Sunteți pe pagina 1din 55

dinamica 2

lab.1 . determinarea bilantului de tractiune a fortei excedentale si a caracteristicii fortei la roata in


diferite situatii de exploatare a autovehiculelor
lab2. deterinarea bilantului de putere a puterii excedentale si a caracteristiciii puterilor in diferite
situatii de exploatare a autovehiculelor
lb3. det caracteristicii dinamince a autovehiculelor
lab4. determ parametrilor capacitatii de demarare a autovehiculelor
lab5. deerminrea parametrilor capacitatii de franare a autovehiculelor
lab6. determinarea parametrilor stabilitatii autoveh.
lab7.simularea si analizarea comportamemtului autovehiulelor sub o varietate de conitii de testare
prin utilizarea unor aplicatii software
lab 1.

rezistenta la rulare,la rampa,rezistenta totala a drumului,suma tuturor reistentelor exterioare.

:= f  Ga cos α
j11 
Rr
i11 , j11 i11
 

Rp := Ga sin α 
i11 , j11 j
 11 

Rt := Rr  Rp
i11 , j11 i11 , j11 i11 , j11

(
Rext i 11 , j 11 , v11 := Rr )
i11 , j11
 Raf
v11

Rψ := Rr + Rp
i11 , j11 i11 , j11 i11 , j11  vj , s 
Ratr := k S  
j,s  3.6 
(
Rtaf i11 , j 11 , v11 := Rψ )
i11 , j11
+ Raf
v11

Fexc := X - Ratr
j,s j,s j,s
600

X1 , s

Fexc1 , s

X2 , s

Fexc2 , s

X3 , s 400

Fexc3 , s

X4 , s

Fexc4 , s

X5 , s

Fexc5 , s 200
Rψ1 , 1

( )
Rtaf 1 , 1 , v11

0
0 100 200 300
v1 , s , v1 , s , v2 , s , v2 , s , v3 , s , v3 , s , v4 , s , v4 , s , v5 , s , v5 , s , v11

Lab 2

puterea la roata din lab 7


puterea necesara invingerii rezistentei la rulare

puterea nec invigerii rezistentei totale a drumului


puterea necesa invingerii tuturor fortelor exterioare

 2  Rψ i , j  v11
S  j,s  
v
Pψ( i 11 , j 11 , v11) :=
 11 11 
Pa := K    3600
j,s
 10  3.6  

Pexc := PR - Pa
j,s j,s j,s

100

PR
1, s

Pexc1 , s

PR
2, s
80
Pexc2 , s

PR
3, s

Pxc3 , s

PR 60
4, s

Pexc4 , s

PR
5, s

Pexc5 , s 40

( )
Pψ 1 , 1 , v11 + Ptaf ( 1 , 1 , v11)

20
0 50
v1 , s , v1 , s , v2 , s , v2 , s , v
v1 , s , v1 , s , v2 , s , v2 , s , v

Caracteristica dinamica . Factorul dinamic limitat de aderenta

   v  2 
 j,s 
 k S  3.6   
Xj , s icvj -     
(icvj) 
2

D :=

j,s Gad

q := 1 .. 3

ϕ := G2 := Ga 0.55
q ϕ coeficentul de
aderenta
0.75 beton uscat
0.525 piatra , bolovanii
D factorul dinamic
0.375 drum cu zapada afanată

  v11  
2
Dϕ factorul dinamic
ϕq G2 - k S  3.6   limitat de aderenta
Dϕ :=
   k = 0.028
v11 ,q Gad
S = 2.106

0.2

D1 , s

D2 , s

D3 , s 0.15

D4 , s

D5 , s
0.1
Dϕv , 1
11

Dϕv , 2
11

Dϕv , 3 0.05
11

0
0 100 200 300
v1 , s , v2 , s , v3 , s , v4 , s , v5 , s , v11
viteza in km/h
L4 Determinarea capacitatii de demarare pg 148

(
idm := n min , nmin + 10 .. n vmax )
vitezele corespunzatoare treptelor de viteza pe
(rd idm) toata gama de turatii a motorului
v := 0.377
j , idm it
j

α := 1.13043 β := 0.73913 γ := 0.86957

 α v 2
 vj , idm itj  
3
 ( j , idm)  itj  vj , idm itj 
P := Pmax  + β - γ
j , idm
 0.377 rd n p 
 0.377 rd  n p 
  0.377 rd  n p  

Puterea la roata in functie de viteza


PR := ηt  P
j , idm j , idm

PR  rd
j , idm Momentul la roata pe toata plaja de turatii
MR := 955.4 0.377
j , idm v
j , idm

MR X.R reactiunea normala a drumului asupra


j , idm rotii
XR :=
j , idm rd

3
klogan := 0.025 Ga := 1.54 10 Slogan := 2.0432
S aria sectiunii transversale

(vj , idm)
2
k = 0.028
S
k 
S = 2.106 10 13
 XRj , idm icvj  -
 
(icvj)
2
D :=
j , idm Ga

ψmax := 0.016 sosea asfaltata stare buna

σ := 0.07 coeficient cuprins intre 0.04 si 0.09

g := 9.81 acceleratia gravitationala


( )
2
δrot := 1 + σ icv coeficient de influenta a maselor in miscare de rotatie
j j

g
a
j , idm
:= D ( j , idm
- ψmax  ) δrot
j

a1 , idm
6
a2 , idm

a3 , idm
4 Curbele acceleratiei autovehiculului in
a4 , idm functie de vitezele acestuia

a5 , idm2

0
0 50 100 150 200
v1 , idm , v2 , idm , v3 , idm , v4 , idm , v5 , idm

k numarul de trepte
k := 5

j1 := 2 .. k

n ec := 0.7 n p

(
idm1 := n min , n min + 10 .. n ec )
idm2 := n min , n min + 10 .. 0.9 nvmax
  
1 1
v ( 1 , idm1+10
-v
1 , idm1 ) a
+
a 
Δt :=
 1 , idm1 1 , idm1 + 10 
1 , idm1 2  3.6
v +v
1 , idm1 +10 1 , idm1
Δs := Δt 
1 , idm1 1 , idm1 7.2

3 n min = 800
n ec = 2.8  10
i := n min

nec - 10
t 1 :=
 Δt
1, i
i = nmin

t 1 = 1.429 timpul necesar demararii in treapta 1 de viteze


Δs :=
(v1 , idm1+10 + v1 , idm1)Δt1 , idm1
1 , idm1 2  3.6

nec- 10
s1 :=
 Δs
1, i
s1 = 12.021 s.1 spatiul necesar demararii in treapta 1 de viteze
i = nmin

1 ( j1 , idm1 + 10 j1 , idm1 ) ( j1 , idm1 +10 j1 , idm1 )


 v -v  a +a
Δt := if v v , 
j1 , idm1  j1 , idm1 j1 - 1 , n ec 3.62 a a
 j1 , idm1 + 10 j1 , idm1

 Δt
j1 , idm1 
Δs
j1 , idm1
:= if v
 j1 , idm1
v
j1 -1 , nec
,
3.6 2 ( j1 , idm1+10 + vj1 , idm1) , 0
 v

1 ( k , idm2+ 10 k , idm2) ( k , idm2 +10 k , idm2 ) 


 v -v  a +a
Δt := if v v ,  , 0
k , idm2  k , idm2 k- 1 , n ec 3.62 a a 
 k , idm2 + 10 k , idm2 

 Δt
k , idm2 
Δs
k , idm2
:= if v
 k , idm2
v
k-1 , nec
,
2 3.6 ( k , idm2+10 + vk , idm2) , 0
 v

i := n min

j := 1 .. 5

nec- 10
t :=
j  Δt
j,i
timpul necesar demararii in fiecare treapta in s
i = nmin

nec -10
s :=
j  Δs
j,i
spatiul necesar demarari in treptele de viteze in m
i = nmin
k k
td :=
 t1 ts :=
 s1
i=1 i=1

td = 7.144 ts = 60.103

idm1
t
1 , idm1
:=
 Δt
1, i idm1
i = nmin s
1 , idm1
:=
 Δs
1, i
i = nmin

 idm1 
t
j1 , idm1
:= if v
 j1 , idm1
v
j1 -1 , nec
,t
( j1 -1 , nec-10)  + Δt
j1 , i
, 0

i = nmin
 

 idm1 
t
k , idm1
:= if v
 k , idm1
v
k-1 , nec
,t
( k-1 , nec-10)  + Δt
k, i
, 0

i = nmin
 

20

t1 , idm1
15
t2 , idm1

t3 , idm1
10
t4 , idm1

tk , idm2 5

0
0 20 40 60 80 100 120
vi , idm1 , v2 , idm1 , v3 , idm1 , v4 , idm1 , vk , idm2 viteza in km/h
 idm1 
s
j1 , idm1
:= if  v
 j1 , idm1
v ,s
j1 - 1 , nec j1 -1 , nec -10
+
 Δs
j1 , i
, 0

i = nmin
 

 idm2 
s
k , idm2
:= if  v
 k , idm2
v ,s
k- 1 , nec k-1 , nec -10
+
 Δs
k, i
, 0

i = nmin
 

3
1.510

s 1 , idm1

s 2 , idm1 3
110
s 3 , idm1

s 4 , idm1
500
s k , idm2

0
0 50 100 150 200
vi , idm1 , v2 , idm1 , v3 , idm1 , v4 , idm1 , vk , idm2

Lab 5 - Determinarea parametrilor capacitatii de franare a autovehiculelor

Aplicatie 16/169 Se va determina influenta drumului asupra deceleratiilor

i := 1 .. 3

ϕ1 :=
i f1 :=
i f coeficientul de rezistenta la rulare
0.7
0.015 ϕ coeficientul de aderenta
0.75 Beton - asfalt uscat
0.0165
0.8
0.018
f2 :=
ϕ2 := i
i
0.025
0.5
Drum de pamant uscat 0.030
0.55
0.035
0.6

ϕ3 := f3 :=
i i

0.2 0.03
Drum cu zapada batatorita
0.225 0.04
0.25 0.05

af1 1 :=  ϕ1 + f1   g franarea are loc pe toate rotile


i  i i

af2 1 := ϕ1  g daca toate rotile sunt blocate


i i

af1 2 :=  ϕ2 + f2   g af2 2 := ϕ2  g af.1 , af2, deceleratii


i  i i i i

af1 3 :=  ϕ3 + f3   g af2 3 := ϕ3  g
i  i i i i

deceleratia in functie de coeficientul de aderenta


10
af = m/s2
af11
i
8
af21
i

af12
i 6

af22
i
4
af13
i

af23
i 2

0
0.2 0.4 0.6 0.8
ϕ1 , ϕ1 , ϕ2 , ϕ2 , ϕ3 , ϕ3
i i i i i i

Deceleratia scade odata cu scaderea coeficientului de aderenta a drumului

Determinarea timpului de franare Aplicatia 17/170

v1 := 0 .. 162

 v1  tf durata de franare
 
tf1 :=
 3.6 
i , v1 ϕ1  g
i

 v1 
 
tf2 :=
 3.6 
i , v1 ϕ2  g
i

 v1 
 
tf3 :=
 3.6 
i , v1 ϕ3  g
i

influentele coeficientului de aderenta asupra timpului de franare la o anumita vitaza de


franare
30

tf11 , v
1

tf12 , v
1
tf = s
tf13 , v
1 v.1 viteza autovehiculului km/h
tf21 , v 20
1'

tf22 , v
1

tf23 , v
1

tf31 , v
1
10
tf32 , v
1

tf33 , v
1

0
0 50 100 150 200
v1

Timpul de franare creste odata cu


cresterea vitezei si cu sacaderea
coeficientului de aderenta,

Aplicatia 18 pag 170


Spatiul de franare

2 2
 v1   v1   v1 
2
     
Sfmin1 :=
 3.6  Sfmin2 :=
 3.6   3.6 
i , v1 2  ϕ1  g i , v1 2  ϕ2  g Sfmin3 :=
i , v1 2  ϕ3  g
i i
i

t pr := 0.75 timpul de perceptie-reactie la franare

t if := 1.5 timpul scurs pana la blocarea rotilor

 v1 
Ss :=
v
   ( tpr + tif ) spatiul suplimentar de franare
1  3.6 
Sopr1 := Sfmin1 + Ss
i , v1 i , v1 v
1

Sopr2 := Sfmin2 + Ss
i , v1 i , v1 v
1 spatiul de oprire [m]

Sopr3 := Sfmin3 + Ss
i , v1 i , v1 v
1

800

Sopr11 , v
1

Sopr12 , v
1

Sopr13 , v 600
1

Sopr21 , v
1

Sopr22 , v
1
400
Sopr23 , v
1

Sopr31 , v
1

Sopr32 , v
1
200
Sopr33 , v
1

0
0 50 100 150 200
v1

Spatiul de franare creste odata cu


scaderea coeficientului de aderenta

Spatiul necesar de oprire la 100km/h


pe zapada batatorita este de
aproximativ 200m.

Lab 6 Deterninarea parametrilor stabilitati autovehiculului


Stabilitatea longitudinala
sin( x) := sin( x deg)
cos( x) := cos( x deg)
tan( x) := tan( x deg)
-1
atan( x) := atan( x)  deg

a) unghiul pantei maxime la rasturnare


Alogan := 2.630 m ampatamentul
Galogan := 1540 kg greutatea

n := 1 .. 7

rap := rap.n parametrul central de masa (tab 3.1 pag 37)


n

0.490
0.500
0.510
0.520
0.530
0.540
0.550

alogan := Alogan rap m


n n

b logan := Alogan - alogan


n n

b logan
alogan = b logan = alogan = 1.289
n n 1

hg := b logan
n alogan = 1.315
2
Alogan 0.19
b logan
Alogan 0.20 alogan = 1.341
3
Alogan 0.21
b logan
Alogan 0.22 alogan = 1.368
4
Alogan 0.23
b logan
Alogan 0.24 alogan = 1.394
5
Alogan 0.25
b logan
alogan = 1.42
6

b logan
alogan = 1.447
7
hg = hg = 0.5
n 1
Unghiul rampei maxime la care stabilitatea longitudinala la rasturnare este la limita

  b logann 
αa := atan
 
n  hg 
 n 

αa = 69.567
αa = 1
n

Unghiul pantei maxime la care stabilitatea longitudinala la rasturnare estte la limita

  alogann 
αb := atan
 
n  hg 
 n 

αb = αb = 68.806
n 1

70
68
αa
n 66
αb 64
n
62
60
0.45 0.5 0.55 0.6 0.65 0.7
hgn , hgn

b. unghiul pantei maxime la alunecare


drum cu zapada batatorita drum de pamant udat de ploaie
δ2 :=
δ1 := n
n
0.3
0.2
0.32
0.205
0.34
0.21
0.37
0.22
0.40
0.23
0.42
0.25
0.45
0.25
drum de beton/asfalt uscat
drum de pamant uscat
δ3 := δ4 :=
n n

0.5 0.7
0.51 0.71
0.52 0.72
0.54 0.74
0.56 0.76
0.58 0.78
0.60 0.8

  δ1n alogann 
αmax1 := atan
   
n  Alogan - δ1  hg 
 n n

  δ2n alogann 
αmax2 := atan
   
n  Alogan - δ2  hg 
 n n

  δ3n alogann 
αmax3 := atan
   
n  Alogan - δ3  hg 
 n n

  δ4n alogann 
αmax4 := atan
   
n  Alogan - δ4  hg 
 n n

αmax1 = αmax2 = αmax3 = αmax4 =


n n n n

αmax1 = 5.817
1
αmax2 = 8.86
1
αmax3 = 15.148
1

αmax4 = 21.585
1
30

αmax1n
20
αmax2n

αmax3n

αmax4n
10

0
0.2 0.4 0.6 0.8
δ1n , δ2n , δ3n , δ4n

30

αmax1n
20
αmax2n

αmax3n

αmax4n
10

0
0.45 0.5 0.55 0.6 0.65 0.7
hgn , hgn , hgn , hgn
30

αmax1n
20
αmax2n

αmax3n

αmax4n
10

0
1.25 1.3 1.35 1.4 1.45
alogan , alogan , alogan , alogan
n n n n

Viteza maxima cu care se poate intra intr-un viraj este mai mare cu cat inaltimea centrului de
greutate este mai mica;

pb2 pag192

v1logan := 0 .. 250

E := 1.480

Stabilitate transversala la rasturnare


n := 1 .. 7
R := β :=
n n

10 0
20 1
30 2
40 4
50 6
60 8
70 10

Viteza critica a autovehiculului in viraj pe un drum cu inclinare transversala la care lor


rasturnarea laterala in plan transversal a automobilului
R   tan β + E 
 n  ( n) 2  hg 
vlogan := 11.3
  n 
E
( n)
n
1-  tan β
2  hg
n

vlogan =
n
vlogan = 43.485
1

140
120
100
vlogan
n
80
60
40
0 20 40 60 80
Rn R.n raza de virare

140
120
100
vlogan
n
80
60
40
0 2 4 6 8 10
βn

140
120
100
vlogan
n
80
60
40
0.45 0.5 0.55 0.6 0.65 0.7
hgn

Stabilitatea transversala la derapare


δy1 := 0.8 δ1
n n

δy2 := 0.8 δ2
n n

δy3 := 0.8 δ3
n n

δy4 := 0.8 δ4
n n

δy1 =
n

δy2 =
n
δy3 =
n

δy4 =
n

Viteza critica pe un drum cu panta transversala la care deraparea automobilului incepe sa


aiba loc este:

vdt1 := 11.3
(
Rn δy1n + tan βn  ( ))
n 1 - δy1  tan β
n ( n)

Rn ( δy2n + tan( βn))


vdt2 := 11.3
n 1 - δy2  tan β
n ( n)

Rn ( δy3n + tan( βn))


vdt3 := 11.3
n 1 - δy3  tan β
n ( n)

Rn ( δy4n + tan( βn))


vdt4 := 11.3
n 1 - δy4  tan β
n ( n)

vdt1 = vdt2 = vdt3 = vdt4 =


n n n n
vdt1 = 14.293 vdt3 = 22.6 vdt4 = 26.741
1 vdt2 = 17.506 1 1
1
100

vdt1
n 80

vdt2
n 60
vdt3
n 40
vdt4
n
20

0
0 20 40 60 80
Rn

100

vdt1
n 80

vdt2
n 60
vdt3
n 40
vdt4
n
20

0
0 2 4 6 8 10
βn

100

vdt1
n 80

vdt2
n 60
vdt3
n 40
vdt4
n
20

0
0.45 0.5 0.55 0.6 0.65 0.7
hgn
jos5 = 0.18

p jos = 0.23
10

= 0.932 λjos = 0.932


6

jos11 = 0.935
p sus = 0.5
5

sus10 = 0.75

λsus = 0.947
5

0.949 λsus = 0.95


10
 0 
 261.915 
 299.174 
 295.04 
 
rd =  297.825 
 418.641 
 
 532.7  D =
 692.944  is
 702.3 
miterea principala si din cutia de viteze
2.656 it = 2.136
6

de viteza,trasarea diagramei fierestrau


3 3
4 10 5 10
ezele minime si maxime din treptele de
3
it
j )
n p  rd  if vj , s  vmedj

v  it )  
3
j,s j 
if v > vmed
0.377 np  rd  j,s j

120

PR
1, s

P ev
1, s

P ev 100
2, s

PR
2, s

PR
3, s

P ev 80
3, s

P ev
4, s

PR
4, s

P ev 60
5, s

PR
5, s

PR
6, s
40
P ev
6, s

20
0 50 100 150 200 250
v1 , s , v1 , s , v2 , s , v2 , s , v3 , s , v3 , s , v4 , s , v4 , s , v5 , s , v5 , s , v6 , s , v6 , s

or motoare.Evaluarea fortei de propulsie


3 3 3 3
1 10 2 10 3 10 4 10
ni

250
3 3
3 10 4 10
250
73.6
33.2
Rr4 , 1
Rr1 , 1
33.1 73.4
Rr4 , 2
Rr1 , 2
33 Rr4 , 3
Rr1 , 3 73.2
Rr4 , 4
Rr1 , 4 32.9
Rr4 , 5 73
Rr1 , 5
32.8
200 300
v11 72.8
32.7 0 100
0 100 200 300
v11

3
3 2 10
5 10

( 1 , 5 , v11) 3
4 10
(
Pr 1 , 1 , v11 )
3
Pr( 1 , 2 , v11)
1.5 10
( 2 , 5 , v11) 3
3 10
Pr( 1 , 3 , v11)
( 3 , 5 , v11) 3
2 10
1 10
3

Pr( 1 , 4 , v11)
( 4 , 5 , v11) 3
Pr( 1 , 5 , v11)
1 10
500
0
0 100 200 300
v11 0
0 100 200 300
v11
300
300
Rp4 , 1
Rp1 , 1
Rp4 , 2
Rp1 , 2 200
200
Rp4 , 3
Rp1 , 3
Rp4 , 4
Rp1 , 4
100
100 Rp4 , 5
Rp1 , 5
100 200 300
v11 0
0 0
0 100 200 300
v11

11

3.6 

4
 10

4
 10

3
 10

0
0 100 200 300
v11


v11

3.6 

100 200 300


v11

2 
vv   v11
  
3.6   3.6 
0 100 200 300
v11

0 100 200 300


v11

4
6 10
4
, 1 , v11) 8 10

, 2 , v11) 4
(
Rext 1 , 5 , v11 ) 4
6 10
4 10
Rext ( 2 , 5 , v11)
, 3 , v11)
4
, 4 , v11) Rext ( 3 , 5 , v11) 4 10
4
Rext ( 4 , 5 , v11)
2 10
, 5 , v11) 4
2 10

0
0 0 100 200 300
0 100 200 300
v11
v11
ntale si a caracteristicii fortei la roata in

ale si a caracteristiciii puterilor in diferite

ulelor sub o varietate de conitii de testare

uma tuturor reistentelor exterioare.

2X1 , s Forta la roata

F.exc Forta excedentara


Rψ Rezistenta totala a drumului
Rtaf rezistenta totala a aerului
Pψ puterea necesara invigerii rezistentelor totale ale drumului

100 150 200


v3 , s , v3 , s , v4 , s , v4 , s , v5 , s , v5 , s , v11
v3 , s , v3 , s , v4 , s , v4 , s , v5 , s , v5 , s , v11

Pentru fiecare treapta de viteze, valorile factorurui dinamic situate


deasupra curbelor nu pot fi utilizate, deoarece apare patinarea rotilor motoare.
zatoare treptelor de viteza pe

S aria sectiunii transversale


demararii in treapta 1 de viteze

) , 0

in m

t = 1.429 s = 12.021
1 1
s = 19.225
t = 1.308 2
2 s = 41.917
3
t = 2.294
3 s = 95.144
4
t = 4.185 s = 225.198
4 5

t = 7.964
5
f coeficientul de rezistenta la rulare

ϕ coeficientul de aderenta
af.1 , af2, deceleratii
v.1 viteza autovehiculului km/h
logan1 = 1.341

logan2 = 1.315

logan3 = 1.289

logan4 = 1.262

logan5 = 1.236

logan6 = 1.21

logan7 = 1.183
ransversala la care lor
100 200 300
v11

3
5 10

(
Pr 4 , 1 , v11 ) 3
4 10
Pr( 4 , 2 , v11)
3
3 10
Pr( 4 , 3 , v11)

Pr( 4 , 4 , v11) 3
2 10

Pr( 4 , 5 , v11)
3
1 10

0
300 0 100 200 300
v11
100 200 300
v11
4
8 10

(
Rext 4 , 1 , v11 )
4
Rext ( 4 , 2 , v11)
6 10

Rext ( 4 , 3 , v11) 4
4 10
Rext ( 4 , 4 , v11)

Rext ( 4 , 5 , v11) 4
2 10

300
0
0 100 200 300
v11