Sunteți pe pagina 1din 311

CAPTIVA

MANUAL DE UTILIZARE
NUMAI EURO DIESEL EN 590!*
Motorul diesel al autovehiculului dumneavoastră
a fost realizat în conformitate cu cele mai noi
descoperiri ale cercetării din domeniul automobilelor,
reprezentând cea mai avansată şi sofisticată
tehnologie, compatibilitate cu mediul şi economie.
Pentru a menţine o bună performanţă, motorul trebuie utilizat
numai cu combustibil de o înaltă calitate, care respectă specificaţiile
europene DIN EN 590 – EURO DIESEL. Vezi capitolul
„Conducere autovehicul – Combustibil”.
Utilizarea altor tipuri de combustibili poate afecta funcţionalitatea
autovehiculului şi poate conduce la anularea garanţiei!
*Pentru motoarele diesel
CUVÂNT ÎNAINTE

Acest manual vă va familiariza cu exploatarea şi întreţinerea noului dumneavoastra autovehicul.


Vă oferă de asemenea importante instrucţiuni privind siguranţa. Citiţi-l cu atenţie şi respectaţi
recomandările pentru a vă putea bucura de o funcţionare plăcută, sigură şi lipsită de probleme
a autovehiculului dumneavoastră.
Activitatea de service va fi cel mai bine asigurată de un reparator autorizat CHEVROLET care
cunoaşte cel mai bine autovehiculul dumneavostră şi este dedicat deplinei dumneavoastră satisfacţii.
Vă rugăm consideraţi acest manual o parte integrantă a autovehiculului dumneavoastră.
Va trebui să rămână permanent în autovehicul, inclusiv în momentul revânzării.
Vă mulţumim pentru că aţi ales Chevrolet.
NOTĂ IMPORTANTĂ
Vă rugăm să citiţi acest manual şi să urmaţi Ne rezervăm dreptul de a modifica oricând
instrucţiunile cu atenţie. ATENŢIE
specificaţiile sau design-ul fără înştiinţare
: Acesta este simbolul avertizării privind ATENŢIE indică o situaţie de pericol praelabilă şi fără suportarea vreunei obligaţii.
siguranţa pentru a vă atenţiona referitor potenţial care, dacă nu este evitată, poate Autovehiculul poate să nu corespundă
la posibilele pericole, incluzând răniri provoca răniri personale minore standardelor sau regulamentelor din alte ţări.
sau moderate sau poate conduce Înainte de a încerca înmatricularea acestui
personale, deteriorarea autovehiculului
la deteriorarea autovehiculului autovehicul în orice altă ţară, consultaţi toate
sau a altor bunuri. Respectaţi toate
sau a altor bunuri. regulamentele în vigoare şi realizaţi toate
mesajele privind siguranţa, afişate după
acest simbol. modificările necesare.
NOTĂ Acest manual descrie opţiunile şi echipările
În acest manual veţi găsi următoarele notaţii disponibile în momentul publicării. Unele dintre
NOTĂ cuprinde informaţii care vă vor
speciale: ajuta la întreţinerea vehiculului articolele descrise în acest manual nu se
• Avertisment dumneavoastră sau alte instrucţiuni regăsesc la autovehiculul dumneavoastră.
• Atenţie referitoare la acesta. Contactaţi Distribuitorul Dumneavoastră
Autorizat Chevrolet pentru informaţii cu privire
• Notă la disponibilitatea opţiunilor şi echipărilor.
* sau (opţional) : Asteriscul şi specificaţia Piesele şi accesoriile care nu sunt originale
AVERTISMENT (opţional) în acest manual semnifică un Chevrolet nu au fost examinate sau aprobate
AVERTISMENT indică o situaţie articol de echipament cu care nu sunt dotate de către compania noastră. Nu putem garanta
de pericol potenţial care, dacă nu este toate autovehiculele. Asemenea articole nici caracterul adecvat şi nici siguranţa pieselor
evitată, poate provoca răniri personale cuprind opţiuni de motorizare, variaţii şi a accesoriilor care nu sunt originale Chevrolet
grave sau decesul. de model specifice unei anumite ţări şi nu suntem răspunzători de defecţiunile
şi echipamente opţionale. cauzate de utilizarea lor.
Toate informaţiile, ilustraţiile şi specificaţiile Important: Citiţi în întregime şi cu atenţie
din acest manual se bazează pe ultimele Secţiunea 1 („Scaunele şi sistemele de protecţie
informaţii despre produs disponibile a ocupanţilor”) a acestui manual înainte
în momentul publicării. de a pune în funcţiune autovehiculul
dumneavoastră.
CUPRINS

1. SCAUNELE ŞI SISTEMELE DE PROTECŢIE A OCUPANŢILOR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-1


(Informaţii importante despre centurile de siguranţă, airbaguri, scaunele pentru copii şi alte funcţii de siguranţă)

2. INSTRUMENTE ŞI COMENZI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-1


(Informaţii cu privire la instrumente, indicatoare de nivel şi comenzi ale vehiculului)

3. CONDUCEREA AUTOVEHICULULUI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-1


(Informaţii despre modul de conducere a autovehiculului dumneavoastră în diferite condiţii.)

4. CONTROLUL CLIMATIZĂRII ŞI SISTEMUL AUDIO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-1


(Modul de funcţionare al sistemului de încălzire, ventilaţie, aer condiţionat şi al sistemului audio)

5. SITUAŢII DE URGENŢĂ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-1


(Informaţii importante despre operaţiile ce trebuie efectuate în cazul în care aveţi vreo problemă în timpul conducerii)

6. SERVICE ŞI ÎNTREŢINEREA AUTOVEHICULULUI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-1


(Informaţii despre întreţinerea corespunzătoare a autovehiculul dumneavoastră)

7. ÎNTREŢINEREA AUTOVEHICULULUI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7-1


(Informaţii despre întreţinerea autovehiculului)

8. DATE TEHNICE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-1


(Specificaţii ale autovehiculului, tipuri de lubrifianţi şi alte informaţii utile)

9. INDICE ALFABETIC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9-1


SCAUNE ŞI SISTEME DE PROTECŢIE
A OCUPANŢILOR

• PURTAŢI ÎNTOTDEAUNA CENTURILE • SCAUNE PENTRU COPII.......................................... 1-10


DE SIGURANŢĂ ......................................................... 1-2
• ANCORE INFERIOARE ŞI SUPERIOARE PENTRU
• OCUPANŢII LOCURILOR DIN FAŢĂ.......................... 1-6 INSTALAREA SCAUNELOR PENTRU COPII .......... 1-12
• OCUPANŢII LOCURILOR DIN SPATE ....................... 1-6 • TETIERE .................................................................... 1-18
• OCUPANŢII CELUI DE-AL 3-LEA RÂND • SCAUNE FAŢĂ.......................................................... 1-18
DE SCAUNE................................................................. 1-6
• SCAUN CU REGLARE ELECTRICĂ ........................ 1-21
• CENTURI DE SIGURANŢĂ ÎN TREI PUNCTE............ 1-6
• SCAUNE SPATE ....................................................... 1-22
• SISTEM DE PRETENSIONARE CENTURI
• SISTEMUL SUPLIMENTAR
DE SIGURANŢĂ .......................................................... 1-8
DE SIGURANŢĂ (AIRBAG)....................................... 1-26
• REGLAREA PE ÎNĂLŢIME A CENTURILOR
DE SIGURANŢĂ .......................................................... 1-9
• FEMEILE ÎNSĂRCINATE ŞI CENTURILE
DE SIGURANŢĂ ........................................................ 1-10
1–2 SCAUNE ŞI SISTEME DE PROTECŢIE A OCUPANŢILOR

PURTAŢI ÎNTOTDEAUNA
CENTURILE DE SIGURANŢĂ! DE CE SĂ PURTĂM CENTURI
AVERTISMENT
Protecţia ocupanţilor este de mulţi ani obiectul DE SIGURANŢĂ?
cercetării şi dezvotării atât în domeniul public, • Centurile de siguranţă s-au dovedit a fi
Centurile de siguranţă sunt utile din mai multe protecţia cea mai eficientă împotriva
cât şi în cel privat. Cele două componente ale motive:
autovehiculului destinate exclusiv protecţiei rănirii sau decesului, în caz de accident!
ocupanţilor în caz de accidente sunt centurile 1. Centurile de siguranţă protejează pasagerii • Ca proprietar şi şofer
de siguranţă, prevăzute pentru fiecare scaun în autovehicul astfel încât aceştia nu vor fi al autovehiculului, trebuie să vă
şi sistemul suplimentar de reţinere proiectaţi afară în cazul unui accident. asiguraţi că fiecare ocupant poartă
sau airbagurile prevăzute pentru locul şoferului 2. Centurile de siguranţă fixează ocupanţii corect centura de siguranţă cu care este
şi al pasagerului faţă. Centurile de siguranţă vă de autovehicul astfel încât aceştia pot prevăzut scaunul.
pot proteja pe dumneavoastră şi pe ceilalţi beneficia de spaţiul existent între poziţia lor • Femeile însărcinate, persoanele rănite
pasageri doar în cazul în care sunt utilizate. dinainte de impact şi partea frontală sau cu dezabilităţi fizice trebuie să
Airbagul este un dispozitiv suplimentar a autovehiculului, pentru o încetinire poarte, de asemenea, centuri
de protecţie care asigură reţinerea mai eficientă treptată a mişcării corpului spre înainte, de siguranţă. Ca toţi ceilalţi ocupanţi,
şi mai sigură când sunt utilizate şi centurile pe măsură ce centura de siguranţă se strânge ei sunt mai predispuşi la răniri grave
de siguranţă. iar partea frontală a autovehiculului sau deces dacă nu poartă centura
absoarbe energia de impact prin deformare. de siguranţă.
3. Centura de siguranţă reţine şoferul în scaun, • Cel mai bun mod de a proteja fătul este
astfel încât acesta poate recâştiga controlul de a proteja mama.
asupra autovehiculului, în anumite situaţii • În această secţiune se explică de ce sunt
de accident. eficiente centurile de siguranţă, cum
trebuie purtate şi cum se reglează corect
4. Centurile de siguranţă reţin ocupanţii în
scaunul. Citiţi toate informaţiile oferite
scaun, prevenind catapultarea acestora şi respectaţi întotdeauna aceste
în habitaclu şi rănirea şoferului instrucţiuni şi avertismente pentru
sau a celorlalţi ocupanţi. a beneficia pe deplin de toate aceste
sisteme de siguranţă.
SCAUNE ŞI SISTEME DE PROTECŢIE A OCUPANŢILOR 1–3

DE CE SUNT UTILE CENTURILE DE de suprafaţa dură de beton. În cel de-al doilea nu poartă centura de siguranţă nu este ancorată
SIGURANŢĂ! exemplu, corpul acumulase aceeaşi energie pe de vehicul, astfel că mişcarea sa de deplasare va
care trebuia s-o absoarbă în primul exemplu, continua, în virtutea inerţiei, la viteza
Centurile de siguranţă nu pot fi utile decât dacă
însă a continuat să se deplaseze în pânza groasă vehiculului dinainte de impact (50 km/h) până
sunt folosite şi fixate corect!
a pernei deformabile, dând corpului un timp când se va lovi de un obiect dur, la viteza
Ocupanţii autovehiculului sunt răniţi dacă şi o distanţă suplimentare pentru a încetini până de aproximativ 50 km/h, oprindu-se brusc.
forţele aplicate corpului sunt mai mari decât la oprire pe măsură ce perna absorbea energia Chiar şi într-o coliziune frontală în care se
acesta poate tolera fără a fi rănit. În cazul în care alergătorului, prin deformare. declanşează airbagul, ocupantul scaunului din
corpul unei persoane este oprit brusc, forţele faţă care nu poartă centura de siguranţă este
Dacă o maşină izbeşte un zid de beton cu viteza
aplicate corpului vor fi mari în timp ce atunci expus unui risc mai mare de rănire gravă
de 50 km/h, bara de protecţie frontală
când corpul este încetinit gradat pe o anumită sau chiar deces decât ocupantul scaunului faţă,
a autovehiculului se opreşte imediat, însă
distanţă, forţele vor fi mult mai mici. Astfel, care este protejat corespunzător. (A se vedea
compartimentul pasagerilor se opreşte gradat pe
pentru a proteja un ocupant al autovehiculului în index „SISTEMUL SUPLIMENTAR
măsură ce structura frontală a autovehiculului
de rănire, în caz de accident, acesta trebuie să DE REŢINERE”)
se deformează. Ocupantul care poartă centura
beneficieze de cât mai mult timp şi de o distanţă
de siguranţă este menţinut pe scaun
cât mai mare până la oprire.
şi beneficiază de avantajul efectului de pernă
Imaginaţi-vă o persoană alergând cu 25 km/h deformabilă oferit de partea frontală
şi intrând cu capul într-un zid de beton. a autovehiculului ce se deformează,
Imaginaţi-vă o a doua persoană alergând şi de întinderea sistemului centurii de siguranţă.
cu 25 km/h şi intrând într-un zid acoperit Corpul ocupantului respectiv va decelera de la
cu o pernă deformabilă, groasă de 90 cm. 50 km/h la zero pe o distanţă de 90-120 cm. De
În primul caz persoana poate fi grav rănită asemenea, va rămâne în poziţie adecvată, astfel
sau chiar poate deceda. În cel de-al doilea caz, încât, dacă sistemul airbag se declanşează în caz
alergătorul se poate aştepta chiar să plece de coliziune frontală, ocupantul nu se va lovi
nevătămat. De ce? În primul caz, corpul a lovit de nicio structură rigidă a autovehiculului.
suprafaţa de beton dură şi s-a oprit instantaneu. Ocupantul care nu poartă centura de siguranţă
Întreaga energie acumulată de alergător a fost nu se bucură de acest beneficiu. Persoana care
absorbită de structurile corpului şi nu
1–4 SCAUNE ŞI SISTEME DE PROTECŢIE A OCUPANŢILOR

AVERTISMENT AVERTISMENT AVERTISMENT


CENTURA DE SIGURANŢĂ Totuşi, la o oprire bruscă sau puternică sau în • Porţiunea diagonală a centurii
PROTEJEAZĂ timpul accelerării sau decelerării puternice de siguranţă trebuie să fie poziţionată
Statisticile demonstrează că şoferii centura de siguranţă se va bloca automat comod, cât mai jos pe coapse
şi pasagerii care poartă în mod corect pentru a reţine corpul. (nu pe abdomen unde centura poate
centura de siguranţă prezintă un risc mai Pentru a vă bucura de toate beneficiile centurii cauza răniri grave în caz de coliziune –
de siguranţă, trebuie să o purtaţi în mod
redus de rănire şi şanse crescute adecvat şi să vă poziţionaţi corect pe scaun, ACEST AMĂNUNT ESTE DEOSEBIT
de supravieţuire în cazul unui accident. De după cum urmează: DE IMPORTANT PENTRU FEMEILE
aceea, purtarea centurii de siguranţă este • Spătarul scaunului în poziţie verticală ÎNSĂRCINATE)
reglementată prin lege în cele mai multe (nu înclinat, pentru a vă împiedica să • Diagonala centurii de siguranţă trebuie
ţări. „alunecaţi” sau să ieşiţi pe sub centura poziţionată peste umărul dinspre uşi
PURTAREA CENTURII DE SIGURANŢĂ de siguranţă, rănindu-vă părţile vulnerabile şi întinsă comod peste torace (nu va fi
Toate scaunele autovehiculului ale corpului, în cazul unei coliziuni.)
• Ocupantul trebuie să se aşeze cu spatele trecută pe sub braţ, aproape de gât,
dumneavoastră sunt dotate cu sistem peste umărul dinspre interior sau prin
de centuri de siguranţă în trei puncte, drept (nu înclinat, pentru a putea poziţiona
corect porţiunea transversală şi cea spate, şi nu va fi fixată prea lejer,
ancorat în trei locaţii. Atât centurile permiţând deplasarea excesivă spre
diagonală a centurii de siguranţă astfel încât
de siguranţă ale scaunelor faţă, cât şi cele să-i asigure protecţie maximă şi reducerea înainte şi rănirea, în caz de coliziune.)
ale locurilor laterale spate sunt retrase la minimum a riscului de rănire a părţilor
şi blocate de către un mecanism retractor. vulnerabile ale corpului, în cazul unei • Genunchii trebuie îndreptaţi spre
Când este reglată pentru modul normal de coliziuni.) înainte (astfel încât apărătoarele
blocare de urgenţă, centura de siguranţă • Catarama centurii de siguranţă frontale pentru genunchi de pe partea
în trei puncte nu necesită ajustarea şi dispozitivul de blocare trebuie să se şoferului să poată preveni alunecarea pe
lungimii şi permite libertatea de mişcare, cupleze ferm, cu un „clic” (dacă centura sub centură, în cazul unui impact)
când autovehiculul se deplasează la viteze de siguranţă nu este corect introdusă în (Continuare)
constante. dispozitivul de blocare, aceasta nu vă poate
(Continuare)
oferi nicio protecţie; trageţi de centură
pentru a vă asigura că este corect fixată.)
(Continuare)
SCAUNE ŞI SISTEME DE PROTECŢIE A OCUPANŢILOR 1–5

AVERTISMENT AVERTISMENT AVERTISMENT


• Un singur ocupant pentru fiecare • Evitaţi răsucirea centurilor • Nu interpuneţi obiecte dure sau fragile
centură de siguranţă (o centură de siguranţă (centurile de siguranţă între centura de siguranţă şi corp
de siguranţă nu va fi folosită de mai răsucite nu se vor mişca liber, nu se vor (obiecte ca pixurile, ochelarii etc. ţinute
multe persoane simultan; mai multe strânge corect şi în loc să împrăştie forţa în buzunare sau în haine pot provoca
persoane fixate cu aceeaşi centură pot de impact, vor „strangula” corpul răni în eventualitatea unui accident.)
depăşi capacitatea sa de reţinere şi, în ocupantului, accentuând riscul
caz de accident, pot fi strivite sau pot de accidentare şi deces) AVERTISMENT
suferi alte tipuri de leziuni) • Blocaţi uşile (uşile neblocate
accentuează riscul de rănire şi de deces Dacă centura de siguranţă trece peste
• Copiii trebuie să fie aşezaţi pe locuri datorită impacturilor externe cotiera scaunului (dacă autovehiculul este
special destinate şi asigurate (în cazul şi proiectării în afara autovehiculului, astfel echipat), în caz de coliziune
unui accident forţele sunt prea mari în caz de accident) porţiunea transversală a centurii
pentru ca un adult să poată ţine un copil, • Verificaţi centurile periodic (în timpul de siguranţă poate presa abdomenul
acesta va strivi copilul dacă împart călătoriei, asiguraţi-vă din când în când ocupantului şi nu osul pelvian.
aceeaşi centură de siguranţă) că partea transversală a centurii trece
confortabil peste coapse şi nu este • Asiguraţi-vă că centura de siguranţă
• Nu trebuie să existe ocupanţi fără trece pe sub cotieră.
ridicată, în jurul taliei, iar partea
centură de siguranţă (ocupanţii care nu diagonală se află în zona mediană
poartă centura de siguranţă constituie Nerespectarea acestei recomandări poate
a umărului şi trece peste piept; centurile duce la rănire sau chiar deces în cazul
un pericol de rănire pentru ei înşişi corect poziţionate permit structurilor
şi pentru ceilalţi ocupanţi ai unei coliziuni.
mai puternice ale bazinului şi umerilor
autovehiculului, deoarece în cazul unui să absoarbă forţele exercitate
impact devin un corp cu mişcare liberă de centură asupra corpului, în timp
care loveşte toate persoanele din cale) ce centurile incorect poziţionate pot
(Continuare) provoca răniri la nivelul gâtului sau ale
organelor vulnerabile din zona
abdominală).
(Continuare)
1–6 SCAUNE ŞI SISTEME DE PROTECŢIE A OCUPANŢILOR

OCUPANŢI SCAUNE FAŢĂ CENTURI DE SIGURANŢĂ ÎN TREI


Fiecare scaun faţă este echipat cu sistem PUNCTE Fixaţi întotdeauna corect centura de siguranţă:
de reglare pernă şi spătar, tetieră reglabilă pe Pentru a contribui la reducerea riscului 1. Închideţi şi blocaţi uşile.
înălţime, centuri de siguranţă cu prindere în trei de rănire personală în caz de coliziuni
puncte şi sistem de reţinere suplimentar sau manevre bruşte, autovehiculul 2. Asiguraţi-vă că spătarul scaunului este
(airbag). dumneavoastră este echipat cu centuri aşezat în poziţie verticală.
de siguranţă cu prindere în trei puncte. Cele 3. Apucaţi şi trageţi de catarama centurii
două locuri din faţă, bancheta şi locurile de pe de siguranţă pentru a ghida centura peste
OCUPANŢI LOCURI SPATE bancheta de pe rândul al treilea* sunt dotate corpul dumneavoastră. Asiguraţi-vă că
Bancheta are două poziţii de aşezare laterale fiecare cu centuri de siguranţă cu prindere în centura nu este răsucită. Dacă centura se
şi o poziţie centrală dotate cu centură trei puncte. Aceste centuri de siguranţă sunt blochează atunci când o trageţi în afară,
de siguranţă în trei puncte, cu porţiune fiecare ancorate în trei locaţii pentru a reţine lăsaţi-o să se ruleze din nou în retractor.
transversală şi diagonală. pasagerii care sunt poziţionaţi corect şi au fixată Trageţi din nou centura de siguranţă până
Fiecare din scaunele laterale este prevăzut centura de siguranţă. la o lungime confortabilă şi sigură.
cu ancore inferioare şi superioare pentru O centură de siguranţă cu prindere în trei puncte 4. Poziţionaţi diagonala centurii în zona
instalarea scaunelor pentru copii, amplasate pe în modul ELR (Emergency Locking Retractor, mediană a umărului şi peste piept. Nu
partea din spate a spătarului banchetei. (Vezi retractor cu blocare în caz de urgenţă) nu aşezaţi niciodată diagonala centurii prea
„ANCORA INFERIOARĂ ŞI SUPERIOARĂ necesită ajustarea pe lungime şi permite aproape de gât. Acest lucru asigură ca în caz
PENTRU INSTALAREA SCAUNELOR libertatea de mişcare a corpului atunci când
PENTRU COPII” din index pentru informaţii autovehiculul se deplasează cu o viteză
suplimentare.) constantă.
OCUPANŢII SCAUNELOR Totuşi, în cazul unei opriri bruşte sau puternice
DE PE RÂNDUL AL 3-LEA* sau în cazul unei accelerări sau decelerări
puternice, centura de siguranţă se va bloca
Bancheta de pe rândul al 3-lea* are două locuri, automat pentru a reţine corpul.
dotate cu centuri de siguranţă în trei puncte,
cu porţiune transversală şi diagonală.
SCAUNE ŞI SISTEME DE PROTECŢIE A OCUPANŢILOR 1–7

de coliziune centura să transmită forţa către Pentru a desface centura de siguranţă, apăsaţi Întreţinerea centurilor de siguranţă:
oasele umărului şi să îndepărteze şocul butonul de eliberare de pe dispozitivul 1. Inspectaţi periodic toate centurile
impactului de coaste sau gât, prevenind de blocare. Centura se va retrage automat. de siguranţă, părţile conexe şi ansamblurile.
riscul de leziuni interne grave. Ghidaţi centura de siguranţă în cursul retractării Înlocuiţi-le la un atelier specializat dacă
5. Purtaţi centura transversală cât mai jos astfel încât catarama să nu deterioreze oricare din centurile de siguranţă,
şi mai confortabil la nivelul coapselor şi nu suprafeţele interioare sau să rănească ocupanţii. ansamblurile sau părţile conexe sunt
deteriorate. Vă recomandăm un Reparator
în zona taliei. Astfel, în cazul unei coliziuni,
Autorizat Chevrolet.
centura transmite forţa de impact către 2. Centurile de siguranţă sau elementele
oasele bazinului şi nu către abdomen, conexe care au fost contorsionate
prevenind riscul de leziuni grave. sau deteriorate într-un accident trebuie
6. Împingeţi ferm catarama în dispozitivul înlocuite chiar dacă respectivele
de blocare până când mecanismul se contorsionări sau deteriorări nu sunt
evidente sau vizibile. Centurile
blochează cu declic. Asiguraţi-vă că utilizaţi
contorsionate şi părţile deteriorate nu mai
dispozitivul de reţinere corespunzător sunt eficace. Centurile de siguranţă
centurii. Poziţionaţi butonul de eliberare de înlocuire trebuie să fie noi.
a cataramei astfel încât să puteţi desprinde 3. Vă recomandăm înlocuirea întregului
centura rapid, dacă este necesar. ansamblu al centurii de siguranţă după ce
7. Trageţi de cataramă pentru a vă asigura autovehiculul dumneavoastră a fost
implicat într-o coliziune. Dacă un specialist
că este bine fixată.
calificat descoperă că nu s-a produs nici
o deteriorare a centurii de siguranţă şi că
totul este în bună stare de funcţionare, atunci
nu aveţi nevoie să operaţi nici o înlocuire.
Vă recomandăm să apelaţi la Reparatorul
Dumneavoastră Autorizat Chevrolet.
4. Este periculos să puneţi în funcţiune
autovehiculul dumneavoastră cu centurile
S3W1062A de siguranţă sau alte elemente deteriorate.
1–8 SCAUNE ŞI SISTEME DE PROTECŢIE A OCUPANŢILOR

CENTURI DE SIGURANŢĂ
PRETENSIONATE Şoferul şi toţi pasagerii trebuie să se asigure Dacă lampa de avertizare airbag de pe panoul
Autovehiculul dumneavoastră este echipat permanent prin fixarea centurilor de siguranţă, de bord nu clipeşte sau se aprinde scurt
cu sisteme de pretensionare a centurilor indiferent dacă autovehiculul este echipat la rotirea cheii de contact în poziţia ON, rămâne
de siguranţă la scaunele din faţă. Puteţi utiliza cu sisteme de pretensionare sau nu pentru locul aprinsă mai mult de 10 secunde, sau se aprinde
centurile de siguranţă cu sisteme ocupat de aceştia, pentru a minimiza riscul în timpul conducerii, sistemul de pretensionare
de pretensionare în acelaşi mod ca şi centurile de rănire gravă sau deces, în caz de coliziune. sau sistemul airbag nu funcţionează corect.
de siguranţă obişnuite. Aşezaţi-vă pe scaun cu spatele complet lipit Verificaţi ambele sisteme la un centru
de spătar, staţi aşezat în poziţie verticală; de reparaţii cât mai curând posibil.
Sistemul de pretensionare a centurii
nu vă înclinaţi spre înainte sau în lateral. Reglaţi Vă recomandăm un Reparator Autorizat
de siguranţă este activat în funcţie de gravitatea
centura astfel încât porţiunea transversală Chevrolet.
coliziunii. Sistemele de pretensionare
a acesteia să fie purtată foarte jos, de-a lungul Lucrările de service la sau în jurul
a centurilor de siguranţă sunt comandate,
pelvisului şi nu de-a lungul taliei. componentelor sau cablajului sistemului
de asemenea, de senzorii de coliziune
şi de controlerul electronic al sistemului Reţineţi că sistemele de pretensionare se de pretensionare trebuie executate numai
de air bag. activează în caz de coliziuni frontale şi laterale la un atelier specializat. Vă recomandăm un
grave. Acestea nu sunt proiectate pentru a se Reparator Autorizat Chevrolet. Efectuarea unui
Sistemul de pretensionare este localizat în
activa la impacturile din spate sau la coliziuni service incorect poate avea ca rezultat activarea
fiecare din dispozitivele de blocare a centurilor
frontale minore. Sistemele de pretensionare pot neaşteptată a sistemelor de pretensionare
de siguranţă pentru locurile faţă. Dispozitivul
fi activate numai o singură dată. Dacă sistemele sau poate face sistemul de pretensionare
de blocare tensionează centura de siguranţă
de pretensionare au fost activate, apelaţi cât mai nefuncţional. Oricare dintre aceste două condiţii
astfel încât aceasta se strânge mai ferm pe
curând posibil la un centru de reparaţii pentru poate produce răniri personale.
lângă corpul ocupantului în cazul unui impact
verificarea acestora. Vă recomandăm un
frontal. Dispozitivele de blocare vor rămâne
Reparator Autorizat Chevrolet.
blocate după ce sistemele de pretensionare sunt
activate. La activare, se va auzi un mic zgomot
şi se va produce un mic nor de fum. Acesta
nu este dăunător şi nu indică prezenţa
unui incendiu în autoturism.
SCAUNE ŞI SISTEME DE PROTECŢIE A OCUPANŢILOR 1–9

REGLAREA ÎNĂLŢIMII CENTURII


DE SIGURANŢĂ Pentru a o deplasa în sus sau în jos, strângeţi
AVERTISMENT
Înainte de a porni la drum, deplasaţi butoanele de eliberare a centurii şi mutaţi
dispozitivul de reglare a înălţimii centurii dispozitivul de reglare a înălţimii în poziţia Nu conduceţi niciodată cu o centură
de siguranţă la înălţimea potrivită pentru dorită. Puteţi deplasa în sus dispozitivul de siguranţă incorect poziţionată. Pentru
Dumneavoastră. de reglare a înălţimii şi numai ridicându-l, a preveni riscul de rănire, respectaţi
fără a strânge butoanele. întotdeauna următoarele precauţii:
Reglaţi înălţimea astfel încât diagonala centurii
să treacă peste centrul umărului. Centura trebuie • Reglaţi centura de siguranţă înainte
să se afle la distanţă de faţă şi gât, dar nu trebuie de a conduce.
să alunece de pe umăr. Poziţionarea incorectă • Aşezaţi diagonala centurii peste zona
a diagonalei centurii poate reduce eficacitatea mediană a umărului.
centurii de siguranţă. • Blocaţi catarama centurii de siguranţă
în dispozitivul de blocare.
AVERTISMENT
Nerespectarea acestor precauţii poate
Reglarea greşită a înălţimii centurii conduce la răniri sau chiar deces în caz
de siguranţă poate reduce eficacitatea de coliziune.
acesteia în cazul unui accident.

C7E1001A
1–10 SCAUNE ŞI SISTEME DE PROTECŢIE A OCUPANŢILOR

FEMEILE ÎNSĂRCINATE SCAUN PENTRU COPII


ŞI CENTURA DE SIGURANŢĂ Odată ce aţi selectat un scaun adecvat pentru
AVERTISMENT
Centurile de siguranţă sunt eficace pentru toată sugar sau copil, citiţi şi urmaţi cu atenţie
lumea, inclusiv pentru femeile însărcinate. Scaunele pentru copii se găsesc într-o instrucţiunile fabricantului privind instalarea
gamă largă de mărimi şi configuraţii. şi utilizarea sistemului. Scaunul pentru copii
La fel ca oricare ocupant, femeile însărcinate Datorită formei şi dimensiunilor trebuie să fie adecvat vârstei, înălţimii
sunt mai predispuse la leziuni grave dacă nu habitaclului şi scaunelor autovehiculului şi greutăţii copilului şi trebuie să se fixeze
poartă centurile de siguranţă. În plus, dacă dumneavoastră, nu toate scaunele pentru corect şi în siguranţă în interiorul
centura de siguranţă este purtată corect, şansele copii sunt adecvate. autovehiculului. Există diferite tipuri de scaune
ca fătul să fie în siguranţă în cazul unui accident
Este responsabilitatea dumneavoastră să disponibile pentru copii de toate dimensiunile
sunt mult mai mari.
vă asiguraţi că scaunul pentru copii până când aceştia ajung la o înălţime şi greutate
Pentru protecţie maximă, o femeie însărcinată montat se potriveşte corect şi poate la care pot utiliza în siguranţă sistemul
trebuie să poarte o centură de siguranţă fi ataşat autovehiculului în mod adecvat de centuri de siguranţă al autovehiculului.
cu fixare în trei puncte. Iar pe întreaga durată cu ajutorul centurilor de siguranţă
a sarcinii, va trebui să poarte porţiunea şi al ancorelor special destinate. AVERTISMENT
transversală a centurii aşezată cât mai Un scaun pentru copii care nu are Autovehiculul dumneavoastră este
jos posibil. dimensiunea adecvată pentru autovehicul proiectat pentru a permite montarea unui
sau pentru copil sau un scaun pentru copii scaun pentru copii tip universal doar pe
incorect ataşat autovehiculului locurile laterale din spate.
dumneavoastră poate determina rănirea
• Nu instalaţi un scaun universal pentru
gravă a copilului şi a celorlalţi pasageri
copii pe scaunul pasagerului din faţă
din autovehicul, în caz de coliziune.
şi/sau în poziţia centrală spate.

Statisticile accidentelor arată că, în caz


de accident, copiii care sunt aşezaţi
corespunzător pe locul din spate sunt mai în
siguranţă decât cei de pe locul din faţă
al autovehiculului.
SCAUNE ŞI SISTEME DE PROTECŢIE A OCUPANŢILOR 1–11

Copiii care au depăşit limitele de dimensiuni ale


AVERTISMENT AVERTISMENT
scaunelor pentru copii trebuie instalaţi pe
banchetă, corect protejaţi cu centura • Nu ţineţi niciodată un copil în braţe (Continuare)
de siguranţă fixată adecvat, asigurând reglarea atunci când călătoriţi într-un
autovehicul. Asiguraţi sugarii şi copiii • Extrem de periculos! Nu utilizaţi un
diagonalei centurii astfel încât să nu ajungă scaun pentru copii orientat contrar
lângă gât şi trecând porţiunea transversală peste mici în scaune adecvate şi aprobate
pentru vârsta acestora. direcţiei de deplasare pe un scaun
coapse. Verificaţi periodic poziţia centurii protejat de airbag! Instalaţi
• În cazul unui accident, un copil va
pentru a vă asigura că este corect poziţionată. deveni atât de greu încât nu-l veţi mai întotdeauna scaunul pentru copii
În cazul în care copilul trebuie să stea pe scaunul putea ţine. De exemplu, în cazul unui orientat contrar direcţiei de deplasare
din faţă, asiguraţi-vă că diagonala centurii nu impact la viteza de 40 km/h, un copil pe un loc din spate.
trece peste faţa sau gâtul copilului. În acest caz, în greutate de 5,5 kg se va transforma
deplasaţi copilul mai aproape de centrul în 110 kg forţă contra braţelor
dumneavostră.
autovehiculului astfel încât centura de siguranţă
• Neasigurarea sugarilor şi a copiilor mici
să treacă peste umărul acestuia. în scaune speciale, autorizate pentru
Nu permiteţi niciodată copiilor să stea în această utilizare poate conduce la răniri
picioare sau în genunchi pe scaun, sau în zona grave sau chiar deces în caz
destinată bagajelor, în timpul deplasării de coliziune.
autovehiculului. • Conform statisticilor de accidente,
copiii sunt mai în siguranţă dacă sunt
Dacă scaunul pentru copil nu este utilizat, instalaţi corect pe locurile din spate
fixaţi-l cu centura de siguranţă şi nu pe scaunul din faţă.
a autovehiculului sau scoateţi-l din autovehicul. • Nu instalaţi nici un fel de scaun pentru
copii pe scaunul pasagerului din faţă
dacă autovehiculul dumneavoastră este
echipat cu airbag lateral.
Pentru informaţii suplimentare, vezi
„AIRBAGURI LATERALE” în index.
(Continuare)
S3W1101A
1–12 SCAUNE ŞI SISTEME DE PROTECŢIE A OCUPANŢILOR

ANCORE INFERIOARE
ŞI SUPERIOARE PENTRU Pentru instalarea scaunului pentru copii dotat Dacă aveţi întrebări sau vă îndoiţi că aţi instalat
INSTALAREA SCAUNULUI cu dispozitive de ataşare de ancorele inferioare corect scaunul pentru copii, contactaţi
PENTRU COPII şi superioare, respectaţi instrucţiunile oferite fabricantul acestuia. Dacă totuşi aveţi probleme
împreună cu produsul şi procedura din cu instalarea în autovehicul a unui scaun pentru
În trecut, scaunele pentru copii erau ataşate
„Instalarea scaunului pentru copii cu ajutorul copil, vă recomandăm să consultaţi Reparatorul
de un scaun al autovehiculului prin intermediul
ancorelor superioare şi inferioare” din Autorizat Chevrolet.
centurilor de siguranţă. Ca urmare, aceste
paginile următoare ale acestui manual.
scaune pentru copii erau adesea instalate ATENŢIE
incorect sau fixarea lor era prea slabă pentru Vă rugăm să citiţi cu atenţie şi să respectaţi toate
a proteja în mod adecvat copilul. instrucţiunile din paginile următoare Un scaun pentru copii neutilizat se poate
şi instrucţiunile oferite odată cu scaunul pentru deplasa, necontrolat, spre înainte.
În prezent, autovehiculele noastre sunt echipate
copii. Demontaţi scaunul pentru copii atunci
cu ancore inferioare şi superioare pentru
scaunele pentru copii, la cele două locuri Siguranţa copilului dumneavoastră depinde când nu este folosit sau fixaţi-l cu centura
laterale din spate, permiţând ataşarea scaunelor de acest lucru! de siguranţă.
pentru copii direct de caroseria autovehiculului.
NOTĂ
Deoarece centura de siguranţă
sau scaunul pentru copii se poate încinge
puternic dacă este lăsat în autovehiculul
închis, verificaţi perna scaunului pentru
copii şi cataramele centurilor de siguranţă
înainte de a aşeza copilul în scaun.

Ancore superioare

Ancore inferioare C7D1008A


SCAUNE ŞI SISTEME DE PROTECŢIE A OCUPANŢILOR 1–13

Compatibilitatea scaunelor pentru copii cu diversele poziţii de instalare

Poziţii de instalare
Grupă de greutate
Locul pasagerului faţă Locuri laterale spate Loc central spate
Grupa 0 până la 10 kg X U+ X
Grupa 0+ până la 13 kg X U+ X
Grupa I 9 – 18 kg X U+ X
Grupa II 15 – 25 kg X U X
Grupa III 22 – 36 kg X U X

Explicaţia literelor incluse în tabelul de mai sus:


U = Compatibil cu scaune pentru copii tip „universal” aprobate pentru această grupă de greutate.
X = Poziţie nerecomandată pentru copiii din această grupă de greutate.
+ = Compatibil cu scaune ISOFIX pentru copii, orientate cu faţa la sensul de mers, din categoria scaunelor universale, aprobate pentru această grupă
de greutate.

Notă: Pentru mai multe informaţii privind scaunele pentru copii adecvate, adresaţi-vă Distribuitorului Autorizat Chevrolet.
1–14 SCAUNE ŞI SISTEME DE PROTECŢIE A OCUPANŢILOR

Tabel indicând compatibilitatea scaunelor pentru copii cu diversele poziţii de instalare

Poziţiile în vehicul
Clasă Dispozitiv
Grupă de greutate
de dimensiuni de fixare Locul pasagerului Locuri laterale Loc central Locuri laterale Locuri centrale
Alte locuri
faţă spate spate intermediare intermediare
F ISO/L1 X X X X X X
Port-bebe G ISO/L2 X X X X X X
(1) X X X X X X
E ISO/R1 X IUF X X X X
O - până la 10 kg
(1) X X X X X X
E ISO/R1 X IUF X X X X
D ISO/R2 X IUF X X X X
O+ - până la 13 kg
C ISO/R3 X IUF X X X X
(1) X X X X X X
D ISO/R2 X IUF X X X X
C ISO/R3 X IUF X X X X
B ISO/F2 X IUF X X X X
I - 9 – 18 kg
B1 ISO/F2X X IUF X X X X
A ISO/F3 X IUF X X X X
(1) X X X X X X
II - 15 – 25 kg (1) X X X X X X
III - 22 – 36 kg (1) X X X X X X
SCAUNE ŞI SISTEME DE PROTECŢIE A OCUPANŢILOR 1–15

(1) Scaunele pentru copii recomandate pentru fiecare poziţie, pentru CRS (scaune pentru copii) neidentificate prin clasa de dimensiuni ISO/XX (A - G).
Explicaţia literelor incluse în tabelul de mai sus
IUF = compatibil cu scaune ISOFIX pentru copii orientate cu faţa la sensul de mers, din categoria scaune universale, aprobate pentru
această grupă de greutate.
X = poziţia nu este compatibilă cu scaune ISOFIX pentru copii pentru această grupă de greutate şi / sau clasă de dimensiuni.

Clasele şi dispozitivele de fixare a scaunelor pentru copii sunt următoarele:


A - ISO/F3: CRS (scaun pentru copii) - grupa copii mici, cu înălţime maximă, orientat cu faţa la sensul de mers
B - ISO/F2: CRS (Scaun pentru copii) - grupa copii mici, cu înălţime redusă, orientat cu faţa la sensul de mers
B1 - ISO/F2X: CRS (Scaun pentru copii) - grupa copii mici, cu înălţime redusă, orientat cu faţa la sensul de mers
C - ISO/R3: CRS (scaun pentru copii) - grupa copii mici, cu înălţime maximă, orientat cu spatele la sensul de mers
D - ISO/R2: CRS (scaun pentru copii) - grupa copii mici, cu înălţime redusă, orientat cu spatele la sensul de mers
E - ISO/R1: CRS (scaun pentru copii) - grupa sugari, orientat cu spatele la sensul de mers
F - ISO/L1: CRS (port-bebe) orientat cu faţa spre lateral stânga
G - ISO/L2: CRS (port-bebe) orientat cu faţa spre lateral dreapta
1–16 SCAUNE ŞI SISTEME DE PROTECŢIE A OCUPANŢILOR

Instalarea scaunelor pentru copii cu ajutorul


AVERTISMENT AVERTISMENT
ancorelor superioare şi inferioare
Folosiţi ancorele inferioare şi superioare Instalarea scaunului pentru copii pe
1. Selectaţi una din poziţiile laterale spate
numai în scopul pentru care au fost scaunul pasagerului faţă poate duce
pentru instalarea scaunului pentru copil.
proiectate. la rănirea gravă sau chiar la decesul
copilului.
Ancorele inferioare şi superioare au fost
concepute numai pentru instalarea Nu instalaţi niciodată un scaun pentru
scaunelor pentru copii dotate copii orientat cu spatele la sensul de mers
cu dispozitive de ataşare de ancorele pe scaunul pasagerului din faţă asigurat
superioare şi inferioare. cu airbag.
• Nu folosiţi ancorele superioare Copilul aşezat într-un scaun pentru copii
şi inferioare ale autovehiculului pentru orientat cu spatele la sensul de mers,
a fixa centurile de siguranţă pentru instalat pe scaunul pasagerului faţă,
adulţi, curele sau alte componente ale poate fi grav rănit în cazul declanşării
unor echipamente din vehiculul airbagului.
Dumneavoastră.
Instalaţi întotdeauna scaunul pentru copii
Folosirea ancorelor inferioare orientat cu spatele la sensul de mers pe
şi superioare pentru fixarea centurilor banchetă.
de siguranţă pentru adulţi sau a curelelor
sau altor componente ale unor Scaunul pentru copii orientat cu faţa
echipamente din vehiculul la sensul de mers trebuie instalat pe
Dumneavoastră nu va asigura protecţie banchetă, ori de câte ori este posibil. Dacă
adecvată în caz de coliziune şi poate duce acesta este instalat pe scaunul pasagerului
la răniri grave sau chiar deces. din faţă, mutaţi scaunul cât mai în spate
posibil.

Poziţii corecte de instalare


SCAUNE ŞI SISTEME DE PROTECŢIE A OCUPANŢILOR 1–17

2. Localizaţi cele două ancore inferioare. 4. Aşezaţi scaunul pentru copii pe locul ales,
AVERTISMENT
Locaţia fiecărei ancore inferioare este peste cele două ancore inferioare,
marcată printr-un semn circular pe marginea ataşându-l de ancore conform Verificaţi dacă aţi ataşat corect clema
inferioară a spătarelor banchetei spate. instrucţiunilor livrate împreună centurii superioare a scaunului pentru
cu scaunul pentru copii. copii de ancora superioară.
3. Asiguraţi-vă că nu se află corpuri străine
în vecinătatea ancorelor inferioare, inclusiv 5. Reglaţi şi fixaţi scaunul pentru copii Ataşarea incorectă nu va asigura
centurile de siguranţă sau cataramele conform instrucţiunilor oferite odată o fixare eficientă a scaunului pentru copii.
acestora. Corpurile străine pot împiedica cu acesta.
ancorarea adecvată a scaunului pentru copii. 6. Ataşaţi clema centurii superioare 7. Strângeţi centura superioară a scaunului
a scaunului pentru copii de ancora pentru copii în conformitate
superioară, asigurându-vă că centura nu este cu instrucţiunile producătorului.
răsucită. 8. După instalare, împingeţi şi trageţi
Dacă locul din autovehicul pe care instalaţi de scaunul pentru copii în toate direcţiile,
scaunul pentru copii este echipat cu tetieră pentru a vă asigura că este ferm fixat.
reglabilă şi folosiţi o centură dublă, treceţi
centura în jurul tetierei.
Dacă locul din autovehicul pe care instalaţi
scaunul pentru copii este echipat cu tetieră
reglabilă şi folosiţi o centură simplă, ridicaţi
tetiera şi treceţi centura pe sub aceasta,
printre tijele de fixare a tetierei.

C7E1005A C05E181A
1–18 SCAUNE ŞI SISTEME DE PROTECŢIE A OCUPANŢILOR

TETIERE SCAUNE FAŢĂ


Tetierele sunt destinate să reducă riscul Pentru a înclina tetierele scaunelor faţă, REGLAREA DISTANŢEI SCAUNULUI
leziunilor gâtului în cazul unei coliziuni. 1. Aduceţi-o în poziţie verticală împingând-o FAŢĂ
Pentru o protecţie maximă, deplasaţi tetiera complet în faţă şi apoi eliberând-o. Pentru a deplasa înainte sau înapoi
în sus sau în jos astfel încât partea superioară 2. Împingeţi tetiera cu grijă în faţă până aceasta scaunul din faţă:
a tetierei să se găsească la acelaşi nivel ajunge în poziţia dorită. 1. Trageţi şi menţineţi maneta situată
cu vârfurile urechilor. dedesubtul părţii frontale a scaunului
din faţă.
AVERTISMENT 2. Culisaţi scaunul în poziţia dorită.
Absenţa sau incorecta ajustare 3. Eliberaţi maneta.
a tetierelor poate cauza leziuni grave ale
AVERTISMENT
capului şi gâtului în caz de accident.
• Nu reglaţi poziţia scaunului şoferului
Trageţi de tetiere în sus, pentru le regla în când autovehiculul este în mişcare.
poziţia mai înaltă. Împingeţi tetierele ţinând Şoferul poate pierde controlul asupra
apăsat butonul de eliberare, pentru le a regla autovehiculului, putând provoca răniri
în poziţia mai joasă. personale sau daune materiale.

C7E1007A C7E1015A C7E1009A


SCAUNE ŞI SISTEME DE PROTECŢIE A OCUPANŢILOR 1–19

REGLAREA ÎNCLINĂRII SCAUNULUI REGLAREA ÎNĂLŢIMII SCAUNULUI


AVERTISMENT
FAŢĂ ŞOFERULUI
În caz de accident, dacă scaunele faţă sunt
Pentru a înclina spătarul înainte sau înapoi, prea înclinate, ocupanţii nu vor beneficia Pentru a ridica perna scaunului şoferului,
trageţi în sus maneta din partea exterioară de capacitatea de reţinere a spătarului ridicaţi repetat pârghia aferentă, până când
a pernei scaunului, până când spătarul ajunge şi centurilor de siguranţă, alunecând pe scaunul ajunge la înălţimea dorită. Pentru
în poziţia dorită. sub centura de siguranţă sau lovindu-se a coborî perna scaunului şoferului, coborâţi
de centura de siguranţă într-o poziţie repetat pârghia, până când scaunul se află
AVERTISMENT improprie. la înălţimea dorită.
• Nu reglaţi spătarul scaunului şoferului • Nu înclinaţi spătarul scaunelor din faţă
în timpul deplasarii vehiculului. în timpul deplasării autovehiculului.
Şoferul poate pierde controlul asupra Există riscul de rănire gravă sau chiar
autovehiculului, putând provoca răniri deces, sau de proiectare în afara
personale sau daune materiale. vehiculului.

C7E1011A C7E1010A
1–20 SCAUNE ŞI SISTEME DE PROTECŢIE A OCUPANŢILOR

REGLAREA SUPORTULUI LOMBAR PLIEREA SCAUNULUI PASAGERULUI Pentru a plia spătarul locului pasagerului
AL SCAUNULUI ŞOFERULUI DIN FAŢĂ din faţă, procedaţi în felul următor:
Pentru accentuarea sau reducerea bombării 1. Coborâţi complet tetiera.
ATENŢIE
suportului lombar al scaunului şoferului, rotiţi 2. Trageţi şi ţineţi în sus maneta de sub partea
butonul de pe interiorul spătarului în sens orar Dacă pliaţi spătarul spre înainte pentru frontală a scaunului, pentru a-l culisa
sau invers. a transporta obiecte lungi, cum ar fi la maximum spre înapoi, apoi eliberaţi
schiuri, asiguraţi-vă că obiectele încărcate maneta.
nu ajung lângă airbag. În caz de coliziune,
umflarea airbag-ului poate împinge 3. Ridicaţi complet maneta de înclinare scaun,
cu forţă respectivul obiect spre aflată pe laterala exterioară a scaunului
o persoană. Acest lucru ar putea produce şi pliaţi spre înainte spătarul până când
rănirea gravă sau chiar decesul. Asiguraţi se opreşte în poziţia pliat.
astfel de obiecte la distanţă de zona în care
s-ar putea declanşa airbagul.

ATENŢIE
Obiectele aşezate pe acest spătar pot lovi
şi răni persoanele la o oprire sau viraj
brusc sau în cazul unui accident. Luaţi
orice obiecte de pe spătar şi asiguraţi-le
într-un loc adecvat, înainte de a porni
la drum.

C7E1006A
SCAUNE ŞI SISTEME DE PROTECŢIE A OCUPANŢILOR 1–21

SCAUN CU ACŢIONARE
Pentru a ridica spătarul locului pasagerului din ELECTRICĂ* REGLAREA ÎNĂLŢIMII SCAUNELOR
faţă, procedaţi în felul următor: (NUMAI SCAUNUL ŞOFERULUI) Pentru a regla înălţimea părţii frontale a pernei
1. Ridicaţi spătarul şi împingeţi-l în poziţia REGLAREA DISTANŢEI SCAUNULUI scaunului, apăsaţi partea frontală a butonului în
iniţială. Pentru a deplasa scaunul înainte sau înapoi, sus sau în jos.
2. Fixaţi spătarul la loc, apăsând ferm în partea deplasaţi şi ţineţi butonul spre înainte sau spre Pentru a regla înălţimea părţii din spate a pernei
sa superioară. înapoi. Când scaunul ajunge în poziţia dorită, scaunului, apăsaţi partea din spate a butonului în
3. Trageţi din nou spre înainte spătarul, pentru eliberaţi butonul. sus sau în jos.
a vă asigura că este bine fixat. Pentru a regla înălţimea întregii perne
AVERTISMENT
a scaunului, apăsaţi simultan partea frontală
ATENŢIE • Nu reglaţi poziţia scaunului şoferului şi din spate a butonului în sus sau în jos.
Dacă spătarul nu este blocat, este posibil când autovehiculul este în mişcare.
să se deplaseze spre înainte la o oprire Şoferul poate pierde controlul asupra
bruscă sau în caz de coliziune. Acest lucru autovehiculului, putând provoca răniri
poate cauza rănirea persoanei aşezate pe personale sau daune materiale.
respectivul scaun. Întotdeauna trageţi
înainte şi înapoi de spătar, pentru
a vă asigura că este corect blocat.

C7E1012A C7E1013A
1–22 SCAUNE ŞI SISTEME DE PROTECŢIE A OCUPANŢILOR

SCAUNE SPATE
REGLAREA ÎNCLINĂRII SCAUNULUI REGLAREA ÎNCLINĂRII SCAUNELOR
AVERTISMENT
DIN SPATE
Pentru a înclina spătarul scaunului spre înainte
În caz de accident, dacă scaunele faţă sunt
sau înapoi, deplasaţi şi menţineţi în poziţie prea înclinate, ocupanţii nu vor beneficia Spătarul scaunelor din spate poate fi înclinat
partea superioară a butonului, spre înainte de capacitatea de reţinere a spătarului parţial.
sau înapoi. şi centurilor de siguranţă, alunecând Pentru a înclina spătarul, ridicaţi maneta din
Când spătarul scaunului ajunge în poziţia dorită, pe sub centura de siguranţă sau partea superioară a spătarului scaunului din
eliberaţi butonul. lovindu-se de centura de siguranţă spate, până când acesta ajunge în poziţia dorită.
într-o poziţie improprie.
AVERTISMENT • Nu înclinaţi spătarul scaunelor din faţă
• Nu reglaţi spătarul scaunului şoferului în timpul deplasării autovehiculului.
în timpul deplasarii vehiculului. Există riscul de rănire gravă sau chiar
Şoferul poate pierde controlul asupra deces, sau de proiectare în afara
autovehiculului, putând provoca răniri vehiculului.
personale sau daune materiale.

C7E1014A C7D1005A
SCAUNE ŞI SISTEME DE PROTECŢIE A OCUPANŢILOR 1–23

PLIEREA SPĂTARULUI SCAUNULUI Pentru a plia separat spătarele scaunelor spate: Pentru a reaşeza spătarul în poziţia iniţială:
SPATE 1. Asiguraţi-vă că toate cele trei centuri 1. Fixaţi centurile de siguranţă în cârligul
de siguranţă sunt decuplate, iar spătarele retractorului pentru a vă asigura că nu vor
AVERTISMENT faţă nu sunt înclinate. fi supuse riscului de deteriorare.
• Nu depozitaţi bagaje sau alte 2. Împingeţi complet în jos tetierele. 2. Ridicaţi spătarul şi împingeţi-l în poziţia
încărcaturi astfel încât înalţimea lor iniţială.
să o depăşească pe cea a scaunelor faţă. 3. Ridicaţi maneta localizată în partea
• Nu permiteţi pasagerilor să se aşeze superioară a spătarului pentru a elibera 3. Scoateţi centurile de siguranţă din cârligele
pe spatarele pliate atunci când spătarul. retractoarelor.
autovehiculul este în mişcare. 4. Pliaţi spătarul scaunului spate 4. Fixaţi spătarul la loc, apăsând ferm
• Autovehiculul dumneavoastră dispune înainte şi în jos. în partea sa superioară.
de zone separate destinate transportului
de obiecte şi pasageri.
• Bagajele sau pasagerii neasiguraţi aflaţi
pe un spătar pliat pot fi aruncaţi în
habitaclu sau proiectaţi din autovehicul
în cazul unei opriri bruşte sau accident.
Pot rezulta accidentări grave
sau chiar deces.

ATENŢIE
Plierea unui scaun spate cu centurile retractorul
de siguranţă nedecuplate poate cauza
deteriorarea scaunului sau a centurilor
de siguranţă. Întotdeauna desfaceţi
centurile din catarame şi aduceţi-le
în poziţia de stocare, înainte de a plia
un scaun spate. C7D1006A
1–24 SCAUNE ŞI SISTEME DE PROTECŢIE A OCUPANŢILOR

5. Trageţi din nou spre înainte spătarul, pentru SCAUN SPATE CU PLIERE DUBLĂ* Pentru accesul pasagerilor la bancheta de pe
a vă asigura că este bine fixat. rândul al 3-lea*, procedaţi după cum urmează:
AVERTISMENT 1. Asiguraţi-vă că toate cele trei centuri
AVERTISMENT
• Nu depozitaţi bagaje sau alte de siguranţă sunt decuplate, iar spătarele
• Asiguraţi-vă că spătarele scaunelor încărcaturi astfel încât înalţimea lor faţă nu sunt înclinate.
spate sunt repoziţionate complet să o depăşească pe cea a scaunelor faţă.
2. Împingeţi complet în jos tetierele.
şi fixate în poziţie înainte de a porni • Nu permiteţi pasagerilor să se aşeze în
autovehiculul cu pasageri pe scaunul compartimentul din spate când scaunele 3. Trageţi spre înainte maneta de pe latura
din spate. din spate sunt pliate. exterioară a spătarului şi pliaţi spătarul.
• Nu trageţi de manetele de deblocare din • Bagajele sau pasagerii neasiguraţi aflaţi
partea superioară a spătarului în timpul în compartimenul din spate pot fi
deplasării autovehiculului. aruncaţi de pe locurile ocupate,
sau proiectaţi afară din vehicul în caz
Dacă trageţi de manetele de deblocare de oprire bruscă sau accident.
când autovehiculul se află în mişcare, • Plierea unui scaun spate cu centurile
puteţi provoca rănirea sau lovirea de siguranţă nedecuplate poate cauza
ocupanţilor. deteriorarea scaunului sau a centurilor
de siguranţă. Întotdeauna desfaceţi
centurile din catarame şi aduceţi-le în
poziţia de stocare, înainte de a plia un
scaun spate.
• În cazul plierii duble sau deplierii unui
scaun, asiguraţi-vă că dispozitivele
de blocare a centurilor de siguranţă nu
se deteriorează la deplasarea scaunului.
Pot rezulta accidentări grave sau
chiar deces.
C7D1007A
SCAUNE ŞI SISTEME DE PROTECŢIE A OCUPANŢILOR 1–25

4. Scaunul va bascula înainte automat, iar tijele Pentru a reaşeza scaunele spate în poziţia
ATENŢIE
suport acţionate pneumatic vor ţine iniţială:
în poziţie scaunele pliate. Nu trageţi de manetă când spătarul este
1. Fixaţi centurile de siguranţă în cârligul
rabatat. Această acţiune poate cauza
retractorului pentru a vă asigura că nu vor
deteriorarea manetei sau a componentelor
fi supuse riscului de deteriorare. asociate.
2. Împingeţi în jos perna scaunelor spate.
3. Fixaţi pernele scaunelor spate de podea.
Asiguraţi-vă că perna este bine fixată,
încercând să o deplasaţi în sus şi în jos.
4. Reaşezaţi spătarele scaunelor spate
în poziţia iniţială. Asiguraţi-vă că spătarul
este bine fixat încercând să îl deplasaţi
înainte şi înapoi.
5. Scoateţi centurile de siguranţă din cârligele
retractoarelor.

AVERTISMENT
• Nu puneţi picioarele, mâinile, etc.,
pe podea, sub perna scaunelor din spate,
atunci când împingeţi în jos perna
scaunului din spate.
Există riscul de rănire gravă.

C7D1009A
1–26 SCAUNE ŞI SISTEME DE PROTECŢIE A OCUPANŢILOR

SISTEMUL SUPLIMENTAR
PLIEREA SCAUNELOR DE PE RÂNDUL Pentru a reaşeza scaunele spate în poziţia DE REŢINERE (AIRBAG)
AL 3-LEA* iniţială: Autovehiculul dumneavoastră este dotat cu un
Pentru a plia spătarele de pe rândul al 3-lea: 1. Ridicaţi spătarele scaunelor în poziţia sistem suplimentar de reţinere cu airbag (SRS)
iniţială. Asiguraţi-vă că spătarul este bine destinat să protejeze ocupanţii scaunelor corect
1. Asiguraţi-vă că centurile de siguranţă sunt instalaţi şi asiguraţi cu centura de siguranţă.
fixat încercând să îl deplasaţi înainte
decuplate. Atât locul şoferului cât şi cea a pasagerului faţă
şi înapoi.
2. Ridicaţi maneta de pe spatele fiecărui sunt dotate cu airbaguri pentru şofer şi pasager
2. Împingeţi spre înapoi tetiera, readucând-o şi airbaguri laterale (dacă autovehiculul este
spătar.
în poziţia iniţială. astfel echipat) pe lângă centurile de siguranţă
3. Împingeţi spătarul spre înainte şi pliaţi-l.
în trei puncte şi alte facilităţi de siguranţă.
Vehiculul Dumneavoastră este dotat
de asemenea cu airbaguri tip cortină.
Airbagurile tip cortină sunt disponibile pentru
şofer şi pasagerul aşezat pe locul din spatele
acestuia, precum şi pentru pasagerul din dreapta
faţă şi cel aşezat pe locul din spatele acestuia.
Fiecare airbag este special ambalat într-un
modul, din care acesta este proiectat să se umfle
şi să se declanşeze cu o forţă şi o viteză foarte
mare în cazul în care autovehiculul
dumneavoastră este implicat în anumite tipuri
de coliziuni care antrenează un risc crescut
de răniri grave sau deces pentru şofer
şi pasageri.
SCAUNE ŞI SISTEME DE PROTECŢIE A OCUPANŢILOR 1–27

AIRBAG ŞOFER ŞI PASAGER FAŢĂ Modul de funcţionare a airbagurilor


AVERTISMENT
Airbag şofer Airbagurile sunt destinate prevenirii lovirii
Airbagurile constituie un sistem
capului, gâtului şi toracelui ocupantului
Modulul airbag al şoferului este situat în centrul de reţinere suplimentar şi eficacitatea lor
de panoul de bord, volan sau parbriz în cazul
volanului. este maximă în combinaţie cu centurile
de siguranţă. unui impact frontal. Ele nu sunt proiectate
să se umfle în cazul impacturilor din spate,
Airbag pasager faţă Toţi ocupanţii inclusiv şoferul trebuie să al răsturnărilor sau în majoritatea accidentelor
poarte întotdeauna centurile de siguranţă cu impact lateral. Airbagurile din autovehiculul
Modulul airbag al pasagerului este situat indiferent dacă locul respectiv este dotat Dumneavoastră sunt proiectate să se declanşeze
în panoul de bord deasupra torpedoului. sau nu cu airbag, pentru a minimiza riscul în accidente a căror forţă de impact este
de rănire gravă sau chiar deces, în cazul echivalentă cu, sau depăşeşte impactul unui
unui accident. vehicul care se deplasează cu o viteză
• Airbagurile frontale nu se declanşează de 15 - 23 km/h cu un obstacol solid şi imobil.
în caz de coliziune laterală sau din Airbagul se activează în caz de coliziune
spate. Ocupanţii care nu poartă
puternică, fie frontală, fie în unghi
centurile de siguranţă nu vor fi protejaţi
de maxim 30° faţă de direcţia de înaintare.
de nici un fel de sistem de reţinere, ceea
ce determină leziuni grave sau decesul
Airbag pasager faţă în cazul acestor tipuri de coliziuni.
Airbag şofer
• Ocupanţii care nu poartă corect
centurile de siguranţă pot fi aruncaţi
înainte în urma frânării dinaintea
impactului, corpurile acestora fiind
deplasate lângă, sau chiar pe modulele
airbag. Acest lucru poate cauza leziuni
serioase din cauza forţei de declanşare
a airbagului.
C7E1004A
1–28 SCAUNE ŞI SISTEME DE PROTECŢIE A OCUPANŢILOR

Nivelul de gravitate a impactului la care Airbagurile se umflă atunci când senzorul


NOTĂ
se declanşează airbagul a fost selectat astfel detectează un impact frontal de o gravitate
încât să asigure expansiunea airbagurilor din Un airbag se poate declanşa şi în situaţii suficientă pentru declanşarea airbagului.
autovehiculele noastre la, sau sub, gradul de şoc moderat până la sever, fără Senzorul de impact trimite un semnal electric
de severitate a impactului la care s-a dovedit coliziune efectivă (de ex., lovirea şasiului care iniţiază umflarea airbagului. Este aprins un
statistic că există riscul de deces la coliziune sau altei componente solide agent propulsor care arde rapid în interiorul
frontală. a autovehiculului de o adâncitură modulului airbag producând suficient azot
a suprafeţei de rulare), în care senzorii gazos pentru a umfla complet airbagul. Procesul
În realitate, autovehiculele se izbesc rareori de coliziune generează un semnal
de ziduri imobile; airbagurile se declanşează cel chimic şi azotul sunt inofensive pentru
echivalent cu coliziunea cu o barieră ocupanţii autovehiculului. În intervalul
mai adesea atunci când un vehicul intră solidă imobilă, la viteza de 15 - 23 km/h.
în coliziune cu un altul. Viteza efectivă de 0,045 secunde de la detecţia impactului
de declanşare a airbagurilor poate fi mai mare presiunea airbagului în umflare desface
în realitate, deoarece accidentele reale implică ornamentul din plastic ce acoperă modulul care
de obicei impacturi mai complicate între mai este decupat în suprafaţa interioară astfel încât
multe vehicule, la unghiuri de impact diferite, să permită ornamentului volanului sau panoului
şi impacturi frontale incomplete ( de ex. lovituri de bord din partea pasagerului să se desfacă
laterale-faţă), şi datorită faptului că obiectul sub acţiunea forţei.
lovit nu este, de regulă, imobil. Airbagul se umflă complet pentru a crea
o suprafaţă care să capteze mişcarea spre înainte
a capului şi a toracelui ocupantului faţă. Pe
măsură ce ocupantul intră în contact cu airbagul,
gazul din airbag iese prin orificiile de la baza
acestuia pentru a prelua forţa mişcării spre
înainte a ocupantului.
SCAUNE ŞI SISTEME DE PROTECŢIE A OCUPANŢILOR 1–29

AIRBAGURI LATERALE*
NOTĂ AVERTISMENT
Modulele airbag laterale sunt localizate în
Airbagurile nu vă pot sufoca şi nici nu vă (Continuare)
restricţionează mişcarea. Airbagurile au partea exterioară a spătarelor scaunelor faţă.
• Nu plasaţi obiecte pe sau lângă modulele
orificii de aerisire astfel încât ele se
AVERTISMENT airbag din partea exterioară a fiecăruia
dezumflă imediat după amortizarea
din scaunele faţă. În timpul umflării
şocului suferit. Airbagurile constituie un sistem
airbag-ului, aceste obiecte pot deveni
de reţinere suplimentar şi eficacitatea lor
veritabile proiectile, cauzând leziuni
este maximă în combinaţie cu centurile
Întregul proces, de la impactul iniţial şi până foarte grave.
de siguranţă.
la umflarea şi dezumflarea airbagului are loc în • Nu instalaţi huse pe scaunele faţă.
intervalul de 0,2 secunde, mai rapid decât Toţi ocupanţii incluzând şoferul trebuie să Declanşarea airbagurilor laterale poate
o clipire a ochilor. Deoarece coliziunea poarte întotdeauna centurile de siguranţă fi obstrucţionată în cazul unei coliziuni
se termină într-o fracţiune de secundă indiferent dacă locul ocupat este dotat ducând la leziuni grave.
şi autovehiculele implicate în accident ajung sau nu cu airbag, pentru a minimiza riscul
de rănire gravă sau chiar deces, • Nu vă sprijiniţi capul sau o altă parte
de obicei în punctul final de repaus numai după a corpului de uşă. Airbagul lateral
una sau două secunde de la contactul iniţial, în cazul unui accident.
poate lovi ocupanţii cu o forţă
sistemul suplimentar de reţinere trebuie să (Continuare) considerabilă atunci când se umflă ca
detecteze impactul şi să comande declanşarea urmare a unei coliziuni ducând
airbagurilor aproape instantaneu pentru la leziuni grave.
a proteja ocupanţii autovehiculului.
• Nu instalaţi nici un fel de scaun pentru
copii pe scaunul pasagerului faţă dacă
autovehiculul este echipat cu airbag
lateral.
Nerespectarea acestor precauţii poate
conduce la leziuni grave sau chiar deces.

C7E1021A
1–30 SCAUNE ŞI SISTEME DE PROTECŢIE A OCUPANŢILOR

Modul de funcţionare a airbagurilor laterale AIRBAGURI TIP CORTINĂ


AVERTISMENT
Airbagurile laterale sunt proiectate pentru Airbagurile tip cortină sunt situate în plafon,
Copiii aşezaţi în apropierea unui airbag
a preveni lovirea toracelui ocupantului de uşă deasupra geamurilor laterale. Aceste airbaguri
lateral pot risca leziuni serioase sau fatale
sau geam în cazul unui impact lateral. sunt destinate protejării capetelor ocupanţilor
dacă airbagul se declanşează, în special
Airbagurile laterale se umflă atunci când un dacă pieptul, gâtul sau capul copilului scaunelor din faţă şi ale ocupanţilor locurilor
senzor detectează un impact lateral se află aproape de airbag în momentul laterale spate în anumite coliziuni de impact
de o severitate suficientă pentru declanşarea declanşării. lateral.
acestuia. • Nu lăsaţi niciodată copilul să se sprijine
Airbagurile dumneavoastră laterale sunt de uşă sau să se apropie de modulul
proiectate să se declanşeze la coliziuni laterale airbagului lateral.
care sunt echivalente cu sau depăşesc forţa unui • Cel mai sigur loc din autovehicul pentru
obstacol deformabil ce se deplasează cu o viteză aşezarea şi asigurarea în mod
de 15 - 25 km/h şi care se izbeşte într-un corespunzător a copiilor este bancheta
autovehicul. din spate.
Faptul că autovehiculul dumneavoastră a fost
implicat într-un accident şi airbagurile laterale
nu s-au declanşat nu înseamnă în mod necesar că
acestea sunt defecte. Airbagurile laterale sunt
proiectate să se declanşeze într-o coliziune
laterală şi nu în impacturi frontale, din spate
sau răsturnări, dacă acestea nu generează un
impact lateral suficient pentru declanşarea
airbagurilor laterale.

C7D1001A
SCAUNE ŞI SISTEME DE PROTECŢIE A OCUPANŢILOR 1–31

Airbagurile tip cortină sunt proiectate pentru DUPĂ DECLANŞAREA AIRBAGULUI


AVERTISMENT
a se declanşa doar în timpul anumitor coliziuni
După dezumflarea airbagului puteţi observa un
de impact lateral, în funcţie de gravitatea, Nu asiguraţi eventuale obiecte
transportate pe acoperiş trecând cablul miros de ars, fum şi o pulbere albă în interiorul
unghiul şi viteza impactului. Acestea nu sunt
de fixare sau alt sistem de asigurare prin autovehiculului. Acest lucru este normal.
proiectate pentru a se declanşa în orice situaţie
deschizătura unei uşi sau a unui geam. Mirosul de ars provine de la agentul propulsor
de impact lateral, în coliziunile frontale sau din
Procedând astfel, blocaţi calea care s-a aprins pentru a umfla airbagul. Pulberea
spate ale vehiculului sau în majoritatea
de declanşare a airbagului tip cortină. albă este reprezentată de amidon din porumb
situaţiilor de răsturnare.
Calea de declanşare a airbagului tip sau talc sau compuşi pe bază de sodiu care
Sistemul de airbag tip cortină se declanşează cortină trebuie să fie permanent liberă. lubrifiază airbagul pentru a reduce frecarea
împreună cu sistemul airbagurilor laterale. acestuia în timpul stocării şi umflării. Deşi
aceste substanţe pot cauza o anumită iritare
AVERTISMENT a pielii sau ochilor, ele nu sunt toxice.
Airbagurile tip cortină sunt proiectate
pentru a se declanşa în caz de coliziune NOTĂ
moderată până la gravă, când partea Este posibil ca autovehiculul
laterală a autovehiculului loveşte un dumneavoastră să dispună
obiect dur. Acestea nu sunt proiectate să de o funcţie care deblochează automat
se declanşeze în caz de coliziune frontală, uşile şi aprinde luminile de avarie,
răsturnare sau coliziune din spate. Toate în momentul umflării airbag-urilor.
persoanele din autovehicul trebuie să aibă
centura de siguranţă fixată corect -
indiferent dacă locul respectiv este dotat
sau nu cu airbag.
1–32 SCAUNE ŞI SISTEME DE PROTECŢIE A OCUPANŢILOR

Depanarea sistemului SRS CUM PROTEJEAZĂ AIRBAGURILE


AVERTISMENT
Sistemul suplimentar de reţinere (Supplemental OCUPANŢII DIN FAŢĂ
• Nu conduceţi autovehiculul după
Restrain System, SRS) nu necesită declanşarea unuia sau mai multor Ocupanţii autovehiculului suferă de obicei
de fapt întreţinere. airbaguri. răniri în caz de coliziune, deoarece corpurile lor
Totuşi, la apariţia unuia din următoarele semne, • Nu încercaţi să reparaţi, să modificaţi sunt proiectate spre un obiect staţionar, fie din
apelaţi imediat la un centru de reparaţii pentru sau să înlăturaţi airbagul interiorul vehiculului, cum ar fi volanul, panoul
depanarea sistemului SRS. Vă recomandăm dumneavoastră înşivă. de bord sau parbrizul, sau din afara acestuia,
un Reparator Autorizat Chevrolet. • Airbagurile sunt montate la presiune cum ar fi carosabilul sau un pom, atunci când
înaltă cu ajutorul unor sisteme ocupantul este proiectat în afara vehiculului.
• S-a declanşat unul dintre airbagurile sofisticate de detecţie a impactului Traumatisme grave pot apărea şi dacă ocupanţii
dumneavoastră. şi umflare a airbagului. Manipularea sunt izbiţi de forţa impactului, chiar fără a intra
• Indicatorul de avertizare al airbagului sistemului airbag de orice persoană în contact direct cu un obiect sau o suprafaţă
indică funcţionare defectuoasă. Vezi necalificată şi neautorizată poate cauza staţionară.
„INDICATOR AVERTIZARE AIRBAG” răniri grave sau chiar deces.
• Contactaţi imediat un centru
în index.
de reparaţii dacă vreunul din
airbagurile dumneavoastră s-a
NOTĂ
declanşat, dacă apar deteriorări ale
Dacă autovehiculul dumneavoastră este autovehiculului dumneavoastră
echipat cu airbaguri laterale, ansamblul la sau lângă modulele airbag sau în
scaunului faţă trebuie înlocuit după ce cazul în care credeţi din orice motiv
airbagul s-a declanşat. Consultaţi un că starea de funcţionare a unui airbag
atelier de reparaţii pentru mai multe a fost afectată. Vă recomandăm un
informaţii. Vă recomandăm să apelaţi Reparator Autorizat Chevrolet.
la Reparatorul Dumneavoastră Conducerea unui autovehicul după
Autorizat Chevrolet. declanşarea unui airbag fără apelarea
la o unitate service autorizată poate
conduce la răniri grave sau chiar deces. S3W1241A
SCAUNE ŞI SISTEME DE PROTECŢIE A OCUPANŢILOR 1–33

Toate aceste leziuni sunt provocare de forţa În caz de coliziune, autovehiculul poate trece AJUTAŢI AIRBAGURILE SĂ VĂ
coliziunii la oprirea bruscă a autovehiculului. de la viteza de autostradă la oprire completă PROTEJEZE
Intervalul de timp, respectiv distanţa în care într-o fracţie de secundă, pe o distanţă de sub un
Pe lîngă avantajul de a vă proteja viaţa, sistemul
autovehiculul poate încetinii sau opri, metru. Timpul şi respectiv distanţa de oprire
de airbag prezintă şi nişte riscuri minore.
determină în mare parte severitatea efectului foarte scurte amplifică mult forţa exercitată
coliziunii asupra ocupanţilor. De exemplu, asupra ocupanţilor. Nici o persoană nu are Deoarece airbagul se umflă cu forţă şi viteză
atunci când un autovehicul frânează la lumina puterea sau reflexele necesare evitării acestei considerabile, sistemul suplimentar de reţinere
roşie a semaforului, corpurile ocupanţilor sunt forţe. Chiar şi ocupanţii corect poziţionaţi cu airbag va fi mult mai eficient şi mult mai
împinse spre înainte. Acest lucru se datorează şi purtând centura de siguranţă vor simţi capul, sigur dacă ocupanţii autovehiculului sunt corect
faptului că autovehiculul şi ocupanţii acestuia partea superioară a toracelui, braţele şi coapsele poziţionaţi in scaune.
se mişcă iniţial la aceaşi viteză. Frânele mişcându-se spre înainte cu viteza iniţială
încetinesc autovehicolul iar corpurile a autovehiculului înainte de impact. În cazul
ocupanţilor continuă, în virtutea inerţiei, coliziunilor frontale moderate până la grave,
mişcarea spre înainte, în habitaclu. Totuşi, chiar şi ocupanţii care poartă centura
ocupanţii bine poziţionaţi şi asiguraţi sunt foarte de siguranţă pot suferi leziuni ale creierului
rar răniţi când un autovehicul se opreşte din sau ale organelor interne, fără ca torsul
cauza frânării bruşte şi puternice. Acest lucru sau capul ocupantului să fi lovit obiecte
se datorează faptului că autovehiculul are destul sau suprafaţe staţionare.
timp şi o distanţă relativ mare pentru a opri Airbagurile oferă timp şi distanţă de oprire
chiar şi în cazul unei frânări bruşte. Centurile suplimentară pentru capul şi toracele
de siguranţă şi forţa ocupanţilor sunt în general ocupanţilor din faţă în cazul coliziunilor
suficiente pentru a contracara forţa de oprire moderate şi severe frontale sau semi-frontale.
prin frânare bruscă. Acest interval de timp şi distanţă suplimentară
pot salva vieţi şi pot preveni traumatisme grave.
1–34 SCAUNE ŞI SISTEME DE PROTECŢIE A OCUPANŢILOR

Instalaţi întotdeauna orice tip de scaun Poziţionarea corectă a adulţilor


AVERTISMENT
pentru copii cu spatele la sensul de mers, şi adolescenţilor
Reguli esenţiale pentru siguranţa pe bancheta din spate. Adulţii şi adolescenţii care ocupă locurile din
funcţionării airbagurilor:
• Nu instalaţi niciodată un scaun pentru Un scaun pentru copii cu spatele la sensul faţă ale autovehicolului pot beneficia de mai
copil cu spatele la sensul de mers, de mers nu trebuie instalat niciodată pe scaunul multă siguranţă şi de eficienţa airbagurilor,
pe scaunul din faţă. din faţă. Declanşarea unui airbag poate provoca dacă sunt corect aşezaţi pe scaune.
• Copiii până la vârsta de 12 ani trebuie accidentarea gravă sau chiar decesul copilului Poziţionarea corectă a adulţilor
să călătorească oricând este posibil pe aflat într-un scaun pentru copii cu spatele şi adolescenţilor:
bancheta din spate. la sensul de mers, instalat pe scaunul din faţă.
• Purtaţi întotdeauna centurile • Purtaţi întotdeauna centura de siguranţă
de siguranţă, chiar dacă autovehiculul în trei puncte.
dumneavoastră este echipat cu airbag. Copiii trebuie să călătorească pe scaunele
• Deplasaţi spătarul înspre înapoi atât cât Toţi ocupanţii incluzând şoferul trebuie
din spate.
este confortabil şi sigur, înclinaţi-l uşor să poarte întotdeauna centurile de siguranţă
şi staţi aşezat rezemat de spatele Conform statisticilor de accidente, copiii indiferent dacă locul ocupat este dotat
scaunului. de 12 ani şi mai mici sunt mai în siguranţă dacă sau nu cu airbag pentru a minimiza riscul
• Nu plasaţi obiecte pe, deasupra sunt instalaţi corect pe locurile din spate şi nu pe de rănire gravă sau chiar deces în cazul unui
sau lângă modulele airbag. În timpul scaunul din faţă, şi trebuie să călătorească pe accident.
umflării airbag-ului, aceste obiecte pot banchetă ori de câte ori este posibil. Copiii sunt
deveni veritabile proiectile, cauzând Airbagurile nu se declanşează în urma
în siguranţă pe scaunul din spate nu numai din
leziuni foarte grave. coliziunilor laterale sau din spate. Ocupanţii
cauza riscurilor de accidentare datorate
• Nu vă înclinaţi înainte şi nu vă sprijiniţi care nu poartă centurile de siguranţă nu vor
airbagurilor. Studiile efectuate arată că un copil
corpul de ornamentul care acoperă fi protejaţi de nici un fel de sistem
este mai în siguranţă pe bancheta din spate chiar
modulele airbag. de reţinere, ceea ce determină leziuni grave
• Nu conduceţi cu coloana de direcţie şi într-un autovehicol care nu are airbaguri.
sau decesul în cazul acestor tipuri
ridicată complet. de coliziuni.
Nerespectarea acestor reguli de siguranţă
pentru airbaguri poate duce la leziuni
grave şi decese.
SCAUNE ŞI SISTEME DE PROTECŢIE A OCUPANŢILOR 1–35

Ocupanţii care nu poartă corect centurile • Înclinaţi uşor centura de siguranţă


AVERTISMENT
de siguranţă pot fi aruncaţi spre înainte şi nu vă sprijiniţi spre înainte.
de forţa de frânare dinainte de impact, Pentru eficacitate maximă, un airbag
Înclinaţi uşor spătarul scaunului trebuie să se declanşeze rapid. Forţa este
corpurile lor ajungând lângă, sau chiar
şi aşezaţi-vă cu spatele sprijinit de spătar. maximă în primii 5-8 cm după ce airbagul
atingând modulele airbag. Acest lucru poate
Nu vă înclinaţi sau aşezaţi prea se desface prin capac şi începe să se umfle.
cauza leziuni serioase din cauza forţei
aproape - la o distanţă mai mică Aceşti 5-8 cm de distanţă de ieşire
de declanşare a airbagului.
de 15 cm - de modulele airbag. Nu vă a airbagului din capacul modulului
• Deplasaţi spătarul înspre înapoi atât cât sprijiniţi corpul de ornamentul care acoperă şi umflare bruscă propriu-zisă constituie
este confortabil şi sigur. modulele airbag (centrul volanului zona de risc.
Poziţionarea scaunului dumneavoastră sau partea de câtre pasager a panoului
• În cazul în care corpul unui ocupant
la distanţă mai mare de modulul airbagului de bord, deasupra torpedoului). Încercaţi să
se găseşte în această zonă de risc,
nu va descreşte eficacitatea acestuia. ţineţi capul şi corpul la o distanţă mai mare
declanşarea airbagului poate cauza
O distanţă mai mare de la modulul de 25 - 30 cm de airbaguri. Distanţa mai leziuni severe sau chiar decesul.
airbagului înseamnă o protejare mai bună mare prezintă mai multă siguranţă.
• Forţa descreşte pe masură ce airbagul
împotriva declanşării puternice şi bruşte se umflă departându-se de capacul
a acestuia. Nu trageţi spătarul scaunului modulului.
şoferului atât de mult în spate încât acesta să
nu poată ajunge confortabil volanul, • O distanţă mai mare de modulul
airbagului înseamnă o siguranţă mai
pedalele sau alte instrumente şi comenzi.
mare la declanşarea acestuia.
1–36 SCAUNE ŞI SISTEME DE PROTECŢIE A OCUPANŢILOR

• Nu aşezaţi obiecte, un copil sau un Această manevră va poziţiona airbagul către


animal de companie între ocupant pieptul şoferului şi nu spre cap sau gât, care
şi modulul airbagului. sunt mult mai vulnerabile la accidente.
Modulurile airbagurilor autovehiculului NOTĂ
dumneavoastră se află în volan şi în panoul
de bord, deasupra torpedoului. Obiectele Faptul că autovehiculul poate fi grav
aşezate pe, lângă, sau peste ornamentul care deteriorat, iar airbagurile nu s-au
acoperă modulele airbag pot fi proiectate declanşat sau faptul că autovehiculul este
către faţa sau toracele ocupanţilor din faţă relativ neafectat dar airbagul s-a
la umflarea airbagului, cauzându-le leziuni declanşat nu înseamnă neapărat că
sistemul de airbaguri al autovehiculului
grave.
este defect. Senzorii de impact detectează
Nu permiteţi niciodată transportul unui copil gravitatea accidentului şi nu gradul
sau animal de companie în braţele unui de deteriorare a autovehiculului.
ocupant al autovehiculului. Nu ţineţi în
braţe obiecte care pot cauza răniri în cazul
declanşării airbagului.
• Înclinaţi volanul în jos (dacă dispune
de această funcţie), îndreptând astfel
airbagul către pieptul şoferului şi nu spre
cap sau gât.
Nu poziţionaţi niciodată volanul în poziţia
cea mai înaltă. Acestă poziţie trebuie
folosită numai pentru a facilita urcarea
sau coborârea din maşină. Înainte
de a începe să conduceţi, coborâţi volanul.
INSTRUMENTE ŞI COMENZI

• PREZENTARE GENERALĂ - INSTRUMENTE • LAMPA DE AVERTIZARE PENTRU CENTURA


ŞI COMENZI ...........................................................2-3 DE SIGURANŢĂ A PASAGERULUI DIN FAŢĂ .....2-42
• GRUPUL DE INSTRUMENTE ................................ 2-4 • SISTEMUL CRUISE CONTROL........................... 2-43
• VITEZOMETRU....................................................... 2-6 • CHEI.......................................................................2-45
• TAHOMETRU ......................................................... 2-6 • SISTEM DE ACCES FĂRĂ CHEIE .......................2-46
• INDICATOR NIVEL DE COMBUSTIBIL..................2-7 • BLOCARE UŞI.......................................................2-49
• INDICATOR DE TEMPERATURĂ...........................2-7 • GEAMURI ELECTRICE .........................................2-53
• INDICATOARE ŞI LĂMPI DE AVERTIZARE..........2-8 • HAYON ..................................................................2-54
• CENTRUL DE INFORMAŢII PENTRU ŞOFER .....2-25 • CAPOTĂ ................................................................2-56
• COMUTATOARE ŞI COMENZI .............................2-30 • LĂMPI PENTRU ILUMINATUL INTERIOR ...........2-57
• LUMINI DE ZI.........................................................2-42 (Continuare)
• LAMPĂ PENTRU PRAGUL UŞII DIN FAŢĂ.........2-58 • SERTAR DE DEPOZITARE CENTRAL ................2-68
• LAMPĂ ORIFICIU CHEIE......................................2-59 • COPERTINA DE PORTBAGAJ.............................2-68
• SUPORT PENTRU OCHELARI DE SOARE .........2-59 • SERTAR DE DEPOZITARE SUB SCAUNUL
• TRAPA ACŢIONATĂ ELECTRIC..........................2-59 PASAGERULUI .....................................................2-68

• CEAS DIGITAL ......................................................2-60 • PLASA DE FIXARE A BAGAJELOR


DE PODEA ............................................................2-69
• BRICHETĂ ŞI PRIZĂ PENTRU ACCESORII....... 2-61
• PLASA DE FIXARE A BAGAJELOR....................2-69
• SCRUMIERE DETAŞABILE................................ 2--63
• COMPARTIMENTE SITUATE SUB PODEA.........2-69
• BUTON SISTEM DE ÎNCĂLZIRE SCAUN ............2-64
• ZONA DE DEPOZITARE DIN PORTBAGAJ ........2-70
• CLAXON ................................................................2-65
• PARASOLARE ......................................................2-70
• SUPORT PENTRU PAHAR...................................2-65
• MÂNER DE SUSŢINERE CU CÂRLIG
• TORPEDO..............................................................2-65 PENTRU HAINE ....................................................2-71
• CUTIA DIN CONSOLĂ ..........................................2-66 • PORTBAGAJ SUPERIOR ....................................2-71
• COMPARTIMENT PENTRU MONEDE .................2-67 • ANTENĂ ................................................................2-72
• SUPORT PENTRU CARD .....................................2-67
INSTRUMENTE ŞI COMENZI 2–3

PREZENTARE GENERALĂ – INSTRUMENTE ŞI COMENZI

15
5 5
3
6 16 6
2
9 4
1
18
7
19 10

8
14

17

13 12
11

C7E2009A

1. Airbag şofer 7. Sistem audio* 13. Pedală de ambreiaj


2. Airbag pasager faţă 8. Control climatizare 14. Pârghie deschidere capotă motor
3. Grup de instrumente 9. Buton lumini de avarie 15. Centrul de informaţii pentru şofer (DIC)*
4. Ceas digital 10. Torpedo 16. Sertar de depozitare central*
5. Orificiu de ventilaţie central 11. Pedală de acceleraţie 17. Brichetă
6. Orificiu de ventilaţie lateral 12. Pedală de frână 18. Suport pentru card
19. Compartiment pentru monede
2–4 INSTRUMENTE ŞI COMENZI

GRUPUL DE INSTRUMENTE (VERSIUNEA CU MOTOR PE BENZINĂ)

33

34

35

C7E2001E

1. Tahometru 13. Indicator DCS (sistem de asistenţă 24. Lampă de avertizare airbag
2. Vitezometru la coborâre) activ* 25. Lampă avertizare sistem de imobilizare
3. Indicator de temperatură 14. Lampă „DCS nu este pregătit” şi de avertizare* 26. Lampă de avertizare nivel scăzut lichid
4. Indicator nivel de combustibil 15. Lampă indicatoare defecţiuni de spălare parbriz
5. Indicator faruri de ceaţă faţă* 16. Lampă de avertizare presiune ulei motor 27. Lampă avertizare sistem asistenţă parcare*
6. Lampă de avertizare sistem de frânare 17. Lampă de avertizare sistem încărcare baterie 28. Lampă SVS (apelaţi la service curând)
7. Indicator sistem cruise control* 18. Lampă avertizare ABS 29. Indicator mod iarnă*
8. Lampa de avertizare hayon deschis 19. Lampă de atenţionare centură de siguranţă sofer 30. Lampă de avertizare pentru temperatura
9. Lampă de avertizare uşă deschisă 20. Semnalizator de direcţie/lumini de avarie lichidului de răcire a motorului
10. Indicator ESP (Program electronic de stabilitate) 21. Indicator fază lungă 31. Lampă avertizare nivel scăzut de combustibil
dezactivat* 22. Contor kilometri parcurşi şi Indicator de poziţie 32. Buton kilometraj parţial
11. Indicator ESP nu este pregătit* a manetei selectorului* 33. Lampă avertizare schimb ulei motor*
12. ESP activ şi lampă de avertizare* 23. Indicator lămpi de ceaţă spate 34. Lampă avertizare AWD (tracţiune integrală)*
35. Indicator pentru remorcă*
INSTRUMENTE ŞI COMENZI 2–5

GRUPUL DE INSTRUMENTE (VERSIUNEA CU MOTOR DIESEL)

33
37

34
36

35

C7E2001F

1. Tahometru 14. Lampă „DCS nu este pregătit” 26. Lampă de avertizare nivel scăzut lichid
2. Vitezometru şi de avertizare* de spălare parbriz
3. Indicator de temperatură 15. Lampă indicatoare defecţiuni 27. Lampă avertizare sistem asistenţă parcare*
4. Indicator nivel de combustibil 16. Lampă de avertizare presiune ulei motor 28. Lampă SVS (apelaţi la service curând)
5. Indicator faruri de ceaţă faţă* 17. Lampă de avertizare sistem încărcare baterie 29. Indicator mod iarnă*
6. Lampă de avertizare sistem de frânare 18. Lampă avertizare ABS 30. Lampă de avertizare pentru temperatura
7. Indicator sistem cruise control* 19. Lampă de atenţionare centură lichidului de răcire a motorului
8. Lampa de avertizare hayon deschis de siguranţă sofer 31. Lampă avertizare nivel scăzut de combustibil
9. Lampă de avertizare uşă deschisă 20. Semnalizator de direcţie / lumini de avarie 32. Buton kilometraj parţial
10. Indicator ESP (Program electronic 21. Indicator fază lungă 33. Lampă avertizare apă în combustibil
de stabilitate) dezactivat* 22. Contor kilometri parcurşi şi Indicator 34. Indicator bujii de preîncălzire
11. Indicator „ESP nu este pregătit”* de poziţie a manetei selectorului* 35. Indicator DPF (filtru motorină)
12. Lampă ESP activ şi de avertizare* 23. Indicator lămpi de ceaţă spate 36. Lampă avertizare AWD (tracţiune integrală)*
13. Indicator DCS (sistem de asistenţă la 24. Lampă de avertizare airbag 37. Lampă avertizare schimb ulei motor
coborâre) activ* 25. Lampă avertizare sistem de imobilizare 38. Indicator pentru remorcă*
2–6 INSTRUMENTE ŞI COMENZI

VITEZOMETRU TAHOMETRU
Vitezometrul arată viteza autovehiculului CONTOR KILOMETRI PARCURŞI/ Tahometrul indică turaţia motorului în rotaţii
în kilometri pe oră (km/h). CONTOR PARŢIAL pe minut (rpm).
Contorul kilometrilor parcurşi arată numărul Niciodată nu turaţi motorul până la turaţii
total al kilometrilor parcurşi de autovehiculul afişate în zona roşie a acului tahometrului.
dumneavoastră.

C7E2025A

Există două contoare parţiale independente care


măsoară distanţele parcurse de autovehicul
(Benzină)
de la ultima resetare a acestei funcţii.
Pentru a reseta kilometrajul parţial, apăsaţi şi ţineţi
apăsat butonul kilometrajului parţial până la
resetare. Butonul pentru kilometrajul parţial se
găseşte în partea de jos dreapta a vitezometrului.
Kilometrajul, kilometrajul parţial A şi kilometrajul
parţial B pot fi afişate alternativ prin apăsarea
butonului kilometrajului parţial.
C7E2012A C7E2011A
INSTRUMENTE ŞI COMENZI 2–7

INDICATOR NIVEL DE INDICATOR DE TEMPERATURĂ


COMBUSTIBIL Indică temperatura lichidului de răcire
AVERTISMENT
Indică nivelul combustibilului din rezervor a motorului când contactul este în poziţia
Turarea excesivă a motorului îl poate la cuplarea contactului (poziţia ON). CUPLAT (ON).
deteriora.
După alimentare cu combustibil şi pornirea ATENŢIE
• Nu lăsaţi motorul să atingă turaţii
motorului, acul indicatorului de nivel se • Nu continuaţi să conduceţi
excesive, de nivelul celor indicate de acul
tahometrului în zona roşie. deplasează lent către noul nivel de combustibil. autovehiculul dacă acul indicatorului de
Acest lucru poate conduce la reparaţii Mişcările combustibilului în rezervor temperatură ajunge în zona roşie
ulterioare costisitoare. determină acul indicator al nivelului să se mişte a ecranului. Acest lucru înseamnă
la frânare, accelerare sau virare. că motorul autovehiculului este
supraîncălzit.
• Capacitatea rezervorului
de combustibil: 65 litri Conducerea cu motorul supraîncălzit
vă poate deteriora autovehiculul.
Vezi „SUPRAÎNCĂLZIRE” în index.

(Diesel)

C7E2058A C7E2013A C7E2010A


2–8 INSTRUMENTE ŞI COMENZI

INDICATOARE ŞI LĂMPI
DE AVERTIZARE Alimentaţi cu combustibil imediat ce este LAMPĂ DE AVERTIZARE ABS
LUMINĂ DE AVERTIZARE NIVEL posibil, după aprinderea lămpii de avertizare.
Lampa de avertizare ABS se aprinde pentru
SCĂZUT DE COMBUSTIBIL Vezi „COMBUSTIBIL” în index. scurt timp la acţionarea contactului.
Se aprinde când contactul este Aceasta înseamnă că sistemul efectuează
în poziţia ON (cuplat) şi se stinge după o auto-verificare. Indicatorul trebuie
aproximativ 4 secunde. să se stingă după circa 4 secunde.
Lampa de avertizare nivel scăzut de Contactaţi un centru de reparaţii dacă lampa
combustibil se aprinde atunci când în rezervor de avertizare a sistemului ABS:
mai există aproximativ 7,8 litri de combustibil. • Nu se aprinde la cuplarea contactului.

ATENŢIE
• Nu se stinge.
• Se aprinde în timpul conducerii
• Nu lăsaţi autovehiculul să rămână fără
combustibil. Vă recomandăm să apelaţi la Partenerul
Acest lucru poate deteriora catalizatorul. Chevrolet.
.

L4W2091A L4W2101A
INSTRUMENTE ŞI COMENZI 2–9

LAMPĂ DE AVERTIZARE AIRBAG


AVERTISMENT AVERTISMENT
Lampa de avertizare airbag se aprinde
• Lampa de avertizare ABS poate Dacă lampa de avertizare pentru
însemna că frânele nu funcţionează intermitent de câteva ori la acţionarea airbaguri clipeşte sau rămâne aprinsă în
corect. contactului. Aceasta înseamnă că sistemul timpul rulării, aceasta indică o defecţiune
de airbaguri este funcţional. a sistemului airbag. Sistemul airbag
Dacă sistemul de frânare al
autovehiculului nu este menţinut în bună va fi dezactivat, şi nu se va declanşa
stare de funcţionare, există riscul în eventualitatea unui accident. Verificaţi
de coliziune urmată de posibile răniri sistemul la un centru de reparaţii
personale şi deteriorarea autovehiculului cât mai curând posibil. Vă recomandăm
sau alte daune materiale. Partenerul Chevrolet.
Conducerea autovehiculului când
sistemul airbag este suspectat de
Dacă lampa de avertizare ABS se aprinde o defecţiune poate conduce la răniri
în timpul conducerii, e posibil să existe personale grave sau chiar deces, în cazul
o defecţiune la sistemul ABS al unui accident.
autovehiculului. Deşi sistemul de frânare
al autovehiculului va funcţiona normal
fără ABS, roţile blocându-se, însă, în cazul Defecţiunea la sistemul airbag poate fi indicată
de oricare din următoarele moduri de aprindere
unei frânări excesive, verificaţi sistemul la cel
a lămpii de avertizare:
mai apropiat centru de reparaţii şi efectuaţi
• Nu clipeşte şi nu rămâne aprinsă
reparaţiile necesare cât de curând posibil. la cuplarea contactului.
Vă recomandăm să apelaţi la Partenerul • Rămâne aprinsă după ce clipeşte
Chevrolet. de mai multe ori.
A se vedea în index „SISTEM • Clipeşte în timpul conducerii.
ANTIBLOCARE LA FRÂNARE”. • Rămâne aprinsă în timpul conducerii.
Pentru o descriere a sistemului airbag şi a altor
sisteme de protecţie a ocupanţilor,
S3W2111A vezi secţiunea 1.
2–10 INSTRUMENTE ŞI COMENZI

LAMPĂ DE AVERTIZARE SISTEM DE 4. Conduceţi cu grijă, cu viteză ce oferă


ATENŢIE
FRÂNARE siguranţă, până la un centru de reparaţii,
• Nu conduceţi cu lampa de avertizare pentru a verifica frânele, în următoarele
Lampa de avertizare a sistemului de frânare a sistemului de frânare aprinsă. situaţii:
se aprinde la acţionarea contactului înainte
• Acest lucru poate însemna că frânele nu • Frânele autovehiculului funcţionează
de pornirea motorului. funcţionează corect.
normal.
Acest lucru înseamnă că indicatorul operează • Conducerea cu frâne defecte poate
corect. Lampa trebuie să se stingă după conduce la coliziuni urmate de răniri • Consideraţi că sistemul de frânare
pornirea motorului. personale şi deteriorarea al autovehiculului este sigur.
Lampa de avertizare a sistemului de frânare se autovehiculului sau a altor bunuri. Vă recomandăm să apelaţi la Partenerul
aprinde de asemenea atunci când frâna de mână Chevrolet.
este trasă. Lampa se stinge la eliberarea frânei Dacă lampa de avertizare a sistemului de 5. Remorcaţi autovehiculul până la un centru
de mână. Asiguraţi-vă că frâna de mână este frânare se aprinde chiar şi dacă frâna de mână de reparaţii pentru inspecţie şi reparaţii
complet eliberată, înainte de a pune în mişcare este eliberată complet, acest lucru poate indica în următoarele situaţii:
autovehiculul. nivel scăzut al lichidului de frână din rezervor.
• Descoperiţi scurgeri în sistemul
În acest caz, parcurgeţi următorii paşi: de frânare.
1. Opriţi cu atenţie autovehiculul.
• Lampa de avertizare a sistemului
2. Verificaţi nivelul lichidului de frână. de frânare rămâne aprinsă.
3. Completaţi cu lichidul de frână recomandat • Frânele autovehiculului
până în dreptul semnului MAX. nu funcţionează corect.
Vezi „ADĂUGAREA DE LICHID
DE FRÂNĂ / AMBREIAJ” în index. Vă recomandăm să apelaţi la Partenerul
Chevrolet.

S5W2004A
INSTRUMENTE ŞI COMENZI 2–11

LAMPA DE AVERTIZARE A Dacă lampa de avertizare a sistemului


ATENŢIE
SISTEMULUI DE ÎNCĂRCARE BATERIE de încărcare se aprinde în timpul conducerii:
• Nu conduceţi autovehiculul dacă lampa 1. Conduceţi cu grijă şi trageţi pe dreapta
de avertizare a sistemului de frânare nu Indică faptul că bateria este descărcată. Lampa
cât mai curând posibil.
se aprinde când frâna de mână este trasă trebuie să se aprindă la acţionarea contactului.
Lampa trebuie să se stingă după pornirea 2. Opriţi autovehiculul.
şi contactul este cuplat.
motorului. 3. Asiguraţi-vă de integritatea curelei
• Dacă lampa nu se aprinde când trageţi de transmisie. Vezi „CUREA DE
frâna de mână şi contactul este cuplat TRANSMISIE” în index.
(ON), apelaţi la un centru de reparaţii ATENŢIE
pentru verificarea sistemului de Lampa de avertizare a sistemului de ATENŢIE
frânare. Vă recomandăm Partenerul încărcare indică faptul că poate exista
Chevrolet. O curea de transmisie slăbită sau fisurată
o problemă la sistemul de încărcare.
poate produce supraîncălzirea motorului.
Aceste situaţii pot indica o defecţiune • Nu conduceţi autovehiculul atunci
la sistemul de frânare al autovehiculului. când lampa de avertizare a sistemului • Nu conduceţi autovehiculul în cazul
de încărcare este aprinsă. în care cureaua de transmisie este
Dacă sistemul de frânare al slăbită sau fisurată.
autovehiculului nu este menţinut în bună Conducerea autovehiculului atunci când
stare de funcţionare, există riscul sistemul de încărcare este defect poate Un motor supraîncălzit poate defecta
de coliziune urmată de posibile răniri cauza deteriorarea acestuia. autovehiculul şi genera reparaţii
personale şi deteriorarea autovehiculului costisitoare.
sau alte daune materiale.
4. În cazul în care cureaua de transmisie este
în bună stare de funcţionare însă lampa de
avertizare a sistemului de încărcare rămâne
aprinsă, poate exista o problemă la sistemul
de încărcare.
Apelaţi la un centru de reparaţii pentru a
remedia problema cat mai curând posibil.
L4W2131A Vă recomandăm Partenerul Chevrolet.
2–12 INSTRUMENTE ŞI COMENZI

LAMPA DE AVERTIZARE PRESIUNE LAMPĂ INDICATOARE DEFECŢIUNI


ATENŢIE
ULEI MOTOR Se aprinde scurt la cuplarea contactului (ON)
Presiunea uleiului motor poate fi periculos
Se aprinde scurt atunci când se acţionează de scăzută. înainte de pornirea motorului.
contactul înainte de pornirea motorului. Lampa trebuie să se stingă după pornirea
• Nu conduceţi cu lampa de avertizare
Lampa trebuie să se stingă după pornirea a presiunii uleiului aprinsă. motorului.
motorului. Conducerea autovehiculului când
Dacă lampa de avertizare a presiunii uleiului presiunea uleiului este scăzută poate cauza
de motor se aprinde în timpul conducerii, deteriorări foarte costisitoare ale
presiunea uleiului de motor poate fi periculos autovehiculului.
de scăzută. Opriţi imediat motorul şi verificaţi
nivelul uleiului. Dacă nivelul de ulei este scăzut, adăugaţi uleiul
Pentru procedura de verificare corectă, de motor recomandat până la nivelul corect.
vezi „ULEI MOTOR” în index. Vezi „SCHIMBAREA ULEIULUI
DE MOTOR ŞI A FILTRULUI” în index.
Dacă nivelul uleiului este normal, verificaţi
sistemul de lubrifiere al autovehiculului la un
centru de reparaţii. Vă recomandăm Partenerul
Chevrolet.

L4W2141A S5W2003A
INSTRUMENTE ŞI COMENZI 2–13

Lampa de control defecţiune (MIL) Aprinderea şi stingerea lămpii MIL pentru


ATENŢIE
se va aprinde dacă există vreo defecţiune un scurt timp este normală şi nu indică
Lampa de control semnalează faptul că la componentele sistemului de evacuare o defecţiune a sistemului.
autovehiculul dumneavoastră prezintă sau a subsistemelor conexe. Dacă autovehiculul dumneavoastră este
o defecţiune ce necesită atenţie.
Conducerea cu lampa de control Aceasta va rămâne aprinsă atât timp cât echipat cu transmisie automată, vezi în index
defecţiuni aprinsă poate cauza modulul electronic de control (ECM) „PROCEDURA DE SCHIMBARE
deteriorarea sistemului de control emisii, detectează defecţiunea. Dacă este detectat un A VITEZELOR ÎN CAZ DE URGENŢĂ,
afectând economia de combustibil nivel extrem de ridicat de rateuri la aprindere, LA TRANSMISIA AUTOMATĂ”.
şi manevrabilitatea autovehiculului. MIL se va aprinde intermitent. Rateurile grave
Apelaţi la un centru de reparaţii pentru pot cauza deteriorarea catalizatorului.
a remedia problema cat mai Lampa de control defecţiuni (MIL) se aprinde
curând posibil. Vă recomandăm de asemenea pentru a indica o defecţiune
Partenerul Chevrolet. la filtrul de particule diesel (DPF). Dacă
se întâmplă acest lucru, apelaţi la un centru
de reparaţii pentru remedierea imediată a
problemei. Vă recomandăm Partenerul
Chevrolet. Pentru informaţii suplimentare,
vezi în index „FILTRUL DE PARTICULE
DIESEL (DPF)”.
Sistemul electronic al autoturismului va trece
pe un program de rulare de urgenţă astfel încât
puteţi continua să conduceţi. Totuşi, trebuie
să apelaţi la un centru de reparaţii pentru
a remedia problema cât mai curând posibil.
Vă recomandăm Partenerul Chevrolet.
2–14 INSTRUMENTE ŞI COMENZI

INDICATOR MOD IARNĂ* INDICATORUL POZIŢIEI MANETEI INDICATOR PROIECTOARE DE CEAŢĂ*


Se aprinde la apăsarea comutatorului pentru SELECTORULUI (TRANSMISIE Luminează când proiectoarele de ceaţă sunt
modul iarnă. AUTOMATĂ)* aprinse.
Utilizaţi acest mod pentru a conduce lin pe Indică poziţia manetei selectorului transmisiei Vezi în index „INDICATOR PROIECTOARE
şosele acoperite cu gheaţă sau alunecoase. automate. DE CEAŢĂ”.
Pentru a ieşi din modul iarnă, apăsaţi din nou
comutatorul.
Vezi „MOD IARNĂ” din index.

C7E2024A C7E2026A S3W2181A


INSTRUMENTE ŞI COMENZI 2–15

INDICATOR LĂMPI CEAŢĂ SPATE LAMPĂ DE ATENŢIONARE CENTURĂ


NOTĂ
Luminează atunci când lămpile de ceaţă spate DE SIGURANŢĂ ŞOFER
Dacă şoferul îşi fixează centura de
sunt aprinse. Lampa de avertizare pentru centura siguranţă în timp ce lampa de avertizare
A se vedea în index „INDICATOR LĂMPI de siguranţă a şoferului se aprinde timp este aprinsă sau clipeşte, după ce sistemul
DE CEAŢĂ SPATE”. de circa 4 secunde la cuplarea contactului execută auto-verificarea, lampa de
(poziţia ON), apoi se stinge. Aceasta înseamnă avertizare centură de siguranţă se stinge
că sistemul efectuează o auto-verificare. După imediat.
pornirea motorului, dacă centura de siguranţă a
şoferului nu este cuplată, lampa va clipi timp de
Dacă doriţi să opriţi avertizarea sonoră fără să
aproximativ 90 de secunde şi apoi va lumina
vă legaţi centura de siguranţă, procedaţi astfel:
continuu până când va fi cuplată centura de
Cu contactul cuplat, inseraţi plăcuţa cataramei
siguranţă a şoferului.
în catarama centurii de siguranţă apoi extrageţi
Apoi, dacă viteza autovehiculului depăşeşte
din nou plăcuţa din cataramă. Această operaţie
22 km/h, lampa va clipi simultan cu un semnal
trebuie executată de două ori în interval
sonor, aproximativ 90 de secunde, apoi
de 10 secunde.
va lumina continuu până când va fi cuplată
centura de siguranţă a şoferului. Avertizarea sonoră se va activa din nou la
câteva minute după decuplarea contactului.

S3W2191A L4W2211A
2–16 INSTRUMENTE ŞI COMENZI

INDICATOARE SEMNALIZATOARE INDICATOR FAZĂ LUNGĂ


ATENŢIE
DE DIRECŢIE/LUMINI DE AVARIE Indicatorul de fază lungă iluminează atunci
Aceste indicatoare sunt necesare pentru
Indicatoarele pentru semnalizatoare de o conducere în siguranţă. când faza lungă a farurilor faţă este aprinsă.
direcţie/lumini de avarie verifică dacă
Dacă indicatoarele nu sunt menţinute
semnalizatoarele de direcţie şi luminile în bună stare de funcţionare, pot avea loc
de avarie funcţionează corect. accidente urmate de răniri grave sau
Dacă săgeţile verzi nu clipesc când semnalizaţi deteriorarea autovehiculului sau a altor
schimbarea direcţiei sau când apăsaţi butonul bunuri.
de avarie, verificaţi siguranţele şi înlocuiţi-le
pe cele defecte.

L4W2221A L4W2231A
INSTRUMENTE ŞI COMENZI 2–17

INDICATOR DEZACTIVARE PROGRAM INDICATOR PROGRAM ELECTRONIC LAMPĂ PROGRAM ELECTRONIC


ELECTRONIC DE STABILITATE (ESP)* DE STABILITATE (ESP) NU ESTE DE STABILITATE (ESP) ACTIV
Se aprinde când contactul este în poziţia ON PREGĂTIT* ŞI DE AVERTIZARE*
(cuplat) şi se stinge după aproximativ Indicatorul ESP nu este pregătit luminează Se aprinde când contactul este în poziţia ON
4 secunde. pentru a indica faptul că ESP nu este pregătit (cuplat) şi se stinge după aproximativ
Indicatorul de dezactivare ESP luminează pentru a funcţiona. 4 secunde.
pentru a indica anularea sistemului la apăsarea Pentru informaţii suplimentare, vezi în index Această lampă clipeşte în timp ce ESP
butonului situat în centrul panoulul „SISTEMUL PROGRAM ELECTRONIC funcţionează şi rămâne aprinsă pentru a indica
de bord. DE STABILITATE”. o defecţiune în sistem.
Pentru informaţii suplimentare, vezi în index Pentru informaţii suplimentare, vezi în index
„SISTEMUL PROGRAM ELECTRONIC „SISTEMUL PROGRAM ELECTRONIC
DE STABILITATE”. DE STABILITATE”.

C7E2019B C7E2018A C7E2017A


2–18 INSTRUMENTE ŞI COMENZI

LAMPA SISTEM DE ASISTENŢĂ Lampa „DCS nu este pregătit” şi de avertizare LUMINĂ DE AVERTIZARE SISTEM DE
LA COBORÂRE (DCS) ACTIV ŞI funcţionează astfel: IMOBILIZARE
„SISTEMUL NU ESTE PREGĂTIT”/ DE • Clipeşte (în galben) pentru a arăta că sistemul
DCS nu este pregătit pentru funcţionare Se aprinde când contactul este în poziţia ON
AVERTIZARE* (cuplat) şi se stinge după aproximativ
datorită temperaturii ridicate
Lampa verde DCS reprezintă indicatorul (circa 350~400 °C) a materialului supus 4 secunde.
„DCS activ”, iar lampa DCS galbenă frecării (plăcuţele de frână faţă), datorită Această lampă se aprinde pentru a indica
reprezintă indicatorul „DCS nu este pregătit” frânării puternice sau repetate. Lampa se va o defecţiune în sistemul de imobilizare.
şi de avertizare. stinge când temperatura materialului supus
frecării (plăcuţele de frână faţă) Vezi „SISTEMUL DE IMOBILIZARE”
Indicatorul DCS activ se aprinde (în verde) în index.
coboară sub 350 °C.
când DCS este gata de funcţionare şi clipeşte
(în verde) în timp ce DCS funcţionează, • Se aprinde (în galben) pentru a indica
ATENŢIE
o defecţiune în sistemul DCS, datorită
la apăsarea butonului DCS situat în centrul
temperaturii ridicate (peste 400 °C) a Dacă lampa de avertizare a sistemului
panoului de bord. de imobilizare se aprinde, apelaţi la un
materialului supus frecării (plăcuţele de frână
faţă), datorită frânării puternice sau repetate. centru de reparaţii pentru a remedia
Lampa se va stinge de asemenea când problema cât mai curând posibil.
temperatura materialului supus frecării Vă recomandăm un Partener Chevrolet.
(plăcuţele de frână faţă) coboară sub 350 °C.
Aprinderea sau iluminatul intermitent al lămpii
„DCS nu este pregătit” şi de avertizare vă anunţă
că materialul supus frecării necesită răcire
(conduceţi atent, fără a frâna cât mai mult posibil).
Temperaturile indicate mai sus diferă
într-o oarecare măsură în funcţie de starea
autovehiculului sau de ambient (anotimp sau
temperaturi exterioare), etc.
Pentru informaţii suplimentare, a se vedea în index
C7E2016B „SISTEM DE ASISTENŢĂ LA COBORÂRE”. C7E2020A
INSTRUMENTE ŞI COMENZI 2–19

LAMPĂ AVERTIZARE SISTEM LAMPĂ DE AVERTIZARE NIVEL LAMPĂ SVS (apelaţi la service curând)
ASISTENŢĂ PARCARE* SCĂZUT LICHID DE SPĂLARE Se aprinde când contactul este în poziţia ON
Se aprinde când contactul este în poziţia ON A PARBRIZULUI (cuplat) şi se stinge după aproximativ
(cuplat) şi se stinge după aproximativ Se aprinde când contactul este în poziţia ON 4 secunde.
4 secunde. (cuplat) şi se stinge după aproximativ
Această lampă luminează pentru a indica 4 secunde.
o defecţiune în sistem.
Această lampă se aprinde când nivelul
Pentru informaţii suplimentare, vezi în index
lichidului pentru spălarea parbrizului este
„SISTEMUL DE ASISTENŢĂ LA
scăzut. Adăugaţi lichid pentru spălarea
PARCARE”.
parbirzului când se aprinde această lampă.
ATENŢIE Vezi „LICHIDUL PENTRU SPĂLAREA
Dacă lampa de avertizare a sistemului de PARBRIZULUI” în index.
asistenţă la parcare se aprinde, apelaţi la
un centru de reparaţii pentru remedierea
problemei cât mai curând posibil.
Vă recomandăm un Partener Chevrolet.

C7E2022A C7E2021A C7E2023A


2–20 INSTRUMENTE ŞI COMENZI

LAMPA DE AVERTIZARE LUMINĂ DE AVERTIZARE UŞĂ


ATENŢIE
A TEMPERATURII LICHIDULUI DESCHISĂ
Lampa SVS vă atenţionează că DE RĂCIRE
autovehiculul prezintă o defecţiune ce Se aprinde atunci când o uşă este deschisă
necesită atenţie. Conducerea cu această Se aprinde când contactul este în poziţia ON sau nu este bine închisă.
lampă aprinsă poate cauza deteriorarea (cuplat) şi se stinge după aproximativ
sistemelor care nu au legătură cu emisiile. 4 secunde.
Apelaţi la un centru de reparaţii pentru a Această lampă arată că lichidul de răcire
remedia problema cat mai curând posibil. s-a supraîncălzit.
Vă recomandăm un Partener Chevrolet. Dacă aţi condus autovehiculul în condiţii
normale, conduceţi spre prima parcare, opriţi
autovehiculul şi lăsaţi motorul la ralanti timp
Lampa SVS se aprinde dacă există o defecţiune de câteva minute.
la componentele sistemelor care nu au legătură Dacă lampa nu se stinge, trebuie să opriţi
cu emisiile, sau a subsistemelor conexe. motorul şi să vă adresaţi unui centru
Aceasta va rămâne aprinsă atât timp cât de reparaţii cât mai curând posibil.
modulul electronic de control (ECU) Vă recomandăm un Partener Chevrolet.
detectează defecţiunea. Vezi în index „SUPRAÎNCALZIRE”.

K5W2022A C7E2015A
INSTRUMENTE ŞI COMENZI 2–21

LAMPĂ DE AVERTIZARE HAYON INDICATOR CRUISE CONTROL* LAMPĂ DE AVERTIZARE SISTEM


DESCHIS Se aprinde dacă sistemul cruise control este TRACŢIUNE INTEGRALĂ (AWD)*
Se aprinde când hayonul sau luneta este activat. Se va stinge dacă sistemul cruise (numai modele cu tracţiune integrală)
deschisă sau nu este bine închisă. control este oprit. Se aprinde când contactul este
Vezi „CRUISE CONTROL” în index. în poziţia ON (cuplat) şi se stinge după
aproximativ 4 secunde.
Această lampă clipeşte când AWD este
temporar dezactivat şi rămâne aprinsă pentru
a indica o defecţiune a sistemului AWD.
Dacă lampa de avertizare a sistemului AWD se
aprinde, apelaţi la un centru de reparaţii pentru
a remedia problema cât mai curând posibil.
Vă recomandăm un Partener Chevrolet.
Pentru informaţii suplimentare, vezi în index
„SISTEMUL DE TRACŢIUNE
INTEGRALĂ”.

C7E2014A L5W2006A C7E2106A


2–22 INSTRUMENTE ŞI COMENZI

LAMPA AVERTIZARE SCHIMB ULEI DE Pentru informaţii suplimentare, vezi în index INDICATOR BUJII DE PREÎNCĂLZIRE*
MOTOR* (numai modele „SISTEMUL DE INDICARE DURATĂ (numai versiunile diesel)
cu motor 3.2D & diesel) ULEI DE MOTOR”.
Se aprinde la cuplarea contactului (ON) şi
Se aprinde când contactul este în poziţia ON ATENŢIE rămâne aprins câteva momente sau se poate
(cuplat) şi se stinge după aproximativ stinge imediat. Timpul de aşteptare poate varia
4 secunde. Când lampa de avertizare schimb ulei de în funcţie de temperatura lichidului de răcire
Este posibil ca autovehiculul dumneavoastră să motor se aprinde la un autovehicul echipat motor.
cu motor diesel, este posibil ca puterea
fie dotat cu sistem de indicare durată ulei de Când bujiile de preîncălzire sunt suficient
motorului să scadă, pentru a vă informa
motor, care vă arată când trebuie schimbat de încălzite pentru o pornire la rece, indicatorul
despre necesitatea schimbării uleiului.
uleiul. se stinge. În acest moment, motorul trebuie
Când lampa de avertizare schimb ulei de motor Schimbaţi uleiul imediat dacă lampă
de avertizare schimb ulei de motor pornit.
se aprinde, înseamnă că uleiul de motor
se aprinde, la un autovehicul dotat Pentru informaţii suplimentare, vezi în index
necesită schimbare.
cu motor diesel. „PORNIREA MOTORULUI DIESEL”.
După schimbarea uleiului, sistemul de indicare
durată ulei de motor trebuie resetat. După
resetare, lampa de avertizare schimb ulei
de motor trebuie să se stingă.

C7E2103A
INSTRUMENTE ŞI COMENZI 2–23

INDICATOR FILTRU DE PARTICULE LAMPĂ DE AVERTIZARE APĂ


ATENŢIE
DIESEL (DPF)* (numai versiunile diesel) ÎN COMBUSTIBIL*
Dacă lampa indicatoare bujii de (numai modele cu motor diesel)
preîncălzire se aprinde în timpul Indicatorul se aprinde când cantitatea de
conducerii sau motorul nu poate fi pornit particule de funingine acumulate Când cantitatea de apă în filtrul de combustibil
corect, apelaţi la un centru de reparaţii în filtrul DPF atinge un anumit nivel. depăşeşte un anumit nivel, această lampă de
pentru a remedia problema cât mai Particulele de funingine trebuie arse complet avertizare se aprinde. Dacă apare această situaţie,
curând posibil. Vă recomandăm un printr-un proces numit regenerare pentru a eliminaţi urgent apa din filtrul de combustibil.
Partener Chevrolet. preveni colmatarea filtrului. Imediat ce Pentru procedura de scurgere a apei, „FILTRUL
condiţiile de parcurs şi de trafic permit - dacă DE MOTORINĂ” vezi în secţiunea 6.
acest indicator s-a aprins - creşteţi viteza la Lampa de avertizare se va stinge după finalizarea
peste 50 km/h timp de circa 15 minute. procesului de scurgere a apei.
Indicatorul se va stinge imediat ce cantitatea Înainte de pornirea motorului, după scurgerea
de particule atinge un anumit nivel. apei din filtru, se va executa operaţia de
amorsare. Pentru mai multe informaţii, vezi
Pentru informaţii suplimentare, vezi în index „Scurgerea apei din filtrul de combustibil”,
„FILTRUL DE PARTICULE DIESEL secţiunea 6.
(DPF)”.

C7E2102A C7E2101A
2–24 INSTRUMENTE ŞI COMENZI

INDICATOR PENTRU REMORCĂ* INDICATOR DE SIGURANŢĂ


ATENŢIE
Luminează când remorca este ataşată la Atunci când luminează, indică funcţionarea
• Sistemul de combustibil al motorului
se poate defecta grav dacă se continuă vehiculul Dumneavoastră. Se stinge imediat sistemului antifurt.
conducerea autovehiculului cu lampa de ce remorca este decuplată. Indicatorul de siguranţă se stinge când uşile
avertizare aprinsă. Se impune sunt descuiate folosind telecomanda sau cheia.
remedierea imediată a problemei.
Indicatorul de siguranţă se aprinde când uşile
• Utilizarea de combustibil de calitate sunt încuiate de la telecomandă sau cu cheia.
inferioară poate conduce la deteriorarea
gravă a motorului, datorită apei sau Vezi „SISTEMUL DE ACCES FĂRĂ
impurităţilor din combustibil. CHEIE” în index.
Nu alimentaţi niciodată cu combustibil
de calitate inferioară.
• Înainte de pornirea motorului,
se va executa operaţia de amorsare.
• Dacă lampa de avertizare rămâne
aprinsă şi după scurgerea apei din filtru,
apelaţi la un centru de reparaţii pentru
a remedia problema cât mai curând
posibil. Vă recomandăm un Partener
Chevrolet.
H
M
S

Indicator de siguranţă
C7E2086A C7E2091A
INSTRUMENTE ŞI COMENZI 2–25

CENTRUL DE INFORMAŢII PENTRU ŞOFER (DIC)*


Centrul de informaţii pentru şofer (DIC) afişează computerul de bord, panoul de afişare control automat al temperaturii, temperatura exterioară
şi busola, când cheia de contact este în poziţia ON.

C7D2008A

1. Panoul de afişaj FATC (Controlul complet automat al temperaturii)


2. Temperatura exterioară
3. Computer de bord
4. Busolă
2–26 INSTRUMENTE ŞI COMENZI

COMPUTER DE BORD Distanţa ce poate fi parcursă


NOTĂ
Computerul de bord este un instrument cu combustibilul rămas
• Distanţa ce poate fi parcursă
de informare a şoferului care afişează Acest mod indică distanţa de condus estimată cu combustibilul rămas poate diferi
informaţii ca distanţa ce poate fi parcursă cu până la golirea rezervorului de la nivelul actual de cea reală, în funcţie de condiţiile
combustibilul rămas, consumul mediu de de combustibil. de rulare, stilul de conducere sau viteza
combustibil, viteza medie şi timpul de rulare. autovehiculului.
Când distanţa până la golirea rezervorului este
De fiecare dată când apăsaţi butonul MODE sub 50 km, pe afişaj va apărea mesajul „----”.
(mod), afişajul de schimbă în ordinea
următoare:
Distanţa de condus cu combustibilul rămas
Viteza medie Timpul de rulare Consum
mediu de combustibil Distanţa de condus
cu combustibilul rămas
Pentru a reseta viteza medie sau timpul
de rulare sau distanţa ce poate fi parcursă
cu combustibilul rămas, apăsaţi
butonul MODE (mod) timp de peste 2 secunde.
Pentru a modifica unitatea de distanţă,
procedaţi în felul următor:
1. Apăsaţi butonul SET (reglare) mai mult de
2 secunde. Unitatea de temperatură va
lumina intermitent.
2. Apăsaţi din nou butonul SET (reglare).
Unitatea de distanţă va lumina intermitent.
3. Apăsaţi butonul sau pentru a
schimba unitatea de distanţă (km mile) L7D2087A
INSTRUMENTE ŞI COMENZI 2–27

Viteza medie Timpul de rulare Consumul mediu de combustibil


Acest mod indică viteza medie. Pentru a reseta Acest mod indică timpul total de rulare. Acest mod prezintă consumul mediu
viteza medie la zero, apăsaţi butonul MODE Pentru a reseta timpul de rulare la zero, apăsaţi de combustibil.
(mod) mai mult de 2 secunde. butonul MODE (mod) mai mult de 2 secunde.
NOTĂ
Timpul de rulare va fi resetat la 0:00 după
• Consumul mediu de combustibil
ce se afişează 99:59.
se resetează la 10.0 dacă este
deconectată bateria.
• Pentru a reseta consumul mediu de
combustibil la zero, apăsaţi butonul
MODE (mod) mai mult de 2 secunde.

L7D2085A L7D2089A L7D2086A


2–28 INSTRUMENTE ŞI COMENZI

BUSOLA Calibrarea busolei


NOTĂ
Busola afişează sensul de rulare La fiecare deconectare a sistemului DIC sau
• Consumul mediu de combustibil poate
a autovehiculului pe 8 direcţii a bateriei, DIC trebuie recalibrat. În acest scop,
fi diferit de consumul real mediu
(N, NE, E, SE, S, SW, W, NW). autovehiculul va trebui să execute o rotaţie
de combustibil, în funcţie de condiţiile
de rulare. completă, de 360°. Până la calibrarea sa, busola
nu va funcţiona corect.
• Consumul mediu de combustibil poate
varia în funcţie de condiţiile de rulare, 1. Dacă apăsaţi simultan butoanele MODE
stilul de conducere sau viteza şi SET pentru mai mult de 2 secunde,
vehiculului. afişajul busolei va lumina intermitent.

L7D2091B
INSTRUMENTE ŞI COMENZI 2–29

2. Parcurgeţi cu autovehiculul un cerc Condiţiile de eliberare pentru modul


ATENŢIE
complet în cursul a 90 de secunde, cu viteză de calibrare a busolei
mică, după care calibrarea va fi încheiată. Dacă în jurul sistemului DIC se află un
• Apăsaţi de două ori, continuu, butonul
telefon mobil sau obiecte magnetice,
3. După încheierea calibrării, afişajul busolei SET (reglare).
busola nu va funcţiona corect.
nu va mai lumina intermitent. Cercul • Dacă autovehiculul nu parcurge un cerc
executat cu autovehiculul poate complet în interval de 90 de secunde,
fi spre stânga sau dreapta. după iniţierea modului calibrare.
Dacă nu aveţi la dispoziţie suficient spaţiu
pentru a executa un cerc, rotiţi NOTĂ
autovehiculul conform indicaţiei din • Direcţia va fi afişată în timp ce rulaţi.
figura de mai jos. • Dacă afişajul busolei continuă să
lumineze intermitent, executaţi din nou
un cerc până ce acesta se stinge.

NOTĂ
În modul de calibrare a busolei, apăsaţi
butonul SET (reglare) pentru a comuta pe
modul de calibrare abatere. În acel
moment, apăsaţi butonul sau
pentru a regla valoarea de calibrare a
abaterii.

L7D2102A
2–30 INSTRUMENTE ŞI COMENZI

COMUTATOARE ŞI COMENZI
PANOUL DE AFIŞARE FATC/ COMUTATORUL DE LUMINI Comutatorul de lumini cu control automat al
TEMPERATURA EXTERIOARĂ Pentru aprinderea sau stingerea farurilor, lămpilor (dacă există în dotare) are 4 poziţii
lămpilor spate şi de poziţie, răsuciţi capătul care activează diverse funcţii ale lămpilor,
Vezi „CONTROLUL AUTOMAT
manetei multifuncţionale. astfel:
AL CLIMATIZĂRII” în index.
Comutatorul de lumini are trei poziţii care • : Toate luminile stinse.
activează diferitele funcţii ale farurilor, • AUTOMAT: Lămpile sunt aprinse sau
după cum urmează: stinse automat, pentru a lumina în poziţia
sau , prin detectarea
• STINS (OFF): Toate luminile sunt nivelului de luminozitate exterioară.
stinse. (Poziţia implicită)
• : Luminile de poziţie, luminile • : Luminile de poziţie, lămpile spate,
spate, luminile plăcii de înmatriculare luminile plăcii de înmatriculare şi ale
şi cele ale panoului de bord sunt aprinse. panoului de bord sunt aprinse.
• : Faza scurtă şi toate luminile • : Faza scurtă şi lămpile care
de mai sus sunt aprinse. trebuie să fie aprinse în poziţia , sunt
aprinse.

C7E2045B C7E2081B
INSTRUMENTE ŞI COMENZI 2–31

Pentru a dezactiva controlul automat al LĂMPI DE ATENŢIONARE luminile exterioare sunt aprinse, datorită
lămpilor, rotiţi maneta comutatorului de lumini funcţiei de control automat al lămpilor, şi când
Dacă deschideţi uşa şoferului cu contactul
în poziţia OFF (OPRIT). După eliberare, contactul este decuplat.
decuplat şi comutatorul de lumini
maneta va reveni automat în poziţia sa LUMINA DE APROPIERE*
în poziţia sau , se va auzi un
normală, iniţială.
semnal sonor de avertizare. Dar dacă aprindeţi Această funcţie se activează când comutatorul
Pentru a activa controlul automat al lămpilor, din nou lămpile după ce le-aţi stins în timpul pentru lumini este în poziţia AUTO şi afară
rotiţi din nou maneta comutatorului de lumini emiterii semnalului sonor, acesta va înceta. este suficient de întuneric.
în poziţia OFF (OPRIT). PROTECŢIA ÎMPOTRIVA DESCĂRCĂRII Când şoferul apasă pe butonul UNLOCK
ATENŢIE BATERIEI (deblocare uşi) de pe telecomandă pentru
Autovehiculul dumneavoastră este dotat cu o a intra în autovehicul, luminile de avarie
Pentru ca această funcţie să opereze
corect, nu lipiţi etichete autocolante sau funcţie de prevenire a descărcării bateriei dacă clipesc de două ori, iar lămpile exterioare
alte articole peste senzorul de lumină lăsaţi aprinse accidental farurile, luminile de se aprind automat, pentru circa 20 de secunde.
solară situat în faţa orificiilor de ventilaţie poziţie, lămpile de ceaţă etc. Dacă lăsaţi
pentru dejivrarea parbrizului. Acest lucru aprinse oricare din aceste lămpi, acestea se vor
LUMINI ACTIVATE DE SISTEMUL
poate cauza funcţionarea defectuoasă stinge automat la 10 minute după ce aţi adus
a senzorului. contactul în poziţia OFF (decuplat). DE ŞTERGERE PARBRIZ*

Protecţia împotriva descărcării bateriei nu va Această funcţie este activată când comutatorul
NOTĂ de lumini este în poziţia AUTO.
funcţiona dacă, la 10 minute după ce această
Dacă deschideţi uşa şoferului sau dacă funcţie a fost activă, aprindeţi din nou lămpile. Dacă ştergătoarele de parbriz operează
apăsaţi butonul UNLOCK (DEBLOCARE) continuu 8 cicluri, luminile exterioare se aprind
FUNCŢIA DE STINGERE ÎNTÂRZIATĂ
de pe emiţătorul telecomenzii, lămpile automat.
panoului de bord se vor aprinde automat şi A LUMINILOR*
vor rămâne aprinse timp de circa 30 de Funcţia de stingere întârziată a luminilor
secunde până când contactul asigură rămânerea aprinsă a luminilor
este în poziţia ACC. exterioare câteva momente, dacă este suficient
de întuneric. Această funcţie este activată când
2–32 INSTRUMENTE ŞI COMENZI

MANETA INDICATORULUI COMUTATOR FAZĂ LUNGĂ


NOTĂ
Viraj DREAPTA: Ridicaţi maneta Pentru a aprinde faza lungă:
Când deplasaţi uşor maneta indicatorului
indicatorului. înainte sau înapoi şi apoi o eliberaţi, • Asiguraţi-vă că faza scurtă a farurilor este
Viraj STÂNGA: Coborâţi maneta lămpile indicatoare semnalizare direcţie aprinsă.
indicatorului. se vor aprinde automat de trei ori. • Împingeţi maneta multifuncţională
Semnalul de schimbare a direcţiei se va opri către panoul de bord.
automat iar maneta va reveni la poziţia sa Indicatorul fazei lungi se va aprinde atunci
normală după încheierea manevrei. când farurile faţă sunt pe faza lungă.
La schimbarea benzilor de rulare, deplasaţi Pentru a schimba faza lungă cu faza scurtă,
parţial maneta indicatorului şi menţineţi-o trageţi maneta multifuncţională către
în poziţie. La eliberare, aceasta va reveni dumneavoastră, în poziţia sa normală.
în poziţia normală. .

C7E2047B C7E2048B
INSTRUMENTE ŞI COMENZI 2–33

COMUTATOR SEMNALIZARE COMUTATOR PROIECTARE DE CEAŢĂ


ATENŢIE
DEPĂŞIRE Proiectarele de ceaţă oferă:
• Treceţi întotdeauna pe faza scurtă
atunci când vă apropiaţi de Pentru a aprinde scurt faza lungă a farurilor, • Iluminare suplimentară a părţilor laterale
autovehiculele ce vin din sens opus trageţi maneta combinată către dumneavoastră faţă ale drumului.
sau de cele din faţă. şi eliberaţi-o. Maneta se va reîntoarce în poziţia
• Îmbunătăţirea vizibilităţii în caz
Faza lungă poate orbi temporar şoferii sa normală atunci când o eliberaţi.
de ceaţă sau fum.
participanţi la trafic, ceea ce poate Faza lungă a farurilor va rămâne în funcţiune
Pentru a aprinde proiectarele de ceaţă:
conduce la coliziuni. atât timp cât ţineţi maneta combinată către
dumneavoastră. • Comutatorul de lumini trebuie să fie
în poziţia „ ” sau „ ”.
• Rotiţi inelul median al manetei
comutatorului de lumini în poziţia .
După eliberare, inelul va reveni automat
în poziţia sa normală.

C7E2049B C7E2050B
2–34 INSTRUMENTE ŞI COMENZI

Indicatorul proiectarelor de ceaţă de pe panoul BUTON LAMPĂ CEAŢĂ SPATE Dacă autovehiculul dumneavoastră are
de bord se aprinde la aprinderea proiectarelor comandă automată a lămpilor, luminile
Pentru a aprinde lămpile de ceaţă spate, rotiţi
de ceaţă. de poziţie şi faza scurtă a farurilor se aprind
inelul median al manetei comutatorului de
Pentru a stinge proiectarele de ceaţă, rotiţi simultan la aprinderea lămpilor de ceaţă spate.
lumini în poziţia când faza scurtă
din nou inelul în poziţia . Indicatorul a farurilor este aprinsă sau când luminile de
proiectarelor de ceaţă se va stinge. poziţie şi lămpile de ceaţă faţă sunt aprinse.
Dacă autovehiculul dumneavoastră are După eliberare, inelul va reveni automat
comandă automată a lămpilor, luminile în poziţia sa normală.
de poziţie şi faza scurtă a farurilor se aprind Indicatorul lămpilor de ceaţă spate de pe
simultan la aprinderea proiectarelor de ceaţă. panoul de bord se aprinde la aprinderea
lămpilor de ceaţă.
Pentru a stinge lămpile de ceaţă, rotiţi din nou
inelul în poziţia . Indicatorul lămpilor
de ceaţă spate se va stinge.

C7E2082B
INSTRUMENTE ŞI COMENZI 2–35

ŞTERGĂTOARELE DE PARBRIZ Pentru a acţiona ştergătoarele de parbriz, ridicată. În timpul modului de ştergere
treceţi contactul în poziţia ACC sau ON şi intermitentă, perioada de temporizare
ATENŢIE deplasaţi maneta ştergătorului / spălătorului a ciclului de ştergere este afectată şi de
de parbriz în sus. viteza vehiculului. Pe măsură ce viteza
• Absenţa unei bune vizibilităţi pentru
autovehiculului creşte, perioada de
şofer poate conduce la accidente urmate Ştergătoarele de parbriz funcţionează temporizare a ciclului de ştergere scade
de răniri personale sau deteriorări ale în următoarele patru poziţii: automat.)
autovehiculului sau alte daune
• OPRIT (OFF): Sistem oprit. • RAR (LO): Ştergere continuă la viteză
materiale.
Poziţie implicită. scăzută. Maneta deplasată în sus două
• Nu acţionaţi ştergătoarele de parbriz
când parbrizul este uscat sau pe • INTERMITENT (INT): Funcţionare nivele.
suprafaţa sa se află obstacole de genul intermitentă. (Deplasaţi maneta în această • DES (HI): Ştergere continuă la viteză
zăpadă sau gheaţă. Utilizarea poziţie pentru a alege un ciclu de ştergere rapidă. Maneta deplasată în sus trei
ştergătoarelor pe un parbriz astfel cu temporizare. Rotiţi banda de reglare nivele.
obstrucţionat poate deteriora lamelele intermitentă pentru a seta cicluri de
ştergătoarelor, motorul ştergătorului temporizare mai scurte sau mai lungi.
şi sticla parbrizului. S înseamnă că mişcarea ştergătorului are
frecvenţă mai scăzută, iar F înseamnă că
• Înainte de punerea în funcţiune pe
mişcarea ştergătorului are frecvenţă mai
vreme rece, verificaţi ca lamele să nu fie
îngheţate pe parbriz. Punerea în
funcţiune a ştergătorului de parbriz
atunci când lamele sunt îngheţate poate
defecta motorul ştergătorului.

OFF OFF

C7D2017A C7D2018A
2–36 INSTRUMENTE ŞI COMENZI

Ştergătoare automate cu senzor


NOTĂ ATENŢIE
de ploaie*
Lamele ştergătorului de parbriz se uzează Nu porniţi ştergătoarele de parbriz şi nu le
în timp şi nu vor mai ştergere corect Senzorul de ploaie detectează cantitatea de apă reglaţi pe funcţionare automată cu senzor
parbrizul, reducând vizibilitatea în faţă. de pe parbriz şi reglează automat viteza de ploaie atunci când autovehiculul se află
• Înlocuiţi lamele uzate ale ştergătoarelor. ştergătoarelor. într-o spălătorie auto. În caz contrar,
Pentru funcţionarea automată a ştergătoarelor puteţi deteriora lamele ştergătoarelor sau
sistemul de ştergătoare integral.
Funcţia de dezaburire de parbriz, comutaţi maneta pentru ştergătorul/
spălătorul de parbriz în poziţia AUTO.
Pentru a acţiona ştergătoarele de parbriz Ştergătoarele de parbriz vor funcţiona o dată
Sensibilitatea sistemului poate fi modificată
o singură dată în caz de ploaie slabă sau ceaţă, pentru verificarea sistemului, când contactul este
prin ajustarea benzii manetei ştergătorului/ în poziţia ACC şi maneta ştergătorului este în
deplasaţi uşor în jos maneta ştergătorului /
spălătorului de parbriz în sus sau în jos. poziţia AUTO. Pentru a asigura funcţionarea
spălătorului de parbriz şi apoi eliberaţi-o.
Pentru a opri sistemul, deplasaţi maneta pentru corespunzătoare a senzorului de ploaie, câmpul
După eliberare, maneta se va reîntoarce
ştergătorul/spălătorul de parbriz senzorului trebuie să fie curăţat de praf şi
automat în poziţia sa normală. murdărie. Autovehiculele dotate cu senzor de
în poziţia OFF (oprit).
Ştergătoarele de parbriz vor funcţiona un ploaie pot fi identificate prin prezenţa câmpului
singur ciclu. senzorului, situat în apropierea laturii superioare
a parbrizului.

OFF
HI
LO
AUTO
INT
senzor de ploaie
OFF LO
MIST

C7D2019A N4W2342A
INSTRUMENTE ŞI COMENZI 2–37

SPĂLĂTORUL DE PARBRIZ Pentru a pulveriza pe parbriz lichid de spălare: Atunci când trageţi maneta mai mult
• Aduceţi contactul de 0,6 secunde:
ATENŢIE în poziţia ACC sau ON. • Lichidul de spălare este pulverizat
• Absenţa unei bune vizibilităţi pentru • Trageţi către Dumneavoastră maneta pe parbriz.
şofer poate conduce la accidente urmate ştergătorului / spălătorului de parbriz. • Ştergătoarele de parbriz funcţionează
de răniri personale sau deteriorări ale 2 cicluri după eliberarea manetei
autovehiculului sau alte daune Atunci când trageţi maneta pe o perioadă mai
mică de 0,6 secunde, se produc următoarele: şi încă 1 ciclu după 3 secunde.
materiale.
• Nu pulverizaţi lichid de spălare • Lichidul de spălare este pulverizat ATENŢIE
pe parbriz pe vreme de îngheţ. pe parbriz. (Ştergătoarele de parbriz
nu funcţionează) • Nu acţionaţi continuu spălătorul
• Încălziţi parbrizul înainte de a acţiona de parbriz timp de peste 10 secunde
spălătorul de parbriz. sau dacă rezervorul cu lichid de spălare
Lichidul de spălare poate îngheţa pe este gol.
parbrizul foarte rece, obturând astfel Această acţiune va determina
vizibilitatea. supraîncălzirea motorului spălătorului
de parbriz, conducând la reparaţii
costisitoare.

OFF

C7D2020A
2–38 INSTRUMENTE ŞI COMENZI

Adăugarea de lichid de spălare parbriz ŞTERGĂTOR ŞI SPĂLĂTOR DE Pentru a pune în funcţiune ştergătorul de
LUNETĂ lunetă, aduceţi contactul în poziţia ACC sau
Pentru procedura recomandată de umplere
ON şi rotiţi maneta ştergătorului / spălătorului
a rezervorului de lichid de spălare parbriz al
ATENŢIE de parbriz în sus.
autovehiculului, vezi în index „LICHID
DE SPĂLARE A PARBRIZULUI”. • Absenţa unei bune vizibilităţi pentru Ştergătorul de lunetă funcţionează
şofer poate conduce la accidente urmate în următoarele trei poziţii:
de răniri personale sau deteriorări ale • OPRIT (OFF): Sistem oprit.
autovehiculului sau alte daune Poziţie implicită.
materiale.
• Nu operaţi ştergătorul de parbriz • INTERMITENT (INT): Funcţionare
pentru lunetă atunci când aceasta este intermitentă.
uscată sau acoperită de exemplu de • RAR (LO): Ştergere continuă
zăpadă sau gheaţă. la viteză scăzută.
Utilizarea ştergătorului pe un geam
astfel obstrucţionat poate conduce la
deteriorarea lamelor ştergătorului,
a motorului acestuia şi a sticlei.
• Verificaţi ca lama să nu fie îngheţată
şi lipită de lunetă înainte de a utiliza
ştergătorul la temperaturi scăzute.
Punerea în funcţiune a ştergătorului
de parbriz atunci când lamele sunt
îngheţate poate defecta motorul
ştergătorului.
OFF

C7D2021A
INSTRUMENTE ŞI COMENZI 2–39

Pentru a pulveriza lichid de spălare parbriz Ştergător de lunetă inteligent


ATENŢIE
pe lunetă, apăsaţi butonul de la capătul manetei
Pentru a obţine o vizibilitate clară pe timp
până când se pun în mişcare spălătoarele. Când • Nu pulverizaţi lichid de spălare pe
lunetă la temperaturi de îngheţ. de ploaie, ştergătorul de lunetă se va activa
eliberaţi butonul, spălătoarele se vor opri, dar
automat la selectarea marşarierului, dacă
ştergătoarele vor continua să treacă peste • Încălziţi geamul lunetei înainte
ştergătorul de parbriz este în funcţiune.
lunetă, de circa trei ori. de a utiliza spălătorul de lunetă.
Lichidul de spălare poate îngheţa
pe geamul rece al lunetei, obturând Adăugarea de lichid de spălare parbriz
vizibilitatea.
Pentru procedura recomandată de umplere
ATENŢIE
a rezervorului de lichid de spălare parbriz
al autovehiculului, vezi în index „LICHID
• Nu utilizaţi spălătorul de lunetă în mod DE SPĂLARE A PARBRIZULUI”.
continuu mai mult de 10 secunde sau
atunci când rezervorul pentru lichidul
de spălare este gol.
Această acţiune va determina
supraîncălzirea motorului spălătorului
de parbriz, conducând la reparaţii
costisitoare.

OFF

C7D2022A
2–40 INSTRUMENTE ŞI COMENZI

SPĂLĂTORUL DE FARURI* BUTON LUMINI DE AVARIE Când deschideţi o uşă, suprafaţa roşie
a butonului pentru luminile de avarie
Este posibil ca autovehiculul dumneavoastră să Utilizaţi luminile de avarie în următoarele
se va lumina.
fie dotat cu spălătoare de faruri. Spălătoarele situaţii:
pentru faruri curăţă murdăria de pe lentilele Dacă scoateţi cheia, deschideţi o uşă şi apoi
• Pentru a-i avertiza pe alţii asupra
farurilor. situaţiilor de urgenţă. o închideţi, suprafaţa roşie a butonului pentru
luminile de avarie se va lumina
Pentru a spăla farurile, apăsaţi butonul pentru • Atunci când autovehiculul aproximativ 10 minute.
spălare situat în partea stângă a panoului de dumneavoastră se găseşte într-o situaţie
bord atunci când farurile sunt aprinse. Lichidul de trafic periculoasă.
de spălare este pulverizat pe faruri. Apoi,
Puteţi aprinde luminile de avarie
sistemul de spălare a farurilor este dezactivat
cu sau fără cuplarea contactului.
pentru circa 2 minute. Dacă nivelul lichidului
de spălare este redus, sistemul de spălare nu Pentru a activa luminile de avarie, apăsaţi
poate fi acţionat timp de circa 4 minute după butonul dedicat aprinderii luminilor de avarie.
pulverizarea lichidului pe faruri. Pentru a stinge luminile de avarie, apăsaţi
din nou butonul.

H
M
S

C7E2060B C7E2088A
INSTRUMENTE ŞI COMENZI 2–41

BUTON DEJIVRARE LUNETĂ Pentru a porni sistemul de dejivrare, aduceţi Încălzirea parbrizului*
ŞI OGLINZI EXTERIOARE* contactul în poziţia ON (cuplat) şi apăsaţi
Autovehiculul dumneavoastră dispune de un
butonul de dezgheţare a lunetei şi oglinzilor
ATENŢIE sistem de încălzire a parbrizului ce poate fi
exterioare. Lampa de control din buton
utilizat pentru dezgheţarea acestuia. Această
Nu utilizaţi butonul de dejivrare se va aprinde.
funcţie va opera doar cu contactul cuplat (ON).
în următoarele condiţii: Sistemul de dejivrare se va opri automat după
• Motorul nu funcţionează. La baza parbrizului există un element de
aproximativ 15 minute.
• Tocmai aţi pornit autovehiculul. încălzire utilizat pentru încălzirea acestuia.
Pentru a opri manual sistemul de dejivrare,
• Pe lunetă sau parbriz s-a acumulat Apăsaţi butonul de dezgheţare a lunetei şi a
apăsaţi din nou butonul.
zăpadă sau gheaţă. oglinzilor exterioare pentru a încălzi parbrizul.
Dacă utilizaţi funcţia de dejivrare După obţinerea unei bune vizibilităţi, Lampa indicatoare integrată în buton
în aceste condiţii, bateria autovehiculului opriţi obligatoriu sistemul de dejivrare. se aprinde pentru a vă semnala că această
dumneavoastră se poate descărca. funcţie este activată.
ATENŢIE
Acest lucru vă poate deteriora Dispozitivul de încălzire a parbrizului se stinge
autovehiculul necesitând schimbarea Lipsa unei întreţineri corespunzătoare la circa 15 minute de la acţionarea butonului.
unora din componente. poate deteriora elementul sistemului Acesta poate fi dezactivat şi prin apăsarea din
de încălzire sau zgâria sticla lunetei. nou a butonului sau prin oprirea motorului.
• Nu utilizaţi instrumente ascuţite sau
agenţi abrazivi pentru curăţarea lunetei
autovehiculului.
• Nu zgâriaţi şi nu deterioraţi elementul
sistemului de încălzire când curăţaţi sau
lucraţi în preajma lunetei.
Absenţa unei bune vizibilităţi pentru şofer
poate conduce la accidente cauzatoare de
răniri personale sau deteriorări ale
autovehiculului sau alte daune materiale.
C7E2094B
2–42 INSTRUMENTE ŞI COMENZI

LUMINILE DE ZI*
COMUTATOR DE FAZE DE ILUMINARE COMUTATOR REGLARE ÎNĂLŢIME Dacă autovehiculul este astfel echipat, luminile
FARURI de zi se aprind automat la pornirea motorului.
Comutatorul pentru gradul de iluminare
controlează luminozitatea instrumentelor Cu faza mică aprinsă, reglaţi înălţimea farurilor Luminile de zi se vor stinge în următoarele
panoului de bord. în funcţie de încărcătura autovehiculului. condiţii:
Pentru a reduce luminozitatea panoului, apăsaţi 0 = Scaunul faţă ocupat • Motorul este oprit.
butonul şi rotiţi-l în sens orar. • Lămpile de poziţie sunt aprinse.
1 = Toate scaunele ocupate
Pentru a creşte luminozitatea panoului, apăsaţi • Faza scurtă este aprinsă.
2 = Toate scaunele ocupate şi compartimentul
butonul şi rotiţi-l în sens invers.
de bagaje încărcat
3 = Scaunul şoferului ocupat şi
compartimentul de bagaje încărcat

C7E2067B C7E2066B
INSTRUMENTE ŞI COMENZI 2–43

LAMPĂ DE AVERTIZARE CRUISE CONTROL*


CENTURĂ DE SIGURANŢĂ După aceea, dacă viteza autovehiculului Dacă autovehiculul este dotat cu sistem cruise
PASAGER FAŢĂ depăşeşte 22 km/h, lampa va clipi simultan cu control, puteţi menţine o viteză de deplasare de
Lampa de avertizare centură de siguranţă un semnal sonor, aproximativ 90 de secunde, circa 40 km/h sau peste, fără să apăsaţi pedala
a pasagerului din faţă se aprinde timp de apoi va lumina continuu până când va fi cuplată de acceleraţie. Această funcţie poate fi foarte
circa 4 secunde când contactul este în poziţia centura de siguranţă a pasagerului din faţă. utilă în cazul călătoriilor lungi. Sistemul cruise
ON, apoi se stinge. Aceasta înseamnă că control nu poate fi utilizat la viteze mai mici
NOTĂ de 40 km/h.
sistemul efectuează o auto-verificare. Dacă
locul din dreapta faţă nu este ocupat, lampa Dacă pasagerul din faţă îşi fixează centura La apăsarea frânei, sistemul cruise control
se va stinge. de siguranţă în timp ce lampa de se dezactivează automat.
avertizare este aprinsă sau clipeşte, după
După ocuparea locului pasagerului din faţă şi Dacă autovehiculul era în regim de cruise
ce sistemul execută auto-verificarea,
pornirea motorului, dacă centura de siguranţă lampa de avertizare centură de siguranţă control când sistemul opţional de control
a pasagerului nu este cuplată, lampa va lumina se stinge imediat. al tracţiunii începe să limiteze rotirea roţilor,
intermitent circa 90 de secunde, apoi va lumina sistemul cruise control se decuplează automat.
continuu până când va fi cuplată centura de Când condiţiile de trafic vă permit să reluaţi
siguranţă a pasagerului din faţă. Dacă doriţi să opriţi avertizarea sonoră fără să utilizarea în siguranţă a acestui sistem, puteţi
vă legaţi centura de siguranţă, procedaţi astfel: să activaţi din nou sistemul cruise control.
Cu contactul cuplat, inseraţi plăcuţa cataramei
în catarama centurii de siguranţă apoi extrageţi
din nou plăcuţa din cataramă. Această operaţie
trebuie executată de două ori în interval
de 10 secunde.
Avertizarea sonoră se va activa din nou la
H
M
S
câteva minute după decuplarea contactului.

C7E2090A C7E2034A
2–44 INSTRUMENTE ŞI COMENZI

CREŞTEREA VITEZEI ÎN TIMP


ATENŢIE ATENŢIE
CE UTILIZAŢI CRUISE CONTROL
• Utilizarea sistemului cruise control poate Dacă lăsaţi sistemul cruise control activat
fi periculoasă, dacă nu este posibilă când nu îl utilizaţi, la apăsarea oricărui Există două modalităţi de a rula cu o viteză mai
conducerea în siguranţă la o viteză buton sistemul cruise control poate porni mare:
constantă. În consecinţă, nu utilizaţi accidental. Puteţi fi suprins de interveţia • Utilizând pedala de acceleraţie pentru
sistemul cruise control pe şosele acestui sistem şi puteţi astfel pierde a atinge o viteză superioară. Apăsând
cu serpentine sau în trafic aglomerat. controlul autovehiculului. Dacă nu doriţi butonul SET, apoi eliberând butonul
• Sistemul cruise control poate fi, să utilizaţi sistemul cruise control, şi pedala de acceleraţie. Astfel veţi rula
de asemenea, periculos pe drumuri dezactivaţi comutatorul cruise control. cu o viteză mai mare.
alunecoase. Pe astfel de şosele, schimbările
• Apăsaţi butonul RES. Menţineţi-l
rapide ale tracţiunii pot determina RELUAREA UNEI VITEZE PRESETATE în această poziţie până ce atingeţi viteza
patinarea excesivă a roţilor, conducând
Să presupunem că aţi activat sistemul cruise dorită, după care eliberaţi butonul. Pentru
la pierderea controlului asupra
control pentru o anumită viteză şi aţi apăsat a creşte viteza cu valori mici, apăsaţi şi
autovehiculului. Nu utilizaţi sistemul
pedala de frână. În acest caz, în mod normal, eliberaţi imediat butonul RES. La fiecare
cruise control pe drumuri alunecoase.
sistemul cruise control este dezactivat. Însă nu astfel de apăsare-eliberare, viteza de
este nevoie să-l setaţi din nou. După ce aţi atins deplasare creşte cu aproximativ 2 km/h.
SETAREA SISTEMULUI CRUISE Funcţia de accelerare va opera numai
o viteză de 40 km/h sau mai mare, puteţi apăsa
CONTROL butonul RES. după ce activaţi cruise control prin
1. Pentru a activa sistemul cruise control, apăsarea butonului SET.
Astfel autovehiculul va accelera până la viteza
apăsaţi butonul ON/OFF (PORNIT/OPRIT) presetată şi va menţine această viteză.
aflat în partea dreaptă a volanului. Dacă ţineţi apăsat butonul RES o perioadă mai
2. Acceleraţi până la viteza dorită. lungă, autovehiculul va continua să accelereze
3. Apăsaţi butonul SET (setare) şi apoi până când eliberaţi butonul sau apăsaţi pedala de
eliberaţi-l. Se va aprinde o lampă indicatoare frână. Deci, dacă nu doriţi să acceleraţi mai mult,
pe panoul de bord care arată că sistemul nu ţineţi apăsat butonul RES.
cruise control este activat.
4. Ridicaţi piciorul de pe pedala de acceleraţie.
INSTRUMENTE ŞI COMENZI 2–45

CHEI
REDUCEREA VITEZEI ÎN TIMP s-ar putea să trebuiască să apăsaţi pedala de Noul dumneavoastră autovehicul vă este livrat
CE UTILIZAŢI CRUISE CONTROL acceleraţie pentru a menţine viteza dorită. cu două chei.
La coborârea unei pante, s-ar putea să Numărul cheii este imprimat pe plăcuţa
Există două modalităţi pentru reducerea vitezei
trebuiască să frânaţi sau să utilizaţi frâna de acesteia. Pentru securitatea autovehiculului,
în timpul utilizării sistemului cruise control:
motor pentru a menţine viteza. Desigur, păstraţi numărul cheii într-un loc sigur şi nu
• Apăsaţi butonul SET până ce atingeţi cea utilizarea pedalei de frână dezactivează în autovehicul. Trebuie de asemenea să
mai scăzută viteză pe care o doriţi, apoi automat sistemul cruise control. Mulţi şoferi înregistraţi numărul cheii într-un loc sigur care
eliberaţi-l. cred că acest lucru este prea complicat, să nu fie în interiorul autovehiculului.
• Pentru a reduce viteza cu valori mici, renunţând să utilizeze sistemul cruise control
apăsaţi scurt butonul SET. La fiecare pe pante abrupte. Acest lucru împiedică persoanele neautorizate
astfel de apăsare, viteza de deplasare să obţină o cheie duplicat.
scade cu aproximativ 2 km/h. DEZACTIVAREA SISTEMULUI CRUISE
CONTROL AVERTISMENT
DEPĂŞIREA UNUI ALT VEHICUL ÎN Nu lăsaţi cheia în autovehicul.
Există mai multe modalităţi de a dezactiva
TIMP CE UTILIZAŢI CRUISE CONTROL • Încuiaţi autovehiculul.
sistemul cruise control:
Utilizaţi pedala de acceleraţie pentru a mări • Luaţi cheia cu dumneavoastră.
• Apăsaţi uşor pedala de frână sau apăsaţi
viteza. Când luaţi piciorul de pe pedala de pedala de ambreiaj, dacă autovehiculul
acceleraţie, autovehiculul va reduce viteza are transmisie manuală.
automat la viteza de deplasare setată pentru
cruise control. • Apăsaţi butonul ON/OFF al sistemului
cruise control de pe suportul cruise Plăcuţa cu numărul cheii
UTILIZAREA CRUISE CONTROL control.
PE PANTE
ŞTERGEREA MEMORIEI VITEZELOR
Randamentul sistemului cruise control pe Dacă dezactivaţi sistemul cruise control sau
pante depinde de viteza şi de încărcarea contactul, memoria pentru viteză a sistemului
autovehiculului, dar şi de unghiul de înclinare cruise control se va şterge.
al pantei. În cazul deplasării în rampă,
C7E2068A
2–46 INSTRUMENTE ŞI COMENZI

SISTEM DE ACCES FĂRĂ


CHEIE* • Buton pentru GEAMUL HAYONULUI:
NOTĂ
Sistemul de acces fără cheie vă permite Eliberează geamul hayonului când este
În caz de pierdere, puteţi obţine chei de blocarea şi deblocarea uşilor de la o distanţă apăsat circa 1 secundă.
înlocuire de la Partenerul Chevrolet, de aproximativ 6 m de autovehicul utilizând
menţionând numărului cheii şi numărul telecomanda. NOTĂ
de identificare al autovehiculului (VIN). Distanţa de operare a telecomenzii variază
Pentru date suplimentare despre numărul LED-ul de pe telecomandă luminează
intermitent pentru a vă arăta că este în funcţie de condiţiile de mediu.
de identificare al autovehiculului, vezi în
index „NUMERE DE IDENTIFICARE”. operaţional.
NOTĂ
Pentru protecţia împotriva furtului, • Tasta de blocare (LOCK): Blochează
Butoanele LOCK (blocare), UNLOCK
în autovehiculul dumneavoastră a fost toate uşile. Lămpile de avarie se vor
(deblocare) şi TAILGATE WINDOW
instalat un sistem electronic anti-demaraj. aprinde scurt, iar sistemul antifurt
(geam hayon) nu pot fi acţionate când
Pot fi utilizate pentru pornirea maşinii va fi activat.
cheia este în contact.
doar cheile cu codul electronic adecvat. • Tasta de deblocare (UNLOCK):
Chiar dacă o cheie are acelaşi profil, ea nu Deblochează toate uşile. Lămpile NOTĂ
va porni motorul dacă codul electronic de avarie se vor aprinde de două ori,
este incorect. Procuraţi-vă întotdeauna iar sistemul antifurt va fi dezactivat. Dacă apăsaţi butonul UNLOCK
chei de schimb sau suplimentare (DEBLOCARE) de pe emiţătorul
de la Partenerul Chevrolet. telecomenzii, lămpile panoului de bord
Puteţi utiliza până la 10 chei pentru DEBLOCARE se vor aprinde automat şi vor rămâne
autovehiculul dumneavoastră. aprinse timp de circa 30 de secunde până
BLOCARE
ce contactul este adus în poziţia ACC.
A se vedea în index „SISTEM DE
IMOBILIZARE”.

GEAM HAYON
C7D2015A
INSTRUMENTE ŞI COMENZI 2–47

BLOCAREA UŞILOR ŞI ACTIVAREA 6. Asiguraţi-vă că indicatorul de siguranţă


NOTĂ
MODULUI ANTIFURT* clipeşte lent, după ce se aprinde timp de
Dacă apăsaţi butonul LOCK de pe circa 30 secunde din momentul intrării
1. Închideţi toate geamurile. telecomandă când toate uşile, capota şi sistemului în faza blocat. Dacă butonul
2. Rotiţi cheia în poziţia LOCK (blocat) hayonul nu sunt complet închise, sistemul LOCK de pe telecomandă este apăsat
şi scoateţi cheia din contact. antifurt este în fază întreruptă, iar a doua oară, sistemul antifurt se va activa
3. Cereţi pasagerilor să coboare din indicatorul de siguranţă va clipi rapid. imediat, fără întârzierea de 30 de secunde.
autovehicul. Sistemul antifurt trece în faza autovehicul Indicatorul de siguranţă se găseşte în partea
blocat când toate uşile, capota şi hayonul dreaptă a ceasului. Vezi „INDICATOR DE
4. Închideţi toate uşile, capota motorului
sunt complet închise. Indicatorul de SIGURANŢĂ” în index.
şi hayonul.
siguranţă va lumina continuu atunci când
5. Apăsaţi şi apoi eliberaţi butonul LOCK sistemul este în faza blocat. Dacă butonul
de pe telecomandă. AVERTISMENT
LOCK este apăsat după ce toate uşile,
LED-ul de pe telecomandă va clipi. capota şi hayonul au fost închise, faza • Nu încuiaţi vehiculul dacă în interiorul
• Toate uşile sunt blocate. întreruptă a sistemului antifurt va fi acestuia rămâne o persoană.
ocolită, iar sistemul va trece direct la faza • Nu lăsaţi niciodată în autovehicul copii
• Luminile de avarie se aprind blocat, în timp ce indicatorul de siguranţă sau animale de companie fără
scurt o dată. va lumina continuu. supraveghere. Temperatura din
• Modul antifurt este activat după interiorul autovehiculului poate creşte
aproximativ 30 de secunde. NOTĂ mult mai repede şi atinge nivele mult
Dacă cheia este în contact, telecomanda Sistemul antifurt este activat dacă uşile mai mari decât temperatura exterioară.
nu va acţiona sistemul antifurt. sunt blocate manual, dar şi când se Acest lucru poate provoca leziuni grave
utilizează emiţătorul telecomenzii sau deces.
NOTĂ sistemului de acces fără cheie.
Sistemul poate fi activat chiar dacă
geamurile sunt deschise. Închideţi toate
geamurile şi uşile înainte de a părăsi
autovehiculul.
2–48 INSTRUMENTE ŞI COMENZI

SEMNALUL CLAXONULUI DEBLOCAREA UŞILOR ŞI TELECOMANDA


Sistemul asigură semnale vizuale (lămpile DEZACTIVAREA MODULUI ANTIFURT Fiecare telecomandă este codată electronic
exterioare se aprind intermitent) şi auditive 1. Deblocaţi cu o cheie uşa şoferului. Sau, pentru a împiedica deblocarea autovehiculului
(impulsuri ale claxonului) timp de aproximativ dumneavoastră cu o altă telecomandă.
2. Apăsaţi şi eliberaţi butonul UNLOCK
30 de secunde când oricare dintre uşi, hayonul Dacă pierdeţi sau vi se fură telecomanda, puteţi
de pe telecomandă.
sau capota sunt deschise fără utilizarea cheii cumpăra altă telecomandă de la Partenerul
sau apăsarea butonului de deblocare de pe • LED-ul de pe telecomandă va clipi.
Chevrolet.
telecomandă. • Toate uşile se vor debloca.
Dacă aveţi nevoie de o nouă telecomandă sau
Pentru a opri semnalul claxonului • Luminile de avarie se vor aprinde de telecomenzi suplimentare, prezentaţi
• Apăsaţi butonul LOCK sau UNLOCK de două ori. Partenerului Chevrolet telecomanda rămasă.
(BLOCARE/DEBLOCARE) • Modul antifurt este dezactivat. Când Partenerul Chevrolet face sincronizarea
de pe telecomandă. noii telecomenzi cu autovehiculul, şi cealaltă
Reblocarea automată a uşilor telecomandă trebuie adaptată la noul cod.
• Deblocaţi cu cheia uşa şoferului.
Dacă încercarea de intrare neautorizată Dacă uşa nu este deschisă sau motorul nu este Odată ce noua telecomandă este codat
persistă, semnalul alarmei va fi activat pornit în intervalul de 30 de secunde de la electronic, telecomanda pierdută nu va mai
şi repetat periodic. dezarmarea sistemului, prin utilizarea putea debloca autovehiculul dumneavoastră.
telecomenzii, toate uşile se vor re-bloca
Dacă sistemul nu funcţionează aşa cum a fost automat, iar modul antifurt va fi reactivat. Puteţi utiliza până la 4 telecomenzi pentru
indicat anterior, apelaţi la un atelier de reparaţii autovehiculul dumneavoastră.
pentru a-l verifica. Vă recomandăm
un Partener Chevrolet.
INSTRUMENTE ŞI COMENZI 2–49

Înlocuirea bateriei 3. Scoateţi telecomanda din apărătoarea


NOTĂ
Dacă LED-ul nu se mai aprinde, transmiţătorul dedicată şi deschideţi capacul
telecomenzii. Bateriile cu litiu uzate pot dăuna mediului
poate fi încă utilizat pentru o perioadă de timp.
ambiant.
Totuşi, acest lucru indică faptul că bateria 4. Scoateţi bateria uzată. Evitaţi să atingeţi
trebuie să fie schimbată. placa cu circuite de celelalte componente. • La eliminarea bateriilor uzate,
respectaţi legile locale cu privire
5. Montaţi bateria nouă. Asiguraţi-vă că la reciclarea materialelor.
NOTĂ
latura cu polul pozitiv (+) este aşezată • Nu aruncaţi bateriile odată cu gunoiul
Utilizaţi baterii de schimb CR1620 cu faţa în jos, spre baza telecomenzii. menajer.
(sau echivalente).
6. Închideţi capacul telecomenzii
şi reintroduceţi-o în capac. NOTĂ
1. Deşurubaţi şurubul din spatele capacului. Pentru a păstra telecomanda în bună stare
7. Reaşezaţi capacul telecomenzii.
2. Deschideţi capacul telecomenzii. de funcţionare, respectaţi aceste indicaţii:
8. Verificaţi funcţionarea telecomenzii.
• Nu scăpaţi pe jos telecomanda.
ATENŢIE • Nu plasaţi obiecte grele pe telecomandă.
• Feriţi telecomanda de contactul cu apa
Evitaţi atingerea suprafeţelor plate ale
şi de lumina directă a soarelui. Dacă
bateriei cu mâna goală. Manipularea
telecomanda se udă, ştergeţi-o
va scurta viaţa bateriei.
cu o lavetă moale.

C7E2070A
2–50 INSTRUMENTE ŞI COMENZI

DISPOZITIVE DE BLOCARE A
UŞILOR Pentru a încuia uşile cu cheia din exterior, Pentru a bloca orice uşă din interior, trageţi
introduceţi cheia şi întoarceţi-o în sens orar. butonul de blocare a uşii.
AVERTISMENT
Pentru a descuia o uşă din exterior, întoarceţi Pentru a debloca orice uşă din interior, apăsaţi
Temperatura în interiorul autovehiculului cheia în sens contrar acelor de ceasornic. butonul de blocare a uşii.
poate creşte rapid şi atinge valori mult mai
mari decât temperatura exterioară. NOTĂ
• Nu lăsaţi copiii, sau animalele
de companie nesupravegheate Butonul de blocare a uşii şoferului nu
în autovehicul. poate fi tras atunci când uşa este deschisă.
Acest lucru împiedică blocarea uşii
Risc de deces sau de leziuni grave. şoferului când lăsaţi din greşeală cheia
Copiii pot acţiona geamurile electrice, alte în interiorul autovehiculului.
comenzi sau pot chiar pune în mişcare
autovehiculul.
• Nu lăsaţi cheia la îndemâna copiilor
rămaşi în autovehicul.
Aceată neatenţie poate conduce la răniri
grave sau chiar deces.

ATENŢIE
• Blocaţi toate uşile şi luaţi cheia
cu dvs. când părăsiţi autovehiculul
nesupravegheat. DEBLOCARE BLOCARE
Autovehiculele lăsate descuiate sunt
o invitaţie la furt.

C7E2098B C7E2072A
INSTRUMENTE ŞI COMENZI 2–51

Puteţi de asemenea bloca/debloca uşile de la Pentru a deschide o uşă din interior sau din SUPRA-BLOCAREA*
comutatorul de blocare uşi de pe uşa şoferului. exterior, trageţi de mânerul acesteia.
Pentru protecţie suplimentară când părăsiţi
Apăsaţi partea dreaptă a comutatorului pentru autovehiculul, puteţi folosi funcţia de supra-
NOTĂ
a bloca uşile. blocare. Funcţia electronică de supra-blocare
Balamalele portierelor trebuie unse cu blochează toate încuietorile electrice astfel
Pentru a debloca uşile, apăsaţi partea stângă
vaselină la intervale regulate sau ori de încât nicio uşă nu poate fi deschisă, chiar dacă
a comutatorului.
câte ori se aude un zgomot la deschiderea/ accesul se face prin spargerea geamurilor.
închiderea uşilor sau în timpul mersului.
AVERTISMENT
Uşa şoferului şi uşa pasagerului din faţă pot Nu utilizaţi funcţia de supra-blocare dacă
fi deschise tragând de mânerul interior al uşii, în autovehicul au rămas persoane. Uşile
chiar dacă uşile sunt blocate de la butonul nu mai pot fi deblocate din interior.
de blocare a uşilor.
Pentru a angaja sistemul de supra-blocare,
procedaţi astfel:
• Apăsaţi de două ori succesiv
butonul LOCK. Apăsaţi butonul LOCK
o dată pentru a bloca autovehiculul, apoi
apăsaţi-l din nou (în interval de
3 secunde) pentru a activa supra-blocarea.
• Introduceţi cheia în sistemul de blocare
a uşii şoferului şi răsuciţi cheia de două
ori, continuu, spre spatele
autovehiculului. Adică, o dată pentru
a bloca uşile şi a doua oară pentru
a activa supra-blocarea.
C7E2002A C7E2042A
2–52 INSTRUMENTE ŞI COMENZI

Pentru a dezactiva supra-blocarea, apăsaţi SISTEM DE BLOCARE PENTRU Pentru a activa sistemele de blocare pentru siguranţa
butonul UNLOCK de pe cheie. Această acţiune SIGURANŢA COPIILOR copiilor:
deblochează toate uşile. 1. Deschideţi uşa din spate pe care intenţionaţi
Autovehiculul dumneavoastră este echipat să o blocaţi.
NOTĂ cu un sistem de blocare pentru siguranţa 2. Localizaţi butonul de blocare pentru siguranţa
copiilor la fiecare uşă din spate. Aceste sisteme copiilor aflat pe marginea uşii, către centrul
Funcţia de supra-blocare acţionează împiedică pasagerii, în special copiii, acesteia.
când toate uşile şi hayonul sunt închise. să deschidă accidental, din interior, uşile 3. Introduceţi cheia în sistemul de blocare de
din spate, tragând de mânerul dedicat deasupra etichetei sistemului de blocare pentru
NOTĂ
siguranţa copiilor şi rotiţi-o în poziţie orizontală.
Dezactivarea supra-blocării se face ATENŢIE 4. Închideţi uşa.
în momentul deblocării uşilor în manieră • Nu trageţi de mânerul interior al uşii
normală. NOTĂ
atunci când sistemul de blocare pentru
siguranţa copiilor este în poziţia blocat. Fiecare uşă spate are propriul mâner
de blocare.
SISTEMUL DE ÎNCHIDERE Dacă procedaţi astfel, puteţi deteriora
Fiecare sistem de blocare pentru securitatea
CENTRALIZATĂ mânerul interior al uşii.
copiilor trebuie activat manual şi separat
pentru părţile stângă şi dreaptă.
Puteţi activa sistemul de închidere centralizată
de la butonul de pe uşa şoferului. Acest sistem
vă permite să blocaţi şi să deblocaţi toate uşile
şi hayonul de la uşa şoferului, utilizând fie
cheia sau telecomanda (din exterior),
sau butonul de blocare uşi. (din interior)

C7E2092A C7E2074A
INSTRUMENTE ŞI COMENZI 2–53

GEAMURI ELECTRICE
Pentru a deschide o uşă din spate când sistemul Puteţi acţiona geamurile electrice când Pentru a ridica geamul, ridicaţi comutatorul.
de blocare pentru siguranţa copilului este contactul este în poziţia ACC sau ON (cuplat), Pentru a coborî geamul, apăsaţi pe comutator.
activat, deblocaţi uşa din interior utilizând butoanele de pe panoul fiecărei uşi.
şi deschideţi-o din exterior. Eliberaţi comutatorul atunci când geamurile
AVERTISMENT ajung în poziţia dorită.
Pentru a dezactiva sistemul de blocare pentru
siguranţa copiilor, introduceţi cheia în fanta Copiii pot acţiona geamurile electrice AVERTISMENT
aferentă şi rotiţi-o în poziţie verticală. şi se pot răni la deplasarea geamurilor.
• Nu lăsaţi cheile sau copii Capul sau mâinile ocupanţilor scoase
nesupravegheaţi în maşina pe geam se pot lovi de obiectele pe lângă
dumneavoastră. care trece autovehiculul.
Utilizarea greşită a geamurilor electrice • Nu scoateţi capul sau mâinile în afara
poate duce la răniri grave sau chiar deces. autovehiculului, în timpul mersului.

NOTĂ
Geamurile din spate nu se deschid
complet.

C7E2003A
2–54 INSTRUMENTE ŞI COMENZI

Fiecare geam poate fi acţionat în interval COBORÂRE AUTOMATĂ BUTON DE BLOCARE ACŢIONARE
de maxim 10 minute sau până se deschide uşa ELECTRICĂ GEAMURI
Geamul şoferului dispune de funcţia de
şoferului, când cheia de contact este în poziţia
coborâre automată. Butonul de blocare a acţionării electrice vă
LOCK sau este scoasă din contact.
Pentru a coborî geamul, apăsaţi ferm pe buton, permite să blocaţi butoanele geamurilor din
apoi eliberaţi-l. Geamul va coborî complet spate şi cel al pasagerului din dreapta. Atunci
în mod automat. Pentru a opri geamul din când blocarea este activă, geamurile din spate
mişcarea de coborâre, apăsaţi din nou butonul. şi cel al pasagerului din dreapta pot fi acţionate
doar din panoul de control al şoferului.
Pentru a ridica geamul, trageţi butonul în sus .

şi menţineţi-l în această poziţie. Pentru a opri AVERTISMENT


mişcarea geamului, eliberaţi comutatorul.
Copiii pot acţiona geamurile electrice
şi se pot răni la deplasarea geamurilor.
Există risc de leziuni grave sau deces.
• Blocaţi geamurile electrice când
pe locurile din spate se află copii.

C7E2004A C7E2006A
INSTRUMENTE ŞI COMENZI 2–55

HAYONUL
Pentru deschiderea hayonului, introduceţi
ATENŢIE AVERTISMENT
cheia în fanta dedicată şi rotiţi-o în sens invers
acelor de ceas. Trageţi în sus mânerul de Când deschideţi sau închideţi hayonul, Conducerea autovehiculului cu hayonul
deasupra plăcii de înmatriculare şi ridicaţi asiguraţi-vă că nu există obstacole în calea sau geamul hayonului deschis poate
hayonul. mişcării hayonului. permite accesul gazelor de eşapament
în habitaclu.
Pentru a închide hayonul, apăsaţi-l în jos astfel
• Nu conduceţi cu hayonul deschis.
încât să se fixeze ferm. Dacă trebuie să conduceţi în aceste
Hayonul poate fi încuiat sau descuiat condiţii, închideţi toate geamurile,
şi cu ajutorul sistemului de blocare centralizată treceţi sistemul de ventilaţie în modul
a uşilor. Vezi „Sistemul de blocare centralizată „AER DIN EXTERIOR”, deschideţi
a uşilor” în index. toate orificiile de ventilaţie centrale/
laterale şi acţionaţi ventilatorul la viteză
Nu ţineţi mâinile sau alte părţi ale corpului maximă. (Vezi în Index capitolul
în zona de închidere a hayonului. „VENTILAŢIE”)
Gazele de eşapament sunt de regulă nocive
şi pot cauza traumatisme grave, sau chiar
decese.

DEBLOCARE BLOCARE

C7E2095A C7E2080A
2–56 INSTRUMENTE ŞI COMENZI

CAPOTA MOTORULUI
BUTON DE ELIBERARE PENTRU După deschidere, apucaţi mânerul Pentru a deschide capota motorului:
GEAMUL HAYONULUI de pe geamul hayonului şi ridicaţi-l. 1. Trageţi mânerul de deblocare a capotei
Puteţi deschide geamul hayonului apăsând Pentru a închide geamul hayonului, apăsaţi-l motorului situat în partea stângă inferioară
pe butonul de eliberare a geamului hayonului în jos până se fixează ferm. Butonul se va bloca a panoului de bord.
situat pe capitonajul uşii şoferului. automat.
Geamul hayonului poate fi deschis apăsând ATENŢIE
pe butonul pentru geamul hayonului
sau pe telecomandă. Vezi „SISTEM • Nu acţionaţi butonul de eliberare
DE ACCES FĂRĂ CHEIE” în index. a geamului hayonului când
autovehiculul este în mişcare.
• Nu puneţi în mişcare autovehiculul
cu geamul hayonului deschis.

C7E2005A C7E2007A C7E2099A


INSTRUMENTE ŞI COMENZI 2–57

LUMINI INTERIOARE
2. Împingeţi în sus maneta de eliberare Pentru a închide capota motorului:
AVERTISMENT
a capotei motorului, situată sub marginea 1. Asiguraţi-vă că mâinile sau alte părţi ale
frontală a acesteia. • Evitaţi utilizarea plafonierei şi
corpului dumneavoastră sau al altor persoane
a lămpilor pentru citit în timpul
3. Ridicaţi cu grijă capota motorului. Două nu se află în zona compartimentului motor sau conducerii pe întuneric.
tije de sprijin cu sistem de aer comprimat a marginilor capotei.
Habitaclul iluminat reduce vizibilitatea
vor menţine capota deschisă. 2. Coborâţi capota motorului, permiţându-i să
în întuneric, putând exista riscul de
cadă liber de la o înălţime de circa 30 de cm.
coliziune.
3. Asiguraţi-vă de închiderea fermă a capotei
motorului.
Lămpile pentru citit şi plafoniera centrală/din
AVERTISMENT spate se aprind la deschiderea unei uşi sau
Respectaţi întotdeauna următoarele a hayonului. Dacă se continuă deschiderea uşii
măsuri de precauţie: sau a hayonului, lămpile rămân aprinse timp de
• Trageţi de partea frontală a capotei aproximativ 10 de secunde. Dacă toate uşile şi
motorului pentru a vă asigura că este hayonul sunt închise, lămpile se sting treptat
ferm blocată înainte de a porni la drum după circa 10 secunde, în loc de a se stinge
• Nu trageţi maneta de eliberare a capotei imediat.
motorului când autovehiculul este
în mişcare.
• Nu mişcaţi din loc autovehiculul,
cu capota motorului deschisă.
Capota deschisă va obtura câmpul
de vizibilitate al şoferului.
Punerea în mişcare a autovehiculului cu
capota motorului deschisă poate cauza
coliziuni având ca rezultat deteriorarea
autovehiculului, daune materiale, răniri
personale sau chiar deces.
C7E2100A
2–58 INSTRUMENTE ŞI COMENZI

PLAFONIERA LAMPA PENTRU CITIT Plafonierele şi lămpile pentru citit pot fi stinse
imediat prin apăsarea butonului aflat la baza
Apăsaţi pe buton pentru a aprinde plafonierele. Apăsaţi butonul pentru a aprinde lampa pentru
plafonului.
Apăsaţi din nou butonul pentru a stinge citit din partea frontală.
plafonierele. Apăsaţi butonul din nou pentru a stinge lampa.

C7E2036A C7D2016A C7E2073B


INSTRUMENTE ŞI COMENZI 2–59

LAMPĂ PENTRU PRAGUL UŞII LAMPA PENTRU CONTACT SUPORT PENTRU OCHELARI
DIN FAŢĂ Lampa pentru iluminarea contactului se DE SOARE
Lămpile pentru pragul uşilor din faţă se aprind aprinde la deschiderea unei uşi. Dacă veţi Pentru a deschide suportul pentru ochelari
când deschideţi o uşă. Dacă veţi continua continua deschiderea uşii, lămpile vor rămâne de soare, aflat în spatele lămpii pentru citit,
deschiderea uşii, lămpile vor rămâne aprinse aprinse timp de aproximativ 10 de secunde. apăsaţi partea din spate a capacului.
timp de aproximativ 10 de secunde. După După închiderea tuturor uşilor, lampa mai
Pentru a-l închide, trageţi-l în sus şi apăsaţi-l
închiderea tuturor uşilor, lampa mai rămâne rămâne aprinsă aproximativ 10 secunde
până când se blochează.
aprinsă aproximativ 10 secunde înainte înainte de a se stinge.
de a se stinge.
Lămpile pentru pragul uşilor faţă pot fi stinse
imediat, apăsând butonul din plafon,
de deasupra uşii.

C7E2059A C7E2071A
2–60 INSTRUMENTE ŞI COMENZI

TRAPA ELECTRICĂ*
Puteţi acţiona trapa electrică atunci când CULISAREA TRAPEI ÎNCLINAREA TRAPEI
contactul este cuplat în poziţia ACC sau ON.
• Pentru a deschide trapa, apăsaţi • Pentru a înclina trapa, apăsaţi
ATENŢIE
comutatorul spre înapoi. Trapa se va comutatorul şi ţineţi-l apăsat în sus.
deschide automat până când apăsaţi Eliberaţi comutatorul atunci când trapa
Respectaţi întotdeauna următoarele comutatorul spre înainte, în sus sau în jos. ajunge în poziţia dorită.
măsuri de precauţie:
• Pentru a închide trapa, apăsaţi şi ţineţi • Pentru a readuce trapa în poziţia iniţială,
• Nu scoteţi capul sau mâinile sau vreun apăsat comutatorul spre înainte, apăsaţi comutatorul şi ţineţi-l apăsat în
obiect prin deschizătura trapei. în sus sau în jos. jos. Eliberaţi comutatorul atunci când
• Înaintea închiderii sau deschiderii trapa ajunge în poziţia dorită.
Eliberaţi comutatorul atunci când trapa
trapei, asiguraţi-vă că orificiul trapei nu
ajunge în poziţia dorită.
este obturat, atât din interior cât şi din NOTĂ
exterior.
Fiecare geam poate fi acţionat în interval
• Nu plasaţi obiecte grele pe sau în jurul de maxim 10 minute sau până se deschide
trapei. uşa şoferului, când cheia de contact este în
• Îndepărtaţi depunerile de pe suprafaţa poziţia LOCK sau este scoasă din contact.
exterioară a trapei.
• Cînd lăsaţi autovehiculul ATENŢIE
nesupravegheat, închideţi complet Inspectaţi periodic şina de ghidare să nu
trapa. conţină murdărie şi curăţaţi-o dacă s-a
Ca şi în celelalte situaţii, toţi ocupanţii acumulat praf/murdărie. Dacă în jurul
trebuie să poarte centurile de siguranţă fie garniturii de cauciuc a trapei se depune
că trapa este deschisă sau închisă. murdărie, la acţionarea trapei
Nerespectarea acestor precauţii poate se va auzi un zgomot strident.
duce la leziuni sau la deteriorarea
autovehiculului.

C7E2077A
INSTRUMENTE ŞI COMENZI 2–61

CEASUL DIGITAL BRICHETA ŞI PRIZA PENTRU


Când contactul este în poziţiile ACC S: Butonul de reglare. ACCESORII
(accesorii) sau ON (cuplat), ceasul digital
Pentru a reseta ceasul la cea mai apropiată oră, ATENŢIE
afişează ora. Ceasul digital are trei butoane
apăsaţi butonul S.
de reglaj. Partea activă a brichetei poate fi extrem
• Dacă, de exemplu, apăsaţi acest buton de fierbinte, atunci când bricheta este
H: Butonul pentru reglarea orei.
când ceasul indică între 8:00 şi 8:29, în funcţiune.
• Pentru a avansa cu o oră, apăsaţi butonul H. afişajul se va reseta la 8:00. • Nu atingeţi partea activă a brichetei
• Pentru a avansa cu mai mult de o oră, • Dacă, de exemplu, apăsaţi acest buton şi nu permiteţi copiilor să pună în
apăsaţi continuu butonul H până la când ceasul indică între 8:30 şi 8:59, funcţiune sau să se joace cu bricheta.
afişarea orei corecte. afişajul se va reseta la 9:00. Elementul fierbinte poate cauza leziuni
M: Butonul pentru reglarea minutelor. sau deteriorarea autovehiculului sau alte
NOTĂ daune materiale.
• Pentru a avansa un minut, apăsaţi butonul M. Nu uitaţi să reglaţi ceasul autovehiculului
• Pentru a avansa mai mult de 1 minut, dumneavoastră de fiecare dată când
apăsaţi continuu butonul M până la deconectaţi şi apoi reconectaţi bateria
afişarea minutului corect. sau când înlocuiţi o siguranţă.

H
M
S

C7E2089A C7E2062A
2–62 INSTRUMENTE ŞI COMENZI

Pentru a pune în funcţiune bricheta: PRIZA PENTRU ACCESORII


ATENŢIE
• Rotiţi cheia de contact Prizele pot fi folosite pentru cuplarea
în poziţia ACC sau ON. Punerea în funcţiune a unei brichete
defecte poate fi periculoasă. echipamentelor electrice, cum ar fi telefonul
• Apăsaţi complet bricheta. mobil, aparatul electric de bărbierit etc.
• Dacă bricheta încălzită nu este ejectată
Bricheta sare parţial înapoi, automat, în 30 de secunde, scoateţi-o şi solicitaţi Priza pentru accesorii este amplasată sub
când este gata de utilizare. repararea ei la un centru de reparaţii. suporturile pentru pahare din spate. O altă priză
Vă recomandăm Partenerul Chevrolet. pentru accesorii este amplasată pe latura stângă
ATENŢIE În caz contrar, există riscul producerii de a portbagajului.
Supraîncălzirea brichetei poate deteriora leziuni şi al deteriorării autovehiculului. Pentru a folosi priza trageţi afară capacul.
elementul de încălzire şi bricheta însăşi. Puneţi capacul înapoi când nu folosiţi priza.
• Nu ţineţi forţat bricheta apăsată Bricheta poate fi acţionată în interval de maxim
în timpul încălzirii acesteia. 10 minute sau până se deschide uşa şoferului,
Acest lucru poate determina când cheia de contact este în poziţia LOCK sau
supraîncălzirea brichetei. este scoasă din contact.

C7E2083A
INSTRUMENTE ŞI COMENZI 2–63

SCRUMIERE DETAŞABILE
Puteţi aşeza o scrumieră detaşabilă în suportul
ATENŢIE ATENŢIE
pentru pahare frontal.
Bateria poate fi descărcată Ţigara şi alte articole pentru fumat
Pentru a deschide scrumiera, ridicaţi uşor
• Dezactivaţi toate echipamentele se pot aprinde.
capacul acesteia. Lampa din scrumieră
electrice dacă nu le utilizaţi • Nu puneţi hârtii sau alte obiecte se va aprinde sau se va stinge, în funcţie
pe o perioadă mai îndelungată. inflamabile în scrumiere.
de intensitatea luminoasă din exterior.
Acest lucru va împiedica deteriorarea Focul dintr-o scrumieră poate provoca După utilizare închideţi ferm capacul.
bateriei. răniri personale sau deteriorarea
autovehiculului sau a altor bunuri. Pentru a goli scrumiera şi a o curăţa, rotiţi uşor
NOTĂ partea sa superioară spre stânga şi scoateţi
complet scrumiera.
Limita pentru priza pentru accesorii
a autovehiculului este de 12V-10A.
Dacă introduceţi un echipament electric
ce depăşeşte 12V-10A, alimentarea
va fi automat întreruptă. Utilizaţi doar
echipamente corespunzătoare
specificaţiilor.
Întreruperea automată va arde siguranţa.

C7E2030A
2–64 INSTRUMENTE ŞI COMENZI

BUTON ÎNCĂLZITOR SCAUNE*


Pentru a înlocui bateria scrumierei, scoateţi Butoanele încălzitoarelor de scaune
AVERTISMENT
şurubul de pe capacul scrumierei şi instalaţi se află sub cutia din consola centrală.
o baterie nouă. Utilizaţi baterii CR2032 Pentru a încălzi scaunul: Utilizarea îndelungată a încălzitorului
(sau echivalente). pentru scaune poate provoca arsuri
1. Cuplaţi contactul. ocupantului sau poate deteriora
2. Apăsaţi pe butonul încălzitorului de scaune materialul delicat al tapiţeriei.
aferent scaunului pe care doriţi să-l • Nu lăsaţi încălzitorul să funcţioneze
încălziţi. Indicatorul din buton un timp îndelungat dacă purtaţi fustă
se va aprinde. sau pantaloni subţiri.
Pentru decuplarea încălzirii scaunului, apăsaţi ATENŢIE
comutatorul încă o dată. Indicatorul din buton
se va stinge. Elementul încălzitor din interiorul
scaunelor din faţă se poate deteriora.
• Nu supuneţi scaunele din faţă unor
impacturi puternice.

ATENŢIE
Dacă temperatura continuă să crească,
decuplaţi sistemul şi verificaţi-l
la centru de reparaţii. Vă recomandăm
un Partener Chevrolet.

C7E2093A C7E2061B
INSTRUMENTE ŞI COMENZI 2–65

CLAXONUL SUPORTURILE PENTRU TORPEDOUL


Pentru a claxona, apăsaţi simbolul claxon de pe PAHARE
ATENŢIE
oricare latură a volanului autovehiculului. Suporturile pentru pahare sunt situate
în consola frontală şi în partea posterioară În cazul unei coliziuni sau a unei opriri
Claxonul va suna indiferent de poziţia
a consolei centrale. bruşte, torpedoul deschis reprezintă un
contactului.
pericol.
Pentru a utiliza suportul pentru pahare • Nu conduceţi cu torpedoul deschis.
posterior, apăsaţi butonul de deasupra
Un torpedo deschis poate provoca răniri
suportului pentru pahare. Suportul pentru
personale sau deteriorarea
pahare posterior va ieşi automat.
autovehiculului, în cazul unei coliziuni.

Deschideţi torpedoul trăgând în sus baza


mânerului; lampa din torpedo se va aprinde.
Închideţi torpedoul împingând ferm uşiţa
torpedoului; lampa din interior se va stinge.

L7D2042A C7E2096A C7E2031A


2–66 INSTRUMENTE ŞI COMENZI

CUTIA DIN CONSOLĂ


TORPEDO CU SISTEM DE RĂCIRE* Peretele despărţitor interior poate fi demontat, CUTIA DIN CONSOLA FRONTALĂ
dacă doriţi să depozitaţi obiecte mai Pentru a deschide cutia din consola frontală,
Aerul răcit este introdus în torpedo printr-o
voluminoase. trageţi în sus de maneta inferioară
fantă, în momentul activării sistemului
de aer condiţionat (A/C). După demontarea peretelui despărţitor interior, şi ridicaţi capacul.
instalaţi-l în nişa din partea stângă Pentru a închide cutia din consola frontală,
Dacă nu este necesară răcirea torpedoului,
a torpedoului. coborâţi capacul şi apăsaţi-l până când se
rotiţi butonul rozetă de reglare spre dreapta
şi închideţi fantele pentru aer. blochează.
NOTĂ
Pentru a utiliza sertarul din consola* faţă,
Pe vreme rece, în habitaclu va pătrunde
trageţi în sus de maneta superioară şi ridicaţi
aerul rece din exterior printr-o fantă
dedicată, dacă modul de recirculare aer capacul.
este comutat pe aer exterior.
Asiguraţi-vă că butonul rozetă de reglare
este rotit spre dreapta şi închideţi fanta
pentru aer.

orificiu pentru aer rece

C7E2087A C7E2075A C7E2064A


INSTRUMENTE ŞI COMENZI 2–67

SUPORT PENTRU CARD COMPARTIMENT PENTRU


CUTIA DIN CONSOLA POSTERIOARĂ Puteţi utiliza utiliza suportul pentru card MONEDE
introducând un card în fanta dedicată. Pentru a deschide compartimentul pentru
Pentru a deschide cutia din consola posterioară,
trageţi în sus de capacul din cotiera centrală monede trageţi spre dumneavoastră mânerul
din spate. acestuia.
Pentru a închide compartimentul pentru
monede apăsaţi ferm capacul acestuia.

C7E2039A C7E2040A C7E2041B


2–68 INSTRUMENTE ŞI COMENZI

COMPARTIMENT DE COPERTINA PORTBAGAJULUi*


Compartimentul de stocare pentru partea DEPOZITARE CENTRAL* Bagajele sau altă încărcătură instalată
din spate se află în partea posterioară a consolei Compartimentul de depozitare central se poate în portbagaj pot fi mascate folosind copertina
centrale. folosi pentru depozitarea casetelor sau portbagajului.
Deschideţi compartimentul apăsând a obiectelor mici. Pentru a acţiona copertina, trageţi spre
pe butonul de deasupra sa. Pentru a utiliza compartimentul de depozitare, dumneavoastră de mânerul acesteia, apoi
apăsaţi butonul în sus. introduceţi dispozitivele de fixare în canelurile
de pe ambele laturi ale deschizăturii hayonului.
Pentru a scoate copertina, trageţi uşor de mâner
spre dumneavoastră, apoi eliberaţi-l. Copertina
se va retrage automat.

C7E2027A C7E2076A C7E2085B


INSTRUMENTE ŞI COMENZI 2–69

SERTARUL DE DEPOZITARE DE PLASA DE FIXARE PLASA-SUPORT PENTRU


SUB SCAUNUL PASAGERULUI A BAGAJELOR DIN BAGAJE*
FAŢĂ* PORTBAGAJ* Puteţi transporta bagaje mici în plasa-suport
Pentru a utiliza sertarul de depozitare de sub Plasa de fixare a bagajelor de podea împiedică pentru bagaje disponibilă opţional.
scaunul pasagerului ridicaţi capătul sertarului deplasarea bagajelor mici în portbagaj, Pentru a instala plasa, agăţaţi fiecare inel din
şi trageţi-l spre panoul de bord. Împingeţi la luarea virajelor strânse sau la pornire/oprire colţurile superioare ale plasei în cele 2 ancore
sertarul spre scaun pentru ca acesta să revină bruscă. de pe panoul posterior şi cele două cârlige ale
în poziţia sa iniţială. Ataşaţi cele patru cârlige ale plasei de inelele plasei de inelele metalice din ambele colţuri
metalice din fiecare colţ al podelei. inferioare ale podelei.

ATENŢIE
Plasa-suport pentru bagaje este proiectată
pentru sarcini reduse.
• Nu transportaţi obiecte grele
în plasa-suport pentru bagaje.

C7E2053A C7E2032C C7E2078A


2–70 INSTRUMENTE ŞI COMENZI

COMPARTIMENT DE COMPARTIMENTE DE
DEPOZITARE SUB PODEA* STOCARE ÎN PORTBAGAJ* În partea dreaptă a portbagajului se află o cutie
Sub podeaua portbagajului se află un Pe ambele laturi ale podelei portbagajului de stocare în podea. Pentru a utiliza această
compartiment de depozitare. Pentru a avea se află sertare de stocare. cutie, apăsaţi pe buton.
acces la compartimentul de depozitare de sub
podea, trageţi în sus mânerul de pe covoraşul
din portbagaj.

ATENŢIE
Nu permiteţi articolelor din
compartimentul de depozitare să
depăşească marginea acestuia.
În caz contrar, compartimentul
de depozitare sau podeaua portbagajului
se pot deteriora.

C7E2097A C7E2084B C7E2065A


INSTRUMENTE ŞI COMENZI 2–71

PARASOLARE MÂNER DE SUSŢINERE


Autovehiculul dumneavoastră este echipat cu CU CÂRLIG PENTRU HAINE
ATENŢIE
parasolare capitonate pentru a proteja vederea Autovehiculul dumneavoastră este echipat
pasagerilor de lumina puternică a soarelui. cu mânere de susţinere situate deasupra uşii Obiectele atârnate de mânerele
pasagerului din faţă şi uşilor din spate. Mânerul de susţinere ale autovehiculului pot
Puteţi plia parasolarele în sus, în jos,
situat deasupra fiecărei uşi din spate dispune obstrucţiona câmpul de vizibilitate
sau lateral.
şi de un cârlig de haine. al şoferului.
Oglinda de pe parasolar (în ambele părţi) • Nu atârnaţi nimic de mânere decât dacă
şi suportul pentru bilete (pe partea şoferului) Pentru a utiliza un mâner de susţinere, apucaţi sunt echipate cu un cârlig pentru haine.
sunt amplasate în spatele parasolarului. de mâner şi trageţi-l în jos. Mânerul va reveni
Obstrucţionarea vizibilităţii şoferului
la loc automat după ce este eliberat.
La deschiderea capacului oglinzii de pe poate conduce la accidente ce pot provoca
parasolar, se aprinde lampa din parasolar*. Pasagerii se pot ajuta de mânerele de susţinere răniri personale, deteriorări ale
la urcare sau coborâre, sau în timpul deplasării. autovehiculului sau a altor bunuri.

C7E2079A C7E2035A
2–72 INSTRUMENTE ŞI COMENZI

PORTBAGAJUL SUPERIOR ANTENA


Portbagajul superior poate fi folosit pentru Antena autovehiculului se află pe geamul
AVERTISMENT
transportul comod al unor bagaje suplimentare lateral spate şi geamul hayonului. Evitaţi
sau voluminoase, ca de exemplu biciclete, • Dacă transportaţi deasupra zgârierea suprafeţelor interne ale geamurilor
care sunt astfel mai uşor de transportat decât autovehiculului obiecte mai late sau mai şi deteriorarea liniilor de pe aceste geamuri.
în interiorul autovehiculului. Portbagajul lungi decât portbagajul superior, acestea Deteriorarea suprafeţei interioare poate afecta
superior este prevăzut cu şine laterale ataşate pot deveni un obstacol în calea vântului în recepţia radio.
de acoperiş. Consultaţi un atelier service timpul conducerii. Astfel poate apărea
autorizat pentru detalii şi reglementări privind riscul de pierdere a controlului ATENŢIE
conducerea cu portbagajul superior încărcat. autovehiculului. De asemenea, obiectele
transportate pot fi rupte de forţa Folosirea unei lame de ras sau a unui
Asiguraţi distribuirea uniformă a sarcinii pe curentului, antrenând riscul de accident obiect ascuţit pentru a curăţa interiorul
şinele transversale sau laterale ale pentru dumneavoastră sau alţi şoferi şi, geamului poate conduce la bruierea
portbagajului superior. Suprafaţa acoperişului desigur, riscul deteriorării recepţiei radio. Aceste reparaţii nu sunt
nu trebuie să fie solicitată. autovehiculului. Nu transportaţi niciodată acoperite de garanţie. Nu curăţaţi
deasupra autovehiculului obiecte mai suprafaţa interioară a geamului
Un portbagaj superior încărcat deplasează cu obiecte ascuţite.
centrul de greutate al autovehiculului. lungi sau mai late decât portbagajul
Conduceţi cu grijă pe vreme cu vânt superior.
• Portbagajul superior încărcat deplasează
şi evitaţi conducerea cu viteză ridicată.
centrul de greutate al autovehiculului.
Pentru a împiedica deteriorarea sau pierderea Nu conduceţi cu viteză. Luaţi-vă măsuri
încărcăturii în timpul conducerii, verificaţi de siguranţă în cazul în care bate vântul.
frecvent modul de asigurare a încărcăturii. În caz contrar există riscul deteriorării
autovehiculului şi al accidentării
ocupanţilor acestuia.
• Sarcina maximă ce poate fi suportată
de portbagajul superior este de 100 kg.
Nu depăşiţi capacitatea maximă
de încărcare, atunci când încărcaţi
autovehiculul.
INSTRUMENTE ŞI COMENZI 2–73

ATENŢIE
Nu aplicaţi folii pentru geamuri
cu peliculă metalică procurate din comerţ.
Pelicula metalică din aceste folii va
interfera sau distorsiona recepţia undelor
radio. Orice deteriorare a antenei
datorată aplicării de materiale cu
pigmenţi metalici, pentru obţinerea unei
tente fumurii a geamurilor,
nu va fi acoperită de garanţie.
CONDUCEREA AUTOVEHICULULUI

• RODAJUL ................................................................3-2 • SISTEMUL DE TRACŢIUNE INTEGRALĂ .......... 3-24


• MĂSURI PRELIMINARE DE SIGURANŢĂ ............3-2 • SISTEMUL PROGRAM ELECTRONIC
DE CONTROL AL STABILITĂŢII..........................3-25
• COMBUSTIBIL .......................................................3-4
• SISTEM DE ASISTENŢĂ LA COBORÂRE ..........3-26
• REGLAREA OGLINZILOR ..................................... 3-7
• SUSPENSIA PENTRU MENŢINEREA
• REGLAREA VOLANULUI .................................... 3-10
NIVELULUI ........................................................... 3-28
• CONTACTUL ........................................................3-11
• SISTEM TURBOCMPRESOR .............................. 3-28
• PORNIREA MOTORULUI .....................................3-13
• RECOMANDĂRI PENTRU CONDUCEREA
• CONDUCEREA AUTOVEHICULULUI .................3-15 AUTOVEHICULULUI ............................................ 3-29
• FRÂNELE ............................................................. 3-21 • TRACTARE REMORCĂ ....................................... 3-35
• GAZE DE EŞAPAMENT....................................... 3-43
• PROTECŢIA MEDIULUI ....................................... 3-44
3–2 CONDUCEREA AUTOVEHICULULUI

RODAJUL MĂSURI PRELIMINARE


La parcurgerea primelor câteva sute de DE PRECAUŢIE ÎNAINTE DE A PORNI LA DRUM
kilometri, respectaţi următoarele precauţii ÎNAINTE DE INTRAREA
pentru a îmbunătăţi performanţele şi economia ÎN AUTOVEHICUL AVERTISMENT
autovehiculului dumneavoastră şi a-i prelungi Obiectele lăsate pe panoul de bord sau pe
durata de viaţă: AVERTISMENT poliţa din spate vă pot reduce vizibilitatea.
• Evitaţi pornirile în forţă. • Asiguraţi-vă că toate becurile • Îndepărtaţi orice obiecte de pe panoul
• Permiteţi motorului să se încălzească exterioare, lămpile, sistemele de de bord sau de pe poliţa din spate.
înainte de pornirea la drum. semnalizare şi indicatoarele de Aceste obiecte pot fi de asemenea
• Nu turaţi excesiv motorul. avertizare sunt curate şi funcţionează proiectate în habitaclu şi pot lovi pasagerii
corect. în caz de frânăre bruscă sau coliziuni,
• Evitaţi opririle bruşte cu excepţia
Aceste precauţii ajută la evitarea cauzând rănirea persoanelor sau
cazurilor de urgenţă. Acest lucru
accidentelor care pot provoca leziuni deteriorarea autovehiculului.
va permite rodarea corectă a sistemului
de frânare. sau deteriorarea autovehiculului.
• Evitaţi pornirile rapide, acceleraţiile • Asiguraţi-vă că aţi înţeles modul de
bruşte şi conducerea prelungită cu viteză • Asiguraţi-vă că toate geamurile, oglinzile funcţionare, dotările şi modul de utilizare
mare, pentru a evita defecţiunile la motor retrovizoare interioare şi exterioare, în siguranţă a autovehiculului.
şi a economisi combustibilul. becurile şi lămpile sunt curate • Reglaţi-vă scaunul pentru o poziţie
şi funcţionează corect. confortabilă.
• Evitaţi acceleraţiile în forţă în trepte
• Verificaţi dacă sub autovehicul • Reglaţi oglinzile interioare şi exterioare.
de viteză inferioare.
există scurgeri.
• Nu remorcaţi nici un alt autovehicul. • Asiguraţi-vă că toţi ocupanţii
• Verificaţi nivelul uleiului şi a celorlalte
autovehiculului şi-au fixat centurile
fluide din compartimentul motor.
de siguranţă.
• Verificaţi vizual dacă anvelopele nu sunt
deteriorate sau umflate incorect şi nu • Verificaţi funcţionarea indicatoarelor
conţin obiecte străine, prinse în suprafaţa luminoase cu contactul cuplat.
de rulare.
• Corectaţi neregulile după caz.
CONDUCEREA AUTOVEHICULULUI 3–3

• Verificaţi toate indicatoarele de bord. ÎN TIMPUL CONDUCERII Interzicerea utilizării telefoanelor mobile
• Eliberaţi frâna de mână asigurându-vă în timpul conducerii unui autovehicul este
În calitate de şofer al autovehiculului, sunteţi
că indicatorul de avertizare se stinge. statuată prin lege în unele ţări, şi în curs
responsabil de siguranţa proprie, a pasagerilor
de reglementare în altele.
AVERTISMENT
dumneavoastră şi a partenerilor de trafic. Pentru
a vă îndeplini această responsabilitate, trebuie AVERTISMENT
• Înainte de a începe să conduceţi, să acordaţi atenţie maximă conducerii
asiguraţi-vă că toţi ocupanţii şi-au autovehiculului. Majoritatea coliziunilor auto se Conducerea în siguranţă implică întreaga
fixat centurile de siguranţă. produc atunci când concentrarea şoferului este concentrare, judecata sănătoasă şi bunul
• Asiguraţi-vă că toate geamurile, fie împiedicată, fie distrasă. Şoferul trebuie să simţ al şoferului. Evitaţi sau reduceţi
oglinzile retrovizoare, becurile se concentreze permanent asupra drumului, sursele de distragere a atenţiei în timpul
şi lămpile sunt curate şi în stare a celorlalte autovehicule şi obiecte din jur. conducerii autovehiculului. Situaţiile
de funcţionare. de distragere a atenţiei cel mai frecvent
O modalitate actuală importantă de distragere
întâlnite includ:
a atenţiei în timpul conducerii este utilizarea
ATENŢIE • preluarea apelurilor telefonice de pe
telefoanelor mobile. Studiile arată că utilizarea
Asiguraţi-vă că pasagerii sau încărcătura telefonul mobil sau telefonul
telefoanelor mobile în timpul conducerii creşte
sunt uniform distribuite pe locul autovehiculului;
riscul de implicare într-un accident. Cel puţin un
pasagerului din faţă, pe bancheta studiu ştiinţific a arătat că utilizarea oricărui tip • iniţierea de apeluri telefonice
de pe rândul 2 şi pe cea de pe rândul 3. de telefon – fie operat manual, fie prin de pe telefonul mobil sau telefonul
autovehiculului;
intermediul dispozitivelor hands-free
– creşte riscul unei coliziuni cu 400%. • reglarea scaunului, volanului sau
oglinzilor retrovizoare;
Utilizarea telefoanelor, a aparatelor de emisie-
recepţie sau a altor dispozitive electronice, cum • utilizarea altor dispozitive electronice;
ar fi computere, agende, jocuri, aparate video • consultarea hărţilor sau a altor
sau GPS sau a altor accesorii de navigaţie materiale scrise;
conduc în mod similar la creşterea riscului (Continuare)
de coliziune. Vă sfătuim să nu utilizaţi aceste
echipamente în timpul conducerii.
3–4 CONDUCEREA AUTOVEHICULULUI

COMBUSTIBILUL
RECOMANDĂRI CU PRIVIRE Nu utilizaţi metanol
AVERTISMENT
LA COMBUSTIBIL Nu utilizaţi pentru autovehiculul
(Continuare)
Utilizaţi doar combustibil fără plumb, dumneavoastră combustibili ce conţin
• scoaterea sau fixarea centurii de metanol.
cu cifra octanică RON95
siguranţă;
• căutarea banilor pentru staţiile de Calitatea combustibilului şi aditivii conţinuţi de acesta Acest tip de combustibil poate reduce
taxare pentru autostradă care se au un efect semnificativ asupra puterii generate, performanţele autovehiculului şi poate
apropie; sau asupra manevrabilităţii şi duratei de viaţă a motorului. deteriora componentele sistemului
Un combustibil cu o cifră octanică prea redusă poate de alimentare cu combustibil.
• alte activităţi care vă distrag atenţia provoca detonaţii în motor.
de la sarcina de a conduce în siguranţă
ATENŢIE ATENŢIE
autovehiculul.
Angajarea în asemenea activităţi va • Utilizarea de combustibil cu o cifră octanică Utilizarea de metanol poate deteriora
amplifica foarte mult riscul unei coliziuni mai mică de RON95 poate deteriora motorul. sistemul de alimentare cu combustibil.
care poate cauza leziuni ale persoanelor (În unele ţări, se poate folosi combustibil cu O asemenea utilizare greşită nu este
sau decese. cifra octanică RON91. Pentru detalii, acoperită de garanţia autovehiculului.
Anticipaţi necesitatea unor asemenea vă recomandăm să consultaţi partenerul
activităţi şi realizaţi-le înainte de a începe autorizat Chevrolet.) Conducerea autovehiculului în alte ţări
călătoria, atunci când acest lucru este • Utilizarea de combustibil cu plumb va
Dacă veţi conduce autovehiculul
posibil sau atunci când autovehiculul distruge sistemul de evacuare şi va anula
garanţia. dumneavoastră într-o altă ţară:
dumneavoastră este oprit în siguranţă.
• Respectaţi toate regulile privitoare
NOTĂ la înmatriculare şi asigurare.
Pentru a preveni alimentarea accidentală • Asiguraţi-vă că utilizaţi combustibilul
cu combustibil cu plumb, duzele adecvat.
furtunului pentru combustibil cu plumb
sunt mai mari şi nu se potrivesc la gâtul
rezervorului de combustibil al
autovehiculului dumneavoastră.
CONDUCEREA AUTOVEHICULULUI 3–5

COMBUSTIBIL PENTRU MOTORUL ALIMENTAREA CU COMBUSTIBIL


ATENŢIE
DIESEL 1. Opriţi motorul.
Dacă folosiţi combustibil cu cifră octanică
Motoarele diesel funcţionează numai cu incorectă sau adăugaţi aditivi 2. Deblocaţi uşile din interior apăsând pe
motorină disponibilă pe piaţă, care corespunde nerecomandaţi în rezervor, motorul şi butonul de blocare a uşilor de pe uşa
specificaţiilor DIN EN 590. Nu folosiţi uleiuri catalizatorul se pot deteriora iremediabil. şoferului. Pentru informaţii suplimentare,
diesel pentru vapoare, motorină pentru vezi „SISTEMELE DE BLOCARE
sistemele de încălzit sau motorină parţial sau ATENŢIE A UŞILOR” în index. Clapeta rezervorului
integral vegetală, ca de exemplu ulei de rapiţă de combustibil poate fi deschisă cu mâna.
Asiguraţi-vă întotdeauna că faceţi
sau combustibil biodiesel, Aquazole sau Clapeta rezervorului de combustibil se află
alimentarea cu combustibul corect
emulsii apă-combustibil diesel similare. în partea stângă spate a autovehiculului.
(benzină sau motorină), corespunzător
Curgerea şi gradul de filtrare al autovehiculului dumneavoastră. NOTĂ
combustibilului diesel depind de temperatură. Dacă alimentaţi cu benzină un autovehicul
echipat cu motor diesel, autovehiculul Dacă, pe vreme rece, clapeta rezervorului
De aceea, pe timp de iarnă sunt dispobili de combustibil nu se deschide, loviţi-o uşor
pe piaţă combustibili diesel cu proprietăţi se va deteriora grav.
cu degetele. Apoi, încercaţi să o deschideţi
îmbunătăţite pentru temperaturi scăzute. Dacă autovehiculul dumneavoastră este
din nou.
Alimentaţi autovehiculul cu combustibil echipat cu motor diesel, puteţi verifica
pentru iarnă, înainte de a porni la drum alimentarea corectă citind datele de pe
în anotimpul rece. buşonul rezervorului de combustibil.

C05E093A
3–6 CONDUCEREA AUTOVEHICULULUI

3. Rotiţi uşor buşonul de alimentare cu


AVERTISMENT ATENŢIE
combustibil spre stânga. Dacă auziţi un
sunet ca la eliberarea de gaz sub presiune, Vaporii de combustibil sunt extrem Evitaţi deversarea de benzină pe
aşteptaţi până la oprirea completă de inflamabili. componentele vopsite ale autovehiculului.
a sunetului înainte de a deşuruba complet • Nu vă apropiaţi cu flăcără, scântei sau • Dacă vărsaţi benzină pe autovehicul,
buşonul. orice materiale incandescente de zona clătiţi suprafaţa cu apă rece, curată,
4. Scoateţi buşonul. Acesta este legat de de alimentare cu benzină. imediat.
autovehicul. Aşezaţi buşonul în suportul • Opriţi motorul. Benzina poate deteriora vopseaua.
dedicat de pe partea interioară a clapetei Puteţi suferi arsuri grave şi puteţi provoca
rezervorului. deteriorarea gravă a autovehiculului dacă
vaporii de benzină iau foc.

5. După alimentare, puneţi buşonul la loc.


Rotiţi-l spre dreapta până când auziţi mai
multe clicuri.
6. Închideţi clapeta rezervorului
de combustibil.

Deschidere
Închidere

C7E3012A
CONDUCEREA AUTOVEHICULULUI 3–7

REGLAREA OGLINZILOR
Alimentarea cu combustibil din canistre OGLINZI RETROVIZOARE EXTERIOARE 1. Selectaţi oglinda pe care doriţi să o reglaţi
sau recipiente portabile CU ACŢIONARE ELECTRICĂ deplasând maneta respectivă în poziţia „L”
pentru oglinda din stânga sau „R”, pentru
AVERTISMENT Reglaţi oglinzile retrovizoare exterioare astfel oglinda din dreapta.
încât să puteţi vedea fiecare parte laterală
Din raţiuni de siguranţă, recipientele, a autovehiculului dumneavoastră şi fiecare 2. Folosind laturile corespunzătoare ale
pompele şi furtunurile de combustibil margine a drumului. manetei de ajustare a oglinzilor, puteţi
trebuie să fie legate la pământ în mod ajusta oglinda în sus, în jos, la dreapta sau
adecvat. Acumularea de electricitate Puteţi regla oglinzile retrovizoare exterioare în la stânga.
statică poate aprinde vaporii de benzină. plan vertical sau orizontal, folosind butonul de
Oglinzile exterioare sunt convexe şi poartă
Puteţi suferi arsuri, iar autovehiculul reglare al oglinzilor situat pe panoul de bord în
următoarea menţiune:
dumneavoastră se poate deteriora. partea şoferului, sub orificiul de ventilaţie
Respectaţi întotdeauna următoarele lateral. Pentru a regla oglinzile, contactul OBJECTS IN MIRROR ARE CLOSER
precauţii: trebuie să fie în poziţia ACC sau ON (cuplat). THAN THEY APPEAR
• Utilizaţi pompe cu recipiente şi furtunuri De asemenea, oglinzile vor putea fi reglate (OBIECTELE VIZIBILE ÎN OGLINDĂ
integral împământate atunci când timp de 10 minute sau până la deschiderea uşii SUNT MAI APROPIATE DECÂT PAR)
alimentaţi rezervorul de combustivil. şoferului, dacă cheia de contact este în poziţia
• Nu umpleţi recipientul atunci când LOCK sau este scoasă din contact. Utilizaţi oglinda exterioară pentru a obţine un
se află în interiorul autovehiculului unghi mai larg de vedere asupra drumului din
dumneavoastră, ci numai pe pământ. spatele autovehiculului.
• Asiguraţi-vă că duza de umplere se Utilizaţi oglinda interioară pentru a determina
găseşte în contact cu partea interioară mărimea şi distanţa obiectelor reflectate
a deschiderii recipientului înainte în oglinda laterală.
de acţionarea acesteia. Păstraţi acest
contact până când terminaţi umplerea Utilizând doar oglinzile (convexe), este posibil
recipientului. să apreciaţi greşit mărimea şi distanţa în spatele
• Nu vă apropiaţi cu flăcără, scântei sau vehiculului.
orice materiale incandescente de zona de
alimentare cu benzină.
C7E3013A
3–8 CONDUCEREA AUTOVEHICULULUI

Puteţi plia oglinzile retrovizoare exterioare OGLINDĂ RABATABILĂ ELECTRIC*


AVERTISMENT
pe lateralele autovehiculului, împingându-le
Apăsaţi butonul pentru rabatarea electrică
• Menţineţi întotdeauna oglinzile corect spre înapoi, către caroseria autovehiculului.
reglate şi folosiţi-vă de oglinzi în timpul completă a oglinzilor retrovizoare exterioare.
conducerii pentru a mări vizibilitatea AVERTISMENT
Pentru a rabata oglinzile, contactul trebuie
asupra obiectelor şi a celorlalte să fie în poziţia ACC sau ON (cuplat).
• Nu porniţi la drum dacă una din De asemenea, oglinzile vor putea fi rabatate
autovehicule din trafic.
oglinzile retrovizoare exterioare este timp de 10 minute sau până la deschiderea uşii
Aprecierea incorectă a distanţelor dintre pliată.
autovehiculul dumneavoastră şi celelalte şoferului, dacă cheia de contact este în poziţia
Procedând astfel, vă veţi reduce LOCK sau este scoasă din contact.
obiecte poate conduce la coliziuni având
vizibilitatea, crescând riscul de coliziune.
ca rezultat deteriorarea autovehiculului Pentru ca oglinzile să revină în poziţiile iniţiale
sau a altor bunuri, sau la răniri personale. apăsaţi din nou butonul.

ATENŢIE
Îngrijirea incorectă a oglinzilor
autovehiculului duce la deteriorarea
acestora.
• Nu îndepărtaţi gheaţa de pe suprafaţa
oglinzii prin raşchetare.
• Dacă deplasarea oglinzii este
împiedicată de gheaţă sau alte depuneri,
nu forţaţi reglarea.
• Utilizaţi un spray de dezgheţare sau un
dispozitiv cu aer cald pentru a îndepărta
gheaţa.
Oglinzile deteriorate vă pot restricţiona
vizibilitatea apărând riscul de coliziune.
C7E3010A C7E3014A
CONDUCEREA AUTOVEHICULULUI 3–9

OGLINDA RETROVIZOARE
AVERTISMENT AVERTISMENT
INTERIOARĂ
• Nu apăsaţi butonul pentru rabatarea Vizibilitatea prin intermediul oglinzii
electrică a oglinzilor când autovehiculul Oglinda retrovizoare interioară se reglează poate pierde din claritate atunci când este
se află în mişcare. manual în plan vertical şi orizontal. reglată pentru vedere pe timp de noapte.
• Nu porniţi la drum dacă una din Utilizaţi maneta de reglare a oglinzii • Aveţi în mod special grijă cu utilizarea
oglinzile retrovizoare exterioare este retrovizoare interioare pentru a modifica oglinzii retrovizoare interioare atunci
pliată. oglinda pentru vedere pe timp de zi / noapte. când este reglată pentru vedere pe timp
Procedând astfel, vă veţi reduce de noapte.
Acest lucru reduce excesul de lumină
vizibilitatea, crescând riscul de coliziune. provenind de la farurile autovehiculelor Neasigurarea vizibilităţii adecvate înspre
din spatele dumneavoastră. înapoi în timpul conducerii poate cauza
o coliziune având ca rezultat deteriorarea
autovehiculului sau a altor bunuri şi/sau
rănire personală.

ZI NOAPTE

Manetă de reglare
S3W3091A
3–10 CONDUCEREA AUTOVEHICULULUI

REGLAREA VOLANULUI
OGLINDĂ ELECTROCROMATĂ*
ATENŢIE AVERTISMENT
Autovehiculul dumneavoastră poate fi dotat cu Şoferul trebuie să păstreze controlul total
Există doi senzori de lumină care
oglindă electrocromată (ECM), care reduce detectează nivelul de iluminare ambiental al volanului în timpul deplasării
automat strălucirea produsă de farurile şi strălucirea cauzată de autovehiculele autovehiculului.
autovehiculelor din spate, furnizând un nivel din spate. • Nu reglaţi poziţia volanului în timpul
constant de lumină ochilor. deplasării autovehiculului.
• Nu acoperiţi senzorii şi nu agăţaţi
Pentru a activa funcţia ECM, apăsaţi obiecte de oglinzile EC. Reglarea volanului în timpul conducerii
pe butonul de pe capacul oglinzii. Se va aprinde Acest lucru poate limita funcţionarea poate duce la pierderea controlului asupra
lampa indicatoare. Contactul trebuie sistemului ECM şi astfel nu veţi beneficia autovehiculului.
să fie în poziţia ON (cuplat). de avantajele acestuia.
Pentru a dezactiva funcţia ECM, apăsaţi Volanul trebuie reglat numai când vehiculul
din nou butonul. staţionează, iar sistemul de blocare a coloanei
de direcţie este eliberat.
Puteţi regla volanul cu ajutorul manetei situate
în partea stângă a coloanei de direcţie.

Senzori de lumină

Lampă indicatoare
CONDUCEREA AUTOVEHICULULUI 3–11

CONTACTUL
Pentru a înclina volanul, ţineţi de volan şi Contactul, situat în partea dreaptă a coloanei de • ACCESORII (ACC)
împingeţi în jos maneta. Apoi deplasaţi volanul direcţie, are următoarele poziţii: Blocare
Motorul poate fi oprit fără blocarea volanului
într-o poziţie confortabilă şi trageţi ferm (LOCK), Accesorii (ACC), Cuplat (ON)
prin rotirea cheii în poziţia ACC. Pentru a roti
maneta pentru a fixa în poziţie coloana şi Start (START).
cheia din poziţia ACC în poziţia de blocare
volanului. (LOCK), împingeţi uşor cheia şi rotiţi către
• BLOCARE (LOCK) poziţia de blocare (LOCK).
ATENŢIE
Pentru blocarea volanului, scoateţi cheia Unele accesorii electrice, cum ar fi radioul,
• Nu conduceţi cu volanul în poziţia cea
din contact şi rotiţi volanul până la blocarea bricheta, geamurile electrice şi trapa pot fi puse
mai înaltă.
acestuia. în funcţiune în poziţia ACC.
Utilizaţi această poziţie doar pentru
a vă facilita urcarea şi coborârea Pentru o mai uşoară manevrare a cheii atunci ATENŢIE
din autovehicul. când deblocaţi coloana de direcţie, mişcaţi uşor
volanul de la dreapta la stânga şi rotiţi cheia • Nu lăsaţi cheia în poziţia ACC pentru
perioade lungi de timp.
în poziţia ACC.
Acest lucru va descărca bateria.

• CUPLAT (ON)
Activează sistemul de aprindere şi accesoriile
electrice.

ATENŢIE
• Nu lăsaţi cheia în poziţia ON pentru
perioade mai lungi de timp dacă
motorul este oprit.
Acest lucru va descărca bateria.

C7E3018B C7E3016A
3–12 CONDUCEREA AUTOVEHICULULUI

• START SISTEMUL DE IMOBILIZARE Dacă există o defecţiune a sistemului de


Porneşte motorul. După ce motorul a pornit, A MOTORULUI imobilizare, se aprinde lampa de avertizare
eliberaţi cheia, care va reveni automat a sistemului de imobilizare. La apariţia acestei
Sistemul de imobilizare (anti-demaraj) oferă
în poziţia ON. situaţii, trebuie să consultaţi un centru
o protecţie suplimentară împotriva furtului
de reparaţii cât mai curând posibil.
Înainte de a roti cheia în poziţia START, autovehiculului în care este instalat,
Vă recomandăm Partenerul Chevrolet.
asiguraţi-vă că motorul nu funcţionează. împiedicând pornirea acestuia de către
persoane neautorizate.
AVERTISMENT Cheia validă pentru un autovehicul echipat
• Nu rotiţi cheia în poziţia OFF în timpul cu sistem de imobilizare motor este o cheie
conducerii. de contact mecanică cu transponder integrat,
Şoferul poate pierde controlul asupra codat electronic. Transponderul este plasat în
autovehiculului şi asistenţa la frânare cheia de contact, prin urmare nu este vizibil.
este întreruptă, ceea ce poate provoca Pentru pornirea motorului pot fi utilizate doar
deteriorarea autovehiculului, rănirea cheile de contact valide. Cheile invalide pot
ocupanţilor sau chiar decese. doar deschide uşile. Sistemul de imobilizare
izolează sursa de alimentare de sistemul de
AVERTISMENT
aprindere, pompa de combustibil şi injectoare.
• Nu manevraţi cheia trecând mâna Motorul este imobilizat automat după ce cheia
printre spiţele volanului.
de contact este rotită în poziţia de blocare
Volanul se poate roti brusc şoferul LOCK şi este scoasă din contact.
pierzând astfel controlul asupra
autovehiculului şi rănindu-se la degete, Vezi în index „CHEI”.
mâini sau braţe. Dacă sistemul de imobilizare nu recunoaşte
codul electronic atunci când rotiţi cheia de
contact în poziţia START, motorul nu va porni.
CONDUCEREA AUTOVEHICULULUI 3–13

PORNIREA MOTORULUI
ÎNAINTE DE PORNIREA MOTORULUI Pornirea motorului diesel
ATENŢIE
• Asiguraţi-vă că zona din jurul Introduceţi cheia de contact în butucul
• Nu acţionaţi demarorul mai mult
autovehiculului este liberă. contactului şi rotiţi-o în poziţia „ON” fără
de 15 secunde odată.
• Asiguraţi-vă că toate geamurile a apăsa pedala de acceleraţie. Indicatorul
• Dacă motorul nu porneşte, pentru bujii ( ) se va aprinde şi apoi se va
şi luminile sunt curate. aşteptaţi 10 secunde înainte de
• Verificaţi starea anvelopelor, presiunea stinge când bujiile sunt suficient de încălzite
a încerca din nou.
corectă de umflare şi eventuala prezenţă pentru pornirea la rece a motorului. Imediat ce
Acest lucru va împiedica deteriorarea indicatorul pentru bujii se stinge, porniţi
a unor corpuri străine în banda de rulare. demarorului. motorul.
• Reglaţi poziţiile scaunului şi tetierelor.
• Reglaţi oglinzile retrovizoare interioare şi NOTĂ
exterioare. Dacă motorul se îneacă în timpul pornirii,
• Puneţi-vă centura de siguranţă şi cereţi apăsaţi complet pedala de acceleraţie
tuturor pasagerilor să facă acelaşi lucru. şi menţineţi-o în această poziţie în timp
• Verificaţi funcţionarea luminilor ce încercaţi să porniţi motorul.
de avertizare şi a indicatoarelor din
panoul de bord, cu cheia în poziţia ON.
• Periodic, ca de exemplu în momentul
alimentării, faceţi verificările de
întreţinere menţionate în acest manual.
3–14 CONDUCEREA AUTOVEHICULULUI

TRANSMISIA MANUALĂ 5. Fără a atinge pedala de acceleraţie, TRANSMISIA AUTOMATĂ*


comutaţi contactul în poziţia START
1. Asiguraţi-vă că şoferul şi pasagerii poartă 1. Asiguraţi-vă că şoferul şi pasagerii poartă
şi eliberaţi cheia atunci când motorul
corect centurile de siguranţă. corect centurile de siguranţă.
porneşte. Dacă motorul porneşte pe
2. Trageţi frâna de mână dacă nu este deja moment, însă se opreşte, aşteptaţi 2. Trageţi frâna de mână dacă nu este
acţionată. 10 secunde apoi încercaţi din nou. deja acţionată.
3. Asiguraţi-vă că scaunele, tetierele 6. Lăsaţi motorul să meargă la ralanti timp de 3. Asiguraţi-vă că scaunele, tetierele şi
şi oglinzile sunt în poziţiile adecvate cel puţin 30 de secunde. oglinzile sunt în poziţiile adecvate şi
şi reglaţi-le dacă este necesar. reglaţi-le dacă este necesar.
7. Eliberaţi frâna de mână.
4. Asiguraţi-vă că maneta schimbătorului 4. Asiguraţi-vă că maneta schimbătorului
8. Conduceţi cu viteză moderată pe o distanţă
de viteze este în poziţia neutră se găseşte în poziţia de parcare (P).
scurtă, în special pe vreme rece, până la
(NEUTRAL) şi apăsaţi la maxim pedala
atingerea temperaturii normale de NOTĂ
ambreiajului.
funcţionare a motorului.
Motorul poate fi pornit numai când
maneta selectorului se găseşte
în poziţiile „P” sau „N”.

Neutru

C7E3002A C7E3032A
CONDUCEREA AUTOVEHICULULUI 3–15

CONDUCEREA
5. Fără a atinge pedala de acceleraţie, treceţi AUTOVEHICULULUI
ATENŢIE
contactul la poziţia START şi eliberaţi TRANSMISIA MANUALĂ
cheia când motorul porneşte. Dacă motorul • Înainte de a trece de la o viteză de mers
porneşte un moment, însă se opreşte, Pentru a schimba treptele de viteză, apăsaţi înainte la marşarier, opriţi complet
aşteptaţi 10 secunde apoi încercaţi din nou. până la capăt pedala ambreiajului, deplasaţi autovehiculul.
maneta schimbătorului de viteze în treapta Trecerea de la o treaptă pentru deplasare
6. Lăsaţi motorul să meargă la ralanti
de viteză aleasă şi eliberaţi lent ambreiajul. înainte la marşarier cu autovehiculul
cel puţin 30 de secunde.
în mişcare poate deteriora transmisia.
7. Eliberaţi frâna de mână.
8. Conduceţi cu viteză moderată pe o distanţă ATENŢIE
scurtă, în special pe vreme rece, până la
• Nu sprijiniţi piciorul pe pedala
atingerea temperaturii normale de
de ambreiaj în timpul conducerii.
funcţionare a motorului.
Acest lucru va determina o uzură
AVERTISMENT accelerată a componentelor ambreiajului.
Deşi motorul poate fi pornit şi când
maneta selectorului de viteze este în
poziţia „N”, utilizaţi această poziţie doar
când pornirea normală este imposibilă.
Pentru informaţii suplimentare, vezi
în index „PROCEDURA DE
SCHIMBARE A VITEZELOR
ÎN SITUAŢII DE URGENŢĂ, PENTRU
TRANSMISIA AUTOMATĂ”.
Neutru

C7E3003A
3–16 CONDUCEREA AUTOVEHICULULUI

TRANSMISIA AUTOMATĂ* 4. Introduceţi şi apăsaţi cheia de contact în


AVERTISMENT
fanta dedicată a sistemului de interblocare.
Transmisia automată a autovehiculului
5. Treceţi maneta schimbătorului de viteze Pentru a preveni deteriorarea transmisiei,
dumneavoastră este transmisie cu cinci trepte respectaţi următoarele precauţii:
controlată electronic. în poziţia neutră (N).
• Nu apăsaţi pedala de acceleraţie
6. Scoateţi cheia din fanta sistemului în timpul schimbării din
de interblocare. poziţiile P sau N în poziţiile R, D, 4
Schimbarea din poziţia de parcare (P)
7. Porniţi motorul şi schimbaţi în treapta sau 2. Această acţiune este posibil
Autovehiculul dumneavoastră este echipat de viteză dorită. să nu deterioreze transmisia, dar poate
cu un sistem de interblocare sistem de frânare determina pierderea controlului asupra
8. Reinstalaţi buşonul.
– transmisie (BTSI - Brake Transaxle Shift autovehiculului.
Interlock). Înainte de a schimba din poziţia de 9. Duceţi autovehiculul la reparat cât mai
• Utilizaţi viteza D cât mai mult posibil.
parcare (P), contactul trebuie să fie în poziţia curând posibil.
• Nu schimbaţi niciodată în poziţiile P sau
ON şi trebuie să apăsaţi la maximum pedala de R în timpul deplasării autovehiculului.
frână. IDacă nu puteţi comuta din poziţia de
• La oprirea autovehiculului
parcare (P) cu contactul în poziţia ON şi pedala
pe o pantă înclinată, nu-l menţineţi pe
de frână apăsată
loc cu ajutorul pedalei de acceleraţie.
1. Treceţi contactul în poziţia OFF şi scoateţi Utilizaţi în schimb frâna de picior.
cheia din contact. (Continuare)
2. Apăsaţi şi ţineţi apăsată pedala de frână.
3. Scoateţi buşonul de pe consolă cu un obiect
subţire, ca de exemplu o şurubelniţă
cu cap plat.
P N

C7E3020A
CONDUCEREA AUTOVEHICULULUI 3–17

Schimbarea treptelor de viteză : Apăsaţi pedala de frână şi apăsaţi


AVERTISMENT
Deplasarea manetei selectorului între anumite butonul de eliberare pentru a putea
(Continuare) schimba treapta de viteză.
poziţii ale treptelor de viteză necesită apăsarea
• Apăsaţi pedala de frână atunci când butonului de eliberare de pe manetă. Poziţiile pentru a căror comutare este necesară
treceţi din poziţia P sau N în R sau apăsarea butonului de eliberare sunt indicate
într-o viteză de mers înainte. Cu contactul este în poziţia ON, apăsaţi pedala
de frână şi butonul de eliberare de pe manetă, prin săgeţi negre.
În caz contrar, transmisia se poate
deteriora sau autovehiculul se poate aşa cum indică săgeata neagră şi albă. : Apăsaţi butonul de eliberare pentru
deplasa neaşteptat, şoferul pierzând La deplasarea manetei schimbătorului, schimbarea treptei de viteză.
controlul asupra acestuia, ceea ce poate respectaţi descrierile indicate de săgeţile
conduce la accidente cu răniri personale negre şi/sau albe. Săgeţile albe indică treptele a căror comutare
sau deteriorarea autovehiculului nu necesită apăsarea butonului de eliberare.
sau a altor bunuri.
: Schimbaţi treapta de viteză fără
restricţii.

C7E3021A
3–18 CONDUCEREA AUTOVEHICULULUI

Poziţiile P, R şi N ale manetei selectorului Treptele de viteză D, 4 şi 2 Selector de viteze cu mod manual
de viteze • D: Schimbarea între treptele de viteză se face
• P (PARCARE): Această treaptă de viteză este pentru toate în felul următor:
Blochează roţile din faţă. Selectaţi P doar condiţiile de conducere normală. Permite : Apăsaţi pedala de frână şi apăsaţi
când autovehiculul staţionează cu frâna transmisiei să schimbe între toate cele butonul de eliberare pentru a putea
de mână trasă. cinci trepte de mers înainte. schimba treapta de viteză.
• 4: Poziţiile pentru a căror comutare este necesară
• R (MARŞARIER):
Permite cutiei de viteze să treacă în apăsarea butonului de eliberare sunt indicate
Selectaţi poziţia R doar atunci când primele patru trepte de viteză, dar nu şi în prin săgeţi negre.
autovehiculul este staţionat. treapta cu submultiplicare. Puteţi alege : Apăsaţi butonul de eliberare pentru
• N (NEUTRU): treapta 4 în loc de D atunci când conduceţi schimbarea treptei de viteză.
pe şosele de munte sau deal, în trafic Săgeţile albe indică treptele a căror comutare
Poziţia neutră (punctul mort).
aglomerat, lent, sau pe pante abrupte. nu necesită apăsarea butonului de eliberare.
ATENŢIE • 2: : Schimbaţi treapta de viteză
Permite transmisiei să treacă din fără restricţii.
• Nu utilizaţi poziţia de parcare P în locul
frânei de mână. treapta 1 în treapta 2 şi împiedică
schimbarea automată în treptele
• Opriţi motorul, acţionaţi frâna de mână
a 3-a, a 4-a sau a 5-a.
şi scoateţi cheia din contact la părăsirea
autovehiculului. Selectaţi treapta 2 de viteză pentru un plus
• Nu lăsaţi niciodată nesupravegheat de putere la urcarea dealurilor şi ca frână
autovehiculul cu motorul pornit. de motor la coborârea pantelor abrupte.

C7E3001A
CONDUCEREA AUTOVEHICULULUI 3–19

Fie că vehiculul staţionează sau este în mişcare,


NOTĂ ATENŢIE
modul manual se poate selecta prin tragerea
selectorului din poziţia „D” spre stânga • În modul manual, schimbarea într-o • În modul manual, şoferul trebuie
în secţiunea pentru acţionare manuală. treaptă inferioară se face automat când să execute treceri la trepte de viteză
Pentru a reveni la funcţionarea în treapta „D”, autovehiculul încetineşte. Când superioare în funcţie de condiţiile de
împingeţi selectorul de viteze înapoi autovehiculul se opreşte, este selectată trafic, având grijă să menţină turaţia
în secţiunea principală. automat treapta întâi de viteză. motorului sub zona roşie.
• Pentru a menţine nivelul necesar • Deoarece frânarea bruscă şi/sau
În modul manual, deplasarea selectorului spre
de performanţă şi siguranţă a accelerarea rapidă poate cauza
înainte şi înapoi poate facilita schimbarea mai autovehiculului, este posibil ca sistemul pierderea tracţiunii, trecerile la trepte
rapidă a treptelor de viteză. Spre deosebire de să nu execute anumite schimbări inferioare de viteză trebuie efectuate
cutia de viteze manuală, modul manual permite de trepte la acţionarea selectorului cu grijă, ţinând cont de viteza
schimbări ale vitezelor în timp ce pedala de viteze. autovehiculului.
de acceleraţie este apăsată. • Înainte de a vă continua călătoria după
SUS (+): Împingeţi selectorul spre înainte o oprire sau pe un drum alunecos,
o dată pentru a trece în viteza imediat împingeţi selectorul spre înainte,
superioară. în poziţia + (sus). Această acţiune
determină trecerea în treapta a doua,
JOS (-): Împingeţi selectorul spre înapoi
care este mai potrivită pentru conducere
o dată pentru a trece la viteza imediat pe drum alunecos. Aduceţi selectorul
inferioară. în poziţia - (jos) pentru a reveni
la treapta 1 de viteză.
NOTĂ
În modul manual, pot fi selectate numai
cele cinci viteze pentru mers înainte.
Pentru marşarier sau pentru parcare,
deplasaţi selectorul în poziţia „R” sau „P”,
după caz.
3–20 CONDUCEREA AUTOVEHICULULUI

Pornirea autovehiculului Modul iarnă Procedura de urgenţă de schimbare


1. După încălzirea motorului, menţineţi Utilizaţi modul iarnă când întâmpinaţi a vitezelor pentru transmisia automată
apăsată pedala de frână în timp ce treceţi dificultăţi la pornire pe drumuri acoperite cu un Dacă a apărut o defecţiune la transmisia
maneta selectorului în poziţia R, D, 4 sau 2. strat de gheaţă sau alunecoase. Acest mod automată, este posibil să se aprindă lampa
va reduce alunecarea sau pierderea tracţiunii. indicatoare defecţiuni (MIL). Vezi în index
ATENŢIE
Pentru a activa modul de iarnă, apăsaţi „LAMPĂ INDICATOARE DEFECŢIUNI”.
• Nu schimbaţi din treapta D (conducere)
comutatorul modului de iarnă situat pe consolă. În această situaţie, schimbarea automată a
în R (marşarier) sau P (parcare) atunci
când autovehiculul este în mişcare. Autovehiculul va porni cu treapta a treia de vitezelor poate fi anulată sau poate fi mult mai
viteză. Indicatorul modului de iarnă se va brutală decât normal.
Acest lucru va cauza deteriorarea
aprinde pe panoul de bord. Vezi „INDICATOR La apariţia acestei situaţii, trebuie să consultaţi
transmisiei şi potenţiale răniri personale.
MOD IARNĂ” din index. un centru de reparaţii cât mai curând posibil.
2. Eliberaţi frâna de mână şi pedala de frână. Pentru a vă reîntoarce la modul normal, apăsaţi Vă recomandăm Partenerul Chevrolet.
din nou comutatorul. Indicatorul se va stinge. O defecţiune gravă la transmisia automată
3. Apăsaţi uşor pedala de acceleraţie pentru
a pune autovehiculul în mişcare. poate împiedica schimbarea treptelor de viteză.

C7E3023A C7E3024A
CONDUCEREA AUTOVEHICULULUI 3–21

FRÂNELE
Dacă după pornirea motorului, lampa MIL Sistemul de frânare este proiectat pentru
AVERTISMENT
rămâne aprinsă iar transmisia automată nu a fi eficient într-o gamă largă de condiţii
schimbă vitezele, procedaţi astfel: de conducere. Dacă pedala de frână poate fi apăsată mai
mult decât este normal, frânele pot
1. Comutaţi contactul în poziţia OFF. Autovehiculul dumneavoastră este echipat
necesita reparaţii.
2. Scoateţi cheia din contact. pe faţă şi pe spate cu frâne cu disc şi cu sistem
de frânare cu dublu circuit. • Solicitaţi imediat asistenţa unui centru
3. Scoateţi buşonul de pe consolă cu un obiect de reparaţii. Vă recomandăm
subţire, ca de exemplu o şurubelniţă Dacă un circuit de frânare se defectează, Partenerul Chevrolet.
cu cap plat. autovehiculul încă poate fi oprit cu circuitul
rămas, totuşi distanţa de oprire va creşte şi va ATENŢIE
4. Introduceţi cu grijă şi apăsaţi cheia
fi necesară o presiune mai mare asupra pedalei.
în orificiul de deblocare a schimbării • Nu conduceţi cu piciorul în repaus
manuale a vitezelor, situat pe consola pe pedala de frână.
AVERTISMENT
centrală în dreapta indicatorului treptei Procedând astfel, acceleraţi uzura
de viteză. Dacă unul din circuite se defectează, componentelor sistemului de frânare.
pedala de frână trebuie apăsată De asemenea, frânele se pot supraîncălzi,
5. Puneţi selectorul de viteze în poziţia neutră.
cu o presiune mai mare iar distanţa ceea ce duce la o distanţă de frânare mai
6. Introduceţi din nou cheia în contact de frânare creşte. lungă şi la nesiguranţă.
şi porniţi motorul. • Apelaţi imediat la un centru de reparaţii
7. Reinstalaţi buşonul pentru verificarea şi repararea
8. Deplasaţi maneta selectorului în poziţia sistemului de frânare. Vă recomandăm
dorită şi duceţi autovehiculul la un centru Partenerul Chevrolet.
de reparaţii pentru a fi verificat şi remediat.
Vă recomandăm să apelaţi la Partenerul
Chevrolet.
3–22 CONDUCEREA AUTOVEHICULULUI

FRÂNE UDE
AVERTISMENT AVERTISMENT
Conducerea prin apă sau spălarea
După ce aţi condus prin apă, aţi spălat • Nu vă continuaţi călătoria dacă se aude
autovehiculului pot uda componentele autovehiculul sau aţi utilizat excesiv un zgomot produs de frâne.
sistemului de frânare. frânele la coborârea unei pante abrupte, Acesta poate indica necesitatea remedierii
Pentru a restabili o frânare normală: frânele îşi pot pierde temporar puterea sau înlocuirii plăcuţelor de frână.
de stopare. Acest lucru se datorează Conducerea cu plăcuţele de frână uzate
1. Verificaţi ca în spatele dumneavoastră
componentelor de frânare ude sau poate avea drept consecinţă un accident
să nu se afle alte autovehicule.
supraîncălzite. şi rănirea ocupanţilor.
2. Menţineţi o viteză sigură cu mult spaţiu Dacă frânele îşi pierd temporar puterea
în spate şi în părţile laterale. de frânare datorită supraîncălzirii:
3. Frânaţi încet până când sunt restabilite • La coborârea pantelor, schimbaţi
performanţele normale. într-o treaptă de viteză inferioară.
Nu frânaţi continuu. Vezi în index
„FRÂNA DE MOTOR”.
FRÂNE SUPRAÎNCĂLZITE
Dacă sistemul de frânare îşi pierde
Frânarea excesivă în coborârea unei pante temporar puterea din cauza
lungi şi abrupte poate supraîncălzi temporar componentelor ude, procedeul următor
frânele. La coborârea pantelor, schimbaţi vă va ajuta să le restabiliţi funcţionarea
într-o treaptă de viteză inferioară. Nu frânaţi normală:
continuu. 1. Verificaţi ca în spatele
Vezi în continuarea acestei secţiuni dumneavoastră să nu se afle alte
autovehicule.
sau în index „FRÂNA DE MOTOR”.
2. Menţineţi o viteză sigură cu mult
spaţiu în spate şi în părţile laterale.
3. Frânaţi încet până când sunt
restabilite performanţele normale.
CONDUCEREA AUTOVEHICULULUI 3–23

FRÂNĂ DE MÂNĂ Recomandări pentru parcarea


AVERTISMENT
pe timp de iarnă
Frâna de mână acţionează asupra roţilor din
Dacă frâna de mână nu este trasă corect,
spate. În condiţii de vreme rece, frâna de mână poate
autovehiculul se poate deplasa pe
îngheţa în poziţia trasă. Acest lucru devine mai
Maneta frânei de mână este situată între neaşteptate. Dacă sunt necesare ajustări
adresaţi-vă imediat unui centru de probabil dacă frânele sunt ude.
scaunele din faţă.
reparaţii. Vă recomandăm Partenerul Dacă există riscul ca frâna de mână să îngheţe
Pentru a acţiona frâna de mână, opriţi
Chevrolet. după ce aţi condus prin apă suficient de mult
autovehiculul, apăsaţi pedala de frână
pentru a uda componentele de frânare sau aţi
şi trageţi ferm maneta în sus. ATENŢIE spălat autovehiculul:
Pentru a elibera frâna de mână, apăsaţi pedala • Nu conduceţi cu frâna de mână trasă. 1. Acţionaţi doar temporar frâna de mână cu
de frână şi:
Acest lucru poate determina selectorul de viteze în poziţia P (transmisia
1. Apăsaţi butonul de pe manetă. supraîncălzirea frânelor de parcare din automată) sau în treapta întâi de viteze sau
2. Trageţi uşor maneta în sus. spate sau uzura prematură. Este posibil marşarier (transmisia manuală).
ca acestea să necesite înlocuire şi puteţi 2. Blocaţi roţile din spate cu pene de blocare.
3. Coborâţi maneta ţinând în acelaşi timp deteriora şi alte componente ale
butonul apăsat. autovehiculului. 3. Eliberaţi apoi frâna de mână.

ATENŢIE AVERTISMENT

• Nu parcaţi şi nu puneţi în funcţiune • Nu utilizaţi frâna de mână în timpul


autovehiculul deasupra unor materiale deplasării autovehiculului sau ca
inflamabile. substitut pentru pedala de frână.
Acestea pot intra în contact cu părţile Dacă procedaţi astfel, puteţi pierde
fierbinţi de la sistemul de evacuare controlul asupra autovehiculului ceea
al autovehiculului şi se pot aprinde. ce poate determina coliziuni, deteriorarea
bunurilor şi leziuni.

C7E3009A
3–24 CONDUCEREA AUTOVEHICULULUI

SISTEMUL ANTIBLOCARE FRÂNE Dacă autovehiculul este dotat cu sistem ESP, Frânarea cu ABS
(ABS) este posibil să auziţi şi un alt zgomot Indiferent de condiţiile de drum, nu apăsaţi
la reapăsarea pedalei de frână în termen de mai multe ori succesiv pe pedala de frână.
Sistemul de antiblocare frâne este un sistem
de 7 secunde de la pornirea sistemului ABS. Apăsaţi ferm, menţineţi pedala de frână apăsată
electronic de frânare avansat care va ajuta la
Acest zgomot indică încheierea pregătirii de şi lăsaţi sistemul ABS să lucreze pentru
prevenirea derapării şi pierderii controlului
funcţionare a sistemului ESP şi este normal. dumneavoastră.
asupra autovehiculului. Sistemul vă permite
să ocoliţi obstacolele în timpul frânării bruşte Sistemul ABS funcţionează detectând viteza
şi oferă capacitate maximă de oprire fiecărei roţi în timpul frânării. Dacă una din roţi AVERTISMENT
pe un drum alunecos. este pe punctul de a se opri din rulare, Dacă indicatoarele sistemul de frânare şi
computerul va acţiona separat frânele cel de avertizare ABS se aprind în acelaşi
Când contactul este cuplat (ON), lampa
pe fiecare roată din faţă şi din spate. În timpul timp, există o defecţiune la sistemul
de avertizare „ABS” se aprinde pentru
funcţionării sistemului ABS veţi observa de frânare.
circa 3 secunde. Dacă indicatorul nu se stinge
de obicei o uşoară vibraţie a pedalei de frână • Verificaţi imediat sistemul la un centru
sau dacă se aprinde în timpul conducerii,
însoţită de un zgomot specific. de reparaţii. Vă recomandăm
sistemul ABS prezintă o defecţiune. Solicitaţi
imediat asistenţa unui centru de reparaţii. Partenerul Chevrolet.
NOTĂ
Vă recomandăm Partenerul Chevrolet. Vezi în
index „LAMPĂ DE AVERTIZARE ABS”. ABS nu modifică timpul necesar
şi nu micşorează întotdeauna distanţa
Când porniţi motorul sau când autovehiculul de frânare.
începe să se deplaseze, sistemul ABS execută • Lăsaţi întotdeauna suficient spaţiu
operaţia de autoverificare. Este posibil să auziţi pentru oprire, chiar dacă autovehiculul
mai multe clicuri pe durata testului de este echipat cu ABS.
autoverificare, şi veţi simţi o uşoară pulsaţie
sau mişcare a pedalei de frână. Acest fenomen
este normal.
CONDUCEREA AUTOVEHICULULUI 3–25

SISTEMUL DE TRACŢIUNE SISTEMUL PROGRAM


INTEGRALĂ (AWD)* ELECTRONIC DE STABILITATE Lampa ESP activ & de avertizare clipeşte
Dacă autovehiculul dumneavoastră este dotat (ESP)* în timp ce ESP funcţionează şi rămâne aprinsă
cu tracţiune integrală (AWD) cu activare la Sistemul ESP este un sistem de control pentru a indica o defecţiune în sistem.
cerere, sistemul AWD va funcţiona automat electronic al stabilităţii autovehiculului şi un La apariţia acestei situaţii, trebuie să consultaţi
fără nici o acţiune din partea şoferului. Dacă sistem suplimentar de siguranţă de rulare, care un centru de reparaţii cât mai curând posibil.
roţile motoare frontale încep să patineze, roţile permite evitarea situaţiilor periculoase prin Vă recomandăm Partenerul Chevrolet.
din spate vor începe automat să controleze aplicarea frânelor la roţi sau a cuplului motor, Vezi în index „INDICATORUL ESP OPRIT”,
tracţiunea autovehiculului, după necesitate. compensând astfel stabilitatea vehiculului „ESP NU ESTE PREGĂTIT” şi „LAMPA
Este posibil să auziţi un zgomot slab de când acesta intră într-o situaţie de instabilitate ESP ACTIV & DE AVERTIZARE”.
angajare a sistemului, în cursul activării, periculoasă, de exemplu într-un viraj strâns sau
dar este un fenomen normal. ATENŢIE
la schimbarea rapidă a benzii de rulare. Funcţia
Lampa de avertizare AWD va clipi când ESP intervine automat când autovehiculul Dacă lampa ESP activ & de avertizare se
sistemul AWD este dezactivat temporar. Dacă ajunge într-o situaţie foarte instabilă. Sistemul aprinde, sistemul ESP prezintă defecţiuni.
lampa clipeşte scurt, apoi se stinge, acest ESP nu funcţionează în condiţii de conducere Trebuie să consultaţi un centru
fenomen este normal şi nu indică o defecţiune normală. de reparaţii cât mai curând posibil.
a sistemului. Totuşi, dacă lampa clipeşte Vă recomandăm Partenerul Chevrolet.
Când contactul este adus în poziţia ON, lampa
continuu, apelaţi la un centru de reparaţii ESP activ & de avertizare şi indicatorul sistem
pentru a remedia problema cât mai curând ESP decuplat se aprind şi se sting după
posibil. Vă recomandăm Partenerul Chevrolet. circa 4 secunde.
Această lampă se aprinde pentru a indica Indicatorul „ESP nu este pregătit” se aprinde
o defecţiune în sistemul AWD. Dacă apare pentru a arăta că ESP nu este pregătit pentru
acest fenomen, va trebui să apelaţi la un atelier condiţiile de funcţionare în zona rece. Acest
de reparaţii pentru remedierea defecţiunii. indicator se va stinge atunci când autovehiculul
Vă recomandăm Partenerul Chevrolet. se încălzeşte.
3–26 CONDUCEREA AUTOVEHICULULUI

FUNCŢIA DE ASISTENŢĂ A FRÂNEI BUTONUL ESP OFF (ESP DEZACTIVAT)


ATENŢIE
HIDRAULICE (HBA) Sistemul ESP poate fi dezactivat apăsând pe
• Când sistemul ESP se activează pentru
Când sistemul ESP recunoaşte orice situaţie butonul ESP OFF din centrul panoului de bord. a corecta stabilitatea autovehiculului,
de urgenţă în care se impune frânarea bruscă, Dacă apăsaţi din nou butonul ESP OFF când reduceţi viteza şi concentraţi-vă atenţia
acesta aplică automat o presiune foarte mare funcţia ESP este dezactivată (indicatorul ESP asupra şoselei.
de frânare asupra roţilor. oprit este aprins), sistemul îşi va relua • Sistemul ESP este doar un dispozitiv
funcţionarea, iar indicatorul ESP oprit de pe suplimentar al autovehiculului. Când
FUNCŢIA DE PROTECŢIE ACTIVĂ
panoul de bord se va stinge datorită reluării autovehiculul depăşeşte limitele sale
ÎMPOTRIVA RĂSTURNĂRII (ARP) fizice, acesta nu mai poate fi controlat.
activităţii sistemului ESP.
Această funcţie face parte din sistemul ESP. Nu vă bazaţi exclusiv pe sistem.
Când autovehiculul se deplasează într-o Continuaţi să conduceţi preventiv.
manieră extrem de instabilă, această funcţie • Când sistemul ESP este activat, veţi auzi
contribuie la menţinerea stabilităţii normale un zgomot sau veţi simţi vibraţii de la
a autovehiculului. pedala de frână sau de la alte sisteme.
Acestea sunt produse de modificările
FUNCŢIA SISTEM DE CONTROL AL de presiune din sistemele respective.
TRACŢIUNII (TCS)
Funcţia TCS previne patinarea roţilor motoare,
indiferent de starea drumului şi de aderenţa
roţilor. Imediat ce una din roţile motoare
începe să patineze, puterea motorului este
redusă iar roata care patinează este frânată. H
M
Această acţiune îmbunătăţeşte controlul S

direcţiei şi forţa de avansare a autovehiculului,


în special pe zăpadă sau gheaţă, sau pe şosele
umede sau alunecoase.
C7E3034B
CONDUCEREA AUTOVEHICULULUI 3–27

SISTEMUL DE ASISTENŢĂ LA
COBORÂRE (DCS)* Pentru a dezactiva sistemul DCS, apăsaţi CONDIŢII DE FUNCŢIONARE
Când coborâţi pante abrupte, această funcţie vă din nou butonul DCS. Indicatorul DCS activ A SISTEMULUI DCS
permite deplasarea la viteze mici fără a fi se va stinge.
1. Butonul DCS trebuie să fie apăsat
nevoie să apăsaţi pedala de frână, ajutându-vă Lampa galbenă „DCS nu este pregătit” (Indicatorul verde DCS activ se aprinde).
să vă concentraţi asupra direcţiei. Această şi de avertizare va clipi pentru a arăta că DCS
funcţie comodă este numai pentru coborârea 2. Un anumit unghi de înclinare a pantei.
nu este pregătit pentru condiţiile de funcţionare
pantelor abrupte. şi se va aprinde pentru a indica existenţa unei 3. Rularea cu viteză sub 50 km/h.
Pentru a activa sistemul DCS, apăsaţi butonul defecţiuni în sistem. (DCS nu funcţionează când viteza
DCS din centrul panoului de bord. Când Vezi „LAMPA DCS ACTIV ŞI DCS NU autovehiculului este mai mare de 50 km/h
butonul este apăsat, DCS este pregătit pentru ESTE PREGĂTIT/DE AVERTIZARE” chiar dacă aţi apăsat butonul DCS. DCS
funcţionare. Indicatorul verde DCS activ din index pentru informaţii suplimentare. va reîncepe să funcţioneze când viteza
se aprinde. În timp ce DCS funcţionează, autovehiculului scade sub 30 km/h,
indicatorul DCS activ clipeşte. ATENŢIE de la peste 50 km/h)
Dacă se aprinde lampa galbenă „DCS nu 4. Pedala de acceleraţie sau de frână nu este
este pregătit şi de avertizare”, sistemul apăsată.
DCS funcţionează defectuos. Trebuie să (DCS nu va funcţiona numai dacă pedala
consultaţi un centru de reparaţii cât mai de acceleraţie sau de frână este apăsată.)
curând posibil. Vă recomandăm
Partenerul Chevrolet.

H
M
S

C7E3035B
3–28 CONDUCEREA AUTOVEHICULULUI

SUSPENSIA PENTRU SISTEMUL TURBOCMPRESOR*


MENŢINEREA NIVELULUI* (numai versiunile diesel)
ATENŢIE
Sistemul de menţinere a nivelului reglează Turbocompresorul contribuie la funcţionarea
• DCS este proiectat pentru rularea automat nivelul suspensiilor pentru a menţine mai uniformă şi mai eficientă a motorului.
pe pante din zone cu teren accidentat. un nivel constant al autovehiculului. Când este Turbocompresorul constă din două elemente
• Utilizarea DCS când nu este necesar aşazată o încărcătură în partea din spate turbo, o turbină şi un compresor, ambele fiind
poate conduce la defecţiuni ale a autovehiculului, suspensia se ridică până la
sistemului de frânare sau ale ESP. acţionate de axul principal central. Turbina
nivelul său anterior, neîncărcat. Aceasta utilizează energia gazelor de evacuare, pentru
Nu utilizaţi DCS când rulaţi pe şosele îmbunătăţeşte modul de rulare şi manipularea
normale. a acţiona compresorul. La rândul său,
când partea din spate a autovehiculului compresorul aspiră aer din exterior pe care
• Este normal să sesizaţi vibraţii este încărcată, de ex. când transportaţi
puternice şi un zgomot de la sistemul de îl furnizează cilindrilor sub formă de aer
pasageri pe locurile din spate. comprimat.
frânare atunci când DCS este acţionat.
Sistemul intermediar de răcire răceşte aerul
comprimat pentru a creşte puterea motorului,
mărind densitatea aerului.
Elementele turbocompresorulului se rotesc
foarte rapid. Dacă alimentarea pieselor mobile
cu ulei încetează, sistemul turbocompresorului
se poate deteriora grav. Proprietarul
autovehiculului va trebui să respecte
următoarele măsuri de precauţie pentru
a asigura durata maximă de viaţă a
turbocompresorului.
CONDUCEREA AUTOVEHICULULUI 3–29

RECOMANDĂRI PENTRU
• După pornirea motorului, lăsaţi-l să În aceste condiţii, motorul trebuie pornit CONDUCEREA
ruleze circa 1-2 minute la ralanti şi apoi lăsat la ralanti câteva minute AUTOVEHICULULUI
(evitaţi accelerarea sau pornirea de pe loc înainte de a-l tura la turaţii superioare. FUNCŢIA ACCELERARE LA MAXIMUM
a autovehiculului). (KICK-DOWN) (TRANSMISIE
• Nu opriţi motorul imediat după un drum AUTOMATĂ)
în condiţii solicitante (conducerea
cu viteză mare sau coborârea unei pante Pentru a accelera rapid, apăsaţi pedala de
lungi). Lăsaţi motorul la ralanti acceleraţie până la capăt şi menţineţi apăsarea.
circa 1-2 minute, pentru a se răci. Transmisia va trece într-o treaptă inferioară şi
• După schimbarea uleiului sau filtrului de veţi beneficia de mai multă putere. La atingerea
ulei al motorului, porniţi motorul şi lăsaţi- vitezei dorite, reduceţi acceleraţia şi transmisia
l să ruleze circa 1-2 minute la ralanti va trece într-o treaptă superioară.
(evitaţi accelerarea sau pornirea
de pe loc a autovehiculului).
• Turaţi motorul la o turaţie superioară
celei de ralanti numai după ce presiunea
normală a uleiului motor se stabilizează.
Forţarea turbocompresorului să
funcţioneze înainte ca lagărele să fie
corect unse creează frecare inutilă.
• Nu folosiţi decât ulei de motor conform
specificaţiilor şi respectaţi intervalele
de verificare şi înlocuire ulei.
• La temperaturi ambientale scăzute, sau
dacă autovehiculul nu a fost folosit mai
multă vreme, presiunea şi curgerea
normală a uleiului motor vor fi afectate. S3W3241A
3–30 CONDUCEREA AUTOVEHICULULUI

FRÂNA DE MOTOR OPRIREA AUTOVEHICULULUI


AVERTISMENT
Pentru ca efectul de frânare datorat compresiei La transmisia automată, maneta selectorului de
• Nu forţaţi transmisia manuală prin
motorului să ajute în cazul coborârii unei pante reducerea vitezei cu două sau mai multe viteze poate fi lăsată în gama de viteză aleasă,
lungi: trepte deodată. cu motorul în funcţiune. Când opriţi pe
• Pentru transmisia automată, selectaţi o suprafaţă înclinată, trageţi frâna de mână sau
Astfel preveniţi deteriorarea transmisiei
gama de viteză „2”. apăsaţi pedala de frână. Nu menţineţi
sau pierderea controlului autovehiculului
şi eventuale răniri personale. în loc autovehiculul prin apăsarea pedalei
Frâna de motor este cea mai puternică
de acceleraţie.
în gama de viteză „2”. Dacă gama de
viteză „2” este selectată la o viteză prea NOTĂ Opriţi motorul dacă vă opriţi pentru perioade
mare, transmisia rămâne în treapta Utilizarea compresiei motorului în timpul mai lungi de timp, cum ar fi în blocajele de
curentă până ce autovehiculul încetineşte. coborârii pantelor lungi poate prelungi trafic sau la trecerile de nivel cu calea ferată.
• Pentru transmisia manuală, treceţi durata de viaţă a frânelor. Când parcaţi, plasaţi maneta selectorului
în ordine succesivă în treptele de viteze în poziţia P (transmisie automată)
inferioare de viteză. sau neutră (transmisie manuală), trageţi frâna
de mână şi scoateţi cheia din contact.
CONDUCEREA AUTOVEHICULULUI 3–31

PARCAREA AUTOVEHICULULUI Sistemul de asistenţă la parcare*


AVERTISMENT
Menţineţi apăsată pedala de frână şi trageţi Sistemul de asistenţă la parcare asistă şoferul
Pentru a împiedica deplasarea accidentală
ferm frâna de mână. în timpul deplasării înapoi a autovehiculului,
a autovehiculului parcat, nu lăsaţi roţile
semnalizând sonor detectarea unui obiect
Pentru autovehicule cu cutie de viteze din faţă în poziţia drept înainte atunci
când parcaţi în pantă. în spatele autovehiculului.
manuală:
• Direcţionaţi roţile spre partea laterală Acest sistem poate fi pornit automat de fiecare
1. La parcarea pe o suprafaţă plană, lăsaţi
schimbătorul de viteze în poziţia neutră. a drumului şi acţionaţi frâna de mână dată când contactul este în poziţia ON şi
dacă parcarea se face în pantă selectorul transmisiei automate este
2. La parcarea în pantă descendentă, plasaţi descendentă. în poziţia „R”.
schimbătorul de viteze în marşarier.
• Orientaţi roţile spre direcţia de Acest sistem este dezactivat când viteza
3. La parcarea în pantă ascendentă, plasaţi deplasare şi acţionaţi frâna de mână autovehiculului este mai mare de
maneta schimbătorului de viteze dacă parcarea se face în pantă aproximativ 5 km/h.
în treapta întâi. ascendentă.
Dacă se activează alarma sonoră atunci când
La autovehicule cu transmisie automată:
schimbaţi viteza în poziţia „R”, aceasta
1. Deplasaţi maneta selectorului în poziţia P. indică o situaţie normală.
2. Rotiţi cheia de contact în poziţia
BLOCAT (LOCK) şi scoateţi-o
din contact.
Vezi în index „FRÂNA DE MÂNĂ”.

C7E3031A
3–32 CONDUCEREA AUTOVEHICULULUI

În acest moment, puteţi determina distanţa


Alarma Detectarea distanţei Alarmă sonoră
dintre autovehiculul dumneavoastră şi
obstacole, cu ajutorul sunetului alarmei. Prima alarmă aprox. 91~150 cm de la bara de protecţie spate ---bip, bip-
A doua alarmă aproximativ până la 90 cm faţă de bara spate ---bip- bip- bip- bip-
ATENŢIE
A treia alarmă aproximativ până la 60 cm faţă de bara spate ---bip bip bip bip
Dacă apar următoarele fenomene, acestea
indică existenţa unei defecţiuni A patra alarmă aprox. 20~30 cm de la bara de protecţie spate Alarma rămâne activă
a sistemului de asistenţă la parcare.
Apelaţi cât mai curând posibil la un centru
de reparaţii. Vă recomandăm Partenerul
Chevrolet.
• Lampa de avertizare a sistemului
de asistenţă la parcare se aprinde
în timp ce rulaţi.
• Alarma sună continuu de trei ori atunci
când nu există obstacole în jurul barei
spate.
CONDUCEREA AUTOVEHICULULUI 3–33

SUGESTII PENTRU O FUNCŢIONARE


ATENŢIE ATENŢIE
ECONOMICĂ
• Sistemul de asistenţă la parcare trebuie • La primirea altor semnale ultrasonice
considerat doar o funcţie suplimentară. (sunet metalic sau zgomote de frânare Economia de combustibil depinde în mare
Şoferul trebuie să privească în oglinda de la vehiculele comerciale grele), parte de stilul dumneavoastră de conducere.
retrovizoare. este posibil ca sistemul de asistenţă la Modul cum conduceţi, unde şi când conduceţi
• Semnalul sonor de avertizare poate parcare să nu funcţioneze corect. determină numărul de kilometri (mile) pe care
fi diferit, în funcţie de obiecte. • Curăţaţi senzorii murdari cu un burete îl puteţi parcurge cu un litru (galon) de benzină.
• Este posibil ca semnalul sonor de moale şi apă curată. Pentru a obţine o maximă economie
avertizare să nu se activeze dacă • Continuaţi să utilizaţi oglinzile sau de combustibil:
senzorul este îngheţat sau acoperit întoarceţi capul pentru verificarea • Acceleraţi lent.
de murdărie sau noroi. distanţei. Luaţi toate măsurile de • Evitaţi rularea inutilă la ralanti.
• Există posibilitatea funcţionării eronate precauţie la mersul în marşarier. • Selectaţi treapta de viteză
a sistemului de asistenţă la parcare • Nu apăsaţi sau bruscaţi senzorii prin corespunzătoare turaţiei motorului.
în timpul rulării pe suprafeţe lovire sau direcţionarea unui jet de apă • Nu turaţi excesiv motorul.
cu denivelări, ca de exemplu în păduri, cu presiune mare în timpul spălării, • Utilizaţi aerul condiţionat doar atunci
pe drum pavat cu macadam, drum pentru a nu deteriora senzorii. când este necesar.
accidentat sau pe pante. • Într-o parcare, porţiunea superioară • Încetiniţi atunci când conduceţi pe
• Nu apăsaţi şi nu zgâriaţi suprafaţa a autovehiculului poate fi lovită înainte drumuri denivelate.
senzorului. Puteţi deteriora stratul de intrarea în acţiune a senzorului, deci
• Menţienţi umflarea anvelopelor
de protecţie. verificaţi distanţa cu ajutorul oglinzilor
retrovizoare sau întoarcând capul la presiunile recomandate.
• Este posibil ca sistemul de asistenţă
în timpul parcării. • Păstraţi o distanţă sigură faţă de celelalte
la parcare să nu recunoască obiectele
ascuţite, hainele groase de iarnă sau autovehicule pentru a evita coliziunile în
bureţii care absorb frecvenţa. caz de opriri bruşte. Aceasta va reduce de
asemenea uzura discurilor şi a plăcuţelor
de frână.
• Nu căraţi greutate suplimentară inutilă.
3–34 CONDUCEREA AUTOVEHICULULUI

• Nu sprijiniţi piciorul pe pedala de frână CONDUCERE ÎN SITUAŢII ACVAPLANAREA


în timpul conducerii. PERICULOASE Dacă autovehiculul acvaplanează pe un drum
• Respectaţi programul de întreţinere Atunci când datorită prezenţei apei, zăpezii, gheţii, umed, nu-l veţi mai putea controla deoarece
a autovehiculului în centrul de service noroiului, nisipului sau situaţiilor similare frecarea între anvelope şi suprafaţa drumului
şi specificaţiile din acest manual. conducerea devine periculoasă: este mică sau inexistentă.
• Încetiniţi autovehiculul şi conduceţi astfel încât Acvaplanarea poate să apară în funcţie
să păstraţi o distanţă suplimentară de frânare. de condiţiile de drum, de nivelul de uzură
• Evitaţi manevrele bruşte atunci când frânaţi, sau de umflare a anvelopelor şi de viteza
schimbaţi direcţia sau acceleraţi. autovehiculului dumneavoastră.
• La frânare, apăsaţi pedala de frână cu Este un fenomen extrem de periculos.
o uşoară deplasare sus-jos până la oprirea
autovehiculului, dacă acesta nu este echipat cu Cel mai bun mod de a preveni acvaplanarea
ABS. Pentru autovehiculele echipate cu ABS, este de a reduce viteza autovehiculului
apăsaţi ferm pedala de frână şi ocoliţi orice şi de a spori atenţia oricând simţiţi că drumul
obstacol. este suficient de ud pentru producerea acestui
• Dacă sunteţi blocaţi în zăpadă, noroi sau nisip, fenomen.
utilizaţi treapta a doua de viteză pentru a evita
rotirea în gol a roţilor din faţă.
• Utilizaţi nisip, lanţuri antiderapante sau alte
materiale antiderapante sub roţile din faţă
pentru a creşte tracţiunea atunci când
autovehiculul a rămas blocat pe gheaţă, zăpadă
sau noroi. Pentru informaţii suplimentare,
vezi în index „BALANSAREA
AUTOVEHICULULUI PENTRU
DEBLOCARE”.
CONDUCEREA AUTOVEHICULULUI 3–35

TRACTAREA UNEI REMORCI


CONDUCEREA AUTOVEHICULULUI LOCAŢIA GEOMETRICĂ A CUPLAJULUI
ATENŢIE
PRIN APĂ SFERIC ŞI PUNCTELE DE FIXARE
Dacă nu utilizaţi echipamentul corect şi nu A DISPOZITIVULUI DE TRACTARE.
Dacă vreţi să traversaţi o suprafaţă acoperită conduceţi corect, puteţi pierde controlul când
cu apă, trebuie să verificaţi mai întâi dacă balta (Unitate : mm)
aveţi ataşată o remorcă. De exemplu, dacă
sau apa respectivă nu este prea adâncă. Dacă remorca este prea grea, este posibil ca frânele
viteza cu care traversaţi suprafaţa acoperită cu să nu funcţioneze corect - sau chiar să nu
apă este prea mare, este posibil ca apa să ajungă funcţioneze deloc. Există riscul de rănire gravă
la motor prin fantele de admisie aer, provocând a şoferului sau a pasagerilor. Ataşaţi o remorcă

507
411
defecţiuni grave. dacă aţi urmat toate etapele din această
secţiune. Apelaţi la un Partener Chevrolet
ATENŢIE pentru sfaturi şi informaţii depre tractarea

411

507
Înainte de a încerca să conduceţi prin apă unei remorci cu autovehiculul dumneavoastră.
respectaţi întotdeauna următoarele
precauţii: Siguranţa şi satisfacţia dumneavoastră depind de C7E3004A

• Nu intraţi în apă dacă adâncimea utilizarea corectă a echipamentelor adecvate.


sa este doar cu puţin mai mică decât De asemenea, trebuie să evitaţi suprasarcina
a planşeului autovehiculului. şi alte utilizări abuzive.
• Conduceţi cât de încet puteţi, la turaţie Greutatea maximă a unei remorci încărcate
mare, în cea mai mică treaptă de viteză. pe care o puteţi trage cu autovehiculul
dumneavoastră depinde de utilizarea pe care
o aveţi în vedere şi de echipamentele speciale
care au fost instalate. Înainte de a încerca
tractarea, asiguraţi-vă că autovehiculul GVW :344
dumneavoastră este echipat corespunzător. curb weight : 469

Partenerul Chevrolet vă va ajuta la furnizarea 578


şi instalarea echipamentelor de remorcare care 830

să se conformeze cerinţelor dumneavoastră. 1128


C7E3005A
3–36 CONDUCEREA AUTOVEHICULULUI

ECHIPAMENT DE TRACTARE CU BARĂ 3. Verificaţi dacă marcajul colorat 4. Introduceţi capul barei de cuplare în locaşul
DE CUPLARE CU CAP SFERIC de pe manetă este roşu. de cuplare (1) şi apăsaţi în jos (2).
DEMONTABILĂ* Veţi auzi un clic.
Montarea barei de cuplare cu cap sferic
1. Localizaţi bara de cuplare cu cap sferic,
depozitată într-o pungă fixată cu curele
de cric, în portbagaj.
2. Scoateţi capacul din plastic.

C7E3006A C7E3028A C7E3029A


CONDUCEREA AUTOVEHICULULUI 3–37

5. Pentru a verifica dacă instalarea barei de 6. Introduceţi cheia în locaşul de blocare


ATENŢIE
cuplare cu cap sferic este corectă, urmăriţi dedicat din partea dreaptă a barei de cuplare
marcajul verde de pe manetă şi verificaţi Nu rotiţi bara de cuplare cu cap sferic şi blocaţi bara.
dacă bara de cuplare s-a angajat corect în sus şi în jos, sau la dreapta şi la stânga. 7. Scoateţi cheia.
în locaşul de cuplare. Aceste mişcări pot bloca instalarea
Dacă nu s-a angajat corect, repetaţi corectă.
procedura de instalare. Dacă este necesar,
apelaţi la un atelier de service.
Vă recomandăm să apelaţi
la Partenerul Chevrolet.

C7E3027A C7E3036A C7E3040A


3–38 CONDUCEREA AUTOVEHICULULUI

8. Fixaţi cablul remorcii de orificiul Demontarea barei de cuplare cu cap sferic 5. Dacă există rugină sau murdărie în locurile
de siguranţă pentru ataşarea remorcii, 1. Introduceţi cheia în locaşul de blocare de ataşare a barei de locaşul de cuplare,
nu de bara de cuplare. dedicat din partea dreaptă a barei de cuplare îndepărtaţi aceste impurităţi.
şi deblocaţi bara. 6. Reinstalaţi capacul din plastic.
2. Scoateţi cheia.
ATENŢIE
3. Împingeţi maneta spre stânga (1)
şi rotiţi-o în jos (2). Dacă bara de cuplare nu este folosită,
trebuie demontată de pe autovehicul.
4. Trageţi de bara de cuplare şi scoateţi-o Apoi, se va asigura protecţia şi ferirea
din locaşul de cuplare. de contaminare a barei de cuplare prin
reinstalarea capacului de plastic.

C7E3038A

C7E3039A C7E3047A C7E3045A


CONDUCEREA AUTOVEHICULULUI 3–39

7. Introduceţi bara de cuplare în punga ÎNCĂRCAREA REMORCII


ATENŢIE
aferentă şi aşezaţi-o în poziţia
Pentru încărcarea corectă a remorcii, trebuie să
de depozitare. • Capul sferic al barei de cuplare trebuie
să se aşeze ferm în locaşul de cuplare. ştiţi cum să calculaţi masa totală a remorcii
şi greutatea verticală a remorcii. Masa totală
• Capul sferic al barei de cuplare trebuie
reprezintă greutatea remorcii plus a
să fie corect blocat iar cheia trebuie
încărcăturii. Puteţi cântări masa totală
scoasă din butuc.
a remorcii cu un cântar pentru autovehicule.
• Tractarea unei remorci/rulote nu este
permisă decât cu ajutorul unei bare Greutatea verticală a remorcii reprezintă forţa
de cuplare cu cap sferic corect fixate. de tragere în jos exersată de cuplajul remorcii
Dacă nu puteţi fixa corect bara de pe cuplă, cu o remorcă încărcată la maxim
cuplare, apelaţi la un atelier de service. iar cuplajul poziţionat pe înălţimea normală.
Vă recomandăm să apelaţi la Partenerul Această masă poate fii măsurată utilizând un
Chevrolet. cântar de baie obişnuit.
Greutatea remorcii încărcate (greutatea
maximă brută a remorcii) nu trebuie să
depăşească valorile prescrise.
Sarcinile maxime permise sunt valide pe pante
cu o înclinaţie de maximum 12%.
Când remorca este cuplată, sarcina maximă
permisă pe puntea spate, când autovehiculul
este complet încărcat (inclusiv pasagerii),
nu trebuie să depăşească valorile prescrise.

C7E3048A
3–40 CONDUCEREA AUTOVEHICULULUI

Limită maximă de sarcină


AVERTISMENT AVERTISMENT
(unitate de măsură: kg)
Greutatea totală brută a autovehiculului Masa pe
Masele date pentru remorcă sunt
împreună cu remorca nu trebuie să Rulotă/ aplicabile pentru altitudini de până
Tip punctul de
Remorcă remorcare
depăşească specificaţia pentru valoarea la 1000 m deasupra nivelului mării.
masei brute a autovehiculului transmisie Cu frână 1,500 80
La altitudini mai mari, randamentul
(Gross Vehicle Weight Rating, GVWR). manuală
2,4D
Transmisie Fără frână 750 80
motorului scade, aşa încât este posibilă
Masa totală brută a autovehiculului este automată incapacitatea de utilizare totală a masei
dată de masa proprie, a şoferului, transmisie Cu frână 2,000 80 admise pentru remorcă în teritorii
a pasagerilor, bagajelor sau încărcăturii 3,2D muntoase.
automată Fără frână 750 80
plus masa cuplei de remorcare şi masa transmisie Cu frână 2,000 80 • La altitudini de peste 1000 m, sarcinile
verticală a remorcii. 2,0S manuală Fără frână 750 80 remorcabile maxim admise trebuie
Diesel transmisie Cu frână 1,700 80 reduse cu 10% pentru
ATENŢIE automată Fără frână 750 80 fiecare 1000 m suplimentari.
În timp ce tractaţi o remorcă, scaunele
de pe rândul al treilea nu trebuie
să fie ocupate de pasageri.
CONDUCEREA AUTOVEHICULULUI 3–41

ANVELOPE LICHID PENTRU TRANSMISIA


AVERTISMENT
La tractarea unei remorci, asiguraţi-vă că AUTOMATĂ
Încărcarea incorectă si vânturile
transversale, trecerea cu viteză anvelopele sunt corect umflate, la presiunea Nu este necesară schimbarea lichidului de
a camioanelor mari sau drumurile recomandată în secţiunea 8. transmisie. De asemenea, inspecţia de rutină a
denivelate pot cauza balansul sau lichidului nu este necesară. Inspecţia lichidului
separarea remorcii. de transmisie este necesară numai dacă există
LANŢURILE DE SIGURANŢĂ un simptom care indică o problemă legată de
• Reglaţi sarcina verticală distribuind
corect încărcătura în remorcă. Întotdeauna ataşaţi lanţuri de siguranţă între lichid.
• Verificaţi prin cântărirea separată a autovehicul şi remorcă. Treceţi lanţurile de
remorcii încărcate şi a sarcinii verticale. siguranţă pe sub capul de tractare al remorcii,
astfel încât aceasta să nu se răstoarne, în cazul RECOMANDĂRI PENTRU REMORCARE
• Verificaţi la autorităţile teritoriale sau
naţionale competente masele maxime în care se desprinde de cârligul de remorcare. Când tractează o remorcă, autovehiculul se va
admise de lege pentru remorcare. Urmaţi instrucţiunile fabricantului când ataşaţi comporta diferit faţă de de condiţiile normale.
lanţurile de siguranţă. Pemiteţi întotdeauna
Pentru siguranţa dumneavoastră, respectaţi
numai jocul necesar pentru efectuarea
FRÂNELE REMORCII următoarele măsuri de precauţie:
completă virajelor. Nu lăsaţi niciodată lanţurile
Dacă frânele rulotei/remorcii sunt folosite, de siguranţă să atârne pe drum. • Practicaţi întoarcerile, opririle şi mersul
urmăriţi cu atenţie toate instrucţiunile oferite spre spate înainte de a conduce în trafic cu
de fabricant. Nu modificaţi niciodată sistemul remorca tractată. Nu conduceţi în trafic
de frânare al autovehiculului dumneavoastră. LICHIDUL DE FRÂNĂ până ce nu sunteţi sigur că puteţi conduce
Schimbaţi lichidul de frână la fiecare 2 ani în siguranţă un autovehicul cu remorcă.
LĂMPILE REMORCII în condiţiile următoare. • Înainte de a conduce, asiguraţi-vă
Asiguraţi-vă că remorca dumneavoastră este că sistemul de lumini al remorcii
• Tractare frecventă a unei remorci.
echipată cu lumini corespunzătoare cerinţelor funcţionează corect.
• Conducere pe teren muntos sau deluros.
ţării în care conduceţi. Înainte de tractare • Nu depăşiţi viteza de 80 km/h sau viteza
asiguraţi-vă că toate lămpile şi luminile maximă legală, oricare din aceste valori
remorcii funcţionează corect. este mai mică.
3–42 CONDUCEREA AUTOVEHICULULUI

• Când conduceţi în pantă ascendentă, nu Evitaţi întotdeauna parcarea


AVERTISMENT
depăşiţi 30 km/h în viteza întâi autovehiculului cu remorca ataşată
sau 50 km/h în viteza a doua. pe pante. Dacă geamul hayonului este deschis
• Asiguraţi-vă ca aveţi suficient spaţiu când şi tractaţi o remorcă, monoxiul de carbon
Dacă apare orice fel de incident,
luaţi curbele şi evitaţi manevrele bruşte. (CO) din gazele de eşapament poate
de exemplu eliberarea cuplei de pătrunde în habitaclu. Acesta este
• Evitaţi pornirile, acceleraţia sau opririle remorcare, există riscul de rănire un gaz inodor şi incolor. Poate cauza
bruşte. a unor persoane şi de deteriorare starea de inconştienţă şi apoi deces.
• Evitaţi curbele strânse şi schimbările a autovehiculului şi remorcii. • Nu conduceţi cu geamul hayonului
de bandă. • Dacă o persoană scoate piedicile stând deschis. Dacă trebuie să conduceţi astfel,
• Rulaţi întotdeauna cu o viteză moderată. direct în spatele remorcii, ea poate închideţi toate geamurile, plasaţi
• Apelaţi întotdeauna la o altă persoană fii rănită. În cazul în care frânele sau comanda de ventilaţie pe poziţia „AER
cuplajul de remorcă alunecă, remorca PROASPĂT”, deschideţi orificiile de
care să vă ghideze la mersul în marşarier.
ar putea rula înapoi. ventilaţie centrale/laterale şi reglaţi
• Păstraţi distanţa de oprire adecvată. viteza ventilatorului pe maximum.
Distanţa de oprire este mai mare când Asiguraţi-vă că persoana care scoate (Vezi în index „VENTILAŢIE”)
tractaţi o remorcă. piedicile stă într-o poziţie laterală faţă
de remorcă.
• Încetiniţi şi schimbaţi într-o treaptă CONDUCERE PE TERENURI ÎN PANTĂ
inferioară de viteză înainte de a coborî • Urmaţi cu atenţie instrucţiunile
fabricantului remorcii. Reduceţi viteza şi schimbaţi într-o treaptă
pante abrupte sau lungi.
inferioară de viteză înainte de coborî o pantă
• Evitaţi apăsarea prea lungă sau frecventă lungă. Dacă nu treceţi într-o treaptă inferioară,
a pedalei de frână. veţi fi obligaţi să folosiţi frânele atât de
• Blocaţi întotdeauna roţile autovehiculului frecvent încât acestea se pot supraîncălzi şi nu
şi ale remorcii când parcaţi. Trageţi vor funcţiona corespunzător.
cu putere frâna de mână. Pentru a reduce riscul de supraîncălzire a
• Parcarea în pantă abruptă nu este transmisiei şi motorului, când urcaţi o pantă
recomandată. schimbaţi într-o treaptă inferioară de viteză
şi reduceţi viteza la circa 70 km/h.
CONDUCEREA AUTOVEHICULULUI 3–43

PARCARE ÎN RAMPĂ CÂND DORIŢI SĂ PORNIŢI DUPĂ ÎNTREŢINEREA AUTOVEHICULULUI


Nu trebuie să parcaţi pe o suprafaţă în rampă PARCAREA ÎN RAMPĂ LA TRACTAREA UNEI REMORCI
când autovehiculul are o remorca ataşată. 1. Apăsaţi pedala de frână şi menţineţi-o Autovehiculul dumneavoastră necesită revizii
Ansamblul autovehicul - remorcă poate apăsată în timp ce: tehnice mai dese când tractează o remorcă.
aluneca. Pot fi accidentate persoane, sau • Porniţi motorul. Pentru mai multe informaţii vezi progarmul
autovehiculul şi remorca pot fi deteriorate. de întreţinere din ghidul de service. Elementele
• Schimbaţi într-o treaptă de viteză şi
În caz că nu aveţi altă soluţie şi trebuie cele mai importante când conduceţi cu remorca
• Eliberaţi frâna de mână. ataşată sunt următoarele: lichidul pentru
să parcaţi în rampă, procedaţi astfel:
2. Eliberaţi pedala de frână. transmisia automată (nu umpleţi excesiv),
1. Aplicaţi frâna de picior, dar nu schimbaţi uleiul de motor, cureaua de transmisie,
3. Conduceţi foarte încet până ce remorca
încă în PARK (P) pentru transmisia sistemul de răcire, lichidul de frână şi reglarea
se degajează de piedici.
automată sau într-o treaptă de viteză,
4. Opriţi şi aşteptaţi până persoana care frânei. Toate aceste aspecte sunt descrise în
pentru transmisia manuală.
vă ajută strânge piedicile. acest manual iar indexul vă va ajuta să găsiţi
2. O persoană va plasa piedici la roţile uşor aceste descrieri. Dacă conduceţi cu
remorcii. remorcă ataşată, este indicat să citiţi aceste
3. Când piedicile sunt poziţionate, eliberaţi secţiuni înainte de a porni pe drum.
pedala de frână până când piedicile absorb Verificaţi periodic că toate cuplajele remorcii
sarcina. şi a autovehiculului sunt bine fixate.
4. Acţionaţi din nou pedala de frână.
Apoi trageţi de frâna de mână şi selectaţi
poziţia PARK (P) pentru transmisia
automată, respectiv viteza întâi sau
marşarier pentru transmisia manuală.
5. Eliberaţi pedala de frână.
3–44 CONDUCEREA AUTOVEHICULULUI

GAZELE DE EŞAPAMENT PROTECŢIA MEDIULUI


(MONOXIDUL DE CARBON) TEHNOLOGIE DE ULTIMĂ GENERAŢIE
AVERTISMENT
Gazele de eşapament conţin monoxid de La realizarea şi fabricarea autovehiculului
carbon (CO). Acest gaz este incolor şi inodor. (Continuare)
am utilizat materiale ecologice şi în mare
Inhalarea prelungită de monoxid de carbon • Nu rămâneţi în autovehiculul parcat majoritate reciclabile. Metodele de fabricaţie
poate cauza pierderea cunoştinţei sau chiar cu motorul pornit pe perioade lungi utilizate la fabricarea autovehiculului sunt,
decesul. de timp.
de asemenea, nedăunătoare mediului.
Oricând suspectaţi pătrunderea de gaze • Dacă autoturismul staţionează într-o
zonă deschisă, indiferent de perioada de Reciclarea deşeurilor de producţie permite
de eşapament în habitaclu, duceţi imediat un circuit închis al materialelor. Reducerea
timp, porniţi sistemul de ventilaţie pe
autovehiculul la un centru de reparaţii. necesarului de energie şi apă contribuie, de
poziţia aer proaspăt pentru a introduce
Vă recomandăm un Partener Chevrolet. aer proaspăt din exterior. (Vezi în index asemenea, la conservarea resurselor naturale.
„RECIRCULAREA AERULUI”) Un design foarte avansat presupune
AVERTISMENT
• Nu conduceţi cu hayonul deschis. Dacă o dezasamblare facilă a autovehiculului la
Pentru a vă proteja împotriva pătrunderii nu puteţi evita conducerea în aceste sfârşitul perioadei de utilizare şi o reutilizare
monoxidului de carbon în autovehicul, condiţii, închideţi geamurile, puneţi consecutivă separată a materialelor
verificaţi sistemul de evacuare şi caroseria sistemul de ventilaţie pe poziţia aer componente.
conform recomandărilor următoare: proaspăt şi daţi la maxim debitul
• La fiecare schimb de ulei. de aer ventilat. (Vezi în index Nu se utilizează materiale cum sunt azbestul
• Oricând observaţi o modificare „RECIRCULAREA AERULUI”) sau cadmiul. Agentul frigorific din sistemul
a sunetului sistemului de evacuare. de aer condiţionat* nu conţine CFC.
• Dacă sistemul de evacuare, planşeul sau
partea din spate a autovehiculului sunt
deteriorate sau au ruginit.
• Nu porniţi motorul în spaţii mici sau
închise, de genul garajelor. Deplasaţi
autovehiculul în aer liber.
(Continuare)
CONDUCEREA AUTOVEHICULULUI 3–45

RECUPERAREA MATERIALELOR
LA SFÂRŞITUL DURATEI DE VIAŢĂ
A AUTOVEHICULULUI
Informaţii despre reciclarea materialelor
la sfârşitul duratei de utilizare
a autovehiculului sunt disponibile
la http://www.chevroleteurope.com.
CONTROLUL CLIMATIZĂRII
ŞI SISTEMUL AUDIO

• ORIFICII DE VENTILAŢIE ........................................... 4-2 • SISTEM DE ÎNCĂLZIRE AUXILIAR ......................... 4-10


• PANOU DE CONTROL ................................................ 4-3 • CONTROLUL AUTOMAT AL CLIMATIZĂRII .......... 4-11
• SISTEM DE AER CONDIŢIONAT................................ 4-7 • INDICAŢII PENTRU UTILIZAREA SISTEMULUI
DE VENTILAŢIE......................................................... 4-16
• SISTEM DE ÎNCĂLZIRE .............................................. 4-8
• RADIO CU RDS ŞI CD PLAYER ............................... 4-17
• SISTEM DE VENTILAŢIE ............................................ 4-9
• RADIO CU RDS ŞI CD CHANGER .......................... 4-36
• DEJIVRAREA ŞI DEZABURIREA ............................. 4-10
4–2 CONTROLUL CLIMATIZĂRII ŞI SISTEMUL AUDIO

ORIFICII DE VENTILAŢIE
Orificii de ventilaţie laterale Orificii dejivrare parbriz Orificii de ventilaţie pentru podea
Puteţi direcţiona aerul prin ambele orificii Orificiile pentru dejivrarea parbrizului Orificiile de ventilaţie pentru podea
laterale de ventilaţie reglabile fie către una din direcţionează aerul către parbriz. direcţionează aerul în zona picioarelor
zonele laterale ale ocupanţilor faţă, fie către ocupanţilor faţă.
Orificii centrale Orificii dejivrare geamuri laterale faţă
geamurile laterale.
Puteţi controla direcţia fluxului de aer prin Orificiile pentru dejivrarea geamului uşii faţă
ambele orificii centrale de ventilaţie, reglabile. direcţionează aerul către geamurile laterale,
în special în zona de lângă oglinda retrovizoare
exterioară.
Orificiile de ventilaţie zonă spate
2 2 Aerul răcit sau încălzit ajunge în zona
5 5
picioarelor pasagerilor spate prin intermediul
3 3
canalelor situate sub scaunele faţă.
1 1 Pentru a închide orificiile de ventilaţie
centrale şi laterale
Rotiţi rozeta de sub sau de lângă fiecare orificiu
de ventilaţie pentru a bloca admisia fluxului
de aer prin orificiul de ventilaţie.

4 4

C7E4027A

1. Orificiu de ventilaţie lateral 4. Orificiu ventilaţie podea


2. Orificiu dejivrare parbriz 5. Orificiu dejivrare geam uşă faţă
(Orificii de ventilaţie laterale)
3. Orificiu de ventilaţie central
(Orificii de ventilaţie centrale) C7E4021A
CONTROLUL CLIMATIZĂRII ŞI SISTEMUL AUDIO 4–3

PANOU DE CONTROL
1. Buton control temperatură. 5. Buton recirculare aer. BUTON CONTROL TEMPERATURĂ
2. Buton control ventilator. 6. Buton dejivrare lunetă şi oglinzi exterioare. Butonul de control al temperaturii controlează
3. Buton control mod distribuţie aer. Vezi în index „BUTON DEJIVRARE temperatura aerului care intră prin orificiile
LUNETĂ ŞI OGLINZI EXTERIOARE”. de ventilaţie.
4. Buton aer condiţionat (A/C)*. Vezi „AER
CONDIŢIONAT” ulterior în cadrul acestei Rotiţi butonul în zona albastră pentru a obţine
secţiuni. aer rece şi în zona roşie pentru a obţine aer cald.

C7E4001A C7E4003A
4–4 CONTROLUL CLIMATIZĂRII ŞI SISTEMUL AUDIO

BUTON CONTROL VENTILATOR BUTON MOD DISTRIBUŢIE AER Faţă ( )


Puteţi controla fluxul de aer provenit din Reglaţi butonul de distribuţie a aerului în modul Această poziţie direcţionează aerul prin
sistemul de ventilaţie prin rotirea butonului în care doriţi să direcţionaţi fluxul de aer. orificiile de ventilaţie centrale şi laterale.
de control al vitezei ventilatorului. Rotiţi Butonul de distribuţie a aerului se poate situa
butonul spre dreapta pentru a mări viteza în una din următoarele cinci poziţii:
ventilatorului şi spre stânga pentru a micşora
viteza acestuia.
Butonul pentru controlul ventilatorului poate
fi reglat din poziţia oprit până la treapta 4.

C7D4002A
CONTROLUL CLIMATIZĂRII ŞI SISTEMUL AUDIO 4–5

Dublu nivel ( ) Podea ( ) Podea/Dejivrare ( )


Direcţionează aerul pe două zone. Jumătate din Direcţionează cea mai mare parte a aerului prin Acest mod direcţionează aerul în principal prin
aer prin orificiile de ventilaţie pentru podea iar orificiile de ventilaţie pentru podea. O parte orificiile de dezgheţare parbriz, orificiile
cealaltă jumătate prin orificiile de ventilaţie a aerului va fi direcţionată spre orificiile de dezgheţare geamuri laterale faţă şi orificiile
centrale şi laterale. de dejivrare a parbrizului, spre orificiile de ventilaţie pentru podea. Un volum mic
de ventilaţie laterale şi spre cele pentru zona de aer este de asemenea direcţionat spre
din spate. Păstraţi curată zona de sub scaunele orificiile de ventilaţie laterale.
din faţă pentru a nu bloca fluxul de aer către
compartimentul din spate.

C7D4003A C7D4004A C7D4005A


4–6 CONTROLUL CLIMATIZĂRII ŞI SISTEMUL AUDIO

Dejivrare( ) BUTON MOD RECIRCULARE


ATENŢIE
Direcţionează aerul în principal prin orificiile Apăsaţi acest buton în timpul rulării în condiţii
Condusul cu modul de recirculare activ
de dejivrare parbriz şi geamurile laterale faţă. de praf sau pentru a evita pătrunderea aerului pentru o perioadă lungă de timp vă poate
Un volum mic de aer este de asemenea poluat din trafic sau a gazelor nocive din exterior, produce o stare de somnolenţă.
direcţionat spre orificiile de ventilaţie laterale. precum şi când este necesară răcirea sau încălzirea
• Pentru a împrospăta aerul comutaţi
rapidă a habitaclului. Indicatorul luminos se va
periodic pe modul de admisie
aprinde şi aerul din interior va fi recirculat. a aerului exterior.
Apăsarea din nou a butonului pentru modul
recirculare va introduce din nou aer din exterior
în compartimentul pasagerilor. Indicatorul
se va stinge.
Geamurile dumneavoastră se pot aburi dacă
utilizaţi pentru perioade mai lungi de timp modul
de recirculare a aerului. Dacă se produce acest
lucru, apăsaţi din nou butonul de recirculare pentru
a trece pe admisia de aer din exterior.

C7D4006A
CONTROLUL CLIMATIZĂRII ŞI SISTEMUL AUDIO 4–7

SISTEM DE AER CONDIŢIONAT*


Unitatea de răcire a sistemului de aer Butonul Aer Condiţionat (A/C) Pentru a porni aerul condiţionat (A/C):
condiţionat (A/C), răceşte şi îndepărtează 1. Porniţi motorul.
umezeala, praful şi polenul din aerul din ATENŢIE
interiorul autovehiculului dumneavoastră. 2. Apăsaţi butonul A/C. (Indicatorul luminos
Utilizarea sistemului de aer conditionat se va aprinde pentru a confirma funcţionarea
Chiar şi cu sistemul de aer condiţionat pornit, în timpul urcarii de pante lungi sau sistemului A/C)
autovehiculul dumneavoastră va produce aer în conditii de trafic greu poate cauza
cald dacă reglaţi butonul de control supraîncalzirea motorului. (Vezi în index 3. Reglaţi viteza ventilatorului.
al temperaturii pe poziţia încălzire. „SUPRAÎNCĂLZIRE”)
• Observaţi indicatorul de nivel NOTĂ
NOTĂ al temperaturii. Aerul condiţionat nu va funcţiona atunci
După conducerea cu aerul condiţionat • Opriţi aerul conditionat dacă când butonul de control al vitezei
pornit, puteţi observa sub indicatorul arată supraîncalzirea ventilatorului se află pe poziţia oprit.
compartimentul motor o mică băltoacă motorului.
de apă. Acest lucru este normal deoarece Autovehiculul poate fi deteriorat. Pentru a opri aerul condiţionat:
sistemul dumneavoastră de răcire
îndepărtează umezeala din aer. Apăsaţi din nou butonul A/C. (Indicatorul
luminos se va stinge pentru a confirma
NOTĂ oprirea sistemului A/C)
Deoarece compresorul sistemului
de răcire preia putere de la motor, puteţi
observa o uşoară modificare a puterii
şi performanţelor motorului în timpul
funcţionării compresorului.
4–8 CONTROLUL CLIMATIZĂRII ŞI SISTEMUL AUDIO

ÎNCĂLZIRE
RĂCIRE Răcire normală Încălzire maximă
Răcire maximă 1. Apăsaţi butonul de pornire a aerului Utilizaţi modul încălzire maximă pentru
condiţionat (A/C). (Indicatorul luminos o încălzire rapidă a zonei pasagerilor. Nu
Pentru a obţine o răcire maximă pe vreme
se aprinde) o utilizaţi pentru perioade lungi de timp
caniculară sau atunci când autovehiculul
2. Apăsaţi butonul de recirculare. (Indicatorul deoarece aerul din interior poate deveni închis
dumneavoastră a fost în soare o perioadă mai
luminos se aprinde) iar geamurile se pot aburi. Pentru a curăţa
mare de timp:
geamurile, opriţi butonul de recirculare pentru
1. Deschideţi uşor fereastra pentru a lăsa să 3. Rotiţi butonul de distribuţie a aerului în a permite intrarea de aer proaspăt în
iasă aerul cald. poziţia FAŢĂ ( ) sau DUBLU NIVEL autovehicul.
( ).
2. Porniţi aerul condiţionat (A/C). (Indicatorul Pentru o încălzire maximă:
luminos se aprinde) 4. Rotiţi butonul de control al temperaturii în
zona albastră pentru răcire. 1. Opriţi aerul condiţionat (A/C) (Indicatorul
3. Apăsaţi butonul de recirculare. (Indicatorul luminos se stinge)
luminos se aprinde) 5. Rotiţi butonul de control a vitezei
ventilatorului pe poziţia dorită. 2. Apăsaţi butonul de recirculare. (Indicatorul
4. Rotiţi butonul de distribuţie a aerului în luminos se aprinde)
poziţia FAŢĂ ( ).
3. Rotiţi butonul distribuţie aer în poziţia
5. Rotiţi butonul de control al temperaturii DUBLU NIVEL ( ) sau PODEA ( ).
complet în zona albastră pentru răcire.
4. Rotiţi butonul de control al temperaturii
6. Rotiţi butonul de control a vitezei complet în zona roşie pentru încălzire.
ventilatorului în poziţia maximă.
5. Rotiţi butonul de control a vitezei
ventilatorului pe viteza maximă.
CONTROLUL CLIMATIZĂRII ŞI SISTEMUL AUDIO 4–9

VENTILAŢIE
Încălzire normală Dublu nivel Ventilaţie
1. Opriţi aerul condiţionat (A/C) (Indicatorul Utilizaţi această poziţie în zilele reci, însă Pentru a direcţiona aerul către orificiile
luminos se stinge) însorite. Aerul mai cald va ajunge în zona de ventilaţie centrale şi laterale:
2. Opriţi recircularea. (Indicatorul luminos podelei iar aerul mai rece din exterior va veni 1. Opriţi aerul condiţionat (A/C) (Indicatorul
se stinge) către partea superioară a corpului luminos se stinge)
dumneavoastră.
3. Rotiţi butonul de distribuţie a aerului în una 2. Opriţi recircularea. (Indicatorul luminos
din poziţiile PODEA ( ) sau DUBLU Pentru a utiliza această poziţie: se stinge)
NIVEL ( ). 1. Opriţi recircularea aerului. (Indicatorul 3. Rotiţi butonul de distribuţie a aerului
4. Rotiţi butonul de control al temperaturii în luminos se va stinge) în poziţia FAŢĂ ( ) sau DUBLU
zona roşie pentru încălzire. 2. Rotiţi butonul de distribuţie a aerului NIVEL ( ).
5. Rotiţi butonul de control al vitezei în poziţia DUBLU NIVEL ( ). 4. Rotiţi butonul de control al temperaturii
ventilatorului la viteza dorită. 3. Reglaţi butonul de control a temperaturii în zona albastră pentru răcire.
la temperatura dorită. 5. Rotiţi butonul de control al vitezei
4. Rotiţi butonul de control a vitezei ventilatorului la viteza dorită.
ventilatorului la viteza dorită.
4–10 CONTROLUL CLIMATIZĂRII ŞI SISTEMUL AUDIO

DEJIVRARE ŞI DEZABURIRE SISTEM DE ÎNCĂLZIRE AUXILIAR*


Pentru a dezgheţa parbrizul: Pentru a menţine parbrizul curat şi a direcţiona (numai versiunile diesel)
1. Rotiţi butonul de distribuţie a aerului aerul cald către podea, rotiţi butonul Acest sistem de încălzire auxiliar este de un
în poziţia DEJIVRARE ( ). de distribuţie a aerului în poziţia sistem electric de încălzie a aerului, inslatat
PODEA/ DEJIVRARE ( ). în modulul sistemului de aer condiţionat.
2. Rotiţi butonul de control a temperaturii
Acest dispozitiv îmbunătăţeşte efectul
în zona roşie pentru aer cald. ATENŢIE de încălzire, crescând temperatura aerului
3. Reglaţi butonul de control a vitezei Diferenţa dintre temperatura aerului care intră în habitaclu.
ventilatorului pe poziţia maximă pentru exterior şi cea a parbrizului poate cauza
o dejivrare rapidă. aburirea geamurilor, împiedicând astfel
vizibilitatea în faţă.
NOTĂ • Nu utilizaţi modurile PODEA/
Sistemul A/C şi modul aer din exterior DEJIVRARE ( ) sau DEJIVRARE
pornesc automat pentru a îmbunătăţi ( ) pe vreme extrem de umedă,
randamentul dejivrării, când selectaţi când butonul de control al temperaturii
modul DEJIVRARE ( ) sau se află în zona albastră.
PODEA/DEJIVRARE ( ). Acest lucru poate duce la un accident care
poate deteriora autovehiculul şi cauza
leziuni ocupanţilor.
CONTROLUL CLIMATIZĂRII ŞI SISTEMUL AUDIO 4–11

CONTROL AUTOMAT
AL CLIMATIZĂRII* Senzor pentru radiaţia solară Senzor de temperatură
DESCRIERE GENERALĂ Senzorul de lumină solară se află în faţa Informaţiile despre temperatura din interiorul
Sistemul complet automat de control fantelor de ventilaţie pentru dejivrarea maşinii sunt utilizate pentru stabilirea cerinţelor
al temperaturii (FATC) controlează parbrizului. sistemului de ventilaţie când acesta
temperatura interioară a autovehiculului şi Acest senzor detectează lumina solară în cazul funcţionează în modul AUTO.
asigură confort maxim în habitaclu, indiferent funcţionării în modul AUTO.
de vreme, temperatură exterioară sau anotimp. ATENŢIE
Acesta va regla temperatura dorită dacă ATENŢIE Nu lipiţi etichete deasupra senzorului
selectaţi modul AUTO. Nu lipiţi etichete autocolante sau alte de temperatură pentru a nu altera
Temperatura dorită este controlată printr-un articole peste senzor. Acest lucru poate funcţionarea acestuia.
semnal de senzor pentru interiorul cauza funcţionarea defectuoasă a
autovehiculului, temperatura agentului senzorului.
de răcire, semnalul de senzor pentru radiaţia
solare şi semnalul de senzor pentru temperatura
ambientală.

C7E4020A C7E4018B
4–12 CONTROLUL CLIMATIZĂRII ŞI SISTEMUL AUDIO

PANOUL DE AFIŞARE CONTROLUL AUTOMAT


1. Temperatura reglată 6. Indicator modul Auto AL TEMPERATURII

2. Indicator sistem dejivrare 7. Indicator mod de admisie a aerului exterior Când utilizaţi FATC în modul AUTO, nu
trebuie decât să selectaţi temperatura dorită.
3. Indicator mod distribuţie aer 8. Indicator mod de recirculare
4. Indicator sistem aer condiţionat 9. Indicator funcţionare ventilator Butonul AUTO
5. Temperatura exterioară 10. Indicator viteză ventilator Prin apăsarea butonului AUTO temperatura
interioară va fi controlată automat pentru a se
obţine temperatura presetată dorită. Sistemul
va controla automat modul de distribuţie
a aerului, viteza ventilatorului, aerul condiţionat
şi funcţiile de recirculare.
Indicatorul modului AUTO va fi afişat pe DIC
(Centrul de informaţii pentru şofer), situat
în centrul panoului de bord.

C7E4019B
CONTROLUL CLIMATIZĂRII ŞI SISTEMUL AUDIO 4–13

Pentru setarea temperaturii dorite CONTROL MANUAL


NOTĂ
Rotiţi butonul de control al temperaturii până Butonul Aer Condiţionat (A/C)
Când temperatura dorită este setată fie
este afişată temperatura dorită.
la valoarea „HI” (maximă) fie „Lo” Porneşte sau opreşte aerul condiţionat.
Sens orar : Temperatura dorită va creşte (minimă), ventilatorul va funcţiona La apăsarea butonului, modul AUTO este anulat
cu 0,5 °C. continuu la viteza maximă, chiar şi după iar indicatorul se stinge.
Sens antiorar : Temperatura dorită ce temperatura interioară atinge valoarea
Indicatorul A/C ( ) se va aprinde la pornirea
va scădea cu 0,5 °C. presetată.
sistemului de aer condiţionat.
Puteţi seta temperatura dorită după Apăsaţi din nou butonul A/C pentru a opri
Pentru a opri sistemul apăsaţi butonul OFF.
preferinţe, între 18 °C şi 32 °C. funcţionarea aerului condiţionat, sau butonul
OFF (oprit) pentru a opri întregul sistem.
A se vedea „BUTONUL A/C” anterior
în cadrul acestei secţiuni.

C7E4016B C7E4013B
4–14 CONTROLUL CLIMATIZĂRII ŞI SISTEMUL AUDIO

Modificarea modului de distribuţie a aerului Buton mod recirculare Butonul control viteză ventilator
Dacă este apăsat butonul MODE, modul AUTO Pentru selectarea fie a modului pentru aer Reglaţi viteza ventilatorului prin rotirea acestui
este anulat şi modul de distribuţie a aerului exterior fie pentru recircularea aerului interior. buton.
va fi schimbat în secvenţa următoare. A se vedea „BUTONUL MOD La rotirea acestui buton este dezactivat
FAŢĂ ( ) DUBLUI-NIVEL ( ) RECIRCULARE” anterior în cadrul modul AUTO.
PODEA ( ) PODEA/DEJIVRARE ( ) acestei secţiuni.
A se vedea „BUTONUL PENTRU MODUL
DE DISTRIBUŢIE A AERULUI” anterior
în cadrul acestei secţiuni.

C7E4009B C7E4015B
CONTROLUL CLIMATIZĂRII ŞI SISTEMUL AUDIO 4–15

DEJIVRARE APS Geamurile autovehiculului se pot aburi dacă


utilizaţi modul APS pe perioade mai lungi.
Apăsaţi butonul de dezgheţare ( ) pentru APS (Senzorul anti-poluare) introduce automat
a dezgheţa parbrizul. Modul A/C aer din exterior în habitaclu, sau trece din modul Dacă se întâmplă acest lucru, opriţi
(aer condiţionat) şi modul aer exterior sunt aer din exterior în modul recirculare aer, pentru modul APS şi treceţi pe modul aer din exterior.
pornite automat. a împiedica pătrunderea gazelor de eşapament
Reglaţi viteza ventilatorului de la butonul din exterior şi a preveni contaminarea aerului
de control al vitezei ventilatorului. din habitaclu.
Acest mod poate fi anulat apăsând din nou Apăsaţi butonul APS pentru a activa
butonul de dezgheţare, butonul pentru modul modul APS. Lampa de control din buton
de distribuţie a aerului sau butonul AUTO. se va aprinde.
A se vedea “DEJIVRARE ŞI DEZABURIRE” Pentru a opri modul APS, apăsaţi din nou
anterior în cadrul acestei secţiuni. butonul. Indicatorul luminos se va stinge pentru
a confirma că APS nu este activat.

C7E4010B C7E4014B
4–16 CONTROLUL CLIMATIZĂRII ŞI SISTEMUL AUDIO

INDICAŢII PENTRU UTILIZAREA


AFIŞAREA TEMPERATURII EXTERIOARE SCHIMBAREA UNITĂŢILOR DE SISTEMULUI DE VENTILAŢIE
Temperatura exterioară este afişată întotdeauna TEMPERATURĂ Dacă autovehiculul dumneavoastră a fost parcat
pe DIC (centrul de informaţii pentru şofer). Pentru a modifica unitatea de temperatură, direct în soare, deschideţi ferestrele înainte
Consultaţi „CENTRUL DE INFORMAŢII procedaţi în felul următor: de pornirea aerului condiţionat (A/C).
PENTRU ŞOFER” în index. Pentru a curăţa ferestrele aburite în zilele
1. Apăsaţi butonul SET (reglare) de pe centrul
Senzorul de temperatură se află în partea de informaţii pentru şofer timp de peste ploioase sau foarte umede, micşoraţi umiditatea
anterioară a barei de protecţie. 2 secunde. Unitatea de temperatură utilizând sistemul A/C.
Datorită localizării senzorului, temperatura va lumina intermitent. Porniţi sistemul A/C timp de câteva minute cel
afişată poate fi influenţată de căldura degajată 2. Apăsaţi butonul sau pentru puţin odată pe săptămână chiar iarna sau atunci
de motor sau de şosea, la rularea cu viteze mici a schimba unitatea de temperatură când sistemul A/C nu este utilizat regulat. Acest
sau la ralanti. (°C °F). lucru păstrează buna lubrifiere a compresorului
şi a garniturilor şi prelungeşte durata de viaţă
a sistemului.
Conducerea pe distanţe foarte scurte în trafic
poate reduce eficacitatea sistemului A/C.
Compresorul pentru aer condiţionat nu
funcţionează atunci când butonul de control
a vitezei ventilatorului este pe poziţia oprit.
Dacă autovehiculul dumneavoastră este echipat
cu filtru de aer condiţionat, este necesară
întreţinerea sa corectă. Vezi în index „FILTRU
PENTRU AERUL CONDIŢIONAT”.
Acest filtru îndepărtează praful, polenul şi alte
particule iritante din aerul exterior care este
atras în autovehiculul dumneavoastră.
L7D2092A
CONTROLUL CLIMATIZĂRII
ŞI SISTEMUL AUDIO

CONTROLUL CLIMATIZĂRII ŞI SISTEMUL AUDIO 4–17

SISTEM AUDIO RADIO CU RDS


ŞI CD PLAYER
Înainte de a pune în funcţiune pentru prima ATENŢIE
dată aparatul, citiţi cu atenţie aceste Sistemul audio se poate defecta când
instrucţiuni. porniţi autovehiculul de la o baterie
externă. Opriţi sistemul audio în astfel
ATENŢIE de cazuri.
Siguranţa traficului are prioritate
ATENŢIE
absolută. Operaţi aparatul radio auto
numai în cazul în care condiţiile de trafic • Nu utilizaţi discuri cu zone transparente
şi starea drumului vă permit acest lucru. sau semi-transparente incluse în zona
Familiarizaţi-vă cu aparatul înainte înregistrată sau discuri C-thru,
de a porni în călătorie. Atunci când deoarece este posibil să nu fie corect
sunteţi în interiorul autovehiculului, acceptate şi ejectate, sau să nu fie redate
întotdeauna trebuie să puteţi auzi la timp corect.
sirenele poliţiei, pompierilor şi salvării. • Nu folosiţi discuri duale, deoarece nu
În acest scop, reglaţi volumul sunetului sunt acceptate de sistem şi există riscul
la un nivel rezonabil. deteriorării discului şi dispozitivului,
în momentul introducerii şi extragerii
discului, dacă nu a fost acceptat
de aparat.
4–18 CONTROLUL CLIMATIZĂRII ŞI SISTEMUL AUDIO

13 12 11 10

14

15 FAV MENU TP PTY

16 AS

17
BAND CD
SEEK SEEK REV FWD AUX

18 19 20
G6W4016A
CONTROLUL CLIMATIZĂRII ŞI SISTEMUL AUDIO 4–19

1. Butonul pornit-oprit 4. Butonul FWD 8. Buton control audio


Când sistemul este PORNIT (ON): În modul radio, În modul radio,
Apăsare scurtă: Funcţia mute este selectează postul de radio (apăsând selectează postul de radio
activată (ON) sau dezactivată (OFF). butonul de căutare ascendentă) (apăsând butonul de căutare
Apăsare lungă: Sistemul este În modul CD, ascendentă sau descendentă)
oprit (OFF). folosit pentru căutarea rapidă În modul CD,
Când sistemul este oprit (OFF): ascendentă a melodiilor redate selectează ascendent (sau descendent)
Apăsarea butonului porneşte sistemul. 5. Butonul CD/AUX melodiile
2. Butonul pentru volum Schimbă modurile audio, În modurile de reglare a sunetului,
Folosit pentru a regla volumul între CD şi AUX a distribuţiei volumului faţă/spate
şi stânga/dreapta, este folosit pentru
3. Butonul REV 6. Butonul EJECT a regla sunetul, balansul, sau atenuarea
În modul radio, Folosit pentru ejectarea discului (fader)
selectează postul de radio (apăsând din unitatea CD. 9. Butonul
butonul de căutare descendentă înapoi) 7. Butonul PTY Pentru a selecta modurile sunet, modul
În modul CD, În modul radio FM, de distribuţie a volumului faţă/spate
folosit pentru căutare rapidă selectează indicarea categoriei şi stânga/dreapta.
descendentă a melodiilor redate radio FM 10. Butonul TP
În modul CD, Folosit pentru setare informaţii din trafic
folosit pentru a schimba între modul
MP3/WMA şi CD-DA 11. Afişaj
Afişează informaţiile necesare pentru
operaţii din cadrul fiecărui mod şi funcţie,
programele difuzate şi informaţii
referitoare la CD
4–20 CONTROLUL CLIMATIZĂRII ŞI SISTEMUL AUDIO

12. Butonul funcţii 17. Compartiment CD INTERFERENŢE LA RECEPŢIE


Folosit pentru a selecta funcţiile indicate 18. Butonul BAND Radiorecepţia este afectată de puterea
pe afişaj semnalului radio şi distanţa faţă de post,
Selectează frecvenţa radio. Schimbă între clădiri, poduri, munţi etc.
13. Butonul MENU AM şi FM.
Influenţele externe pot determina variaţii
Pentru a selecta modul meniului de setare 19/20. Butoanele SEEK (căutare) ale calităţii recepţiei.
14. Butonul i În modul radio,
În modul radio, Apăsare scurtă: Caută un post Căutarea
afişează informaţii radio FM continuă până se găseşte un post care
În modul CD (CD-DA), poate fi recepţionat la o frecvenţă
afişează informaţii CD-TEXT inferioară (sau superioară).
În modul MP3/WMA, Apăsare lungă: Scanează posturile,
afişează informaţii MP3/WMA recepţionându-le pe cele care pot fi
recepţionate timp de 5 secunde. Apăsaţi
15. Butonul FAV din nou butonul când aţi găsit postul
Apăsare scurtă: Schimbă între dorit pentru a-l selecta şi pentru a opri
paginile canalelor presetate această funcţie.
Apăsare lungă: Setează pagina postului În modul CD,
presetat Schimbă ascendent (descendent)
16. Butonul AS melodiile.
În modul radio,
Folosit pentru a stabili modul
de presetare auto şi presetările auto.
CONTROLUL CLIMATIZĂRII ŞI SISTEMUL AUDIO 4–21

GENERALITĂŢI CU PRIVIRE
LA FUNCŢIONARE SETARE INSTANTANEE VOLUM OFF Reglarea sunetelor joase (BASS):
PORNIRE/OPRIRE (MUTING) Pentru a regla nivelul sunetelor joase,
Pentru a porni sistemul, mai întâi aduceţi cheia Volumul poate fi setat instantaneu în poziţia ➮ Apăsaţi butonul (9).
de contact în poziţia ACC ON sau ON OFF (mute).
➮ Apăsaţi scurt butonul funcţii (12). de sub
➮ Apăsaţi butonul pornit/oprit (1). ➮ Apăsaţi scurt butonul pornit/oprit (1).
„Bass” (sunete joase) de pe afişaj.
Pe afişaj va apărea indicaţia „Audio Muted”.
Pentru a opri sistemul, ➮ Rotiţi butonul control audio (8) pentru
➮ Ţineţi apăsat butonul pornit/oprit (1) a regla nivelul sunetelor joase.
pentru un timp scurt. SETĂRI DISTRIBUŢIE VOLUM ŞI SUNET După 5 secunde, setările dumneavoastră sunt
Setările sunete înalte (treble), sunete medii memorate şi se revine la ultimul afişaj.
(mod-tone) şi sunet joase (bass) şi setările
REGLAREA VOLUMULUI Ţinând apăsat butonul funcţii (12).
distribuţiei volumului faţă/spate şi stânga/
Pentru a regla volumul la un nivel superior, de sub „Bass” (sunete joase) de pe afişaj,
dreapta pot fi setate şi memorate pentru fiecare
se efectuează resetarea sunetelor joase.
➮ Rotiţi butonul pentru volum (2) în sens mod (AM, FM, CD, MP3/WMA, şi AUX).
orar. Folosind funcţia de control automat
Afişajul va indica nivelul sonor. al sunetelor, sunetul şi distribuţia volumului
pot fi setate şi memorate cu uşurinţă în funcţie
Pentru a regla volumul la un nivel inferior,
de tonul presetat (POP, ROCK, CTRY, TALK,
➮ Rotiţi butonul pentru volum (2) în sens JAZZ sau CLASSIC).
antiorar.
Afişajul va indica nivelul sonor.
4–22 CONTROLUL CLIMATIZĂRII ŞI SISTEMUL AUDIO

REGLAREA SUNETELOR MEDII (MID REGLAREA SUNETELOR ÎNALTE REGLAREA DISTRIBUŢIEI DE VOLUM
TONES): (TREBLE): STÂNGA/DREAPTA (BALANS):
Pentru a regla nivelul sunetelor medii, Pentru a regla nivelul sunetelor înalte, Pentru a regla nivelul distribuţiei de volum
➮ Apăsaţi butonul (9). ➮ Apăsaţi butonul (9). stânga/dreapta (balans),

➮ Apăsaţi scurt butonul funcţii (12). de sub ➮ Apăsaţi scurt butonul funcţii (12). de sub ➮ Apăsaţi butonul (9).
„Mid” (sunete medii) de pe afişaj. „Treb” (sunete înalte) de pe afişaj. ➮ Apăsaţi scurt butonul funcţii (12). de sub
➮ Rotiţi butonul control audio (8) pentru ➮ Rotiţi butonul control audio (8) pentru „Bal” (balans) de pe afişaj.
a regla nivelul sunetelor medii. a regla nivelul sunetelor înalte. ➮ Rotiţi butonul control audio (8) pentru
După 5 secunde, setările dumneavoastră sunt După 5 secunde, setările dumneavoastră sunt a regla nivelul balansului (distribuţia
memorate şi se revine la ultimul afişaj. memorate şi se revine la ultimul afişaj. volumului stânga/dreapta).

Ţinând apăsat butonul funcţii (12). de sub Ţinând apăsat butonul funcţii (12). de sub După 5 secunde, setările dumneavoastră sunt
„Mid” (sunete medii) de pe afişaj, „Treb” (sunete înalte) de pe afişaj, memorate şi se revine la ultimul afişaj.
se efectuează resetarea sunetelor medii. se efectuează resetarea sunetelor înalte. Ţinând apăsat butonul funcţii (12). de sub
„Bal” (balans) de pe afişaj, se efectuează
resetarea balansului.
CONTROLUL CLIMATIZĂRII ŞI SISTEMUL AUDIO 4–23

MODUL RADIO
REGLAREA DISTRIBUŢIEI DE VOLUM SETAREA CONTROL AUTOMAT Sistemul audio este echipat cu un sistem
FAŢĂ/SPATE (ATENUARE): AL SUNETULUI receptor radio cu RDS. Multe dintre posturile
Pentru a regla nivelul distribuţiei de volum Pentru a stabili tonul presetat (POP, ROCK, FM care pot fi recepţionate transmit un semnal
faţă/spate (atenuare), CTRY, TALK, JAZZ sau CLASSIC), care conţine nu numai programul
ci şi informaţii suplimentare cum
➮ Apăsaţi butonul (9). ➮ Apăsaţi butonul (9). ar fi numele postului de radio şi tipul
➮ Apăsaţi scurt butonul funcţii (12). de sub ➮ Apăsaţi scurt butonul funcţii (12). de sub programului (programme type, PTY). Numele
„Fade” (atenuare) de pe afişaj. „AUTO EQ” de pe afişaj. postului de radio apare pe afişaj imediat după
recepţionare.
➮ Rotiţi butonul control audio (8) pentru Pe afişaj vor apărea „Pop”, „Rock”, „Ctry”,
a regla nivelul atenuării (distribuţia „Talk”, „Jazz”, şi „Clas”.
volumului faţă/spate). ➮ Apăsaţi butonul funcţiei respective (12). SCHIMBAREA ÎN MODUL RADIO
După 5 secunde, setările dumneavoastră sunt Dacă sunteţi în modul CD,
Pe afişaj va fi indicat tonul selectat.
memorate şi se revine la ultimul afişaj. ➮ Apăsaţi butonul BAND (bandă) (18).
Apăsând butonul pentru funcţia respectivă (12)
Ţinând apăsat butonul funcţii (12) de sub a doua oară se va anula setarea controlului Se va stabili modul radio.
„Fade” (atenuare) de pe afişaj, se efectuează automat al sunetelor.
resetarea atenuării.
4–24 CONTROLUL CLIMATIZĂRII ŞI SISTEMUL AUDIO

INDICAŢII PRIVIND FUNCŢIILE RDS ACTIVAREA/DEZACTIVAREA FUNCŢIEI ACTIVAREA/DEZACTIVAREA FUNCŢIEI


(FUNCŢIILE AF, REG) REG (CÂND ESTE ACTIVATĂ FUNCŢIA PS (MODUL FM RADIO):
Funcţia RDS a acestui sistem include funcţia AF ÎN MODUL FM RADIO): ➮ Apăsaţi butonul MENU (13).
AF (căutare reţea), funcţia REG ➮ Apăsaţi butonul MENU (13). ➮ Apăsaţi butonul funcţii (12) de sub
(posturi pe regiune) şi funcţia PS Freeze ➮ Apăsaţi butonul funcţii (12) „RDS” de pe afişaj.
(afişare nume PS).
de sub „RDS” de pe afişaj. ➮ Apăsaţi butonul funcţii (12) de sub
• AF: Când este activată funcţia AF, dacă
➮ Apăsaţi butonul funcţii (12) „PS Freeze” de pe afişaj.
recepţia postului pe care îl ascultaţi se
de sub „REG” de pe afişaj. Apăsând butonul funcţii (12) de sub
deteriorează, sistemul trece la frecvenţa
alternativă cu cea mai bună recepţie. În modul FM, pe afişaj va apărea „REG„ „PS Freeze” de pe afişaj, se activează
• REG: Când vă deplasaţi în afara zonei Apăsând butonul funcţii (12) de sub „REG” sau dezactivează funcţia.
de acoperire a postului pe care îl ascultaţi, de pe afişaj, se activează sau dezactivează
se poate trece automat la o altă versiune funcţia.
a aceluiaşi post din noua regiune. Când
este activată funcţia REG, această
schimbare automată este împiedicată. ACTIVAREA/DEZACTIVAREA FUNCŢIEI
• PS Freeze: Dacă este activată funcţia PS AF (MODUL FM RADIO):
Freeze, pe afişaj apare PS Name numai ➮ Apăsaţi butonul MENU (13).
dacă selectaţi un post dintre canalele ➮ Apăsaţi butonul funcţii (12)
presetate. de sub „RDS” de pe afişaj.
➮ Apăsaţi butonul funcţii (12)
de sub „AF” de pe afişaj.
În modul FM, pe afişaj va apărea „AF„
Apăsând butonul funcţii (12) de sub „AF”
de pe afişaj, se activează sau dezactivează
funcţia.
CONTROLUL CLIMATIZĂRII ŞI SISTEMUL AUDIO 4–25

SELECTAREA FRECVENŢEI / CANALE CĂUTAREA POSTURILOR DE RADIO SCANAREA POSTURILOR CE POT FI


PRESETATE Există diferite moduri de a căuta un post RECEPŢIONATE (SCAN):
Acest sistem poate recepţiona posturi în banda de radio. Pentru a scana posturile care
AM şi FM, şi presetează canale atunci când pot fi recepţionate,
posturile recepţionate pot fi memorate. ➮ Apăsaţi butonul BAND (bandă) (18).
CĂUTAREA MANUALĂ A POSTURILOR
Există 8 pagini de canale presetate DE RADIO: Apăsând alternativ acest buton, se selectează
(inclusiv paginile presetate automat) ➮ Apăsaţi butonul REV (3) sau FWD (4). banda AM sau FM.
şi un numpăr maxim de şase posturi poate
fi memorat pe fiecare pagină. Se va schimba frecvenţa. ➮ Ţineţi apăsat butonul SEEK (19) sau (20).
Pentru schimba banda, De asemenea, puteţi căuta posturi manual, În timpul scanării, pe afişaj va apărea
rotind butonul control audio (8). indicaţia „Scanning”.
➮ Apăsaţi butonul BAND (bandă) (18).
Când este găsit un post care poate
Banda se schimbă între AM şi FM, şi pe afişaj fi recepţionat, acesta se recepţionează timp
apare „AM” sau „FM”. CĂUTARE AUTOMATĂ:
➮ Apăsaţi scurt butonul SEEK (19) sau (20). de aproximativ 5 secunde, apoi se scanează
Pentru a schimba numărul paginii canalului până la următoarea frecvenţă inferioară (sau
presetat, Sistemul porneşte căutarea de la postul superioară).
recepţionat la momentul respectiv şi se opreşte
➮ Apăsaţi butonul FAV (15). la următorul post recepţionat. Când scanarea ajunge la postul dorit, apăsaţi
Se va schimba numărul paginii, noul număr din nou butonul SEEK (19) sau (20) pentru
fiind indicat pe afişaj. a selecta postul şi pentru a opri această funcţie.
4–26 CONTROLUL CLIMATIZĂRII ŞI SISTEMUL AUDIO

SENSIBILITATEA CĂUTĂRII CĂUTAREA AUTOMATĂ Pentru a porni presetarea automată,


POSTURILOR ŞI MEMORAREA POSTURILOR ➮ Apăsaţi butonul AS (16).
Sistemul poate schimba automat între căutarea (MODUL PRESETARE AUTOMATĂ)
numai a posturilor care pot fi recepţionate în Sistemul poate căuta automat şi memora ➮ Apăsaţi butonul funcţii (12) de sub „Rese”
bune condiţii (modul LOCAL) şi căutarea posturile care pot fi recepţionate. În fiecare de pe afişaj.
posturilor care pot fi recepţionate în condiţii dintre paginile presetate [AUTO.P1] Dacă nu este memorat nici un post în
necorespunzătoare (modul DX). şi [AUTO.P2] se memorează un număr paginile de presetare [AUTO.P1]
MEMORAREA PRESETĂRILOR de maxim şase posturi căutate automat. şi [AUTO.P2], pe afişaj nu va apărea „Rese”.
POSTURILOR Reţineţi faptul că funcţia de presetare automată
nu poate fi folosită decât dacă a fost activat În fiecare dintre paginile presetate [AUTO.P1]
MEMORAREA MANUALĂ şi [AUTO.P2] se memorează posturile căutate
A POSTURILOR: modul presetare automată.
Pentru a activa/dezactiva modul de presetare automat.
Căutaţi frecvenţa postului pe care doriţi
să îl memoraţi. automată, După ce aţi încheiat presetarea automată,
➮ Apăsaţi butonul AS (16). Apăsaţi butonul funcţii (12) de
➮ Apăsaţi butonul FAV (15) pentru a selecta ➮ Apăsaţi butonul funcţii (12) de sub „ON” sub „←” de pe afişaj.
pagina canalului presetat unde (activat) sau „OFF” (dezactivat) de pe
se va memora postul. afişaj. NOTĂ
Apăsarea repetată a butonului FAV va Ori de câte ori este folosită funcţia
NOTĂ
parcurge paginile de canale de la 1 la 6 şi AS de presetare automată, sunt şterse
(AUTO.P1, AUTO.P2), indicând numărul Dacă nu este memorat nici un post posturile presetate anterior
paginii pe afişaj. în paginile de presetare [AUTO.P1]
şi [AUTO.P2], apăsaţi butonul de funcţii
➮ Ţineţi apăsat butonul funcţii (12) de sub (12) de sub „ON” pentru activarea
numărul respectiv (de la 1 la 6) de pe modului de presetare automată.
afişaj.
La finalizarea memorării, se va auzi un sunet După ce aţi încheiat setarea,
specific. ➮ Apăsaţi butonul funcţii (12)
de sub „←” de pe afişaj.
CONTROLUL CLIMATIZĂRII ŞI SISTEMUL AUDIO 4–27

ASCULTAREA POSTURILOR TIP PROGRAM (PTY) Pe afişaj vor fi indicate categoriile. Categoriile
PRESETATE Emisiile în bandă FM conţin informaţii privind sunt înregistrate în paginile pentru categorii
➮ Apăsaţi butonul FAV (15) pentru a selecta categoria de program pe lângă numele (paginile de la 1 la 10, trei categorii pe pagină).
pagina canalului presetat unde este postului. Funcţia radio a sistemului poate Apăsând butonul PTY (7) veţi schimba pagina.
memorat postul pe care doriţi să îl indica pe afişaj numele postului şi informaţiile ➮ Apăsaţi butonul funcţii (12) de sub
ascultaţi. privind categoria. Exemple de categorii: categoria respectivă de pe afişaj.
CULTURĂ, CĂLĂTORIE, JAZZ, SPORT,
Apăsarea repetată a butonului FAV va Se vor recepţiona posturile care pot fi
ŞTIRI, POP, ROCK şi CLASIC.
parcurge paginile de canale de la 1 la 6 recepţionate în cadrul categoriei selectate.
şi AS (AUTO.P1, AUTO.P2), indicând Folosind funcţia PTY, puteţi căuta direct
numărul paginii pe afişaj. programele care sunt difuzate la momentul NOTĂ
respectiv, din categoria selectată.
➮ Apăsaţi scurt butonul funcţii (12) de sub Dacă nu se poate recepţiona nici un
(numărul) postului respectiv de pe afişaj. program din cadrul categoriei selectate,
Puteţi asculta postul de radio selectat. FOLOSIREA FUNCŢIEI TIP PROGRAM pe afişaj va apărea mesajul „NO Found”
(PTY) („nu s-a identificat nici un program”).
Selectând una dintre categoriile indicate
pe afişaj, puteţi căuta direct programele CĂUTAREA MANUALĂ ÎN CATEGORIA
care sunt difuzate la momentul respectiv, SELECTATĂ:
din categoria respectivă. ➮ Apăsaţi butonul REV (3) sau FWD (4).
Pentru a afişa categoriile, Se va schimba frecvenţa.
➮ Apăsaţi butonul PTY (7).
4–28 CONTROLUL CLIMATIZĂRII ŞI SISTEMUL AUDIO

RECEPŢIONAREA
CĂUTAREA AUTOMATĂ ÎN MEMORAREA PROGRAMELOR INFORMAŢIILOR DIN TRAFIC
CATEGORIA SELECTATĂ: PE CATEGORII: Sistemul dumneavoastră radio este echipat
➮ Apăsaţi scurt butonul SEEK (19) sau (20). Efectuaţi aceeaşi operaţie ca la memorarea cu un receptor RDS-EON. EON este
programelor în canalele presetate pentru banda acronimul pentru „Enhanced Other Network”
Sistemul porneşte căutarea de la postul
radio AM sau FM. (amplificare alte reţele).
recepţionat la momentul respectiv şi se opreşte
la următorul post recepţionat. Dacă este transmis un anunţ de trafic, sistemul
FUNCŢIA DE AFIŞARE
comută automat de pe postul care nu oferă
A INFORMAŢIILOR
SCANAREA ŞI CĂUTAREA ÎNTR-O informaţii din trafic pe alt post, care oferă
CATEGORIE SELECTATĂ: Când folosiţi banda de radio FM radio, pe
asemenea informaţii, în cadrul aceleiaşi reţele
➮ Ţineţi apăsat butonul SEEK (19) sau (20). afişaj pot apărea informaţii privind postul
de emisie.
(numele canalului, numele melodiei şi numele
Când este găsit un post care poate fi artistului). Odată ce anunţul de trafic a fost auzit,
recepţionat, acesta se recepţionează timp se va comuta înapoi la programul ascultat
➮ Apăsaţi butonul i (14).
de aproximativ 5 secunde, apoi se scanează înainte.
până la următoarea frecvenţă inferioară Pe afişaj vor apărea informaţiile.
(sau superioară). ACTIVAREA/DEZACTIVAREA
Prin apăsarea repetată a butonului i se parcurg PRIORITĂŢII INFORMAŢIILOR DE
Apăsaţi din nou butonul SEEK (19) sau (20) informaţiile privind postul. TRAFIC
când aţi găsit postul dorit pentru a-l selecta Când TP este setat la „ON” (activat),
şi pentru a opri această funcţie. informaţiile din trafic sunt recepţionate
cu prioritate.
➮ Apăsaţi butonul TP (10).
Apăsarea butonului TP (10) se comută între
„ON” (activat) şi „OFF” (dezactivat).
În starea TP „ON”, „TP” pe afişaj apar
informaţiile din trafic, şi „NO TP” când nu
sunt emise informaţii de trafic.
CONTROLUL CLIMATIZĂRII ŞI SISTEMUL AUDIO 4–29

MODUL CD
La CD playerul sistemului se pot asculta SCHIMBAREA ÎN MODUL CD SELECTAREA FOLDERELOR
discuri CD-R, CD-R/W şi CD-DA, şi, Pentru a schimba în modul CD: (NUMAI MP3/WMA)
de asemenea, fişiere în format MP3/WMA Dacă sunt mai multe foldere pe un disc, puteţi
şi CD-DA (numai fişiere audio). Sistemul trece ➮ Apăsaţi butonul CD/AUX (5).
selecta unul dintre acestea.
automat între formatul CD şi MP3/WMA Dacă nu a fost încărcat nici un disc,
şi indică pe afişaj selectarea curentă. nu se va stabili modul CD. Pentru a selecta un folder de pe un disc:

Sistemul trece automat între modurile ➮ Apăsaţi butonul funcţii (12) de


CD şi MP3/WMA, indicând pe afişaj sub „<” sau „>” la „ ” pe afişaj.
ÎNCĂRCAREA DISCURILOR
➮ Introduceţi discurile în compartiment selectarea „ ” (CD) sau „MP3”, şi începe De fiecare dată când este apăsat unul dintre
cu faţa tipărită în sus. redarea discului. aceste butoane, folderul se va schimba şi va
Dacă discul încărcat conţine fişiere în formate începe redarea melodiilor din acesta.
Discurile se vor încărca automat şi va începe
redarea. combinate de CD-DA şi MP3/WMA, pe afişaj
va apărea „CD-DA+MP3/WMA”. Modurile SELECTAREA MELODIILOR
NOTĂ CA-DA şi MP3/WMA se schimbă manual. Pentru a selecta o melodie de pe disc sau din
Încărcaţi cu atenţie discurile cu faţa Pentru a schimba în modul CD-DA folderul redat:
tipărită în sus, împingând până simţiţi sau MP3/WMA: ➮ Apăsaţi butonul SEEK (19) sau (20).
o uşoară rezistenţă; discul va fi apoi ➮ Apăsaţi butonul PTY (7).
încărcat automat. Nu forţaţi. De fiecare dată când este apăsat unul dintre
Pe afişaj va apărea „CD” şi „MP3”. aceste butoane, se va selecta melodia
➮ Apăsaţi butonul funcţii (12) corespunzător anterioară sau cea următoare şi va începe
formatului fişierelor de date pe care doriţi redarea.
să le redaţi.
Va începe redarea formatului selectat.
4–30 CONTROLUL CLIMATIZĂRII ŞI SISTEMUL AUDIO

SELECTAREA RAPIDĂ A MELODIILOR REDARE ALEATOARE (MIX) AFIŞAREA INFORMAŢIILOR


Pentru o căutare rapidă ascendentă Pentru a reda în ordine aleatoare melodiile DE PE UN CD
sau descendentă a melodiilor: de pe un CD: Când se redau CD-uri în format CD-TEXT
➮ Apăsaţi butonul REV (3) sau FWD (4). ➮ Apăsaţi butonul funcţii (12) de sub sau MP3/WMA, pe afişaj pot apărea
„RDM” de pe afişaj. informaţiile de pe CD (titluri melodii, nume
Dacă menţineţi apăsat butonul, căutarea rapidă autor, titlu album, nume foldere
ascendentă sau descendentă va continua. Pe afişaj va apărea „Randomize Current CD” [numai MP3/WMA]).
(Redare aleatoare CD).
➮ Apăsaţi butonul i (14).
Pentru a opri redarea în ordine aleatoare:
Pe afişaj va apărea „Song” (Melodie),
➮ Apăsaţi butonul funcţii (12) de sub „Artist” (Autor), „Album”, „ ”, „←”.
„RDM” de pe afişaj.
➮ Apăsaţi butonul funcţiei
Pe afişaj va apărea „Random OFF” corespunzătoare (12).
(redare aleatoare oprită).
Pe afişaj vor apărea informaţiile selectate.
NOTĂ Pentru a opri afişarea informaţiilor,
Apăsând repetat butonul funcţii (12) ➮ Apăsaţi butonul funcţii (12) de
de sub „RDM” de pe afişaj, se schimbă sub „←” de pe afişaj.
automat între „Randomize Current CD”
(Redare aleatoare) şi „Random OFF”
(Redare aleatoare oprită). FUNCŢIA PLAY LIST (LA REDAREA
FIŞIERELOR MP3/WMA)
Acest sistem poate citi şi reda fişiere „play list”
(fişiere cu extensia „m3u” sau „pls”).
CONTROLUL CLIMATIZĂRII ŞI SISTEMUL AUDIO 4–31

FUNCŢIA MUSIC NAVIGATOR REORDONAREA MELODIILOR DUPĂ CĂUTARE RAPIDĂ DESCENDENTĂ/


(LA REDAREA FIŞIERELOR MP3/WMA) TITLUL ALBUMULUI SAU NUMELE ASCENDENTĂ:
La redarea unui CD în format MP3/WMA, AUTORULUI: Pentru o căutare rapidă descendentă
melodiile de pe acesta pot fi rearanjate după Pentru CD-urile MP3/WMA: sau ascendentă a melodiilor,
titlul albumului sau numele autorului, se poate ➮ Apăsaţi butonul funcţii (12) de ➮ Apăsaţi butonul REV (3) sau FWD (4).
compila o listă corespunzătoare şi melodiile se sub „ ” de pe afişaj.
pot reda în ordinea din această listă. Afişajul Dacă menţineţi apăsat butonul, căutarea rapidă
arată titlul albumului sau numele autorului ➮ Apăsaţi butonul funcţii (12) de ascendentă sau descendentă a melodiilor
pentru melodia care este redată la momentul sub „Sort” (sortare) de pe afişaj. va continua.
respectiv. Pe afişaj va apărea „By Artist” (după autor)
şi „By Album” (după album). CĂUTAREA MELODIEI PE CARE DORIŢI
CĂUTARE INFORMAŢII TITLU ALBUM ➮ Apăsaţi butonul funcţiei respective (12). SĂ O ASCULTAŢI:
ŞI NUME AUTOR (TAG) (NUMAI CÂND Pentru a selecta o melodie dintr-o listă care
Melodiile de pe CD-ul redat vor fi reordonate
CD-UL ESTE ÎNCĂRCAT) a fost reordonată după titlurile albumelor
după numele autorului sau titlul albumului.
Se pot căuta informaţii privind titlul albumului sau numele autorilor,
După ce aţi încheiat reordonarea melodiilor,
şi/sau numele autorului pe CD-ul redat. ➮ Apăsaţi butonul SEEK (19) sau (20).
➮ Apăsaţi butonul funcţii (12) de ➮ Apăsaţi butonul funcţii (12)
De fiecare dată când este apăsat unul dintre
sub „ ” de pe afişaj. de sub „←” de pe afişaj.
aceste butoane, se va selecta melodia
Se creează un playlist pentru music navigator. anterioară sau cea următoare şi va începe
Dacă pe CD nu se pot găsi informaţii (tag) redarea.
privind titlul albumului/numele autorului,
se revine la afişajul anterior căutării,
şi se schimbă în modul MP3.
4–32 CONTROLUL CLIMATIZĂRII ŞI SISTEMUL AUDIO

SURSE AUDIO EXTERNE


CĂUTAREA ALBUMULUI PE CARE În modul AUX se pot folosi alte sisteme audio.
NOTĂ
DORIŢI SĂ ÎL ASCULTAŢI:
Pentru a selecta un titlu de album sau un nume Nu încercaţi să trageţi CD-ul cu forţă în NOTĂ
de autor dintr-o listă care a fost reordonată timp ce este ejectat automat. Dacă un disc
Sunt necesare cabluri dedicate pentru
după titlurile albumelor sau numele autorilor, ejectat nu este îndepărtat, acesta
conectarea altor sisteme audio. Acestea
va fi reîncărcat automat şi redat
➮ Apăsaţi butonul funcţii (12) de după aproximativ zece secunde.
pot fi achiziţionate din comerţ.
sub „<” sau „>” de pe afişaj în timp
ce este redat CD-ul.
ACTIVAREA INTRĂRII AUX
Se va schimba titlul albumului sau numele
Pentru a selecta modul AUX,
autorului şi va începe redarea melodiei.
➮ Apăsaţi butonul CD/AUX (5).
EJECTAREA CD-URILOR Pe afişaj va apărea „Aux Input Device”
Pentru a ejecta un CD, (intrare sistem aux), indicând faptul că acum
se pot folosi alte sisteme audio.
➮ Apăsaţi butonul EJECT (6).
Pe afişaj va apărea „Ejecting” (ejectare) NOTĂ
iar CD-ul redat va fi ejectat prin Dacă la terminalul AUX (terminal intrare
compartimentul disc. sistem extern) nu este conectat nici un
dispozitiv, nu va fi stabilit modul AUX.
CONTROLUL CLIMATIZĂRII ŞI SISTEMUL AUDIO 4–33

BUTOANE INTEGRATE
ÎN VOLAN
Principalele operaţii ale sistemului audio se pot Buton Funcţie
realiza prin intermediul butoanelor PWR (pornit/oprit) • Când sistemul este PORNIT („ON”):
de pe volan. Apăsare scurtă: Activează funcţia mute
NOTĂ Apăsare lungă: Sistemul este OPRIT (OFF).
La selectarea modului audio, modul AUX • Când sistemul este OPRIT („OFF”):
va fi sărit dacă la terminalul AUX Apăsarea butonului porneşte sistemul.
(terminal intrare sistem extern)
nu este conectat nici un dispozitiv. MOD Folosit pentru a selecta modul audio.
AM nFM nCD n(AUX) nînapoi la AM
SEEK • În modul radio:
Apăsare scurtă: Schimbă la următorul post memorat
Apăsare lungă: Începe căutarea automată
• În modul CD:
Apăsare scurtă: Schimbă melodia
Apăsare lungă: Începe căutarea rapidă ascendentă
a melodiilor redate
PWR
VOLUM (+) în partea +: Reglează volumul la un nivel superior
VO L

SEEK
(–) în partea -: Reglează volumul la un nivel inferior
VO L

MODE
4–34 CONTROLUL CLIMATIZĂRII ŞI SISTEMUL AUDIO

FUNCŢIA BLOCARE DE RECOMANDĂRI PRIVIND


SIGURANŢĂ (ANTIFURT) Dezactivarea blocării de siguranţă, ÎNTREŢINEREA ŞI CURĂŢAREA
Setarea funcţiei de blocare de siguranţă Opriţi sistemul: În întreţinerea şi curăţarea aparatului
va proteja împotriva furtului sistemului. dumneavoastră vă rugăm respectaţi
➮ Apăsaţi butonul funcţii 1, ţinând apăsat
Când împreună cu funcţia de blocare următoarele indicaţii.
simultan butonul i (14) şi butonul funcţii
de siguranţă este înregistrat un cod ID, cel mai din stângă (12).
chiar dacă sistemul este furat şi instalat NU LĂSAŢI NICIODATĂ CD-URILE
altundeva, acesta nu poate fi folosit decât dacă Modul de înregistrare a codului ID va fi stabilit
iar pe afişaj vor apărea cifrele de la 1 la 6. ÎN LOCURILE URMĂTOARE
este introdus codul ID înregistrat. • Deasupra panoului de bord.
Setarea funcţiei de blocare de siguranţă ➮ Apăsaţi butonul funcţii de sub „1 la 6”
• În zone expuse direct luminii soarelui
(înregistrarea codului ID) Opriţi sistemul. de pe afişaj pentru a introduce codul
sau temperaturilor înalte.
format din patru cifre.
➮ Apăsaţi butonul funcţii (1) ţinând apăsat • Lângă difuzoare sau câmpuri magnetice
în acelaşi timp butonul i (14) şi butonul ➮ Apăsaţi butonul pornit/oprit (1). puternice.
funcţii cel mai din stângă (12). În cazul în care codul introdus corespunde
Modul de înregistrare a codului ID va fi stabilit codului înregistrat, se dezactivează blocarea
iar pe afişaj vor apărea cifrele de la 1 la 6. de siguranţă şi sistemul este oprit.
➮ Apăsaţi butonul funcţii de sub „1 la 6” NOTĂ
de pe afişaj pentru a introduce codul Odată ce a fost înregistrat un cod ID, acel
format din patru cifre. cod ID va fi necesar pentru dezactivarea
➮ Apăsaţi butonul pornit/oprit (1). blocării de siguranţă. Asiguraţi-vă că nu
uitaţi codul de siguranţă.
Va fi înregistrat codul ID şi sistemul se va opri.
Dacă este introdus un cod incorect în zece
încercări succesive de dezactivare
a blocării de siguranţă, timp
de aproximativ o oră nu se vor permite
alte încercări.
CONTROLUL CLIMATIZĂRII ŞI SISTEMUL AUDIO 4–35

CURĂŢAREA UNITĂŢII DE CITIRE DACĂ LENTILA OPTICĂ ESTE ABURITĂ MANIPULAREA CD-URILOR
• Pentru a păstra cea mai bună calitate La temperaturi joase sau când plouă, se poate Nu atingeţi suprafaţa inscripţionată a CD-ului.
posibilă a sunetului în redarea CD-urilor, forma condens pe lentilele de focalizare Ţineţi CD-ul de partea din centru
curăţaţi cu regularitate unitatea de citire. a fascicolului laser. În acest caz, lăsaţi sau de margini.
• Dacă utilizaţi un disc de curăţare, ventilatorul sau aerul condiţionat să După utilizare, depozitaţi CD-urile în carcase.
înainte de a-l utiliza, citiţi instrucţiunile funcţioneze pentru un timp înainte
de a folosi sistemul. Nu expuneţi niciodată CD-urile la lumina
de utilizare a acestuia.
directă a soarelui sau la temperaturi înalte.
NOTĂ NOTĂ
NOTĂ
Utilizarea prea frecventă a CD-ului Dacă introduceţi un CD cald în aparatul
de curăţare poate deteriora unitatea rece (de exemplu când aduceţi CD-uri din • Nu deschideţi niciodată carcasele
de citire. casă) se poate forma condens pe lentilele aparatului.
de focalizare a fascicolului laser. • Nu vărsaţi niciodată lichid
în sau pe aparate.
CURĂŢAREA SISTEMULUI
• Dacă partea frontală a sistemului este
plină de praf, ştergeţi praful cu o lavetă
curată şi uscată. Opriţi aparatul
în prealabil.
• Nu utilizaţi niciodată terebentină,
înlocuitori ai acesteia (diluanţi)
sau alcool pentru curăţarea aparatului.
Aceste lichide pot deteriora plasticul
şi pot şterge inscripţionarea tastelor.
4–36 CONTROLUL CLIMATIZĂRII ŞI SISTEMUL AUDIO

CARACTERISTICI TEHNICE (EXTRAS)


Alimentare de la 9 la 16 V c.c.
Impedanţă difuzoare 4 ohmi (4 difuzoare)
Puterea la ieşire Conform DIN 45 324 la 14,4 V / 4 x 40 W putere maximă
COMPONENTA RADIO
FM: 87,5 – 108,0 MHz
Gama de frecvenţe
AM: 531 – 1602 kHz
FM: 20 dB raport semnal-zgomot max.
Sensibilitatea de intrare
AM: 27 dB V raport semnal-zgomot max.
Raport semnal-zgomot AM 54dB sau mai mare,
Raport semnal zgomot
FM 60 dB sau mai mare
Separarea canalelor stereo 26 dB sau mai mare
COMPONENTA CD
Răspunsul în frecvenţă de la 20 la 20000 Hz
Raport semnal zgomot dB A 65 dB sau mai mare
Stereo crosstalk (1 kHz) 60 dB sau mai mare
Distorsiune (1 kHz) 0,2 % max
CONTROLUL CLIMATIZĂRII ŞI SISTEMUL AUDIO 4–37

SISTEM RADIO CU RDS


ŞI MAGAZIE DE CD-URI
Înainte de a pune în funcţiune pentru prima ATENŢIE
dată aparatul, citiţi cu atenţie aceste Sistemul audio se poate defecta când
instrucţiuni. porniţi autovehiculul de la o baterie
externă. Opriţi sistemul audio în astfel
ATENŢIE de cazuri.
Siguranţa traficului are prioritate
ATENŢIE
absolută. Operaţi aparatul radio auto
numai în cazul în care condiţiile de trafic • Nu utilizaţi discuri cu zone transparente
şi starea drumului vă permit acest lucru. sau semi-transparente incluse în zona
Familiarizaţi-vă cu aparatul înainte înregistrată sau discuri C-thru,
de a porni în călătorie. Atunci când deoarece este posibil să nu fie corect
sunteţi în interiorul autovehiculului, acceptate şi ejectate, sau să nu fie redate
întotdeauna trebuie să puteţi auzi la timp corect.
sirenele poliţiei, pompierilor şi salvării. • Nu folosiţi discuri duale, deoarece nu
În acest scop, reglaţi volumul sunetului sunt acceptate de sistem şi există riscul
la un nivel rezonabil. deteriorării discului şi dispozitivului, în
momentul introducerii şi extragerii
discului, dacă nu a fost acceptat de
aparat.
4–38 CONTROLUL CLIMATIZĂRII ŞI SISTEMUL AUDIO

13 12 11 10

14

15
16

17

18 19 20
G6W4017A
CONTROLUL CLIMATIZĂRII ŞI SISTEMUL AUDIO 4–39

1. Butonul pornit-oprit 4. Butonul FWD 8. Buton control audio


Când sistemul este PORNIT (ON): În modul radio, În modul radio,
Apăsare scurtă: Funcţia mute este selectează postul de radio (apăsând selectează postul de radio (apăsând
activată (ON) sau dezactivată (OFF). butonul de căutare ascendentă) butonul de căutare ascendentă
Apăsare lungă: Sistemul este În modul magazie de CD-uri, sau descendentă)
oprit (OFF). folosit pentru căutarea rapidă În modul magazie de CD-uri,
Când sistemul este oprit (OFF): ascendentă a melodiilor redate selectează ascendent
Apăsarea butonului porneşte sistemul. 5. Butonul CD/AUX (sau descendent) melodiile
2. Butonul pentru volum Schimbă modurile audio, între magazie În modurile de reglare a sunetului,
Folosit pentru a regla volumul de CD-uri şi AUX a distribuţiei volumului faţă/spate
şi stânga/dreapta, este folosit pentru
3. Butonul REV 6. Butonul EJECT a regla sunetul, balansul, sau atenuarea
În modul radio, Folosit pentru ejectarea discului din (fader)
selectează postul de radio (apăsând magazia de CD-uri. 9. Butonul
butonul de căutare descendentă înapoi) 7. Butonul PTY Pentru a selecta modurile sunet, modul
În modul magazie de CD-uri, În modul radio FM, de distribuţie a volumului faţă/spate
folosit pentru căutare rapidă selectează indicarea categoriei şi stânga/dreapta.
descendentă a melodiilor redate radio FM 10. Butonul TP
În modul magazie de CD-uri, Folosit pentru setare informaţii din trafic
folosit pentru a schimba între modul
MP3/WMA şi CD-DA 11. Afişaj
Afişează informaţiile necesare pentru
operaţii din cadrul fiecărui mod şi funcţie,
programele difuzate şi informaţii
referitoare la CD
4–40 CONTROLUL CLIMATIZĂRII ŞI SISTEMUL AUDIO

12. Butonul funcţii 19/20. Butoanele SEEK (căutare) INTERFERENŢE LA RECEPŢIE


Folosit pentru a selecta funcţiile indicate În modul radio, Radiorecepţia este afectată de puterea
pe afişaj semnalului radio şi distanţa faţă de post,
Apăsare scurtă: Caută un post Căutarea clădiri, poduri, munţi etc.
13. Butonul MENU continuă până se găseşte un post care
Pentru a selecta modul meniului de setare poate fi recepţionat la o frecvenţă Influenţele externe pot determina variaţii
inferioară (sau superioară). ale calităţii recepţiei.
14. Butonul i
În modul radio, Apăsare lungă: Scanează posturile,
afişează informaţii radio FM recepţionându-le pe cele care pot fi
În modul CD (CD-DA), recepţionate timp de 5 secunde. Apăsaţi
afişează informaţii CD-TEXT din nou butonul când aţi găsit postul
dorit pentru a-l selecta şi pentru a opri
În modul MP3/WMA, această funcţie.
afişează informaţii MP3/WMA
În modul magazie de CD-uri,
15. Butonul FAV Schimbă ascendent (descendent)
Apăsare scurtă: Schimbă între melodiile.
paginile canalelor presetate
Apăsare lungă: Setează pagina postului
presetat
16. Butonul LOAD (încărcare)
Folosit pentru încărcarea discului
în magazia de CD-uri.
17. Compartiment CD
18. Butonul BAND
Selectează frecvenţa radio.
Schimbă între AM şi FM.
CONTROLUL CLIMATIZĂRII ŞI SISTEMUL AUDIO 4–41

GENERALITĂŢI CU PRIVIRE
LA FUNCŢIONARE SETARE INSTANTANEE VOLUM OFF Reglarea sunetelor joase (BASS):
PORNIRE/OPRIRE (MUTING) Pentru a regla nivelul sunetelor joase,
Pentru a porni sistemul, mai întâi aduceţi cheia Volumul poate fi setat instantaneu în poziţia ➮ Apăsaţi butonul (9).
de contact în poziţia ACC ON sau ON OFF (mute).
➮ Apăsaţi scurt butonul funcţii (12). de sub
➮ Apăsaţi butonul pornit/oprit (1). ➮ Apăsaţi scurt butonul pornit/oprit (1).
„Bass” (sunete joase) de pe afişaj.
Pentru a opri sistemul, Pe afişaj va apărea indicaţia „Audio Muted”.
➮ Rotiţi butonul control audio (8) pentru
➮ Ţineţi apăsat butonul pornit/oprit (1) a regla nivelul sunetelor joase.
pentru un timp scurt. SETĂRI DISTRIBUŢIE VOLUM ŞI SUNET După 5 secunde, setările dumneavoastră sunt
Setările sunete înalte (treble), sunete medii memorate şi se revine la ultimul afişaj.
REGLAREA VOLUMULUI (mod-tone) şi sunet joase (bass) şi setările
Ţinând apăsat butonul funcţii (12).
Pentru a regla volumul la un nivel superior, distribuţiei volumului faţă/spate şi stânga/
de sub „Bass” (sunete joase) de pe afişaj,
dreapta pot fi setate şi memorate pentru fiecare
➮ Rotiţi butonul pentru volum (2) în sens mod (AM, FM, CD, MP3/WMA, şi AUX).
se efectuează resetarea sunetelor joase.
orar.
Folosind funcţia de control automat
Afişajul va indica nivelul sonor. al sunetelor, sunetul şi distribuţia volumului
Pentru a regla volumul la un nivel inferior, pot fi setate şi memorate cu uşurinţă în funcţie
de tonul presetat (POP, ROCK, CTRY, TALK,
➮ Rotiţi butonul pentru volum (2) în sens
JAZZ sau CLASSIC).
antiorar.
Afişajul va indica nivelul sonor.
4–42 CONTROLUL CLIMATIZĂRII ŞI SISTEMUL AUDIO

REGLAREA SUNETELOR MEDII REGLAREA SUNETELOR ÎNALTE REGLAREA DISTRIBUŢIEI DE VOLUM


(MID TONES): (TREBLE): STÂNGA/DREAPTA (BALANS):
Pentru a regla nivelul sunetelor medii, Pentru a regla nivelul sunetelor înalte, Pentru a regla nivelul distribuţiei de volum
➮ Apăsaţi butonul (9). ➮ Apăsaţi butonul (9). stânga/dreapta (balans),

➮ Apăsaţi scurt butonul funcţii (12). de sub ➮ Apăsaţi scurt butonul funcţii (12). de sub ➮ Apăsaţi butonul (9).
„Mid” (sunete medii) de pe afişaj. „Treb” (sunete înalte) de pe afişaj. ➮ Apăsaţi scurt butonul funcţii (12).
➮ Rotiţi butonul control audio (8) pentru ➮ Rotiţi butonul control audio (8) pentru de sub „Bal” (balans) de pe afişaj.
a regla nivelul sunetelor medii. a regla nivelul sunetelor înalte. ➮ Rotiţi butonul control audio (8) pentru
După 5 secunde, setările dumneavoastră sunt După 5 secunde, setările dumneavoastră sunt a regla nivelul balansului (distribuţia
memorate şi se revine la ultimul afişaj. memorate şi se revine la ultimul afişaj. volumului stânga/dreapta).

Ţinând apăsat butonul funcţii (12). de sub Ţinând apăsat butonul funcţii (12). de sub După 5 secunde, setările dumneavoastră sunt
„Mid” (sunete medii) de pe afişaj, „Treb” (sunete înalte) de pe afişaj, memorate şi se revine la ultimul afişaj.
se efectuează resetarea sunetelor medii. se efectuează resetarea sunetelor înalte. Ţinând apăsat butonul funcţii (12). de sub
„Bal” (balans) de pe afişaj, se efectuează
resetarea balansului.
CONTROLUL CLIMATIZĂRII ŞI SISTEMUL AUDIO 4–43

MODUL RADIO
REGLAREA DISTRIBUŢIEI DE VOLUM SETAREA CONTROL AUTOMAT AL Sistemul audio este echipat cu un sistem
FAŢĂ/SPATE (ATENUARE): SUNETULUI receptor radio cu RDS. Multe dintre posturile
Pentru a regla nivelul distribuţiei de volum Pentru a stabili tonul presetat (POP, ROCK, FM care pot fi recepţionate transmit un semnal
faţă/spate (atenuare), CTRY, TALK, JAZZ sau CLASSIC), care conţine nu numai programul
ci şi informaţii suplimentare cum ar fi numele
➮ Apăsaţi butonul (9). ➮ Apăsaţi butonul (9). postului de radio şi tipul programului
➮ Apăsaţi scurt butonul funcţii (12). de sub ➮ Apăsaţi scurt butonul funcţii (12). de sub (programme type, PTY). Numele postului
„Fade” (atenuare) de pe afişaj. „AUTO EQ” de pe afişaj. de radio apare pe afişaj imediat după
recepţionare.
➮ Rotiţi butonul control audio (8) pentru Pe afişaj vor apărea „Pop”, „Rock”, „Ctry”,
a regla nivelul atenuării (distribuţia „Talk”, „Jazz”, şi „Clas”.
volumului faţă/spate). ➮ Apăsaţi butonul funcţiei respective (12). SCHIMBAREA ÎN MODUL RADIO
După 5 secunde, setările dumneavoastră sunt Dacă sunteţi în modul magazie de CD-uri,
Pe afişaj va fi indicat tonul selectat.
memorate şi se revine la ultimul afişaj. ➮ Apăsaţi butonul BAND (bandă) (18).
Apăsând butonul pentru funcţia respectivă (12)
Ţinând apăsat butonul funcţii (12) de sub a doua oară se va anula setarea controlului Se va stabili modul radio.
„Fade” (atenuare) de pe afişaj, se efectuează automat al sunetelor.
resetarea atenuării.
4–44 CONTROLUL CLIMATIZĂRII ŞI SISTEMUL AUDIO

INDICAŢII PRIVIND FUNCŢIILE RDS ACTIVAREA/DEZACTIVAREA FUNCŢIEI Apăsând butonul funcţii (12) de sub „AF”
(FUNCŢIILE AF, REG) REG (CÂND ESTE ACTIVATĂ FUNCŢIA de pe afişaj, se activează sau dezactivează
Funcţia RDS a acestui sistem include funcţia AF ÎN MODUL FM RADIO): funcţia.
AF (căutare reţea), funcţia REG ➮ Apăsaţi butonul MENU (13).
(posturi pe regiune) şi funcţia PS Freeze ➮ Apăsaţi butonul funcţii (12)
(afişare nume PS). ACTIVAREA/DEZACTIVAREA FUNCŢIEI
de sub „RDS” de pe afişaj. PS (MODUL FM RADIO):
• AF: Când este activată funcţia AF, dacă ➮ Apăsaţi butonul MENU (13).
➮ Apăsaţi butonul funcţii (12)
recepţia postului pe care îl ascultaţi se
deteriorează, sistemul trece la frecvenţa
de sub „REG” de pe afişaj. ➮ Apăsaţi butonul funcţii (12)
alternativă cu cea mai bună recepţie. În modul FM, pe afişaj va apărea „REG„ de sub „RDS” de pe afişaj.
• REG: Când vă deplasaţi în afara zonei Apăsând butonul funcţii (12) de sub „REG” ➮ Apăsaţi butonul funcţii (12)
de acoperire a postului pe care îl ascultaţi, de pe afişaj, se activează sau dezactivează de sub „PS Freeze” de pe afişaj.
se poate trece automat la o altă versiune funcţia. Apăsând butonul funcţii (12) de
a aceluiaşi post din noua regiune.
sub „PS Freeze” de pe afişaj, se activează
Când este activată funcţia REG, această
ACTIVAREA/DEZACTIVAREA FUNCŢIEI sau dezactivează funcţia.
schimbare automată este împiedicată.
• PS Freeze: Dacă este activată funcţia AF (MODUL FM RADIO):
PS Freeze, pe afişaj apare PS Name ➮ Apăsaţi butonul MENU (13).
numai dacă selectaţi un post dintre ➮ Apăsaţi butonul funcţii (12)
canalele presetate. de sub „RDS” de pe afişaj.
➮ Apăsaţi butonul funcţii (12)
de sub „AF” de pe afişaj.
În modul FM, pe afişaj va apărea „AF”
CONTROLUL CLIMATIZĂRII ŞI SISTEMUL AUDIO 4–45

SELECTAREA FRECVENŢEI / CANALE CĂUTAREA POSTURILOR DE RADIO SCANAREA POSTURILOR CE POT


PRESETATE Există diferite moduri de a căuta un post FI RECEPŢIONATE (SCAN):
Acest sistem poate recepţiona posturi în banda de radio. Pentru a scana posturile care pot fi
AM şi FM, şi presetează canale atunci când recepţionate,
posturile recepţionate pot fi memorate. ➮ Apăsaţi butonul BAND (bandă) (18).
CĂUTAREA MANUALĂ A POSTURILOR
Există 8 pagini de canale presetate DE RADIO: Apăsând alternativ acest buton, se selectează
(inclusiv paginile presetate automat) ➮ Apăsaţi butonul REV (3) sau FWD (4). banda AM sau FM.
şi un numpăr maxim de şase posturi poate
fi memorat pe fiecare pagină. Se va schimba frecvenţa. ➮ Ţineţi apăsat butonul SEEK (19) sau (20).
Pentru schimba banda, De asemenea, puteţi căuta posturi manual, În timpul scanării, pe afişaj va apărea indicaţia
rotind butonul control audio (8). „Scanning”.
➮ Apăsaţi butonul BAND (bandă) (18).
Când este găsit un post care poate
Banda se schimbă între AM şi FM, şi pe afişaj fi recepţionat, acesta se recepţionează timp
apare „AM” sau „FM”. CĂUTARE AUTOMATĂ:
➮ Apăsaţi scurt butonul SEEK (19) sau (20). de aproximativ 5 secunde, apoi se scanează
Pentru a schimba numărul paginii canalului până la următoarea frecvenţă inferioară
presetat, Sistemul porneşte căutarea de la postul (sau superioară).
recepţionat la momentul respectiv şi se opreşte
➮ Apăsaţi butonul FAV (15). la următorul post recepţionat. Când scanarea ajunge la postul dorit, apăsaţi
Se va schimba numărul paginii, noul număr din nou butonul SEEK (19) sau (20) pentru
fiind indicat pe afişaj. a selecta postul şi pentru a opri această funcţie.
4–46 CONTROLUL CLIMATIZĂRII ŞI SISTEMUL AUDIO

SENSIBILITATEA CĂUTĂRII CĂUTAREA AUTOMATĂ După ce aţi încheiat setarea,


POSTURILOR ŞI MEMORAREA POSTURILOR ➮ Apăsaţi butonul funcţii (12) de
Sistemul poate schimba automat între căutarea (MODUL PRESETARE AUTOMATĂ)
sub „←” de pe afişaj.
numai a posturilor care pot fi recepţionate în Sistemul poate căuta automat şi memora
bune condiţii (modul LOCAL) şi căutarea posturile care pot fi recepţionate. În fiecare Pentru a porni presetarea automată,
posturilor care pot fi recepţionate în condiţii dintre paginile presetate [AUTO.P1] ➮ Apăsaţi butonul MENU (13).
necorespunzătoare (modul DX). şi [AUTO.P2] se memorează un număr
de maxim şase posturi căutate automat. ➮ Apăsaţi butonul funcţii (12) de sub „AS”
MEMORAREA PRESETĂRILOR de pe afişaj.
POSTURILOR Reţineţi faptul că funcţia de presetare automată
MEMORAREA MANUALĂ nu poate fi folosită decât dacă a fost activat ➮ Apăsaţi butonul funcţii (12) de sub „Rese”
A POSTURILOR: modul presetare automată. de pe afişaj.
Căutaţi frecvenţa postului pe care doriţi Pentru a activa/dezactiva modul de presetare Dacă nu este memorat nici un post în
să îl memoraţi. automată, paginile de presetare [AUTO.P1]
➮ Apăsaţi butonul FAV (15) pentru a selecta ➮ Apăsaţi butonul MENU (13). şi [AUTO.P2], pe afişaj nu va apărea „Rese”.
pagina canalului presetat unde ➮ Apăsaţi butonul funcţii (12) de sub În fiecare dintre paginile presetate [AUTO.P1]
se va memora postul. „AS” de pe afişaj. şi [AUTO.P2] se memorează posturile căutate
Apăsarea repetată a butonului FAV va automat.
➮ Apăsaţi butonul funcţii (12) de sub „ON”
parcurge paginile de canale de la 1 la 6 şi AS (activat) sau „OFF” (dezactivat) de pe După ce aţi încheiat presetarea automată,
(AUTO.P1, AUTO.P2), indicând numărul Apăsaţi butonul funcţii (12) de sub „←” de pe
afişaj.
paginii pe afişaj. afişaj.
➮ Ţineţi apăsat butonul funcţii (12) de sub NOTĂ
numărul respectiv (de la 1 la 6) de pe NOTĂ
Dacă nu este memorat nici un post
afişaj. în paginile de presetare [AUTO.P1] Ori de câte ori este folosită funcţia
La finalizarea memorării, se va auzi un sunet şi [AUTO.P2], apăsaţi butonul de funcţii de presetare automată, sunt şterse
specific. (12) de sub „ON” pentru activarea posturile presetate anterior
modului de presetare automată.
CONTROLUL CLIMATIZĂRII ŞI SISTEMUL AUDIO 4–47

ASCULTAREA POSTURILOR TIP PROGRAM (PTY) Pe afişaj vor fi indicate categoriile. Categoriile
PRESETATE Emisiile în bandă FM conţin informaţii privind sunt înregistrate în paginile pentru categorii
➮ Apăsaţi butonul FAV (15) pentru a selecta categoria de program pe lângă numele (paginile de la 1 la 10, trei categorii pe pagină).
pagina canalului presetat unde este postului. Funcţia radio a sistemului poate Apăsând butonul PTY (7) veţi schimba pagina.
memorat postul pe care doriţi să îl indica pe afişaj numele postului şi informaţiile ➮ Apăsaţi butonul funcţii (12) de sub
ascultaţi. privind categoria. Exemple de categorii: categoria respectivă de pe afişaj.
CULTURĂ, CĂLĂTORIE, JAZZ, SPORT,
Apăsarea repetată a butonului FAV va Se vor recepţiona posturile care pot fi
ŞTIRI, POP, ROCK şi CLASIC.
parcurge paginile de canale de la 1 la 6 şi AS recepţionate în cadrul categoriei selectate.
(AUTO.P1, AUTO.P2), indicând numărul Folosind funcţia PTY, puteţi căuta direct
paginii pe afişaj. programele care sunt difuzate la momentul NOTĂ
respectiv, din categoria selectată.
➮ Apăsaţi scurt butonul funcţii (12) de sub Dacă nu se poate recepţiona nici un
(numărul) postului respectiv de pe afişaj. program din cadrul categoriei selectate,
Puteţi asculta postul de radio selectat. FOLOSIREA FUNCŢIEI TIP PROGRAM pe afişaj va apărea mesajul „None Found”
(PTY) („nu s-a identificat nici un program”).
Selectând una dintre categoriile indicate pe
afişaj, puteţi căuta direct programele care sunt CĂUTAREA MANUALĂ ÎN CATEGORIA
difuzate la momentul respectiv, din categoria SELECTATĂ:
respectivă. ➮ Apăsaţi butonul REV (3) sau FWD (4).
Pentru a afişa categoriile, Se va schimba frecvenţa.
➮ Apăsaţi butonul PTY (7).
4–48 CONTROLUL CLIMATIZĂRII ŞI SISTEMUL AUDIO

RECEPŢIONAREA
CĂUTAREA AUTOMATĂ ÎN MEMORAREA PROGRAMELOR INFORMAŢIILOR DIN TRAFIC
CATEGORIA SELECTATĂ: PE CATEGORII: Sistemul dumneavoastră radio este echipat
➮ Apăsaţi scurt butonul SEEK (19) sau (20). Efectuaţi aceeaşi operaţie ca la memorarea cu un receptor RDS-EON. EON este
programelor în canalele presetate pentru banda acronimul pentru „Enhanced Other Network”
Sistemul porneşte căutarea de la postul
radio AM sau FM. (amplificare alte reţele).
recepţionat la momentul respectiv şi se opreşte
la următorul post recepţionat. Dacă este transmis un anunţ de trafic, sistemul
comută automat de pe postul care nu oferă
FUNCŢIA DE AFIŞARE
informaţii din trafic pe alt post, care oferă
A INFORMAŢIILOR
SCANAREA ŞI CĂUTAREA ÎNTR-O asemenea informaţii, în cadrul aceleiaşi reţele
CATEGORIE SELECTATĂ: Când folosiţi banda de radio FM radio, pe
de emisie.
➮ Ţineţi apăsat butonul SEEK (19) sau (20). afişaj pot apărea informaţii privind postul
(numele canalului, numele melodiei şi numele Odată ce anunţul de trafic a fost auzit, se va
Când este găsit un post care poate fi artistului). comuta înapoi la programul ascultat înainte.
recepţionat, acesta se recepţionează timp
de aproximativ 5 secunde, apoi se scanează
➮ Apăsaţi butonul i (14).
până la următoarea frecvenţă inferioară (sau Pe afişaj vor apărea informaţiile. ACTIVAREA/DEZACTIVAREA
superioară). PRIORITĂŢII INFORMAŢIILOR DE
Prin apăsarea repetată a butonului i se parcurg TRAFIC
Apăsaţi din nou butonul SEEK (19) sau (20) informaţiile privind postul.
Când TP este setat la „ON” (activat),
când aţi găsit postul dorit pentru a-l selecta informaţiile din trafic sunt recepţionate
şi pentru a opri această funcţie. cu prioritate.
➮ Apăsaţi butonul TP (10).
Apăsarea butonului TP (10) se comută între
„ON” (activat) şi „OFF” (dezactivat).
În starea TP „ON”, „TP” pe afişaj apar
informaţiile din trafic, şi „NO TP” când nu
sunt emise informaţii de trafic.
CONTROLUL CLIMATIZĂRII ŞI SISTEMUL AUDIO 4–49

MODUL MAGAZIE DE CD-URI


La magazia de CD-uri a sistemului se pot ÎNCĂRCAREA DISCURILOR Primul CD-ul este încărcat în tava goală
asculta discuri CD-R, CD-R/W şi CD-DA, Când în magazie nu se găsesc CD-uri, cu numărul cel mai mic, număr ce va apărea pe
şi, de asemenea, fişiere în format MP3/WMA ➮ Apăsaţi scurt butonul LOAD afişaj. CD-urile sunt încărcate succesiv în
şi CD-DA (numai fişiere audio). Sistemul trece (încărcare) (16). tăvile cu numere mai mari până când în fiecare
automat între formatul CD şi MP3/WMA Pe afişaj va apărea indicaţia „Load Disc” tavă se găseşte un CD (pe afişaj este indicat
şi indică pe afişaj selectarea curentă. (încărcare CD). numărul tăvii în care este încărcat fiecare CD)
Magazia de CD-uri are o capacitate Când sistemul este pregătit pentru încărcare şi începe redarea ultimului CD încărcat.
de 6 discuri. se va auzi un sunet specific şi pe afişaj va
apărea mesajul „Insert CD” (introduceţi CD). NOTĂ
➮ Când auziţi sunetul specific, introduceţi Încărcaţi cu atenţie discurile cu faţa
CD-ul în compartimentul pentru CD. tipărită în sus, împingând până simţiţi
CD-ul este încărcat în tava goală cu numărul o uşoară rezistenţă; discul va fi apoi
cel mai mic, număr ce va apărea pe afişaj, încărcat automat. Nu forţaţi.
şi începe redarea CD-ului.

Pentru încărcarea tuturor CD-urilor,


➮ Ţineţi apăsat butonul LOAD
(încărcare) (16).
Pe afişaj va apărea indicaţia „Load All”
(încărcare toată magazia).
Când sistemul este pregătit pentru încărcare se
va auzi un sunet specific şi pe afişaj va apărea
mesajul „Insert CD” (introduceţi CD).
➮ Când auziţi sunetul specific, introduceţi
CD-ul în compartimentul pentru CD.
4–50 CONTROLUL CLIMATIZĂRII ŞI SISTEMUL AUDIO

SCHIMBAREA ÎN MODUL MAGAZIE DE SELECTAREA CD-URILOR De fiecare dată când este apăsat unul dintre
CD-URI Pentru a selecta CD-ul anterior sau următor: aceste butoane, se va selecta melodia
Pentru a schimba în modul magazie de CD-uri: ➮ Apăsaţi butonul funcţii (12) anterioară sau cea următoare şi va începe
➮ Apăsaţi butonul CD/AUX (5). de sub „<” sau „>” la „CD” pe afişaj. redarea.
SELECTAREA RAPIDĂ A MELODIILOR
Dacă nu a fost încărcat nici un disc, nu se va De fiecare dată când este apăsat unul dintre
stabili modul magazie de CD-uri. Pentru o căutare rapidă ascendentă
aceste butoane, se va selecta CD-ul anterior
sau descendentă a melodiilor:
Sistemul trece automat între modurile sau următor şi va începe redarea.
CD şi MP3/WMA, indicând pe afişaj SELECTAREA FOLDERELOR (NUMAI
➮ Apăsaţi butonul REV (3) sau FWD (4).
selectarea „ ” (CD) sau „MP3”, şi începe MP3/WMA) Dacă menţineţi apăsat butonul, căutarea rapidă
redarea discului. Dacă sunt mai multe foldere pe un disc, puteţi ascendentă sau descendentă va continua.
Dacă discul încărcat conţine fişiere în formate selecta unul dintre acestea. REDARE ALEATOARE (MIX)
combinate de CD-DA şi MP3/WMA, pe afişaj Pentru a selecta un folder de pe un disc: Pentru a reda în ordine aleatoare melodiile
va apărea „CD-DA+MP3/WMA”. Modurile ➮ Apăsaţi butonul funcţii (12) de pe un CD:
CA-DA şi MP3/WMA se schimbă manual. ➮ Apăsând în continuare butonul funcţii (12)
de sub „<” sau „>” la „ ” pe afişaj.
Pentru a schimba în modul CD-DA de sub „RDM” de pe afişaj, până când
De fiecare dată când este apăsat unul dintre
sau MP3/WMA: apare mesajul „Randomize Current CD”
aceste butoane, folderul se va schimba şi va
➮ Apăsaţi butonul PTY (7). începe redarea melodiilor din acesta. (Redare aleatoare).
Pe afişaj va apărea „CD” şi „MP3”. SELECTAREA MELODIILOR Pentru a reda în ordine aleatoare melodiile
Pentru a selecta o melodie de pe disc sau din de pe toate CD-urile din magazia de CD-uri,
➮ Apăsaţi butonul funcţii (12) corespunzător
formatului fişierelor de date pe care doriţi folderul redat: ➮ Apăsând în continuare butonul funcţii (12)
să le redaţi. ➮ Apăsaţi butonul SEEK (19) sau (20). de sub „RDM” de pe afişaj, până când
apare mesajul „Randomize All CDs”
Va începe redarea formatului selectat. (Redare aleatoare toate CD-urile).
CONTROLUL CLIMATIZĂRII ŞI SISTEMUL AUDIO 4–51

Pentru a opri redarea în ordine aleatoare: AFIŞAREA INFORMAŢIILOR DE FUNCŢIA MUSIC NAVIGATOR
➮ Apăsând în continuare butonul funcţii (12) PE UN CD (LA REDAREA FIŞIERELOR MP3/WMA)
de sub „RDM” de pe afişaj, până când Când se redau CD-uri în format CD-TEXT La redarea unui CD în format MP3/WMA,
sau MP3/WMA, pe afişaj pot apărea melodiile de pe acesta pot fi rearanjate după
apare mesajul „Random OFF”
informaţiile de pe CD (titluri melodii, nume titlul albumului sau numele autorului, se poate
(Redare aleatoare oprită).
autor, titlu album, nume foldere compila o listă corespunzătoare şi melodiile se
NOTĂ
[numai MP3/WMA]). pot reda în ordinea din această listă. Afişajul
➮ Apăsaţi butonul i (14). arată titlul albumului sau numele autorului
Apăsând repetat butonul funcţii (12) pentru melodia care este redată la momentul
de sub „RDM” de pe afişaj, se schimbă Pe afişaj va apărea „Song” (Melodie), respectiv.
automat între „Randomize Current CD”, „Artist” (Autor), „Album”, „ ”, „←”.
„Randomize All CD” şi „Random OFF”,
➮ Apăsaţi butonul funcţiei
în această ordine. Reţineţi faptul că CĂUTARE INFORMAŢII TITLU ALBUM
funcţia „Randomize All CD” poate fi corespunzătoare (12).
ŞI NUME AUTOR (TAG) (NUMAI CÂND
folosită numai dacă în magazia de CD-uri Pe afişaj vor apărea informaţiile selectate. SE SCHIMBĂ CD-UL)
se găsesc două sau mai multe CD-uri. Se pot căuta informaţii privind titlul
Pentru a opri afişarea informaţiilor,
albumului / numele autorului pe CD-ul redat.
➮ Apăsaţi butonul funcţii (12)
de sub „←” de pe afişaj. ➮ Apăsaţi butonul funcţii (12)
de sub „ ” de pe afişaj.
Se creează un playlist pentru music navigator.
FUNCŢIA PLAY LIST (LA REDAREA
Dacă pe CD nu se pot găsi informaţii (tag)
FIŞIERELOR MP3/WMA)
privind titlul albumului/numele autorului,
Acest sistem poate citi şi reda fişiere „play list” se revine la afişajul anterior căutării,
(fişiere cu extensia „m3u” sau „pls”). şi se schimbă în modul MP3.
4–52 CONTROLUL CLIMATIZĂRII ŞI SISTEMUL AUDIO

REORDONAREA MELODIILOR DUPĂ CĂUTARE RAPIDĂ DESCENDENTĂ/ CĂUTAREA ALBUMULUI PE CARE


TITLUL ALBUMULUI SAU NUMELE ASCENDENTĂ: DORIŢI SĂ ÎL ASCULTAŢI:
AUTORULUI: Pentru o căutare rapidă descendentă Pentru a selecta un titlu de album sau un nume
Pentru CD-urile MP3/WMA: sau ascendentă a melodiilor, de autor dintr-o listă care a fost reordonată
➮ Apăsaţi butonul funcţii (12) ➮ Apăsaţi butonul REV (3) sau FWD (4). după titlurile albumelor sau numele autorilor,
de sub „ ” de pe afişaj. Dacă menţineţi apăsat butonul, căutarea rapidă ➮ Apăsaţi butonul funcţii (12)
➮ Apăsaţi butonul funcţii (12) de sub „Sort” ascendentă sau descendentă a melodiilor de sub „<” sau „>” de pe afişaj
(sortare) de pe afişaj. va continua. în timp ce este redat CD-ul.

Pe afişaj va apărea „By Artist” (după autor) Se va schimba titlul albumului sau numele
şi „By Album” (după album). autorului şi va începe redarea melodiei.
CĂUTAREA MELODIEI PE CARE DORIŢI
➮ Apăsaţi butonul funcţiei respective (12). SĂ O ASCULTAŢI:
Pentru a selecta o melodie dintr-o listă care EJECTAREA CD-URILOR
Melodiile de pe CD-ul redat vor fi reordonate
a fost reordonată după titlurile albumelor Pentru a ejecta un CD,
după numele autorului sau titlul albumului.
sau numele autorilor,
➮ Apăsaţi scurt butonul EJECT (6).
După ce aţi încheiat reordonarea melodiilor,
➮ Apăsaţi butonul SEEK (19) sau (20).
➮ Apăsaţi butonul funcţii (12) Pe afişaj va apărea „Ejecting” (ejectare) iar
De fiecare dată când este apăsat unul dintre CD-ul redat va fi ejectat prin compartimentul
de sub „←” de pe afişaj.
aceste butoane, se va selecta melodia disc.
anterioară sau cea următoare şi va începe
redarea.
CONTROLUL CLIMATIZĂRII ŞI SISTEMUL AUDIO 4–53

SURSE AUDIO EXTERNE


Pentru ejectarea tuturor CD-urilor, În modul AUX se pot folosi alte sisteme audio.
➮ Ţineţi apăsat butonul EJECT (6) un timp. NOTĂ
Pe afişaj va apărea „Ejecting All” Sunt necesare cabluri dedicate pentru
(ejectare toate CD-urile) şi vor fi ejectate toate conectarea altor sisteme audio. Acestea
CD-urile din tăvi prin compartimentul CD. pot fi achiziţionate din comerţ.

NOTĂ
Nu încercaţi să trageţi CD-ul cu forţă în ACTIVAREA INTRĂRII AUX
timp ce este ejectat automat. Dacă un disc Pentru a selecta modul AUX,
ejectat nu este îndepărtat, acesta ➮ Apăsaţi butonul CD/AUX (5).
va fi reîncărcat automat şi redat după
aproximativ zece secunde. Pe afişaj va apărea „Aux Input Device”
(intrare sistem aux), indicând faptul că acum
se pot folosi alte sisteme audio.

NOTĂ
Dacă la terminalul AUX (terminal intrare
sistem extern) nu este conectat nici un
dispozitiv, nu va fi stabilit modul AUX.
4–54 CONTROLUL CLIMATIZĂRII ŞI SISTEMUL AUDIO

BUTOANE INTEGRATE
ÎN VOLAN
Principalele operaţii ale sistemului audio Buton Funcţie
se pot realiza prin intermediul butoanelor PWR (pornit/oprit) • Când sistemul este PORNIT („ON”):
de pe volan. Apăsare scurtă: Activează funcţia mute
NOTĂ Apăsare lungă: Sistemul este OPRIT (OFF).
La selectarea modului audio, modul AUX • Când sistemul este OPRIT („OFF”):
va fi sărit dacă la terminalul AUX Apăsarea butonului porneşte sistemul.
(terminal intrare sistem extern)
nu este conectat nici un dispozitiv. MOD Folosit pentru a selecta modul audio.
AM nFM nCD n(AUX) nînapoi la AM
SEEK • În modul radio:
Apăsare scurtă: Schimbă la următorul post memorat
Apăsare lungă: Începe căutarea automată
• În modul magazie de CD-uri:
Apăsare scurtă: Schimbă melodia
Apăsare lungă: Schimbă CD-ul
PWR
VOLUM (+) în partea +: Reglează volumul la un nivel superior
VO L
(–) în partea -: Reglează volumul la un nivel inferior
SEEK

VO L

MODE
CONTROLUL CLIMATIZĂRII ŞI SISTEMUL AUDIO 4–55

FUNCŢIA BLOCARE DE RECOMANDĂRI PRIVIND


SIGURANŢĂ (ANTIFURT) Dezactivarea blocării de siguranţă, ÎNTREŢINEREA ŞI CURĂŢAREA
Setarea funcţiei de blocare de siguranţă va Opriţi sistemul: În întreţinerea şi curăţarea aparatului
proteja împotriva furtului sistemului. dumneavoastră vă rugăm respectaţi
➮ Apăsaţi butonul funcţii (1) ţinând apăsat în
Când împreună cu funcţia de blocare următoarele indicaţii.
acelaşi timp butonul i (14) şi butonul
de siguranţă este înregistrat un cod ID, chiar funcţii cel mai din stângă (12).
dacă sistemul este furat şi instalat altundeva, NU LĂSAŢI NICIODATĂ CD-URILE
acesta nu poate fi folosit decât dacă este Modul de înregistrare a codului ID va fi stabilit
iar pe afişaj vor apărea cifrele de la 1 la 6. ÎN LOCURILE URMĂTOARE
introdus codul ID înregistrat. • Deasupra panoului de bord.
Setarea funcţiei de blocare de siguranţă ➮ Apăsaţi butonul funcţii de sub „1 la 6”
• În zone expuse direct luminii soarelui
(înregistrarea codului ID) Opriţi sistemul. de pe afişaj pentru a introduce codul
sau temperaturilor înalte.
format din patru cifre.
➮ Apăsaţi butonul funcţii (1) ţinând apăsat în • Lângă difuzoare sau câmpuri magnetice
acelaşi timp butonul i (14) şi butonul ➮ Apăsaţi butonul pornit/oprit (1). puternice.
funcţii cel mai din stângă (12). În cazul în care codul introdus corespunde
Modul de înregistrare a codului ID va fi stabilit codului înregistrat, se dezactivează blocarea
iar pe afişaj vor apărea cifrele de la 1 la 6. de siguranţă şi sistemul este oprit.
➮ Apăsaţi butonul funcţii de sub „1 la 6” NOTĂ
de pe afişaj pentru a introduce codul Odată ce a fost înregistrat un cod ID, acel
format din patru cifre. cod ID va fi necesar pentru dezactivarea
➮ Apăsaţi butonul pornit/oprit (1). blocării de siguranţă. Asiguraţi-vă că nu
uitaţi codul de siguranţă.
Va fi înregistrat codul ID şi sistemul se va opri.
Dacă este introdus un cod incorect în zece
încercări succesive de dezactivare
a blocării de siguranţă, timp
de aproximativ o oră nu se vor permite
alte încercări.
4–56 CONTROLUL CLIMATIZĂRII ŞI SISTEMUL AUDIO

CURĂŢAREA UNITĂŢII DE CITIRE DACĂ LENTILA OPTICĂ ESTE ABURITĂ MANIPULAREA CD-URILOR
• Pentru a păstra cea mai bună calitate La temperaturi joase sau când plouă, se poate Nu atingeţi suprafaţa inscripţionată a CD-ului.
posibilă a sunetului în redarea CD-urilor, forma condens pe lentilele de focalizare Ţineţi CD-ul de partea din centru
curăţaţi cu regularitate unitatea de citire. a fascicolului laser. În acest caz, lăsaţi sau de margini.
• Dacă utilizaţi un disc de curăţare, înainte ventilatorul sau aerul condiţionat După utilizare, depozitaţi CD-urile în carcase.
de a-l utiliza, citiţi instrucţiunile să funcţioneze pentru un timp înainte
de a folosi sistemul. Nu expuneţi niciodată CD-urile la lumina
de utilizare a acestuia.
directă a soarelui sau la temperaturi înalte.
NOTĂ NOTĂ
NOTĂ
Utilizarea prea frecventă a CD-ului Dacă introduceţi un CD cald în aparatul
de curăţare poate deteriora unitatea rece (de exemplu când aduceţi CD-uri din • Nu deschideţi niciodată carcasele
de citire. casă) se poate forma condens pe lentilele aparatului.
de focalizare a fascicolului laser. • Nu vărsaţi niciodată lichid în sau
pe aparate.
CURĂŢAREA SISTEMULUI
• Dacă partea frontală a sistemului este
plină de praf, ştergeţi praful cu o lavetă
curată şi uscată. Opriţi aparatul
în prealabil.
• Nu utilizaţi niciodată terebentină,
înlocuitori ai acesteia (diluanţi)
sau alcool pentru curăţarea aparatului.
Aceste lichide pot deteriora plasticul
şi pot şterge inscripţionarea tastelor.
CONTROLUL CLIMATIZĂRII ŞI SISTEMUL AUDIO 4–57

CARACTERISTICI TEHNICE (EXTRAS)


Alimentare de la 9 la 16 V c.c.
Impedanţă difuzoare 4 ohmi (4 difuzoare)
Puterea la ieşire Conform DIN 45 324 la 14,4 V / 4 x 40 W putere maximă
COMPONENTA RADIO
FM: 87,5 – 108,0 MHz
Gama de frecvenţe
AM: 531 – 1602 kHz
FM: 20 dB raport semnal-zgomot max.
Sensibilitatea de intrare
AM: 27 dB V raport semnal-zgomot max.
Raport semnal-zgomot AM 54dB sau mai
Raport semnal zgomot
mare, FM 60 dB sau mai mare
Separarea canalelor stereo 26 dB sau mai mare
COMPONENTA CD
Răspunsul în frecvenţă de la 20 la 20000 Hz
Raport semnal zgomot dB A 65 dB sau mai mare
Stereo crosstalk (1 kHz) 60 dB sau mai mare
Distorsiune (1 kHz) 0,2 % max
SITUAŢII DE URGENŢĂ

• ANVELOPĂ DE REZERVĂ, CRIC ŞI SCULE ............. 5-2 • REMORCARE AUTOVEHICUL ................................... 5-9
• ÎNLOCUIREA UNEI ANVELOPE CU PANĂ................ 5-3 • BALANSAREA AUTOVEHICULULUI
PENTRU DEBLOCARE ............................................. 5-12
• PORNIREA MOTORULUI CU CABLURI PENTRU
PORNIRE ASISTATĂ ................................................. 5-7 • SUPRAÎNCĂLZIRE MOTOR ..................................... 5-13
5–2 SITUAŢII DE URGENŢĂ

ANVELOPĂ DE REZERVĂ,
CRIC ŞI SCULE Scoaterea cricului şi a manivelei Scoaterea anvelopei de rezervă
Anvelopa de rezervă, cricul şi sculele 1. Deschideţi hayonul. 1. Utilizaţi o şurubelniţă cu cap plat pentru
autovehiculului sunt amplasate în portbagaj, a desprinde capacul orificiului de deasupra
2. Ridicaţi capacul podelei şi localizaţi
sub bara de protecţie spate. barei de protecţie spate.
bulonul cu inel.
2. Utilizaţi manivela furnizată împreună
AVERTISMENT 3. Scoateţi bulonul cu inel de pe cric, cu vehiculul pentru a slăbi bolţul cu care
rotindu-l în sens antiorar. este fixată anvelopa de rezervă.
Depozitaţi întotdeauna anvelopa
de rezervă, cricul, sculele şi alte 4. Scoateţi cricul şi manivela. 3. Desfăşuraţi cablul de pe suportul roţii de
echipamente în spaţiile adecvate. 5. Scoateţi benzile de reţinere a sacului în care rezervă, situat sub bara de protecţie spate.
• Nu depozitaţi cricul, anvelopa se află manivela. Apoi scoateţi manivela din 4. Scoateţi roata de rezervă din suportul
de rezervă sau alte echipamente sac. dedicat.
în habitaclu.
NOTĂ
În caz de oprire bruscă sau coliziune,
echipamentele insuficient fixate pot fi Pentru a elimina posibilite zgomote produse
proiectate în habitaclu, provocând leziuni de deplasarea cricului şi sculelor în
ocupanţilor. portbagaj, când autovehicul este în mişcare,
fixaţi-le corect sub capacul podelei.

C7D5015A C7E5001A C7E5003A


SITUAŢII DE URGENŢĂ 5–3

ÎNLOCUIREA UNEI ANVELOPE


Specificaţii cricului CU PANĂ Modul de schimbare a unei anvelope
Sarcina utilă maximă: 900 kg Dacă o anvelopă face pană, respectaţi cu pană
următoarele instrucţiuni de siguranţă înainte 1. Scoateţi cricul, manivela şi anvelopa
AVERTISMENT de a o schimba. de rezervă din spaţiul de depozitare din
Cricul a fost proiectat pentru a fi utilizat Măsuri de siguranţă la schimbarea portbagaj, de dedesubtul barei de protecţie
numai la autovehiculul dumneavoastră. anvelopelor din spate.
1. Aprindeţi luminile de avarie 2. Folosiţi manivela pentru a slăbi piuliţele
• Nu folosiţi cricul din dotarea
roţii cu o singură tură de cheie pentru
autovehiculului dumneavoastră 2. Trageţi pe marginea soselei, într-un loc fiecare.
la alte autovehicule. sigur, izolat de trafic.
• Nu depăşiţi niciodată sarcina maximă 3. Parcaţi pe o suprafaţă plană şi solidă. Vezi ATENŢIE
admisă pe cric. în index „PARCARE AUTOVEHICUL”. Nu scoateţi complet nici o piuliţă înainte
Folosirea cricului la alte autovehicule 4. Opriţi motorul şi scoateţi cheia din contact. de ridicarea roţii de pe sol.
poate cauza deteriorarea acestora
şi a criculul dumneavoastră, precum 5. Trageţi frâna de mână.
şi leziuni utilizatorului. 6. Cereţi pasagerilor să coboare din
autovehicul şi să rămână într-un loc sigur.
7. Amplasaţi o pană de roată, o bucată de lemn
sau o piatră în faţa şi în spatele roţii diagonal
opuse anvelopei care trebuie schimbată.
Nerespectarea acestor măsuri de siguranţă poate
cauza alunecarea autovehiculului de pe cric,
existând posibilitatea provocării de leziuni
grave.

Slăbire
5–4 SITUAŢII DE URGENŢĂ

3. Fixaţi manivela pe capul bolţului cricului 6. Ridicaţi autovehiculul rotind de manivelă


AVERTISMENT
şi rotiţi manivela în sens orar. Această spre dreapta, până la fixarea fermă a capului
mişcare va ridica puţin capul de ridicare. de ridicare în canelura adecvată şi ridicarea • Nu vă aşezaţi niciodată sub autovehicul
4. Amplasaţi cricul conform figurii de mai jos. anvelopei cu pană cu cca. 2,5 cm de la sol. şi nu porniţi niciodată motorul acestuia
Sunt prevăzute suprafeţe canelate pentru atât timp cât autovehiculul este susţinut
ATENŢIE de cric.
poziţionarea cricului pe şasiul
autovehiculului, sub uşile faţă şi spate. Pe măsură ce cricul ridică autovehiculul, Autovehiculul poate aluneca de pe cric
5. Amplasaţi vertical cricul în dreptul asiguraţi-vă de poziţionarea cricului astfel şi cauza leziuni grave sau decesul.
suprafeţei canelate corespunzătoare, în faţa încât acesta să nu alunece.
sau în spatele roţii pe care intenţionaţi
să o schimbaţi. NOTĂ
Nu ridicaţi autovehiculul mai mult decât
ATENŢIE este necesar pentru schimbarea roţii.
Nu încercaţi ridicarea autovehiculului
înainte de poziţionarea corectă a cricului
şi fixarea corespunzătoarea a acestuia
atât faţă de autovehicul, cât şi de sol.

C7D5016A
SITUAŢII DE URGENŢĂ 5–5

7. Scoateţi complet piuliţele de roată, 10. Reinstalaţi piuliţele de roată. Strângeţi 13. Agăţaţi suportul roţii de rezervă de tija
rotindu-le spre stânga. fiecare piuliţă cu mâna până când roata de sprijin şi strângeţi şurubul introdus în
este fixată ferm pe butuc. orificiul de deasupra barei spate la un cuplu
8. Scoateţi roata şi anvelopa.
11. Rotiţi manivela spre stânga şi coborâţi de 6 Nm, pentru a ridica suportul roţii
9. Montaţi roata de rezervă pe butucul roţii. autovehiculul pe sol. de rezervă.
12. Strângeţi ferm piuliţele de roată,
ATENŢIE la un cuplu de 125 Nm, în diagonală. 14. Agăţaţi cablul şi reinstalaţi capacul
1 2 3 4 5 (Vezi figura orificiului de acces în poziţia iniţială.
• Nu ungeţi niciodată piuliţele cu ulei
de mai jos). 15. Asiguraţi cricul şi manivela în poziţia lor
sau vaselină.
iniţială ca şi anvelopa cu pană, în portbagaj.
• Utilizaţi întotdeauna piuliţe adecvate. AVERTISMENT
• Duceţi cât mai curând posibil maşina Asiguraţi-vă că piuliţele folosite sunt ATENŢIE
la un centru de reparaţii, pentru de tipul adecvat şi că sunt strânse la un Nu depozitaţi anvelopa cu pană în poziţia
strângerea piuliţelor de roată conform cuplu corect. de sub bara de protecţie spate, unde era
specificaţiilor Chevrolet. Folosirea de piese necorespunzătoare situată anvelopa de rezervă. Anvelopa
Vă recomandăm un Reparator sau montarea de piuliţe incorect strânse cu pană se poate deplasa din această
Autorizat Chevrolet. poate cauza desprinderea acestora poziţie.
Dacă sunt strânse incorect, piuliţele de pe vehicul, respectiv de pe roată.
de roată se pot slăbi. AVERTISMENT
Nu depozitaţi cricul şi sculele în
compartimentul destinat pasagerilor.
În cazul unei opriri bruşte sau al unei
coliziuni, echipamentul care nu este fixat
corespunzător poate fi proiectat
în interiorul autovehiculului şi provoca
leziuni ocupanţilor.
5–6 SITUAŢII DE URGENŢĂ

NOTĂ ATENŢIE ATENŢIE


Roata de rezervă cu anvelopă compactă Când utilizaţi cricul, autovehiculul (Continuare)
este destinată numai utilizării temporare. se poate dezechilibra şi deplasa,
• Înainte de ridicarea pe cric, asiguraţi-vă
deteriorându-se şi provocând leziuni celor
Apelaţi la un centru de reparaţii pentru că frâna de mână este trasă, iar
din jur.
a remedia problema cat mai curând transmisia este în viteza întâi
• Utilizaţi cricul din dotare în poziţie
posibil. Vă recomandăm un Reparator sau marşarier (cutie manuală) sau
corectă de ridicare.
Autorizat Chevrolet. în poziţia P (cutie automată).
• Când utilizaţi cricul pentru ridicarea
autovehiculului, cricul trebuie • Nu ridicaţi autovehiculul şi nu
poziţionat perpendicular pe sol. schimbaţi roata în apropierea zonei
• Nu vă aşezaţi sub un autovehicul ridicat de trafic.
pe cric.
• Nu porniţi autovehiculul când acesta ATENŢIE
este ridicat pe cric. Apelaţi la un atelier auto sau serviciu
• Înainte de ridicarea autovehiculului de depanare pentru asistenţă tehnică în
pe cric, toţi pasagerii vor părăsi cazul în care condiţiile nu sunt propice
autovehiculul şi vor staţiona departe ridicării autovehiculului pe cric sau nu
de vehicul şi zona de trafic. sunteţi sigur că puteţi efectua operaţia
• Folosiţi cricul numai pentru schimbarea în siguranţă.
roţilor.
• Nu ridicaţi autovehiculul pe o suprafaţă
înclinată sau alunecoasă.
• Utilizaţi poziţia de ridicare cea mai
apropiată de roata care trebuie
schimbată.
• Blocaţi roata situată în diagonală faţă
de roata care trebuie schimbată.
(Continuare)
SITUAŢII DE URGENŢĂ 5–7

PORNIREA MOTORULUI
DE LA O BATERIA EXTERNĂ Înainte de pornirea de la o baterie externă
AVERTISMENT
ATENŢIE 1. Trageţi frâna de mână.
(Continuare)
• Nu încercaţi pornirea autovehiculului 2. Pentru autovehiculele cu cutie de viteze
• Nu permiteţi capetelor cablurilor automată, comutaţi în poziţia PARK,
prin împingere sau tractare. să se atingă între ele. iar pentru cele cu cutie manuală, fixaţi
Aceasta poate deterioara convertorul • Purtaţi ochelari de protecţie când maneta la punctul mort.
catalitic şi cutia automată de viteze, lucraţi în apropierea unei baterii.
şi poate provoca leziuni celor din jur. 3. Opriţi toate accesoriile electrice.
• Nu permiteţi lichidului din baterie
Puteţi porni autovehiculul care are bateria să intre în contact cu ochii, pielea, ATENŢIE
descărcată prin transferarea energiei electrice materiale textile sau suprafeţe vopsite. • Opriţi sistemul audio înainte
de la bateria altui autovehicul. • Asiguraţi-vă că bateria de pornire are de pornirea autovehiculului de la
aceeaşi tensiune la borne ca şi bateria o baterie externă. În caz contrar,
AVERTISMENT care primeşte energie electrică pentru puteţi deteriora sistemul audio.
Bateriile pot exploda. Puteţi suferi arsuri pornire.
din cauza acidului din baterie, iar AVERTISMENT
• Nu deconectaţi bateria descărcată
scurtcircuitul vă poate provoca leziuni de la autovehicul. • Amplasaţi întotdeauna cablurile
sau deteriora autovehiculul. Nerespectarea acestor măsuri de alimentare de la bateria externă
• Nu expuneţi bateria la flăcări de precauţie sau a instrucţiunilor de mai astfel încât acestea să nu poată fi prinse
sau scântei. jos privitoare la pornirea motorului de piesele în mişcare din
cu ajutorul unei baterii externe poate compartimentul motor.
• Nu vă aplecaţi asupra bateriei în timpul
pornirii de la o baterie externă provoca explozia bateriei, cauzând arsuri În caz contrar, puteţi deteriora
sau scurtcircuit electric. autovehiculul şi provoca leziuni grave.
(Continuare)
Acesta poate deteriora sistemul electric
al ambelor autovehicule şi provoca leziuni
grave celor din jur.
5–8 SITUAŢII DE URGENŢĂ

Conectarea cablurilor de legătură. 4. Conectaţi celălalt capăt al celui de-al doilea


AVERTISMENT
Pentru a porni autovehiculul de la o baterie cablu de alimentare la masă, la celălalt
Ultima conexiune la bateria care necesită vehicul - de exemplu, la un suport de oţel
externă, conectaţi cablurile de alimentare în
încărcarea NU trebuie făcută la borna fixat de blocul motor.
odinea următoare:
negativă (–). 5. Motorul autovehiculului ce furnizează
1. Conectaţi un capăt al primului cablu energia necesară pornirii asistate poate
• Ataşaţi clema pentru ultima conexiune
la borna pozitivă a bateriei care furnizează fi menţinut în funcţiune în timpul alimentării
la o brăţară de oţel fixată prin şuruburi
energie (marcată prin semnul „+” pe carcasa cu energie.
de blocul motor.
bateriei sau pe bornă).
• Această ultimă conexiune trebuie să se NOTĂ
2. Conectaţi celălalt capăt al aceluiaşi cablu
afle cât mai departe posibil de baterie.
la borna pozitivă a bateriei descărcate Încercările de a porni motorul cu bateria
(semnul „+”). Conectarea cablului de alimentare
descărcată trebuie efectuate la intervale
la borna negativă a bateriei descărcate
3. Conectaţi primul capăt al celuilalt cablu de aproximativ un minut şi nu trebuie să
poate da naştere unui arc electric
la borna negativă a bateriei care furnizează dureze mai multe de 15 secunde fiecare.
şi provoca explozia bateriei.
energie (marcată prin semnul „-” pe carcasa
bateriei sau pe bornă). Un asemenea eveniment poate avea ca
rezultat leziuni severe ale celor din jur
sau deteriorarea autovehiculului.

C7E5015A
SITUAŢII DE URGENŢĂ 5–9

REMORCAREA
Odată ce autovehiculul cu bateria anterior AUTOVEHICULULUI Remorcarea autovehicului cu una din punţi
descărcată a pornit: Dacă este necesară remorcarea autovehiculului, ridicate
1. Deconectaţi cu atenţie împământarea (-). contactaţi un centru de reparaţii sau un service 1. Aprindeţi luminile de avarie.
Începeţi cu autovehiculul cu bateria specializat de remorcări. Vă recomandăm un 2. Rotiţi comutatorul de contact în poziţia
descărcată. Lăsaţi autovehiculul cu bateria Reparator Autorizat Chevrolet. ACC (accesorii).
descărcată pornit. 3. Poziţionaţi transmisia (fie automată, fie
AVERTISMENT manuală) în poziţia neutră (punct mort).
2. Deconectaţi cablul legat la borna negativă 4. Eliberaţi frâna de mână.
a bateriei furnizoare de energie electrică. • Nu permiteţi niciodată prezenţa
pasagerilor într-un autovehicul ATENŢIE
3. Deconectaţi cablul „+” de la ambele baterii. remorcat.
Depozitaţi cablurile de alimentare împreună Dacă autovehiculul trebuie remorcat din
• Nu tractaţi niciodată un autovehicul
cu roata de rezervă. spate, folosiţi un şasiu rulant sub roţile din
la viteze peste limita de siguranţă
sau limitele semnalizate. faţă.
4. Menţineţi motorul autovehiculului • Nu remorcaţi niciodată autovehiculul
cu bateria descărcată în funcţiune timp • Nu tractaţi niciodată un autovehicul
cu părţi deteriorate care nu sunt bine din spate cu roţile din faţă pe carosabil.
de cca. 20 de minute. Aceasta va permite Remorcarea autovehiculului cu roţile din
încărcarea bateriei de către sistemul fixate de acesta.
Nerespectarea acestor măsuri poate cauza faţă pe carosabil poate cauza deteriorarea
de reîncărcare. gravă a cutiei de viteze a autovehiculului.
leziuni celor din jur.
5. Dacă descărcarea bateriei se repetă,
solicitaţi ajutorul unui centru de reparaţii.
Vă recomandăm un Reparator Autorizat
Chevrolet.

C7E5010A C7E5011A
5–10 SITUAŢII DE URGENŢĂ

5. Remorcaţi autovehiculul cu roţile din faţă Remorcarea autovehiculului cu sistem Dacă nu este posibilă folosirea unei platforme
ridicate de pe suprafaţa de rulare. de tracţiune integrală de remorcare, folosiţi un dispozitiv
Cea mai bună metodă de remorcare a unui de remorcare ca cel din imaginea de mai jos.
ATENŢIE
autovehicul echipat cu sistem de tracţiune
• Nu utilizaţi bucle de suspendare pentru ATENŢIE
integrală (AWD), pentru a evita orice
remorcarea autovehiculului. deteriorări potenţiale, este platforma Dacă remorcaţi un autovehicul echipat
• Utilizaţi platforme sau echipamente de remorcare. cu sistem de tracţiune integrală (AWD)
de ridicare a roţilor. cu roţile din faţă sau din spate rulând pe
sol, sistemul de tracţiune
al autovehiculului se poate deteriora
iremediabil.
• Nu remorcaţi niciodată autovehiculul
cu roţile din faţă şi din spate rulând
pe sol.

C7E5012A C7E5004A C7E5005A


SITUAŢII DE URGENŢĂ 5–11

REMORCAREA DE URGENŢĂ De asemenea, roţile, osiile, transmisia, sistemul


AVERTISMENT
de direcţie şi frânele trebuie să fie în bună stare
În caz de urgenţă, dacă nu este disponibil nici
de funcţionare. În timpul remorcării cu frânghie
un serviciu de remorcare, autovehiculul de remorcare, este posibilă pierderea
dumneavoastră poate fi remorcat temporar ATENŢIE controlului asupra autovehiculului
cu ajutorul unui cablu fixat de unul din inelele remorcat.
de remorcare de urgenţă. În timpul remorcării cu frânghie
de remorcare, este posibilă deterioarea • Nu remorcaţi autovehiculul dacă roţile,
autovehiculului. transmisia, osiile, sistemul de direcţie
Inelul frontal de remorcare Pentru a reduce daunele: sau frânele sunt deteriorate.
• Folosiţi inelul de remorcare doar dacă
Inelul frontal de remorcare se află sub bara nu este disponibil niciun alt echipament • Nu scoteţi cheia din contact, întrucât
de protecţie faţă. Este necesară prezenţa unui de remorcare. aceasta va antrena blocarea direcţiei
şofer în autovehicul pentru a-l dirija şi a acţiona • Remorcaţi autovehiculul numai din şi va face autovehiculul imposibil
frânele. faţă. de condus.
• Evitaţi contactul frângiei de remorcare
Acest tip de remorcare poate fi efectuat doar ATENŢIE
cu bara de protecţie.
pe suprafeţe dure, distanţe scurte şi la viteze • Asiguraţi fixarea fermă a frânghiei
reduse. • Nu utilizaţi cârligul de amarare pentru
de remorcare de inelul de remorcare, transportul autovehiculului, pentru
la ambele capete. Verificaţi prin remorcarea acestuia.
tragerea frânghiei de remorcare.
Cârlig de fixare • Remorcarea cu frânghie poate cauza Autovehiculul poate fi avariat.
deteriorarea gravă a cutiei de viteze
automate. Pentru remorcarea
autovehiculelor cu cutie de viteze
automată, folosiţi platforme
de remorcare sau echipamente
de ridicare a roţilor.
• Conduceţi încet şi evitaţi manevrele
Inelul frontal de remorcare bruşte.
C7E5016B
5–12 SITUAŢII DE URGENŢĂ

DEBLOCAREA
Inelul de remorcare spate Când utilizaţi inelul de remorcare din spate, AUTOVEHICULULUI
Pentru remorcarea altui autovehicul, utilizaţi cablul sau lanţul de remorcare trebuie să fie DUMNEAVOASTRĂ
inelul de remorcare din spate. Acesta trebuie întinse întotdeauna pe direcţia de deplasare Dacă sunteţi blocat în zăpadă, noroi sau alte
utilizat numai în situaţii de urgenţă. a autovehiculului. Nu exercitaţi forţe asupra suprafeţe moi, procedura de mai jos vă poate
(de exemplu, pentru a scoate un autovehicul cârligului de remorcare din direcţie laterală. permite degajarea autovehiculului.
Pentru a preveni deterioararea, evitaţi întinderea 1. Întoarceţi volanul complet spre stânga, apoi
dintr-un şanţ, banc de zăpadă sau noroi.) spre dreapta. Astfel se va curăţa zona din jurul
bruscă a cablului de remorcare.
Pentru a utiliza inelul de remorcare din spate, roţilor faţă.
procedaţi în felul următor: 2. Schimbaţi vitezele din marşarier într-o viteză
ATENŢIE pentru deplasarea înainte şi invers.
1. Căutaţi inelul de remorcare din spate aflat • Nu utilizaţi cârligul de amarare pentru 3. Evitaţi pe cât posibil rotirea în gol a roţilor.
sub capacul podelei, în portbagaj. transportul autovehiculului, pentru 4. Eliberaţi pedala de acceleraţie în timpul
remorcarea altui vehicul. schimbării vitezelor.
2. Deschideţi capacul de pe bara de potecţie 5. Apăsaţi uşor pedala de acceleraţie când cutia
spate şi înşurubaţi ferm inelul de remorcare Autovehiculul poate fi avariat. de viteze este cuplată în viteză.
în locaşul dedicat. Dacă această procedură nu dă rezultate după câteva
încercări, e posibil ca autovehiculul
dumneavoastră să necesite remorcare. Consultaţi
„REMORCAREA AUTOVEHICULUI” mai sus
în cadrul acestei secţiuni.

C7D5012A
C7E5019A
SITUAŢII DE URGENŢĂ 5–13

SUPRAÎNCĂLZIREA MOTORULUI
Dacă indicatorul nivel de temperatură lichid
AVERTISMENT NOTĂ
de răcire se află în zone roşie sau dacă aveţi
Dacă încercaţi degajarea autovehiculului Dacă încercaţi degajarea autovehiculului, orice alt motiv să suspectaţi supraîncălzirea
atunci cînd este bocat în zăpadă, noroi respectaţi următoarele măsuri pentru motorului:
etc.; a preveni deteriorarea cutiei de viteze
1. Opriţi autovehiculul.
şi altor componente:
• Verificaţi mai întâi că nu există obiecte 2. Opriţi sistemul de aer condiţionat.
sau persoane în apropierea • Nu acceleraţi în timpul schimbării
autovehiculului. vitezelor sau înainte ca transmisia 3. Lăsaţi motorul să funcţioneze la ralanti
să fie compet cuplată fie în marşarier, fie câteva minute.
În timpul funcţionării, autovehiculul se
poate deplasa brusc în faţă sau în spate, într-o viteză pentru deplasarea înainte. 4. Asiguraţi-vă de funcţionarea ventilatorului
cauzând rănirea persoanelor • Nu turaţi motorul şi evitaţi rotirea în gol de răcire.
sau deteriorarea obiectelor. a roţilor.
AVERTISMENT
• Dacă autovehiculul rămâne blocat după
încercări repetate de degajare, încercaţi Dacă aburul este vizibil, îndepărtaţi-vă
alte metode, cum ar fi remorcarea. de autovehicul până la răcirea motorului.
Aburul poate cauza arsuri grave.

NOTĂ
Utilizarea sistemului de aer conditionat
în timpul urcarii de pante lungi sau
în conditii de trafic greu poate cauza
supraîncalzirea motorului.
5–14 SITUAŢII DE URGENŢĂ

Dacă ventilatorul nu funcţionează şi aburul este Dacă nivelul agentului de răcire este scăzut,
AVERTISMENT
vizibil, întreprindeţi următoarele: verificaţi dacă nu există scurgeri la următoarele
componente: Vapori fierbinţi provenind de la agentul
1. Opriţi motorul.
de răcire pot fi eliberaţi sub presiune,
2. Îndepărtaţi-vă de autovehicul şi nu 1. Radiator.
ceea ce poate cauza leziuni grave.
deschideţi capota motorului. 2. Furtunurile radiatorului.
• Nu scoateţi niciodată capacul
3. Permiteţi motorului să se răcească. 3. Racordurile radiatorului. rezervorului de agent de răcire când
4. Când aburul nu se mai vede, deschideţi 4. Furtunurile sistemului de încălzire. motorul sau radiatorul sunt fierbinţi.
cu atenţie capota. 5. Racordurile furtunurilor sistemului
5. Apelaţi cât mai curând posibil la un centru de încălzire.
de reparaţii. Vă recomandăm un Reparator 6. Pompa de apă.
Autorizat Chevrolet.
Dacă descoperiţi scurgeri sau altă defecţiune,
Dacă ventilatorul funcţionează şi aburul
sau dacă se mai pierde agent de răcire,
nu este vizibil, întreprindeţi următoarele:
apelaţi imediat la un centru de reparaţii.
1. Deschideţi cu atenţie capota. Vă recomandăm un Reparator Autorizat
2. Lăsaţi motorul la ralanti până se răceşte. Chevrolet. Nu conduceţi autovehiculul
până la rezolvarea acestor probleme.
3. Verificaţi nivelul agentului de răcire.
Dacă ventilatorul funcţionează, dar temperatura
motorului nu scade, întreprindeţi următoarele:
1. Opriţi motorul.
2. Deschideţi cu atenţie capota.
3. Permiteţi motorului să se răcească.
4. Verificaţi nivelul agentului de răcire.
OPERAŢII DE SERVICE ŞI ÎNTREŢINERE
A AUTOVEHICULULUI

• MĂSURI DE SIGURANŢĂ ................................................ 6-2 • FILTRU DE AER ............................................................. 6-25


• LISTĂ DE VERIFICĂRI A ŞOFERULUI............................ 6-4 • BUJII INCANDESCENTE ............................................... 6-26
• COMPARTIMENT MOTOR ............................................... 6-5 • FILTRU DE MOTORINĂ .................................................6-27
• ULEI DE MOTOR .............................................................. 6-6 • CUREA DE TRANSMISIE ...............................................6-28
• LICHID DE RĂCIRE ....................................................... 6-12 • BATERIA......................................................................... 6-29
• LICHID DE FRÂNĂ ŞI AMBREIAJ ................................ 6-14 • PEDALĂ DE FRÂNĂ ...................................................... 6-31
• LICHID PENTRU CUTIE DE VITEZE MANUALĂ.......... 6-15 • FRÂNĂ DE MÂNĂ .......................................................... 6-31
• LICHIDUL PENTRU CUTIE DE VITEZE AUTOMATĂ .. 6-17 • CONVERTIZOR CATALITIC .......................................... 6-32
• LICHID PENTRU SERVODIRECŢIE.............................. 6-19 • FILTRU DE PARTICULE DIESEL .................................. 6-33
• LICHID PENTRU CUTIA DE TRANSFER ...................... 6-20 • ROŢI ŞI ANVELOPE....................................................... 6-34
• LICHID PENTRU ANSAMBLUL CASETĂ • FILTRU SISTEM DE AER CONDIŢIONAT..................... 6-38
DIFERENŢIAL ................................................................ 6-22 • SIGURANŢE ................................................................... 6-40
• LICHID PENTRU SPĂLĂTORUL DE PARBRIZ............ 6-23 • LĂMPI ............................................................................. 6-45
• ŞTERGĂTOARE DE PARBRIZ ..................................... 6-24 • ÎNTREŢINEREA AUTOVEHICULUI ............................... 6-50
6–2 OPERAŢII DE SERVICE ŞI ÎNTREŢINERE A AUTOVEHICULULUI

MĂSURI DE SIGURANŢĂ
Când efectuaţi lucrări de verificare • Nu conectaţi sau deconectaţi niciodată
AVERTISMENT
sau întreţinere a autovehiculului bateria sau orice componente tranzistorizate
dumneavoastră, luaţi măsuri de siguranţă pentru când contactul se află în poziţia ON • Treceţi contactul în poziţia OFF
a reduce riscurile de rănire sau deteriorare. (pornit). şi scoteţi cheia din contact înainte
de a efectua verificări sau lucrări sub
Măsuri generale de siguranţă ce trebuie • La conectarea cablurilor bateriei, acordaţi capota motorului.
respectate la efectuarea operaţiunilor atenţie specială respectării polarităţii.
de service asupra autovehiculului: Nu conectaţi niciodată cablul pozitiv Atingerea părţilor sub tensiune când
la borna negativă sau cablul negativ contactul se află în poziţia ON (pornit)
• Nu efectuaţi lucrări asupra motorului poate cauza electrocutare sau arsuri.
la borna pozitivă.
când acesta este fierbinte.
• Aveţi în vedere că bateria, cablurile AVERTISMENT
AVERTISMENT de aprindere şi cablajul autovehicului
Dacă trebuie să lucraţi în compartimentul
Convertizorul catalitic şi alte componente dumneavoastră conţin curenţi sau tensiuni
motor, scoateţi hainele largi sau bijuteriile
ale sistemului de evacuare pot deveni înalte. Aveţi grijă să nu cauzaţi un
care pot fi agăţate de componentele în
foarte fierbinţi în timpul funcţionării scurtcircuit. mişcare şi evitaţi apropierea de ventilator,
motorului. a curelele de transmisie sau de alte
Atingerea acestor componente în timpul componente în mişcare.
funcţionării motorului poate avea drept
rezultat arsuri severe. • Dacă trebuie să lăsaţi motorul pornit într-un
spaţiu închis, cum ar fi un garaj, asiguraţi-vă
• Nu vă aşezaţi niciodată sub autovehicul că există ventilaţie adecvată.
când acesta este ridicat pe cric. Dacă este • Depozitaţi uleiul, agentul de răcire
necesar să lucraţi sub autovehicul, utilizaţi şi alte lichide uzate în locuri unde copiii
sau animalele de casă nu au acces.
suporturi de siguranţă.
• Nu aruncaţi recipientele goale de ulei
• Menţineţi materialele incandescente, sau alte lichide, sau cele conţinând ulei
flăcările sau scânteile departe de baterie, sau lichide uzate, împreună cu deşeurile
carburant sau părţile care vin în contact menajere. Utilizaţi numai unităţile locale
cu carburantul. S3W6011A
autorizate de colectare a deşeurilor auto.
OPERAŢII DE SERVICE ŞI ÎNTREŢINERE A AUTOVEHICULULUI 6–3

• Dacă sunt necesare verificări sub capotă Ventilatorul de răcire din compartimentul Pentru a evita riscul leziunilor produse
cu motorul în funcţiune, luaţi toate măsurile motor de ventilatorul motorului, opriţi motorul
pentru a preveni deplasarea accidentală astfel încât ventilatorul să nu se afle în funcţiune
şi bruscă a autovehiculului. Pentru cutiile ATENŢIE înainte de a efectua verificarea motorului.
de viteze automate, fixaţi selectorul în Ventilatoarele electrice de răcire De asemenea, aveţi în vedere că sistemul
poziţia PARK (parcare) sau NEUTRAL (din compartimentul motor) sunt de aprindere electronică lucrează la o tensiune
(punct mort) şi trageţi frâna de mână. controlate de senzori. Aceste ventilatoare mai mare decât sistemele convenţionale. Prin
Pentru cutiile de viteze manuale, plasaţi pot porni brusc în orice moment. urmare, este foarte periculos să atingeţi părţile
maneta schimbătorului la punctul mort • Este important să menţineţi mâinile, sub tensiune când contactul autovehiculului
şi trageţi ferm frâna de mână. degetele şi orice obiecte care pot fi prinse este pornit.
• Pentru a evita riscul de accidentare, departe de palele ventilatorului.
decuplaţi întotdeauna contactul şi scoateţi
cheia din contact înainte de a lucra sub AVERTISMENT
capotă, cu excepţia cazurilor în care Atingerea părţilor sub tensiune ale
procedura executată necesită expres autovehiculului când contactul se află
cuplarea contactului. Dacă procedura în poziţia ON este foarte periculoasă.
presupune lucrul sub capotă cu motorul
• Asiguraţi-vă că aţi decuplat contactul
în funcţiune, scoateţi hainele largi
şi aţi scos cheia din contact înainte
sau bijuteriile care se pot agăţa în de a efectua verificări la motor
componentele în mişcare, putând provoca sau lucrări de întreţinere în spaţiul
accidentări şi răniri grave. de sub capotă.
În caz contrar, puteţi suferi arsuri,
electrocutare sau alte leziuni.
6–4 OPERAŢII DE SERVICE ŞI ÎNTREŢINERE A AUTOVEHICULULUI

LISTĂ DE VERIFICĂRI
A ŞOFERULUI Ştergătoarele de parbriz INTERIOR
Pentru a menţine funcţionarea sigură şi stabilă • Verificaţi starea braţelor şi a lamelelor Direcţie
a autovehiculului dumnevoastră, verificaţi de cauciuc (inclusiv pentru ştergătorul
periodic exteriorul, interiorul şi compartimentul • Verificaţi ca volanul să nu aibă joc excesiv.
lunetei, dacă există în dotare).
motor. Frână de mână
EXTERIOR
• Asiguraţi-vă că levierul frânei de mână
Anvelope
are cursa corectă.
• Să fie corect umflate. (Vezi în index
„ROŢI ŞI ANVELOPE”) Panoul de bord
• Să nu existe crăpături pe parţile laterale
• Verificaţi funcţionarea corectă a tuturor
sau pe suprafaţa de rulare.
indicatoarelor de nivel, comenzilor
• Să nu existe corpuri străine pe suprafaţa
şi luminilor de avertizare de pe panoul
de rulare.
de bord.
Roţi
• Piuliţele şi bolţurile trebuie strânse Oglinzi retrovizoare
la o valoare a cuplului corectă.
• Asiguraţi-vă că suprafaţa de reflexia
(Vezi în index „ÎNLOCUIREA UNEI
a fiecăreia din cele trei oglinzi este în bună
ANVELOPE CU PANĂ”)
stare şi curată.
Lămpi
• Toate farurile, luminile de poziţie, • Verificaţi posibilitatea de reglare facilă
de semnalizare direcţie, frână şi lămpile a tuturor oglinzilor.
de ceaţă să fie funcţionale. Comenzi
Lichide
• Toate rezervoarele pentru lichide de sub • Verificaţi jocul corect al pedalei de frână.
capotă să fie umplute la nivelul corect.
OPERAŢII DE SERVICE ŞI ÎNTREŢINERE A AUTOVEHICULULUI 6–5

COMPARTIMENT MOTOR
MOTOR MODEL 2,4 DOHC

10

3
4
8
5
2
1

6
7

C7E6006B

1. Filtru de aer 5. Cutia de siguranţe şi relee 8. Rezervor lichid servodirecţie


2. Buşon de alimentare cu ulei de motor 6. Bateria 9. Jojă ulei de motor
3. Rezervorul pentru lichid de frână 7. Rezervor lichid de spălare parbriz 10. Rezervor pentru lichid de ambreiaj*
4. Rezervorul pentru lichid de răcire
6–6 OPERAŢII DE SERVICE ŞI ÎNTREŢINERE A AUTOVEHICULULUI

MOTOR MODEL 3,2 DOHC

4
3

5
1 8

7 6
2

C7E6015B

1. Filtru de aer 5. Cutia de siguranţe şi relee 9. Jojă ulei de motor


2. Buşon de alimentare cu ulei de motor 6. Bateria
3. Rezervor pentru lichid de frână 7. Rezervor lichid de spălare parbriz
4. Rezervor pentru lichid de răcire 8. Rezervor lichid servodirecţie
OPERAŢII DE SERVICE ŞI ÎNTREŢINERE A AUTOVEHICULULUI 6–7

MOTOR DIESEL MODEL 2,0 DOHC

11
10

3 4
8

5
1 2

7 6

9
12

C7E6026A

1. Filtru de aer 5. Cutia de siguranţe şi relee 9. Jojă ulei de motor


2. Buşon de alimentare cu ulei de motor 6. Bateria 10. Rezervor pentru lichid de ambreiaj*
3. Rezervor pentru lichid de frână 7. Rezervor lichid de spălare parbriz 11. Filtru de combustibil
4. Rezervor pentru lichid de răcire 8. Rezervor lichid servodirecţie 12. Cutie auxiliară de siguranţe şi relee
6–8 OPERAŢII DE SERVICE ŞI ÎNTREŢINERE A AUTOVEHICULULUI

ULEI DE MOTOR
Menţineţi motorul corect lubrifiat, păstrând VERIFICARE NIVEL ULEI DE MOTOR 6. Verificaţi uleiul de pe jojă pentru
permanent nivelul adecvat al uleiului de motor. a vă asigura că nu este contaminat.
1. Parcaţi autovehiculul pe teren drept.
Este normal ca motorul să consume 7. Verificaţi nivelul uleiului, conform
2. După oprirea motorului, aşteptaţi
o parte din uleiul de motor. gradaţiei de pe jojă. Nivelul uleiului trebuie
câteva minute pentru a permite uleiului să se
să se afle între MIN şi MAX.
Verificaţi nivelul uleiului la intervale regulate, scurgă înapoi în baia de ulei. Dacă motorul
cum ar fi atunci când opriţi pentru alimentare. este rece, revenirea uleiului în baia
de ulei va dura mai mult.
Pentru o citire corectă, uleiul trebuie să fie
cald iar vehiculul trebuie să se găsească 3. Scoateţi joja şi curăţaţi-o. Pentru informaţii
pe o suprafaţă plană. suplimentare privind amplasarea, vezi
„COMPARTIMENTUL MOTOR”,
Dacă lampa de avertizare presiune ulei anterior în cadrul acestei secţiuni.
de motor ( ) de pe panoul de bord se
aprinde, trebuie să verificaţi imediat nivelul 4. Reintroduceţi complet joja.
uleiului de motor. 5. Scoateţi din nou joja.

MOTOR 2,4D / DIESEL

Nivelul corect de ulei

MOTOR 3,2D
C7E6024A C7E6025C
OPERAŢII DE SERVICE ŞI ÎNTREŢINERE A AUTOVEHICULULUI 6–9

8. Dacă nivelul uleiului se situează sub SCHIMBAREA ULEIULUI DE MOTOR


AVERTISMENT
marcajul MIN, adăugaţi suficient ulei ŞI A FILTRULUI
de acelaşi tip cu cel existent în motor pentru Uleiul de motor este iritant şi, dacă este
a ridica nivelul până la marcajul MAX. ingerat, poate provoca îmbolnăvire AVERTISMENT
Nu completaţi peste marcajul MAX. sau deces.
Înainte de a încerca să efectuaţi această
Buşonul de alimentare cu ulei de motor este • Acesta trebuie păstrat în locuri unde operaţiune, asiguraţi-vă că sunteţi perfect
locul prin care se adaugă ulei. Pentru copii nu au acces. familiarizat cu modul de realizare
informaţii suplimentare privind amplasarea, • Evitaţi contactul repetat sau prelungit a acesteia.
vezi „COMPARTIMENTUL MOTOR”, cu pielea. • Apelaţi la un centru de reparaţii pentru
anterior în cadrul acestei secţiuni. această operaţiune dacă nu sunteţi sigur
• Spălaţi zonele expuse uleiului de motor
Pentru caracteristicile uleiului de motor, cu apă şi săpun sau cremă de curăţarea că o puteţi efectua în siguranţă.
vezi în index „DIAGRAMA a mâinilor. Vă recomandăm un Reparator
FLUIDELOR”. Autorizat Chevrolet.
AVERTISMENT În caz contrar, vă puteţi răni sau puteţi
Adăugarea de prea mult ulei poate afecta deteriora autovehiculul.
funcţionarea motorului.
• Nu lăsaţi ca nivelul uleiului să Uleiul de motor îşi pierde capacitatea
depăşească marcajul MAX pe jojă. de lubrifiere când este murdar. Asiguraţi
Umplerea peste limită a rezervorului schimbarea uleiului de motor conform
vă poate deteriora autovehiculul: programului de întreţinere.
Asiguraţi-vă că înlocuiţi filtrul de ulei la fiecare
• Creşterea consumului de ulei schimb de ulei.
• Înecarea bujiilor În condiţii severe, schimbaţi uleiul de motor
şi filtrul de ulei mai frecvent decât recomandă
• Acumularea de depozite excesive programul standard de întreţinere.
de carbon în motor.
Buşonul orificului de alimentare cu ulei de motor
C7E6010A
6–10 OPERAŢII DE SERVICE ŞI ÎNTREŢINERE A AUTOVEHICULULUI

Condiţiile severe includ, dar nu se limitează la:


AVERTISMENT ATENŢIE
• Porniri la rece frecvente. Uleiul de motor şi recipientele pentru Utilizarea de ulei de motor neomologat
• Parcurgerea de distanţe considerabile ulei pot fi periculoase pentru sănătatea sau de slabă calitate, ca şi tratamentele
în trafic aglomerat, cu opriri frecvente. dumneavoastră. chimice (aditivi) aplicate motorului pot
• Curse scurte frecvente. cauza deteriorarea acestuia.
• Evitaţi contactul repetat sau prelungit
• Conducerea frecventă când temperatura cu uleiul de motor. • Consultaţi un centru de reparaţii înainte
în exterior se situează sub limita de îngheţ. • Curăţaţi-vă mâinile şi unghiile cu apă de a încerca să utilizaţi aditivi.
• Funcţionarea prelungită a motorului şi săpun sau cremă de curăţarea Vă recomandăm să apelaţi
la ralanti. a mâinilor după manipularea uleiului la Reparatorul Dumneavoastră
de motor. De asemenea, păstraţi uleiul Autorizat Chevrolet.
• Conducerea fecventă cu viteză redusă.
• Conducerea în zone cu mult praf. de motor şi alte materiale toxice
în locuri unde copii nu au acces. ATENŢIE
• Nu aruncaţi uleiul de motor uzat
Uleiul de motor poate irita pielea
şi filtrul uzat împreună cu deşeurile
şi provoca îmbolnăvirea sau chiar
menajere.
decesul dacă este ingerat.
• Apelaţi la centrele locale autorizate
de colectare a deşeurilor auto.
Uleiul de motor uzat şi filtrul conţin
elemente dăunătoare care pot pune
în pericol sănătatea dumneavoastră
şi mediul înconjurător.
OPERAŢII DE SERVICE ŞI ÎNTREŢINERE A AUTOVEHICULULUI 6–11

SISTEM DE INDICARE DURATĂ Totuşi, uleiul de motor şi filtrul trebuie schimbate 1. Rotiţi cheia de contact în poziţia ON
ULEI DE MOTOR* cel puţin o dată pe an şi în acel moment sistemul cu motorul oprit.
(numai versiunile 3,2 D şi diesel) trebuie resetat. Distribuitorul autorizat Chevrolet 2. Apăsaţi complet şi apoi eliberaţi pedala
dispune de personal de service special instruit de acceleraţie, de trei ori consecutiv, în
Este posibil ca autovehiculul dumneavoastră să care va executa aceste operaţii folosind un termen de cinci secunde.
fie dotat cu sistem de indicare durată ulei instrument de scanare pentru resetarea 3. Rotiţi cheia de contact în poziţia LOCK.
de motor, care vă arată când trebuie schimbat sistemului. De asemenea, este important să se Dacă lampa de avertizare schimb de ulei se
uleiul. Pe baza condiţiilor de rulare verifice regulat nivelul uleiului, aducându-l reaprinde sau rămâne aprinsă la pornirea
a autovehiculului, numărul de kilometri la care se la nivelul corect. autovehiculului, înseamnă că sistemul de indicare
indică necesitatea schimbării uleiului poate varia. durată ulei de motor nu s-a resetat. Repetaţi
Pentru ca sistemul de indicare durată ulei Resetarea sistemului de indicare durată ulei procedura.
de motor să funcţioneze corect, acest sistem de motor
trebuie resetat la fiecare schimb de ulei. Imediat ATENŢIE
Sistemul de indicare durată ulei de motor
ce sistemul constată că durata de viaţă a uleiului estimează necesitatea schimbării uleiului Nu uitaţi să resetaţi sistemul de indicare
s-a redus, vă indică necesitatea schimbării de motor şi a filtrului, în funcţie de utilizarea a duratei uleiului de motor ori de câte ori
uleiului. Lampa de avertizare schimb ulei autovehiculului. La fiecare schimbare a uleiului schimbaţi uleiul:
de motor se va aprinde pe panoul de bord. Vezi de motor, resetaţi sistemul pentru ca acesta să
„LAMPĂ DE AVERTIZARE SCHIMB ULEI poată calcula când este necesar următorul schimb
DE MOTOR”. Schimbaţi uleiul cât mai urgent de ulei.
posibil. La autovehiculele dotate cu motor diesel, Pentru a reseta sistemul de indicare a duratei
puterea motorului poate scădea. Schimbaţi uleiul uleiului de motor, procedaţi astfel:
imediat dacă lampa de avertizare schimb ulei • Folosiţi un dispozitiv de scanare La orice
de motor se aprinde la un autovehicul dotat service autorizat, după schimbarea uleiului de
cu motor diesel. Este posibil ca, dacă motor, sistemul va fi resetat cu ajutorul unui
autovehiculul este condus în condiţii optime, dispozitiv de scanare. Consultaţi un atelier
sistemul de indicare durată ulei de motor să nu service. Vă recomandăm Partenerul
indice necesitatea schimbului uleiului de motor Chevrolet.
timp de peste un an.
• Folosirea pedalei de acceleraţie
6–12 OPERAŢII DE SERVICE ŞI ÎNTREŢINERE A AUTOVEHICULULUI

LICHID DE RĂCIRE
ULEI DE MOTOR RECOMANDAT ŞI În proporţie adecvată, acest agent de răcire oferă
ATENŢIE
ÎNTREŢINERE TEHNICĂ PROGRAMATĂ protecţie excelentă sistemului de încălzire
şi răcire împotriva coroziunii şi îngheţului. Apa obişnuită sau un amestec inadecvat
Ulei de motor recomandat pot deterioara sistemul de răcire.
Când motorul este rece, nivelul lichidului
Pentru recomandări privind uleiul de motor de răcire trebuie să se afle între marcajele • Nu utilizaţi apă obişnuită, alcool
şi capacităţile, vezi în index „DIAGRAMA MIN şi MAX pe rezervorul de lichid de răcire. sau antigel pe bază de metanol
FLUIDELOR”. Nivelul lichidului de răcire creşte odată în sistemul de răcire.
cu încălzirea motorului şi scade înapoi • Utilizaţi numai amestec în proporţii
Program de întreţinere odată cu răcirea acestuia. de 56/44 de apă demineralizată
Vezi „SERVICII DE ÎNTREŢINERE şi antigel adecvat aprobat pentru
PROGRAMATE” în ghidul de service. autovehiculul dumneavoastră.
Motorul se poate supraîncălzi sau chiar
lua foc.

Dacă nivelul lichidului de răcire scade sub


marcajul MIN, adăugaţi în radiator amestec
în proporţie de 56:44 apă demineralizată
şi antigel corespunzător.
Pentru a vă proteja autovehiculul
pe vreme extrem de rece, utilizaţi un
amestec de 48% apă şi 52% antigel.

C7E6009A
OPERAŢII DE SERVICE ŞI ÎNTREŢINERE A AUTOVEHICULULUI 6–13

CONCENTRAŢIA AGENTULUI SPECIFICAŢII AGENT DE RĂCIRE


ATENŢIE
DE RĂCIRE ŞI ÎNTREŢINERE PROGRAMATĂ
Agentul de răcire poate fi un material
Climat Antigel (%) Apă (%) periculos. Specifiacţii agent de răcire
Zona
44% 56%
• Evitaţi contactul repetat sau prelungit Pentru recomandări privind lichidul de răcire
temperată cu agent de răcire. şi capacităţile, vezi în index „DIAGRAMA
Zona extrem • Curăţaţi pielea şi unghiile cu apă FLUIDELOR”.
52% 48%
de rece: şi săpun după contactul acestora
la agent de răcire. Program de întreţinere
AVERTISMENT
• Acesta trebuie păstrat în locuri unde Vezi „SERVICII DE ÎNTREŢINERE
Vapori şi picături fierbinţi provenind PROGRAMATE” în ghidul de service.
copii nu au acces.
de la agentul de răcire pot fi eliberate sub
presiune, ceea ce poate cauza leziuni • Agentul de răcire poate irita pielea
ATENŢIE
grave. şi provoca îmbolnăvirea sau chiar
decesul dacă este ingerat. Nu este necesară adăugarea de agent
• Nu scoateţi niciodată capacul de răcire mai frecvent decât se recomandă.
rezervorului de agent de răcire când Dacă adăugaţi frecvent agent de răcire,
motorul sau radiatorul sunt fierbinţi. acesta poate fi un semn că autovehiculul
dumneavoastră are nevoie de întreţinere.
Contactaţi un centru de service pentru
o verificare a sistemului de răcire.
Vă recomandăm un Reparator
Autorizat Chevrolet.
6–14 OPERAŢII DE SERVICE ŞI ÎNTREŢINERE A AUTOVEHICULULUI

LICHID DE FRÂNĂ ŞI AMBREIAJ


Autovehiculul Dumneavoastră este dotat cu un ADĂUGARE LICHID DE FRÂNĂ/ 2. Deşurubaţi capacul gurii de umplere.
singur rezervor pentru lichidul de frână AMBREIAJ 3. Utilizaţi lichid de frână/ambreiaj adecvat,
şi de ambreiaj. conform recomandărilor, pentru a umple
Lichidul de frână/ambreiaj poate absorbi 1. Îndepărtaţi cu grijă orice murdărie din jurul
capacului rezervorului de lichid de frână. rezervorul până la marcajul MAX. Evitaţi
umezeala. Umezeala excesivă în acest lichid poate vărsarea lichidului pe suprafeţe vopsite.
reduce eficacitatea sistemului hidraulic ATENŢIE Dacă totuşi se întâmplă, spălaţi imediat
de frâne / de ambreiaj. Schimbaţi lichidul conform zona afectată cu apă rece.
manualului de faţă sau ghidului de service pentru • Asiguraţi-vă că aţi curăţat complet zona
din jurul capacului rezervorului ATENŢIE
a preveni coroziunea sistemului hidraulic.
de lichid de frână înainte de scoaterea
Utilizaţi numai lichid de frână/ambreiaj Scurgerea lichidului de frână/ambreiaj în
acestuia.
recomandat de Chevrolet. Menţineţi rezervorul exces pe motor poate cauza aprinderea
umplut până la nivelul adecvat. Nu permiteţi ca Prezenţa impurităţilor în lichidul lichidului.
nivelul să scadă sub marcajul MIN sau să urce de frână/ambreiaj poate afecta
performanţele sistemului de răcire, • Nu umpleţi rezervorul peste limita
deasupra marcajului MAX.
antrenând reparaţii costisitoare. indicată.
Nivelul scăzut al lichidului din rezervorul de lichid
de frână poate indica fie scurgeri în sistemul Un incendiu la motor poate cauza leziuni
de frânare, fie o situaţie normală datorată uzurii grave şi deteriorarea autovehiculului
plăcuţelor de frână. Consultaţi un centru de service şi a altor bunuri.
pentru a decide dacă sistemul are nevoie
de reparaţii şi adăugaţi lichid după efectuarea
lucrărilor la sistemul hidraulic de frânared dacă
este necesar. Vă recomandăm să apelaţi
la Reparatorul Dumneavoastră Autorizat
Chevrolet. Dacă nivelul lichidului de frână scade
la un nivel redus, se va aprinde indicatorul
de avertizare al sistemului de frânare ( ).
Vezi în index „INDICATOR DE AVERTIZARE
SISTEM DE FRÂNARE”. (Lichidul de frână) C7E6003A
(Lichidul de ambreiaj) C7E6001B
OPERAŢII DE SERVICE ŞI ÎNTREŢINERE A AUTOVEHICULULUI 6–15

LICHIDUL PENTRU CUTIA


4. Reînşurubaţi capacul rezervorului. LICHID DE FRÂNĂ/AMBREIAJ DE VITEZE MANUALĂ
RECOMANDAT ŞI ÎNTREŢINERE VERIFICARE NIVEL LICHID CUTIE DE
ATENŢIE PROGRAMATĂ VITEZE MANUALĂ
• Nu aruncaţi lichidul de frână / ambreiaj
uzat împreună cu deşeurile menajere. Lichid de frână/ambreiaj recomandat AVERTISMENT
• Utilizaţi centrele locale autorizate Pentru recomandări privind lichidul Înainte de a încerca să efectuaţi această
de colectare a deşeurilor auto. de frână/ambreiaj şi capacităţile, operaţiune, asiguraţi-vă că sunteţi perfect
Lichidul de frână/ambreiaj şi recipientele vezi în index „DIAGRAMA FLUIDELOR”. familiarizat cu modul de realizare
sunt periculoase. Pot dăuna sănătăţii a acesteia.
dumneavoastră şi mediului înconjurător. Program de întreţinere
• Apelaţi la un centru de reparaţii pentru
Vezi „SERVICII DE ÎNTREŢINERE această operaţie dacă nu sunteţi sigur că
ATENŢIE PROGRAMATE” în ghidul de service. o puteţi efectua în siguranţă.
Lichidul de frână/ambreiaj este nociv Vă recomandăm un Reparator
şi poate irita pielea şi ochii. Autorizat Chevrolet.
• Nu permiteţi lichidului În caz contrar, vă puteţi răni sau puteţi
de frână/ambreiaj să intre în contact deteriora autovehiculul.
cu pielea sau ochii. Dacă aceasta se
întâmplă, spălaţi imediat zona afectată 1. Opriţi motorul.
cu apă şi săpun sau cremă
de curăţare a mâinilor. 2. Permiteţi cutiei de viteze să se răcească.
Trebuie să fie suficient de rece pentru a vă
permite să menţineţi degetele pe suprafaţa
carcasei acesteia.
3. Ridicaţi vehiculul.
6–16 OPERAŢII DE SERVICE ŞI ÎNTREŢINERE A AUTOVEHICULULUI

6. Dacă nivelul uleiului este scăzut, adăugaţi LICHID RECOMANDAT PENTRU CUTIA
ATENŢIE
ulei până la umplerea completă. DE VITEZE MANUALĂ ŞI ÎNTREŢINERE
Căldura de la motor, cutia de viteze PROGRAMATĂ
sau uleiul acesteia pot cauza arsuri grave. 7. După umplerea până la nivelul corect,
fixaţi din nou bine capacul.
• Asiguraţi-vă că temperatura cutiei Uleiul pentru cutia de viteze manuală
de viteze este suficient de scăzută ATENŢIE recomandat
la atingere înainte de această operaţie. Excesul de ulei va diminua performanţele Pentru recomandări privind uleiul pentru cutia
Efectuarea de lucrări la motor înainte autovehiculului. de viteze manuală şi capacitatea, vezi în index
de răcirea adecvată a acestuia poate cauza • Nu adăugaţi prea mult ulei pentru cutia „DIAGRAMA FLUIDELOR”.
leziuni. de viteze manuală.
Program de întreţinere
Acest lucru poate deteriora cutia de viteze.
4. Scoateţi capacul dispozitivului de umplere. Vezi „SERVICII DE ÎNTREŢINERE
5. Asiguraţi-vă că uleiul ajunge la marginea PROGRAMATE” în ghidul de service.
8. Inspectaţi vizual carcasa cutiei de viteze
inferioară a dispozitivului de umplere. pentru a detecta eventuale scurgeri
sau deteriorări.
9. Coborâţi vehiculul.

C7E6005A
OPERAŢII DE SERVICE ŞI ÎNTREŢINERE A AUTOVEHICULULUI 6–17

LICHID PENTRU CUTIA DE VITEZE


AUTOMATĂ* VERIFICARE NIVEL ULEI CUTIE
AVERTISMENT
Pentru a asigura funcţionarea corectă, DE VITEZE AUTOMATĂ
eficacitatea şi durabilitatea cutiei de viteze Înainte de a încerca să efectuaţi această
NOTĂ operaţiune, asiguraţi-vă că sunteţi perfect
automate, menţineţi nivelul adecvat al uleiului.
familiarizat cu modul de realizare
Excesul sau insuficienţa uleiului pot cauza Nu este necesară schimbarea lichidului a acesteia.
probleme. cutiei de viteze. De asemenea, inspecţia
de rutină a lichidului nu este necesară. • Apelaţi la un centru de reparaţii pentru
Nivelul uleiului trebuie verificat cu motorul
Inspecţia lichidului cutiei de viteze este această operaţie dacă nu sunteţi sigur
în stare de funcţiune şi maneta selectorului că o puteţi efectua în siguranţă.
de viteze în poziţia P (parcare). Autovehiculul necesară numai dacă există un simptom
care indică o problemă legată de lichid. Vă recomandăm un Reparator
trebuie să se afle la temperatura normală Autorizat Chevrolet.
de funcţionare şi să fie parcat pe teren drept.
Dacă lichidul este contaminat sau decolorat, În caz contrar, vă puteţi răni sau puteţi
Temperatura normală de lucru a uleiului deteriora autovehiculul.
schimbaţi lichidul pentru cutia de viteză
(70 °C ~ 80 °C) va fi atinsă după ce conduceţi
automată.
cca. 20 km.
Scăderea nivelului de ulei indică o scurgere
la cutia de viteze automată. Dacă observaţi
acest fenomen, contactaţi Reparatorul Autorizat
Chevrolet pentru repararea cutiei de viteze
cât mai curând posibil.
6–18 OPERAŢII DE SERVICE ŞI ÎNTREŢINERE A AUTOVEHICULULUI

1. Porniţi motorul. 7. Reintroduceţi complet joja.


ATENŢIE
2. Încălziţi până când temperatura uleiului 8. Scoateţi din nou joja. Excesul de ulei va diminua performanţele
pentru cutia de viteze automată atinge 9. Verificaţi uleiul de pe jojă pentru autovehiculului.
cca. 70 °C ~ 80 °C. a vă asigura că nu este contaminat.
• Nu adăugaţi prea mult ulei pentru cutia
3. Treceţi maneta selectorului prin toate 10. Verificaţi nivelul uleiului. Nivelul uleiului de viteze automată.
treptele de viteză, apoi readuceţi-o trebuie să se afle între marcajele
în poziţia „P”. Aşteptaţi câteva secunde Acest lucru poate deteriora cutia de viteze.
MIN şi MAX de pe zona fierbinte a jojei,
după selectarea unei poziţii pentru a permite conform indicaţiilor din figură.
cuplarea completă a transmisiei. ATENŢIE
11. Dacă nivelul lichidului este sub marcajul • Luaţi măsuri pentru a nu permite
4. Curăţaţi murdăria sau reziduurile MIN, adăugaţi suficient lichid pentru cutia
din zona jojei. prezenţa impurităţilor în uleiului pentru
de viteze automată pentru a-i ridica nivelul cutia de viteze automată.
5. Scoateţi bolţul de pe jojă. la marcajul MAX.
Uleiul cu impurităţi poate cauza defecţiuni
6. Scoateţi joja şi curăţaţi-o. 12. După umplerea până la nivelul corect, grave la cutia de viteze automată,
fixaţi din nou joja. antrenând reparaţii costisitoare.

COLD 35˚C HOT 75˚C

MIN MAX

C7E6012B
OPERAŢII DE SERVICE ŞI ÎNTREŢINERE A AUTOVEHICULULUI 6–19

LICHIDUL PENTRU
LICHID RECOMANDAT PENTRU CUTIA SERVODIRECŢIE 1. Opriţi motorul.
DE VITEZE MANUALĂ ŞI ÎNTREŢINERE VERIFICAREA NIVELULUI LICHIDULUI 2. Verificaţi nivelul lichidului. Acesta trebuie
PROGRAMATĂ PENTRU SERVODIRECŢIE să se situeze între marcajele MIN şi MAX
de pe rezervor.
Ulei recomandat cutie de viteze automată Verificaţi regulat nivelul lichidului pentru
servodirecţie Dacă nivelul scade sub marcajul MIN,
Pentru recomandări privind lichidul pentru cutia adăugaţi lichid conform indicaţiilor
de viteze automată şi capacitatea, vezi în index Rezervorul lichidului de servodirecţie se află
din prezentul manual.
„DIAGRAMA FLUIDELOR”. în imediata apropiere a cutiei de siguranţe
din compartimentul motor.
Program de întreţinere
ATENŢIE
Vezi „SERVICII DE ÎNTREŢINERE
PROGRAMATE” în ghidul de service. • Nu conduceţi autovehiculul fără
cantitatea necesară de lichid pentru
servodirecţie.
În caz contrar, se poate deteriora sistemul
de direcţie al autovehiculului, antrenând
reparaţii costisitoare.

C7E6002A
6–20 OPERAŢII DE SERVICE ŞI ÎNTREŢINERE A AUTOVEHICULULUI

LICHIDUL PENTRU CUTIA


ADĂUGAREA DE LICHID PENTRU LICHID RECOMANDAT PENTRU DE TRANSFER
SERVODIRECŢIE SERVODIRECŢIE ŞI ÎNTREŢINERE VERIFICARE NIVEL ULEI CUTIE
1. Curăţaţi prin ştergere capacul şi portiunea PROGRAMATĂ DE TRANSFER
superioară a rezervorului
Lichid recomandat pentru servodirecţie AVERTISMENT
2. Deşurubaţi buşonul.
Pentru recomandări privind lichidul pentru Înainte de a încerca să efectuaţi această
3. Adăugaţi lichid pentru servodirecţie. servodirecţie şi capacitatea, vezi în index operaţiune, asiguraţi-vă că sunteţi perfect
Asiguraţi-vă de menţinerea nivelului între „DIAGRAMA FLUIDELOR”. familiarizat cu modul de realizare
marcajele MIN şi MAX. a acesteia.
4. Reînşurubaţi buşonul. Program de întreţinere
• Apelaţi la un centru de reparaţii pentru
Vezi „SERVICII DE ÎNTREŢINERE această operaţie dacă nu sunteţi sigur
ATENŢIE PROGRAMATE” în ghidul de service. că o puteţi efectua în siguranţă.
Lichidul în exces deversat poate lua foc Vă recomandăm un Reparator
sau poate cauza decolorarea porţiunilor Autorizat Chevrolet.
vopsite.
În caz contrar, vă puteţi răni sau puteţi
• Nu umpleţi rezervorul peste limita deteriora autovehiculul.
indicată.
Un incendiu la motor poate cauza leziuni 1. Opriţi motorul.
grave şi deteriorarea autovehiculului
2. Permiteţi răcirea cutiei de transfer. Aceasta
şi a altor bunuri.
trebuie să fie suficient de rece pentru a vă
permite să atingeţi suprafaţa carcasei cutiei.
3. Ridicaţi vehiculul.
OPERAŢII DE SERVICE ŞI ÎNTREŢINERE A AUTOVEHICULULUI 6–21

6. Dacă nivelul este scăzut, adăugaţi lichid LICHIDUL RECOMANDAT PENTRU CUTIA
ATENŢIE
până la umplerea completă. DE TRANSFER ŞI PROGRAMUL
Căldura de la motor, cutia de transfer DE ÎNTREŢINERE
sau lichidul din cutie pot cauza arsuri 7. După umplerea până la nivelul corect,
grave. fixaţi din nou bine capacul.
Lichidul recomandat pentru cutia
• Înainte de această operaţiune, ATENŢIE de transfer
asiguraţi-vă că temperatura cutiei Excesul de lichid va diminua Pentru recomandări privind lichidul pentru cutia
de transfer este suficient de scăzută performanţele autovehiculului. de transfer şi capacitate, vezi în index
pentru a o putea atinge.
• Nu adăugaţi prea mult lichid pentru „DIAGRAMA FLUIDELOR”.
Efectuarea de lucrări la motor înainte cutia de transfer.
de răcirea adecvată a acestuia poate cauza Program de întreţinere
leziuni. Acest lucru poate deteriora cutia Vezi „SERVICII DE ÎNTREŢINERE
de transfer. PROGRAMATE” în ghidul de service.
4. Scoateţi capacul dispozitivului de umplere.
8. Inspectaţi vizual carcasa cutiei de transfer
5. Asiguraţi-vă că lichidul ajunge la marginea pentru a detecta eventuale scurgeri
inferioară a dispozitivului de umplere. sau deteriorări.
9. Coborâţi vehiculul.

C7E6014A
6–22 OPERAŢII DE SERVICE ŞI ÎNTREŢINERE A AUTOVEHICULULUI

LICHID PENTRU ANSAMBLUL


CASETĂ DIFERENŢIAL* 6. Dacă nivelul este scăzut, adăugaţi lichid
ATENŢIE
VERIFICAREA NIVELULUI LICHIDULUI până la umplerea completă.
Căldura de la motor, ansamblul casetei
PENTRU ANSAMBLUL CASETĂ 7. După umplerea până la nivelul corect,
diferenţial sau lichidul din casetă pot
DIFERENŢIAL cauza arsuri grave. fixaţi din nou bine capacul.

AVERTISMENT • Asiguraţi-vă că temperatura ATENŢIE


ansamblului casetei diferenţial este Excesul de lichid va diminua
Înainte de a încerca să efectuaţi această
suficient de scăzută la atingere înainte performanţele autovehiculului.
operaţiune, asiguraţi-vă că sunteţi perfect
de această operaţiune.
familiarizat cu modul de realizare • Nu adăugaţi prea mult lichid pentru
a acesteia. Efectuarea de lucrări la motor înainte ansamblul casetei diferenţial.
de răcirea adecvată a acestuia poate cauza
• Apelaţi la un centru de reparaţii pentru leziuni. Acest lucru poate deteriora ansamblul
această operaţie dacă nu sunteţi sigur casetei diferenţial.
că o puteţi efectua în siguranţă.
Vă recomandăm un Reparator 4. Scoateţi capacul dispozitivului de umplere.
Autorizat Chevrolet. 8. Inspectaţi vizual ansamblul casetei
5. Asiguraţi-vă că lichidul ajunge la marginea diferenţial pentru a detecta eventuale
În caz contrar, vă puteţi răni sau puteţi inferioară a dispozitivului de umplere. scurgeri sau deteriorări.
deteriora autovehiculul.
9. Coborâţi vehiculul.

1. Opriţi motorul.
2. Permiteţi răcirea ansamblului casetei
de diferenţial. Aceasta trebuie să fie
suficient de rece pentru a vă permite
să atingeţi suprafaţa casetei.
3. Ridicaţi vehiculul.

C7E6016A
OPERAŢII DE SERVICE ŞI ÎNTREŢINERE A AUTOVEHICULULUI 6–23

LICHIDUL PENTRU SPĂLĂTORUL


LICHID RECOMANDAT PENTRU DE PARBRIZ Pe vreme rece, nu umpleţi rezervorul de lichid
ANSAMBLUL CASETEI DIFERENŢIAL Înainte de a urca la volan, asiguraţi-vă că pentru spălătorul de parbriz mai mult de trei
ŞI ÎNTREŢINERE PROGRAMATĂ lichidul pentru spălătorul de parbriz şi nivelul sferturi.
acestuia în rezervor sunt cele corecte. Lichidul pentru spălătorul de parbriz poate
Lichid recomandat pentru ansamblul casetă
diferenţial Lampa de avertizare nivel scăzut lichid pentru creşte în volum prin îngheţare la temperaturi
spălătorul de parbriz se aprinde când rezervorul scăzute. Umplerea în exces a rezervorului nu
Pentru recomandări privind lichidul lasă suficient loc pentru creşterea în volum
pentru lichidul spălătorului este aproape
de ansamblu casetă diferenţial şi capacitate, pentru a preveni deterioararea rezervorului.
de minimum. Când se aprinde, adăugaţi lichid
vezi în index „DIAGRAMA FLUIDELOR”.
pentru spălătorul de parbriz cât mai devreme.
Program de întreţinere Vezi „LAMPĂ DE AVERTIZARE NIVEL
Vezi „SERVICII DE ÎNTREŢINERE SCĂZUT LICHID DE SPĂLARE A
PROGRAMATE” în ghidul de service. PARBRIZULUI” în index.

C7E6008A
6–24 OPERAŢII DE SERVICE ŞI ÎNTREŢINERE A AUTOVEHICULULUI

ŞTERGĂTOARE DE PARBRIZ
Funcţionarea corectă a ştergătoarelor de parbriz ÎNLOCUIRE LAMELE ŞTERGĂTOARE
NOTĂ
este esenţială pentru o bună vizibilitate DE PARBRIZ
Pentru adăugarea de lichid pentru şi conducerea în siguranţă. Verificaţi periodic
spălătorul de parbriz în rezervor: starea lamelelor ştergătoarelor. Înlocuiţi 1. Apăsaţi şi menţineţi apăsată clema
de prindere a lamelei ştergătorului.
• În acest scop, utilizaţi doar lichid pentru lamelele rigide, casante sau fisurate sau cele
spălătorul de parbriz disponibil care împrăştie murdăria pe parbriz. 2. Detaşaţi lamela de pe braţul ştergătorului.
în comerţ. Materiile străine depuse pe parbriz sau pe 3. Instalaţi o nouă lamelă pe braţ.
• Nu folosiţi apă de la robinet. Sărurile lamelele ştergătoarelor pot reduce eficacitatea
minerale prezente în apa de la robinet ştergătoarelor. Dacă lamelele ştergătoarelor nu
pot obtura conductele spălătorului şterg corect parbrizul, curăţaţi parbrizul
de parbriz. şi lamelele ştergătoarelor cu agent de curăţare
• Dacă este posibilă scăderea temperaturii adecvat sau detergent neutru. Clătiţi bine
sub limita de îngheţ, folosiţi lichid cu apă. Repetaţi operaţia, dacă este necesar.
pentru spălătorul de parbriz Nu există nici o posibilitate de îndepărtare
cu proprietăţi antigel. a urmelor de silicon de pe sticlă. De aceea, nu
aplicaţi niciodată agent de luciu cu silicon pe
ATENŢIE
parbrizul autovehiculului, pentru că vor rezulta
• Nu introduceţi apă sau antigel pentru striuri mătuite, care vor împiedica vizibilitatea
radiator în rezervorul de lichid pentru şoferului.
spălătorul de parbriz.
Nu folosiţi solvenţi, benzină, kerosen
Apa poate permite îngheţarea soluţiei. sau diluant de vopsea pentru curăţarea
Soluţia îngheţată poate deteriora sistemul ştergătoarelor. Aceste substanţe sunt agresive
de spălare a parbrizului.
şi pot deteriora lamelele şi suprafeţele vopsite.
Antigelul pentru radiator poate deteriora Clemă de prindere
sistemul de spălare a parbrizului
şi vopseaua autovehiculului.
S3W6231A
OPERAŢII DE SERVICE ŞI ÎNTREŢINERE A AUTOVEHICULULUI 6–25

FILTRUL DE AER
Verificaţi periodic filtrul de aer şi schimbaţi-l CURĂŢARE FILTRU DE AER PROGRAM DE ÎNTREŢINERE
conform programului de întreţinere din acest
Dacă filtrul de aer este murdar, puteţi încerca să- Vezi „SERVICII DE ÎNTREŢINERE
ghid de service.
l curăţaţi după cum urmează: PROGRAMATE” în ghidul de service.
ATENŢIE 1. Scuturaţi filtrul de aer pentru a îndepărta
Motorul are nevoie de aer curat pentru praful de la suprafaţă.
a funcţiona corect. 2. Curăţaţi interiorul carcasei filtrului de aer.
• Nu puneţi autovehiculul în funcţiune 3. Acoperiţi carcasa deschisă a filtrului de aer
fără ca elementul de filtrare a aerului să cu o lavetă umedă în timpul curăţării
fie instalat. elementului.
Conducerea fără ca elementul de filtrare 4. Curăţaţi filtrul de aer prin suflarea de aer
a aerului să fie instalat poate deteriora sub presiune prin el în sens opus fluxului
motorul. normal de aer.

Flux normal
de aer

C7E6007A S3W6251A
6–26 OPERAŢII DE SERVICE ŞI ÎNTREŢINERE A AUTOVEHICULULUI

BUJII INCANDESCENTE*
CONTACT VERIFICARE ŞI ÎNLOCUIRE BUJII 5. Instalaţi fiecare bujie manual,
INCANDESCENTE introducând-o cât mai adânc în interior.
AVERTISMENT
1. Odată ce motorul s-a răcit destul pentru NOTĂ
Sistemele electronice de aprindere a putea fi atins, deconectaţi fişa bujiei prin
au o tensiune mai mare decât cele La înlocuirea bujiilor, întregul set trebuie
tragere de manşon şi nu de cablu.
convenţionale. înlocuit complet.
2. Utilizaţi o cheie de bujii de 16 mm
• Nu atingeţi componentele sistemului şi scoateţi bujia din motor. Verificaţi să nu
de aprindere. Atingerea componentelor existe corpuri străine în izolatorul bujiei. 6. Fiecare bujie trebuie strânsă la o valoare
sistemului de aprindere poate cauza şoc de cuplu corectă (25 Nm).
electric sau electrocutare, determinând 3. Examinaţi izolatorul bujiilor pentru a vedea
dacă nu este spart. Dacă izolatorul este 7. Fixaţi terminalul bujiei ferm în capătul
leziuni grave. fiecărei bujii până simţiţi conectarea fermă
fisurat sau spart, înlocuiţi bujia. În caz
contrar, ştergeţi bine izolatorul. a acestuia. Asiguraţi-vă că firele bujiilor
Dacă vă confruntaţi cu scăderea performanţei sunt în ordinea corectă.
sau creşterea consumului de combustibil, 4. Utilizând o perie de sârmă foarte fină,
curăţaţi partea superioară de contact
urmaţi procedura de verificare şi curăţare
şi electrodul. După curăţare, reglaţi distanţa
a bujiilor.
dintre electrozi conform specificaţiilor.
ATENŢIE Pentru specificaţiile bujiilor, vezi în index
Bujiile pot deveni extrem de fierbinţi şi pot „SPECIFICAŢII AUTOVEHICUL”.
cauza leziuni grave.
• Nu manipulaţi bujiile fierbinţi.

distanţă
S3W6281A
OPERAŢII DE SERVICE ŞI ÎNTREŢINERE A AUTOVEHICULULUI 6–27

FILTRU DE MOTORINĂ*
SPECIFICAŢII BUJII INCANDESCENTE SCURGEREA APEI DIN FILTRUL DE
ATENŢIE
ŞI ÎNTREŢINERE PROGRAMATĂ COMBUSTIBIL (numai modele diesel)
• Strângerea prea puternică a bujiilor
poate deteriora filetele din chiulasă. Dacă apa din combustibil ajunge în sistemul
Specificaţii bujii incandescente
de combustibil al autovehiculului, îi poate
• Strângerea insuficientă a bujiilor poate Vezi în index „SPECIFICAŢII cauza defecţiuni grave. Când cantitatea de apă
face ca acestea să devină extrem AUTOVEHICUL” pentru tipul de bujie
de fierbinţi. în filtrul de combustibil depăşeşte un anumit
şi distanţa între electrozii bujiei. nivel, lampa de avertizare apă în combustibil
Strângerea excesivă sau insuficientă se aprinde. Dacă apare această situaţie,
a bujiilor poate deteriora motorul. Program de întreţinere eliminaţi urgent apa din filtrul de combustibil.
Vezi „SERVICII DE ÎNTREŢINERE
PROGRAMATE” în ghidul de service. ATENŢIE
Înainte de a încerca să efectuaţi această
operaţiune, asiguraţi-vă că sunteţi
familiarizat cu modul de efectuare.
• Apelaţi la un centru de reparaţii pentru
această operaţiune dacă nu sunteţi sigur
că o puteţi efectua în siguranţă.
Vă recomandăm un Reparator
Autorizat Chevrolet.
6–28 OPERAŢII DE SERVICE ŞI ÎNTREŢINERE A AUTOVEHICULULUI

CUREAUA DE TRANSMISIE
1. Localizaţi filtrul de combustibil în Când se execută operaţia de amorsare Pentru ca alternatorul să funcţioneze corect,
compartimentul motor şi aşezaţi o tăviţă • Dacă autovehiculul a rămas fără pompa servodirecţiei şi compresorul pentru
pentru apă dedesubt. aer condiţionat să funcţioneze corect, cureaua
combustibil
2. Rotiţi în sens antiorar buşonul de drenare, de transmisie trebuie să fie în stare bună
• După scurgerea apei din filtrul şi corect reglată. Înlocuiţi cureaua dacă aceasta
situat în partea stângă a filtrului de combustibil
de combustibil, folosind o şurubelniţă este uzată, fisurată sau destrămată.
cu cap plat. • După schimbarea filtrului de combustibil
ATENŢIE
3. Aşteptaţi până ce apa se evacuează complet ATENŢIE
prin orificiul de golire, apoi rotiţi buşonul Dacă lăsaţi cheia în contact, motorul poate
• Sistemul de combustibil al motorului porni accidental.
de drenare în sens orar, pentru a-l fixa. se poate defecta grav dacă se continuă
4. Înainte de pornirea motorului, se va executa conducerea autovehiculului cu lampa • Nu lăsaţi cheia în contact în timp
operaţia de amorsare, astfel: de avertizare aprinsă. Se impune ce verificaţi cureaua de transmisie.
Rotiţi cheia de contact în poziţia ON, remedierea imediată a problemei. Părţile în mişcare ale unui motor
aşteptaţi 5 secunde, apoi readuceţi cheia în • Dacă operaţia de amorsare nu este în funcţiune pot provoca leziuni grave.
poziţia LOCK. Această operaţiune trebuie executată corect, este posibilă
executată de peste 3 ori, cu motorul oprit. pătrunderea de aer în conducta
de combustibil. Acest lucru poate cauza
probleme de pornire sau probleme
la sistemul de combustibil. Asiguraţi-vă
că executaţi amorsarea ori de câte ori
este indicat.

C7E6013A
OPERAŢII DE SERVICE ŞI ÎNTREŢINERE A AUTOVEHICULULUI 6–29

BATERIA
VERIFICARE CUREA DE TRANSMISIE PROGRAM DE ÎNTREŢINERE Autovehiculul dumneavoastră este echipat
cu o baterie care nu necesită întreţinere.
Pentru a verifica tensiunea curelei Vezi „SERVICII DE ÎNTREŢINERE
de transmisie: PROGRAMATE” în ghidul de service. AVERTISMENT
1. Aplicaţi o presiune moderată cu ajutorul Acidul bateriei poate cauza arsuri grave,
degetului mare la mijlocul celei mai lungi poate exploda şi deteriora vopseaua.
porţiuni libere a curelei. Presiunea
exercitată de degetul dumneavoastră trebuie • Evitaţi contactul pielii sau al hainelor
să fie de cca. 10 kgf. cu acidul bateriei.
2. Deplasarea curelei de transmisie cauzată • Ţineţi departe de baterie flăcările,
de apăsarea degetului dumneavoastră scânteile sau orice fel de materiale
trebuie să fie de cca. 10 mm. incandescente.
3. În cazul în care cureaua de transmisie este
prea largă, solicitaţi unui centru de reparaţii
reglarea acesteia. Vă recomandăm un
Reparator Autorizat Chevrolet.

S3W6311A
6–30 OPERAŢII DE SERVICE ŞI ÎNTREŢINERE A AUTOVEHICULULUI

CURĂŢARE BORNE BATERIE ÎNTREŢINERE BATERIE


ATENŢIE
1. Opriţi contactul şi scoateţi cheia din contact. • La reconectarea cablului la baterie, Pentru prelungirea duratei de viaţă a bateriei
2. Folosiţi o cheie de piuliţe pentru a slăbi aveţi grijă să asiguraţi contactul complet autovehiculului dumenavoastră, este necesar
şi detaşa clemele cablurilor bateriei, al clemelor, apoi strângeţi ferm să întreprindeţi următoarele:
de borne. Deconectaţi întotdeauna borna şuruburile de fixare astfel încât clemele • Menţineţi bateria montată corespunzător.
negativă (-) prima dată. să nu poată vibra.
• Menţineţi partea superioară a bateriei curată
3. Folosiţi o perie de sârmă sau o unealtă • Asiguraţi-vă de ataşarea cablului roşu şi uscată.
de curăţare a bornelor pentru curăţarea la borna pozitivă (+) şi cablul negru • Păstraţi bornele şi conexiunile curate, bine
acestora. la borna negativă (-) a baterie. fixate şi acoperite cu vaselină rectificată
4. Verificaţi prezenţa unei pulberi albe Conectarea incorectă a cablurilor sau vaselină de contact.
sau albăstrui pe bornele bateriei, care la bornele la bateriei autovehiculului • Dacă se varsă electrolit, clătiţi imediat
constituie semn de coroziune. poate cauza leziuni şi deteriorarea folosind o soluţie de apă şi bicarbonat
autovehiculului şi a altor bunuri. de amoniu alimentar.
5. Îndepărtaţi orice urme de coroziune
cu soluţie de bicarbonat de amoniu • Dacă autovehiculul urmează să nu fie
alimentar şi apă. Se vor forma bule de gaz 8. Acoperiţi bornele cu vaselină rectificată utilizat pentru o perioadă îndelungată,
în soluţia de bicarbonat de sodiu şi aceasta sau vaselină de contact pentru a preveni deconectaţi cablul de la borna negativă (-).
va deveni maro. corodarea ulterioară a acestora.
• Încărcaţi bateria deconectată la fiecare şase
6. Când degajarea de gaz încetează, spălaţi săptămâni.
NOTĂ
soluţia cu apă şi uscaţi bateria cu o lavetă
sau un şervet de hârtie. Reţineţi că borna pozitivă (+) se
conectează prima, iar borna negativă (-) se
7. Reconectaţi şi fixaţi borna pozitivă (+), apoi deconectează prima.
borna negativă (-). Reconectaţi întotdeauna
borna negativă (-) ultima.
OPERAŢII DE SERVICE ŞI ÎNTREŢINERE A AUTOVEHICULULUI 6–31

PEDALA DE FRÂNĂ FRÂNĂ DE MÂNĂ


VERIFICARE JOC PEDALĂ DE FRÂNĂ Frâna de mână ar trebui să fie suficientă pentru
NOTĂ
a reţine autovehiculul parcat în pantă
Bateriile conţin materiale toxice. Bateriile Jocul pedalei de frână trebuie să fie:
cu înclinaţie destul de mare.
uzate pot fi periculoase pentru sănătate 2~8 mm
sau mediul înconjurător. VERIFICARE CURSEI FRÂNEI DE MÂNĂ
1. Opriţi motorul. Cursa manetei frânei de mână trebuie să fie:
• Nu aruncaţi bateriile împreună
cu gunoiul menajer. Utilizaţi numai 2. Apăsaţi pedala de frână de mai multe ori 7~8 zimţi de blocare, cu o forţă de circa 20 kgf.
centrele locale autorizate de colectare pentru a elimina vidul format în sistemul
a deşeurilor auto. de frânare. Pentru verificarea cursei frânei de mână,
3. Apăsaţi cu mâna pedala de frână, măsurând efectuaţi următoarele:
distanţa pe care aceasta se deplasează până 1. Opriţi motorul.
când simţiţi o uşoară rezistenţă.
2. Acţionaţi frâna de mână, numărând clicurile
4. Dacă jocul liber diferă de cel specificat pe care le auziţi. Dacă numărul de clicuri
în acest manual, apelaţi la un centru diferă de cel specificat mai sus, solicitaţi
de reparaţii pentru reglarea frânelor. unui centru de reparaţii să regleze frâna
Vă recomandăm un Reparator Autorizat de mână. Vă recomandăm un Reparator
Chevrolet. Autorizat Chevrolet.
PROGRAM DE ÎNTREŢINERE
Vezi „SERVICII DE ÎNTREŢINERE
PROGRAMATE” în ghidul de service.

S3W6361A
6–32 OPERAŢII DE SERVICE ŞI ÎNTREŢINERE A AUTOVEHICULULUI

CONVERTIZORUL CATALITIC
ATENŢIE ATENŢIE ATENŢIE
Autovehiculul dumneavoastră este echipat • Nu conduceţi autovehiculul dacă • Evitaţi pornirile repetate la rece.
cu un convertizor catalitic. motorul funcţionează neuniform sau nu • Nu menţineţi cheia de contact pe poziţia
• Nu alimentaţi cu combustibil cu plumb un are putere. Aceste simptome pot indica START mai mult de 15 secunde în
autovehicul echipat cu motor pe benzină. probleme mecanice grave. încercarea de a porni autovehiculul.
Conducerea autovehiculului în aceste • Nu lăsaţi rezervorul să rămână
La autovehiculele cu convertizor catalitic, complet gol.
condiţii poate cauza deteriorări grave
rezervorul de combustibil are gâtul de umplere • Nu porniţi motorul prin împingerea
ale convertorului catalitic şi ale celorlalte
îngust, ceea ce face imposibilă introducerea sau remorcarea autovehiculului. Utilizaţi
piese ale autovehiculului.
ştuţului unui furtun de umplere pentru
pornirea cu ajutorul unei baterii externe.
combustibil cu plumb. Consultaţi un centru de reparaţii imediat Nerespectarea acestor instrucţiuni poate
ATENŢIE ce este posibil, la apariţia unuia din următoarele deteriora motorul autovehiculului
simptome: dumneavoastră, sistemul de alimentare şi/
Convertorul catalitic poate fi deteriorat în sau de evacuare.
cazul unei combustii imperfecte dacă • Motorul dă rateuri.
obişnuiţi să porniţi motorul cu pedala • Motorul funcţionează intermitent în urma Asiguraţi-vă că aţi efectuat toate programele
de acceleraţie apăsată atunci când aveţi unui start la rece. de întrreţinere a autovehiculului
dificultăţi în pornirea acestuia.
• Motorul pierde din putere. dumneavoastră. Vă recomandăm să apelaţi
• Autovehiculul prezintă condiţii la Reparatorul Dumneavoastră Autorizat
de funcţionare neobişnuite care pot indica Chevrolet.
o defecţiune la sistemul de aprindere. Acest lucru va asigura următoarele:
Vă recomandăm să apelaţi la un Reparator • Toate componentele autovehiculului
Autorizat Chevrolet. funcţionează corect.
• Autovehiculul dumneavoastră va produce
o cantitate minimă de gaze de eşapament.
• Convertorul catalitic al autovehiculului
S3W6391A dumneavoastră va avea o viaţă lungă.
OPERAŢII DE SERVICE ŞI ÎNTREŢINERE A AUTOVEHICULULUI 6–33

FILTRU DE PARTICULE DIESEL*


(DPF) Sistemul DFP este fabricat din carbură de siliciu
AVERTISMENT
Sistemul de post tratare combustibil diesel (SIC) şi este acoperit cu un metal nobil. Este
constă dintr-un pre-convertizor catalitic (Precat) destinat reducerii emisiilor de hidrocarburi (HC) Asiguraţi-vă de luarea următoarelor
şi monoxid de carbon (CO) şi colectării măsuri de precauţie, deoarece
şi un convertizor catalitic (catalizator principal
particulelor din gazele de evacuare provenite de la componentele gazelor de evacuare sunt
de oxidare combustibil diesel + filtru pentru
motor, pentru a reduce eliminarea de funingini în aduse la temperaturi foarte ridicate
particule diesel acoperit), destinate reducerii în cursul regenerării sistemului DPF.
nivelului de emisii ca hidrocarburi (HC), atmosferă. Particulele de funingine se acumulează
în canelura filtrului de motorină, prevăzut cu un • Obiecte inflamabile pot intra în contact
monoxid de carbon (CO) şi particule, pentru
strat de acoperire, şi sunt arse la intervale regulate cu părţile fierbinţi ale sistemului
a corespunde reglementărilor privind emisiile.
(printr-un proces denumit „regenerare”), pentru de evacuare al autovehiculului şi pot lua
1. Catalizatorul principal de oxidare a preveni colmatarea filtrului. Pentru informaţii foc. Nu parcaţi autovehiculul peste
combustibil diesel suplimentare, vezi în secţiunea 2 „FILTRUL DE hârtii, frunze, iarbă uscată sau alte
2. Filtru de particule diesel acoperit PARTICULE DIESEL (DPF)”. Excesul materiale inflamabile.
de funingine în filtru poate cauza reducerea
3. Conducte de presiune performanţelor motorului şi fisurarea filtrului • Opriţi motorul imediat ce intraţi
4. Pre-catalizator (Precat) în cursul regenerării. Lampa de control defecţiuni într-un garaj.
(MIL) se aprinde pentru a indica o defecţiune • Nu vă apropiaţi de componentele
la filtrul de particule diesel (DPF). Dacă se fierbinţi ale sistemului de evacuare gaze,
întâmplă acest lucru, apelaţi la un centru inclusiv ţeava de eşapament.
de reparaţii pentru remedierea imediată
a problemei. Vă recomandăm un Reparator ATENŢIE
Autorizat Chevrolet. În cursul procesului Performanţele motorului se pot reduce
2
de regenerare, o cantitate suplimentară dacă se acumulează funingine în exces
1 de combustibil este injectată prin post-injecţii în sistemul DPF. Dacă se întâmplă acest
multiple, pentru a creşte temperatura gazelor lucru, apelaţi la un centru de reparaţii
4 de evacuare. În această perioadă, temperatura pentru remedierea imediată a problemei.
în DFP creşte până la circa 600 °C, iar depunerile Vă recomandăm un Reparator Autorizat
de funingine sunt oxidate sau arse până Chevrolet.
3
C7E6027A
la obţinerea de bioxid de carbon (CO2).
6–34 OPERAŢII DE SERVICE ŞI ÎNTREŢINERE A AUTOVEHICULULUI

ROŢILE ŞI ANVELOPELE
Conductele de presiune, care sunt conectate Anvelopele cu care este dotat autovehiculul din Menţinerea anvelopelor la presiunea specificată
la senzorul de presiune diferenţială, măsoară fabrică sunt adecvate autovehiculului în acest manual va asigura combinaţia optimă
nivelul depunerilor de funingine în filtrul Dumneavoastră, oferind cea mai eficientă între confortul călătoriei, siguranţă
de particule diesel şi protejează motorul, combinaţie de confort, rezistenţă la uzură şi performanţă.
declanşând procesul de regenerare, atunci când şi performanţă. Utilizaţi un manometru de anvelope de precizie,
detectează un nivel critic de funingini în filtru. ATENŢIE cu care veţi verifica presiunea anvelopelor
Pre-catalizatorul (Precat) şi catalizatorul atunci când sunt reci. Strângeţi bine capacele
Utilizarea de anvelope şi/sau roţi ventilelor, după verificarea presiunii
principal de oxidare combustibil diesel sunt neadecvate poate conduce la coliziuni.
acoperite cu un metal nobil şi au funcţia de umflare.
• Consultaţi un centru de reparaţii înainte
de reducere a nivelului de emisii de a schimba anvelopele sau roţile NOTĂ
de hidrocarburi (HC) şi monoxid de carbon originale. Verificaţi presiunea de umflare când
(CO). De asemenea, în cursul regenerării, aceste În caz contrar, pot rezulta răniri anvelopele sunt reci. Anvelopele calde
componente contribuie la creşterea temperaturii şi deteriorarea autovehiculului sau ale determină afişarea de valori incorecte.
gazelor de evacuare, prin arderea altor bunuri. Vă recomandăm să apelaţi Anvelopele se încălzesc după ce aţi parcurs
combustibilului post-injectat. Post injecţia în la Reparatorul Dumneavoastră mai mult de 1,6 km şi rămân calde timp
cilindri permite regenerarea filtrului pe întreaga Autorizat Chevrolet. de maximum trei ore de la oprirea
gamă de operare a motorului, ca şi în orice autovehiculului.
condiţii de temperatură ambientală şi condiţii ÎNTREŢINERE
de presiune.
AVERTISMENT
• Nu supraîncărcaţi niciodată
autovehiculul.
• Conduceţi întotdeauna cu anvelopele
corect umflate. Umflare Umflarea Umflare
• Verificaţi întotdeauna presiunea insuficientă corectă exagerată
de umflare a anvelopelor când acestea
sunt reci (la temperatura ambiantă). S3W6401A
OPERAŢII DE SERVICE ŞI ÎNTREŢINERE A AUTOVEHICULULUI 6–35

Pentru presiunea corectă de umflare Întreţinerea anvelopelor şi roţilor Autovehiculul Dumneavoastră a fost livrat
a anvelopelor, vezi în index „SPECIFICAŢII autovehiculului cu anvelope radiale. Recomandăm utilizarea
AUTOVEHICUL”. Trecerea cu roţile peste obiecte ascuţite poate pneurilor radiale de aceeaşi mărime, profil,
Starea anvelopelor trebuie verificată înainte deteriora anvelopele şi roţile. Dacă unele suprafaţă de rulare, temperatură şi viteză
de a urca la volan, iar presiunea în anvelope obiecte nu pot fi evitate, treceţi peste ele încet nominală de funcţionare în momentul înlocuirii.
trebuie verificată odată cu fiecare alimentare şi în unghi drept, dacă este posibil.
ATENŢIE
cu combustibil, sau cel puţin lunar, folosind În timpul parcării, evitaţi contactul cu bordura.
un manometru pentru anvelope. Utilizarea de anvelope de mărime diferită
Verificarea periodică a anvelopelor de a celor iniţial montate pe autovehiculul
Presiunile incorecte de umflare a anvelopelor • Deteriorări vizibile. Dumneavoastră poate cauza interferenţă
vor avea următoarele efecte: între anvelope şi componentele
• Corpuri străine
• Creşterea gradului de uzură a anvelopei. autovehiculului, ceea ce poate duce
• Perforări. la deteriorarea anvelopelor
• Împiedica manevrarea autovehiculului • Tăieturi. şi a autovehiculului.
şi funcţionarea sigură.
• Fisuri.
• Afecta confortul călătoriei. NOTĂ
• Neuniformităţi pe pereţii laterali.
• Reduce economia de combustibil. Dacă autovehicului Dumneavoastră este
Verificaţi roţile pentru ca acestea să nu fie
Dacă presiunea anvelopelor este prea scăzută, deteriorate. echipat cu motor 2,4D sau diesel, când
acestea se pot supraîncălzi şi suferi deteriorări înlocuiţi o anvelopă cu una de mărime
Defectele anvelopelor, incluzându-le şi pe cele diferită faţă de cele montate iniţial pe
interne, separarea suprafeţei de rulare şi chiar
enumerate mai sus, pot cauza pierderea vehicul, este necesară introducerea
explozia la viteze mari. Chiar dacă ulterior
controlului asupra autovehiculului şi posibile specificaţiei anvelopei înlocuite în sistemul
corectaţi presiunea de umflare a anvelopelor,
coliziuni. ECM, cu ajutorul instrumentului
conducerea cu anvelopele la presiune scăzută
este posibil să le fi deteriorat. Dacă anvelopele sau roţile sunt deteriorate de scanare.
sau prezintă o uzură anormală, solicitaţi
Consultaţi un centru de reparaţii când
ajutorul unui centru de reparaţii. schimbaţi anvelopele originale.
Vă recomandăm un Reparator Autorizat Vă recomandăm să apelaţi la Reparatorul
Chevrolet. Dumneavoastră Autorizat Chevrolet.
6–36 OPERAŢII DE SERVICE ŞI ÎNTREŢINERE A AUTOVEHICULULUI

INDICATOR DE UZURĂ A SUPRAFEŢEI ROTAŢIA ANVELOPELOR


ATENŢIE
DE RULARE INTEGRAT În mod normal, anvelopele din faţă se vor uza
• Nu conduceţi cu anvelope uzate
Verificaţi cu regularitate adâncimea suprafeţei sau deteriorate. mai repede decât cele din spate. Pentru
de rulare a anvelopelor utilizând indicatorul Astfel de anvelope pot cauza pierderea a prelungi durata de viaţă a anvelopelor
de uzură a suprafaţei de rulare integrat în controlului asupra autovehiculului şi coliziuni, şi a evita uzura neuniformă a suprafeţei
anvelopă. Marcajele de pe pereţii laterali arată având ca efect răniri personale sau deteriorarea de rulare:
amplasarea indicatorilor de uzură a suprafaţei autovehiculului sau alte daune materiale.
1. Dacă anvelopele din faţă prezintă o uzură
de rulare. mai mare decât cele din spate, rotiţi
Înlocuiţi anvelopele când indicatorul de uzură anvelopele, aplicând modelul de rotaţie
al suprafeţei de rulare devine vizibil. Indicatorul anvelope indicat mai jos.
de uzură apare între şanţurile pneului atunci când
adâncimea căii de rulare este de 1,6 mm sau mai mică. 2. Menţineţi presiunea corectă a anvelopelor.
3. Verificaţi strângerea şuruburilor/piuliţelor
NOTĂ pentru fixarea roţii.
Pentru eliminarea anvelopelor uzate, Vezi în index „ÎNLOCUIREA UNEI
procedaţi întotdeauna conform legislaţiei ANVELOPE CU PANĂ”.
de mediu locale în vigoare.

Faţă

Indicator de uzură a suprafeţei de rulare S3W6411A K5G6001A


OPERAŢII DE SERVICE ŞI ÎNTREŢINERE A AUTOVEHICULULUI 6–37

LANŢURILE ANTIDERAPANTE
AVERTISMENT NOTĂ
• Utilizaţi numai roţile şi piuliţele/ Înainte de montarea lanţurilor, scoateţi capacele • Lanţurile SAE de tip S sunt cele
şuruburile de fixare recomandate. roţilor (dacă autovehiculul este astfel echipat) adecvate pentru autovehiculul
pentru a nu le zgâria. dumneavoastră.
În caz contrar puteţi pierde controlul
asupra autovehiculului dumneavoastră • Respectaţi instrucţiunile fabricantului • Conduceţi întotdeauna cu viteză redusă
şi cauza coliziuni care pot conduce lanţurilor. când utilizaţi lanţuri antiderapante.
la răniri sau deteriorarea autovehiculului • Nu utilizaţi lanţuri antiderapante decât pe • Dacă auziţi lanţurile intrând în contact
sau a altor bunuri. anvelopele din faţă, de tipul 215/70R16. cu autovehiculul, opriţi şi strângeţi-le
Nu utilizaţi lanţuri antiderapante pe alte din nou.
Din motive de siguranţă, anvelopele trebuie tipuri de anvelope. Montaţi anvelope de
• În cazul în care contactul continuă,
înlocuite când profilul suprafaţei de rulare iarnă de tipul 235/60R17 şi 235/55R18. reduceţi viteza până la eliminarea
s-a uzat ajungând la 2-3 mm • Strângeţi din nou lanţurile după cca. 1 km. acestuia.
(anvelopele de iarnă: 4 mm).
ATENŢIE
ANVELOPE DE IARNĂ Utilizarea de lanţuri antiderapante poate
Dacă vă hotărâţi să utilizaţi anvelope de iarnă: afecta negativ manevrarea
autovehiculului.
• Utilizaţi-le pentru toate cele patru roţi.
• Nu depăşiţi 50 km/h sau viteza maximă
• Nu depăşiţi niciodată viteza maximă
recomandată de fabricantul lanţurilor,
specificată de fabricantul anvelopelor.
dacă aceasta din urmă nu depăşeşte
• Utilizaţi întotdeauna presiunea anvelopelor 50 km/h.
specificată de fabricant.
• Evitaţi virajele strânse, şocurile
şi gropile.
• Evitaţi frânarea cu roţile blocate.
6–38 OPERAŢII DE SERVICE ŞI ÎNTREŢINERE A AUTOVEHICULULUI

FILTRUL DE AER CONDIŢIONAT*


ANVELOPĂ DE REZERVĂ TEMPORARĂ Nu utilizaţi anvelopa de rezervă temporară pe Filtrul îndepărtează praful, polenul şi multe alte
alte vehicule. Şi nu folosiţi anvelopa sau roata particule iritante din aerul exterior care este
Deşi anvelopa de rezervă temporară era complet
de rezervă temporară în combinaţie cu alte roţi admis în interior prin intermediul sistemului
umflată când autovehiculul Dumneavoastră era
sau anvelope. Acestea nu se vor potrivi. Păstraţi de ventilaţie.
nou, este posibil ca în timp să fi pierdut aer.
nemodificată combinaţia anvelopă-roata
Verificaţi în mod regulat presiunea de umflare. ATENŢIE
de rezervă temporară.
Pentru presiunea corectă de umflare Conducerea cu elementul de filtrare
a anvelopelor, vezi în index „SPECIFICAŢIILE ATENŢIE înfundat poate supraîncălzi şi deteriora
AUTOVEHICULULUI”. motorul ventilatorului.
• Nu montaţi lanţuri pe anvelopa
Când conduceţi vehiculul echipat cu anvelopa de rezervă temporară. Acestea • Înlocuiţi filtrul la intervalele specificate
de rezervă temporară, viteza vehiculului trebuie nu se vor potrivi. în ghidul de service, secţiunea
să nu depăşească 80 km/h (50 mph). Utilizarea lanţurilor antiderapante „PROGRAMAREA SERVICIILOR
Această anvelopă de rezervă temporară este pe anvelopa de rezervă temporară DE ÎNTREŢINERE”.
numai pentru utilizare în situaţii de urgenţă. va deteriora atât autovehiculul
Înlocuiţi-o cu o anvelopă normală cât mai cât şi lanţurile.
curând posibil.

ATENŢIE
La montarea anvelopei de rezervă
temporare, nu intraţi cu maşina într-o
spălatorie auto cu şine de ghidare.
Anvelopa de rezervă temporară se poate
prinde între şine. Acest incident poate
deterioara anvelopa, roata, şi posibil
şi alte piese ale autovehiculului
Dumneavoastră.
OPERAŢII DE SERVICE ŞI ÎNTREŢINERE A AUTOVEHICULULUI 6–39

ÎNLOCUIRE FILTRU 3. Scoateţi şurubul capacului filtrului. 4. Înlocuiţi filtrul de aer condiţionat.
1. Scoateţi cele şase şuruburi din jurul ATENŢIE NOTĂ
torpedoului.
Mâinile dumneavoastră pot fi rănite Atunci când introduceţi un filtru nou,
2. Scoateţi torpedoul, trăgându-l cu grijă de obiectele ascuţite din jurul carcasei asiguraţi-vă că este introdus în fluxul
de partea de la bază. filtrului. corect de aer.
• Protejaţi-vă mâinile cu mănuşi
de protecţie la înlocuirea filtrului
de aer condiţionat.

C7E6004A C7E6017A C7E6018A


6–40 OPERAŢII DE SERVICE ŞI ÎNTREŢINERE A AUTOVEHICULULUI

SIGURANŢE
Pentru a înlocui o siguranţă: 4. Identificaţi cauza arderii siguranţei CUTIILE DE SIGURANŢE
1. Deschideţi capacul cutiei de siguranţe. şi reparaţi defecţiunea respectivă.
2. Identificaţi siguranţa defectă după elementul • Cutia de siguranţe din interior se află
topit. 5. Instalaţi o nouă siguranţă cu valoarea în partea stângă a zonei de sub bord,
3. Scoateţi siguranţa arsă cu ajutorul instrumentului nominală specificată în acest manual. în partea pasagerului din faţă.
de extragere. Acesta se găseşte în cutia (Vezi ulterior în această secţiune cutia
• Cutia de siguranţe din blocul motor se află
de siguranţe din compartimentul motor. de siguranţe)
lângă rezervorul cu lichid de răcire.
ATENŢIE ATENŢIE
• Nu utilizaţi instrumente conductoare Utilizarea unui înlocuitor pentru siguranţe
de electricitate atunci când scoateţi sau a unei siguranţe nepotrivite poate
o siguranţă arsă. Utilizaţi doar deteriora sistemul electric sau chiar cauza
instrumentul de extragere a siguranţelor un incendiu.
din dotarea autovehiculului.
Utilizarea de obiecte metalice conductoare • Utilizaţi doar siguranţele specificate
de electricitate poate cauza un şi nu utilizaţi tipuri sau valori nominale
scurtcircuit, deteriorând sistemul electric diferite de cele menţionate în acest
sau poate declanşa un incendiu. manual.
Cutia de siguranţe din interior
Există riscul de rănire gravă. O astfel de utilizare incorectă poate
provoca leziuni sau deteriorarea
autovehiculului sau a altor bunuri.

NOTĂ
Cele patru siguranţe de rezervă
(de 10A, 15A, 20A, şi 25A) se găsesc
în cutia de siguranţe şi relee din
compartimentul motor.

S3W6471A Cutia de siguranţe din blocul


OPERAŢII DE SERVICE ŞI ÎNTREŢINERE A AUTOVEHICULULUI 6–41

• Cutia de siguranţe auxiliară din


NOTĂ
compartimentul motor (numai versiune
diesel) se află în centrul panoului central. Nu toate descrierile cutiilor de siguranţe
din acest manual sunt aplicabile
autovehiculului dumneavoastră. Datele
furnizate erau exacte la data tipăririi
manualului. Când verificaţi cutia de
siguranţe din autovehicul, citiţi eticheta de
pe cutia respectivă.

Cutia de siguranţe auxiliată din blocul motor


C7E6019A
6–42 OPERAŢII DE SERVICE ŞI ÎNTREŢINERE A AUTOVEHICULULUI

Cutia de siguranţe din interior

OBSERVAŢIE : FOLOSIŢI DOAR SIGURANŢELE

* : ECHIPAMENTE OPŢIONALE
SPECIFICATE
F1 AP01 F8 BCM (VB3) F15 Dezaburire spate F22 XBCM* F29 Brichetă
F2 Încălzire aer admis.* F9 BCM (VB4) F16 AIRBAG F23 Ridicare geam F30 Geam electric pasager
F3 Audio F10 BCM (VB5)* F17 Spălător faţă F24 Încălzire oglindă exterioară F31 Geam electric şofer
F4 Sistem de aer condiţionat F11 AER COND F18 Disp. blocare uşi faţă F25 Panou de bord F32 Ceas
Releu comp. aer cond./Alim. accesorii după
F5 BCM (VB1) F12 BCM (VB2) F19 AP02 F26 Aprindere1 R1 scoatere cheie contact
F6 Disp. blocare uşi F13 BCM (VB7) F20 TCM* F27 AIRBAG R2 Contact ON/START (cuplat/pornire)
F7 BCM (VB7) F14 Aprindere S/W F21 Motor F28 Pliere oglinzi*
OPERAŢII DE SERVICE ŞI ÎNTREŢINERE A AUTOVEHICULULUI 6–43

Cutia de siguranţe din blocul motor

OBSERVAŢIE : FOLOSIŢI DOAR SIGURANŢELE


30A 30A 40A 30A
F1
15A

R1 F4 R2 F7 R3 F9 R4 F12 R5
F2
15A

F5 F8 F10 F13

15A

15A

20A

15A
F3

20A
F17
20A

F6 F11 F14

15A

15A
15A
R6
F15 F16 F18
15A

15A
10A

* : ECHIPAMENTE OPŢIONALE
SPECIFICATE
F19

10A
R7 R8 R9 R10 R11
F20 F22

25A

15A
F24
10A

F25

15A
F26 F21 F23

15A

20A

10A
F27 F29 F31 F33 F35

30A
20A
10A

15A
25A
R12 20A R13 40A R14 40A R15 60A R16 20A R17
B+
F28 F30 F32 F34 F36

Lampa de parcare,
F1 Motor1 F10 Trapă* F19 dreapta F28 Demaror R1 Releu ventilator aux R10 Releu ventilator
F2 Motor2 F11 Anti-furt F20 De rezervă F29 ABS R2 Releu combustibil R11 Releu lumini poziţie
F3 ECM F12 Dezaburire F21 De rezervă F30 ABS R3 Releu viteză ştergătoare R12 Releu demaror
ALIMENTARE
F4 VENTILATOR F13 Far, stânga jos F22 De rezervă F31 Ştergător R4 Releu dezaburire R13 Releu comp. aer cond.
F5 COMBUSTIBIL F14 Far, dreapta jos F23 De rezervă F32 Rulare R5 Releu sus/jos R14 Releu claxon
F6 Tracţiune integrală* F15 Motor3 F24 Comp. aer cond. F33 Scaun cu reglaj electric R6 Releu spălătoare far R15 Releu ştergătoare
F7 Ventilator auxiliar F16 Lampa de parcare, stânga F25 Claxon F34 Bateria R7 Releu principal R16 Releu proiectoare ceaţă
F8 Stop F17 Spălătorul de faruri F26 Proiectoare ceaţă* F35 Far, sus R8 Releu principal ventilator R17 Releu far fază lungă
Aer cond. Comp./
F9 Aprindere1 F18 TCM F27 Principal F36 Ştergător spate R9 Releu control ventilator
6–44 OPERAŢII DE SERVICE ŞI ÎNTREŢINERE A AUTOVEHICULULUI

Cutia de siguranţe auxiliată din blocul motor (numai modele diesel)*

OBSERVAŢIE : FOLOSIŢI DOAR SIGURANŢELE SPECIFICATE

F1 PTC 3 R1 RELEU PTC 3


F2 PTC 2 R2 RELEU PTC 2
F3 PTC 1 R3 RELEU PTC 1
F4 F/F HTR R4 RELEU F/F HTR
F5 GPCU
OPERAŢII DE SERVICE ŞI ÎNTREŢINERE A AUTOVEHICULULUI 6–45

LĂMPI
FARURILE 8. Montaţi un bec de schimb corespunzător.
AVERTISMENT
Vezi în index „SPECIFICAŢII BECURI”.
Becurile cu halogen conţin gaz sub Schimbarea becurilor
presiune. Procedaţi cu maximă atenţie 9. Reinstalaţi arcul de fixare al becului.
1. Deschideţi capota.
la manipularea şi eliminarea la deşeuri 10. Puneţi la loc capacul farului.
a becurilor cu halogen. 2. Îndepărtaţi fişele de strângere care reţin
capacul superior al radiatorului. 11. Reconectaţi firele de legătură.
• Purtaţi ochelari de protecţie când
3. Scoateţi capacul superior al radiatorului. ATENŢIE
manipulaţi becurile.
4. Scoateţi trei şuruburi şi ansamblul lămpilor • Curăţaţi becurile cu halogen cu alcool
• Protejaţi becul de suprafeţe abrazive
faţă. sau benzină grea şi o lavetă fără scame.
şi zgârieturi.
5. Scoateţi capacul farului. Nu atingeţi niciodată becurile direct
• Atunci când becul este aprins şi nu se cu mâna.
află într-un dispozitiv etanş, protejaţi-l 6. Eliberaţi arcul de fixare a becului.
de contactul cu lichidele. Amprentele rămase pe sticla becului
7. Scoateţi becul.
pot scurta foarte mult durata de viaţă
• Aprindeţi becul doar atunci când este a becurilor cu halogen.
instalat în lampă.
• Înlocuiţi farurile crăpate
sau deteriorate.
• Atunci când înlocuiţi becuri cu halogen,
NU atingeţi sticla acestora cu mâinile
goale.
• Nu lăsaţi becurile la îndemâna copiilor.
• Procedaţi cu maximă atenţie
la eliminarea la deşeuri a becurilor
uzate. În caz contrar, acestea pot
exploda.
C7E6030B
6–46 OPERAŢII DE SERVICE ŞI ÎNTREŢINERE A AUTOVEHICULULUI

LUMINILE DE POZIŢIE LĂMPILE DE SEMNALIZARE DIRECŢIE 5. Scoateţi becul din lampă trăgându-l
FAŢĂ direct afară din soclu.
Schimbarea becurilor
Schimbare becuri 6. Împingeţi becul în interior şi rotiţi-l
1. Deschideţi capota. spre stânga pentru a-l separa de soclu.
2. Scoateţi ansamblul farurilor. 1. Deschideţi capota.
7. Instalaţi un bec nou în soclu prin apăsare
3. Scoateţi capacul farului. 2. Scoateţi ansamblul farurilor. şi rotire spre dreapta. Vezi în index
4. Extrageţi soclul becului, aflat lângă becul 3. Deconectaţi conectorul firelor de legătură „SPECIFICAŢII BECURI”.
de fază lungă. din soclul becului. 8. Instalaţi soclul în carcasa lămpii rotind
5. Scoateţi becul trăgându-l direct din soclu. 4. Rotiţi soclul becului de semnalizare spre dreapta.
direcţie spre stânga. 9. Montaţi la loc ansamblul farurilor.
6. Introduceţi un bec nou, vezi în index
„SPECIFICAŢII BECURI”.
7. Instalaţi la loc capacul farului, procedând
în ordine inversă.

C7E6031A C7E6032A
OPERAŢII DE SERVICE ŞI ÎNTREŢINERE A AUTOVEHICULULUI 6–47

PROIECTOARE DE CEAŢĂ* SEMNALIZATOARE LATERALE


ATENŢIE
Schimbarea becurilor • Curăţaţi becurile cu halogen cu alcool Schimbarea becurilor
1. Deschideţi capota. sau benzină grea şi o lavetă fără scame. 1. Folosiţi o şurubelniţă cu cap plat pentru
Nu atingeţi niciodată becurile direct a desprinde ansamblul semnalizatorului
2. Scoateţi ansamblul farurilor.
cu mâna. lateral de bara de protecţie.
3. Deconectaţi conectorul firelor de legătură
Amprentele rămase pe sticla becului pot 2. Rotiţi soculul becului spre stânga.
de la bec.
scurta foarte mult durata de viaţă
4. Scoateţi suportul becului de ceaţă faţă din 3. Scoateţi becul din corpul lămpii prin
a becurilor cu halogen.
ansamblul proiectorului de ceaţă. extragerea becului din soclu.
5. Montaţi un bec de schimb corespunzător. 4. Introduceţi în soclu becul de schimb
Vezi în index „SPECIFICAŢII BECURI”. potrivit, împingând şi rotind becul spre
dreapta. Vezi în index „SPECIFICAŢII
6. Reinstalaţi soclul becului de ceaţă faţă BECURI”.
şi conectorul firelor de legătură.
5. Împingeţi şi fixaţi la loc ansamblul
semnalizatorului lateral, în poziţia iniţială.

C7E6033A
6–48 OPERAŢII DE SERVICE ŞI ÎNTREŢINERE A AUTOVEHICULULUI

LĂMPI MARŞARIER, LUMINI DE POZIŢIE, 5. Introduceţi un bec de schimb adecvat în LAMPA DE STOP SUPLIMENTARĂ
DE FRÂNĂ, SEMNALIZARE DIRECŢIE soclu. Vezi în index „SPECIFICAŢII
Schimbarea becurilor
SPATE, ŞI LĂMPI CEAŢĂ SPATE BECURI”.
6. Reintroduceţi soclul becului în corpul 1. Deschideţi hayonul
Schimbarea becurilor
lămpii. Rotiţi soclul becului spre dreapta 2. Scoateţi patru şuruburi de pe ansamblul
1. Deschideţi hayonul. pentru a-l fixa. aplicei de hayon.
2. Scoateţi două şuruburi şi ansamblul 7. Reinstalaţi carcasa lămpilor pe vehicul, 3. Scoateţi soclul becului.
lămpilor. folosind cele două şuruburi deşurubate 4. Scoateţi becul trăgându-l direct din soclu.
3. Extrageţi soclul becului prin rotire spre anterior.
5. Instalaţi un bec nou. Vezi în index
stânga. 8. Închideţi hayonul. „SPECIFICAŢII BECURI”.
4. Extrageţi becul din soclu prin apăsare
6. Reinstalaţi soclul becului în poziţia iniţială.
şi rotire spre stânga.

C7E6034A
OPERAŢII DE SERVICE ŞI ÎNTREŢINERE A AUTOVEHICULULUI 6–49

LAMPĂ PLACĂ NUMĂR DE PLAFONIERĂ/LAMPĂ PENTRU CITIT LAMPA PENTRU PRAGUL UŞII DIN FAŢĂ
ÎNMATRICULARE Schimbarea becurilor Schimbarea becurilor
Schimbarea becurilor 1. Utilizaţi o şurubelniţă cu cap plat pentru 1. Utilizaţi o şurubelniţă cu cap plat pentru
1. Scoateţi două şuruburi şi capacul lămpii. a desprinde lentila lămpii de corpul a desprinde lentila lămpii de pe capitonajul
principal. uşii din faţă.
2. Extrageţi soclul becului din corpul lămpii
prin rotire spre stânga. 2. Scoateţi becul. 2. Scoateţi becul.
3. Extrageţi becul din soclu. 3. Înlocuiţi becul. Vezi în index 3. Înlocuiţi becul. Vezi în index
„SPECIFICAŢII BECURI”. „SPECIFICAŢII BECURI”.
4. Înlocuiţi becul. Vezi în index
„SPECIFICAŢII BECURI”. 4. Reinstalaţi lentila lămpii. 4. Reinstalaţi lentila lămpii.
5. Instalaţi soclul în corpul lămpii prin rotire
spre dreapta.
6. Reinstalaţi capacul lămpii.

C7E6035A C7E6036A
6–50 OPERAŢII DE SERVICE ŞI ÎNTREŢINERE A AUTOVEHICULULUI

ÎNTREŢINEREA
AUTOVEHICULULUI Când curăţaţi interiorul sau exteriorul Deschideţi portierele pentru a permite
AGENŢI DE CURĂŢARE autovehiculului dumneavoastră, nu utilizaţi o ventilaţie corespunzătoare atunci când
următorii agenţi de curăţare, cu excepţia utilizaţi agenţi de curăţare sau alte substanţe
Respectaţi recomandările producătorului ori cazurilor când aceştia sunt recomandaţi chimice în interiorul autovehiculului.
de câte ori utilizaţi agenţi de curăţare sau alte în instrucţiunile pentru îndepărtartarea petelor
substanţe chimice în interiorul sau exteriorul de pe materiale: ATENŢIE
autovehiculului dumneavoastră.
• Săpun de rufe. Nu permiteţi contactul între materiale
AVERTISMENT
de culori nestabilizate şi capitonajul
• Înălbitori.
interior al autovehiculului, decât dacă
Unii agenţi de curăţare pot fi otrăvitori, • Antioxidanţi. ambele suprafeţe de contact sunt complet
corozivi sau inflamabili. Nu utilizaţi niciodată următoarele materiale uscate.
• Utilizarea incorectă a acestor agenţi în scop de curăţare:
de curăţare poate fi periculoasă. • Tetraclorură de carbon. Pentru a evita posibila decolorare iremediabilă
Utilizarea lor poate determina leziuni a capitonajului interior de culori deschise, nu
• Benzină.
personale sau deteriorarea permiteţi contactul între materiale de culori
autovehiculului. • Benzen.
nestabilizate şi capitonajul scaunelor, decât
• Solvent nafta. dacă ambele materiale sunt complet uscate.
Când curăţaţi interiorul sau exteriorul AVERTISMENT Prezentăm mai jos o listă sumară a materialelor
autovehiculului dumneavoastră, nu utilizaţi ce pot conţine coloranţi nestabilizaţi:
• Evitaţi supraexpunerea la vaporii
solvenţi de curăţare periculoşi cum ar fi: • Îmbrăcămintea obişnuită.
agenţilor de curăţare şi ai altor
• Acetonă. substanţe chimice. • Bumbac colorat.
• Diluanţi pentru lacuri. Aceşti vapori pot fi nocivi şi pot provoca • Catifea reiată.
• Antioxidanţi pentru email. probleme de sănătate care vor apărea • Piele.
• Diluanţi pentru lac de unghii. cu o frecvenţă mai mare la utilizarea în
• Velur.
spaţii mici, neventilate.
• Ziare.
• Articole din hârtie decorativă.
OPERAŢII DE SERVICE ŞI ÎNTREŢINERE A AUTOVEHICULULUI 6–51

ÎNGRIJIREA ŞI CURĂŢAREA Întreţinerea centurilor de siguranţă


ATENŢIE
INTERIORULUI
Dacă scaunele din faţă sunt echipate ATENŢIE
ATENŢIE cu airbaguri laterale: Trebuie să păstraţi centurile de siguranţă
• Asiguraţi-vă că utilizaţi tehnicile • Nu utilizaţi o cantitate exagerată în bună stare de funcţionare pentru
şi materialele de curăţare adecvate de soluţie de curăţat tapiţeria, pe a le menţine eficacitatea.
la curăţarea ornamentelor capitonajul scaunelor.
autovehiculului. Păstraţi întotdeauna centurile de siguranţă curate
• Nu utilizaţi solvenţi chimici şi uscate. Evitaţi contaminarea ţesăturii centurii
Nerespectarea acestei indicaţii, în special sau detergenţi puternici pentru de siguranţă de lacuri, uleiuri şi substanţe chimice, în
la prima curăţare, poate duce la apariţia curăţarea capitonajului scaunelor. special acid de baterie, înălbitor sau coloranţi. Aceste
de pete de apă, inele şi pete permanente. Nerespectarea acestor precauţii poate substanţe pot duce la slăbirea materialului din care
Acestea pot deteriora permanent conduce la contaminarea modulelor este confecţionată ţesătura centurii de siguranţă.
autovehiculul dumneavoastră. airbag laterale ale autovehiculului, Inspectaţi periodic toate componentele centurii
afectând performanţele sistemului airbag de siguranţă. Înlocuiţi imediat componentele
în caz de coliziune. sau centurile de siguranţă deteriorate.
Este foarte important să utilizaţi tehnicile Trebuie să înlocuiţi orice centură de siguranţă care
şi agenţii de curăţare adecvaţi interiorului a fost supusă tensiunilor implicate de un accident,
şi exteriorului autovehiculului dumneavoastră. chiar dacă defecţiunea nu este evidentă sau vizibilă.
Utilizaţi frecvent un aspirator sau o perie Acestea trebuie înlocuite cu centuri de siguranţă noi.
cu peri moi pentru a îndepărta praful Vă recomandăm înlocuirea întregului ansamblu
şi murdăria care se acumulează în materialele al centurii de siguranţă după ce autovehiculul
dumneavoastră a fost implicat într-o coliziune. Dacă
interioare.
un tehnician specializat constată că nicio centură
Ştergeţi regulat capitonajul din vinilin şi piele de siguranţă nu a suferit deteriorări în urma unui
cu o lavetă curată umedă. accident şi că toate componentele sunt în bună stare
de funcţionare, atunci nu trebuie să înlocuiţi centurile
Curăţaţi pământul şi petele de pe ornamente
de siguranţă. Vă recomandăm să apelaţi la un
cu agenţii de curăţare adecvaţi. Reparator Autorizat Chevrolet.
6–52 OPERAŢII DE SERVICE ŞI ÎNTREŢINERE A AUTOVEHICULULUI

SUPRAFAŢA GEAMURILOR Curăţarea exteriorului parbrizului ÎNGRIJIREA ŞI CURĂŢAREA


Ceara sau alte materiale depuse pe parbriz EXTERIORULUI
ATENŢIE sau pe lamelele ştergătoarelor de parbriz poate Spălarea autovehiculului
Agenţii de curăţare abrazivi pot zgâria cauza patinarea ştergătoarelor în timpul
geamurile şi pot deteriora sistemul Cel mai bun mod de a conserva finisajul
funcţionării. Prezenţa unor asemenea materii
de dezaburire / elementul de încălzire autovehiculului dumneavoastră este de a-l
străine poate, în plus, îngreuna menţinerea
de pe lunetă. păstra curat spălându-l frecvent.
curăţeniei parbrizului autovehicului.
• Nu utilizaţi niciodată agenţi de curăţare • Nu parcaţi maşina direct în soare.
Utilizaţi periodic o soluţie de curăţare
abrazivi pe geamurile autovehiculului. neabrazivă pentru exteriorul parbrizului. • Utilizaţi o soluţie de săpun neutru pentru
Deterioararea lunetei poate afecta spălare autovehicule şi apă rece sau călduţă.
Apa nu va forma picături pe un parbriz curat.
vizibilitatea şoferului. • Asiguraţi clătirea suprafeţei autovehiculului
şi îndepărtarea oricărei urme de săpun
Păstrarea curăţeniei geamurilor va reduce sau agent de curăţare.
senzaţia supărătoare de difracţie a luminii NOTĂ
şi va îmbunătăţi vizibilitatea.
• Nu utilizaţi detergent de veselă pentru
ATENŢIE spălarea autovehiculului.
Autocolantele aplicate pe lunetă pot Detergentul de veselă va îndepărta ceara
deteriora sistemul de dezaburire de pe vopseaua maşinii.
al acesteia.
ATENŢIE
• Nu aplicaţi niciodată autocolante
• Evitaţi spălările cu instalaţii de înaltă
pe faţa interioară a lunetei.
presiune.
Deterioararea lunetei poate afecta
Apa sub presiune poate pătrunde
vizibilitatea şoferului.
în autovehicul, deteriorându-i interiorul.
OPERAŢII DE SERVICE ŞI ÎNTREŢINERE A AUTOVEHICULULUI 6–53

Am proiectat autovehiculul dumneavoastră Lustruire şi ceruire Curăţarea jantelor şi capacelor de roţi din
pentru a face faţă condiţiilor şi elementelor Lustruiţi periodic autovehiculul dumneavoastră aluminiu
de mediu naturale. pentru a îndepărta depunerile de pe suprafaţă. Pentru a păstra aspectul iniţial al jantelor
După lustruire, protejaţi vopseaua cu ceară auto şi capacelor de roţi, îndepărtaţi acumulările
ATENŢIE
de calitate. de murdărie şi praf, depuse în special datorită
Antena autovehiculului se poate deteriora frânării.
într-o spălătorie auto automată. Protejarea componentelor metalice
• Retractaţi antena electrică prin oprirea exterioare lucioase ATENŢIE
radioului. Curăţaţi periodic ornamentele metalice Nu utilizaţi agenţi de curăţare abrazivi
• Demontaţi manual antena de acoperiş. lucioase. Spălarea cu apă este de obicei sau perii pentru a curăţa jantele
suficientă. şi capacele de roţi din aluminiu.

ATENŢIE Curăţaţi roţile şi capacele acestora periodic,


• Nu utilizaţi niciodată agenţi de luciu evitând agenţii de curăţare abrazivi sau periile
pentru vopsea auto sau pentru elemente care pot deteriora finisajul.
cromate, jet de aburi sau săpun cu sodă
caustică pentru curăţarea sau lustruirea
ornamentelor de aluminiu.
Asemenea materiale pot fi prea abrazive,
provocând deteriorarea ornamentelor
şi jantelor.

Când ceruiţi maşina, ceruiţi şi toate


componetele metalice lucioase.
6–54 OPERAŢII DE SERVICE ŞI ÎNTREŢINERE A AUTOVEHICULULUI

PROTECŢIA ÎMPOTRIVA COROZIUNII Acumulări de materii străine Deterioararea finisajului


Am proiectat autovehiculul dumneavoastră Următoarele materiale pot deteriora suprafeţele Reparaţi urmele de pietre, fisurile
pentru a rezista la coroziune. Materiale speciale vopsite: sau zgârieturile profunde din finisaj cât
şi finisaje de protecţie utilizate asupra • Clorura de calciu şi alte săruri. de curând posibil. Metalul descoperit corodează
majorităţii pieselor maşinii dumneavoastră rapid.