Sunteți pe pagina 1din 9

PROIECT DE LECŢIE

Şcoala: Colegiul Tehnic Ion Mincu Timisoara


Data: 16.12.2015
Clasa:
Disciplina: Geometrie Descriptiva
Profesor:Balint Alexandru
Tip: Lecţie de comunicare a noilor cunoştinţe
Tema: Linii/Pozitii relative fata de planele de proiectie

Competenţa generală:
Formarea capacităţii de intelegere a spatiului tridimensional cat si orientarea si vederea in spatiu.
Utilizarea limbajului de arhitectura
Competenţe specifice:
Descrierea pricipalelor tipuri de drepte

Obiective operaţionale:
 Cognitive:
- Să enumere principalele tipuri de drepte
- Să cunoască importanța dreptelor in geometria descriptiva

 Afectiv – atitudinale:
- Să aprecieze corect răspunsurile oferite de ceilalţi elevi ai clasei;
- Să se autoevalueze în raport cu obiectivele şi cu clasa;
- Să fie atenţi şi să participe activ la lecţie;

 Psihomotorii:
- Să-şi dezvolte gândirea logică, vederea in spatiu;

Strategia didactică:
 Resurse procedurale: conversaţia, explicaţia, demonstraţia, problematizarea, exerciţiul, învăţarea prin descoperire.
 Resurse materiale: tablă, rigle
 Forme de organizare: activitate frontală şi activitate individuală.

Forme de evaluare:
- Evaluare formativă: întrebări, analiza răspunsurilor, observarea sistematică a atenţiei
NR. ETAPELE FORMAŢII DE LUCRU ŞI
CONŢINUT/ SISTEME DE ACŢIONARE DOZARE OBSERVAŢII
CRT LECTIEI INDICAŢII METODOLOGICE
Organizarea clasei Notarea absenţelor.
1 2 min Toată clasa
pentru lecţie Pregătirea elevilor cu cele necesare lecţiei.
Captarea atenţiei şi trezirea Elevii isi lipesc foile
Se scrie pe tablă titlul lecţiei şi se enunță obiectivele
2 Enunţul lecţiei noi 2 min interesului pentru lecţie de hartie A3 pe care
operaţionale vizate.
vor desena
Elevii sunt chestionați asupra a ce inseamna o dreapta.
Cum poate fi definita o dreapta?
Reactualizarea
3 Prin doua puncte distincte cate drepte pot trece? 2 min Frontal
cunoştinţelor
Cate tipuri de drepte cunoasteti?

Se deseneaza pe tabla .  Frontal şi individual.


Se prezintă principalele tipuri de drepte:  Elevii vor fi chestionati in
1.Drepte paralele cu planele de proiectie: privinta tipurilor de drepte care fac
parte din fiecare categorie
Se prezinta caracteristicile fiecarei drepte: prezentata.
Dreapta de nivel (orizontala) – dreapta  Pentru o mai usoara intelegere
se v-a desena pe tabla in
paralela cu [H], deci toate punctele orizontalei au
axonometrie ,urmand ca elevii sa
aceeasi cota. Punctele ce definesc o astfel de completeze pe foile proprii epura
dreapta se vor gasi la aceeasi distanta fata de [H], fiecarui tip de dreapta. Elevii vor trebui sa
proiectia verticala va fi paralela cu linia de  In cazul in care un elev cere deseneze la teu si
Comunicarea pamânt Ox , iar proiectia orizontala poate fi asistenta profesorului acesta v-a echer pe foaia proprie
4 35 min
noilor cunoştinţe înclinata oricum fata de Ox. merge pentru a i se da explicatii toate tipurile de
particulare pentru o intelegere mai drepte prezentate pe
buna. tabla

 In functie de raspunsurile
elevilor la primele intrebari despre
drepte ,exista posibilitatea de a
trimite la tabla unu sau mai multi
NR. ETAPELE FORMAŢII DE LUCRU ŞI
CONŢINUT/ SISTEME DE ACŢIONARE DOZARE OBSERVAŢII
CRT LECTIEI INDICAŢII METODOLOGICE
Dreapta de front (frontala) – dreapta paralela studenti carora li se v-a atribui cate
cu [V], deci toate punctele frontalei au aceeasi un grup de drepte pentru a-l desena
departare. Punctele ce o definesc se vor pe tabla ,cu ajutor din partea
gasi la aceeasi distanta fata de [V], proiectia profesorului.
orizontala va fi paralela cu  Se v-a nota participarea la ora .
Ox si cea verticala, înclinata fata de Ox
 Elevii răspund la întrebări,
Se deseneaza in epura
formulează ei înşişi întrebări.

Dreapta de profil – dreapta paralela cu [W], deci


toate punctele dreptei
de profil au aceeasi abscisa. Punctele ce o definesc
se vor gasi la
aceeasi distanta fata de [W], iar proiectiile
orizontala si verticala sunt perpendiculare pe Ox.
Se deseneaza in epura.

2.Drepte perpendiculare pe planele de


NR. ETAPELE FORMAŢII DE LUCRU ŞI
CONŢINUT/ SISTEME DE ACŢIONARE DOZARE OBSERVAŢII
CRT LECTIEI INDICAŢII METODOLOGICE
proiectie:
Dreapta verticala – dreapta perpendiculare pe
[H] si simultan paralela
cu [V] si [W]. Punctele ce o definesc au atât
abscisele cât si departarile
egale. Proiectia orizontala se reduce la un punct
iar proiectiile verticala
si laterala vor fi paralele cu axa secundara de
proiectie Oz .

Dreapta de capat – dreapta perpendiculare pe


[V]. Punctele ce o definesc au abscisele si cotele
egale. Proiectia verticala se reduce la un punct iar
proiectiile orizontala si laterala sunt
perpendiculare pe Ox si pe Oz.

Dreapta fronto-orizontala – dreapta


perpendiculara pe [W], dar si
paralela cu [H] si [V]; este simultan o dreapta de
NR. ETAPELE FORMAŢII DE LUCRU ŞI
CONŢINUT/ SISTEME DE ACŢIONARE DOZARE OBSERVAŢII
CRT LECTIEI INDICAŢII METODOLOGICE
nivel si o dreapta
frontala. Punctele ce o definesc vor avea aceleasi
cote si departari.
Proiectia laterala se reduce la un punct.

3.Drepte continute în planele de proiectie:


Dreapta continuta în planul orizontal [H] –
orizontala de cota zero.
Proiectia orizontala se confunda cu însasi dreapta;
proiectiile verticale si laterala se suprapun pe axele
de proiectie Ox si Oy.

Dreapta continuta în planul vertical [V] –


frontala de departare zero.
Proiectia verticala se confunda cu însasi dreapta;
proiectiile orizontala si laterala se suprapun pe
axele de proiectie Ox si Oz.
NR. ETAPELE FORMAŢII DE LUCRU ŞI
CONŢINUT/ SISTEME DE ACŢIONARE DOZARE OBSERVAŢII
CRT LECTIEI INDICAŢII METODOLOGICE

Dreapta continuta în planul lateral [W] –


dreapta de profil cu
abscisele zero. Proiectia laterala se confunda cu
dreapta iar proiectiile
orizontala si verticala se suprapun pe axele de
proiectie Oy si Oz.

4.Drepte ce coincid cu una din axele de


proiectie
O dreapta ce coincide cu una din axele de proiectie
va avea proiectiile ei pe planele adiacente,
confundate chiar cu axa respectiva, în
timp ce proiectia pe cel de al treilea plan se va
reduce la un punct ce se
confunda cu originea axelor. Denumirile si
proprietatile unor astfel de drepte sunt aceleasi ca
si pentru dreptele perpendiculare pe unul din
planele de proiectie ( verticala, fronto - orizontala
si dreapta de capat ).
NR. ETAPELE FORMAŢII DE LUCRU ŞI
CONŢINUT/ SISTEME DE ACŢIONARE DOZARE OBSERVAŢII
CRT LECTIEI INDICAŢII METODOLOGICE

Pentru cei care nu au


reusit sa termine toate
Fixarea desenele se v-a da
cunoştinţelor şi Elevii sunt invitați să puna intrebari si sa isi exprime Individual tema de casa pentru
5 5 min
realizarea feed- parerea despre lectia prezentata ora urmatoare sa se
back-ului prezinte cu desenele
finalizate.
PLAN DE LECTIE

Tema:Drepte/Pozitii relative fata de planele de proiectie


Student:BALINT ALEXANDRU
Facultatea de Arhitectura Timisoara