Sunteți pe pagina 1din 3

Curriculum Vitae

INFORMAŢII PERSONALE Stefan Alin Ionut


Sat Stoicani, Comuna Foltesti, Judetul Galati
0758883940
alinstefan2016@gmail.com

Messanger . Alin Stefan (alin.stefan.29)

Sexul Masculin| Data naşterii 29/04/1998| Naţionalitatea Romana

LOCUL DE MUNCA
EXPERIENŢA PENTRU
PROFESIONALĂ
CARE SE CANDIDEAZĂ
POZIŢIA
01/11/2017 - prezent ScrieţiBarman
locul de muncă pentru care se candidează / poziţia / locul de
LOCUL DE MUNCĂ DORIT muncăCinema
dorit City,
/ studiile pentru care se candidează / profilul personal
Galati, Romania
STUDIILE PENTRU CARE SE
CANDIDEAZĂ (îndepărtaţi câmpurile irelevante din coloana stângă)
▪ Servirea clientului cu produse
PROFILUL PERSONAL ▪ Intretinerea curateniei pe bar
▪ Lucru cu bani

EDUCAŢIE ŞI FORMARE

© Uniunea Europeană, 2002-2017 | europass.cedefop.europa.eu Pagina 1 / 3


01/10/2017 – Prezent Student in cadrul Universitatii Dunarea de jos Galati, Facultatea de
Inginerie, Specializarea inginerie economica industriala.


Elev in cadrul Liceului tehnologic „Paul Dimo „ Galati. Profilul Tehnician proiectant
CAD

COMPETENΤE PERSONALE

Limba(i) maternă(e) Romana

Engleza ΙNΤELEGERE VORBIRE SCRIERE

B2 B2 B1 B1 A2

© Uniunea Europeană, 2002-2015 | europass.cedefop.europa.eu Pagina 2 / 3


Curriculum Vitae Scrieţi numele şi prenumele

Competenţe digitale Microsoft office (power point, word, excel etc)


Auto CAD

▪ Curs de calificare profesionala „Bucatar”


Cursuri ▪ Tehnician proiectant CAD
Certificări

© Uniunea Europeană, 2002-2015 | europass.cedefop.europa.eu Pagina 3 / 3