Sunteți pe pagina 1din 5

Dreptul copilului la opinie şi participare

Copilul are dreptul de a-şi exprima liber opinia asupra oricărei probleme care îl
priveşte!

,,Drepturile copilului sunt reglementate de Conventia asupra Drepturilor


Copilului, adoptată de către Adunarea Generala a Națiunilor Unite la data de 20 noiembrie 1989.
Convenția a fost asumată și de România prin adoptarea legii Legea nr. 18/1990 pentru
ratificarea Convenției cu privire la drepturile copilului (publicată în Monitorul Oficial nr. 314 din
13 iunie 2001). Documentul definește drepturile și principiile dezvoltării normale a unui copil.
Copiii au drepturi oriunde s-ar afla - acasă la părinții naturali, în familii substitutive, în
instituții de îngrijire sau la scoală. Părinții și familiile, grupurile profesionale care lucrează cu
copiii, dar ți orice cetățean responsabil ar trebui să știe de existenta acestor
drepturi. Polițiștii și judecătorii sunt cei care au sarcina să aplice legea, dar toată lumea (în
special cine lucrează cu copiii) are obligația să raporteze cazuri de abuz sau neglijență îndreptate
asupra copiilor. Autoritățile publice locale și centrale au obligația de a garanta și promova
drepturile copilului”.1

De ce este important să ascultăm copiii?

Participarea copiilor este un drept fundamental. Acesta este garantat de articolul 12 din
Convenţia ONU cu privire la drepturile copilului, ratificată de România prin Legea nr.18/1990,
precum şi de articolul 24 din Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor
copilului. Participarea copiilor presupune, în principal, faptul că aceştia au dreptul de a-şi
exprima liber opiniile asupra oricăror probleme care îi privesc în cadrul familiei, la nivelul
comunităţii locale, la şcoală, chiar şi la nivelul politicii naţionale.

1
Drepturile copilului, http://ro.wikipedia.org/wiki/Drepturile_copilului, 14-4-2014.
Adulţii trebuie să ia în considerare opiniile copiilor ţinând seama de vârsta lor şi de
gradul de maturitate. Copiii au astfel dreptul de a fi implicaţi în mod activ în societate şi să fie
consultaţi în luarea deciziilor care îi privesc. Ei au dreptul de a se apăra atunci când le sunt
încălcate drepturile şi de a încerca să acţioneze pentru respectarea drepturilor lor.
De aceea permiţându-le copiilor să participe în problemele care îi privesc, putem obţine rezultate
precum:
 Vom avea copii care se simt puternici şi responsabili pentru vieţile lor;
 Vom avea o mai bună protecţie a copiilor împotriva abuzului şi violenţei, întrucât astfel
de lucruri ies mai uşor la iveală atunci când copiii pot reacţiona şi au la dispoziţie
mecanismele pentru a o face;
 Vom întări democraţia pentru că atunci când copiii sunt respectaţi pentru opiniile lor ei
descoperă importanţa de a respecta opiniile celorlalţi şi încep să înţeleagă procesele şi
valorile democraţiei, să combată rasismului şi alte forme de discriminare, precum şi să
înveţe toleranţa;
 Vom lua decizii mai bune ca societate, atunci când luăm în considerare impactul acestor
decizii asupra vieţii copiilor.

Drepturile copiilor privind libertatea la opinie, participare se regasesc in: ,, Conventia cu


privire la drepturile copilului”:
- Art. 12. - 1. Statele parti vor garanta copilului capabil de discernamint dreptul de a exprima
liber opinia sa asupra oricarei probleme care il priveste, opiniile copilului fiind luate in
considerare avindu-se in vedere virsta sa si gradul sau de maturitate.
2. In acest scop, se va da copilului, in special, posibilitatea de a fi ascultat in orice procedura
judiciara sau administrativa care-l priveste, fie direct, fie printr-un reprezentant sau o institutie
corespunzatoare, in conformitate cu regulile de procedura din legislatia nationala.
- Art. 13. - 1. Copilul are dreptul la libertatea de exprimare; acest drept cuprinde libertatea de a
cauta, a primi si a difuza informatii si idei de orice natura, fara sa tina seama de frontiere, sub
forma orala, scrisa, tiparita sau artistica, sau prin oricare alte mijloace, la alegerea copilului.
2. Exercitarea acestui drept poate fi supusa restrictiilor, dar numai acelora care sint prevazute de
lege si care sint necesare pentru respectul drepturilor sau reputatiei altora, sau pentru protectia
securitatii nationale, ordinii publice, sanatatii si moralei publice.

- Art. 14. - 1. Statele parti vor respecta dreptul copilului la libertatea de gindire, de constiinta si
religie.
2. Statele parti vor respecta dreptul si obligatia parintilor sau, dupa caz, ale reprezentantilor legali
ai copilului de a-l orienta pe acesta in exercitarea dreptului sus-mentionat de o maniera care sa
corespunda dezvoltarii capacitatilor sale.
3. Libertatea de a-si manifesta religia sa sau convingerile sale nu poate fi supusa decit restrictiilor
care sint prevazute de lege si care sint necesare pentru protectia securitatii publice, a ordinii
publice, a sanatatii si moralei publice sau libertatilor si drepturilor fundamentale ale altora.
Principiul ascultarii opiniei copilului si luarii in considerarea a acestuia, tinand cont de
varsta si gradul sau de maturitate.
Actiunea principiului este generala si insoteste dreptul fundamental al copilului la libera
exprimare atat in relatiile cu autoritatile judiciare sau administrative cat si in relatiile cu parintii.
Exista o corelatie intre dreptul copilului de a fi ascultat si masura in care opinia sa este
valorizata, ultima componenta fiind configurata de varsta si gradul de maturitate al copilului care
vor fi insa supuse interesului superior al copilului in acest sens facandu-se distinctie intre
consultarea copilului si luarea consimtamantului sau.
In aceasta materie, art. 12 alin. 2 din Conventia O.N.U. cu privire la drepturile copilului
dispune: „in acest scop se va da copilului in special posibilitatea de a fi ascultat in orice
procedura judiciara sau administrativa care-l priveste, fie direct, fie printr-un reprezentant sau o
institutie corespunzatoare, in conformitate cu regulile de procedura din legislatia nationala.”
Principiului ,,Consultarii si respectarii opiniilor copilului”2

,,Copii sunt liberi sa aiba propriile pareri in toate problemele care-i privesc”Acest drept
este reglementat in Art. 12 din Conventie.
,,Prevederile Conventiei referitoare la autonomia copilului sunt considerate printer cele
mai slabe si contraversate reglementari din acest trat. Ele au avut de intampinat rezistenta
mentalitatilor traditionale referitoare la ,,putere parinteasca’’ si ,,imperiul tatalui” asupra
copilului.
In pofida slabiciunii acestor reglementari, dreptul copiilor la opinie a jucat si joaca un rol
esential in viata de zi cu zi.

Concluzie:

Potrivit principiului ,,Consultarii si respectarii opiniilor copilului”3 copilul are dreptul de


a fi ascultat potrivit legii si poate sa pretinda la respectare opiniei sale.
Opiniile copiilor trebuie sa fie ascultate in orice mediu si orice situatie, nimeni nu poate
sa oblige copii ceea ceea nu vor sa faca. De exemplu, sa joace un rol intr-un spectacol,sau sa
indeplineasca o munca, sau un rol fiind obligat de colegii mai mari sau adultii (parintii,
profesorii).

2
Doina Balahur,Protectia drepturilor copilului ca principiu al asistentei sociale , Editura ALL BECK, Bucuresti,
pp. 101-102.
3
Conventia cu privire la drepturile copilului, adoptata de Adunarea Generala a Organizatiei Natiunilor Unite la 20
noiembrie 1989 (Art .12)
Bibliografie:

 Convenţia ONU cu privire la Drepturile Copilului.


 http://ro.wikipedia.org/wiki/Drepturile_copilului
 Doina Balahur, Protectia drepturilor copilului ca principiu al asistentei sociale.

S-ar putea să vă placă și