Sunteți pe pagina 1din 1

Şcoala Gimnazială Dorna Arini

Cuvinte şi construcţii incidente

1) Subliniază construcţiile incidente din exemplele următoare şi precizează dacă sunt cuvinte, îmbinări de cuvinte, propoziţii sau
fraze:
a. Nu ştiu, zău, unde-i cartea.
b. Era şi drăgălaş- bată-l norocul- puişorul.
c. Destul! răcnea omul, destul!
d. Lasă, lasă, se prefăcu ea că suspină.
2) Menţionează locul construcţiilor incidente faţă de comunicarea de bază şi explică punctuaţia:
a. Adevărat, nu e nicio asemănare între tine şi ea.
b. Riluri- aşa i-am spus, fără să ştiu de ce- m-a condus pe bulevardele cu fântâni arteziene.
c. Sper că aţi dormit bine, mi-a spus fără nicio intenţie.
3) Pune semnele de punctuaţie în textul următor şi motivează-le:
Ştii i-am spus eu în treacăt recepţionerului cu o involuntară bunăvoinţă am dormit ca un prunc pe lespedea voastră de granit.
Nu-i de mirare mi-a răspuns. (Horia Aramă- „Planeta celor doi sori”)
4) Realizează corespondenţa între coloanele de mai jos:
„Era, desigur, un act fără precedent, dar Naron era tare, tare bătrân.” Intervenţia autorului în vorbirea directă a unui
(I.Asimov- „Ce-şi face omul cu mâna lui”) personaj
„-Eu?n-am nimic!se apără munteanca, uimită mai presus de o întrebare ca Intervenţia autorului la sfârşitul vorbirii directe a unui
aceasta.” (M. Sadoveanu- „Baltagul”) personaj
„-Dumneata, domnule Calistrat, zise atunci munteanca, mi se pare că nu prea O explicaţie
mănânci.” (M. Sadoveanu- „Baltagul”)
„-Ascultă, femeie, mormăi cu mânie Bogza, de ce mă fierbi şi mă înţepi O apreciere asupra celor relatate
atât?” (M. Sadoveanu- „Baltagul”)
„-Dumneata ştii şi eu nu ştiu, zise el cu îndrăzneală.” (M. Sadoveanu- O concluzie, o certitudine
„Baltagul”)
„Omul meu se gândea, vrasăzică, la ale lui.” (M. Sadoveanu- „Baltagul”) Cuvinte de umplutură, care nu aduc o precizare în
plus.
5) Realizează schema frazelor următoare, precizând tipul propoziţiilor din care sunt alcătuite:
a. „Gheorghiţă, vorbi cu mirare femeia, mi se pare că pe baltag e scris sânge şi acesta-i omul care a lovit pe tatu-tău.”
(M. Sadoveanu- „Baltagul”)
b. „Se zice că Soarele ar fi fost frate cu Luna. Cât timp Soarele nu s-a văzut pe cer, pretutindeni a fost întuneric. Pe pământ
Soarele nu şi-a găsit soţie şi era foarte supărat.” („Soarele şi Luna”)
c. „Pe un fel de şa, stătea un om cu un rucsac în spate şi cu un mic aparat fotografic pe piept. (...) Nu încăpea nicio îndoială: Era
Exploratorul Timpului. Îl priveam de jos, neştiind ce să cred, nevrând să cred că totul e o nălucire.” (Ion Hobana- „...Un fel de spaţiu”)

Bibliografie: Eliza-Mara Trofin (coord.), „Fişe de lucru pe lecţii şi unităţi de învăţare cu itemi şi teste de evaluare. Gramatica ”,
ed. Paralela 45, Piteşti, jud. Argeş, 2015.