Sunteți pe pagina 1din 3

Disciplina: Limba engleza

Filiera teoretica, profil uman, specializarea filologie (3 ore/sapt)


Clasa: XI
An şcolar: 2011-2012
Manual: Upstream Advanced, aprobat prin Ordin M.E.C.T.S. 4449/2004
Programa aprobata prin Ordinul M.E.C.T.S.: 3410/07.03.2006

PROIECTUL UNITĂŢII DE ÎNVĂŢARE

UNITATATEA DE ÎNVĂŢARE: ESCAPE ARTISTS NR. ORE ALOCATE: 9

Nr.
Conţinuturi Activităţi de
crt. Competenţe specifice vizate Resurse Evaluare Obs.
(detalieri) învăţare
(0) (1) (2) (3) (4) (5) (6)
-Identificarea ideilor principale din -exercitii de preditctie - individual,
1. -viata personala: hobbiuri, 1/27
textele audiate/citite manual,
activitati din timpul liber;
relatii interpersonale: -identificarea, prin citire rapida, de -chestionar 2/27, ex. workbook
calatorii, distractii de raspuns la
informatii specifice dintr-un text mai - pe perechi,
-chestionar intrebari3/27
-text: Lord of the Rings lung,in vederea rezolvarii unei sarcini manual
-ex. de lectura dirijata -observare
de lucru - pe perechi,
p28-29 sistematica
-corelarea mai multor informatii -ex. de exersare a manual, fise de
vocabularului: ex. cu
-identificarea elementelor structurale ale lucru, workbook
alegere multipla, ex.
textului literar completare de tabele,
ex. de completare a
-verificarea intelegerii si
spatiului lacunar p30-
solicitarea/oferirea de 31
reformulari/clarificari

1
-sustinerea cu argumente relevante a
uneui punct de vedere in cadrul uneor
discutii

2. -adjectivul(collocations) -ex. de asociere, - individual,


-phrasal verbs idioms, ex. de
manual,
reformulare(inlocuire)
p32 workbook
-text oral de informare
-caseta
generala(listening -ex. de listening
comprehension) comprehension p34 -imagini

-a sugera; a intrerupe o -solicitarea adecvataoral/in scris a


conversatie in mod -conversatie, ex. 3/35
ideilor,opiniilor interlocutorului si
politicos; a negocia
-text de informare generala raspunsuri/comentarii adecvate la
acestea - pe perechi,
-exercitii de lectura
-The Present; Stative verbs -sustinerea unui punct de vedere in dirijata p36-37, manual,
-ex. de raspuns la Evaluare
cadrul unei discutii orale/al unui schimb fise de lucru
intrebari, ex. sumativa,test
de mesaje scrise,pe teme de interes formulare de - individual,
propozitii, ex. de manual,
-identificarea ideilor principale din
completare a spatiului workbook
textele audiate/citite lacunar ex. de error
correction p38-41
-identificarea,prin citire rapida,de
informatii specifice
-traducerea din limba engleza in limba

2
materna/din limba materna in limba
engleza oral si/sau in scris a unor texet
de dificultate medie

-prezentarea ,oral/in scris,de


3. -Reviews
filme,carti,evenimente,experiente,cu
exprimarea sentimentelor/reactiilor -ex. de redactare de
reviews p42-46
personale in legatura cu acestea
-prezentarea oral/in scris,de descrieri
clare si detaliate pe subiecte legate de
domenii de interes propriu si de
domeniul de specialitate

-complectarea de formulare si
redactarea de texte functionale,cu
respectarea conventiilor specifice
-traducerea din limba engleza in limba
materna/din limba materna in limba
engleza,oral si/sau in scris,a unor
texte/mesaje de dificultate medie,din
domenii de interes