Sunteți pe pagina 1din 4

Unitatea de invatamant: Avizat,

Filiera: teoretica Director


Profilul: real
Specializarea: Stiintele Naturii
Disciplina: Fizica
Nr. ore/an:
Nr. ore/sapt:3
Clasa: IX-a Avizat,
Profesor: Sef Catedra

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ
AN SCOLAR:
SEMESTRUL I

Nr. Unitatea de Competenţe Conţinuturi Nr. ore / Săptămâna Experiment


crt. învăţare specifice conţinut
1 Optica 1.1 – 1.10 Testare predictivă 1 S1
geometrică I. Optică geometrică Observarea reflexiei şi
Principiile opticii geometrice 1 refracţiei luminii.
Reflexia şi refracţia luminii 1

Dioptrul sferic 3 S2

Oglinzi. Construcţii grafice de imagini în oglinzi 3 S3


Lentile. Construcţii grafice de imagini în lentile 3 S4 Determinarea distanţei
Sisteme de lentile 3 S5 focale a unei lentile subţiri.

Ochiul 1 S6
Instrumente optice 2

Aplicaţii 3 S7
2 Elemente de Preliminarii de matematică 1 S8
calcul Mărimi scalare. Mărimi vectoriale 1
1
Nr. Unitatea de Competenţe Conţinuturi Nr. ore / Săptămâna Experiment
crt. învăţare specifice conţinut
vectorial Compunerea vectorilor 1

Descompunerea şi proiecţia unui vector 1 S9


Metoda analitică 1
Scăderea vectorilor 1

Produsul scalar a doi vectori 1


Produsul vectorial a doi vectori 1 S10
Aplicaţii 1
3 Elemente de 2.1, 2.2 II. Principii şi legi în mecanica clasică
cinematică Vector deplasare. Vm , V 1 S11
Acceleraţia medie. Acceleraţia momentană 1
Aplicaţii 1
Mişcarea rectilinie uniformă 3 S12
Mişcarea rectilinie uniform variată 3 S13
Aplicaţii .Lucrare scrisă 1 S14
Mişcarea circulară uniformă 2
4 Recapitulare Aplicaţii 3 S15
semestrială

2
SEMESTRUL AL II-LEA

5 Principiile 2.3 – 2.16 Principiul I 1 S1 Evidenţierea inerţiei


dinamicii Principiul al II-lea 2 corpurilor
Principiul al III-lea 1 S2
Expresia forţei elastice 1
Legea lui Hooke. Determinarea constantei
1
Tensiunea în fir elastice.
6 Legile frecării 2.17 ; 2.19 Legile frecării de alunecare 1 S3 Determinarea coeficientului
Frecarea statică şi frecarea cinetică 1 de frecare la alunecare
Aplicaţii 1
7 Legea atracţiei 2.20 - 2.23 Câmp gravitaţional 1 S4 Determinarea experimentală
universale Legea atracţiei universale 1 a accelerației gravitaționale
Intensitatea câmpului gravitaţional 1

8 Lucrul 3.1 – 3.3 III. Teoreme de variaţie şi legi de conservare în Verificarea legii conservării
mecanic şi mecanică energie mecanice
puterea Lucrul mecanic al unei forţe constante 1 S5
mecanică Lucrul mecanic al unei forţe cu modul variabil 1
Lucrul mecanic al greutăţii. Lucrul mecanic al forţei 1
elastice
Lucru mecanic rezistent şi motor 1 S6
Puterea mecanică 1
Aplicaţii 1
9 Teorema de 3.4 Generalităţi privind energia 1 S7
variaţie a 3.9 Energia cinetică 2
energiei Teorema de variaţie a energiei;cinetice 1 S8
cinetice a Aplicaţii 2
punctului
material
10 Energia 3.3; Energia potenţială gravitaţională 3 S9
potenţială 3.4 Energia potenţială elastică 2 S10
gravitaţională Aplicaţii 1
şi elastică
11 Legea 3.3; Deducerea legii conservării energiei mecanice 1 S11
conservării 3.4 Exemplificarea conservării energiei mecanice 1

3
energiei 3.9 Aplicaţii 1
mecanice
12 Teorema de 3.5; 3.6; 3.7; 3.9 Impulsul forţei 1 S12
variaţie a Teorema de variaţie a impulsului punctului material 2
impulsului
punctului Legea conservării impulsului 3 S13
material
13 Ciocniri 3.7; 3.8; 3.9 Generalităţi privind ciocnirile 1 S14
Ciocniri perfect elastice 2
Ciocniri plastice 1 S15
Aplicaţii 2
14 Elemente de 4.1 IV Elemente de statică Studiul echilibrului de
statică Principiile de bază ale staticii 1 S16 translaţie
Compunerea forţelor 2
Momentul forţei 2 S17
Centrul de greutate 1
15 Echilibrul solid 4.2 ; 4.3; 4.4; 4.5 Condiţii de echilibru pentru un solid rigid 3 S18 Studiul echilibrului de
al rigidului Echilibrul corpurilor în câmp gravitaţional rotaţie.
Randamentul unei maşini 1 S19
Aplicaţii. Lucrare scrisă 2
16 Recapitulare Evluare finală 3 S20
finală