Sunteți pe pagina 1din 22

Rolul CIT în crearea brandului turistic

al unei destinații noi

Studiu de caz CNIPT Caracal


Cuprins

Prezentarea Centrului de Informare Turistică

Brandul turistic al unei destinații noi

Rolul centrului de informare CNIPT Caracal


Prezentarea Centrului de Informare Turistică
Proiectul
„Centrul Naţional de Informare şi
Promovare Turistică în Municipiul
Caracal” cod SMIS 48856 a fost
finanţat prin:

Operaţiunea – Crearea Centrelor


Naţionale de Informare şi Programul Operaţional Regional
Promovare Turistică (CNIPT) şi 2007 - 2013
dotarea acestora.

Domeniul major de intervenţie 5.3


„Promovarea potenţialului turistic şi
crearea infrastructurii necesare, în scopul Axa prioritară 5 -Dezvoltarea durabilă
creşterii atractivităţii României ca şi promovarea turismului
destinaţie turistică”
Prezentarea Centrului de Informare Turistică

Misiunea este de a
promova potenţialul
Obiectivul general este
turistic al municipiului
promovarea
Caracal, de a prezenta
potenţialului turistic
toate ofertele turistice
românesc, cu
şi atracţiile turistice
precădere al
locale şi regionale în
potenţialului turistic
scopul creşterii
antropic din
numărului turiştilor în
municipiul Caracal.
zonă și al atractivității
zonei.
Brandul turistic al unei destinații noi

nume, termen, semn, simbol, design sau o combinație a


acestora, care conduce la identificarea bunurilor sau
Brand servicilor unei organizații sau a unui grup de organizații
pentru a-l putea diferenția de restul competitorilor.
(Keller 1993)

un nume, un simbol, un logo, un cuvânt cheie sau orice semn


grafic ce identifică şi totodată diferenţiază destinaţia; mai
Brandul destinaţiei
mult, acesta exprimă promisiunea unei experienţe de călătorie
memorabile ce este asociată în mod unic cu destinaţia;
[brandul] serveşte la consolidarea legăturii emoţionale dintre
vizitator şi destinaţie”. (Ritchie & Ritchie, 1998)
Brandul turistic al unei destinații noi
Este un proces de management
în industria turismului, care
necesită abordarea a două
aspecte:

colaborarea între stakeholderi evaluarea necesităților si


(interni și externi) dorințelor turiștilor
Brandul turistic al unei destinații noi

Stakeholderi externi:
primăria, consiliul local,
organizații locale de
dezvoltare, camerele de
Stakeholderi interni:
comerț și industrie, asociații
angajații centrului de hoteliere, întreprinzători și
informare, managerul de manageri din diverse domenii
proiect, ale turismului și serviciilor,
voluntari proprietarii sau
administratorii unităților de
cazare, unități de alimentație,
agenții de voiaj, ghizi, mass
media, ONG-uri, etc.
Brandul turistic al unei destinații noi
• oficiali ai administraţiei publice locale pe care îi interesează sau sunt
implicaţi direct în activităţi legate de dezvoltarea turismului (directorii
economici, de dezvoltare, membrii ai Consiliului Local, primarii, etc.);
• operatori de voiaj sau turism; reprezentanţi ai agenţiilor de turism;
Crearea unui asociaţii turistice locale sau filiale locale ale asociaţiilor naţionale;
grup de lucru • proprietarii sau directorii generali ai hotelurilor, restaurantelor,
centrelor sportive, servicii;
• reprezentanţii sectorului bancar şi ai unei agenţii de dezvoltare
regională.
• reprezentantul local/regional al Autorității Naționale pentru Turism.

• Locații diverse din România dispun de multe elemente necesare pentru


o activitate turistică de succes, cum ar fi munți, plaje și râuri, alte zone
au o semnificație istorică, arhitecturală sau culturală, sunt și zone care
Găsirea au atracții turistice antropice: terenuri de golf, baze sportive, stațiuni de
elementelor diferite tipuri, centre de conferințe etc.
definitorii
Brandul turistic al unei destinații noi
• Numărul de paturi din hoteluri, moteluri, pensiuni, vile, cabane,
campinguri sau alte capacităţi de cazare existente într-o anumită
zonă;
• Calitatea cazării (ex: numărul de “stele”);
Evaluarea calităţii • Restaurantele, serviciile de catering şi alte servicii de alimentaţie
atracţiilor şi a publică, precum şi calitatea serviciilor şi facilităţilor;
serviciilor
administrative • Numărul şi calitatea angajaţilor instruiţi;
aferente: • Alte servicii disponibile în regiune, cum ar fi servicii de ghid,
divertisment, închirieri de automobile şi de echipamente pentru
maşini, drumeţii sau sporturi.

• puncte tari, puncte slabe, oportunităţi, ameninţări pentru fiecare


dintre aceste aspecte: resurse financiare, marketing şi dezvoltare de
Analiza SWOT: produse.
Brandul turistic al unei destinații noi
• Concluziile analizei SWOT reprezintă baza stabilirii obiectivelor pentru
planul de acţiune care va orienta şi va îndruma activitatea de dezvoltare
Elaborarea turistică pe cele trei aspecte. Se vor stabili termene-limită şi responsabili
unui Plan de pentru fiecare dintre obiective.
Acţiune

• Pentru a transforma planul de acţiune în document de lucru oficial al


comunităţii, acesta trebuie să fie recunoscut în mod public. Consiliul
Aprobarea Local trebuie să recunoască şi să aprobe planul de acţiune şi implicaţiile
Planului de financiare ale acestuia.
Acţiune

• Pentru o bună implementare a planului de acţiune, trebuie să existe o


Implementarea singură entitate responsabilă şi identificabilă, grupul de lucru pentru
Planului de turism.
Acţiune
Rolul centrului de informare
CNIPT Caracal
Centrele de informare turistică
oferă o varietate de servicii directe
de informare, cunoscând unicitatea
comunității;

În comunitățiile mici, centrele au un


rol important în propagarea compactă
Pot ajuta turiștii să a informațiilor, hotelurile nu au
planifice intinerarii și capacitatea de a oferi informații pentru
să-și utilizeze eficient turiști (prezența unui nr. mic de
timpul alocat vizitei; angajați și pregătirea acestora), iar
agențiile tour operatoare nu au o rețea
extinsă;

Coordonează partea de social media și site


a centrului, modalități indirecte de
informare pe care turiștii le pot utiliza;
Rolul centrului de informare
CNIPT Caracal

Evaluarea Organizare
potențialului evenimente:

• Căutarea atracțiilor turistice existente • Târguri de profil, locale,


și potențiale și evaluarea acestora; regionale, naționale dar și
• Evaluarea calității din punct de vedere internaționale (întâlnirea cu
al normelor internaționale de igienă și potențiali clienți, alcătuirea de
siguranță și al așteptărilor turiștilor; baze de date cu clienți etc);
• Identificarea infrastructurii turistice • Seminarii, cursuri de specializare,
inițiale: hoteluri, spații de cazare, workshop-uri;
restaurante, nevoile turiștilor, resurse • Întâlniri periodice cu
potențiale. stakeholderii externi.
Rolul centrului de informare
CNIPT Caracal

Marketing pe Mass media


internet periodic
informată

• Informații pentru planificarea • Transmiterea de informații


călătoriei: programul obiectivelor clare, la zi;
turistice, coordonate, calendarul
• Propagarea reclamelor;
evenimentelor, fotografii etc;
• Discuții și întâlniri cu
• Rețele sociale actualizate constant;
reprezentanții mass-media.
• Expedierea de e-mail-uri
informative, promoționale.
Rolul centrului de informare
CNIPT Caracal
Patrimoniu cultural și istoric:

tezaur etnografic și folcloric variat, tradiția călușul care


este inclusă în patrimonial imaterial UNESCO

peste 131 de case monument istoric cu o arhitectură


specială: Teatrul Național din Caracal, Muzeul
Romanațiului, Pinacoteca „Marius Bunescu”, Casa
memorială „Iancu Jianu”, Foișorul de foc, etc.
festivaluri: Festivalul Internațional de folclor „Călușul Românesc”,
Festivalul Național de Teatru; Festivalul de Teatru și Film de scurt
metraj „FesTin”, Festivalul de muzică ușoară „Radu Șerban”,
Festivalul de Comedie, Festivalul – concurs „De dor de Primăvară”,
Festivalul național – concurs de poezie „Virgil Carianopol”.

spectacole de teatru, expoziții, manifestări folclorice pe


tot parcursul anului.
Rolul centrului de informare
CNIPT Caracal
Atracțiile naturale: Parcul Constantin Poroineanu, parc cu specii
exotice; salba de lacuri, râul Gologan, ale cărui ape sunt
canalizate subteran pe cuprinsul localității.

Atracții religioase: varietatea lăcașelor de cult din oraș: Biserica


Domnească, Biserica Toții Sfinții, Sinagoga și cimitirul evreiesc
din Caracal.

Turiștii care practică sportul și explorarea, trasee pentru ciclism,


drumeții, pescuit, practicarea caiacului, canoe, pluta pe râul
Gologan sau alte activități în aer liber.

Turismul de afaceri: varietatea locațiilor care pot găzdui diferite


evenimente.
Rolul centrului de informare
CNIPT Caracal

Site-ul www.cniptcaracal.ro
CNIPT Caracal a fost deschis în este adus la zi de către angajați,
data de 16 noiembrie 2015. De oferă informații actualizate și
la deschidere și până în prezent a temeinice pentru turiști, având
reușit să organizeze diferite de la lansare până în prezent
activități, evenimente, reuniuni, peste 12.700 de vizitatori unici,
să ofere informațiile necesare pagina de facebook Centrul
pentru aproximativ 8200 de Național de Informare și
vizitatori care au pășit în centru. Promovare Turistică Caracal are
peste 1300 de like-uri.
Rolul centrului de informare
CNIPT Caracal
În luna iunie, CNIPT Caracal, a
organizat primul eveniment,
„Produs în Caracal”, în
parteneriat cu Centrul Cultural
Municipal Caracal. Misiunea
târgului a fost aceea de a
promova cultura, tradiţiile,
produsele şi serviciile locale,
acesta desfăşurându-se în
aceeaşi perioadă cu Festivalul
Internaţional de Folclor
Căluşul Românesc.
Rolul centrului de informare
CNIPT Caracal
Căutarea atracțiilor turistice (atât locale cât și regionale) existente și
potențiale și evaluarea acestora;

Întâlniri și discuții periodice cu stakeholderii externi;

Căutarea de modalități de promovare prin diferite medii, care să nu


producă costuri suplimentare, ci să fie efectuate în mod voluntar:
ONG-ul ZigZag prin România, agenția de publicitate turistică ArtTour
România etc;

Fotografii și filmări cu drona ale artiștilor locali, fotografii profesionale


efectuate de către angajați cu dotările centrului;

Informarea promptă a vizitatorilor;


Rolul centrului de informare
CNIPT Caracal

Participarea la editarea și conceperea materialelor de promovare: hărți,


pliante, semne de carte, cărți de vizită;
Conceperea de noi modalități de promovare: organizare de
evenimente specifice, organizare de grupuri de oameni dornici în
promovarea diferitelor tipuri de turism;
Întâlnirea cu oameni care pot aduce informații despre specificul
local, istoria și geografia locurilor;
Alcătuirea unei baze de date cu persoanele care pot contribui la
creșterea atractivității zonei, persoane care fac lucruri unice,
producători din diferite domenii;
Participarea activă la evenimentele care se desfășoară la nivel local,
dar și regional, etc.
Autor: Cristina Șoimu
Consilier responsabil al Centrului Național de Informare și
Promovare Turistică din Municipiul Caracal
Telefon: 0768/503.787
Email: cris.soimu@gmail.com