Sunteți pe pagina 1din 6

Ministerul Educaţiei al Republicii Moldova

Universitatea Tehnică a Moldovei

Catedra Mecanica Teoretică

RAPORT
Despre lucrarea de laborator Nr.1
la Mecanică realizată în MATLAB

Tema: Elemente ale programului MATLAB


V-7

A efectuat: Melinteanu Cristian

A verificat:

Chişinău 2017
Exerciţiul 1:
Descrieţi comenzile de bază în regimul de comandă a Programului MATLAB.

1. Comenzile de dirijare a ferestrei în regimul de comandă.


clc - curăţă ecranul şi pune cursorul în colţul de sus din stânga a ecranului gol

home - întoarce cursorul în colţul de sus din stânga a ferestrei

echo <file_name> on – deschide regimul de scoatere pe ecran a textului Script-fail (fişier-


scenariu)

echo <file_name> off – închide regimul de scoatere pe ecran a textului Script-fail

echo <file_name> - schimbă regimul de scoatere pe ecran la opus

echo on all – deschide regimul de scoatere pe ecran a textului tuturor m-fişierelor

echo off all – închide regimul de scoatere pe ecran a textului tuturor m-fişierelor

more on - deschide regimul de scoatere pe ecran pe pagini (de folos la vizionarea m-fişierelor
mari)

more off - închide regimul de scoatere pe ecran pe pagini

Exerciţiul 2:
Se cere de a introduce într-o variabilă oarecare valoriile expresiilor când x = -1.75*10-3
şi y = 3.1.De calculat expresiile mai întâi într-un rând, iar pe urmă de optimizat (după
posibilitate) folosind variabilele intermediare.De prezentat rezultatul în diferite formate
şi de studiat informaţia despre variabile cu ajutorul comenzii whos.
>> x=1.75e-3;
>> y=3.1*pi;
>>R1=(abs(x)*(x+tan(y)))/(50*(x)^2+abs(sin(y)))^(1/3)+(((5*(x)^2+abs(sin(y)))^2.2)/(
(x)^2*(x+tan(y))^4));

R1 = -5.7233e+03

>> R2=sinh(sqrt(2*x+(sin(y))^2))/((x+log(abs(tan(y)))^1.3+abs(x)))-
(x+log(abs(tan(y)))+cos(y))/((2*x+((sin(y))^2))^(1/3))
R2 = 5.7348e+01 - 1.0019e+02i

Rezolvarea expresiilor folosind variabilele intermediare:

>> x=1.75e-3;
>> y=3.1*pi;
>> a=(x+tan(y));
>> b=(x)^2+abs(sin(y));
>>R1=(abs(x)*a)/(50*b)^(1/3)+(((5*b)^2.2)/((x)^2*a^4))

R1 = -5.7233e+03

>> x=1.75e-3;
>> y=3.1*pi;
>> c=2*x+(sin(y))^2;
>> d=x+log(abs(tan(y)));
>> R2= sinh(sqrt(c))/((d)^1.3+abs(x))-(d+cos(y))/((c))^(1/3)
R2 = 5.7348e+01 - 1.0019e+02i
Afişarea rezultatelor în diferite formate:

>> format short;H1,H2


R1 = -5.7233e+03

R2 = 5.7348e+01 - 1.0019e+02i

>> format long;H1,H2


R1 = -5.723302792999783e+03

R2 = 5.734790293599249e+01 - 1.001934716393515e+02i
>> format short e;R1,R2
R1 = -5.7233e+03

R2 = 5.7348e+01 - 1.0019e+02i

>> format long e;R1,R2


R1 = -5.723302792999783e+03

R2 = 5.734790293599249e+01 - 1.001934716393515e+02i

>> format long g;R1,R2


R1 = -5723.30279299978

R2 = 57.3479029359925 - 100.193471639351i

>> format short g;R1,R2


R1 = -5723.3

R2 = 57.348 - 100.19i

>> format bank;R1,R2


R1 = -5723.30

R2 = 57.348
>> format rat;R1,R2
R1 = -57233/10

R2 = 32803/572 - 3106/31i
Studierea informaţiei despre variabile şi rezultate cu ajutorul comenzii whos:

>> whos R1 R2
Name Size Bytes Class Attributes

R1 1x1 8 double

R2 1x1 16 double complex

Exerciţiul 3:
De calculat valorile funcţiei pe segmentul dat în N puncte la intervale egale unul de
altul. Optimizaţi programul folosind variabilele intermediare.
Este dată condiţia :

>> a=-pi;
>> b=pi;
>> N=7;
>> h=(b-a)/(N-1);
>> x=a:h:b;
>> y=(exp(x)).*sin(x)+(exp(-x)).*cos(x)
Y=

Columns 1 through 4

-6086/263 -2846/683 584/521 1

Columns 5 through 7

793/300 481/69 -263/6086


Folosind variabilele intermediare:

>> v=(exp(x))
>> u= sin(x)
>> t= cos(x)
>> s=(exp(-x))
>> y=v.*u+s.*t
y=

Columns 1 through 4

-6086/263 -2846/683 584/521 1

Columns 5 through 7

793/300 481/69 -263/6086

Concluzie:

În cadrul acestei lucrări de laborator am făcut cunoștință cu programul Matlab. Am


operat cu comenzile de bază în regimul de comandă al programului şi am operat cu nişte
funcţii care ne-au dat posibilitatea de a căpăta o anumită experienţă de lucru cu acest
program.

S-ar putea să vă placă și