Sunteți pe pagina 1din 1

TEST DE EVALUARE A CUNOŞTINŢELOR

Clasa a VI-a_____ Numele__________________


Data________________

1. Sincopa este: 0,5p


a. o formulă ritmică
b. o formulă melodică
c. un interval muzical
2. Anacruza este :0,5p
a. o formulă ritmică
b. o măsură completă urmată de o pauză de un timp
c. o grupare ritmică ce dă elan timpului accentuat
3. Contratimpul este:0,5p
a. înlocuirea primului timp cu pauză
b. contopirea timpului accentuat cu cel neaccentuat
c. o formulă ce trebuie să se repete de două-trei ori
4. Formula ritmică obţinută prin contopirea timpului accentuat ce cel neaccentuat
dinaintea lui este:0,5p
a. sincopă
b. pătrime
c. contratimp
5. Daţi un exemplu de contratimp pe timp:1p
___________________________________

6. Încercuiţi sincopele din exemplul muzical următor:1p

7. Încercuiţi cu culori diferite şi numiţi formulele ritmice din următoarele exemple:2p