Sunteți pe pagina 1din 2

Nomograme pentru stabilirea curbelor de incalzire la piese masive folosind relatiile criteriale.

Sursa bibliografica: M. Cojocaru, M. Tarcolea, Modelarea interactiunilor fizico-chimice ale produselor metalice cu mediile,
Ed. Matrix Rom, Bucuresti 1998.