Sunteți pe pagina 1din 2

Plan de lecţie

Şcoala „Otilia Cazimir”, Cotu-Vameş


Disciplina: Limba şi literatura română
Profesor: Bârzu Simona Laura
Clasa a V-a
Titlul lecţiei: Interjecţia
Tipul lecţiei: de însuşire de noi cunoştinţe
Data: 14.03.2011

Obiective operaţionale:
Pe parcursul lecţiei, elevii vor şti:

O1 să răspundă corect la întrebări care vizează părţile de vorbire;


O2 să definească interjecţia;
O3 să utilizeze corect punctuaţia interjecţiei;
O4 să clasifice interjecţiile după formă şi sens;
O5 să identifice interjecţiile din enunţuri date;
O6 să asocieze imagini cu interjecţii potrivite;
O7 să definească onomatopeele;
O8 să formeze verbe de la interjecţii date, prin procedeul derivării.

Strategia didactică
 Resurse:
- materiale: tablă, cretă colorată, flip-chart, marker, manuale, caiete de notiţe, laptop,
videoproiector, fişe de lucru, fişe de evaluare, fişă de autoevaluare;
- bibliografice:
 Limba română – manual pentru clasa a V-a, Ed. Humanitas;
 Parfene Constantin, Metodica studierii limbii şi literaturii române în şcoală, Editura Polirom,
Iaşi, 1999;
 DOOM2, Editura Univers Enciclopedic, Bucureşti, 2005;
 Fişe de lucru, Editura Paralela 45, 2009
 www.didactic.ro.
- umane: capacităţile receptive normale ale elevilor;
- temporale: 50 min.

 Forme de organizare a activităţii: frontală, individuală, în perechi;

 Metode şi procedee: conversaţia euristică, inducţia, rebusul, harta conceptuală, explicaţia,


schema la tablă, exerciţiul, IAC, jocul didactic.
Desfăşurarea scenariului didactic:

Oglinda tablei

Oh, ce trist e pământul când poartă durerile oamenilor!


Brrr! frigul ăsta îmi paralizează şi imaginaţia!
“Şi pupăza zbârr! pe-o dugheană(…)” (Ion. Creangă)
Hai, primăvară, deschide-ţi aripile şi zboară peste noi!

Definiţie:

Clasificarea interjecţiilor:

 După formă: simple: of!, vai!, hai!, buf!, zdroc!, piu-piu! etc.
compuse: hodoronc-tronc!, iacătă!, cip-cirip, trosc-pleosc! etc.
 După înţeles:
- care exprimă stări sufleteşti: of!, vai!, eh!, de!, ura! etc.
- care exprimă senzaţii: au!, brr!, hapciu! etc.
- de adresare: măi!, bă!, băi!, mă! etc.
- de atragere a atenţiei cuiva: uite!, iată!, iacătă!, ian! etc.
- reproduc sunete din natură: buf!, cioc-cioc!, miau!, zvârr!, pic-pic!, behehe! etc.

interjecţii verbe

miau!-
poc!-
zdrang!-
piu-piu!-
cip-cirip! -
ssst!-
mac-mac!-
behehe!-