
urmăreşte pe o mică porţiune această cumpănă. Limita intersecteazş apoi pârâul
Izvorul Muntelui în apropiere de confluenţa acestuia cu pârâul Armeni, apoi urcă pe
cumpăna de ape cu valea Furciturii şi coboară în valea Furciturii; urmăreşte pe
o mică porţiune cursul acestei văi apoi urcă pe cumpăna de ape dintre valea
Furciturii şi Neagra; coboară pe valea Magdei cu Fagii Rari ocolind fanetele din
bazinul Negrii, traversează cumpăna de ape, coboară în pârâul Neagra şi urcă până
în vârful Verde (1138 m).
Limita de sud urmăreste limita dintre pădurea compactă şi zona de fanete şi
păşuni a localităţilor Neagra, Bicazul Ardelean şi Telec. De la vârful Verde trece
spre sud-vest, coborând pe o culme domoală până la o mică şa, de unde urcă la vârful
Făgeţel (1168 m), urmărind apoi limita pădurii până în dreptul satului Telec.
Limita de vest traversează pârâul Frânturi urmând valea Bistrei în amonte, de
aici limita urcă pe pârâul Ciotelicu de unde trece peste o foarte îngustă cumpănă de
ape , urcând până în vărful Calului; apoi coboară în bazinul pârâului Schitului,
urmărind cursul unui important afluent al acestuia, Valea Slatina.
Aici limita se îndepărtează puţin de vale datorită existenţei unei suprafeţe cu
vegetaţie de pajiste. Limita traversează apoi pârâul Martinu şi urmăreşte limita pădurii
faţă de poiană.
Munţii Ceahlău sunt încadraţi de văi largi şi adânci (Bistricioara, Bistriţa şi
Bicaz) ce se separă de masivele vecine alcătuite din şisturi cristaline sau din fliş
gresos. De-a lungul văilor se poate ajunge în diferite puncte ce se pot realiza pe
drumuri forestiere sau poteci turistice marcate, ascensiuni la vârfurile principale sau la
diverse alte obiective turistice.
Potenţialul turistic natural din Masivul Ceahlău a determinat amenajarea unor
trasee şi locuri de popas încă din secolul trecut. Astfel, familia Cantacuzinilor
amenajează în jurul anului 1860 prima potecă spre înălţimile Ceahlăului, iar primele
adăposturi sunt construite în 1906 lângă Fântâna Rece şi în 1914 la Fântânele. Unul
din principalele obiective de atracţie al turiştilor îl reprezină relieful conglomeratic
din zona centrală, printre cele mai spectaculoase forme numărându-se Panaghia,
Toaca, Căciula Dorobanţului, Piatra cu Apă, Detunatele, Dochia, Clăile lui Miron,
Piatra cu Apă. Un alt obiectiv îl reprezintă, pentru cei pasionaţi de alpinism,
ascensiunile pe traseele de escaladă din masiv.
Pentru un turism organizat şi civilizat, în Masivul Ceahlău funcţionează trei
cabane: Izvorul Muntelui, Dochia şi Fântânele. La acestea se adaugă pensiunea
Condor şi ale numeroase pensiuni, dar si complexul Durau. De asemenea nu putem să
nu amintim de posibilitatea efectuării de croaziere de agrement cu vaporul pe lacul de
acumulare "Izvorul Muntelui".
Pe cuprinsul rezervaţiei sunt aprobate, amenajate şi marcate şapte trasee
turistice, care traversează în întregime aria protejată.

Planul de markeing . Clienţi potenţiali :

Clienţii vizaţi de serviciile oferite de pensiune sunt persoane cu venitur medii


şi peste medie care iubesc natura şi doresc un sejur relaxant în aşa numitul ‘’Leagăn al
Moldovei’’, idiferent de vârstă, sex, categorie profesională, cetăţeni români sau străini,
din mediul urban dar şi din mediul rural din altă zonă decât zona neamţului.

Piaţa şi politica de preţ :


În cadrul pieţei interne un loc aparte deţine piaţa turistică, piaţă care se constituie în
acelaşi timp, ca un segment distinct al pieţei serviciilor, fiind de fapt o componentă de
bază a acesteia.
Piaţa agroturistică este supusă aceloraş legi ca orice piaţă turistică şi evoluează
sub influenţa a numeroşi factori dintre care amintim : volumul calitatea şi structura
resurselor agroturistice ; gradul de amenajare agroturistică ; nivelul de dezvoltare a
infrastructurii.
În România piaţa agroturistică este una în dezvoltare în comparaţie cu piaţa
turismului clasic care a cunoscut o uşoară stagnare în ultimii 2 ani. Acest trend
crescător este datorat şi numeroaselor fonduri nerambursabile oferite persoanelor din
mediul rural care vor să înceapă o astfel de afacere.
Zona în care este situată pensiunea Condor este una în care seviciile turistice nu
sunt foarte dezvoltate de aceea pensiunea practică preţuri medii în comparaţie cu
pensiuni agroturistice situate în zone turistice consacrate. Lista de preţuri variază în
funcţie de multitudinea de servicii pe care clienţii le aleg, poate fi descrisă succint
astfel :
a. 60ron/zi/pers, 3 mese pe zi incluse în preţ în cameră single ;
b. 120ron/zi/pers, 3 mese incluse în preţ în cameră dublă ;
c. 10ron/zi/cort, fără mese incluse în zona de camping ;
d. 25ron/drumeţie/pers pentru drumeţii organizate cu serviciile ghidului
pensiunii ;
e. Mesele festive organizate la cererea clienţilor se taxează în funcţie de
meniul stabilit.

Concurența:

Deşi nu este o zonă dzvoltată din punct de vedere turistic, pensiunea Condor
are câţiva concurenţi de seamă dar deosebirea este ca acestea sunt pensiuni nou
înfiinţate şi nu posedă cunoştinţe întemeiate în ceea ce priveşte întregul concept de
agroturism.
Concurenţii pot fi enumeraţi în funcţie de cum sunt situaţi faţă de principalul
punct de atracţie turistică, masivul Ceahlău, astfel :
1. în zona Bicazul Ardelean – Pensiunea Paleu : are o capacitate de 18 persoane
împărtiţă în 6 camere din care 2 duble şi 4 triple, practică un preţ de
100ron/zi/pers ;
2. în zona Bicaz – Pensiunea Ilinca : are o capacitate de 8 persoane care pot fi
cazate în 3 camere, 2 duble şi 1 de 4 persoane, practică un preţ de
80ron/zi/pers ;
3. în zona Ceahlău – Pensiunea Colţ de Rai :dispune de 4 camere dintre care 3
duble şi 1 triplă, asta însemnând o capacitate de cazare de 9 persoane, practică
un preţ de 120ron/zi/pers ;
4. în zona Durău – Pensiunea Albastrica :are o capacitate de 19 persoane care pot
fi cazate în 4 camere duble şi camere triple , practică un preţ de
120ron/zi/persoană.
Pensiunile enumerate mai sus sunt principalii competitori din zona a pensiunii
Condor, dar faţă de aceştia pensiunea fraţilor Sava are avantajul unui set de cunoştinţe
obţinute de-a lungul timpului de la înfiinţare şi până în prezent.

Promovarea :

Încă de la începutul activităţii proprietarii pensiunii s-au bazat pe promovarea


din om în om care s-a dovedit destul de eficientă. Odată cu trecerea timpului fraţii
Sava au apelat şi la alte mijloace de promovare . aceştia au apelat la o persoană
specializată care a creat un site pe internet care să ofere o prezentare amănunţită a
pensiunii şi în acelaşi timp prezintă toate amănuntele de care au nevoie potenţialii
clienţi precum şi căi de acces la pensiune.
În anul 2006 proprietarii pensiunii au semnat 2 contracte cu agenţii de turism
din Bucureşti şi, respectiv Piatra Neamţ, pentru a promova pensiunea şi prin
intermediul acestora. De asemenea , fraţii Sava au amplasat un panou de orientare
către pensiune, pe DN 15 chiar la intrarea în comuna Dulceşti.

Analiza SWOT :

Puncte tari :
- pachet de servicii de pensiune completă ;
- amplasamentul într-o zonă montană propice turismului de toate tipurile ;
- pachete de agrement agroturistice variate şi inedite ;
- preţuri convenabile şi competitive pe piaţă ;
- oferta largă de mâncăruri şi băuturi ecologice şi tradiţionale ;
- zona usor accesibilă şi cu multe căi de acces ;
- experienţa în domeniu turismului şi alimentaţiei publice a proprietarilor ;
- facilităţi de aprovizionare ;
- experienţa dobândită de la momentul deschiderii pensiunii şi până în prezent.
Puncte slabe :
- piaţă cu o concurenţă destul de mare în zonă ;
- pensiunea trebuie să atragă şi să fidelizeze clienţii.

Oportunităţi :
- industria agroturismului este în plină dezvoltare ;
- turiştii caută din ce in ce mai mult recrearea în mediul rural ;
- atracţia pe care o oferă tradiţiile şi obiceiurile zonei ;
- potenţialul turistic al zonei Neamţ ;
- avantajul costurilor mai scazute ale agroturismului faţă de turismul clasic.

Ameninţări :
- dezvoltarea din ce in ce mai rapidă a acestei ramuri de turism în România
prezintă pericolul de suprasaturare a pieţei ;
- pierderea elementului de noutate şi inedit al afacerii ;
- nereusita rentabilizării rapide şi nearmonizarea investiţiei.

Managementul pensiunii :

Conducerea şi angajaţi pesiunii :

Pensiunea Condor este o afacere de tip familial, investiţia fiind făcută integral de
fraţii Sava, astfel aceştia sunt şi managerii afacerii. De contabilitate, aprovizionare şi
finanţe se ocupă Sava Alexandru, acesta fiind absolvent al Academiei de Studii
Economice din Bucureşti în cadrul Faculăţii de Contabilitate şi Informatică de
Gestiune la care se adaugă o bogată experienţă în domeniul turismului din zona
Neamţ. Cel de-al doilea frate, Sava Mihai, este cel care are grijă de tot ceea ce
inseamnă gospodărirea pensiunii şi coordonarea activităţii celorlalţi angajaţi.
Gospodăria este destul de mare, iar cei doi fraţi şi soţiile lor nu fac faţă singuri
la ceea ce înseamnă activitatea turistică la care s-au angajat. Din acest motiv cei doi
fraţi au mai angajat şi ajutoare externe, pentru a reuşi să facă faţă cu succes cerinţelor
clienţilor şi pentru a le oferi servicii cât mai bune calitativ, astfel personalul pensiunii
este compus din :
- o femeie care se ocupă de curăţenia camerelor ;
- un ghid care are ca responsabilităţi alegerea traseelor pentru drumeţii, însoţirea
turiştilor la plimbările prin zona, cu calul sau cu căruţa, şi deasemenea cu
îngrijirea cailor ;
- un muncitor angajat pentru a avea grijă de curte şi întreţinerea instalaţiilor
sanitare.
Personalul este compus din locuitori ai comunei Dulceşti, persoane cunoscute
familiei Sava. Remuneraţiile personalului sunt de 700 ron/luna pentru femeia de
serviciu, respectiv pentru muncitor 800 ron/luna şi pentru ghid. Programul de lucru
al personalului este de 8 ore, eventualele ore suplimentare sunt compensate separat, de
la această regulă face excepţie ghidul care îşi stabileşte programul în funcţie de
preferinţele clienţilor de a face drumeţii.

Managementul financiar :

Afacerea de familie a inceput în momentul în care cei doi fraţi Sava şi-au
investit economiile pentru a-şi începe afacerea ; investiţia iniţială a fost de 45000
euro, din care s-a amenajat locuinţa păstrându-se aerul rustic care caracterizează zona,
s-au întocmit toate actele şi s-au plîtit toate taxele necesare funcţionării pensiunii, s-au
plătit salariile angajaţilor, a fost făcută şi aprovizionarea rămânând suficiente fonduri
şi pentru cheltuielile neprevăzute; recent locuinţa a fost reamenajată în conformitate
cu noile reglementări pentru a putea funcţiona.

Analiza cheltuielilor :

Cheltuielile realizate de fraţii Sava la începerea activităţii redau efortul depus


de aceştia pentru conferirea de servicii şi realizarea veniturilor prevăzute. Analiza
cheltielilor arată în expresie valorică totalitatea resurselor consumate în vederea
oferirii serviciilor.Chltuielile care au fost făcute pentu amenajarea pensiunii, cât şi
cele pentru salariile angajaţilor, aprovizionarea pensiunii şi alte cheltuieli
extraordinare sunt analizate în tabelul următor:

Nr.
Specificaţii Unitate de măsură Valoare
Crt.

1 Total cheltuieli Euro 45000

2 Cheltuieli pentru exploatare Euro 39073

3 Chetuieli financiare Euro 2868

4 Diferenţe de curs valutar Euro -


5 Dobânzi Euro 859

6 Cheltuieli excepţionale Euro 2200

Sursa: ‘’Bilanţul contabil al societăţii Condor S.R.L. la 30.12.1992’’

Din tabel se poate observa că valoarea cea mai mare este a cheltuielilor
pentru exploatare fapt ce arată că întreprinzătorii şi-au axat atenţia pe oferirea unor
servicii de calitate printr-o dotare calitativă superioară care vine în întâmpinarea
clienţilor.

Analiza cheltuielilor de exploatare:

Nr.
Specficaţii Unitate de măsură Valoare
Crt.

Cheltuieli cu aprovizionarea, cu
1 Euro 7855
materiile prime şi materiale

2 Cheltuielile pensiunii Euro 8215

Cheluieli cu lucrările şi serviciile


3 Euro 9900
executate de terţi

4 Cheltuieli cu impozite şi taxe Euro 3741

5 Cheltuieli cu personalul Euro 3588

6 Alte cheltieli de exploatare Euro 1401

7 Amortizări Euro 4373

8 Total cheltueli de exploatare Euro 39073

Sursa: ‘’Bilanţul contabil al societăţii Condor S.R.L. la 30.12.1992’’

Cheltuielile de exploatare sunt compuse din mai multe categorii de cheltuieli, dar
cele mai importante sunt cele ocazionate cu aprovizionarea cu materii prime şi
materiale dar şi cele ocazionate cu serviciile şi lucrările executate de terţi. În cazul
pensiunii Condor cheltuielile cu serviciile şi lucrările executate de terţi au valoarea
cea mai mare dovedind un real interes în a satisface cerinţele clienţilor dornci de
relaxare şi în acelaşi timp de cunoasterea unei zone montane cu un potenţial turistic
extraordinar.
Cheltuielile cu aprovizionarea cu materii prime şi materiale au o valoare care
atinge 20,10 % din valoarea cheltuielilor de exploatare, fapt ce arată grija sporită faţă
de confortul clienţilor dar şi independenţa alimentară şi nu numai deorece doar o parte
din produsele necesare sunt procurate din afara pensiunii.
Analiza veniturilor :

Veniturle sunt un indictor economico-financiar ce reflectă integral efectul


economic final al activităţii de explotare, financiare şi excepţionale dintr-o perioadă
de timp dată, de regula 1 an.
Analiza structurală a veniturilor pensiunii funizează informaţii valoroase pentru
indentificarea acelor activităţi pe care pensiunea le desfăşoară în scopul obţinerii de
profit considerându-le a fi prioritare.

Nr. Crt. Specificaţie Unitate de măsură Valoare

1 Venituri totale, din care : Euro 47895

2 Veniuri din servcii prestate Euro 47367

3 Venituri financiare Euro 528

4 Venituri excepţionale Euro -

Sursa: ‘’Bilanţul contabil al societăţii Condor S.R.L. la 30.12.1992’’

Tabelul relevă şi faptul că veniturile din activitatea excepţională lipsesc, iar cele
din activitatea financiară au o valoare mică. Din tabelul de mai sus reiese faptul că cea
mai importantă parte a veniturilor o constituie veniturile din explotare care au o
pondere de peste 98% din totalul veniturilor ralizate din activitatea pensiunii.

Concluzii si propuneri
Asadar, agroturismul vine ca o activitate complementară, ce valorifică excedentul
de spaţii de cazare existent în gospodăria ţărănească, pregătit şi amenajat special
pentru oaspeţi; care se constituie dintr-un ansamblu de bunuri şi servicii oferite de
gospodăria ţărănească spre consumul persoanelor. Ferma rămâne un simbol foarte
puternic pentru locuitorii din mediul urban prin casa fermierului, a ţăranului, a celui
care cunoaşte secretele naturii, cunoaşte locurile cele mai bune de pescuit din zonă, de
cules ciuperci apreciate de consumatori; este locul în care se cresc animale domestice,
cu care orăşeanul a pierdut contactul, este locul în care se pot mânca fructe proaspete,
locul unde se succed generaţii, reprezentând în acelaşi timp, un loc şi un mod de viaţă
aparte. Satul ocupă un loc deosebit în imaginea orăşeanului, semnificând dimensiunea
umană, animaţia locală specifică, evocă primăria, birtul, şcoala, biserica, locuri care
au marcat viaţa oamenilor secole de-a rândul. Aici se regăsesc artizani, comercianţi,
mici întreprinzători, actori locali care fac viaţa mai uşoară la ţară. Reprezintă, de
asemenea, locul de baştină a celor mai frumoase sărbători, a celor mai frumoase
obiceiuri de nuntă, botez sau de iarnă. Ferma, satul şi spaţiul rural, împreună sau
separat, constituie farmecul turismului rural prin atractivitate. Turismul rural trebuie
înţeles ca o formă de activitate care asigură populaţiei urbane cele mai adecvate
condiţii de terapie împotriva stresului, determinat de tumultul vieţii 2 cotidiene.
Această formă de turism, este puternic influenţată de factorii psihologici şi se
adresează prin excelenţă iubitorilor de natură, celor care ştiu să o folosească în
avantajul sănătăţii şi reconfortării lor, fără să o distrugă. Activitatea de agroturism, are
la bază trei elemente interdependente: • atracţia faţă de frumuseţile naturale,
etnografie, de noutatea, farmecul şi evenimentele specifice vieţii la ţară; • cazarea şi
masa, care, chiar dacă nu sunt la standardele hoteliere trebuie să fie de calitate şi
oferite cu ospitalitate; • transportul, căile de acces spre mediul rural sunt vitale pentru
asigurarea unui flux continuu de turişti.

Pentru managementul unei pensiuni agroturistice, strategia serviciilor distribuite


către consumatori, constituie planul de acţiune menit să asigure obţinerea unor
rezultate economice pozitive în confruntarea cu competitorii ei.În elaborarea strategiei,
managerul va avea în vedere următoarele aspecte: investiţiile,produsul turistic şi
echipamentele necesare; modul cum ar dori pensiunea să i se aprecieze serviciile,
sistemele de promovare a produselor turistice; competitorii; beneficiarii ofertelor de
servicii.

Calitatea informaţiilor, capacitatea de analiză a acestora, calitatea planurilor


elaborate pe aceste baze, revizuirea şi adaptarea acestora pot menţine sau ameliora
poziţia firmei.Reuşita strategiei se măsoară prin majorarea volumului desfacerilor,
prin creşterea beneficiului, prin amplificarea segmentelor de piaţă câştigate şi prin
continuitatea unei acţiuni eficiente.

România poate fi reprezentativă pentru turismul ecologic. Întreg teritoriul ţării


prezintă interes din punct de vedere al moştenirii etnografice şi folclorice, fiecare
zonă rurală având propriile obiceiuri tradiţionale. Activitatea agroturistică poate fi
privită ca un sistem integrat de activităţi ce se desfăşoară în mediul rural, activităţi ce
se află în relaţii de interdependenţă şi care au ca scop final dezvoltarea generală a
zonelor rurale. Definită astfel, activitatea agroturistică poate reprezenta un instrument
de măsurarea a calităţii vieţii, de cuantificare a nivelului de trai pentru anumite
grupuri sociale.
Harta turistica a judetului Neamt
Bibliografie :

1.http://www.rasfoiesc.com/business/afaceri/turism/MANAGEMENTUL-IN-UNITA
TILE-TURI48.php

2.https://www.scribd.com/doc/119751189/ORGANIZAREA-%C8%98I-EFICIEN%C
8%9AA-PENSIUNII-AGROTURISTICE-LA-CHERRY-DIN-MICROZONA-CA%C
8%98IN-ONE%C8%98TI

3.http://www.uaiasi.ro/ro/files/doctorat/2009_feb_BUSUIOC_ro.pdf

4.http://pe-harta.ro/neamt/

5.http://costinmariusemilian.blogspot.ro/2008/11/managementul-n-agroturism.html

S-ar putea să vă placă și