Sunteți pe pagina 1din 1

Chestionar de evaluare a performanţelor conducătorului de autovehicul (CEPCA 2008)

Chestionarul de evaluare a performanţelor conducătorilor de autovehicul în trafic denumit


după iniţiale CEPCA aşa cum a fost construit şi validat concurent. Acesta are 10 itemi pe scala
likert de la 1 (total dezacord) la 7 (acord total) Aplicat ca chestionar pilot, s-a obţinut Alpha
Crombach=0.736 pentru cei 10 itemi şi un coeficient de corelaţie 0.637 (p>0.01) cu evaluarea
obţinută pentru fiecare persoană examinată cu ambele chestionare.
Fiecărui participant la proba conducerea autovehiculului după un număr de 30 de ore efectuare
cu instructorul i se va acorda un punctaj astfel:

1 2 3 4 5 6 7
Foarte Slab Foarte bine

ITEMI Subiect 1 Subiect 2 Subiect 3

1. Menţinerea direcţiei înainte

2. Pornire în pantă la parametri optimi

3. Curbă dreapta intersecţie semnalizată

4. Timp frânare stop şi trecere pietoni

5. Reducerea vitezei înainte de intersecţii, semafoare şi


treceri de pietoni
6. Mers înnapoi în linie dreaptă
7. Parcare laterală corectă şi cu faţa
8. Curbă stânga cu asigurare
9.Respectă marcajele şi semnalele rutiere în timpul
şofatului
10. Este tăcut şi concentrat în timpul şofatului
11 Total evaluare a performanţelor conducătorului de
autovehicul