Sunteți pe pagina 1din 7

1.

Conform prevederilor PT aplicabile, macaralele cu braţ se pot utiliza în zona de influenţă a

reţelei de 6 kV în următoarele condiţii:

 • a) în prezenţa unui electrician;

 • b) dacă se izolează braţul macaralei;

 • c) dacă sunt echipate cu dispozitive de semnalizare a intrării braţului macaralei în zona de

influenţă.

 • 2. Conform prevederilor PT aplicabile, stabilitatea unei macarale este:

  • a) proprietatea unei macarale de a rezista momentelor de răsturnare produse de greutatea sarcinii,

de forţele de inerţie, de acţiunea vântului şi de alte cauze;

 • b) proprietatea unei macarale de a rezista momentelor de răsturnare produse de acţiunea vântului

sau de alte cauze atunci când macaraua nu lucrează;

 • c) proprietatea unei macarale de a rezista momentelor de răsturnare.

  • 3. Conform prevederilor PT aplicabile, care din urmatoarele elemente trebuie afisate lizibil si

vizibil pe placuta de marcaj a macaralei ?

 • a) numele fabricantului si adresa lui, numele furnizorului si adresa lui, marcajul de conformitate,

serial si anul de fabricatie, tipul macaralei;

 • b) numele furnizorului si adresa lui, marcajul de conformitate, serial si anul de fabricatie, tipul

macaralei, numele si adresa firmei de montaj;

 • c) numele fabricantului si adresa lui, marcajul de conformitate, serial si anul de fabricatie, tipul

macaralei, principalii parametri de functionare.

 • 4. Conform prevederilor PT aplicabile, limitatorul de cursă cu pârghie şi contragreutate la

macarale asigură:

 • a) deconectarea mecanismului de ridicare-coborâre pentru ambele sensuri;

 • b) deconectarea mecanismului de ridicare-coborâre numai in sensul "în sus";

 • c) opreste toată instalaţia.

  • 5. Conform prevederilor PT aplicabile, coeficientul de incercare dinamica a unei macarale,

efectuata cu ocazia probelor de casă, trebuie să aibă valoarea:

 • a) 1.1;

 • b) 1;

 • c) 1.25.

  • 6. Care din urmatoarele afirmatii este corectă, conform prevederilor PT aplicabile ?

   • a) Ridicarea unei sarcini cu ajutorul a două macarale, care nu sunt cuplate mecanic şi electric, se

admite dacă la nici una din macarale nu se depăşeste sarcina maximă admisă;

 • b) Ridicarea unei sarcini cu ajutorul a două macarale, care nu sunt cuplate mecanic şi electric, se

admite chiar daca greutatea sarcinii depaşeşte sarcina maximă admisă la una din macarale, dar nu

depaşeşte sarcină maximă admisă însumată a celor două macarale şi poziţia cablurilor de tracţiune este verticală;

 • c) Ridicarea unei sarcini cu ajutorul a două macarale, care nu sunt cuplate mecanic şi electric, se

admite chiar dacă greutatea sarcinii depăşeşte sarcina maximă admisă la una din macarale dar nu

depaşeşte sarcina maximă admisă însumată a celor două macarale si vitezele de ridicare sunt egale.

 • 7. Conform prevederilor PT aplicabile, în cazul in care pe macara există oameni care efectuează

lucrări de întreţinere, macaragiul are voie sa manevreze macaraua?

 • a) Nu;

 • b) Da;

 • c) Da, sub supravegherea unei persoane special desemnate in acest scop.

  • 8. Conform prevederilor PT aplicabile, frânele semiautomate ale macaralei sunt frâne la care:

   • a) Procesul de frânare este comandat de operator prin pedală sau manetă şi este controlat pe toată

perioada frânării;

 • b) Procesul de frânare este declanşat de operator odată cu întreruperea acţionării mecanismului şi

nu poate fi controlat de operator;

 • c) Procesul de frânare se declanşează la depăşirea unei anumite viteze în timpul coborârii

sarcinii, fără ca operatorul să intervină, determinând micşorarea vitezei de coborâre.

 • 9. Conform prevederilor PT aplicabile, în cadrul autorizării de funcţionare a unei macarale,

încercarea statică se face cu sarcina de încercare ridicată la o înălţime de:

 • a) 100 mm;

 • b) 300 mm;

 • c) 500 mm.

  • 10. Conform prevederilor PT aplicabile, în cadrul autorizării de funcţionare a unei macarale,

încercarea statică se face:

 • a) cu sarcina nominală şi măsurarea săgeţii, respectiv cu suprasarcina cu 25% mai mare decât

sarcina nominală;

 • b) cu sarcina nominală şi măsurarea săgeţii, respectiv cu suprasarcina cu 33% mai mare decât

sarcina nominală;

 • c) cu sarcina nominală şi măsurarea săgeţii, respectiv cu suprasarcina cu 25% mai mare decât

sarcina nominală, cu excepţia macaralelor cu braţ care funcţionează pe şine de rulare, având

sarcina nominală sub 100 tf, la care suprasarcina se majoreaza cu 33%.

 • 11. Conform prevederilor PT aplicabile, în cadrul autorizării de funcţionare a unei macarale,

măsurarea săgeţii se face:

 • a) cu o suprasarcină mai mare cu 25% decat sarcina nominală;

 • b) cu sarcina nominală;

 • c) cu o suprasarcină mai mare cu 33% decat sarcina nominală.

  • 12. În cadrul autorizării de funcţionare a unei macarale, conform prevederilor PT aplicabile

încercarea dinamică se face:

 • a) cu o suprasarcină mai mare cu 25% decat sarcina nominală;

 • b) cu sarcina nominală;

 • c) cu o suprasarcină mai mare cu 10% decat sarcina nominală.

 • 13. Conform prevederilor PT aplicabile, spaţiul de siguranţă dintre o macara turn cu braţ

înclinabil, deplasabilă pe căi de rulare şi părţile proeminente ale unei cladiri trebuie să fie de cel

puţin:

a)

500 mm;

b)

400 mm;

c)

300 mm.

 • 14. Conform prevederilor PT aplicabile, la macaralele turn cu braţ orizontal, spaţiul de siguranţă

dintre nivelul cel mai de jos al elementelor braţului, respectiv contrabraţului şi suprafaţa

construcţiei trebuie să fie de cel puţin:

a)

400 mm;

b)300 mm;

c)

200 mm.

 • 15. Conform prevederilor PT aplicabile, distanţa minimă pe orizontală ce trebuie păstrată faţă de

un obstacol la deplasarea unei sarcini cu ajutorul macaralei este de:

 • a) 1 m;

 • b) 0,5 m;

 • c) 1,5 m.

  • 16. Conform prevederilor PT aplicabile, rezistenţa maximă admisă la prizele de pământ pentru

macaralele cu acţionare electrică este de:

 • a) maxim 100 ohmi;

 • b) maxim 40 ohmi;

 • c) maxim 4 ohmi.

  • 17. Conform prevederilor PT aplicabile, eclisarea electrică a căilor de rulare la macarale se

realizează:

 • a) la joante, între capetele panourilor de şină;

 • b) la capetele căilor de rulare;

 • c) la mijlocul căilor de rulare.

  • 18. Conform prevederilor PT aplicabile, în registrul de supraveghere a macaralei se scriu:

   • a) procesele verbale ale autorizării de funcţionare;

   • b) defectele curente ale macaralei;

   • c) reclamaţiile privind calitatea întreţinerii;

    • 19. Conform prevederilor PT aplicabile, diagrama de sarcină a macaralei este:

     • a) diagrama zonei de lucru;

     • b) diagrama schematică a mecanismelor macaralei;

     • c) reprezentarea grafică a corespondenţei dintre sarcinile ce pot fi ridicate cu macaraua în funcţie

de rază, lungimea şi unghiul braţului.

20. Conform prevederilor PT aplicabile, limitatoarele de cursă de translaţie la macarale se montează:

 • a) la mijlocul căii de rulare;

 • b) la unul din capetele căii de rulare;

 • c) la ambele capete ale căii de rulare astfel ca după declanşare şi întreruperea acţionării să se

ajungă în opritoare cu 0,7 din viteza macaralei cu sarcină maximă.

 • 21. Conform prevederilor PT aplicabile, macaralele turn autorizate de ISCIR, care se remontează

în alt loc de funcţionare înainte de termenul fixat pentru următoarea verificare, trebuie să fie

repuse în funcţiune de:

 • a) inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR sau operatorul RSVTI, doar cu acordul scris al

ISCIR;

 • b) operatorul RSVTI, fară acordul scris al ISCIR;

 • c) nu este necesară nicio verificare tehnică, deoarece macaralele sunt deja autorizate.

  • 22. Conform prevederilor PT aplicabile, dacă se înlocuieşte total sau parţial calea de rulare a unei

 

macarale:

a)

este necesară verificarea după reparaţie de către operatorul RSVTI, fără acordul scris al

ISCIR;

b)

este necesară verificarea după reparaţie de către ISCIR;

c)

nu este necesară nicio verificare tehnică, deoarece nu este considerată ca fiind o reparaţie.

 • 23. Conform prevederilor PT aplicabile, ampatamentul unei macarale este:

  • a) distanţa între axele organelor de sprijin ale macaralei, măsurată în lungul unei axe

perpendiculare cu deplasarea longitudinală a instalaţiei;

 • b) distanţa între axele organelor de sprijin ale macaralei, măsurată în lungul unei axe înclinate la

45º faţă de deplasarea longitudinală a instalaţiei;

 • c) distanţa între axele organelor de sprijin ale macaralei, măsurată în lungul unei axe paralele cu

deplasarea longitudinală a instalaţiei.

 • 24. Conform prevederilor PT aplicabile, gabaritul unei macarale este:

  • a) spaţiul determinat de condiţiile funcţionării în siguranţă a macaralei în vecinătatea unor

construcţii;

 • b) spaţiul determinat de condiţiile funcţionării în siguranţă a macaralei în vecinătatea unor

construcţii, ale căror limite nu pot fi depăşite de dispozitivul de manipulare a sarcinii în timpul

executării operaţiilor de manipulare;

 • c) spaţiul determinat de condiţiile funcţionării în siguranţă a macaralei în vecinătatea unor

construcţii, ale căror limite pot fi depăşite numai de dispozitivul de manipulare a sarcinii în

timpul executării operaţiilor de manipulare.

 • 25. Conform prevederilor PT aplicabile, funcţionarea la temperaturi sub -20ºC a unei macarale:

  • a) este permisă, numai dacă macaraua a fost construită pentru funcţionarea în asemenea condiţii,

acest lucru fiind specificat în instrucţiunile de utilizare ale macaralei furnizate de producător;

 • b) este strict interzisă.

 • c) este permisă, cu acordul scris al ISCIR.

  • 26. În care din situaţiile de mai jos va intra in funcţiune limitatorul de sarcină al unui pod rulant,

montat în locul rolei de egalizare:

a)

Rxe > PxL 1

 • b) Rxe = PxL 1

 • c) Rxe < PxL 1

Rola de egalizare

cu excentric

e L 1 P cablu R
e
L
1
P
cablu
R

cablu

Arc rezistent limitator de

sarcina

 • 27. Diagramele de sarcină de mai jos corespund unei game de automacarale produse de firma

Gottwald. Precizaţi care e sarcina maxim admisă pentru o macara tip HMK/HSK 360, pentru o rază de acţiune de 40 m:

 • a) 120 tf;

 • b) 70 tf;

 • c) 48 tf.

a) Rxe > PxL b) Rxe = PxL c) Rxe < PxL Rola de egalizare cu
 • 28. Conform prevederilor PT aplicabile, raza de acţiune a unei macarale turn este:

  • a) distanta măsurată în "m" dintre axa de rotaţie a turnului până la axa verticală a cârligului;

 • b) lungimea braţului rotitor;

 • c) suprafaţa pe care este aşezată macaraua.

  • 29. Conform prevederilor PT aplicabile, căruciorul macaralei este:

   • a) un dispozitiv care execută o mişcare rectilinie de translaţie;

   • b) un mecanism de ridicare-coborâre;

   • c) un subansamblu al unei macarale care susţine mecanismul de ridicare şi serveşte la deplasarea

acestuia pe calea de rulare aflată pe macara.

 • 30. Conform prevederilor PT aplicabile, ce reprezintă sarcina de încercare la macarale ?

  • a) este valoarea sarcinii la care este încercată macaraua;

  • b) este valoarea masei maxime care poate fi preluată după caz, de dispozitivul de prindere,

dispozitivul de legare sau direct de dispozitivul de ridicare;

 • c) este sarcina care depăşeşte sarcina nominală.

  • 31. Conform prevederilor PT aplicabile, obligaţiile şi responsabilităţile RADTE sunt

următoarele:

 • a) să verifice dacă au fost adoptate soluţii de montare/reparare care să permită funcţionarea

maşinilor de ridicat în condiţii de siguranţă;

 • b) să estimeze termenul cu care se poate prelungi durata de utilizare la maşinile de ridicat pentru

care au fost efectuate verificări tehnice în utilizare pentru investigaţii/examinări cu caracter tehnic la expirarea duratei de viaţă sau a duratei normale de utilizare;

 • c) să propună măsuri compensatorii.

  • 32. Conform prevederilor

PT

aplicabile,

verificarea

tehnică

în

utilizare

pentru

investigaţii/examinări cu caracter tehnic la maşinile de ridicat se efectuează în următoarele cazuri:

 • a) dacă la maşina de ridicat s-au produs avarii şi/sau accidente;

 • b) după orice revizie generală;

 • c) dacă maşina de ridicat produce un zgomot deranjant.

  • 33. Conform prevederilor PT aplicabile, modificările importante la maşinile de ridicat sunt:

a)

modificările

menite

documentaţia tehnică;

le

modifice

performanţele

 • b) schimbarea amplasamentului maşinii de ridicat;

iniţiale

prevăzute

de

producător

în

 • c) înlocuirea componentelor de securitate cu altele de aceeaşi tipodimensiune.

  • 34. Conform prevederilor PT aplicabile, programul de investigaţii/examinări trebuie să cuprindă:

   • a) lista pieselor de schimb ale maşinii de ridicat;

   • b) buletinele de verificări şi încercări şi certificatele cu rezultatele obţinute;

   • c) planuri care descriu examinările, verificările şi încercările care se propun a fi efectuate la

maşina de ridicat.

 • 35. Conform prevederilor PT aplicabile, programul de examinări, verificări şi investigaţii

tehnice:

 • a) trebuie să fie avizat de către RADTE;

 • b) trebuie să fie verificat de către operatorul - RSVTI;

 • c) trebuie să conţină concluzia privind posibilitatea de funcţionare în condiţii de siguranţă a

maşinii de ridicat, estimarea duratei remanente de funcţionare, precum şi eventuale propuneri de

aplicare a unor măsuri compensatorii de monitorizare şi/sau control în timpul funcţionării.

36. Conform prevederilor PT aplicabile:

 • a) ISCIR poate solicita ca anumite examinări, verificări sau încercări să se efectueze în prezenţa

inspectorului de specialitate din cadrul ISCIR;

 • b) la efectuarea de verificări tehnice în utilizare pentru investigaţii/examinări cu caracter tehnic

trebuie să participe producătorul maşinii de ridicat;

 • c) persoana juridică autorizată pentru efectuarea de verificări tehnice în utilizare pentru

investigaţii/examinări cu caracter tehnic are obligaţia să solicite, cu cel puţin 90 zile înainte,

participarea inspectorului de specialitate din cadrul ISCIR la efectuarea acestora.

37. Conform prevederilor PT aplicabile, raportul tehnic trebuie:

 • a) să conţină concluzia privind posibilitatea de funcţionare în condiţii de siguranţă a maşinii de

ridicat, estimarea duratei remanente de funcţionare, precum şi eventuale propuneri de aplicare a

unor măsuri compensatorii de monitorizare şi/sau control în timpul funcţionării;

 • b) să conţină istoricul reparaţiilor maşinii de ridicat;

 • c) să conţină documentaţia de montare a maşinii de ridicat.

38. Conform prevederilor PT aplicabile, programele de examinări, verificări şi investigaţii tehnice, raportul tehnic şi documentele aferente trebuie:

 • a) ataşate la registrul de supraveghere al maşinii de ridicat;

 • b) ataşate la cartea maşinii de ridicat - partea de exploatare, urmând a fi prezentată inspectorului

de specialitate din cadrul ISCIR atunci când se solicită efectuarea examinărilor şi verificărilor în

vederea repunerii în funcţiune;

 • c) să fie înregistate în evidenţa ISCIR.

39. Conform prevederilor PT aplicabile, verificarea tehnică

în

utilizare

pentru

investigaţii/examinări cu caracter tehnic se efectuează în scopul:

 • a) evaluării stării tehnice a maşinii de ridicat;

 • b) verificării uzurii lagărelor mecanismelor maşinii de ridicat;

 • c) verificării stabilităţii maşinii de ridicat.

40. Conform prevederilor PT aplicabile, obligaţiile şi responsabilităţile persoanelor juridice autorizate pentru efectuarea verificărilor şi încercărilor tehnice în utilizare pentru

investigaţii/examinări cu caracter tehnic la maşini de ridicat sunt următoarele sunt:

 • a) să verifice dacă tehnologia de execuţie şi de examinare a elementelor sudate este în

concordanţă cu procedura de sudare aprobată;

 • b) să ţină la zi registrele de evidenţă a lucrărilor efectuate;

 • c) să verifice registrul de supraveghere al maşinii de ridicat.