Sunteți pe pagina 1din 5

CAPITOLUL VIII

PROBLEME DATE LA CONCURSURILE DE MATEMATICĂ


“ TRAIAN LALESCU”- anul II- (Politehnică-)
(fazele naţionale - 1980- 1996) (selectiv).

1. Să se calculeze
1 3
x 2 (1 − x)
I= ∫
0 ( x + 1) 3
dx .

= 1980 =

2. Să se determine soluţia pe [0, ∞) a ecuaţiei diferenţiale xy″ + 2y′ = x 2 care


satisface condiţiile y(0)=0 şi este mărginită în vecinătatea originii folosind
transformata Laplace.

= 1981 =

x t
(t − )
3. Fie f(x,t) = e 2 2
olomorfă pentru x ∈ R fixat şi 0 < | t | < ∞. Dacă f(x,t)
+∞
admite o dezvoltare în serie Laurent de forma f(x,t) = ∑J
n = −∞
n ( x) ⋅ t n atunci f(x,t)

verifică următoarele relaţii:

2 J n' ( x) = J n−1 ( x) − J n +1 ( x) ,
2n
J n −1 ( x) + J n +1 ( x) = J n ( x) , x ∈ R * .
x

215
= 1981 =

4. Folosind metoda separării variabilelor să se afle soluţia ecuaţiei:

∂ 2 u 1 ∂u
− = a 2 u , a>0 care
∂t 2 x ∂x
satisface condiţiile:
(1) u(x,t) = u(x,t + 2л) , x ∈ R * , t ≥ 0
1
(2) u(0,t) = .
5 − 3 cos t

= 1982 =

5. Să se dezvolte în serie Fourier funcţia


1
f : R → R, f ( x ) = , a > 1.
1 − 2a cos x + a 2

= 1983 =

6. Se dă ecuaţia cu derivatele parţiale:

∂ 2u ∂ 2u 2 ∂ 2u ∂u
2
− 2 sin x − cos x 2
− cos x =0
∂x ∂x∂y ∂y ∂y

a) Să se determine tipul ecuaţiei şi să se aducă la forma canonică;


b) Să se determine soluţia generală;
c) Să se determine soluţia particulară care satisface condiţiile: u(0,y) = 2y,
∂u
(0, y ) = 2 .
∂x

=1989 =

7. a) Să se determine funcţia morfă f(z) = u(x,y) + iv(x,y) pentru care


216
u(x,y) = e x cos y + x sin xchy − yshy cos x ;

cos 3 x
b) Să se calculeze: ∫ 5 − 4 cos x dx .
0

=1985 =

8.Fie r vectorul de poziţie al punctului de coordonate (x,y,z) ∈ R 3 şi ϕ : R 3 → R o


funcţie armonică într-un domeniu D ⊂ R 3 .
a) Să se determine parametrii reali a,b astfel încât
grad (r gradϕ ) + arot (r xgradϕ ) + bgradϕ = 0
pentru orice funcţie armonică ϕ .
b) Să se exprime printr-o integrală de suprafaţă integrală triplă:

I= ∫ ∫ ∫ [gradϕ + (r∇ )gradϕ ]dw


unde Ω este un domeniu cu frontiera suficient de regulată, Ω ⊂ D,


∂ ∂ ∂
r∇=x +y +z .
∂x ∂y ∂z

= 1986 =

9.a) Să se determine funcţia monogenă f ştiind că f(z) = ϕ ( x + x 2 + y 2 ) , ϕ


derivabilă.
b) Să se calculeze:
1

e z
I= ∫ dz , R ≠ 1 .
Z =R
( z − 1)

= 1987 =

217
10. a) Să se determine funcţiile olomorfe f: C → C pentru care
u(x,y) = ϕ ( x) ⋅ψ ( y ) cu ϕ şi ψ de clasă C 2 ( R) unde u ( x,y) = Re f ( z ) , z = x +
iy.
b) Să se calculeze:


x sin ax
I= ∫ (x
0
2
+ b 2 )( x 2 + c 2 )
dx,

unde a,b,c ∈ R .

=1988 =

11. Se dă funcţia complexă

1
, ω > 0,
F(p) =
[
( p +1) ( p +1) +ω
2 2
]
p ∈ Z. Se cere:
a) Să se determine funcţia original f(t);
b) Să se rezolve ecuaţia integrală:
t

∫ g (u ) f (t − u)du = e
−t
(ωt − sin ωt ) .
0


f (t )
c) Să se calculeze : I 1 = ∫ dt .
0
t

d) Pentru ω = 2 să se calculeze:

π
2
I 2 = ∫ e t f (t ) cos 6 tdt .
0

= 1989 =

218
12. Să se calculeze integrala:


dx
∫ (a + bx )
0
2 n
unde a şi b sunt numere reale, strict pozitive,

n ∈ N.
Folosind rezultatul obţinut să se calculeze:


dx
∫ (1 + x )
0
2 1993
.

= 1993 = (Univ.C.Brâncuşi Tg.Jiu)

13. Să se calculeze integrala:

π
sin x ⋅ sin nx

−π
5 − 4 cos x
dx n∈N*.

=1996= (Univ.Cluj Napoca)

219