Sunteți pe pagina 1din 2

Standarde ocupaționale pentru:

I. Inspector/ Referent Resurse Umane

Inspectorul /referentul resurse umane îşi desfăşoară activitatea în cadrul instituţiilor publice sau
private, în toate organizaţiile care au personal angajat pe bază de contract individual de muncă,
indiferent de forma de organizare juridică sau poate să îşi desfaşoare activitatea şi ca persoană
fizică autorizată. În conformitate cu cerinţele specifice ocupaţiei, inspectorul /referentul resurse
umane realizează următoarele sarcini:

 întocmeşte documentele de evidenţa personalului şi documentele ce ţin de evidenţa


muncii într-o organizaţie;
 gestionează şi arhivează toate documentele de evidenţa personalului şi de evidenţa
muncii in societatea în care îşi desfăsoară activitatea;
 consiliază personalul angajat şi potenţialii candidaţi la angajare referitor la desfăşurarea
relaţiilor de muncă şi a documentelor ce trebuiesc întocmite;
 identifică necesarul de personal şi întocmeşte documentele care urmează a fi utilizate în
desfăşurarea procesului de recrutare şi selecţie de personal
 întocmeşte Registrul general de evidenţă a salariaţilot şi îl transmite către Inspectoratul
Teritorial de Muncă;
 în cazul organizaţiilor cu un număr mai mic de personal inspectorul /referentul de resurse
umane întocmeşte statul de plată pentru personalul angajat şi documentele aferente
statului de plată;
 întocmeşte şi gestionează baza de date de personal.
II. Manager Resurse Umane

Managerul de resurse umane este responsabilul cu gestionarea eficienta a resurselor umane intr-o
organizatie. De aceea, managerul de resurse umane rãspunde de doua arii foarte importante in
activitatea unei organizatii:

 exercitarea functiilor manageriale de previziune, organizare, antrenare, coordonare,


control evaluare în raport cu modul de gestionare a resurselor umane în organizatie
 coordonarea activitãtii compartimentului de resurse umane prin exercitarea functiilor
manageriale în raport cu personalul specializat în gestiunea resurselor umane.

 Stabileşte rolurile personalului din departamentul de resurse umane


 Aplică instrumente de motivare a personalului din departamentul de specific resurse
umane
 Controlează activitatea personalului din departamentul de resurse umane
 Evaluează potenţialul şi performanţa personalului din departamentul de resurse umane
 Acordă asistenţă tehnică individuală personalului din departamentul de resurse umane

 Consilierea celorlalţi manageri în probleme de resurse umane


 Coordonarea desfăşurării activităţilor de resurse umane
 Coordonarea elaborării politicilor şi programelor de resurse umane
 Coordonarea personalului din departamentul de resurse umane
 Elaborarea strategiei de resurse umane
 Monitorizarea costurilor de personal
 Monitorizarea sistemului de relaţii de muncă al organizaţiei
 Organizarea activităţii departamentului de resurse umane
 Reprezentarea compartimentului de resurse umane