Sunteți pe pagina 1din 2

Text 3

縦社会

Tate shakai (Societatea ierarhică, Societatea pe verticală)

人類学者中根千枝の1967年出版のベストセラー「タテ社会の人間関係」で一般的になったこの言葉は、
日本を、より平等と考えられる社会と比較するときに使われる。

Conceptele populare din lucrarea antropologului Nakane Chie, „Relațiile interumane într-o societate
ierarhică”, bestseller publicat în 1967, sunt des folosite pentru a conpara Japonia cu alte țări considerate
a avea o societate bazată pe egalitate.

中根は、日本の社会を構成する基本単位は上下関係に基づくタテの関係であると論じて説得的である。

Este foarte convingător argumentul lui Nakane Chie conform căruia unitatea structurală de bază a
societății japoneze este alcătuită din relațiile ierarhice de tip vertical.

どの社会でも、年齢、権力、性、地位、役割、経験などが上下関係をきめる重要な要素であるが、これらの要
素に基づく上下関係が親密な人間関係の発展を妨げるわけではない。

În orice societate, vârsta, influența, sexul, poziția socială, funcția, experiența ș.a.m.d., reprezintă factorii
principali care determină relațiile sociale ierarhice, dar asta nu înseamnă că acești factori împiedică
dezvoltarea unor relații de prietenie.

上下関係の典型的な例として、雇い主あるいは上役と部下、教師と生徒、親と子、夫と妻などがある。

Relațiile reprezentative de tip ierarhic sunt relațiile dintre angajator, sau superior, și angajat, sau
subaltern, relația dintre profesor și elev, parinte și copil, soț și soție ș.a.m.d.

家庭など特定の制度にしか見られないものがあるが、ほとんどは日本人の生活のあらゆるレベルと分野に見ら
れる。

Aceste relații se găsesc în special în cadrul instituțiilor precum cea familială, dar apar la aproape toate
nivelurile și în aproape toate domeniile societății japoneze.

たとえば、親会社の支配下にある企業は「子」会社、政治ボスは支持者から「先生」と呼ばれる。

De exemplu, companiile aflate în subordinea „firmei mamă” se numesc „firme copil”, iar angajații se
adresează celor aflați în poziții politice cu cuvântul sensei (cu sensul de profesor sau maestru).

平等の関係ももちろん存在し、日本の社会は元来階級社会で変わりえないと決めつけるのは間違いであろ
う。
În societatea japoneză există, desigur, și relații sociale bazate pe egalitate și ar fi o greșeală să se ajungă
la concluzia că sistemul original al claselor sociale nu poate fi schimbat.

しかし、上下関係は、仕事、宗教その他の所属関係では中核となるので、日本人の社会関係の性格を支配
しがちである。

Cu toate acestea, deoarece relațiile ierarhice de la locul de munca, de tip religios, din alte relații
interumane sunt esențiale, domină în cea mai mare parte caracteristicile relațiilor sociale japoneze.

S-ar putea să vă placă și