Sunteți pe pagina 1din 3

AMZA ANA – profesor de religie - Școala Gimnazială „Nicolae Bălcescu” – Drăgășani

HARTA CONCEPTUALĂ
FAPTELE BUNE – ROADE ALE VIRTUŢILOR ( TEOLOGICE )

Test
AMZA ANA – profesor de religie - Școala Gimnazială „Nicolae Bălcescu” – Drăgășani

Test/ fişă de lucru ( răspunsuri):


Cerinţă: Urmărind aceasta hartă conceptuală, înlocuiţi imaginile în mod corespunzător, aşa încât să identificaţi corect virtuţile teologice, roadele fiecărei
virtuţi şi păcatele împotriva fiecărei virtuţi. ( Rezolvarea)
Ferirea de păcat Pacea(curăţia inimii)
Ura faţă de Dumnezeu Iertarea Răbdarea Egoismul

Mândria Mântuirea sufletului Blândeţea Invidia


(rugăciunea)

DRAGOSTEA

Taine care depăşesc putere minţii


CREDINŢA NĂDEJDEA Răbdarea

Ridicarea sufletului la Dumnezeu Liniştea Încrederea


Îndemnul de a săvârşi fapte bune doar în sine sau
În alte făpturi
Necredinţă

Superstiţie Indiferenţă Deznădejejdea


Ateism
AMZA ANA – profesor de religie - Școala Gimnazială „Nicolae Bălcescu” – Drăgășani

Test / fişă de lucru


Cerinţă: Urmărind aceasta hartă conceptuală, înlocuiţi imaginile în mod corespunzător, aşa încât să identificaţi corect virtuţile teologice, roadele fiecărei
virtuţi şi păcatele împotriva fiecărei virtuţi. ( fişa de lucru/ testul)