Sunteți pe pagina 1din 1

ANALIZA UNEI RAMURI INDUSTRIALE

INDUSTRIA ENERGIEI ELECTRICE


EUROPA
A. Sursele de energie –termoenergia
1. Cărbunii: - sunt roci sedimentare formaţi din materiale de origine vegetală (superiori şi inf)
- Rusia (Peciora, Moscova, Ural), Ucraina(Donbass), Germania (Ruhr), Regatul Unit(Wales)
- cele mai mari zăcăminte de turbă, din Polonia până în Munţii Ural.
2. Petrolul: - este un amestec de hidrocarburi folosit în industria chimică şi ca combustibil;
Rusia(N M Caspice, Volga – Ural), Regatul Unit şi Norvegia (M Nordului ),
3. Gazele naturale: - fac parte din grupa hidrocarburilor şi sunt asiociate de regulă cu zăcămintele
de petrol: - Olanda, România, Rusia, Norvegia, Marea Britanie
4. Alte surse de energie: hidroenergia, energia mării, energia solară, energia eoliană, energia
geotermică, uraniul
B. Industria energiei electrice
 Europa produce 1/3 din energia contemporană & ½ din cea produsă în atomocentrale
 Structura producţiei este dominată de termoenergie, urmată de hidroenergie şi atomoenergie.
 Balanţa este dominată de termoenergie-Rusia65%, G-63, UK-73%, I-80%, S-60%, Ucraina70%
 Hidroenergia este specifică ţărilor lipsite de combustibili minerali: Norvegia 100%,
Suedia50%, Elveţia 70%, Austria60%
 Continentul unde au apărut primele atomocentrale, iar statele cu pondere mare a acestei
energii sunt: Franţa şi Lituania 80%, Belgia 57%, Suedia49%, Ucraina47, Bulgaria 37%, Ungaria
36%, Germania 28%

ROMÂNIA
A. Sursele de energie –termoenergia
a. resursele de cărbuni-primul loc ca rezerve şi ca producţie
 lignitul-bazinele motru-rovinari, crasna-barcău, dâmboviţei-prahovei
 huila-bazinul petroşani şi anina
 cărbune brun-bazinul comăneşti, ţebea, cristolţel
b. resursele de petrol – câmpia română, pod getic, subcarpaţii moldovei, prahovei, câmpia de
vest, platforma Mării Negre
c. resursele de gaze-depresiunea transilvaniei, şi regiunile de unde se extrage petrolul
d. alte surse de energie: hidroenergia, energia mării, energia solară, energia eoliană, energia
geotermică, uraniul
B. Industria energiei electrice
 Producţia actuală este de 60mldkWh
 Structura producţiei este dominată de termoenergie, urmată de hidroenergie şi atomoenergie.
a. Termocentrale: Turceni, Rogojelu, Işalniţa-Craiova, Brăila, Mitia-Deva, Luduş-Iernut,
Brazi, Bucureşti.
b. Hidrocentrale: Porţile de Fie I şi II, Lotru-Ciunget, Vidraru, Stejaru, Mărişel, salbe de
hidrocentrale pe râurile-Olt(32), Argeş(15), Bistriţa (13), Sebeş(3)