Sunteți pe pagina 1din 5

5.

CAZ DE POLUARE
Studiile hidrochimice pentru sursele de suprafață (lacuri) trebuie sa furnizeze:
 date privind calitatea apei sursei din punct de vedere fizico-chimic, biologic,
bacteriologic și radioactiv; analiza calității sursei trebuie să se realizeze pe o perioada
adecvată de timp astfel încât să se pună în evidență atât valorile medii ale diferiților
parametrii cât și valorile extreme (minime si maxime);
 date privind calitatea apei în diferite puncte pe adâncime în cazul lacurilor;
 date privind natura substanțelor organice;
 date privind micropoluanții organici (pesticide);
 date privind încărcarea cu metale grele;
 date privind încărcarea cu azot și fosfor necesare în vederea evaluării tendinței de
eutrofizare a sursei, în cazul lacurilor;
 date privind corelarea calității apei cu anumite evenimente meteorologice (viituri);
 date privind frecvența de apariție a valorilor extreme pentru anumiți indicatori;
 încadrarea sursei de apă într-o categorie conform legislației în vigoare (NTPA 013/2002);
 prognoză a calității apei pentru 20 - 30 ani pe baza evoluției calității în perioada de
monitorizare și a diferitelor surse de poluare adiacente sursei respective;
Parametrii dominanți în calitatea apei surselor de suprafață și care vor fi monitorizați cu o
frecvență mai ridicată sunt:
 turbiditatea
 încărcarea organică (indicele de permanganat);
 carbon organic total (TOC);
 amoniu;
 azotați;
 fosfor;
 pesticidele;
 metale grele;
 încărcarea biologică;

În funcție de încărcare, lacuri se pot clasifica în trei categorii:


 lacuri slab încărcate;
 lacuri cu încărcare medie;
 lacuri cu încărcare ridicată;
În tabelul 5.1 sunt prezentate încărcările în diferiți poluanți pentru cele trei categorii de
lacuri.
Tabelul 5.1 Variația parametrilor de calitate ai apei din cele trei categorii de lacuri.

Nr. Lac cu Lac cu


Lac slab
Denumire parametru încărcare încărcare
Crt. încărcat
medie ridicată
1 Turbiditate (NTU) ≤ 50 ≤ 50 ≤ 50
2 CCO-Mn (mg O2/l) 2-5 2-6 2-7
3 TOC (mg/l) 7 - 10 10 - 12 > 12,0
4 Amoniu (mg/l) 0,5 0,5 - 1,0 1,0 - 2,0
5 Pesticide total (μg/l) 0,5 - 0,8 0,8 - 1,0 1,0 - 2,0
6 Cadmiu (mg/l)
7 Plumb (mg/l)
cel putin unul cel putin unul
8 Mangan (mg/l) dintre dintre
sub CMA
9 Arsen (mg/l) metalele grele metalele grele
depășește depășește
10 Crom (mg/l) concentrația concentrația
11 Cupru (mg/l) prevăzută în prevăzută in
Lege Lege
12 Nichel (mg/l)
13 Mercur (mg/l)
14 Încărcare biologică (unit./l) < 100.000 < 1.000.000 > 1.000.000

5.1 Poluarea lacului Tai

Lacul Tai (太湖, "Lacul Mare") este un mare lac de apă dulce din câmpia Yangtze Delta
în Wuxi, China. Lacul face parte din Jiangsu și malul sudic formează granița cu Zhejiang. Cu o
suprafață de 2250 km2 și o adâncime medie de 2 metri. Este al treilea cel mai mare lac cu apă
dulce din China, după Poyang și Dongting. Lacul găzduiește aproximativ 90 de insule, variind în
mărime de la câțiva metri pătrați la mai mulți kilometri pătrați. Lacul Tai este legat de renumitul
Grand Canal și este locul de izvorâre a câtorva râuri, inclusiv Suzhou Creek.
Poluarea lacului este în curs de desfasurare de zeci de ani, în ciuda eforturilor de reducere
a poluării, care nu au fost susținute și, astfel, s-au dovedit ineficiente. În anii 1980 și 1990
numărul de industrii din regiunea lacului s-a triplat, printre acestea fiind industria chimică,
industria metalurgică, vopsitorii, ș.a. acestea având tehnologii vechi și cu un management
defectuos privind evacuarea deșeurilor și în acest timp și populația a crescut, de asemenea, în
mod semnificativ având drept urmare mari cantități de ape municipale fiind evacuate în lac. Un
miliard de tone de apă uzată, 450.000 de tone de gunoi și 880.000 de tone de deșeuri animale au
fost aruncate în lacul de mică adâncime doar în anul 1993. Guvernul central a intervenit și a
inițiat o campanie pentru a “curăța” lacul, stabilind un termen pentru a se conforma cu
standardele de poluare.
Cand termenul limita pentru evacuarea apelor uzate si aruncarea deșeurilor a fost depășit,
128 de fabrici au fost închise în ajunul Anului Nou, în 1999. Calitatea apei s-a îmbunătățit
oarecum după aceea, dar problema poluării a rămas gravă. În mai 2007, lacul a fost invadat de
alge albastre și de o poluare majoră cu cianobacterii.
Guvernul chinez a catalogat asta drept catastrofă naturală majoră în ciuda influenței
antropologice și a impus limite pentru evacuarea apelor uzate a următorilor parametrii de
calitate: CCO, amoniu, fosfor total și azot total (tabelul 5.2). Cum prețul mediu de apă
îmbuteliată a crescut de până la șase ori mai mare decât în mod normal, guvernul a interzis
tuturor furnizorilor regionali de apă să mai crească prețul. Lacul asigură furnizarea apei pentru
30 de milioane de locuitori. Până în octombrie 2007, s-a raportat că guvernul chinez a închis sau
amendat peste 1.300 de fabrici din jurul lacului.
Cu toate acestea, Wu Lihong, unul dintre ecologiștii de la conducere, care au fost de
acord cu facerea publică a poluării lacului, a fost condamnat la trei ani de închisoare pentru
presupusa extorcare a unuia dintre poluatori.

Tabelul 5.2 Indicatorii de calitate ai apei lacului Tai


An COD, mg/l NH4-N, mg/l TP, mg/l NT, mg/l
2007 85,03 9,18 1,04 14,16
2012 71 7 0,8 10
Figura 5.1 Invazia algelor albastre din anul 2007.

Figura 5.2 Urmările eutrofizării lacului Tai din anul 2007.


Bibliografia pentru asta

NORMATIV NR. 430/09.10.2009, PROIECTAREA ȘI EXPLOATAREA SISTEMELOR


DEALIMENTĂRI CU APĂ ȘI CANALIZARE A LOCALITĂȚILOR;

https://piwynaga.github.io/saner/12-caleigh-goldner/9781473616783-don-x27-t-cry-tai-
lake-read.pdf