Sunteți pe pagina 1din 6

Unitatea de învăţământ: Avizat,

Filiera: TEORETICĂ Director


Profilul: REAL
Specializarea: MATEMATICĂ-INFORMATICĂ-ŞTIINŢE ALE NATURII
Disciplina: FIZICĂ
Nr. ore /săptămână: 3
Clasa: a XII-a
Profesor: Avizat,
Şef catedră

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ
AN ŞCOLAR: 2010-2011

Semestrul I
Nr.
crt Unitatea de competenţă Competenţe specifice Conţinuturi Nr. ore Săptămâna Experiment
.
1. Prelucrarea normelor de - Cunoaşterea normelor de Normele de Protecţia muncii şi PSI 1 S1
Protecţia Muncii şi PSI Protecţia Muncii şi PSI
2. Test iniţial 1 S1

3. Teoria relativităţii 1.1 Relativitatea clasică 2 S1


restrânse 1.2 1.3 Experimentul lui Michelson 2 S2

1.4 Postulatele teoriei relativităţii 2 S3


1.5. restrânse. Transformările lui Lorentz
1.6.
Consecinţele transformărilor lui 2 S3,S4
Lorentz

Elemente de cinematică şi dinamică


relativistă

Compunerea vitezelor 1 S4
Principiul fundamental al dinamicii 1 S5
relativiste. Relaţia masă-energie

1
Probleme 1
Test 1
4. Elemente de fizică 2.1 Efectul fotoelectric extern Verificarea
cuantică 2.2 Legile efectului fotoelectric extern 2 S6 experimentală a
2.3 Ipoteza lui Planck. Ipoteza lui Einstein 1
legilor efectului
2.4
2.5 Interpretarea efectului fotoelectric 1 S7 fotoelectric extern în
2.6 (*) extern. Ecuaţia lui Einstein 1 S7 laborator/laborator
2.7 (*) Probleme virtual
Aplicaţiile efectului fotoelectric extern 1 S7
Test
Efectul Compton 1 S8
Efectul Compton

Ipoteza lui de Broglie 2 S8


Ipoteza lui Broglie. Difracţia
electronilor pe cristale
Probleme

Dualismul undă-corpuscul 1 S9
Dualismul undă – corpuscul 1 S9
Caracterul statistic al undelor de
Broglie 1 S9

Relaţiile de incertitudine ale lui 2 S10


Heisenberg
Probleme 1

2
5. Fizica atomică 3.1 Spectre Experimente de
3.2 Spectroscopul cu prismă 1 S11 spectroscopie.
3.3 Tipuri de spectre. Interpretarea 2 Vizualizarea
3.4 spectrelor spectrelor de emisie
3.5 pentru diferite
Modelul planetar al atomului substanțe
Experimentul Rutherford 1 S12
Modelul planetar al atomului 2

Experimentul Franck-Hercz S13


1

Modelul cuantificat al atomului de


hidrogen
Postulatele lui Bohr. Regula de 1 S13
cuantificare. Cuantificarea razei
orbitei 1 S13

Cuantificarea energiei atomului de


hidrogen. Nivelele de energie. 2 S14
Scrierile spectrale ale atomului de 1 S14
hidrogen. Analiza critică a modelului
cuantificat a lui Bohr
Recapitulare 1
Evaluare semestrială 2 S15
Semestrul II
Nr.
crt Unitatea de competenţă Competenţe specifice Conţinuturi Nr. ore Săptămâna Experiment
.
Fizica atomică Atomul cu mai mulţi electroni 2 S16
Atomul de hidrogen în mecanica
cuantică
Atomul cu mai mulţi electroni şi 1
teoria sistemului periodic al
elementelor
7. Fizică atomică 3.6 Radiaţiile X
3.7 Radiaţiile X (de frânare şi 1 S16
3.8 caracteristici). Aplicaţii 1 S16
3
3.9 (*) Probleme 1 S16
3.10
3.11
3.12 Efectul LASER
3.13 (*) Efectul LASER. Proprietăţile radiaţiei 1 S17
3.14 (*) laser. 2 S17
3.15 (*) Aplicaţiile laserului

10. 4. Semiconductoare. - Descrierea legăturii Conducţia electrică în metale şi


Aplicaţii în electronică metalice şi a legăturii semiconductori. Semiconductori
covalente intrinseci şi extrinseci
- Explicarea conducţiei Benzile de energie. Conductori, 2 S19
electrice în metale şi semiconductori, izolatori Studiul
semiconductori intrinseci Semiconductori intrinseci 1 caracteristicii IV
şi extrinseci Probleme 2 S20 pentru o diodă
Semiconductori extrinseci 1 semiconductoare

Dioda semiconductoare. Redresarea


curentului alternativ 1 S21
Joncţiunea pn. Dioda semiconductoare Redresarea
Caracteristicile diodei curentului
- Investigarea semiconductoare alternativ –
experimentală a funcţiei de Trasarea experimentală a 2 folosirea
redresare a diodei caracteristicilor diodei osciloscopului
semiconductoare semiconductoare 1 S22
- Descrierea fenomenelor Redresarea curentului alternativ 2
care se produc la nivelul Test
joncţiunii pn Tranzistorul cu efect de câmp
- Explicarea redresării Tranzistorul cu efect de câmp cu 1 S23
curentului alternativ joasă-joncţiune (TEC-J)
utilizând diode Tranzistorul TEC-MOS 1
semiconductoare Circuitele cu tranzistoare cu efect de
câmp şi bipolare. FET.ul ca rezistor 1
- Modelarea funcţionării variabil comandat de tensiune
tranzistorului cu efect de Circuite integrate
câmp (calitativ) Circuite integrate. Prezentarea 1 S24
- Explicarea unor aplicaţii generală
ale tranzistorului cu efect Circuitele integrate monolitice. 1
de câmp (comandă, Circuitele integrate peliculare.
amplificare, etc.) Circuitele integrate hibride. Capsulele
4
de circuite integrate
- Explicarea unor Aplicaţii ale circuitelor integrate 1
tehnologii de realizare a
circuitelor integrate
- Descrierea unor aplicaţii
ale circuitelor integrate
11. 5. Fizica nucleară 4.1 Proprietăţile generale ale nucleului S25
4.2 (*) Proprietăţile generale ale nucleului 1
4.3 (*) Energia de legătură a nucleului 1
4.4. Energia de legătură a nucleului
Stabilitatea nucleului
4.5. (*) Forţele nucleare
1
Probleme

Radioactivitatea 3 S26
Tipurile de reacţii nucleare. Legile de
conservare
Radioactivitatea naturală şi 2 S27
radioactivitatea artificială 2 S27,28
Legea dezintegrării radioctive 1 S28
Test 1 S28

12. 5. Fizica nucleară 4.6 Interacţiunea radiaţiei nucleare cu


4.7 substanţa
4.8 Interacţiunea radiaţiei nucleare cu 1 S29
4.9 substanţa
4.10 Detecţia radiaţiilor nucleare 2
4.11 Efectele radiaţiilor nucleare 2 S30
4.12 Efectele biologice ale radiaţiilor
4.13 Dozimetrie 1
4.14 Fisiunea nucleară
4.15 Fisiunea nucleară. Reacţia în lanţ 1 S31
Reactorul nuclear 1
Fuziunea nucleară 1

Fuziunea nucleară 1 S32


Acceleratoare de particule 2
Acceleratorul liniar
Acceleratorul ciclic
5
Particule elementare 3 S33

14. Recapitulare - Recapitulare finală 3 S34


Evaluare Anuală