Sunteți pe pagina 1din 1

Fişa de lucru nr.

1 A

1. A dat la o parte piatra de pe mormânt.


2. Domnul a fost vândut pentru 30 de ...
3. Mântuitorul a pătimit şi a murit într-o zi de ….
4. L-a vândut pe Iisus.
5. Apostolul care s-a lepădat de Mântuitorul.
6. Ziua în care a fost vândut Domnul.
7. Sărbătoarea aceasta se mai numeşte şi… (trecere)
8. Mormântul Domnului se află la ….
9. Ziua în care a înviat Domnul.
10.Cina cea de Taină a avut loc într-o zi de…
11.Lângă Domnul a stat tot timpul ucenicul Ioan şi mama sa …
12. I-a fost pusă pe cap în semn de batjocură.
13. Soldaţii L-au …... cu bice pe Mântuitorul.
14. Muntele pe care a fost răstignit Mântuitorul.
15. Domnul Iisus Hristos a fost răstignit pe o…
16. Cu o săptămână înainte de această mare sărbătoare se
cinsteşte Intrarea Domnului în Ierusalim sau …

A-B Cea mai mare sărbătoare a creştinătăţii


……………………………………............