Sunteți pe pagina 1din 2

PROIECT DIDACTIC

Profesor: Bențe Maria Mirabela


Data: 18.09.2017
Obiectul: Literatura românǎ
Clasa: a XI- a C
Subiectul lecţiei: Recapitulare inițială – genul liric
Tipul lecţiei: de recapitulare
Scopul lecţiei: recapitularea cunoțtințelor din clasele anterioare

Competenţe specifice:

Competenţe specifice Conţinuturi


1.1. Aplicarea cunoştinţelor de limbă
în receptarea mesajelor orale şi scrise
2.1. Utilizarea strategiilor de lectură
în vederea înţelegerii adecvate a
textelor studiate
- Achiziţiile din clasele anterioare în domeniul limbii şi
vocabularului

2.2. Compararea viziunii despre lume, -analiza unor elemente ce pot conduce la înțelegerea textului;
despre condiţia umană sau despre
artă reflectate în texte literare,
nonliterare sau în alte arte
-viziune despre lume, temă și motive literare;

4.1. Utilizarea tehnicilor şi strategiilor


-eseu argumentativ
argumentative în situaţii de
comunicare diverse (scrise sau orale)

Competenţe derivate:
a) cognitive:
1. să identifice tema textului dat;
2. să indice două motive literare din textul dat;
3. să ilustreze cel puțin trei figure de stil din textul dat;
4. să prezinte cel puțin două trăsături ale genului liric prezente în textul
dat;
5. să evidențieze relația dintre idea poetică și mijloacele artistice dintr-o
strofă data;
6. să ilustreze caracterul de artă poetică a textului dat.
Strategii didactice:
a) Metode şi procedee: explicaţia, conversația, explozia stelară, problematizarea.
b) Forme de organizare:
- activitate individual, frontal, pe grupe
c) Resurse materiale ( mijloace de învățământ): fișă de lucru, caietele elevilor, table.

Desfășurarea lecției:

1. Moment organizatoric:
 Se asigură liniștea și disciplina în vederea unei bune desfășurări a activității. Se notează
absențele. Elevii își pregătesc materialele necesare lecției. Se verifică cantitativ și calitativ
tema.
2. Captarea atenției
 Profesorul le adresează elevilor întrebări privind cunoștiințele anterioare pe care le dețin despre
genul liric și, prin intermediul, exploziei stelare, notează trăsăturile acestuia.
3. Dirijarea învățării
 Profesorul le împarte elevilor fișa de lucru ce conține un text narativ la prima vedere însoțit de
cerințe prin care se vor recapitula și consolida cunoștiințele acestora despre acest tip de text
literar.
4. Tema pentru acasă
 Elevii vor avea de realizat un eseu în care să își exprime opinia despre caracterul de artă poetică
al textului Poeții de Lucian Blaga.