Sunteți pe pagina 1din 1

Îmbunătățirea calității reprezintă ansamblul acțiunilor întreprinse în întreaga

organizație inițiatoare și organizație de proiect pentru creșterea eficacității și


eficienței activităților și proceselor pentru care ele sunt responsabile, în scopul
de a asigura avantaje sporite pentru organizație și pentru clienții acesteia.
Controlul calității în proiecte implică tehnici și activități cu caracter operațional
utilizate pentru monitorizarea rezultatelor specifice ale proiectului , în timpul
derulării proiectului, și pentru eliminarea cauzelor rezultatelor nesatisfăcătoare.
Acest control de calitate trebuie să fie efectuat în toate fazele componente ale
proiectului: inițiere, planificare, execuție. Controlul calității în managementul
proiectelor necesită ca managerul de proiect și echipa de proiect să inspecteze
lucrările efectuate, pentru a determina dacă rezultatele lucrărilor sunt aliniate cu
obiectivele afirmate ale scopului proiectului.