Sunteți pe pagina 1din 17

Universitatea “Ovidius”, Facultatea de Științe Economice, Specializarea ECTS

PROIECT
- Sistemul de asigurare al calității -

Coordonator: Student:

Constanța 2017
Cuprins

1
Universitatea “Ovidius”, Facultatea de Științe Economice, Specializarea ECTS

Introducere ............................................................................................................................ 3
1. Sistemul calității............................................................................................................. 4

1.1. Comunicarea interna nesatisfacatoare................................................................. 4


1.2. Sprijin partial din partea conducerii intreprinderii…………………………….. 5
1.3. Lipsa de obiective……………………………………………………………… 6
1.4. Responsabilitățile privind politica în domeniul calității………..……………… 7
1.5. Responsabilitatile conducerii intreprinderii, in domeniul organizarii firmei….. 7
1.6. Responsabilitatile conducerii firmei referitoare la analize pe probleme de 8
calitate ………………………………………………………………………….
1.7. Responsabilitatile conducerii in relatiile cu beneficiarii……………………….. 8

2. Documentele necesare sistemului de asigurare a calitatii............................................... 11

3. Factorii fundamentali in estimarea categoriei de calitate............................................... 12


Anexa 1........................................................................................................................... 15
Anexa 2........................................................................................................................... 16
4. BIBLIOGRAFIE............................................................................................................ 17

2
Universitatea “Ovidius”, Facultatea de Științe Economice, Specializarea ECTS

INTRODUCERE

Noţiunea de calitate a evoluat în timp, astfel încât în zilele noastre criteriul


determinant este reprezentat de excelenţa tehnică a produsului sau a serviciului
prestat. Calitatea unui produs sau a unui serviciu este aşadar determinată de
coerenţa între oferta prestatorului sau a producătorului şi nevoile respectiv
aşteptările clientului. Se poate observa o glisare de la performanţa tehnică
intrinsecă respectiv calitatea produsului/serviciului, către căutarea satisfacerii
clientului, deci a asigurării calităţii serviciului.
Calitatea unui serviciu sau a unui produs este determinată de întrunirea mai
multor caracteristici esenţiale, şi anume: performanţa tehnică, feedbackul obţinut
de la clienţi (întrucât acesta măsoară cât de bine corespunde calitativ
produsul/serviciul în comparaţie cu aşteptările clientului), evaluarea continuă a
serviciului/produsului oferit şi satisfacţia clientului.
În conformitate cu standardul ISO 9000:2000, sistemul de management al
calităţii reprezintă totalitatea structurilor organizatorice, a responsabilităţilor,
procedurilor şi resurselor care au ca ţintă principală realizarea efectivă a calităţii.
Conform standardului român SR EN ISO 9000:2001, intitulat „Sisteme de
management al calităţii, Principii esenţiale şi vocabular”, ca litatea reprezintă
“aptitudinea unui ansamblu de caracteristici intrinseci de -a satisface anumite
cerinţe” 1.
Definiţia Managementului calităţii conform standardului ISO 9000:2006,
este cea mai larg acceptată. Conform acestui standard, Managementului calită ţii
reprezintă un „ansamblu de activităţi coordonate pentru a orienta şi controla o
organizaţie în ceea ce priveşte calitatea”. A orienta şi controla o organizaţie în
ceea ce priveşte calitatea presupune o abordare sistemică care să înglobeze idei,
politici, procese, resurse, relaţii, subsisteme de control şi monitorizare, părţi
interesate, toate acestea urmărind şi având ca demers final realizarea calităţii la
nivelul dorit. 2
Managementul calităţii este definit de ansamblul tuturor activităţilor care
determină politica judicioasă aplicată în domeniul calităţii, responsabilităţilor şi

1
V. Cătneanu, N. Drăgulănescu, M. Drăgulănescu - Calitatea Serviciilor, Editura Cimer*ES, Bucureşti 2002
2
Cecilia Pop - Managementul calităţii de la concept la implementare, Editura Tipo Moldova, Iaşi 2008, pag.91

3
Universitatea “Ovidius”, Facultatea de Științe Economice, Specializarea ECTS

obiectivelor pe care acestea le implementează în cadrul sistemului calităţii, prin


intermediul mijloacelor de planificare, de control şi de asigurare a îmbunătăţirii
calităţii
În acest fel, întregul sistem de management al calităţii este orientat pe
oragnizarea întregului ansamblu de activităţi şi asigură condiţiile necesare în
vederea realizării calităţii totale. Este absolut necesară implicarea tuturor
persoanelor în desfăşurarea activităţilor, întrucât calitatea serviciilor depinde în
foarte mare măsură de antrenarea personalului în efectuarea acestora.

1. Sistemul calitatii

Sistemul calitatii este un ansamblu format din structura organizatorica,


responsabilitatile, procedurile, procedeele si resursele necesare pentru aplicarea politicii
calitatii.

In ultima perioada, o serie de ziare si reviste din strainatate, care studiaza conceptul de
sistem al calitatii, au mentionat ca in unele firme programele de calitate sunt ineficace.

Sunt mentionate firme care nu au trecut testul calitatii si nu au realizat venituri


semnificative in acest domeniu. Cauza principala consta insa din existenta in cadrul firmelor
respective a trei bariere importante:

 comunicarea interna in cadrul firmei nesatisfacatoare;


 lipsa de perspective.

Aceste bariere analizate la nivelul firmei pot indica cauzele esecului intreprinderii in
domeniul calitatii.

1.1. Comunicarea interna nesatisfacatoare

In general, se utilizeaza forme de comunicare verbala: comunicarea intr-un singur


sens si comunicarea in ambele sensuri. In primul caz, in general, 'emitatorul' transmite un
ordin sau o directiva, 'receptorul neavand nici o posibilitate de a pune intrebari sau de a cere
lamuriri. In cel de al doilea caz acest lucru este posibil, chiar devine obligatoriu.

Implementarea unui sistem al calitatii presupune un mod diplomatic de derulare a unei


afaceri si nu o rezolvare rapida sau un capriciu autocratic. Pentru a reusi, este necesara
participarea voluntara a tuturor membrilor societatii comerciale si comunicarea in ambele
sensuri. Angajatilor trebuie sa li se permita sa puna intrebari si sa-si exprime parerile.

4
Universitatea “Ovidius”, Facultatea de Științe Economice, Specializarea ECTS

O actiune importanta este aceea de intocmire a unui plan de implementare a


calitatii, cunoscut, acceptat si insusit de catre toti angajatii firmei. Astfel ei vor putea
contribui efectiv la stabilirea si realizarea obiectivelor propuse.

1.2. Sprijin partial din partea conducerii intreprinderii

Daca conducerea intreprinderii nu va sprijini si incuraja implementarea sistemului de


asigurare a calitatii, atunci sigur nici simpli angajati nu o vor face. 'Calitate in tot ceea ce
facem' trebuie sa se transforme dintr-un slogan intr-o realitate concreta. In cadrul tuturor
activitatilor din cadrul firmei, la toate nivelurile ierarhice, pe primul loc trebuie sa se afle
managementul calitatii si nu actiunile conduse de expresia: 'daca este timp pentru calitate,
atunci'.
O alta problema pentru intreprindere este existenta sau absenta unor fonduri afectate
implementarii sistemului calitatii. Expresia 'calitatea este gratis' a lui Philip B. Crosby nu
trebuie preluata ad litteram. In realitate conducerile companiilor trebuie sa aloce sume
importante de bani pentru a avea certitudinea ca informatia, educatia, modalitatile si timpul
sunt disponibilizate pentru introducerea cu succes a sistemului de asigurare a calitatii.

Daca o intreprindere este stramtorata din punct de vedere financiar, ea trebuie sa isi
revizuiasca lista cheltuielilor prioritare, fiind necesara stoparea cheltuielilor inutile. Din
pacate primele sectoare in care conducerile intreprinderilor fac reduceri in acest caz sunt cele
de instruire, deplasari, ore suplimentare, angajari (permanente sau temporare), aprovizionarea
cu diverse articole a birourilor. Atentie insa, acestea sunt unele dintre domeniile in care se vor
introduce schimbarile privind sistemul de asigurare a calitatii, ceea ce duce in viitor la
aparitia unor greutati si probleme si mai mari.

Un alt aspect este acela legat de stimularea pozitiva sau negativa a personalului
angajat. Sloganurile de tipul 'calitatea inainte de toate' sau 'clientul are intotdeauna dreptate'
au devenit clisee in multe intreprinderi. De multe ori angajatii recepteaza implementarea
sistemului de asigurare a calitatii, lucrand in echipa si rezolvand problemele aparute, dar la
prima greseala, cand vor avea indrazneala sa faca acel lucru pentru care au fost pregatiti, sunt
penalizati. Este o eroare grosolana sa-l 'ucizi pe mesagerul' care face o prezentare reala a
situatiei conducerii firmei. Managerii intreprinderilor trebuie sa ofere, in multe situatii,
angajatilor autoritatea de a rezolva pe loc nemultumirile clientilor prin luarea prompta a unor
decizii care se impun. Prin acesta nu se pierde controlul asupra situatiei, deoarece managerul
poate ridica oricand aceasta delegare de autoritate.

5
Universitatea “Ovidius”, Facultatea de Științe Economice, Specializarea ECTS

Activitatea de conducere si specializare a personalului nu este o activitate usoara si nu


se produce instantaneu. Pentru a realiza o transformare treptata in directia dorita este necesar
ca managerul sa cunoasca tot ceea ce se petrece in cadrul firmei, iar utilizarea corecta a
metodelor de conducere bazate pe delegare si descentralizare vor evita aparitia anarhiei in
cadrul organizatiei.

1.3. Lipsa de obiective

Implementarea sistemului de asigurare a calitatii presupune intelegerea si acceptarea


acestui concept de catre fiecare membru al intreprinderii.

Este necesara elaborarea unui program minutios care sa se adreseze nevoilor specifice
ale intreprinderii in domeniul asigurarii calitatii si in care sunt specificate directiile principale
de actiune pentru realizarea unei schimbari de durata.

Colectivul de conducere al unei societati comerciale are un rol hotarator in proiectarea


si implementarea unui sistem adecvat de asigurare a calitatii, care trebuie sa cuprinda
urmatoarele:3

 sa stabileasca politica privind calitatea si sa decida modul de aplicare a sistemului de


asigurare a calitatii prin elaborarea unor decizii si impunerea nivelurilor de subordonare, care
sa-si desfasoare activitatile pe baza de proceduri sau instructiuni scrise;
 sa precizeze explicit autoritatea si responsabilitatile privind calitatea si sa infiinteze
compartimentul de calitate;
 sa asigure independenta persoanelor carora le-au fost delegate responsabilitati privind
asigurarea calitatii;
 sa puna accent pe identificarea neconformitatilor si luarea de masuri de prevenire,
remediere si sanctionare (dupa caz);
 sa ia masuri in vederea identificarii, difuzarii, colectarii si pastrarii corespunzatoare a
tuturor documentelor referitoare la calitate;
 sa asigure resursele financiare, materiale si de personal, in baza unei analize obiective
si planificate;
 sa utilizeze in domeniul calitatii un personal competent, cu experienta si sa asigure o
perfectionare continua a acestuia;

3
Soare I, Colceru D.A. - 1994

6
Universitatea “Ovidius”, Facultatea de Științe Economice, Specializarea ECTS

 sa ceara sa fie informat de modul cum nivelurile ierarhice subordonate isi exercita
atributiile privind calitatea;
 sa urmareasca eficienta sistemului aplicat si imbunatatirea continua a acestuia.

Responsabilitatile ce revin conducerii intreprinderii pot fi structurate astfel:

 politica in domeniul calitatii;


 organizarea firmei;
 analize pe probleme de calitate;
 relatiile cu beneficiarii.
1.4. Responsabilitatile privind politica in domeniul calitatii

Printre responsabilitatile privind politica in domeniul calitatii se pot enumera


urmatoarele:

 precizarea obiectivelor generale legate de elementele determinante privind calitatea;


 definitivarea necesarului de personal si numirea acestuia pentru compartimentul de
calitate, stabilirea responsabilitatilor si autoritatii acestuia, cat si asigurarea libertatii
organizatorice de a identifica si evalua problemele de calitate, de a initia si recomanda
actiunile corective;
 stabilirea unor criterii clare privind calificarea, experienta si competenta necesara
pentru toate functiile importante ce pot afecta calitatea;
 asigurarea cunoasterii si aplicarii politicii firmei privind calitatea la toate nivelurile
ierarhice;
 identificarea factorilor care afecteaza calitatea in relatiile cu beneficiarii sai si
stabilirea masurilor necesare pentru utilizarea eficienta a resurselor intreprinderii;
 precizarea mecanismului prin care se dispune evaluarea modului de functionare a
sistemului de asigurare a calitatii aplicat si a eficientei acestuia;

1.5. Responsabilitatile conducerii intreprinderii, in domeniul organizarii firmei

Responsabilitatile conducerii intreprinderii, in domeniul organizarii firmei,


constau in:

 conceperea si punerea in functiune a unei structuri organizatorice adaptata


obiectivelor prevazute prin politica calitatii;

7
Universitatea “Ovidius”, Facultatea de Științe Economice, Specializarea ECTS

 subordonarea directa fata de conducerea firmei a personalului cu functii pe linia


calitatii, asigurandu-i acestuia autoritate, libertate organizatorica si independenta fata de
costuri si grafice de realizare a produselor si / sau serviciilor;
 asigurarea efectuarii controlului prelucrarilor, livrarilor si / sau utilizarii unor produse
defecte dupa ce au fost corectate si s-au identificat cauzele care le-au generat;
 precizarea retelelor interne de comunicatii si a relatiilor dintre personalul cu functii pe
linia calitatii si personalul din celelalte compartimente, precum si dintre acesta si furnizorii de
produse sau servicii;
 identificarea cerintelor interne privind verificarile, asigurarea resurselor adecvate si
nominalizarea personalului competent pentru activitatile de verificare;
 verificarea proiectarii si auditurilor de sistem, proces, produs trebuie sa fie efectuata
de persoane independente fata de cele care poarta responsabilitatea directa efectuarii lor.
1.6. Responsabilitatile conducerii firmei referitoare la analize pe probleme de
calitate cuprind:
 efectuarea unor analize periodice asupra eficacitatii sistemului de asigurare a calitatii;
 planificarea analizelor se va face astfel incat sa se poata examina eficacitatea tuturor
functiilor sistemului pe o perioada de timp data, avand ca rezultat atat evidentierea
neconformitatilor cat si actiunile corective necesare.
1.7. Responsabilitatile conducerii in relatiile cu beneficiarii cuprind doua aspecte
importante:
 intreprinderea trebuie sa obtina si sa mentina calitatea ceruta la un nivel al costurilor
optim, prin utilizarea planificata si eficienta a resurselor umane, tehnologice, materiale,
financiare, etc.
 intreprinderea trebuie sa castige increderea beneficiarilor prin capabilitatea sa de a
livra produse si / sau servicii de calitatea ceruta, care sa fie cel putin mentinuta constant.

8
Universitatea “Ovidius”, Facultatea de Științe Economice, Specializarea ECTS

Aplicarea unui astfel de sistem al calitatii in cadrul intreprinderii asigura asa cum este
ilustrat in Figura nr 1. :

Figura nr 1. Componentele si avantajele sistemului calitatii

Produsele sau / si serviciile realizate trebuie sa indeplineasca urmatoarele


conditii:

 sa satisfaca un scop bine definit, o anume necesitate;


 sa satisfaca cerintele beneficiarilor;
 sa corespunda standardelor obligatorii si specificatiilor prevazute in documentatia
tehnica;
 sa se incadreze in cerintele actelor legislative si a altor cerinte ale intreprinderii;
 sa se realizeze la un cost care sa permita obtinerea unui profit rezonabil;
 sa se comercializeze la un pret accesibil si competitiv cu cel al unui produs similar
existent pe piata.

Principale probleme rezolvate prin implementarea unui sistem al calitatii sunt:

 asigurarea calitatii unor produse / servicii din faza de cercetare - proiectare a acestora,
atat din punct de vedere tehnic, cat si din punct de vedere al stabilirii responsabilitatilor ce
trebuie sa revina personalului implicat in toate fazele de realizare a acestora;
 corelarea optima calitate - costuri;
 asigurarea din faza de conceptie a cerintelor tehnico-economice si calitative pretinse
de beneficiari;

9
Universitatea “Ovidius”, Facultatea de Științe Economice, Specializarea ECTS

 posibilitatea aplicarii diferentiate pe categorii de produse a exigentelor cerintelor de


calitate, in functie de complexitatea, importanta si destinatia produselor, cerintelor
diferentiate ale clientilor, analiza eficientei economice;
 accentuarea activitatilor privind prevenirea defectelor in toate fazele de realizare a
unui produs sau serviciu, obtinandu-se o reducere a actiunilor corective si, automat, o
reducere a costurilor interne sau externe.

Practic, sistemul calitatii din cadrul unei intreprinderi, are rolul de a corela in mod
unitar problemele de coordonare, conceptie, executie, evaluare si atestare a calitatii
produselor / serviciilor in toate etapele ciclului de viata.

Fiecare furnizor de produse sau servicii, care afecteaza securitatea, sanatatea si


protectia mediului, este obligat sa-si stabileasca un sistem de calitate adecvat obiectului sau
de activitate, verificand daca proprii furnizori au realizat acest lucru. Toate produsele /
serviciile, activitatile intreprinderii trebuie executate pe baza de proceduri /
instructiuni scrise, aprobate si controlate, verificate in raport cu cerintele specificate.

In cadrul STAS ISO 9004 - 1994 sunt prezentate elementele sistemului calitatii
mentionate si in Tabelul nr 1. In conformitate cu aceste elemente, toate departamentele
intreprinderii sunt implicate pentru atingerea performantelor de calitate ale produselor sau
serviciilor realizate de catre firma respectiva.

Nr. Elementele sistemului calitatii


Crt (conform stas iso 9004 – 1994)
1. Calitatea in marketing
2. Calitatea in specificatii si proiectare
3. Calitatea in aprovizionare
4. Calitatea in productie
5. Controlul pregatirii, programarii, lansarii si urmaririi productiei
6. Controlul tehnic de conformitate, verificari si incercari ale produsului
7. Controlul echipamentelor de masurare si incercare
8. Identificarea, analiza, gestionarea si rezolvarea produselor neconforme
9. Actiuni corective asupra cauzelor care au generat neconformitati
10. Manipulare si activitati ulterioare productiei
11. Documentatia si inregistrarile calitatii
12. Personalul
13. Securitatea si raspunderea juridica asupra produsului
14. Utilizarea metodelor statistice
Tabelul nr 1. Componentele sistemului calitatii

10
Universitatea “Ovidius”, Facultatea de Științe Economice, Specializarea ECTS

In conformitate cu prevederile STAS ISO 9004 - 1994, capitolul 17 'Documentatia si


inregistrarile calitatii', in cadrul conceperii si implementarii sistemului calitatii trebuie
stabilite si respectate cateva mijloace de identificare, colectare, indexare, gestionare a
documentelor si inregistrarilor referitoare la calitate.

2. Documentele necesare sistemului de asigurare a calitatii

Principalele documente ale sistemului de asigurare a calitatii, sunt urmatoarele:

 manualul calitatii;
 procedurile elementelor sistemului de calitate;
 manuale compartimentale;
 documentatia tehnica de proiectare;
 documentatia tehnica de executie;
 specificatii, norme, regulamente, standarde nationale si / sau internationale;
 instructiuni sau proceduri de lucru;
 instructiuni sau proceduri de inspectie;
 proceduri operationale;
 proceduri de asigurare a calitatii;
 inregistrari de calitate ce constau in: rapoarte de inspectie, date ale incercarilor,
rapoarte de calificare, de validare, de audit, rapoarte / buletine de analiza a materialelor,
rapoarte referitoare la costurile calitatii, date ale verificarilor metrologice (buletine), rapoarte
referitoare la comportarea in exploatare a produselor.

Aceste documente urmaresc sa furnizeze certitudinea ca activitatile ce contribuie la


realizarea calitatii produselor sau serviciilor vor fi indeplinite efectiv, planificat, eficient si
controlat.

Documentele trebuie sa specifice responsabilitatile si autoritatile personalului implicat


atat in producerea respectivelor produse sau servicii, cat si ale celui ce realizeaza audituri,
controale, inspectii, verificari, astfel incat sa asigure ca:

a) sunt definite clar responsabilitatile generale si specifice in domeniul asigurarii


calitatii, pentru produsele sau serviciile ce sunt obiectul de activitate a firmei;

b) sunt stabilite in mod concret responsabilitatile si autoritatile pentru fiecare


activitate care contribuie la calitate, iar strategiile si obiectivele sunt suficiente pentru
atingerea cerintelor de calitate propuse, cu eficienta dorita.

11
Universitatea “Ovidius”, Facultatea de Științe Economice, Specializarea ECTS

3. Factorii fundamentali in estimarea categoriei de calitate


In vederea selectarii standardelor referitoare la sistemul de asigurare a calitatii, sunt
propusi, in Tabelul nr 2. sase factori fundamentali si un sistem de acordare a punctajului ce
serveste la estimarea preliminara a categoriei de calitate:

Factori fundamentali Trepte de evaluare Punctaj


Efortul de proiectare este minim si simplu 0
Complexitatea Efortul de proiectare este semnificativ dar simplu 1
procesului de Efortul de proiectare este semnificativ si complex 2
proiectare Efortul de proiectare este mare sau complex 3
Efortul de proiectare este mare si complex 4
Exista un proiect verificat in practica 0
Proiectul se realizeaza prin combinare de elemente 1
verificate in practica pentru aceeasi utilizare
Maturitatea Modificarea unui proiect verificat in practica pentru o 2
proiectului alta utilizare
Reproiectarea unui produs existent pentru o utilizare 3
diferita
Proiect nou, pe solutii noi, a unui produs complex 4
Produsul sau serviciul nu are caracteristici in limite 0
foarte stranse sau conditionate reciproc
Produsul sau serviciul are cateva caracteristici in limite 1
foarte stranse sau conditionate reciproc
Caracteristicile
Produsul sau serviciul are cateva caracteristici in limite 2
produsului foarte stranse si conditionate reciproc
sau Produsul sau serviciul are un numar semnificativ de 3
caracteristici in limite foarte stranse si conditionate
serviciului
reciproc
Produsul sau serviciul are un numar mare de 4
caracteristici in limite foarte stranse si conditionate
reciproc
Necesita cateva procese simple 0
Necesita un numar semnificativ de procese simple 1
Complexitatea
Necesita cateva procese complexe 2
executiei
Necesita un numar semnificativ de procese complexe 3
Necesita un numar mare de procese complexe 4
Nu conduce la riscuri pentru sanatatea si securitatea 0
personalului de exploatare
Securitate Conduce la un risc limitat pentru sanatatea si 1
securitatea personalului de exploatare
Conduce la un risc limitat pentru sanatatea si 2

12
Universitatea “Ovidius”, Facultatea de Științe Economice, Specializarea ECTS

Factori fundamentali Trepte de evaluare Punctaj


securitatea personalului de exploatare si / sau la un risc
limitat pentru populatie
Conduce la un risc inacceptabil pentru sanatatea si 3
securitatea personalului de exploatare si la un risc
limitat pentru populatie
Conduce la un risc inacceptabil pentru sanatatea si 4
securitatea personalului de exploatare si pentru
populatie
Conduce la dificultati in exploatare si / sau cheltuieli 0
suplimentare neglijabile
Ingreuneaza exploatarea si conduce la cheltuieli 1
suplimentare intr-o masura limitata
Eficienta Ingreuneaza exploatarea si conduce la cheltuieli 2
economica suplimentare intr-o masura semnificativa
Ingreuneaza exploatarea si conduce la cheltuieli 3
suplimentare intr-o masura importanta
Conduce la nefunctionarea produsului si la cheltuieli 4
suplimentare extrem de mari
Tabelul nr 2. Factori de evaluare fundamentali ai estimarii preliminare a sistemului de
asigurare a calitatii
Dupa evaluarea factorilor fundamentali si insumarea rezultatelor se stabileste, in
functie de valoarea sumei obtinute categoria de asigurare a calitatii , pe baza Tabelul nr 3..,
stiind ca pentru categoria a-V-a cerintele de executie sunt in conformitate cu normele
conventionale.

Dupa aprobarea documentelor sistemului de asigurare a calitatii de catre conducerea


societatii comerciale, ele devin obligatorii pentru toate compartimentele si persoanele
implicate in problemele de calitate, drept pentru care acestea trebuie sa fie cunoscute si
respectate.

Suma Categoria de asigurare a calitatii


18 – 24 CATEGORIA I
13 – 17 CATEGORIA II
8 – 12 CATEGORIA III
4- 7 CATEGORIA IV
0- 3 CATEGORIA V
Tabelul nr 3. Stabilirea categoriei de asigurare a calitatii

13
Universitatea “Ovidius”, Facultatea de Științe Economice, Specializarea ECTS

Pentru aplicarea acestor directive se parcurg urmatoarele etape:

 arhivarea tuturor documentelor sistemului de asigurare a calitatii pentru fiecare


compartiment;
 informarea sefului de compartiment de existenta acestora de catre responsabilul
asigurarii calitatii;
 stabilirea de catre conducere a etapelor si a cadrului general de insusire a
responsabilitatilor ce revin tuturor angajatilor firmei, a modului de testare a cunostintelor
acestora;
 planificarea de audituri de catre compartimentul de asigurare a calitatii, privind
cunoasterea, aplicarea si respectarea cerintelor ce se regasesc in documentele sistemului de
asigurare a calitatii;
 stabilirea de masuri pentru personalul care nu cunoaste si nu respecta cerintele si
responsabilitatile pe linie de asigurare a calitatii;
 efectuarea de propuneri de corectie pe linia calitatii catre conducerea intreprinderii,
de catre biroul de asigurare a calitatii, pentru imbunatatirea activitatilor.

Dupa definitivarea sistemului de asigurare a calitatii al intreprinderii, acesteia ii revine


responsabilitatea de a asigura aplicarea permanenta si eficienta a cerintelor de asigurare a
calitatii la specificul produselor si serviciilor sale.

Conducerea firmei va lua masuri de supraveghere si corectare prompta a deficientelor


ce pot aparea precum si de informare a organelor de certificare asupra deficientelor majore ce
pot aparea.

In vederea certificarii se intocmeste un dosar ce trebuie sa cuprinda: manualul


calitatii, cererea catre organismul acreditat pentru certificare, copie dupa procedurile
elementelor sistemului calitatii adoptat.

In urma evaluarii sistemului calitatii de catre organismul solicitat, aceste va elibera un


certificat prin care va confirma ca sistemul de calitate satisface cerintele.
În concluzie, Sistemul calitatii reprezinta, ansamblul de structuri organizatorice,
responsabilitati, proceduri, procedee si resurse, ce au ca obiectiv final aplicarea politicii
calitatii. Sistemul calitatii reprezinta ansamblul de structuri organizatorice, responsabilitati,
proceduri, procedee si resurse, avand ca scop aplicarea politicii calitatii, deci a orientarilor si
obiectivelor generale ale unui agent economic in ceea ce priveste calitatea, asa cum sunt ele
exprimate de catre conducerea superioara a acestuia.

14
Universitatea “Ovidius”, Facultatea de Științe Economice, Specializarea ECTS

Anexa 1

CONCEPTUL DE ASIGURAREA CALITĂŢII


ASIGURAREA CALITĂŢII

Ansamblul activităţilor preventive prin


care se urmăreşte în mod sistematic să
se asigure corectitudinea şi

Planificare Ţinere sub


Organizare Coordonare Antrenare control

în scopul de a garanta obţinerea


rezultatelor la nivelul calitativ dorit

ASIGURAREA
CALITĂŢII

REALIZAREA UNOR REALIZAREA UNOR


OBIECTIVE OBIECTIVE
EXTERNE INTERNE

 Reprezintă activităţile  Reprezintă activităţile


desfăşurate, în scopul de a da desfăşurate pentru a da
încredere clienţilor că sistemul încredere conducerii firmei că
calităţii furnizorului permite va fi obţinută calitatea cerută
obţinerea calităţii cerute

15
Universitatea “Ovidius”, Facultatea de Științe Economice, Specializarea ECTS

Anexa 2.

Conceptul de control al calităţii

Supravegherea calităţii reprezintă monitorizarea şi


verificarea continuă a stării unei entităţi, în scopul asigurării
că cerinţele specificate sunt satisfăcute.

Evaluarea calităţii reprezintă examinarea sistematică,


efectuată pentru a determina în ce măsură o entitate
este capabilă să satisfacă cerinţele specificate.

CONTROLUL CALITĂŢII

Inspecţia calităţii reprezintă activităţile prin care se


măsoară, examinează, încearcă una sau mai multe
caracteristici ale unei entităţi şi se compară rezultatul cu
cerinţele specificate, în scopul determinării conformităţii
acestor caracteristici

Verificarea calităţii reprezintă confirmarea


conformităţii cu cerinţele specificate, prin examinarea şi
aducerea de probe tangibile.

16
Universitatea “Ovidius”, Facultatea de Științe Economice, Specializarea ECTS

4. BIBLIOGRAFIE
 V. CĂTNEANU, N. DRĂGULĂNESCU, M. DRĂGULĂNESCU - Calitatea
Serviciilor, Editura Cimer*ES, Bucureşti 2002

 CECILIA POP - Managementul calităţii de la concept la implementare, Editura Tipo


Moldova, Iaşi 2008, pag.91

 ANDRONIC BOGDAN - Economia întreprinderii, Universitatea Danubius,


Galaţi, 2011
 ANDRONIC BOGDAN - Economie comercială, Universitatea Danubius,
Galaţi, 2011
 OLARU, M. - Managementul Calităţii, Editura Economică, Bucureşti,
 OLARU, M., TANŢĂU, A - Managementul producţiei şi al calităţii, Editura
Economică Preuniversitaria, Bucureşti,2002

17

S-ar putea să vă placă și