Sunteți pe pagina 1din 2

Unitatea de învăţământ: Avizat,

Filiera: Teoretică Director


Profilul: Uman
Specializarea: Filologie
Disciplina: Fizică
Nr. ore /săptămână: 2 Avizat,
Clasa: X Şef catedră,
Profesor:
Avizat,

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ
AN ŞCOLAR:
Nr. Unitatea de
Competenţe specifice Conţinuturi Nr. ore Săptămâna Experiment
crt. conţinut
Test iniţial de evaluare, prezentarea manualului, 2 S1
elemente de protecţia muncii în laboratorul de
fizică
1 Elemente 1.1.1 Noţiuni termodinamice de bază 4 S2, S33 Studiul
de termodi- 1.2.1.; Principiul I al termodinamicii, Calorimetrie 8 S4, S5,S6,S7 amestecului a
namică !.3.1.; 1.3.2; 1.3.3; 1.4.1; 1.5.1.; Transformări simple ale gazului ideal doua lichide
1.5.2; 1.5.3;1.6.1; 1.6.2 Transformări de stare de agregare 8 S8,S9,S10,S cu temp
Motoare termice 4 11 diferite
2 S12,S13 Determinarea
S14 caldurii
specifice a
unui corp
Studiul
fierberii apei
Recapitular
Recapitulare,
e 2 S15
Evaluare
semestrială
Semestrul II
Nr. Unitatea de
Competenţe specifice Conţinuturi Nr. ore Săptămâna Experiment.
crt. conţinut
Nr. Unitatea de
Competenţe specifice Conţinuturi Nr. ore Săptămâna Experiment
crt. conţinut
2 Producerea 2.1.1; 2.2.1; 2.3.1;2.4.1;2.4.2; Curentul electric 4 S16,S17 Determinarea
şi utilizarea 2.5.1; 2.6.1;2.6.2 Legea lui Ohm 2 S18 rezistenţei
curentului Legile lui Kirchhoff 2 S19 electrice a
continuu Gruparea rezistoarelor şi a generatoarelor electrice 4 S20,S21 unei porţiuni
Energia şi puterea electrică 4 S22,S23 de circuit
Efecte ale curentului electric 3 S24,S25 utilizând
3 S25,S26 voltmetrul şi
ampermetrul
în circuite de
curent
continuu
3 Producerea 3.4.1; 3.4.2; 3.5.1; 3.6.1; 3.6.2; Curentul alternativ 2 S27 Trasarea
şi utilizarea Elemente de circuit R, L, C 6 S28,S29,S30 caracteristicii
curentului Energia şi puterea în curent alternativ 2 S31 voltamperice
alternativ Transformatorul 2 S32 a unui
Motoare electrice 2 S33 element de
Aparate electrocasnice 2 S34 circuit în
curent
alternativ
Recapitulare finală 2 S35

Întocmit,