Sunteți pe pagina 1din 2

Liceul Tehnologic Agromontan ,,Romeo Constantinescu”

Prof. Bențe Maria – Mirabela


Clasa a X-a E
Lucrare scrisă semestrială la disciplina Limba și literatura română

Subiectul I (30 de puncte)


Citește următorul fragment:

`` București 12 Octomvrie 1880


Doamna mea,
Îmi permiteți a nu mai ști ce să Vă răspund. După ce singură ați rupt relațiile cu mine, după ce le-
ați dat o publicitate, pe care eu nu le-o dădusem nicicând, după ce în sfârșit prin nenorocita comunicare a
unor mărturisiri, ce avusesem imprudența de-a Vi le face ați făcut ca în adevăr întregul cerc de cunoștințe
de care mă bucuram să fie revoltat în contra mea, veniți acum a adăuga tuturor grijilor mele zilnice o nouă
grijă, atribuindu-mi o responsabilitate, pe care oricât de drept aș fi, n-o pot recunoaște în măsura în care
mi-o atribuiți.
Niciodată Doamnă, desfacerea noastră, de-ar fi trebuit să aibă loc, nu s-ar fi căzut a se face cu
atâta amărăciune, cu care ați făcut-o DVoastră. După ce dar veninul acestei amărăciuni m-a desiluzionat
cu desăvârșire asupra suportabilității unor relațiuni între noi, după ce am judecat că continuarea lor ar fi
o nenorocire pentru Dta și pentru mine, după ce astfel, zdrobit de această convingere care mi se impune
prin deosebirea caracterelor noastre, m-am mulțumit cu visul unei fericiri trecute, știind bine că alta
viitoare nu mai e cu putință, DVoastră pare că găsiți o deosebită plăcere de-a mă tortura cu destăinuirea
unor hotărâri, copilărești și condamnabile, la care nu m-aș fi așteptat din partea unei femei atât de
inteligente, atât de grațioase precum sunteți DVoastră.
Doamnă, crede-mă odată că ceea ce Dta presupui că e amor din partea Dtale nu e decât
îndărătnicie. Dacă această îndărătnicie s-ar putea înlătura prin declararea că ești frumoasă, inteligentă,
demnă de-a fi iubită de alți oameni superiori nimicniciei mele, ți-aș face-o bucuros. Fii bună și nu te crede
disprețuită de mine. Dar sentimentul meu nu mai poate fi de acum înainte decât stimă și amiciție, nicicând
acela care a fost atât de adânc turburat, fie de împrejurări, fie de noi înșine.
al DVoastre supus,
M. Eminescu``
(Corespondență Mihai Eminescu - Veronica Micle)
A. Scrie răspunsul la fiecare dintre următoarele cerințe cu privire la text.
1. Prezinta semnificatia expresiei nu mai e cu putință. 6p
2. Explică scrierea cu litera de tipar a substantivului Doamnă. 6p
3. Precizeaza cui ii este adresata scrisoarea, asa cum reiese din textul dat. 6p
4. Indică motivul supărării lui Mihai Eminescu. 6p
5. Prezintă, în 30 – 50 de cuvinte, semnificația următoarei secvențe: „După ce dar veninul acestei
amărăciuni m-a desiluzionat cu desăvârșire asupra suportabilității unor relațiuni între noi… m-
am mulțumit cu visul unei fericiri trecute, știind bine că alta viitoare nu mai e cu putință‘‘. 6p

Notă! Răspunsurile vor fi formulate în enunțuri.

II. (20 de puncte) Prezinta, în 50-60 de cuvinte, semnificatia textului de mai sus, ilustrând o caracteristică
a realismului și realizând portretul personajului părintele Trandafir:

Pe părintele Trandafir să-l țină Dumnezeu! Este om bun; a învățat multă carte și cântă mai frumos
decât chiar și răposatul tatăl său, Dumnezeu să-l ierte! și totdeauna vorbește drept și cumpănit, ca și când
ar citi din carte. Și harnic și grijitor om este părintele Trandafir. Adună din multe și face din nimica ceva.
Strânge, drege și culege, ca să aibă pentru sine și pentru alții.
Mult s-a ostenit părintele Trandafir în tinerețea lui. Școlile cele mari nu se fac numai iac-așa,
mergând și venind. Omul sărac și mai are, și mai rabdă. Iară cu capul se lucrează mai greu decât cu sapa
și cu furca. Dar toate s-au făcut și nici n-au rămas lucru zadarnic. Trandafirică a ajuns popă în satul
tătâne-său, în Butucani, bun sat și mare, oameni cu stare și cu socoteală, dar la pomeni și la ospețe
părintele Trandafir nu mergea bucuros.
Minunat om ar fi părintele Trandafir dacă nu l-ar strica un lucru. Este cam greu la vorbă, cam
aspru la judecată: prea de-a dreptul, prea verde-fățiș. El nu mai sucește vorba, ci spune drept în față, dacă
i s-a pus ceva pe inimă. Nu e bine să fie omul așa. Oamenii se prea supără când le luăm căciula din cap.
Și e bine să trăim bine cu lumea. Aceasta s-a văzut și cu alde părintele Trandafir. Un om ca el nici doi ani
n-a putut să stea în Butucani. Când una, când alta: odată da cu vorba-n săteni, altă dată-n protopop. Și
este știut că, mai ales cu protopopul, preoții trebuie să nu facă multă vorbă. Decât vorbele, la protopopi,
darurile au mai mult înțeles. Iar asta părintele Trandafir nu voia s-o priceapă..
(Popa Tanda- Ioan Slavici)

Subiectul al III-lea (40 de puncte)


1. Precizează tema basmului Povestea lui Harap – Alb de Ion Creangă și prezintă un episod
semificativ pentru ilustrarea acesteia.
2. Prezintă statutul social al protagonistului Ghiță din nuvela ,,Moara cu noroc” de Ioan Slavici și
cum se manifestă conflictul din interiorul acestuia.