Sunteți pe pagina 1din 21

Transportul feroviar international

Definitie, caracteristici, componente, contract, tarife

Transporturi, expeditii si asigurari internationale Folie 1


I: Definitie, avantaje, limite(1)
Definitie
- forma de transport terestru care asigura deplasarea in timp si spatiu a marfurilor
cu ajutorul locomotivelor si vagoanelor- care circula dupa un program prestabilit,
pe trasee fixe (caile ferate) - intre 2 locatii aflate, de obicei, pe teritoriul a 2 state
diferite.

Avantaje

1. Eficienta maxima in transportul marfurilor solide si lichide, produse finite si


semifabricate, in partizi mari.
2. Asigura transportul door-to-door , in cazul in care agentii economici detin cai
ferate industriale (uzinale).
3. Preturi mai scazute pe distante medii si lungi, fata de transporturile rutier si
aerian.
4. Procesul de transport se desfasoara neintrerupt, ziua si noaptea si in tot cursul
saptamanii, in conditii de regularitate si potrivit unor grafice prestabilite.
5. Grad ridicat de siguranta, ca urmare a respectarii stricte a normelor de siguranta a
circulatiei pe caile ferate.

Transporturi, expeditii si asigurari internationale Folie 2


I: Definitie, avantaje, limite, tendinte(2)

Limite
• Nu poate asigura in orice conditii transportul door-to-door => necesita
combinarea cu transportul rutier si transbordarea marfurilor;
• Durata de transport mai mare decat in tr. rutier din cauza vitezei comerciale
reduse.
Cauze: - perioadele de stationare in triaje;
- timpi ridicati de incarcare - descarcare.

Tendinte
• Cresterea puterii si capacitatii de transport a mijloacelor de transport feroviar.
• Intarirea sigurantei marfurilor pe transportul feroviar.
• Adancirea specializarii mijloacelor de transport.
• Datorita poluarii mai scazute, este incurajat in schimburile intracomunitare.

Transporturi, expeditii si asigurari internationale Folie 3


II: Componentele transportului feroviar (1)

1. CAILE FERATE
• Ansamblu de constructii si instalatii care asigura circulatia
locomotivelor si vagoanelor pe un anumit teritoriu.
• Lungimea retelei de CF (Ro) = 10 785 km (2010)
24% linii duble – sub media europeana
42% linii electrificate (4020km) – peste media europeana(loc 12)
• Elementele constructive ale cailor ferate:
Infrastructura: terasamente, poduri, tuneluri, viaducte
Suprastructura: sinele, traversele, schimbatorii de cale, instalatiile de
semnalizare
Ecartamentul = distanta dintre fetele interioare ale sinelor fixate rigid in
traversele de lemn sau beton precomprimat.
Tipuri de ecartament: a) normal 1435 mm – Romania si Uniunea Europeana
(exceptie Finlanda)
b) speciale 1524 mm – CSI ; 1675mm – SUA

Transporturi, expeditii si asigurari internationale Folie 4


II: Componentele transportului feroviar (2)

Clasificarea cailor ferate dupa importanta ec. si trafic:

Cai ferate magistrale = asigura legaturile Capitalei cu principalele orase


ale tarii si cu sistemele de transport ale tarilor vecine(8 magistrale).

Cai ferate principale = leaga Bucurestiul de orasele principale ale tarii;


sunt incluse partial in magistrale.

Cai ferate secundare = deservesc anumite zone urbane si asigura


legaturile acestora cu liniile principale si secundare.

Cai ferate uzinale (industriale) = apartin agentilor economici care


dispun de aceste linii si deservesc procesele tehnologice ale acestora;
accesul vagoanelor si locomotivelor se face prin statia CF din zona.

Transporturi, expeditii si asigurari internationale Folie 5


II: Componentele transportului feroviar (3)

2. Locomotivele
• Mijloace de tractiune propulsate electric, diesel, diesel-electric,
diesel-hidraulic.
Caracteristici parc feroviar Romania:
• Densitatea locomotivelor = 0,27 loc/ km - peste media
europeana(loc 5)
• Viteza constructiva redusa si greutate mare
• Structurat in special pentru traficul greu de marfa.

3. Vagoanele
• Locul 3 in Europa ca nr. de vagoane;
• Structura orientata pe traficul greu de marfa: minereuri, carbune,
sare, busteni si cherestea, etc.
• Deficit de vagoane izoterme, frigorifice, platforme container, etc.
Transporturi, expeditii si asigurari internationale Folie 6
III: Conditii generale in transportul feroviar(1)

1. Marfuri excluse
• Marfuri care din cauza dimensiunilor, greutatii, prezentarii nu pot fi
transportate cu materialul rulant al caii ferate (agabaritice);
• Expeditii in greutate totala sub 12 kg;
• Caramizile de lut nearse sau arse rudimentar.
2. Marfuri conditionate la transport
• Marfuri ale caror transport, incarcare, descarcare sau transbordare
nu pot fi realizate in statiile CF de incarcare, descarcare, tranzit;
• Autovehiculele si instalatiile care necesita ungere, numai cu un
mecanic care sa se ocupe de gresarea lor periodica;
• Vietatile numai cu insotitor care sa se ocupe de hrana si
supravegherea starii de sanatate;
• Fanul si paiele sunt admise la transport numai in baloturi presate
mecanic.

Transporturi, expeditii si asigurari internationale Folie 7


III: Conditii generale in transportul feroviar(2)

A. Expeditii de coletarie
• Marfuri cu greutate 12 – 5000kg;
• Coletele nu trebuie sa depaseasca 8 m;
Expeditiile sub 12 kg se pot efectua de serviciul de mesagerie al
postei.
Coletarie – vagoane atasate la trenurile de marfa
Mesagerie – vagoane atasate la trenurile de persoane

B. Expeditii de vagoane
• Marfuri predate in vagoane puse la dispozitia exclusiva a
predatorului, in greutate pana la limita de incarcare a vagonului;
• Limita de incarcare a vagonului: greutatea maxima ce poate fi
incarcata intr-un vagon, in functie de caracteristicile constructive
ale vagonului si de sarcina admisa pe osie si pe metru liniar de
vagon, pe intreg parcursul.
Transporturi, expeditii si asigurari internationale Folie 8
III: Conditii generale in transportul feroviar(3)

Limita de incarcare a vagonului


= greutatea maxima ce poate fi incarcata intr-un vagon in functie de
caracteristicile constructive ale vagonului si de sarcinile admise pe
osie, respectiv pe metru liniar de vagon, pe intreg parcursul.

Exemplu: Un vagon de 4 osii are tara de 25t si lungimea intre


discurile tampoanelor de 12m. Pe parcurs sunt admise 12t/osie si
6t/ml de vagon. Sa se calculeze limita de incarcare a vagonului si
cantitatea de marfa ce poate fi incarcata.
Raspuns:
Sarcina admisa pe osie: 12t/osie x 4 = 48 t
Sarcina admisa pe ml: 6t/ml x 12 = 72 t
Prin urmare, limita comuna de incarcare a vagonului este de 48t.
Cantitatea de marfa = 48t – 25t = 23t

Transporturi, expeditii si asigurari internationale Folie 9


IV. Tarifele aplicabile in transportul
feroviar international (1)
- se calculeaza prin insumarea tarifelor tarilor pe teritoriul carora se
deruleaza transportul, respectiv de la statia de predare si pana la cea de
destinatie.
- Cheltuielile fixe(amortizarea mijloacelor fixe, intretinerea si reparatia cailor
ferate, salariile personalului) = 75-85%

- Criterii in negociere :

tariful si valabilitatea acestuia;


durata transportului;
conditia si modalitatea de plata;
aria de acoperire in destinatii/tari;
tipul de vagon;
bonitatea carausului/brokerului;
renumele acestuia.

Transporturi, expeditii si asigurari internationale Folie 10


IV. Tarifele aplicabile in transportul
feroviar international (2)
Principii de constructie tarifara
Pretul transportului (taxele de transport) variaza in functie de:
1. Distanta parcursa.
2. Valoarea unitara a marfii si de gradul ei de prelucrare.
3. Felul expeditiei.
4. Regimul de viteza.
5. Conditiile speciale de transport.
6. Negociere

Transporturi, expeditii si asigurari internationale Folie 11


V. Contractul de transport feroviar
international (1)
DEFINITIE
- contractul prin care un transportator/broker se
angajeaza sa-i asigure expeditorului (predatorului)
transportul pe cale ferata a unei cantitati de marfa intre
doua localitati din tari diferite, in schimbul unui pret
determinat sau determinabil si intr-un anumit termen.
- el se considera incheiat din momentul in care CF de
predare a primit marfa la transport , insotita de
scrisoarea de trasura pe care a aplicat stampila sa.
- data stampilei este considerata data expedierii marfii.
- are un caracter international unic = angajeaza
raspunderea tuturor CF care participa la derularea
transportului marfii respective pana la destinatar.

Transporturi, expeditii si asigurari internationale Folie 12


V. Contractul de transport feroviar
international(2)
SCRISOARE DE TRASURA TIP CIM
- dovada existentei contractului feroviar international.
- se tipareste in 2 sau trei limbi, dintre care cel putin una trebuie sa fie
germana si/sau rusa.
- se intocmeste pentru fiecare expeditie, dupa caz in una din
urmatoarele 2 variante:
• Pentru transportul marfurilor de mica viteza;
• Pentru transportul marfurilor de mare viteza (barata cu 2 benzi
rosii).

Transporturi, expeditii si asigurari internationale Folie 13


V. Contractul de transport feroviar
international(3)
SCRISOARE DE TRASURA TIP CIM
- se intocmeste in set de 7 exemplare originale, semnate si stampilate
de expeditor/predator si calea ferata primitoare:
Originalul – insoteste transportul pe tot parcursul si se elibereaza
destinatarului odata cu marfa;
Foaia de expeditie – este oprita in statia de destinatie si este
folosita la decontarea cheltuielilor intre CF
- este eliberata intr-un numar egal cu cel al CF participante
Avizul si adeverinta de primire – insotesc marfa pana la
destinatar pentru confirmarea primirii marfii
Duplicatul - ramane la predator, face dovada expedierii marfii
- serveste la incasarea contravalorii marfii
Matca – ramane in statia de frontiera
Certificatul scrisorii de trasura – ramane in statia de frontiera
Copia scrisorii de trasura – ramane la statia de expediere
Transporturi, expeditii si asigurari internationale Folie 14
V. Contractul de transport feroviar
international (4)
SCRISOARE DE TRASURA TIP CIM
Campuri obligatorii impuse de COTIF:
Numele si adresa expeditorului si semnatura acestuia;
Numele si adresa destinatarului;
Numele statiei si a CF de predare;
Nr. vagonului si felul acestuia;
Numele statiei de destinatie;
Denumirea generica a marfii si felul ambalajului;
Incadrarea tarifara;
Numarul coletelor, marcajelor speciale si numerele lor;
Greutatea bruta (si, uneori, volumul);
Documentele anexate – cerute de autorit. vamale si
administrative;
Locul si data intocmirii scrisorii de trasura

Transporturi, expeditii si asigurari internationale Folie 15


V. Contractul de transport feroviar
international (5)
SCRISOARE DE TRASURA TIP CIM
Campuri facultative:
Taxele pe care expeditorul le ia in sarcina sa;
Tarifele care trebuie sa se aplice;
Suma rambursului si debursului;
Ramburs.
Este un procedeu prin care expeditorul marfurilor foloseste
transportatorul, pentru incasarea de la destinatar a contravalorii
marfurilor transportate.
Deburs.
Este un procedeu prin care expeditorul marfurilor foloseste
transportatorul, pentru a transmite o suma de bani catre destinatar,
pentru executarea unor operatiuni privind marfa transportata.
Acceptarea unui ramburs sau deburs, creste tariful de transport.

Mentiunea ca destinatarul nu are dreptul sa modifice contractul de


transport;
Numarul insotitorilor sau mentiunea “fara insotitor”.

Transporturi, expeditii si asigurari internationale Folie 16


V. Contractul de transport feroviar
international (6)
SCRISOARE DE TRASURA TIP CIM
Termene de executare:
Incep sa curga de la ora 24 a zilei in care marfa a fost primita la transport.
se compun din:
1) termen de expediere
- necesar statiilor de expediere si celei de destinatie pentru efectuarea unor
operatiuni comerciale si tehnice;
- 12h/24h pt. transport mare/mica viteza
2) termen de transport
- durata transportului intre statia de predare si cea de destinatie;
- variaza in functie de distanta si de viteza tehnica(vagoane complete):
cu mare viteza: 24h pentru fiecare 400km tarifari inceputi;
• cu mica viteza: 24h pentru fiecare 300km tarifari inceputi
3) termene suplimentare
- pentru cauze obiective precum: formalitati vamale, verificarea marfii pe
parcurs, adaparea si vizita veterinara, refacerea ambalajului, etc.
Transporturi, expeditii si asigurari internationale Folie 17
V. Contractul de transport feroviar
international (7)
SCRISOARE DE TRASURA TIP CIM
Obligatiile CF:

Sa verifice exactitatea mentiunilor privitoare la numarul


coletele;
Sa verifice starea aparenta a marfii si a ambalajului ei;
Sa inmaneze destinatarului documentele anexate CIM.

Daca se vor constata inexactitati (incadrare


tarifara, cantitati in minus) atunci costul
verificarii va fi suportat de catre predator.
Transporturi, expeditii si asigurari internationale Folie 18
V. Contractul de transport feroviar
international (8)

SCRISOARE DE TRASURA TIP CIM


Drepturile CF:

Sa inscrie in CIM rezervele sale si


argumentarea lor;
Sa solicite verificarea greutatii brute si a
continutului coletelor;

Transporturi, expeditii si asigurari internationale Folie 19


V. Contractul de transport feroviar
international (9)
SCRISOARE DE TRASURA TIP CIM
Raspunderea CF:
Pentru pierderea marfurilor
Daca marfa nu a fost predata in 30 zile de la termenul convenit
sau
In termen de 60 zile de la predarea marfii carausului
daune: 100% valoarea facturata a marfurilor;
Pentru deterioarea marfurilor => daunele constatate de catre o instituie
neutra (SGS) sau prin negociere;
Pentru intarziere in livrare la destinatie => daunele nu depasesc valoarea
facturata a marfurilor;
Pentru pierderea documentele => daune la concurenta valorii facturate a
marfurilor.

Transporturi, expeditii si asigurari internationale Folie 20


Va multumesc pentru atentia
acordata!

Transporturi, expeditii si asigurari internationale Folie 21