Sunteți pe pagina 1din 5

Colegiul National “Jean Monnet” Ploiesti An scoloar 2013/2014

DISCIPLINA: PSIHOLOGIA VARSTELOR Nr ore: 1 ora/saptamana

Clasa a XI-a P1 si P2

Tipul de curriculum: CD PROFESOR: GRIGORE LILIANA-MARA

PLANIFICARE SECVENTIALA/PE UNITATI DE INVATARE

Unitate de invatare : ”Caracteristici generale ale dezvoltarii psihice de-a lungul vietii – tanar,adult,batran’’

Timp alocat: 10 ore

Competente generale vizate:

1.Utilizarea criteriilor de baza in evaluarea si autoevaluarea manifestarilor psihice din fiecare stadiu si ciclu de dezvoltare ;

2. Argumentarea unitatii in dezvoltarea vietii psihice ;

Sapt. Competente Continuturi Activitati de invatare Resursemateriale, metodologice, Instrumente de O


Data specifice proceduralesi de timp evaluare b
s
Sapt27 1. Caracterizarea - Identificarea caracteristicilor Prezentare Power Point, laptop, Probe orale,
3.IV. 2 dezvoltarii fizice generale ale tanarului; dictionar, Lexicon pedagogic; Observarea
2014 si psihice a -Abordari ale dezvoltarii in Conversatia euristica, studiul cu sistematica, Tema
tanarului tinerete: manualul, studiu de caz, exercitiul, de lucru in clasa,
problematizarea; Investigatia,Tema
-Teoria psihosociala a
Lucru pe echipe; pt acasa
dezvoltarii(E. Erikson –
1 ora.
intimitate vs izolare)
- Stadiile dezvoltarii la D.
Levinson: intrarea in lumea
adultilor(22-28 de ani), tranzitia
spre 30 de ani(28-33 de ani),
stabilizarea (32-40 de ani)
- Directii de dezvoltare specifice
tineretii (White) :
1.stabilirea identitatii eu-lui ;
2.independenta relatiilor
personale ;
3.cresterea intereselor ;
4.umanizarea valorilor ;
5.extinderea ocrotirii
Sapt28 1 Caracterizarea -Caracteristici ale dezvoltarii psihice Prezentare Power Point, laptop; fise Probe orale,
24.IV. 2 dezvoltarii psihice in perioada tineretii : pt lucru pe grupuri, dictionar, Observarea
2014 a tanarului invatarea,intelegerea,memorarea, Lexicon pedagogic; sistematica, Tema
atentia,gandirea,motivatia. Conversatia euristica, studiul cu de lucru in clasa,
manualul, studiu de caz, exercitiul, Investigatia
-Afectivitate si relatii problematizarea; Tema pentru
interpersonale Lucrupe echipe; acasa.
1 ora.

Sapt29 1 Aplicatii. -Identificarea principalelor Prezentare Powor Point, laptop; fise Probe orale,
8.V. 2 Evaluare caracteristici ale tineretii. pt lucru pe grupuri, dictionar, Observarea
2014 alternativa. -Prezentarea unor proiecte cu Lexicon pedagogic; sistematica, Tema
titlul Converstatia euristica, studiul cu de lucru in clasa,
- « Integrare socio-profesionala si manualul, studiu de caz, exercitiul, Investigatia,
congruenta personalitatii la tanar » problematizarea; Studiul de caz;
Lucrupe echipe; Lucru pe
1 ora. grupe,Observarea
sistematica

Sapt30 1 Caracterizarea -Varsta adulta si principalele stadii Prezentare Power Point, laptop; fise Probe orale,
15.V 2 dezvoltarii fizice de dezvoltare( E. Erikson) pt lucru pe grupuri, dictionar, Observarea
2014 si psihice la adult -Identificarea celor mai importante Lexicon pedagogic; conversatia sistematica, Tema
caracteristici psihofiziologice la euristica, studiul cu manualul, studiu de lucru in clasa,
adult de caz, exercitiul, problematizarea; Investigatia,Tema
-Subetapele varstei adulte si Lucru pe echipe; pt acasa
caracteristicile acestora : 1 ora.
1.35-45 de ani

2.45-55 de ani

3.55-65 de ani

Sapt31 1 Caracterizarea - Capacitatile cognitive ale Prezentare Power Point, laptop; fise Probe orale,
22.V. 2 dezvoltarii psihice adultului ; pt lucru pe grupuri, dictionar, Observarea
2014 la adult Lexicon pedagogic; sistematica, Tema
- Invatarea permanenta la adult ; Conversatia euristica, studiul cu de lucru in clasa,
manualul, studiu de caz, exercitiul, Investigatia,Tema
- Caracteristicile personalitatii la problematizarea; pt acasa
varsta adulta. Lucru pe echipe;
1 ora.

Sapt32 1 Aplicatii. - Identificarea principalelor Prezentare Power Point, laptop; fise Probe orale,
29.V. 2 Evaluare caracteristici ale varstei adulte pt lucru pe grupuri, dictionar, Observarea
2014 alternativa -Dezbatere cu privire la Lexicon pedagogic; sistematica, Tema
importanta invatarii Conversatia euristica, studiul cu de lucru in clasa,
manualul, studiu de caz, exercitiul, Investigatia,
permanente in perioada adulta;
problematizarea; Studiul de caz;
Lucru pe echipe; Lucru pe grupe
Observarea
1 ora. sistematica
Sapt33 1 Caracterizarea -Delimitarea si caracterizarea Prezentare Power Point, laptop; fise Probe orale,
5.VI. 2 dezvoltarii fizice substadiilor batranetii : pt lucru pe grupuri, dictionar, Observarea
2014 si psihice la 1.substadiul de trecere(65-70 de Lexicon pedagogic; sistematica, Tema
batran ani), Conversatia euristica, studiul cu de lucru in clasa,
2.perioada batranetii propriu-zise manualul, studiu de caz, exercitiul, Investigatia
(70-85 de ani), problematizarea; Tema pentru
3.perioada marii batraneti (peste Lucru pe echipe; acasa.
85 de ani) 1 ora.
-Modificari biologice la batran
- Evolutia proceselor senzoriale si
cognitive la varsta batranetii :
procese senzorial-
perceptive,motricitatea

Sapt34 1 Caracterizarea - Evolutia proceselor senzoriale si Prezentare Power Point, laptop; fise Studiul de caz;
12.VI. 2 dezvoltarii psihice cognitive la varsta batranetii : pt lucru pe grupuri, dictionar, Lucru pe grupe;
2014 la batran memoria, Lexicon pedagogic; Tema de lucru in
limbajul,afectivitatea. Conversatia euristica, studiul cu clasa,
Manifestari ale personalitatii la manualul, studiu de caz, exercitiul, Tema pt acasa
batran problematizarea;
- Nivelul statusului social la Lucru pe echipe;
batranete 1 ora.
- Reducerea campului social
- Diferente culturale

Sapt35 1 Continuitate si -Legatura intre dezvoltarea Prezentare Power Point, laptop; fise Studiul de caz;
19.VI. discontinuitate in personalitatii in pt lucru pe grupuri, dictionar, Lucru pe grupe;
2 dezvoltarea adolescenta,tinerete,varsta adulta Lexicon pedagogic; Tema de lucru in
2014 Conversatia euristica, studiul cu clasa,
personalitatii: si batranete.
manualul, studiu de caz, exercitiul, Tema pt
copil,adolescent,ta problematizarea;
Recapitulare. acasa,Observarea
nar,adult,batran Lucru pe echipe; sistematica
Aplicatii 1 ora.
Sapt 36 1 Continuitate si Prezentarea portofoliilor si Prezentare Power Point, laptop; Studiul de caz;
discontinuitate in evaluare finala. fise pt lucru pe grupuri, dictionar, Lucru pe grupe;
2 dezvoltarea Lexicon pedagogic; Tema de lucru in
Conversatia euristica, studiul cu clasa, Observarea
personalitatii:
manualul, studiu de caz, exercitiul, sistematica
copil,adolescent,ta problematizarea;
nar,adult,batran Lucru pe echipe; Metoda R.A.I.
1 ora.