Sunteți pe pagina 1din 15

EVALUARE INIŢIALĂ

GRUPA MICĂ

COMPORTAMENT VERBAL

Comportamente măsurabile Tema activității / Itemi Comportament


Forma de realizare
Joc: a) Cum te cheamă?
 să pronunțe relativ corect cuvintele; „Camionul cu jucării” b) Denumește 4-5 jucării;
 să formuleze propoziții simple. c) Cum este…?

1
COMPORTAMENT COGNITIV

Comportament
Comportamente măsurabile Tema activității / Forma de Itemi
realizare

 să enumere părțile componente ale Spune mâinile, picioarele, capul,


corpului uman; Recunoaște și denumește două
 să denumească unele obiecte de Joc: obiecte de îmbrăcăminte/încăl-
îmbrăcăminte și încălțăminte; „Ne jucăm cu păpușa” țăminte;

 să clasifice obiecte după criteriul formei Joc: Separă jucăriile de alte obiecte;
„Copiii harnici” Grupează mașinile și păpușile

a) Așază ursulețul în poziția


 să plaseze obiecte în pozițiile indicate. Joc: cerută (pe măsuță, pe scaun).
„Unde se află ursulețul?”

2
COMPORTAMENT MOTOR

Comportamente măsurabile Tema activității / Itemi Comportament


Forma de realizare

 să dobândească autonomie în activitatea a) Mănâncă singur;


zilnică; Observația b) Se spală singur.

a) Rupe hârtia în bucățele;


 să rupă și să mototolească hârtia; Joc exercițiu: b) Matolește hârtia, după
„Mâncare pentru puișori” demonstrația educatoarei.

a) Întinde mâinile sus, în față;


 să execute la comandă mișcări ale Joc: b) Bate din palme;
diferitelor segmente ale corpului. „Ursuleții în excursie” c) Stă într-un picior 3-4
secunde.

3
EVALUARE INIŢIALĂ
GRUPA MICĂ
REZULTATUL EVALUĂRII
NUMELE ŞI
Nr.crt. Educație
PRENUMELE Educarea Activitate Cunoașterea Activitate Educație Educație
pentru DPM Comportament
limbajului matematică mediului practică plastică muzicală
societate
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

4
20
21
22
23

Din totalul de.....copii, Comportament A.....copii, Comportament D.....copii, Comportament S.....copii,

5
EVALUARE SUMATIVĂ INTERSEMESTRIALĂ
GRUPA MICĂ

Nr. Categoria de Tema activității


Comportamente măsurabile Itemi Comportament
crt. activitate Forma de realizare
- să pronunțe corect sunetele limbii „Cel mai bun recitator!”  Recita o poezie pe care ai învățat-o.
DOMENIUL române. concurs  Colorează fructul care îți place.
LIMBĂ ȘI - să recunoască din imagini fructe  Încercuiește cu albastru jocul de iarna
1. care îi plac, un joc de iarnă care îi
COMUNICARE care-ti place mai mult.
place și pe Moș Crăciun  Încercuiește cu roșu pe cel care aduce
cadouri de Crăciun.
- să formeze grupe de obiecte „Așază repede și bine!”  Grupează jucăriile date, după formă
DOMENIUL - să recunoască jucăriile mari formare de grupe după:  Alege mașinuțele, păpușile, ursuleții...
ȘTIINȚE: - să recunoască culorile formă, mărime, culoare; mari.
2. - să cunoască poziții spațiale
ACTIVITĂȚI poziții spațiale  Alege numai jucăriile albastre...roșii...
MATEMATICE  Așază ursulețul pe... sub... în față... în
spate
- să recunoască anotimpurile „Roata anotimpurilor”  Încercuiește imaginea care te bucură cel
DOMENIUL - să recunoască legume și fructe de Joc didactic mai mult iarna.
ȘTIINȚE:
3. toamna  Alege o legume, un fruct de toamnă.
CUNOAŞTEREA
MEDIULUI  Recunoaște o legume care se pune la
murat.
DOMENIUL - să asculte și să interpreteze cântece „Cel mai bun cântăreț!”  Cântă împreună cu educatoarea, cu
ESTETIC ȘI simple. grupul de copii și individual.
4. CREATIV: - să execute mișcări ritmice sugerate  Execută mișcările unui joc muzical.
EDUCAŢIE de text.
MUZICALĂ
DOMENIUL - să obțină efecte plastice prin „Colorează Zâna Toamna!”  Colorează fără să depășească spațiul.
ESTETIC ȘI îmbinarea culorilor de bază
5. CREATIV:
EDUCAŢIE
PLASTICĂ

6
DOMENIUL OM ȘI - să cunoască și să aplice reguli de „Mă spăl des pe mâini”  Cunoaște reguli de igiena care trebuie
SOCIETATE: igiena respectate.
6. EDUCAŢIE
PENTRU
SOCIETATE
- să lipească frunzele și fulgii Activitate practică:  Întinde corect pasta de lipit pe hârtie.
DOMENIUL OM ȘI realizând colaje estetice „Tablou cu Zâna Toamna și  Așază estetic frunzele și fulgii, pe spațiul
SOCIETATE: Zâna Iarna” indicat.
7.
ACTIVITATE
PRACTICĂ

- să execute exerciții de mers și Traseu aplicativ: mers,  Merge respectând comenzile și având o
alergare păstrând poziția corectă alergare, săritură ținută corectă.
DOMENIUL - să execute corect și rapid diferite  Aleargă și sare la comanda educatoarei.
8.
PSIHOMOTRIC mișcări la comandă  Execută exercițiile după demonstrație.

Comportament atins - A
Comportament în dezvoltare - D
Comportament necesită sprijin - S

7
EVALUARE SUMATIVĂ INTERSEMESTRIALĂ
GRUPA MICĂ
REZULTATUL EVALUĂRII
NUMELE ŞI
Nr.crt. Educație
PRENUMELE Educarea Activitate Cunoașterea Activitate Educație Educație
pentru DPM Comportament
limbajului matematică mediului practică plastică muzicală
societate
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

8
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

Din totalul de….. copii Comportament A…..copii Comportament D…..copii Comportament S…..copii

9
EVALUARE FINALĂ
GRUPA MICĂ

Nr. Categoria de Tema activității


Comportamente măsurabile Itemi Comportament
crt. activitate Forma de realizare
- să formeze propoziții corecte; Joc didactic: „Recunoaște  Alege un personaj, încercuiește-l și spune ce
DOMENIUL
- să interpreteze un personaj în personajul și spune ce știi știi despre el?
LIMBĂ ȘI despre el”
1.
COMUNICARE
câteva replici.  Recunoaște poveștile: „Maricica”, „Ciripel cel
lacom , „Unde a zburat rândunica?”, „Scufița
Roșie”, „Capra cu trei iezi”, „Ridichea uriașă”
- să formeze perechi. „Numără, formează  Formează perechi intre buburuze și frunze
- să raporteze la cantitate; perechi, recunoaște trasând cate o linie de la una la cealaltă.
DOMENIUL - să cunoască formele geometrice și figurile geometrice și  Continua șirul figurilor geometrice, respectând
ȘTIINȚE: să alterneze culorile după cerință; pozițiile spațiale” ordinea culorilor.
2. - să cunoască culorile de bază.
ACTIVITĂȚI  Colorează tot atâtea elemente cate îți arata cifra
MATEMATICE din dreapta.
 Colorează cu albastru cercurile, cu roșu
triunghiurile și cu galben pătratele.
- să recunoască anotimpurile; Joc didactic:  Alege anotimpul care îți place mai mult,
- să cunoască animalele și hrana lor; „Alege și spune...” încercuiește-l și spune de ce îți place?
- să cunoască părțile componente ale  Alege o floare, numește-i părțile component și
DOMENIUL unei flori; colorează-i frunzele.
ȘTIINȚE: - să cunoască mijloacele de transport
3.  Alege un animal, încercuiește-l și spune ce
CUNOAŞTEREA și mediul pe unde circulă. mănâncă.
MEDIULUI
 Alege un mijloc de transport care îți place,
spune care este mediul pe unde circula și
colorează-l.
DOMENIUL - să cânte împreună cu educatoarea, Repetarea cântecelor  Recunoaște cântecul și-l continuă fără ajutor.
ESTETIC ȘI în grup și individual cântece pentru serbare  Recunoaște jocul muzical și executa corect
4. CREATIV: învățate; mișcările sugerate de text.
EDUCAŢIE - să asocieze mișcările sugerate de
MUZICALĂ textul cântecului;

10
DOMENIUL - să compună spațiul plastic specific Pictură: Temă la alegere  Obține efecte plastice, forme spontane prin
ESTETIC ȘI picturii și desenului; tehnici specifice picturii
5. CREATIV: -să compare lucrarea proprie cu alte
EDUCAŢIE lucrări ale colegilor.
PLASTICĂ
DOMENIUL OM ȘI -să cunoască și să aplice norme de „Așa da! Așa nu!”  Ce fapte din imagini îți plac și de ce?
SOCIETATE: comportare civilizată pe care le-au „Mi-a plăcut la grădiniță!”  Marchează numai căsuțele din dreptul
6. EDUCAŢIE învățat la grădinița imaginilor în care copiii se comporta civilizat
PENTRU  Colorează bulina din dreptul activităților care
SOCIETATE ți-au plăcut cel mai mult la grădiniță!
DOMENIUL OM ȘI -să elaboreze creații individuale „Coșul cu cireșe”-aplicație  Executa cu ușurință acțiunea de lipire.
SOCIETATE: utilizând tehnici învățate.
7.
ACTIVITATE
PRACTICĂ
-să execute pașii de dans odată cu Dans popular:  Executa relativ corect pașii de dans învățați.
DOMENIUL
8. grupul de copii „Alunelul”
PSIHOMOTRIC

Comportament atins - A
Comportament în dezvoltare - D
Comportament necesită sprijin - S

11
EVALUARE FINALĂ
GRUPA MICĂ
REZULTATUL EVALUĂRII
Nr.
NUMELE ŞI PRENUMELE Educație
crt. Educarea Activitate Cunoaștere Activitate Educație Educație
pentru DPM Comportament
limbajului matematică a mediului practică plastică muzicală
societate
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

12
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

Din totalul de….. copii Comportament A…..copii Comportament D…..copii Comportament S…..copii

13
9 786067 530537