Sunteți pe pagina 1din 2

Disciplina: EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT

PROIECTAREA ELEMENTELOR DE CONȚINUT (UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚARE)


Unitatea de învăţământ: …………………………………….
Anul școlar: 2017-2018
Cadrul didactic: …………………………………………….. Număr de lecții alocate: 11 lecții
CLASA a V-a Săptămâna de aplicare: 1, 23-27
Elemente de conținut: CALITĂȚI MOTRICE: VITEZĂ

Resurse Tip de evaluare/


Nr. Săpt. de
Competențe specifice Conținuturi supuse instruirii Activități de învățare instrumente de
lecției aplicare Timp
Materiale utilizate evaluare
alocat
01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08.
2.3 Evaluare:
Jaloane,
3.1 - naveta 10x 5m
1 1 Naveta 10x 5m sau alergare de viteză pe 50m plat, cu start de sus 15 min fluier, - evaluare inițială
3.2 - alergare de viteză pe
cronometru
3.3 50m plat, cu start de sus

- la stimuli vizuali: schimbări de poziții

- la stimul auditivi: ridicări si depuneri de obiecte


Jaloane,
2.3 Viteza de reacție la - alergare accelerată pe diferite distanțe la semnale auditive fluier,
3.1 stimuli: vizuali, auditivi cronometru,
2-3 23 15 min - evaluare formativă
3.2 sau tactili mingi
3.3 Viteza de deplasare - starturi cu accelerare, plecând din diferite poziții diferite,
bastoane
- ștafete utilizând stimuli tactili

- jocuri de mișcare: ”Prinde bastonul”

4-5 24 2.3 Viteza de reacție la - la stimuli vizuali: plecări din diferite poziții 15 min Jaloane, - evaluare formativă
3.1 stimuli: vizuali, auditivi fluier,
3.2 sau tactili - la stimul auditivi: plecări din diferite poziții cronometru,
3.3 Viteza de deplasare eșarfe de
culori diferite
- alergare accelerată pe diferite distanțe la semnale vizuale
manual
- ștafete utilizând stimuli tactili

- jocuri de mișcare:”X și O”

- efectuarea unor mișcări cu rapiditate maximă (aruncări si


prinderi de obiecte pe loc si din deplasare)

2.3 - mișcări ale segmentelor corpului efectuate cu rapiditate maximă Jaloane,


Viteza de execuție în
3.1 fluier,
6-7 25 acțiuni motrice simple 12 min - evaluare formativă
3.2 - startul de sus efectuat la stimuli vizuali si auditivi cronometru,
Viteza de deplasare
3.3 mingi
- alergare de viteză pe 50m plat, cu start de sus

- jocuri de mișcare: ”Crabii si creveții”


- exersarea repetata a unor exerciții: plecări – opriri - retrageri cu
spatele – alergare

Viteza de reacție la - pasarea mingii de baschet într-un minut


2.3 Jaloane,
stimuli: vizuali, auditivi
3.1 fluier,
8-10 26-27 sau tactili - ștafete utilizând stimuli auditivi și tactili 12min - evaluare formativă
3.2 cronometru,
Viteza de execuție în
3.3 mingi
acțiuni motrice simple - naveta 10x 5m

- jocuri de mișcare: ”Al treilea fuge„

2.3 Evaluare: Jaloane,


3.1 - naveta 10x 5m -naveta 10x 5m sau alergare de viteză pe 50m plat, cu start de sus fluier,
11. 27 15 min
3.2 - alergare de viteză pe -completarea testului de evaluare din manual cronometru, -evaluare sumativă
3.3 50m plat, cu start de sus manual

NOTĂ:
 „Proiectarea elementelor de conținut ” este un exemplu dat pentru anul școlar 2017-2018, considerându-se că unitatea de învățământ are condiții optime de lucru: bază sportivă în aer liber, sală de
sport, dotare minimă cu instalații și aparatură sportivă.
 Acest document de planificare este un „model” pe care cadrele didactice îl pot folosi așa cum este elaborat sau pe care îl pot adapta condițiilor de lucru existente în unitatea de învățământ.
Cadrele didactice au obligația să elaboreze astfel de documente pentru toate elementele de conținut existente la nivelul clasei a V-a.