Sunteți pe pagina 1din 19

STOCURILE

Definitie, caracteristici, clasificare


CUPRINS

• Introducere

• Capitolul 1 – Politici. Clasificare. Tipologie

• Capitolul 2 - Restricţiile şi Costurile generate de stocuri

• Capitolul 3 – Controlul stocurilor

• Capitolul 4 – Evaluarea stocurilor

Transporturi, expeditii si asigurari internationale 1


Introducere

• Stocurile reprezinta materiile prime, componentele,


subansamblele, produsele în curs de prelucrare sau produsele
finite care sunt menţinute în vederea utilizării lor, pe măsura
apariţiei nevoii.

• Stocurile există în numeroase puncte ale sistemului logistic al


firmei:
* în mijloacele de transport
* în depozite aflate în cadrul unităţilor de producţie
* în centre de distribuţie proprii
* în magazine.

Transporturi, expeditii si asigurari internationale 2


1.1 Rolul şi importanţa stocurilor

• Îmbunătăţirea serviciului logistic pentru clienţi


- Disponibilitatea produselor pentru satisfacerea cererii
clienţilor
• Echilibrul relaţiei dintre cerere si ofertă
• Reducerea costurilor
- Economiile de scară în domeniul producţiei
- Economiile de scară în domeniul cumpărării şi transportului
- Valorificarea unei conjuncturi favorabile a preţurilor
• Diminuarea incertitudinii
- Menţinerea unor stocuri de siguranţă

Transporturi, expeditii si asigurari internationale 3


1.2 Influenţa nivelului din canalul de marketing

• Angrosistul detine un volum mai mare de stocuri decat detailistul


*Obiectivul: păstrarea unui sortiment adecvat de produse la un cost
minim

• Detailistul detine o varietate mai mare de stocuri decat angrosistul


*Detailistul pune accentul pe circulaţia rapidă a mărfurilor

Transporturi, expeditii si asigurari internationale 4


1.3 Tipuri de stocuri

Din punct de vedere al producţiei:


Stocurile de materii prime şi materiale destinate consumului
unităţilor de producţie
Stocurile de produse finite
Stocurile destinate asigurării funcţionării continue a unor maşini sau
a unor linii de fabricaţie

După participarea la procesul de circulaţie a mărfurilor:


Stocul activ
Stocul pasiv

Transporturi, expeditii si asigurari internationale 5


1.3 Tipuri de stocuri
Dupa locul stocării:
stocuri aflate în depozitele întreprinderii
stocuri aflate „pe drum”
stocuri sosite fără factură
stocuri livrate dar nefacturate
stocuri facturate dar nelivrate
stocuri aflate la terţi

Dupa rolul jucat pe plan economic:


stocuri cu rol de regulator
stocuri cu rol strategic
stocuri speculative

Transporturi, expeditii si asigurari internationale 6


1.3 Tipuri de stocuri
Dupa modul de gestionare:
stocuri cu gestiune normală
stocuri cu “afectare directă”
stocuri “fără gestiune”
stocuri de produse consumabile

Dupa apartenenţa la patrimoniu:


stocuri care fac parte din patrimoniu propriu
stocuri aflate în gestiune

Dupa provenienţa lor:


stocuri obţinute ca urmare a procesului de aprovizionare
stocuri obţinute din producţie proprie
Transporturi, expeditii si asigurari internationale 7
2.1 Restrictii
Raportate la politica dusă de agentul economic
restricţii exogene
- ce nu depind de politica firmei ; ex: evoluţia cererii
restricţii endogene,
-ce depind de politica firmei; ex: nivelul de servicii, cheltuielile
aferente stocului, sistemul informaţional

Intreprinderile de comert sunt nevoite sa apeleze la previziune pentru


a-si putea achzitiona si gestiona stocurile necesare, astfel incat sa poata
satisface cererea viitoare

Previziunea cererii reprezinta cea mai importanta restrictie in ceea ce


priveste stocurile
Transporturi, expeditii si asigurari internationale 8
2.2 Costuri generate de stocuri

Costurile de achiziţionare a mărfurilor


costul selecţiei vânzătorului şi negocierii
costul formulării comenzii şi transmiterii ei la furnizor
costul transportului comenzii
costurile de recepţie şi de manipulare a materialelor la punctul de
primire a produselor

Costurile de menţinere a stocurilor


costurile financiare
costurile de depozitare
costurile de asigurare
costul deteriorării şi uzurii mărfurilor
Transporturi, expeditii si asigurari internationale 9
2.2 Costuri generate de stocuri

Costurile datorate rupturilor de stoc


costurile vânzării pierdute
costurile pierderii loialităţii clienţilor
costul unei noi comenzi

Transporturi, expeditii si asigurari internationale 10


3.1 Controlul continuu şi Controlul periodic

Controlul continuu constă în analiza zilnică a stocului,pentru a


determina necesitățile de reaprovizionare

Controlul periodic constă în analiza stocurilor la anumite intervale de


timp

Sistemul de reaprovizionare în funcție de nivelul țintă se bazează pe un


interval fix al comenzii şi pe un control periodic la intervale scurte

Transporturi, expeditii si asigurari internationale 11


3.2 Metoda JUST-IN-TIME

Metoda J.I.T. mai este cunoscuta sub denumirea « Zero stocuri »

Sincronizarea si corelarea proceselor de fabricatie pentru a produce


atunci când trebuie, atât cât trebuie

Doua planuri distincte: în interiorul sistemului productiv si în relatiile


cu furnizorii

Transporturi, expeditii si asigurari internationale 12


4. Evaluarea stocurilor
Cu ocazia evaluării stocurilor trebuie luat în considerare momentul
în care intră sau ies din unitate, respectiv se află la încheierea
exerciţiului sau la inventariere.

Evaluarea la intrarea în unitate se face la valoarea de intrare sau la


cost istoric, denumită valoare contabilă, care se stabileşte astfel:

► Stocurile reprezentând aport la capital social, la valoare de aport


stabilită prin evaluare, în funcţie de preţul pieţei, utilitatea şi starea
stocurilor;
► Stocurile intrate prin subvenţie sau cu titlu gratuit, la valoarea de
utilitate stabilită în funcţie de preţul pieţei şi starea bunurilor
respective;
► Stocurile intrate prin cumpărare (obţinute cu titlu oneros), la costul
de achiziţie reprezentat de preţul de cumpărare fără T.V.A;
► Stocurile intrate din producţie proprie se evaluează la costul de
producţie.
Transporturi, expeditii si asigurari internationale 13
4. Evaluarea stocurilor

Valoarea justă este suma la care poate fi tranzacţionat un activ sau


decontată o datorie de bună voie între părţi aflate în cunoştinţă de
cauză în cadrul unei tranzacţii în care preţul este determinat
obiectiv.
► La inventariere, evaluarea stocurilor se face la valoarea actuală,
denumită şi valoare de inventar stabilită în funcţie de utilitate,
starea bunului şi preţul pieţei. În cazul creanţelor şi datoriilor
valoarea de inventar se stabileşte în funcţie de valoarea probabilă de
încasat, respectiv de plată;
► La încheierea exerciţiului, evaluarea (care în acest caz se numeşte
evaluare bilanţieră) se face la valoarea de intrare a stocurilor pusă
de acord cu rezultatul inventarierii.
► La ieşirea din gestiune a stocurilor acestea se evaluează, se
înregistrează în contabilitate şi se scad din gestiune la valoarea de
intrare.

Transporturi, expeditii si asigurari internationale 14


4. Evaluarea stocurilor

Determinarea valorii de intrare în cazul ieşirilor este o problemă mai


complexă, motiv pentru care Legea Contabilităţii şi alte
reglementări din domeniul financiar contabil prevăd trei metode:
▪ Metoda costului mediu ponderat;
▪ Metoda FIFO (primul intrat-primul ieşit);
▪ Metoda LIFO (ultimul intrat-primul ieşit).

Transporturi, expeditii si asigurari internationale 15


Metoda M.R.P.
(Materials Requirements Planning)

Metoda are ca scop determinarea necesarului de componente şi


materiale (piese, subansamble, ansamble) pentru realizarea sarcinilor
de fabricaţie

Transporturi, expeditii si asigurari internationale 16


Metoda D.R.P.
(Demand Requirements Planning)

Metodă de planificare şi control a stocurilor care aplică principiile MRP


la domeniul distribuţiei
* reducere costurilor de transport ale depozitelor
* diminuarea spaţiilor de depozitare necesare
* creşterea vizibilităţii stocurilor şi coordonarea dintre logistică şi producţie

Transporturi, expeditii si asigurari internationale 17


Va multumesc pentru atentia acordata!

Transporturi, expeditii si asigurari internationale