Sunteți pe pagina 1din 1

Şcoala Gimnazială Dorna Arini

Fişă de recapitulare pentru teză (2)


Citeşte cu mare atenţie textul de mai jos şi răspunde corect cerinţelor date:
Madam Popescu mai sărută o dată dulce pe maiorașul, îl scuipă, să nu-l deoache, și-l
lasă jos. El a pus sabia în teacă, salută militărește și merge într-un colț al salonului unde, pe
două mese, pe canapea, pe foteluri și pe jos, stau grămădite fel de fel de jucării. Dintre toate,
maiorul alege o trâmbiță și o tobă. Atârnă toba de gât, suie pe un superb cal vânăt rotat, pune
trâmbița la gură și, legănându-se călare, începe să bată toba cu o mână și să sufle-n trâmbiță.
Madam Popescu îmi spune ceva; eu n-aud nimica. Îi răspund totuși că nu cred să mai ție mult
gerul așa de aspru; ea n-aude nimica. (Vizită..., de I.L.Caragiale)

1) Selectează din fragmentul dat trei subiecte exprimate prin părţi de vorbire diferite.
Precizează prin ce sunt exprimate.
2) Scrie câte un sinonim pentru cuvintele: legănându-se, spune, răspund.
3) Precizează vocalele şi consoanele din cuvintele: Popescu, sabia, superb.
4) Scrie câte cuvinte şi câte silabe sunt în structurile de mai jos: şi-l lasă jos, într-un colţ,
legănându-se călare, să sufle-n trâmbiţă, n-aud, n-aude.
5) Transcrie din fragmentul dat o propoziţie negativă simplă şi o propoziţie negativă
dezvoltată. Transformă-le în propoziţii afirmative.
6) Găseşte în text o propoziţie afirmativă, dezvoltată pe care să o scrii pe caiet sau pe fişă.
Transformă propoziţia găsită de tine într-o propoziţie simplă, negativă.
7) Precizează modul, timpul şi persoana pentru următoarele verbe din textul dat: a pus,
merge, nu cred.
8) Desparte corect în silabe cuvintele: maioraşul, milităreşte, salonului, trâmbiţă, superb,
gerul, aspru.
9) Scrie două enunţuri interogative (două întrebări) referitoare la textul operei Vizită… de
I.L.Caragiale
10) Realizează în 5-7 rânduri descrierea camerei tale. Seamănă cu cea a lui Ionel
Popescu? Prin ce?
11) Ce carte/ lectură i-ai recomanda lui Ionel Popescu? Motivează-ţi răspunsul.
12) Cum crezi că l-ai putea convinge pe Ionel Popescu să fie mai cuminte şi mai
civilizat? Răspunde în 3-5 rânduri.