Sunteți pe pagina 1din 2

Diagramă ERD

Să se realizeze Diagrama Entitate – Relaţie pentru a surprinde activitatea din cadrul unei ferme. Aceasta
realizează produse lactate în mod constant şi produse din carne ocazional, pe care le valorifică prin
vânzare doar către agenţi economici din diverse judeţe, în timp ce materialele pe care nu le pot valorifica,
le vor preda la abator (oase, piele, blană etc), fără a încasa vreun ban. În cadrul fermei există câteva
categorii de animale: ovine, bovine, porcine şi pui, putându-se extinde pe viitor producţia. Angajaţii care
se ocupă de produsele lactate nu gestionează şi procesarea cărnii. Pentru aceasta din urmă este nevoie
de personal calificat, dar care nu este angajat permanent, realizându-se doar contracte civile în care se
stipulează un tarif orar. Pentru fiecare tip de produs realizat se calculează zilnic costul, iar la comercializare
există variaţii de preţ sezoniere, ce trebuie evidenţiate.

Directorii de pe diverse nivele din cadrul fermei nu sunt reprezentaţi în mod obligatoriu de persoane
calificate în cele două tipuri de profesii.

Să se identifice entităţile, atributele şi relaţiile pentru acest scenariu, precum şi regulile de întreprindere
ce nu pot fi evidenţiate prin intermediul diagramei.

În funcţie de rezolvarea găsită, elaboraţi tabelele de mapare pentru această diagramă ERD.
CLIENT
#CIF
*nr înreg
JUDEŢ oatribut fiscal
LOCALITATE
#indicativ #cod *denumire
*denumire *denumire *strada
*nr
Oap
*cod poştal

CATEGORIE
#cod VÂNZARE PREDARE
*animal #număr #număr
provenienţă *data ora *data
*cantitate *cantitate

ANGAJAT
#marca PRODUS LACTATE
*nume #cod *procent grăsime
*prenume *denumire
*data naşterii *UM
*data angajării CARNE

LĂPTAR
*nr contract muncă
*salariu

PRODUCŢIE ISTORIC PREŢ


MĂCELAR #data #data start
*salariu orar *nr odata final
* experienţă *cost *preţ
oore lucrate