Sunteți pe pagina 1din 2

CEREREA

angajatului privind acordarea scutirilor la impozitul pe venit


reţinut din salariu pe anul 2017

PARTEA I. Se completează de către angajat

Numele, prenumele Rotaru Elena


Codul fiscal 2007022110632
Domiciliu Or. Chișinău, str. Valea Morilor 174/A

SOLICIT URMĂTOARELE SCUTIRI:


v P Scutirea personală
M Scutirea personală majorată
S Scutirea pentru soţ/soţie
Sm Scutirea pentru soţ/soţie majorată
Nx Scutirea pentru persoana întreţinută, cu excepţia persoanelor întreţinute - persoane cu
dizabilități din copilărie
Numărul persoanelor întreţinute
v Hx Scutirea pentru persoana întreţinută-persoană cu dizabilități din copilărie

În pătrăţelul scutirii alese se pune semnul „v”.

Informaţia despre soţ (soţie):


Numele, prenumele
Codul fiscal
Domiciliu

Informaţia desprele persoane întreţinute


Numele, prenumele Codul fiscal
Rotaru Viorica 2012050006268

În tabelul ce urmează se indică documentele, copiile sau extrasele din acestea care se anexează la cerere.

Denumirea Denumirea organizaţiei Seria, numărul şi data


documentului care a eliberat documentul eliberării
documentului
Buletin de indentitate Oficiul 40 A 90036620, 03.01.2012
Buletin de identitate Oficiul 40 A 80028892, 15.05.2015

29.12.2016 Rotaru
(semnătura)
(data)

7
PARTEA II. Se completează de către patron

Denumirea patronului Chișinău SRL


Codul fiscal 1001600157358
Numele, prenumele, codul fiscal al angajatului şi suma anuală a scutirii care corespunde
categoriei scutirilor PAH sînt verificate.
Cererea este înregistrată în registru sub numărul 1044

29.12.2016 Chișinău SRL


(data) (semnătura)

====================================================================
Se înmînează persoanei care a depus cererea

Serveşte drept confirmare a faptului că lucrătorul a cerut scutirile corespunzătoare.


Denumirea patronului Chișinău SRL
Codul fiscal 1001600157358
Numele, prenumele persoanei care a depus cererea Rotaru Elena
Codul fiscal al persoanei care a depus cererea 2007022110632
Suma totală a scutirilor cerute douăzeci și două mii optzeci și patru lei.
(scris cu litere)

Categoria scutirii acordate PAH

29.12.2016 Rotaru
(data) (semnătura)