Sunteți pe pagina 1din 4

Republica Moldova

Ministerul Educaţiei al Republicii Moldova


Direcţia Generală Educație, Făleşti
I.P. Gimnaziul ,,Vasile Alecsandri”,s.Scumpia
Conform situaţiei de la 1 septembrie, 2017
Lista cadrelor didactice
A. Clase şi elevi
Clase 1 2 3 4 Total 5 6 7 8 9 Total Total
Număr de 1 2 1 2 6 1 1 2 2 1 7 13
clase
Număr de 32 39 20 45 136 23 32 42 42 24 163 299
elevi
B. Cadre didactice Pregătirea profesională a cadrelor didactice Cadre didactice pensionare - 4
I. Total cadre 22 Grad didactic superior ------ 0 Cadre didactice prepensionare - 0
-
J. Din ele: Grad didactic I -1 Un an pînă la pensie - 0
1.1 Studii superioare: 16 Grad didactic II – 12 de la unu-doi ------0
1.2 Studii med. speciale: 5 Fără grad didactic-9 De la doi – trei------0
1.3 .Studii superioare neterminate:1
1.4 Studii cu frecvență redusă:0

Lista cadrelor didactice care studiază la fără frecvență


Nr/o Numele, prenumele cadrului Studii deținute la Instituția, studiile Specialitatea Anul
didactic 01.09.16.
1 - - - - -

Nr d/o Numele, Anul, luna Studiile Masterat, Vechimea în Specialita Funcţia ocupată şi Anul Perfecţionare, anul,
prenumele şi ziua de Inst. abs. anul muncă tea obiectele predate, atestării, specialitatea
cadrului naştere An abs. Licenţă conform clase diriginție rezultatul
didactic diplomei
Peda Manager
gog
1. Lucic Larisa 05.08.1963 superioare Masterat 32a 18ani 2 l. şi lit. rusă Director Grad did.Doi 2008 manager
UPSBălţi 2014 15 z luni l. rusă -9 ore 2013confer. 2013 .l.rusa.Chiş.
1985 manager I
2013
confirm. II
l.rusă
2. Fusa 18.06.1968 superioare Masterat 27 a 7a,10 l.şi lit.rom. 1salariu dir.adj.instruire 2016 manager, Chiş.
Liliana 2014 luni l.rom-5 2015 gr.II 2014 Chişinău-l.rom
US Bălţi opţ.-2 Confirmare
2001 cerc -2 l.rom.

3. Zaiţ 09.07.1968 UPS”A.Russo” 26 a 7 a.,9 Învăţ.prima Director adj.pentru 2014 gr.Doi 2016, Chişinău
Raisa Bălţi 1989 luni r educaţie-0,5 salariu Înv.primar
Clasa III-18 ore
4. Popovici 06.07.1963 UPS”A.Russo” 35ani 6ani 9 Pedagogie şi Psiholog-0,5 2013 gr II 2013, Chișinău
Lidia Bălţi, 2006 luni managment Clasa IV-18 ore confirm
învăţămînt
prim.
5. Popovici 24.12.1974 UPSChişinău, Licenţă, 19 a l.şi lit.rom.. l.rom-21 ore 2013 gr. II 2013, Chișinău
Adela 1999 1999 cerc dans-1,5 oră confirmare
6. Munteanu 05.01.1991 UPSChişinău,2 Licenţă 1 an istorie Istoria -14 ore
Vitalii 012 2012 Ed.civica-7 ore

7. Andrieş 02.09.1969 UPSB,1990 26 a L. franc. L.franc-12 2015 2014 Chișinău


Lucia Opţ.-3 confirmare
Ed.tehnologica-5 gr. II lfranc.
8. Gruşca 11.05.1980 UPS„A.Russo”, 16 a l.germană l. engleză-16 2012,confirm 2014, Chișinău
Dumitru Bălți, 2002 şi engleză opţ.-2 .grad Doi

9. Paladi 22.09.1944 UPSTiraspol 42 a Chimie şi Chimia 8 ore 2015 2010


Gheorghe 1970 biologie confirmare , Chișinău
grad II,
10. Struc 07.12..1969 UPSBălţi, 1991 26 a Învăţămînt Ed.fizică-14ore 2012 2016, Chișinău
Larisa primar Secţ.sportive-8 confirmare
gr II

11. Friptuleac 19.06.1970 Şcoala 28 a Învăţămînt Clasa-I-20 ore - -


A Tamara pedag.Călăraşi primar
1989
12. Rozlovanu 15.09.1976 UPBălţi 2004 Licență 13 a l.şi lit.rom. l.şi lit.rom-11 ore
Lilia 2004 l.rusă-5
optional+1
13. Frunza 11.03.1988 UPBălţi,2010 Licenţă 5a Geografie Biologie-11 ore - -
Andrian 2010 biologie

14. Cibotaru 23.05.1948 UTM 37 a inginer Matematica-12 ore 2012,Conferi 2011,Chişinău


Anatolie 1986 re

15. Iutiş Vasile 09.10.1957 UPBălţi 21a Discipline Matematica-16 ore -


1981 tehnice şi Ed.tehnologică-3
fizică
16. Grigoreţ Ala 27.10.1958 Şcoala 39 a Învăţămînt Clasa III-20 ore 2013,confirm 2012, Chişinău
ped.Orhei primar ,gr.II
1978
17. Balamatiuc 24.12.1953 Şcoala 44 a Învăţămînt Cadru didactic de 2009, Chişinău
Ludmila ped.Orhei primar sprijin-1,8ore
1973 Instr . la domiciliu-4
ore
Ed.muzic.-6 ore
Cerc-2
18. Buga V-na 04.01.1970 Şcoala 28 a Învăţămînt Clasa I-20 ore 2012,confirm 2013, Chişinău
ped.Călăraşi primar cerc-2 ore .gr II
1989
19. Popovici Elena 19.05.1963 Şcoala 35 ani Învăţămînt Clasa II-20 ore 2014,Chişinău
ped.Orhei primar
1983
20. Friptuleac Ala 18.04.1970 Şcoala 28 a- Învăţămînt Ed.plastică -4 ore 2017- 2008,Chişinău
ped.Călăraşi învăţăto primar Ed.tehn.cl.prim-1 confirmare
1989 are Cerc-3,5 bibliotecar
17 ani- Opţionale-5
bibliotec Bibliotecar-0,5 salariu
ar
21. Bulban Adela 21.06.1989 UPSBălţi Licenţă 3a Biologie Geografie-7 ore
2014 2014 geografie Stiinţe-1
Opţionale-1
Secţii sportive-8
22. Struc Marin 01.01,1968 UPSBălţi 1993 16 a Discipline Fizica-11 2002,UPSB
6 luni tehnice Informatica-5
Director Lucic Larisa

S-ar putea să vă placă și