Sunteți pe pagina 1din 2

Liceul Teoretic “Nicolae Bălcescu” Clasa a II-a A

Cluj – Napoca Data: ………………….


Numele si prenumele elevului:………………………………………………

Adunarea şi scăderea numerelor naturale în concentrul 0 – 1000

La sfârşitul clasei a II-a elevul va fi capabil :


1.3. – să efectueze corect operaţii de adunarea şi scădere cu numere naturale de la 0 la
1000 fără şi cu trecere peste ordin;
2.4. – să descompună numere în sumă de numere;
- să afle termenul necunoscut, rezolvand ecuaţii simple;
2.6. – să rezolve probleme care presupun cel puţin două operaţii de adunare sau scădere;
2.7. – să formuleze probleme care se rezolvă printr-o singură operaţie.

Fişa de lucru nr. 1

Coe- Punc
O. Itemi fici- te
R. ent
1.3
Calculează:
5 + 6 = ...... 15 – 6 = ...... 6 + 7 = ......
16 – 7 = ...... 7 + 8 = ...... 17 – 8 = ...... 6

16 – 9 + 7 = ...................... = ...... 2
20 – 8 – 5 = ...................... = ...... 2
14 + 6 – 11 = ...................... = ...... 2

2.4
Observă exemplul de mai jos,apoi calculează:

6 + 7 = 6 + 4 + 3 = 6 + 4 + 3 = 10 + 3 = 13
6 + 5 = ................................................................. 4
6 + 7 = ................................................................. 4
6 + 9 = ................................................................. 4

2.4
a + 5 = 14 a – 9 = 6 15 – a = 7
a = ................... a = ................... a = .....................
a = ........ a = ........ a = ......... 9
.......................... .......................... ...........................

2.6
Irina are 9 păpuşi, iar Delia are cu 5 păpuşi mai puţin.
Câte păpuşi au cele două fete?

In conformitate cu manualul de MATEMATICĂ, pentru clasa a II-a , autori 1


Alexandrina Dumitru, Viorel-George Dumitru ,Editura CORINT, 2004
Liceul Teoretic “Nicolae Bălcescu” Clasa a II-a A
Cluj – Napoca Data: ………………….
Numele si prenumele elevului:………………………………………………
Rezolvare

1. ...................................................................................
................................................................................... 2
2
2. ...................................................................................
................................................................................... 2
2
R: ..........................
1
2.7
a) Alcătuieşte o problema care să se rezolve prin ex.:
8+4=
b) Rezolvă problema cu plan de rezolvare.

.........................................................................................
.........................................................................................
......................................................................................... 4
.........................................................................................
.........................................................................................

Rezolvare
........................................................................................ 2
........................................................................................ 2
R : ....................................... 1
Din oficiu 3
Total 50

Bareme minime obligatorii:

Foarte bine: 50 – 45 ; Bine: 44 – 35 ;


Suficient : 34 – 25 ; Insuficient: sub 25

Calificativ obţinut: ...............................................


Semnătura învăţătoarei: .......................................
Luat la cunoştinţă de către părinte: .....................

In conformitate cu manualul de MATEMATICĂ, pentru clasa a II-a , autori 2


Alexandrina Dumitru, Viorel-George Dumitru ,Editura CORINT, 2004