Sunteți pe pagina 1din 7

S.C.Organe de asambalre SA PROCEDURA OPERATIONALA Ediţia:1/18.04.

2016
AMBALARE Revizia:0/18.04.2016
Exemplar Nr.:1
Cod : PO-05 Pagina : 1/7

PROCEDURA DE LUCRU
AMBALAREA

Editia nr. 1 Revizia nr.0


Exemplar nr. 1 Destinatar:

Difuzat in regim:
x Controlat

Informativ

Utilizarea si reproducerea integrala sau partiala a prezentului document, in orice publicatie si prin orice
procedeu electronic, mecanic, fotocopiere, microfilmare etc.) este interzisa, daca nu exista acordul scris al
elaboratorului.

Intocmit Verificat Avizat A.Q. Aprobat


Nume Bolog
Prenume Alexandra
Data:
S.C.Organe de asambalre SA PROCEDURA OPERATIONALA Ediţia:1/18.04.2016
AMBALARE Revizia:0/18.04.2016
Exemplar Nr.:1
Cod : PO-05 Pagina : 2/7

Note explicative

>Toate paginile procedurii apartin editiei mentionate pe pagina de prezentare;

>Procedura este supusa reviziilor partiale ori de câte ori este necesar;

>Se redacteaza câte o noua editie a procedurii dupa efectuarea unui numar mare de revizii
succesive, care ar ingreuna lecturarea acesteia;

>O editie poate contine pagini cu revizii diferite;

>Revizia aplicabila este cea mentionata pe fiecare pagina in parte si in lista de revizii;

>Difuzarea in regim controlat a Procedurii si a fiecarei revizii se face pe baza Listei de


difuzare;

Intocmit Verificat Avizat A.Q. Aprobat


Nume Bolog
Prenume Alexandra
Data:
S.C.Organe de asambalre SA PROCEDURA OPERATIONALA Ediţia:1/18.04.2016
AMBALARE Revizia:0/18.04.2016
Exemplar Nr.:1
Cod : PO-05 Pagina : 3/7

LISTA DE DIFUZARE

Compartiment Numele si prenumele Semnatura Data

INDICATORUL REVIZIILOR

Editia Revizia Numarul Numele si prenumele Semnatura Data


paginii/paragraful persoanei care a introdus revizuirii
revizuit modificarile in procedura

Intocmit Verificat Avizat A.Q. Aprobat


Nume Bolog
Prenume Alexandra
Data:
S.C.Organe de asambalre SA PROCEDURA OPERATIONALA Ediţia:1/18.04.2016
AMBALARE Revizia:0/18.04.2016
Exemplar Nr.:1
Cod : PO-05 Pagina : 4/7

CUPRINS:

Nr.crt. Denumirea capitolului Pagina

Pagina de garda 1
Note explicative 2
Indicatorul reviziilor 3
Cuprins 4
1 Scop 5
2 Domeniul de aplicare 5
3 Definitii si prescurtari 5
4 Documente de referinta 5
5 Procedura propriu-zisa 6
6 Responsabilitati 7
7 Inregistrari 7

Intocmit Verificat Avizat A.Q. Aprobat


Nume Bolog
Prenume Alexandra
Data:
S.C.Organe de asambalre SA PROCEDURA OPERATIONALA Ediţia:1/18.04.2016
AMBALARE Revizia:0/18.04.2016
Exemplar Nr.:1
Cod : PO-05 Pagina : 5/7

1. SCOP
Procedura are drept scop stabilirea metodei de executie corecta a ambalarii produsului.

2. DOMENIU DE APLICARE
Procedura se aplica pentru ambalarea cilindrului de sprijin.

3. DEFINITII SI PRESCURTARI
Definitii:
Ambalaj = totalitatea elementelor destinate pentru invelirea sau cuprinderea unui produs cu
scopul protejarii acestuia, asigurarii calitatii si integritatii in timpul manevrarii, transportului,
depozitarii sau vanzarii acestora;
Materiale pentru ambalaj = materiale destinate confectionarii ambalajelor;
Materiale auxiliare = materiale utilizate in cadrul ambalajelor pentru sustinere, rigidizare,
asigurarea unei umiditati minime;
Produs de ambalat = produs care necesita protejarea in timpul manipularii, transportului,
depozitarii, vanzarii;
Procedura = mod specific de executare a unei activitati;
Inregistrare = document care furnizeaza dovezi obiective ale activitatilor efectuate sau ale
rezultatelor obtinute .
Produs = rezultat al activitatilor sau proceselor
Marcarea = aplicarea pe produs a unor simboluri pentru atestarea calitatii materialelor, a
controalelor de calitate efectuate, a procedeelor de prelucrare si a datarii in vederea stabilirii
termenului de valabilitate.
Etichetarea = operatia finala aplicata dupa ambalare, dar se executa inainte de receptia
produsului.

4. DOCUMENTE DE REFERINTA

STAS 5845/1-86 Terminologia generala;


STAS 5845/8 -86 Operatii si metode de ambalare;
STAS 5845/9 – 86 Ambalaje, accesorii;
H.G. 349/23.04.02 Gestionarea ambalajelor si deseurilor.
MQ- Manualul calitatii
ISO 9001:2015

Intocmit Verificat Avizat A.Q. Aprobat


Nume Bolog
Prenume Alexandra
Data:
S.C.Organe de asambalre SA PROCEDURA OPERATIONALA Ediţia:1/18.04.2016
AMBALARE Revizia:0/18.04.2016
Exemplar Nr.:1
Cod : PO-05 Pagina : 6/7

5. PROCEDURA PROPRIU-ZISA

I.Pregatirea ambalajul
Cutiile de lemn se pregatesc conform procedurii.

II.Umplerea ambalajului
Produsul va fi invelit in folie cu bule pentru protejare.

III.Marcarea si etichetarea produsului si ambalajului

1. Marcarea
a) Marcarea pentru atestarea calitatii materialului
Se realizeaza prin stantare sau vopsire, prin care se atesta :
-intreprinderea care a executat produsul;
-tipul utilajului;
-data de fabricatie;
-stanta de calitate;
-atestarea calitatii.

b) Controlul de calitate
Pentru a garanta cerintele specific de calitate, toate piesele trebuie sa poarte marcajul de calitate
aplicat de catre serviciul specializat al intreprinderii producatoare.
Eticheta de marcaj va fi realizata din folie adeziva si va fi aplicata pe una din partile laterale ale
produsului.

c) Modul de prelucrare al materialului


Se va realiza conform procedurii de prelucrare prin aschiere.

2. Etichetarea
Etichetarea reprezinta aplicarea pe produs sau pe ambalaj a unei etichete care contine date
privind:
-tipul de produs;
-modul de producere;
-durata de folosire;
-periculozitatea fata de mediu;
-modul de utilizare;
-modul de ambalare;
-transport si manipulare, depozitare;
-precautii speciale pentru copii si orbi (daca e cazul).

Etichetele vor fi realizate din folie adeziva. Aplicarea etichetei pe cutie se realizeaza prin lipire.

IV. Inchiderea ambalajului


Dupa ce au fost urmate toate etapele, ambalajul este inchis si trimis spre depozit.

Intocmit Verificat Avizat A.Q. Aprobat


Nume Bolog
Prenume Alexandra
Data:
S.C.Organe de asambalre SA PROCEDURA OPERATIONALA Ediţia:1/18.04.2016
AMBALARE Revizia:0/18.04.2016
Exemplar Nr.:1
Cod : PO-05 Pagina : 7/7

6. RESPONSABILITATI

1. Responsabilul calitatii trebuie sa se asigure ca tot personalul care se ocupa de ambalare este
instruit in vederea procedurii de ambalare.
2. Responsabilul departamentului de ambalare este raspunzator de calitatea ambalarii.
3. Personalul care se ocupa de ambalare trebuie sa respecte procedura.

7. INREGISTRARI

1. Procedura se pastreaza in biroul compartimentului calitate, iar acestia sunt raspunzatori pentri
modificarile produse in textul procedurii.
2. Se inregistraza realizarea ambalarii in fisa de ambalare.

Intocmit Verificat Avizat A.Q. Aprobat


Nume Bolog
Prenume Alexandra
Data: