Sunteți pe pagina 1din 3

Probleme propuse - Politici de evaluare a activelor

1. Se achiziţionează un echipament tehnologic şi două programe informatice: programul A


asigură acţionarea automată a echipamentului iar programul B oferă informaţii despre parametrii
de funcţionare. Factura cuprinde: preţul echipamentului 50.000, cheltuieli de transport 5.000,
preţul programului A 5.000, preţul programului B 3.000. Cum se recunosc aceste active?

2. O societate decide realizarea unui schimb de active, astfel: cedează un utilaj care are o
valoare netă contabilă de 35.500 lei şi o valoare justă determinată la momentul tranzacţiei de
42.000 lei; primeşte la schimb un alt utilaj, a cărui utilizare în continuare de către entitate se
estimează ca va genera un flux de trezorerie suplimentar, pentru care se cunoaşte valoarea
contabilă de 38.000 lei şi valoarea justă 40.000 lei.
Care este valoarea de intrare a utilajului obţinut în tranzacţia de schimb?
Comentaţi care ar fi posibilităţile de evaluare iniţială a utilajului primit, dacă nu se pot estima în
mod fiabil valorile juste pentru ambele active.
Să se înregistreze amortizarea utilajului în primul an, dacă: utilajul este deţinut pentru realizarea
a 500.000 unităţi, în primul an s-au obţinut 70.000 unităţi. Din punct de vedere fiscal, utilajul se
amortizează liniar pe 10 ani.

3. La 1.01.N-1 o întreprindere pune în funcţiune o instalaţie de producţie pentru care se cunosc


următoarele informaţii: preţ de cumpărare 22.500 lei, cheltuieli cu instalarea şi montarea 2.500
lei, durată de utilitate 6 ani, metoda de amortizare lineară, valoare reziduală 1.000 lei. La 31.12.N
există indicii că activul s-a depreciat şi se efectuează testul de depreciere. Valoarea justă
estimată este de 15.500 lei, costurile estimate de vânzare de 300 lei, valoarea de utilitate 15.400
lei. La 31.12.N+2 există indicii că activul şi-a redobândit valoarea, valoarea recuperabilă fiind de
9.500 lei. Din punct de vedere fiscal valoarea reziduală este nulă, deprecierea nu este
recunoscută şi durata de amortizare este 4 ani.
Se cere:
a)să se identifice şi să se prezinte politicile, estimările şi opţiunile aplicate de întreprindere;
b)să se prezinte înregistrările contabile la data achiziţiei şi la închiderea exerciţiilor din perioada
N-1 – N+3.

4. La începutul exerciţiului N-1, s-a dat în funcţiune o instalaţie de producţie cu valoare contabilă
600.000 u.m., durata de amortizare 10 ani, metoda de amortizare lineară. La 31.12.N, există
indicii că instalaţia a pierdut din valoare. La această dată se estimează valoarea justă 343.000
u.m, cheltuieli cu vânzarea 3.000 u.m. şi o valoare de utilitate de 360.000 u.m. La 31.12.N+3
există indicii că instalaţia şi-a redobândit valoarea, valoarea recuperabilă fiind stabilită la: a)
295.000 u.m., b) 310.000 u.m. .
Să se efectueze testul de depreciere a utilajului la 31.12.N şi la 31.12.N+3 şi să se contabilizeze
operaţiile efectuate de întreprindere în perioada N-N+4. Din punct de vedere fiscal durata de
amortizare este 15 ani, iar deprecierea/aprecierea un este recunoscută.
Care sunt politicile contabile aplicate de întreprindere?

5. Societatea Alfa realizează o construcţie în regie proprie, iar în exerciţiul N se cunosc:


- s-a efectuat un împrumut specific în sumă de 80.000 u.m. la 01.05.N, rata anuală 10%.
Excedentul de disponibil este plasat temporar cu o dobândă de 7%/an;
- plăţile efectuate pentru construcţie sunt: 01.04.N 10.000 u.m., 01.05.N 35.000 u.m., 01.07.N
50.000 u.m.;

1
- pentru realizarea clădirii se utilizează şi împrumuturile generale ale firmei; firma are un cost
mediu al capitalului de 8%.
Calculaţi costurile încorporabile.

6. Societatea Gama realizează o construcţie în regie proprie, iar în exerciţiul N se cunosc:


- s-a efectuat un împrumut specific în sumă de 50.000 u.m. la 01.02.N, rata anuală 7%.
Excedentul de disponibil este plasat temporar cu o dobândă de 5%/an;
- plăţile efectuate pentru construcţie sunt: 01.03.N 15.000 u.m., 01.05.N 35.000 u.m., 01.08.N
20.000 u.m.;
- pentru realizarea clădirii se utilizează şi împrumuturile generale ale firmei; creditele în anul N
sunt în medie 300.000 u.m., iar dobânzile plătite pentru acestea credite sunt în total de 50.000
u.m..
Calculaţi costurile încorporabile.

7. Societatea Beta a achiziţionat o clădire la 31.12.N-1 la un cost de achiziţie de 34.000 lei.


Durata de utilitate este estimată la 30 de ani, metoda de amortizare este lineară, iar valoarea
reziduală este 4.000 u.m. La 31.12.N+1 există indicii că activul s-a depreciat, valoarea
recuperabilă determinată fiind de 30.600 u.m. La 1.11.N+2 societatea aprobă un plan de vânzare
a clădirii. Valoarea justă a clădirii este de 30.000 u.m., cheltuielile de vânzare fiind de 190 u.m.
Societatea a decis să renoveze clădirea începând cu luna octombrie pentru a obţine un preţ mai
bun. Renovarea efectuată de o altă societate este încheiată la 31.12.N+3, factura primită fiind de
8.000 u.m. Valoarea justă minus cheltuielile de vânzare este de 35.700 u.m. la 31.12.N+3.
Să se înregistreze în contabilitate operaţiile efectuate de societatea Alfa în exerciţiile N, N+1,
N+2 şi N+3. Din punct de vedere fiscal activul este în continuare clasificat drept imobilizare
corporală, iar durata de amortizare este 40 de ani şi valoarea reziduală este zero.
Care ar fi înregistrarea contabila la 31.12.N+4, dacă valoarea justă minus cheltuielile de vânzare
ar fi de 35.000 u.m.? Care sunt politicile contabile aplicate de societate?

8. Întreprinderea Beta a achiziţionat în cursul exerciţiului N un stoc de mărfuri la un preţ de


cumpărare de 25.000 lei, cheltuielile cu transportul aferente fiind de 5.000 lei. La sfârşitul
exerciţiului N se estimează că acestea pot fi vândute la un preţ de vânzare de 27.000 lei,
cheltuielile estimate pentru vânzare fiind de 1.000 lei. La 1.08.N+1 întreprinderea introduce
mărfurile în cadrul unui grup de active destinat vânzării. La acest moment valoarea realizabilă
netă este de 28.000 lei. Din grupul de active mai fac parte: un teren cumpărat la un cost de
achiziţie de 90.000 u.m. şi un echipament tehnologic achiziţionat cu 70.000 u.m., amortizarea
cumulată până la 1.08.N+1 fiind de 15.600 u.m. La 1.08.N+1 valoarea justă a grupului de active
este de 170.000 u.m., iar cheltuielile de vânzare sunt de 2.400 u.m..

9. Societatea Z a construit o clădire al cărei cost de producţie este de 50.000 u.m.. Clădirea a
fost dată în funcţiune la 1.01.N, fiind utilizată în scopuri administrative. Durata de utilitate este
estimată la 25 ani, iar metoda de amortizare este cea lineară. La 1.04.N+1 întreprinderea a
închiriat clădirea altei societăţi. La această dată valoarea justă a clădirii este de 52.000 u.m.. La
31.12.N+1 valoarea justă devine 51.000 u.m.
Să se înregistreze operaţiile legate de transferul imobilului şi de recunoaştere a variaţiei valorii
juste. Din punct de vedere fiscal activul este în continuare clasificat drept imobilizare corporală,
iar durata de amortizare este 40 de ani.

2
10. Societatea X are ca obiect de activitate achiziţia şi vânzarea de terenuri. Conducerea a decis
ca la 1 iunie N să nu mai vândă unul dintre terenuri în cadrul activităţilor ordinare, estimând o
creştere a preţurilor pe piaţă la această categorie de terenuri. Costul de achiziţie al terenului este
de 10.000 u.m., valoarea justă de la 1.06.N fiind de 10.500 u.m. La 31.12.N valoarea justă este
de 11.500 u.m. Să se înregistreze operaţiile legate de transferul activului şi de recunoaşterea
variaţiei valorii juste. Să se înregistreze impozitele amânate ştiind că modelul valorii juste nu este
recunoscut din punct de vedere fiscal.
Care ar fi fost înregistrările contabile la 1.06. N şi la 31.12.N, dacă societatea ar fi utilizat modelul
costului, ca metodă de evaluare ulterioară recunoaşterii iniţiale?
Care sunt politicile contabile aplicate de societatea X?

11. Întreprinderea Exemplu deţine o investiţie imobiliară (o clădire) care a fost închiriată terţilor.
La 31 decembrie N+2 managerul decide să utilizeze investiţia imobiliară în scopuri
administrative. Valoarea justă a imobilului la 31 decembrie N+1 era de 22.000 lei, iar la 31
decembrie N+2 de 22.500 lei. Durata de utilitate rămasă este de 10 ani, iar metoda de amortizare
este lineară. La 31 decembrie N+3 există indicii că activul s-a depreciat, valoarea recuperabilă
fiind de 19.800 lei.
Să se înregistreze operaţiile efectuate de întreprindere în perioada N-N+3.
Să se înregistreze impozitele amânate ştiind că deprecierea nu este recunoscută din punct de
vedere fiscal. Care sunt politicile contabile aplicate de societatea Exemplu? (toate valorile sunt
exprimate în lei).

12. Pentru stabilirea valorii juste a unui lot de animale deţinute pentru producţia de carne, pe
baza determinării valorii curente a fluxurilor de numerar provenite de la acesta, se cunosc
următoarele informaţii:
- lei -
Încasări din Plăţi pentru hrana şi Valoarea puilor proveniţi Fluxul de trezorerie net
producţia de carne îngrijirea animalelor de la lotul de animale
1 115.000 95.000 12.000 20.000
2 122.000 98.000 14.500 24.000
3 135.000 102.000 17.800 33.000

Preţul de vânzare al animalelor la sfârşitul perioadei de producţie este estimat la valoarea


de 61.000 lei, iar rata de actualizare estimată este de 6%. Să se stabilească valoarea actualizată
a fluxurilor de trezorerie (sau valoarea curentă netă).

13. O societate deţine o livadă de pomi fructiferi evaluată la 31.12.N la 250.000 lei. La 31.12.N,
valorea justă a livezii este estimată la 300.000 lei. Pe 15.03.N+1 societatea vinde livada, cu un
preţ de vânzare de 320.000 lei. Să se înregistreze variaţia valorii juste şi vânzarea livezii.