Sunteți pe pagina 1din 1

1. Jndicatorii sitnatiei financiare a agenfilor economic!

Aceasta grup5 cuprinde, la randul sau, mai multe tipuri de indicatori relevant!':

A. Indicatori de structure! a activelor §ipasivelor, care sunt:

Rota (coeficientul) capitalului propriu

Capital propriu
Csc = > 0
Capital permanent

sau

Capital propriu
Csc = - > 1
Datorii pe termen mediu §i lung


El relevS proportia pe care capitalul propriu o define in cadrul capitalului
permanent. Se pune in evidenta relafia dintre capitalurile proprii si capitalul imprumutat pe
termen mediu §i lung.

Gradul de indatorare pe termen lung

Datorii pe termen mediu si lung


Dti <, 0,5
Capital permanent

Cu ajutorul lui se caracteri^aza fenomenul indatorarii agentufui economic, cSt 51


moduJ de realizare a echiJibruIui finaiiciar pe termen mediu §i lung.

Gradul autonomiei financiare

Capital propriu
>0,25
Capital imprumutat (totalul datoriilor
pe termen scurt, mediu §i lung)

El este cunoscut §i sub denumirea ratei solvabilitafii §i reflects poten|ialul de


finanfare a nevoilor firmei pe seama resurselor proprii, iar indirect gradul de indatorare.

B. Indicatorii capatitatii definantare


In esenja lor, caracterizeaza capacitatea agentilor economici de a acoperi, in
diferite grade si pe seama diferitelor resurse, necesarul de finantare permanenta a activelor
intangibile pe care acestia le gestioneaza.
181