Sunteți pe pagina 1din 1

GEOGRAFIA FIZICĂ A ROMÂNIEI

BIBLIOGRAFIE GENERALĂ

1. Administraţia Naţională de Meteorologie (2008) - Clima României, Ed. Acad. Rom., Bucureşti.
2. Bojoi I. (2000) - Geografia fizică a României, Ed.Univ."Al.I.Cuza" Iaşi.
3. Călinescu R. (1969) - Biogeografia României, Ed.şt.şi Enciclop., Bucureşti.
4. Coteţ P. (1973) - Geomorfologia României, Ed.Tehnică, Bucureşti.
5. Gâştescu P. (1971) - Lacurile din România-limnologie generală, Ed.Acad., Bucureşti.
6. Hârjoabă I. (1968) - Relieful Colinelor Tutovei, Ed.Acad., Bucureşti.
7. Irimuş I.A. (2003) - Geografia fizică a României, Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj-Napoca
8. Mihăilescu V. (1936) - România (Geografie fizică), Ed.Socec, Bucureşti.
9. Mihăilescu V. (1963) - Carpaţii sud-estici, Ed.Şt şi Enciclop, Bucureşti.
10. Mihăilescu V. (1966) - Dealurile şi câmpiile României, Ed.Şt şi Enciclop, Bucureşti.
11. Mihăilescu V. (1969) - Geografia fizică a României, Ed.Şt.şi Enciclop, Bucureşti.
12. Mutihac V., Ionesi L. (1974) - Geologia României, Ed.Tehnică, Bucureşti.
13. Mutihac V., Mutihac G., (2010) – Geologia României în contextual geostructural central-est-
european, Edit. Didactică şi Pedagogică.
14. Posea Gr. (2002) – Geomorfologia României, Ed. Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti
15. Posea Gr., Popescu N., Ielenicz M. (1974) - Relieful României, Ed.Şt.şi Enciclop., Bucureşti.
16. Rădoane N. (2002) – Geografia fizică a României, Ed. Universităţii din Suceava, Suceava
17. Roşu Al. (1980) - Geografia fizică a României, Ed.Did.şi Ped., Bucureşti.
18. Sârcu I. (1971) - Geografia fizică a R.S.România, Ed.Did.şi Ped., Bucureşti.
19. Tufescu V. (1974) - România. Natură, om, economie, Ed.Şt.şi Enciclop., Bucureşti.
20. Ujvari I. (1972) - Geografia apelor României, Ed.Şt.şi Enciclop., Bucureşti.
21. x x x (1972-1979) - Atlas Republica Socialistă România, Ed.Acad., Bucureşti.
22. x x x (1983-1991) - Geografia României (tratat), vol.I-IV, Ed.Acad.Rom., Bucureşti.
1983 - Vol I Geografia fizică
1983 - Vol III Carpaţii Româneşti şi Depresiunea Transilvaniei
1992 - Vol IV Regiunile pericarpatice: Dealurile şi Câmpia Banatului şi Crişanei, Podişul
Mehedinţi, Subcarpaţii, Piemontul Getic, Podişul Moldovei
2005 - Vol. V Câmpia Română, Dunărea, Podişul Dobrogei, Litoralul românesc al Mării Negre şi
Platforma Continentală