Sunteți pe pagina 1din 9

Simpozionul ştiinţific studenţesc

EMING ediţia a III-a


Reşiţa 03 - 05 decembrie 2015
P-ţa Traian Vuia, nr. 1-4, 320085-Reşiţa, www.uem.ro

UTILIZAREA PROGRAMULUI INFORMATIC


WINQSB ÎN REZOLVAREA PROBLEMELOR
CONVENŢIONALE DE TIP EOQ

Studenţi: Vadim Chistruga, Dumitru Cucer

Cuvinte cheie: WinQSB, cantitate optimă, stoc, comandă, achiziţie, cost, discount.

Abstract
În lucrarea de faţă s-a prezentat, pe baza unui studiu de caz, posibilitatea de utilizare a
modulului „Inventory Theory and System”, unul dintre cele 19 module ale produsului informatic
WinQSB, care rezolvă şi evaluează probleme şi sisteme de control al stocurilor, între care şi
probleme convenţionale de tip EOQ (Economic Order Quantity), folosindu-se analize şi grafice
reprezentative .

1. Introducere

Metoda foloseşte optimizarea matematică a costurilor aferente stocului şi presupune


cunoaşterea cu certitudine sau estimarea unor variabile dintre care se distinge dimensiunea cererii.
Ipotezele de lucru în această metodă sunt:
 consumul este relativ regulat, previzibil;
 furnizorul acceptă condiţiile cumpărătorului;
 preţul de achiziţie şi cheltuielile de comandă sunt cunoscute.
Calculele financiare pleacă de la identificarea celor două categorii de costuri implicate în
gestiunea stocurilor:
 costul de aprovizionare (sau aferent comenzilor transmise furnizorilor, exceptând preţul
de achiziţie);
 costul deţinerii stocurilor (asimilat efortului de stocare);
la care se pot adăuga şi alte elemente evaluate, cel mai frecvent întâlnite fiind costul rupturii de stoc
şi nivelul minim al profitului previzionat.
Funcţia matematică a costului total are formula:

CT = Ca + Cs = ( c x C/Qo ) + ( Q/2 x p x r ) (1)

unde: Ca – costul de aprovizionare,


Cs – costul deţinerii stocului,
c – costul unitar de transmitere şi obţinere a unei comenzi,
C – cantitate estimată ca reprezentând cererea,
Qo – cantitatea optimă de comandat,
p – preţul de achiziţie,
Simpozionul ştiinţific studenţesc
EMING ediţia a III-a
Reşiţa 03 - 05 decembrie 2015
P-ţa Traian Vuia, nr. 1-4, 320085-Reşiţa, www.uem.ro

r – rata costului unitar de stocare, eventual o rată de rentabilitate prezumată (exprimare sun
formă de coeficient, ex. 0,1 sau 10%).

Figura. 1. Graficul de reprezentare a costului aferent stocului

Costul total minim se obţine în punctul Q optim, obţinut prin anularea primei derivate a funcţiei
prezentate anterior, formula de calcul fiind următoarea:

2Cc
Q 
r (2)
optim
p

Deşi este un model static, el reprezintă un punct de plecare temeinic în abordări mai complexe,
putând fi completat cu elemente de probabilitate şi de simulare matematică. Ştiinţa şi talentul
managerial permit adaptarea acestui model şi utilizarea lui în negocierile cu furnizorii (criteriile
preţ, discount-uri, transport, servicii suplimentare, alte avantaje) şi în alte aspecte ale
managementului logistic.

2. Datele problemei
Un magazin consideră că va vinde aproximativ 500 de unităţi dintr-un anumit produs într-un
an. Costul deţinerii stocului pentru o unitate este de 80 EUR pe an, costul asociat unei comenzi este
de 45 EUR, iar costul de achiziţie al unei bucăţi este de 300 EUR. Se pune problema găsirii
cantităţii optime de aprovizionat?

3. Introducerea datelor de intrare


La deschiderea unei noi probleme în modulul „Inventory Theory and System” se alege
primul tip, respectiv EOQ şi se completează numele problemei şi unitatea de măsură pentru timp
(Figura 2).
Simpozionul ştiinţific studenţesc
EMING ediţia a III-a
Reşiţa 03 - 05 decembrie 2015
P-ţa Traian Vuia, nr. 1-4, 320085-Reşiţa, www.uem.ro

Fig.2. Fereastra Inventory Problem Specification

Urmează introducerea datelor în fereastra corespunzătoare problemei, prezentată în Figura 3.

Fig.3. Tabelul cu datele de intrare

4. Soluţionarea problemei
Cantitatea optimă de aprovizionat va fi de 23,7 unităţi, la intervale de 0,05 dintr-un an, adică
de aproximativ 18 zile. Stocul maxim optim va fi de asemenea de 23,7 unităţi. Costul total anual de
aprovizionare va fi de 151.897 EUR. Deci, cantitatea optimă de aprovizionat va fi de 24 bucăţi pe
comandă.
Simpozionul ştiinţific studenţesc
EMING ediţia a III-a
Reşiţa 03 - 05 decembrie 2015
P-ţa Traian Vuia, nr. 1-4, 320085-Reşiţa, www.uem.ro

Fig.4. Rezultatele detaliate obţinute

Cu ajutorul opţiunii „Graphic Cost Analysis” din meniul Results, pot fi reprezentate grafic
costurile anuale implicate şi modul de obţinere a soluţiei optime după cum se observă în Figura 5.

Fig. 5. Graficul analizei costurilor

Figura 6 prezintă evoluţia anuală a stocului şi intervalele de comandă.


Simpozionul ştiinţific studenţesc
EMING ediţia a III-a
Reşiţa 03 - 05 decembrie 2015
P-ţa Traian Vuia, nr. 1-4, 320085-Reşiţa, www.uem.ro

Fig. 6. Fereastra de dialog corespunzătoare opţiunii „Graphic Inventory Profile”

Modulul permite efectuarea unor diferite analize, ca de exemplu, cererea anuală. Să


presupunem că dorim să vedem cum evoluează cantitatea optimă de aprovizionat în cazul unei
creşteri a cererii anuale de la 500 de bucăţi la 550, pentru fiecare creştere de 10 bucăţi. Specificăm
acest lucru în fereastra de dialog corespunzătoare opţiunii „Perform Parametric Analysis”, iar
rezultatele sunt prezentate în figura 7.

Fig. 7. Rezultatele detaliate în cazul primei analize

Se observă o modificare a cantităţii optime de aprovizionat de la 23,7171, în cazul unei cereri de


500 unităţi, la 24,8747, în cazul unei cereri de 550 bucăţi. În cazul intervalelor de comandă, se
observă o scădere a de la 0,0474, adică 17,3 zile, la 0,0452, respectiv 16,4 zile. Deci, dacă cererea
creşte de la 500 la 550 unităţi, intervalul de comandă scade de la 17 zile, la 16 zile.
De asemenea, se pot realiza şi alte analize pe baza parametrilor implicaţi, cum ar fi: costul
de stocare sau costul de comandă.
Dacă costul de stocare, creşte de la 80 la 100 EUR, pentru fiecare creştere de 10 EUR
(fig.8).

Fig. 8. Rezultatele detaliate în cazul celei de-a doua analize


Simpozionul ştiinţific studenţesc
EMING ediţia a III-a
Reşiţa 03 - 05 decembrie 2015
P-ţa Traian Vuia, nr. 1-4, 320085-Reşiţa, www.uem.ro

Dacă în prezent magazinul se aprovizionează cu o altă cantitate decât cea optimă, putem
specifica această cantitate în fereastra principală a modului, în câmpul „Order Quantity if you
know” (fig.9), iar prin rezolvarea din nou a problemei obţinem o comparaţie a costurilor implicate
în cele două cazuri.

Fig. 9. Modificare date intrare

Să considerăm că magazinul comandă până acum produsul în pachete a câte 20 de bucăţi


(fig.9). Rezultatele sunt prezentate în Figura 10:

Fig. 10. Rezultatele comparative. Cantitatea comandată – 20 bucăţi

Se observă că, prin diminuarea cantităţii comandate, costul total de aprovizionare creşte cu
aproximativ 28 EUR pe an, datorită creşterii costului de comandă de la 948,6833 EUR la 1125 de
EUR.
Dacă se creşte cantitatea comandată de la 23,7171 la 25 de bucăţi, costul total de
aprovizionare creşte cu doar aproximativ 3 EUR pe an, datorită creşterii costului de stocare cu
aproximativ 51 EUR, deşi costul de comandă scade de la 948,6833 la 900 EUR (fig.11).

Fig. 11. Rezultatele comparative. Cantitatea comandată – 25 bucăţi


Simpozionul ştiinţific studenţesc
EMING ediţia a III-a
Reşiţa 03 - 05 decembrie 2015
P-ţa Traian Vuia, nr. 1-4, 320085-Reşiţa, www.uem.ro

În plus, modulul ne permite să introducem rate de discount pentru anumite cantităţi


comandate, după ce specificăm mai întâi numărul de astfel de tranşe posibile, ca valoare a câmpului
„Number of discount breaks (quantities)” din fereastra principală şi selectăm apoi opţiunea
„Discount Breaks” din meniul Edit (fig.12).

Fig. 12. Fereastra de dialog corespunzătoare opţiunii „Discount Breaks”

Fig. 13. Rezultatele prezentate sub formă matriceală

Cantitatea optimă de aprovizionat devine de 25 bucăţi, cu un cost total de aprovizionare de


138.542,9 EUR, având în vedere încadrarea acestei cantităţi în marja de reducere de 9% (figura 13).
Simpozionul ştiinţific studenţesc
EMING ediţia a III-a
Reşiţa 03 - 05 decembrie 2015
P-ţa Traian Vuia, nr. 1-4, 320085-Reşiţa, www.uem.ro

Fig. 14. Evoluţia cantităţii optime de aprovizionat, având în vedere ratele de discount

5. Concluzii
Din datele iniţiale ale problemei reiese: cantitatea optimă de aprovizionat va fi de 23,7171
bucăţi la intervale de 0,05 dintr-un an, adică de aproximativ 18 zile, costul total anual de
aprovizionare va fi de 151.897 EUR şi stocul maxim optim va fi de asemenea de aproximativ 24
bucăţi.
În cazul unei creşteri a cererii anuale de la 500 de bucăţi la 550, s-a putut observa o creştere
a cantităţii optime de aprovizionat de la 23,7171 la 24,8747 bucăţi la intervale de aproximativ 16 de
zile, cu un cost total de 166.990 EUR.
Plecând tot de la datele iniţiale ale problemei, dar cu precizarea că firma se aprovizionează
cu o altă cantitate decât cea optimă, şi s-au luat două exemple. Primul analizează o scădere a
cantităţii comandate de la 24 la 20 de bucăţi, iar apoi o creştere a cesteia la 25 de bucăţi. În primul
caz s-a putut observa că printr-o diminuare a cantităţii comandate, s-a ajuns la o creştere a costului
total de aprovizionare, cu aproximativ 28 EUR pe an, datorită creşterii costului de comandă de la
948,6833 EUR la 1125 EUR. În cel de-al doilea caz, când s-a crescut cantitatea comandată de la
23,7171 la 25 de bucăţi, costul total de aprovizionare a crescut cu doar aproximativ 3 EUR pe an,
datorită creşterii costului de stocare cu aproximativ 51 EUR, deşi costul de comandă a scăzut de la
948,6833 la 900 EUR.
În finalul lucrării s-a introdus un discount de 5% la 15 produse comandate, 7%, la 25 de
produse comandate şi 9%, la 35 de produse comandate. Cantitatea optimă de aprovizionat devine 25
de bucăţi, cu un cost total de aprovizionare de 138.542,9 EUR.
Simpozionul ştiinţific studenţesc
EMING ediţia a III-a
Reşiţa 03 - 05 decembrie 2015
P-ţa Traian Vuia, nr. 1-4, 320085-Reşiţa, www.uem.ro

6. Bibliografie
1. Amariei, O.I, Aplicaţii ale programului WinQSB în simularea sistemelor de producţie, Editura
Eftimie Murgu, Reşiţa, 2009
2. Amariei, O.I, Resolving the conventional EOQ type problems using WinQSB software, Caiete
de drept internaţional, anul VI, 2008, pg. 20-27, ISSN 1584-0115.
3. Mihalca, R; Fabian, C (2003). Utilizarea produselor software - Word, Excel, PMT, WinQSB,
Systat , Editura ASE, Bucureşti