Sunteți pe pagina 1din 4

Formatted: Left: 1", Right: 1", Top: 0.

25", Bottom: 1"


Formatted: Normal, Justified
SACALA DE EVALUARE

a performanţelor profesionale pentru traficul aerian(pilot aeronave)

Numele şi prenumele ...........................................................


Funcţia, categoria, clasa şi gradul ............................................
Perioada evaluată: de la ...................... la .................................
Studii .......................................................................
Programe de instruire*).........................................................

Nr. Obiective % din timp Termen de Realizat


crt. realizare (pondere) - % -
1
2
3
4
5

Criterii de evaluare

Nr. Sarcini,activitati 1.foarte 2.slab 3.mediu 4.bine 5.foarte 6.excelent Formatted Table
Crt. si actiuni slabFoa bine
rte slab
1 Realizarea obiectivelor
2 Capacitatea de a rezolva
problemele
3 Capacitatea de a lucra
independent
4
54 Capacitatea de
planificare şi de a
acţiona strategic
65 Capacitate şi spirit de
iniţiativă
76 Capacitatea de a
conduce
87 Capacitatea de
coordonare
98 Capacitatea de control. Formatted: Space After: 3.75 pt
Capacitatea de a obţine
cele mai bune rezultate
de la structura condusă
10
119 Competenţă decizională
12
121 Capacitatea de a delega
30
134 Abilităţi în gestionarea
1 resurselor umane
145 Capacitatea de a
2 dezvolta abilităţile
personalului
156 Abilităţi de mediere şi
3 negociere
167 Respectul faţă de lege şi
4 loialitatea faţă de
interesele instituţiei
178 Asumarea
5 responsabilitaţii
189 Capacitatea de
6 implementare
201 Capacitatea de analiză
97 şi sinteză
202 Capacitatea de
118 îndrumare
22
23
212 Abilităţi în utilizarea
419 calculatoarelor şi a altor
echipamente
informatice
25 Formatted: Font: Bold
26 Formatted: English (United States)
27
Formatted Table

28 Formatted: English (United States)

29 Formatted: English (United States)


Formatted: Space After: 3.75 pt

30

31 Formatted: English (United States)


Formatted: Space After: 3.75 pt

322 Conduită în timpul


20 serviciului
332 Capacitatea de a lucra
31 în echipă
342 Capacitatea de
42 autoperfecţionare şi de
valorificare a
experienţei
352 Competenţa în redactare
53
362 Abilităţi în domeniul
64 instruirii
372 Adaptabilitate Formatted: Space After: 3.75 pt
75
382 Capacitatea de a
86 comunica
39 Formatted: English (United States)
Punctajul total

Comentarii
...............................
...............................

Calificativ final al evaluării****): ...........


Referat*****):
Rezultate deosebite:
...................................................................................
Dificultăţi obiective întâmpinate în perioada evaluată:
...................................................................................
Alte observaţii:
...................................................................................
Obiective pentru următoarea perioadă pentru care se va face evaluarea:

% Termen
Nr.
Obiective din de
crt.
timp realizare
1.
2.

3.
4.
5.

Programe de instruire recomandate să fie urmate:


...................................................................................

Comentariile persoanei evaluate:


...................................................................................

Semnătura persoanei evaluate:


Data ...............................................................................
Se completează cu cele stabilite conform art. 4 din metodologie.
***Pentru cel puţin un criteriu de performanţă se va stabili gradul de importanţă "foarte
important"; pentru cel puţin un criteriu de performanţă se va stabili gradul de importanţă
"important"; pentru cel puţin un criteriu de performanţă se va stabili gradul de importanţă "mai
puţin important".
****Se stabileşte în urma aplicării formulei prevăzute la art. 12 alin. (5) din metodologie.

Programe de instruire recomandate să fie urmate:


...................................................................................

Comentariile persoanei evaluate:


...................................................................................

Semnătura persoanei evaluate:


Data ...............................................................................

Semnătura evaluatorului .................................................................


Numele şi prenume .....................................................................
Funcţia publică ........................................................................
Data ................................................................................

Comentariile persoanei care contrasemnează:


.....................................................................................
Semnătura ............................................................................
Numele şi prenumele .....................................................................
Funcţia .........................................................................
Data .................................................................................

S-ar putea să vă placă și