Sunteți pe pagina 1din 2

Calificarea profesională : Tehnician transporturi

Modulul X : Operaţii şi echipamente pentru manipularea mărfurilor


Nr de ore/an: 31 ore
Nr. ore /an : 62 din care: T: 30 ore LT: 32 oră 29 14T 15 LT
Clasele: a XIII-a seral

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ
AN ŞCOLAR: 2017-2018
Săptămâna
Nr Unitatea de Competenţe Nr. ore
Conţinuturi XII B Obs
crt competenţă specifice
T LT T LT
(0) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
1 OPERAŢII ŞI Analizează Clasificarea mărfurilor 6 S1,2,3
ECHIPAMENTE
PENTRU mărfurile în - în funcţie de starea lor fizică (solide, lichide, gazoase)
MANIPULAREA vederea - după modul de încărcare şi/sau descărcare (prin aşezare,
MĂRFURILOR transportării şi prin aruncare, prin curgere)
depozitării - după condiţiile de transport, depozitare şi conservare
(obişnuite, perisabile, periculoase, speciale, grele, cu
gabarit depăşit)
după cantităţile care se transportă (de masă, în cantităţi
mici, singulare)
Condiţii impuse pentru transportul diferitelor categorii de 4 4,5,
mărfuri (de legislaţie, de contractul de transport, modul
de prezentare a încărcăturii la
preluare)

Analizează Mijloace şi amenajări necesare pentru transportul 6 ,7,8,9


mărfurile în diferitelor categorii de mărfuri
vederea
transportării şi
depozitării
2 Organizează Operaţii de manipulare a mărfurilor: cântărire, 8 10,
11,
activităţi de transbordare, încărcare, stivuire, calare, nivelare, fixare, 12,13
manipulare a mărfii conservare, descărcare, depozitare

1
Echipamente şi instalaţii pentru manipularea mărfurilor 8 14,
15,16,1
(electrocare, motostivuitoare, macarale, benzi 7
transportoare, instalaţii de climatizare şi frigorifice).
3 Elaborează Analizarea mărfurilor pentru o situaţie dată, în vederea 6 18,19
21
documente pe stabilirii condiţiilor de transport, a mijloacelor şi
teme profesionale amenajărilor necesare.
3 Analizarea documentaţiei tehnice a unor echipamente şi
instalaţii pentru manipularea mărfurilor, în vederea
stabilirii condiţiilor de exploatare a acestora.

Coordonează Pregătirea activităţilor de manipulare a mărfurilor într-o 8 ,22


23,24
activităţi de situaţie dată . ,25
manipulare a
mărfii.

Moderează Coordonarea activităţilor de manipulare a mărfurilor într- 8


,26,27
dezbateri şi o situaţie dată ,29,30
şedinţe. - Monitorizarea activităţilor de manipulare a mărfurilor;
- Analizarea indicatorilor specifici activităţilor de
manipulare a mărfurilor ;
- Întocmirea unui plan de îmbunătăţire a activităţilor ;

4 Recapitulare 4 31,32

Clasa în practică :
XIII seral S 6,20,28 Întocmit,